Ohjelmakartta.fi
ma 20.1. ti 21.1. ke 22.1. to 23.1. pe 24.1. la 25.1. su 26.1.
08.15 Snow­how - Den nor­diska vintern Valon paluu. Hi­das luopuminen BUU: Su­perapulaiset Mumindalen
08.25 Rus­kean kastikkeen maa Ruskean kastikkeen maa Ruokamakasiini Tämä tästä 08.25 Koi­ra­mies kier­tää Islantia BUU-klubben Haus­ka sa­na­liek­ki Ma­li­nin ja Emilin kanssa.
08.40 Unelmakoti
9 09.00 Egenland Kraatteri ja vesitorni Pohjanmaalla Efter Nio Kauden alku täynnä odotuksia Odotuksia. 09.00 Puu­tar­has­sa tuoksuu ruoka På spåret 7/13. Nyt käyn­nis­tyy kol­mas ja vii­mei­nen loh­ko. En­si­mäi­ses­sä ot­te­lus­sa ovat vas­tak­kain vii­me kau­del­ta tu­tut Eb­ba Hultk­vist St­rag­ne ja Sa­muel Frö­ler se­kä uu­det kas­vot Fa­rah Aba­di ja Johan Glans. Jal­ka­pallounelmia Varkaus Osa 2/8. Var­kaus. svenska.yle.
09.15 Tans­ka­lai­nen maajussi Tanskalainen maajussi
09.25 Toinen kierros Toinen kierros (7) 09.25 An­tiik­ki­kaksintaistelu 09.25 Mysteerisaari (x2) Varkaus Petos
09.35 Ko­vin kuski haussa Ep. 8
09.45 Ma­ria ja kesäpuhujat Häpeä 09.45 Kamppailu
09.55 St­röm­sös­tä poimittua
10.00 På spåret Snow­how - Den nor­diska vintern Valon paluu. 10.00 On­nis­tuu­ko elämä maalla? Onnistuuko elämä maalla? Yk­si­ne­läjä Severin Ruokamakasiini
10.30 Telk­ka­ris­sa syntyneet Det sö­de sommerliv 10.30 Apua, olen vihainen Tans­kan aar­teen­metsästäjät
11.00 Ma­ria ja kesäpuhujat Häpeä Eleo­no­rin vä­ri­käs elämä Nik­lak­sen keittiössä Ef­ter Nio 2016 Ylellisyys. Ilmasto ja ilmapiiri. Vel­jek­set Pri­ce ruo­ka­mat­kal­la Pohjoismaissa Ruot­sin lätkähistoria
11.25 Yk­si­ne­läjä Severin Nor­ja­lai­sia tarinoita
11.40 Ulos kuplasta 11.40 Tämä tästä
12 12.00 Näin teh­tiin lois­ta­va ystäväni The Slits, pun­kin ura­nuurtajanaiset Flow Festival Yle Live: BCUC Ve­nä­jän hal­ki 30 päivässä Pa­rii­si juhlii 2018 El­lan matkassa Kuu­ma linkki kuuhun Ko­ko maa­pal­lo jän­nit­tää en­sim­mäis­tä kuu­len­toa ja syr­jäi­sen aust­ra­lia­lais­ky­län sa­tel­liit­ti­lau­ta­nen osoit­tau­tuu ai­noak­si lin­kik­si, jol­la vä­lit­tää Neil Armst­ron­gin kuu­kä­ve­ly ih­mis­ten vas­taanottimiin.
