Ohjelmakartta.fi
ma 10.12. ti 11.12. ke 12.12. to 13.12. pe 14.12. la 15.12. su 16.12.

08.00 Un­na Jun­ná

08.10 Tom­min su­per­soh­va

08.15 Tom­min su­per­soh­va

08.15 Tom­min su­per­soh­va

08.30 BUU-k­lub­be­nin jou­lu­ka­len­te­ri

Päivän tehtävä on arvoitus.
9

09.00 Muut­toa­pua uus­per­heel­le

Ef­ter Nio

Yksinäisyys.

To­bias lei­poo maail­mal­la

Ke­sä­mat­kal­la Tans­kas­sa

Lu­cia

Lucia 2018

08.55 På s­påret

09.00 Hul­lun­ku­ri­set per­heet

Kal­sa­ri­pi­raa­tit

Kel­ta­pai­ta

09.26 Tut­ki­mus­ret­ki poh­jois­na­val­le

Harjoitusleiri Huippuvuorilla

09.45 So­ta­lap­ses­ta o­lym­pia­voit­ta­jak­si

09.55 E­lo­ku­va: Nä­ki­jän ty­tär

(S­kam­me­rens dat­ter, Tans­ka 2015) Kes­kiai­kai­seen fan­ta­sia­maail­maan si­joit­tu­va seik­kai­lu Di­na-ty­tös­tä, jol­la on y­li­luon­nol­li­nen nä­ki­jän ky­ky.

Mys­tee­ri­saa­ri

10.00 På s­påret

Jä­täm­me jää­hy­väi­set

Viimeinen ninja

10.00 Toi­vo­mus

Tommy Hellsten

10.09 Ma­mi Fa­ta­le

10.15 I­loa puu­tar­has­ta

10.19 Bon (x2)

St­röm­sös­tä poi­mit­tua

10.30 Toi­nen kier­ros

Ruo­ka­ma­ka­sii­ni

Tans­ka­lai­nen maa­jus­si

10.31 Kaik­kea kau­pan

10.45 Mar­dals­fos­sen

11.00 Nei­ti F­ri­ma­nin tais­te­lu

Luon­to­ret­kel­lä: A­va­ril­la sel­ko­sil­la

11.00 Tal­viu­nel­mia

Ku­lu­tus­ta­va­ra­tar­kas­ta­jat

11.00 Pa­ras­ta pu­li­naa

11.17 Mer­cur

Täällä Radio Mercur

11.29 Mys­tee­ri­saa­ri

11.30 Maan­tie­tei­li­jän tes­ta­ment­ti: Eu­roop­pa

11.30 S­port­ma­ga­si­net

Jonatan Johansson jalostaa jalkapalloaivojaan uudessa roolissa Skotlannissa

E­lä­mä­ni e­läi­met: E­läin­sai­raa­las­sa

11.43 Ma­mi Fa­ta­le

11.53 Bon (x2)

12

12.01 Seit­se­män kym­pin juh­la

12.00 Si­nat­ra: All or Not­hing at All (x2)

12.00 Vi­ro - Tuul­ten piek­sä­mä maa

Uppoava laiva

Mu­siik­kia ja lei­pä­työ­tä

E­gen­land

Kukkia, teetä & moottorisahoja

Ki­no K­las­sik­ko: E­no­ni on tois­ta maa­ta

(Mon onc­le, Rans­ka 1958) Jac­ques Ta­tin vä­häe­lei­nen ja rie­mas­tut­ta­va mes­ta­ri­teos her­ra Hu­lot'n y­ri­tyk­sis­tä tul­la toi­meen hä­nen si­sa­ren­sa huip­pu­mo­der­nin ja ko­neis­te­tun u­nel­ma­ko­din, eh­kä per­heen­kin, kans­sa.

12.30 F­ran­con jäl­keen - Al­cán­ta­ran per­he

Epäonnen päivä O­sa 325. E­päon­nen päi­vä.

12.30 Ro­mu-Mat­ti­la ja kau­nis nai­nen

12.52 E­lä­mää suu­rem­pi Leo­nard Berns­tein

Y­le Li­ve

13.01 His­to­ria: Marx, Nietzsc­he ja F­reud

13.00 Tick­led - ku­ti­tus­por­non jäl­jil­lä

(Tick­led, Uu­si-See­lan­ti 2016) Äl­lis­tyt­tä­vä do­ku­ment­tie­lo­ku­va.

13.00 La ot­ra mi­ra­da - Toi­nen kat­se (x3)

Irtipäästäminen Salaisuuksia Peili, jota katson

13.45 Ti­mant­ti­nen keik­ka

Mikko Joensuu

13.45 Ve­nä­jän val­lan­ku­mous ja uu­si tai­de

13.51 Rak­kau­den ke­sä

14.01 Am­mat­ti: kir­jai­li­ja. Sir­pa Käh­kö­nen

Sirpa Kähkönen (s.

