Ohjelmakartta.fi
ma 19.11. ti 20.11. ke 21.11. to 22.11. pe 23.11. la 24.11. su 25.11.

04.00 Text­nytt

Text­nytt

Text­nytt

Text­nytt

Text­nytt

Text­nytt

Text­nytt

5
8

08.15 Un­na Jun­ná

08.30 BUU-k­lub­ben

08.40 Luon­to­ret­kel­lä: Ä­lyk­kyys

08.45 Tä­mä täs­tä

08.55 Maa y­läil­mois­ta

09.00 Muut­toa­pua uus­per­heel­le

Ef­ter Nio

Häpeä.

09.00 Luon­to­ret­kel­lä: Pa­rius­kol­li­sia e­läi­miä

Mikä on Norjan pariuskollisin eläin?

09.00 Hul­lun­ku­ri­set per­heet

09.20 Nor­jan ko­vin

09.20 Luon­to­ret­kel­lä: So­peu­tu­mi­nen

Kal­sa­ri­pi­raa­tit

09.28 Kol­mik­ko ja Kep­le­rin ti­man­tit

09.45 Vem vet mest?

Ruo­hon­juu­ri­ta­sol­la

09.57 Mys­tee­ri­saa­ri

10.00 O­pe­raa­tio S­to­ru­man

Tai­vaal­lis­ta me­noa: Sa­ta­nis­ti mar­ras­kuus­sa, k­ris­tit­ty tou­ko­kuus­sa

10.00 Toi­vo­mus: Nic­ke Lig­nell

I­loa puu­tar­has­ta

Obs de­batt

10.07 Lo­hi­käär­me­sy­dän

Vii­dak­ko­jy­tä

Nor­jaa ris­tiin ras­tiin

Laa­tua ly­hyes­ti

Nor­jaa ris­tiin ras­tiin

10.30 Toi­nen kier­ros

Ruo­ka­ma­ka­sii­ni

Olut on tanskalaisten suosikkijuoma.

Tans­ka­lai­nen maa­jus­si

Ky­sy­myk­siä ku­lu­tus­va­lin­nois­ta

Mat­ka koh­ti ka­pi­naa

10.31 Kaik­kea kau­pan

11

11.00 S­kav­lan

När­bild

St­röm­sö

Ä­lä ko­kei­le tä­tä ko­to­na

Ku­lu­tus­ta­va­ra­tar­kas­ta­jat

Lap­si­so­ti­laan ta­ri­na

Ko­ti­kent­tä

11.30 Maan­tie­tei­li­jän tes­ta­ment­ti: Eu­roop­pa

S­pot­light: Va­paaeh­tois­jär­jes­töt ah­din­gos­sa

S­port­ma­ga­si­net

E­lä­mä­ni e­läi­met: E­läin­sai­raa­las­sa

Mys­tee­ri­saa­ri

11.40 Lo­hi­käär­me­sy­dän

11.53 Vii­dak­ko­jy­tä

12.01 Vic­ky Ros­ti 60 vuot­ta: Vic­kyn Eu­ro­vii­sut 1987

12.00 Ki­no Tu­lio: O­let men­nyt mi­nun ve­ree­ni

(Suo­mi 1956) Teu­vo Tu­lion e­lo­ku­va teh­taan­ty­tös­tä, jon­ka syök­sy­kier­ret­tä vauh­dit­ta­vat on­ne­ton rak­kaus ja al­ko­ho­li. (1956)

F­ran­con jäl­keen - Al­can­ta­ran per­he

Poissa paikoiltaan. San Ge­na­ro on jär­kyt­ty­nyt a­sioi­den ti­las­ta ja muut­to vä­liai­kais­ma­joi­tuk­seen se­koit­taa kaik­kien e­lä­män.

Vi­ro - Tuul­ten piek­sä­mä maa

Hiljaisuus.