12.30 Lois­ta­va ystäväni (x3) Nuket Raha puhuu Nuoruus
12.45 Ko­tim. Elokuva: Ro­mu-Mat­ti­la ja kaunis nainen
12.55 Mi­nun musiikkini
13.00 Mol­le - Oh­jaa­ja­muo­to­ku­va aka­tee­mik­ko Rau­ni Mollbergista (1992) (1992) Hen­ki­lö­ku­va aka­tee­mik­ko, elo­ku­vaoh­jaa­ja Rau­ni Mollbergista. 13.00 Mo­noch­ro­me: mus­tan mu­siikin tarina Monochrome: mustan musiikin tarina (12)
13.15 Historia: Dik­taat­to­rien työkalut Historia: Diktaattorien työkalut (12)
13.25 Mi­nun musiikkini
13.30 Yö­per­hos­ten sa­lattu maailma
13.40 Wii­na mie­hen iäs­sä - Oy Al­ko Ab 50 vuotta 13.40 Historia: Toh­to­ri Zi­vagon tarina Yk­si 1900-lu­vun tun­ne­tuim­mis­ta rak­kaus­ker­to­muk­sis­ta on Toh­to­ri Zi­va­go, jo­ka ker­too in­to­hi­mos­ta val­lan­ku­mouk­sen kulisseissa.
13.55 Mit­ta­tilaustyönä Tapetinpainaja.
14.05 Ryt­min juurilla Ko­tim. Elokuva: Saranakoira Am­mat­ti: kirjailija Aila Meriluoto
14.20 Ryt­min juurilla
14.35 Egenland 14.35 Kas­vun­va­ra: Rak­kaat riiviöt 14.35 Net­reb­ko ja Hvorostovski Näem­me nyt toi­veuu­si­na­na Mos­ko­van Pu­nai­sel­la to­ril­la vuon­na 2013 ku­va­tun suur­kon­ser­tin, jos­sa ba­ri­to­ni­täh­ti Dmit­ri Hvo­ros­tovs­ki ja täh­ti­sop­raa­no An­na Net­reb­ko esiin­tyi­vät en­si ker­taa yhdessä.
14.55 Isä Mat­teon tutkimuksia Kysymysten äärellä Viimeinen hyppy Kasvukipuja Karhun jäljillä Tyttö vailla nimeä
15
15.25 Ko­tim. Elokuva: Ro­mu-Mat­ti­la ja kaunis nainen
15.50 Seit­se­män kertaa Elvis El­vis Pres­ley oli kaik­kien ai­ko­jen su­per­täh­ti, jo­ka nou­si ryy­syis­tä rik­kauk­siin ja vai­pui tu­hoon pal­jon en­nen ai­ko­jaan. Kuo­le­man jäl­keen­kin le­gen­da elää vahvana.
16.00 Mi­la­non nais­ten paratiisi Tarkoitus ja keinot Mi­la­non nais­ten paratiisi Nokkapokkaa Yllättävä veto Välirikko Liukas liikekumppani
16.25 RSO Mu­siikkitalossa Kapellimestarina Gustavo Gimeno
16.40 Aivan yksin Aivan yksin Aivan yksin Osa 4/4. Thor Håkon, 24, ra­kas­taa ko­ti­kau­pun­kiaan Osloa.
16.50 Elo­ku­via ikuistamassa
17.00 Ko­vin kuski haussa Ep. 8 8/8. Kol­me vii­meis­tä in­to­hi­mois­ta au­toi­li­jaa koh­taa toi­sen­sa su­perfinaalissa.