Y­le Li­ve

14.10 Hard­co­re Fin­nish

14.30 Kä­ty - Kämp­pä tyh­jä­nä

J. Kar­ja­lai­nen: Sin­ce I Laid My Bur­den Down

14.36 Ma­ta Ha­ri -ba­let­ti

Tee­ma tans­sii: i­tä­mai­nen tans­si­ja, kur­ti­saa­ni, va­koo­ja­na te­loi­tet­tu - hol­lan­ti­lai­sen Mar­ga­ret­ha Zel­len ta­ri­na 1900-lu­vun a­lus­ta on myyt­ti­nen.

14.40 Y­le Li­ve

14.41 Him­me­li: Sa­mu­li E­del­mann

14.45 Kent: Vi är in­te läng­re där

14.50 Ruo­ka­mat­ka Mek­si­koon

5/7. México - Oaxaca.

14.51 Him­me­li: Kai­ja Koo

15

15.00 Koh­ti tu­le­vai­suu­den kir­jas­toa

15.01 Him­me­li: Yö

15.05 T­he Length

15.11 Him­me­li: Kik­ka Lai­ti­nen

15.18 Y­le Li­ve

15.21 Him­me­li: Gar­bo

15.25 60-lu­vun ku­va­kir­ja

Osa 4/5: Lähdetään ilta-ajelulle!

15.31 Him­me­li: Ve­sa-Mat­ti Loi­ri

15.41 Him­me­li: Tom­my Ta­ber­man

J. Kar­ja­lai­nen: Ank­ku­ri­nap­pi

15.51 Y­le Li­ve

F­ran­con jäl­keen - Al­cán­ta­ran per­he

Oma huone O­sa 326. O­ma huo­ne.

15.55 I­sä Mat­teon tut­ki­muk­sia

Kuka surmasi Istuvan Härän?

Y­le Li­ve

16.00 I­sä Mat­teon tut­ki­muk­sia

Päämäärää päin Hääpäivä Tanssiinkutsu Pyhimysten juhla

16.30 R­SO Mu­siik­ki­ta­los­sa

Debussyn Jeux ja Ravelin Bolero

17.00 So­ke­ri­lei­pu­rin jou­lu­her­kut

Ti­mant­ti­nen keik­ka

17.00 So­ke­ri­lei­pu­rin her­kut

Lu­cia

Lucia 2018

So­ke­ri­lei­pu­rin her­kut

17.05 So­ke­ri­lei­pu­rin her­kut

17.05 So­ke­ri­lei­pu­rin her­kut

17.12 Kie­li­ky­sy­mys

17.19 Y­le Li­ve

17.19 Y­le Li­ve

17.15 Syö­tä­vät sä­ve­let

17.25 No­bel 2018: Pal­kin­to­jen­ja­ko

Lää­ke­tie­teen, fy­sii­kan ja ke­mian No­bel-pal­kin­to­jen ja­ko­se­re­mo­nia suo­ra­na lä­he­tyk­se­nä Tuk­hol­man kon­sert­ti­ta­lol­ta.

Ruo­ka­ma­ka­sii­ni

Tans­ka­lai­nen maa­jus­si

17.25 Ro­bin & A­dam

Mi­nun mai­se­ma­ni

St­röm­sö

Joululahjavinkkejä ja vihreitä joulureseptejä

17.40 Tä­mä täs­tä

Nor­jaa ris­tiin ras­tiin

Y­le Ny­he­ter TV-nytt 17.55

Y­le Ny­he­ter TV-nytt 17.55

18

18.00 BUU-k­lub­be­nin jou­lu­ka­len­te­ri

18.00 BUU-k­lub­be­nin jou­lu­ka­len­te­ri

Päivän tehtävä on arvoitus.

18.15 BUU-k­lub­be­nin jou­lu­ka­len­te­ri

18.30 Toi­vo­mus

Tommy Hellsten

Tal­viu­nel­mia

18.30 Dok: Muu­mi­muis­tel­mat

Pa­ras­ta pu­li­naa

På s­påret

18.44 Se ta­pah­tui tääl­lä

18.47 Mer­cur

Täällä Radio Mercur

19.00 Toi­nen kier­ros

S­pot­light

Ilmiö nimeltä Jordan Peterson

S­port­ma­ga­si­net

Jonatan Johansson jalostaa jalkapalloaivojaan uudessa roolissa Skotlannissa

Obs de­batt

.

19.30 Y­le Ny­he­ter TV-nytt 19.30

Y­le Ny­he­ter TV-nytt 19.30

Yle Nyheter TV-nytt

Y­le Ny­he­ter TV-nytt 19.30

19.39 S­port­nytt

S­port­nytt

19.49 Uu­dis­ta mi­nut

19.50 Nei­ti F­ri­ma­nin tais­te­lu

Nor­jaa ris­tiin ras­tiin

20.00 No­bel 2018: Juh­lail­lal­li­set

Suo­ra lä­he­tys No­bel-juh­lail­lal­li­sil­ta Tuk­hol­man kau­pun­gin­ta­lol­ta.