Rau­han­kon­sert­ti Ver­sail­le­sis­ta

Wie­nin fil­har­mo­nik­ko­jen kon­sert­ti 11. 11.2018, jol­loin 1. maail­man­so­dan päät­ty­mi­ses­tä tu­lee ku­lu­neek­si ta­san sa­ta vuot­ta.

E­gen­land

Vedenalainen veistospuisto Nauvossa.

Mat­ka on pit­kä

Vuon­na 1993 val­mis­tu­nut do­ku­ment­tie­lo­ku­va seu­raa vuo­den a­jan kuu­den lap­sen muo­don­muu­tos­ta e­si­kou­lu­lai­ses­ta kou­lu­lai­sek­si.

12.12 Yö­per­ho­sia: Vic­kyn nos­tal­gi­set tun­not

12.30 Sa­ra­na­koi­ra

12.58 Tie­sit­kö?

Ti­mant­ti­nen keik­ka fil­le­rit

13.00 G. J. Rams­ted­tin maail­ma

Lä­hes u­noh­det­tu suo­ma­lai­nen tut­ki­mus­mat­kai­li­ja G.

13.05 Viet­na­min so­ta

Sodan loppu.

13.05 La ot­ra mi­ra­da - Toi­nen kat­se (x3)

16. Minun näköiseni elämä. 16. Toinen mahdollisuus. 16. Uusia tuulia.

13.15 Y­le Li­ve: An­der­son .Paak

13.25 Mat­ka jat­kuu

13.40 Ryh­mä­teat­te­ri

Mi­ka Kau­ris­mäen do­ku­ment­tie­lo­ku­va le­gen­daa­ri­sen teat­te­rin 50 vuo­des­ta.

13.40 Rak­kau­den ke­sä

14

14.01 G. J. Rams­ted­tin maail­ma

Lä­hes u­noh­det­tu suo­ma­lai­nen tut­ki­mus­mat­kai­li­ja G.

14.00 Ti­mant­ti­nen keik­ka

14.26 Sa­ra­na­koi­ra

14.27 Suo­ma­lai­sia sar­ja­ku­va­tai­tei­li­joi­ta

14.25 Gar­bo ja Le­nin

14.36 Nuo­ri­so -69 - ku­ka huu­taa ko­vem­min

14.40 Vii­mei­nen tan­go

(Un tan­go más, 2015) D­raa­ma­do­ku­ment­ti kuu­lui­san ar­gen­tii­na­lai­sen tan­go­pa­rin Ma­ria Nie­ves Re­gon ja Juan Car­los Co­pe­sin myrs­kyi­säs­tä rak­kau­des­ta ja li­ki 50-vuo­ti­ses­ta yh­tei­ses­tä tans­siu­ras­ta. (2015)

14.51 Ih­mi­siä, vuo­sia, e­lä­mää Van­hal­la y­liop­pi­las­ta­lol­la

14.55 Ruo­ka­mat­ka Mek­si­koon

San Diego - Baja California.

15.00 Max Raa­be & Pa­last-or­kes­te­ri: Let's Do It

15.10 Mi­kä o­li Pe­te Q?

15.25 60-lu­vun ku­va­kir­ja

5: Letkajenkka minihameessa.

15.29 A-s­tu­dion ra­port­ti: Ku­mouk­ses­ta ku­lu­tus­juh­laan

15.30 Sa­ra­na­koi­ra

Ti­mant­ti­nen keik­ka fil­le­rit

Si­nä muu­tit e­lä­mä­ni: Nea Kou­hia

16.00 I­sä Mat­teon tut­ki­muk­sia

Kompastelua.

I­sä Mat­teon tut­ki­muk­sia

(12) Kilttejä lapsia.

I­sä Mat­teon tut­ki­muk­sia

Kysymysten äärellä.

15.55 I­sä Mat­teon tut­ki­muk­sia

Viimeinen hyppy. Kasvukipuja.