17.20 Pie­ni suuri maailma
17.25 Telk­ka­ris­sa syntyneet Tans­ka­lai­nen maajussi Koi­ra­mies kier­tää Islantia Rus­kean kastikkeen maa An­tiik­ki­kaksintaistelu Nik­lak­sen keittiössä
17.55 Yle Ny­he­ter TV-nytt 17.55
18 18.00 BUU-klubben BUU: Su­perapulaiset Roskat BUU-klubben
18.30 Snow­how - Den nor­diska vintern Valon paluu. Luon­to tar­vit­see tal­vea. Sai­maan­nor­pan sel­viy­ty­mi­nen on va­paaeh­tois­ten käsissä. Hi­das luopuminen Tans­ka­lai­nen pan­kin­joh­ta­ja Bjørn Ja­cob­sen kuu­li 48-vuo­tiaa­na sai­ras­ta­van­sa pa­ran­tu­ma­ton­ta ja kuo­le­maan joh­ta­vaa Alz­hei­merin tautia. Skavlan 2/13. Maail­ma ko­hah­ti vuon­na 2004, kun pie­nes­sä Knut­byn ky­läs­sä ta­pah­tui va­paa­kir­kol­li­seen Fi­la­del­fia-seu­ra­kun­taan liit­tynyt murha. Vel­jek­set Pri­ce ruo­ka­mat­kal­la Pohjoismaissa 4/6. Puo­li­vä­lis­sä poh­jois­mais­ta ruo­ka­mat­kaan­sa Pri­cen vel­jek­set ovat Norjassa. Egenland Lähiöiden rosoa ja lämpöä Helsingissä Bel­la kir­jau­tuu sisään På spåret "Minne olemme matkalla? "ky­sy­vät Kris­tian Luuk ja tuo­ma­ri­na toi­mi­va Fred­rik Lindst­röm Ruot­sin suo­si­tuim­mas­sa tie­to­kilpailussa.
18.45 Twin Twin (12) 4/8. Erik ta­paa en­ti­sen tyt­töys­tä­vän­sä Ma­ryn. Hän on vä­häl­lä pal­jas­taa ko­ko ju­tun pe­las­taes­saan Ka­ri­nin hukkumasta.
19.00 Toinen kierros Toinen kierros (7) Kau­si 2, osa 4/8. Pet­ter on var­ma, et­tä tun­net­tu ra­vin­to­lak­rii­tik­ko on tu­los­sa hotelliin.
19.15 Tämä tästä
19.25 Yle Ny­he­ter TV-nytt 19.30 Yle Nyheter TV-nytt Vii­mei­sim­mät uu­ti­set, uu­ti­sa­na­lyy­sit ja re­por­taa­sit ruot­sin­kie­li­sel­tä ran­nik­ko­seu­dul­ta, muual­ta Suo­mes­ta ja maailmalta. Yle Ny­he­ter TV-nytt 19.30 Yle Nyheter TV-nytt Vii­mei­sim­mät uu­ti­set, uu­ti­sa­na­lyy­sit ja re­por­taa­sit ruot­sin­kie­li­sel­tä ran­nik­ko­seu­dul­ta, muual­ta Suo­mes­ta ja maailmalta. Yle Ny­he­ter TV-nytt 19.30 Yle Nyheter TV-nytt Vii­mei­sim­mät uu­ti­set, uu­ti­sa­na­lyy­sit ja re­por­taa­sit ruot­sin­kie­li­sel­tä ran­nik­ko­seu­dul­ta, muual­ta Suo­mes­ta ja maailmalta. Yle Ny­he­ter TV-nytt 19.30 Yle Nyheter TV-nytt
19.35 Sportnytt Urheilu-uutisia.
19.45 St­röm­sös­tä poimittua Luoston ametistikaivos Ar­kis­tos­ta: 30 vastausta Basso. Toi­mit­ta­ja: Joa­kim Rundt, 2011. 19.45 Nor­jaa ris­tiin rastiin Veneilykurssi naisille Ve­nei­ly­kurs­si naisille. Taio­taan tähteistä Osa 3/10. Teekutsut. Kak­sos­ko­kit Ro­bert ja Ru­fus He­deng­ren kok­kai­le­vat vauh­dil­la ja mie­li­kuvituksella. Fin­landss­vensk idrottsgala Fin­lands Svens­ka Id­rott -kes­kus­jär­jes­tön vuo­den 2020 suo­men­ruot­sa­lai­nen ur­hei­lu­gaa­la suo­ra­na lä­he­tyk­se­nä Fin­lan­dia­ta­lol­ta. Gaa­las­sa pal­ki­taan ur­hei­li­joi­ta ja näh­dään mu­siik­ki- ja tans­sie­si­tyk­siä sel­lai­sil­ta ko­ti­mai­sil­ta ar­tis­teil­ta kuin Lxand­ra, Kris­ta Siegf­rids ja Antti Koivula. Sportliv Paljas totuus urheilijan takana. Sport­liv-sar­jas­sa ur­hei­li­jat ker­to­vat avoi­mes­ti ja re­hel­li­ses­ti elä­män käännekohdista.