16.00 F­ran­con jäl­keen - Al­can­ta­ran per­he

Tähtiin kirjoitettu. Hal­leyn ko­meet­ta lä­hes­tyy maa­ta ja San Ge­na­ron vä­ki on in­nois­saan.

16.01 Ra­dio Do­lo­res

Pie­ni suu­ri maail­ma

16.25 R­SO Mu­siik­ki­ta­los­sa

R­SO e­sit­tää Jean Si­be­liuk­sen sin­fo­nian n­ro 2. Or­kes­te­ria joh­taa K­laus Mä­ke­lä.

16.56 Kir­jas­to­ta­ri­noi­ta: Tun­tu­rien kir­jas­toau­to

16.57 Ar­kis­to­jen sa­lat: Ken­ne­dy Ber­lii­nis­sä

Kir­jas­to­ta­ri­noi­ta: E­rään kir­jan e­lin­kaa­ri

17

17.00 Uu­dis­ta mi­nut

17.01 Ra­dio Do­lo­res

17.05 B­lue­sia Piek­sä­mäen a­se­mal­la

17.10 Vem vet mest?

Si­nä muu­tit e­lä­mä­ni: Tuo­mas Ky­rö

17.15 Kir­jas­to­ta­ri­noi­ta: Kir­jas­to me­rel­lä

17.19 Si­nä muu­tit e­lä­mä­ni: Mus­ta­fa

17.25 Ruo­ka­ma­ka­sii­ni

Olut on tanskalaisten suosikkijuoma.

Tans­ka­lai­nen maa­jus­si

Ky­sy­myk­siä ku­lu­tus­va­lin­nois­ta

Mat­ka koh­ti ka­pi­naa

Mi­nun mai­se­ma­ni

St­röm­sö

17.40 Tä­mä täs­tä

Laa­tua ly­hyes­ti

Y­le Ny­he­ter TV-nytt

18.00 BUU-k­lub­ben

18.30 Tai­vaal­lis­ta me­noa: Sa­ta­nis­ti mar­ras­kuus­sa, k­ris­tit­ty tou­ko­kuus­sa

Toi­vo­mus: Nic­ke Lig­nell

Ä­lä ko­kei­le tä­tä ko­to­na

Kol­mik­ko ja Kep­le­rin ti­man­tit

Mar­ti­na on näh­nyt kaik­ki e­lo­ku­va­ni

Ko­ti­kent­tä

O­pe­raa­tio S­to­ru­man

Operaatio Storuman on päättymässä.

18.54 Ruo­hon­juu­ri­ta­sol­la

Nor­jaa ris­tiin ras­tiin

19.00 Lap­si­so­ti­laan ta­ri­na

S­pot­light: Va­paaeh­tois­jär­jes­töt ah­din­gos­sa

S­port­ma­ga­si­net

Obs de­batt

19.30 Y­le Ny­he­ter TV-nytt

Y­le Ny­he­ter TV-nytt

Y­le Ny­he­ter TV-nytt

19.39 S­port­nytt

S­port­nytt

19.49 Uu­dis­ta mi­nut

19.50 S­kav­lan

Nor­jaa ris­tiin ras­tiin

20

20.00 När­bild

E­gen­land

Vedenalainen veistospuisto Nauvossa.

La ot­ra mi­ra­da - Toi­nen kat­se

16. Minun näköiseni elämä.

La ot­ra mi­ra­da - Toi­nen kat­se

16. Toinen mahdollisuus. 16. Uusia tuulia.

20.01 A­me­ri­can Val­hal­la

Pun­kin kum­mi­se­tä Ig­gy Pop ja Queens of t­he S­to­ne A­ge -yh­tyeen joh­ta­ja Josh Hom­me ryh­tyi­vät yh­teis­työ­hön, jon­ka tu­lok­se­na syn­tyi al­bu­mi ja kier­tue Post Pop Dep­res­sion.

20.30 Toi­nen kier­ros

B­rian-se­dän rock­ta­ri­nat

Rockin syntymä.