19.55 Sil­män­räpäyksiä
20.00 Ruot­sin lätkähistoria 3/3. 1950- ja 1960-lu­vuil­laT­re Kro­nor voit­ti jää­kie­kon maail­man­mes­ta­ruu­den kol­mes­ti, mut­ta vain sil­loin, jos jom­pi­kum­pi jää­kie­kon suur­mais­ta, Neu­vos­to­lii­to tai Ka­na­da, ei osal­lis­tu­nut kisoihin. Egenland Lähiöiden rosoa ja lämpöä Helsingissä Lois­ta­va ystäväni Nuket Uu­si sar­ja 1/8. Nu­ket. Ele­na Fer­ran­ten Na­po­li-sar­jaan pe­rus­tuva draama. Lois­ta­va ystäväni Raha puhuu Nuoruus 20.00 Ma­ria ja kesäpuhujat Saavutukset Osa 4/8. In­to­hi­mo ja saa­vu­tuk­set kul­ke­vat usein kä­si kädessä.
20.30 Ar­kistojen salat 1939: Ranskan Guayanan rangaistussiirtolat "Pi­run­saa­rel­le", Rans­kan Guya­nan ran­gais­tus­siir­to­laan tuo­mit­tiin 100 vuo­den ai­ka­na 70 000 ihmistä.
20.45 Ulos kuplasta Entä sitten miesten tasa-arvo?
20.55 Pie­ni suuri maailma Kreisi Capri
21 21.00 Efter Nio Kauden alku täynnä odotuksia Odo­tuk­sia. Eli­sa­beth Rehn kuo­lin­sii­vo­si, a cap­pel­la-yh­tye FORK lo­pet­taa ja Tom Ny­lund & Mik­ko "Pelt­si" Pel­to­la suo­je­le­vat Itämerta. Historia: Dik­taat­to­rien työkalut Historia: Diktaattorien työkalut (12) El­lan matkassa Trentosta Augsburgiin An­sa - Parallax View Alan J. Pa­ku­lan oh­jaa­ma 1970-lu­vun de­fi­ni­tii­vi­nen pa­ra­noia-tril­le­ri Ken­ne­dy-mur­hien ja Wa­ter­ga­ten jäljiltä. Val­tio vas­taan Fritz Bauer (2015) To­si­poh­jai­nen elo­ku­va sak­sa­lai­ses­ta pii­ri­syyt­tä­jäs­tä, jo­ka yrit­ti 1950-lu­vun lo­pul­la tuo­da oi­keu­teen Ar­gen­tii­nas­sa pii­les­kel­leen Alf­red Eich­man­nin kal­tai­sia nat­si­ri­kol­li­sia ja sai usein tun­tea kuin hän toi­mi­si vi­hollismaassa. Am­mat­ti: kirjailija Juha Hurme Hen­ki­lö­ku­va ra­kas­te­tus­ta ja pal­ki­tus­ta, oma­pe­räi­ses­tä Suo­men ja suo­ma­lai­suu­den kuvaajasta. Twin Twin (12) 5/8. Ing­rid yrit­tää pai­nos­taa Ka­ri­nia pe­ru­maan po­lii­sil­le kertomansa.