På s­påret: E­ri­kois­lä­he­tys

20.54 St­röm­sös­tä poi­mit­tua

F­lash­back

21.00 Ef­ter Nio

Häpeä.

Rak­kau­den ke­sä

Ruo­ka­mat­ka Mek­si­koon

San Diego - Baja California.

Sa­mu­rai­miek­ka

(T­su­ba­ki san­ju­ro, Ja­pa­ni 1962) Yo­jim­bon it­se­näi­ses­sä jat­ko-o­sas­sa kyy­ni­nen ja re­sui­nen so­tu­ri py­säh­tyy aut­ta­maan nuo­ria i­dea­lis­te­ja kamp­pai­lus­sa k­laa­nin kor­rup­tio­ta vas­taan. (1962)

Ki­no: T­he Doub­le - kak­soi­so­len­to

(Eng­lan­ti 2013) U­jo Si­mon koh­taa ka­ris­maat­ti­sen kak­soi­so­len­ton­sa, jo­ka on luon­teel­taan täy­si vas­ta­koh­ta, ja e­lä­mä al­kaa käy­dä to­si ou­dok­si. (2013)

21.00 Ai­ka on mei­dän

21.20 Y­le Li­ve: Ig­gy Pop Al­bert Hal­lis­sa

Post Pop Dep­res­sion -kier­tueen hui­kea Lon­toon-keik­ka tou­ko­kuul­ta 2016. Ig­gy Po­pin bän­dis­sä soit­ta­vat Queens of t­he S­to­ne A­gen Josh Hom­me, Dean Fer­ti­ta ja T­roy Van Leeu­wen se­kä Arc­tic Mon­key­sin Matt Hel­ders. (2016)

21.48 Kir­jas­to­ta­ri­noi­ta: Kir­ja ja kar­ja, van­ki­la us­koo si­vis­tyk­seen

22.00 Lou­kus­sa (x2)

Ti­mant­ti­nen keik­ka

Ki­no: 4 kuu­kaut­ta, 3 viik­koa, 2 päi­vää

(4 lu­ni, 3 sap­ta­mâni si 2 zi­le, Ro­ma­nia 2007) Can­ne­sin pää­pal­kin­non voit­ta­nut e­lo­ku­va ker­too Ceau­ses­cun a­jas­ta. (2007)

22.00 Is­ku­ja rak­kau­den ni­mis­sä

Uhreista selviytyjiksi.

22.30 Y­le Li­ve: Is­mo A­lan­ko

22.36 Nuo­ri­so -69 - ku­ka huu­taa ko­vem­min

22.37 Gim­me Dan­ger

Jim Jar­musc­hin suu­rel­la rak­kau­del­la oh­jaa­ma do­ku­ment­tie­lo­ku­va ker­too Ig­gy Po­pin T­he S­too­ges -yh­tyeen ta­ri­nan. (2016)

22.51 Ih­mi­siä, vuo­sia, e­lä­mää Van­hal­la y­liop­pi­las­ta­lol­la

23

23.00 Uu­si Ki­no: Puo­li­kuun al­la

23.00 Pe­tos

23.29 A-s­tu­dion ra­port­ti: Ku­mouk­ses­ta ku­lu­tus­juh­laan

23.30 Uu­si Ki­no: Puo­li­kuun al­la

23.45 C­her­rie - u­los pi­mey­des­tä (x3)

23.50 Y­le Li­ve: S­tig Dogg

23.57 Text­nytt

00.00 Text­nytt

00.00 Ti­mant­ti­nen keik­ka

00.21 In P­rai­se of Not­hing

Uu­si Ki­no yl­peä­nä e­sit­tää: Ei-mi­kään!

00.30 B­rian-se­dän rock­ta­ri­nat

Rockin syntymä.

00.44 Text­nytt

00.50 Text­nytt

01.00 Text­nytt

01.40 Text­nytt

2