21.30 Chevalier Kuusi miestä luksusjahdilla. Krei­kan uu­den aal­lon kär­kioh­jaa­jiin kuu­lu­van At­hi­na Rac­hel Tsan­ga­rin mus­ta ko­me­dia mie­hi­ses­tä kil­pai­lu­vie­tis­tä al­kaa har­mit­to­ma­na pe­li­nä kes­kel­lä Egeanmerta.
21.45 Numero 387 Vii­me vuo­si­na Vä­li­me­res­tä on nos­tet­tu sa­to­ja ruu­mii­ta. Jo­kai­sel­la huk­ku­neel­la on oma ni­men­sä ja ta­ri­nan­sa, mut­ta en­nen tun­nis­ta­mis­ta he ovat vain numeroita.
21.55 Ko­tim. Elokuva: Ripa ruostuu (1993) (1993) Ch­ris­tian Lindb­la­din ko­me­dia nuo­res­ta mie­hes­tä Ri­pas­ta, jol­la on pal­jon ener­giaa, mut­ta ei ol­len­kaan kär­si­vällisyyttä. 21.55 Ju­ha Hur­me esit­te­lee lem­pielokuvansa
22.00 Rau­ha maan päälle Rauha maan päälle (12) 22.00 Kenraali (1926) Klas­sik­ko­jen klas­sik­ko, Bus­ter Kea­to­nin kuu­lui­sin ko­me­dia. Ve­tu­rin­kul­jet­ta­ja yrit­tää si­säl­lis­so­dan ai­ka­na pe­las­taa se­kä tyt­töys­tä­vän­sä et­tä Ken­raa­li-ve­tu­rin­sa vi­hol­lis­va­koo­jien käsistä.
22.40 Wii­na mie­hen iäs­sä - Oy Al­ko Ab 50 vuotta (4.4.1982) Al­kon 50-vuo­tis­päi­vien mer­keis­sä teh­ty do­ku­ment­ti va­lai­see Al­kon ja suo­ma­lais­ten vii­nan­käy­tön historiaa. Yle Live: Em­pi­re of the Sun Yle Live: Empire of the Sun Aust­ra­lia­lais­ryh­män Em­pi­re of the Sun lä­pi­mur­to­le­vys­tä Wal­king On a Dream on ku­lu­nut 11 vuot­ta ja juh­la­kier­tue toi Ruis­roc­kiin Ran­ta­la­val­li­sen ver­ran fan­ta­siaa, säih­ket­tä ja tart­tu­vaa tanssipoppia. 22.40 Sisällä Ane Anen se­tä on pa­ha­mai­nei­nen vä­ki­val­ta­ri­kol­li­nen. Mi­tä ta­pah­tuu, kun Ane yrit­tää en­si ker­ran ym­mär­tää se­tän­sä aja­tuksenjuoksua?
23.00 Skavlan
23.10 Rak­kau­della, Matti Victoria (2015) Nuo­ri nai­nen jou­tuu vää­rään seu­raan Ber­lii­nin yöelämässä.
23.20 Tee se it­se -elä­mä: Com­bat Rockin tarina (2019) Do­ku­ment­tie­lo­ku­va in­to­hi­mos­ta, omaeh­toi­ses­ta te­ke­mi­ses­tä, pik­ku­kau­pun­gin ah­dis­ta­vuu­des­ta, punk-ideo­lo­gias­ta ja ai­kui­suu­den tuo­mis­ta elä­män­muutoksista.
23.30 Ajotunti Minna on aloittanut autokoulun. 23.30 Kas­vun­va­ra: Rak­kaat riiviöt
23.40 Scott Wal­ker, oman tien kulkija Lau­la­ja-lau­lun­te­ki­jä Scott Wal­ker (1943 - 2019) oli roc­kin suu­ri kult­ti­hah­mo ja outsider.
23.50 Mo­noch­ro­me: mus­tan mu­siikin tarina Monochrome: mustan musiikin tarina (12)
0
00.40 Rak­kau­della, Matti
00.55 Ajotunti Minna on aloittanut autokoulun.