E­gen­land

Kukkia, teetä & moottorisahoja

La ot­ra mi­ra­da - Toi­nen kat­se

Irtipäästäminen Salaisuuksia Peili, jota katson

A­me­ri­can E­pic - Juu­ri­mu­sii­kin juu­ril­la

American Epic - juurimusiikin juurilla

20.30 B­rian-se­dän rock­ta­ri­nat

Rokkarinelämää

20.50 Uu­dis­ta mi­nut

J. Kar­ja­lai­nen: Ank­ku­ri­nap­pi

J. Kar­ja­lai­nen: Sin­ce I Laid My Bur­den Down

21

21.00 Ve­nä­jän val­lan­ku­mous ja uu­si tai­de

Ruo­ka­mat­ka Mek­si­koon

5/7. México - Oaxaca.

Ki­no K­las­sik­ko: Ru­mat, li­kai­set ja il­keät

Et­to­re S­co­lan oh­jaa­ma t­ra­gi­koo­mi­nen ja ir­vo­kas­kin e­lo­ku­va per­hees­tä, jo­ka e­lää nel­jän su­ku­pol­ven voi­min kur­jas­sa hök­ke­li­ky­läs­sä suur­kau­pun­gin lai­ta­mil­la, suun­ni­tel­len tois­ten­sa ryö­vää­mis­tä tai jo­pa mur­haa­mis­ta.

Ki­no: Mr. Tur­ner

(Eng­lan­ti 2014) Mi­ke Leig­hin oh­jaa­ma, häi­käi­se­väs­ti ku­vat­tu e­lo­ku­va mai­se­ma­maa­la­ri Wil­liam Tur­ne­rin vai­heik­kaas­ta e­lä­mäs­tä ja u­ras­ta.

21.01 Am­mat­ti: kir­jai­li­ja. K­jell Wes­tö

Kjell Westö (s.

21.00 Dok: Ing­mar Berg­ma­nin muis­to

J. Kar­ja­lai­nen: Sin­ce I Laid My Bur­den Down

K­jell Wes­tö e­sit­te­lee lem­pie­lo­ku­van­sa

21.55 E­lo­ku­va: Viet­te­lys­ten il­ta

(Gyck­lar­nas af­ton/Ruot­si 1953) Ing­mar Berg­ma­nin var­hai­nen mes­ta­ri­teos ta­lou­del­li­ses­sa ah­din­gos­sa o­le­vas­ta, kier­tä­väs­tä sir­kus­seu­ruees­ta.

22.00 Ti­mant­ti­nen keik­ka

Mikko Joensuu

Ki­no: Ju­lie­ta

(Es­pan­ja 2016) Ped­ro Al­mo­dóva­rin d­raa­ma nai­sis­ta, rak­kau­des­ta ja sär­ky­neis­tä sy­dä­mis­tä.

22.01 Ki­no: Me­hän ra­kas­tim­me toi­siam­me niin pal­jon

Et­to­re S­co­lan mes­ta­ri­teos ker­too kol­mes­ta i­ta­lia­lais­mie­hes­tä, jot­ka ys­tä­vys­ty­vät vuon­na 1944 tais­tel­les­saan vas­ta­rin­ta­liik­kees­sä.

J. Kar­ja­lai­nen: Sin­ce I Laid My Bur­den Down

J. Kar­ja­lai­nen: Ank­ku­ri­nap­pi

22.56 Him­me­li: Sa­mu­li E­del­mann

23.01 Uu­si Ki­no: Pol­te

23.06 Him­me­li: Kai­ja Koo

23.15 Uu­si Ki­no: Con­ver­sa­tion in Pie­ces

23.16 Him­me­li: Yö

23.26 Him­me­li: Kik­ka Lai­ti­nen

23.25 A­me­ri­can E­pic - Juu­ri­mu­sii­kin juu­ril­la

American Epic - juurimusiikin juurilla

23.25 Pe­tos

23.35 Am­mat­ti: kir­jai­li­ja. Sir­pa Käh­kö­nen

Sirpa Kähkönen (s.

23.36 Him­me­li: Gar­bo

23.40 Tais­te­lu Al­ge­rias­ta

En­nio Mor­ri­co­nen mu­siik­ki soi mie­leen­pai­nu­vas­ti e­lo­ku­vas­sa, jo­ka ker­too Al­ge­rian jul­mas­ta it­se­näis­ty­mis­so­das­ta rans­ka­lais­ta siir­to­maai­sän­tää vas­taan.

23.46 Him­me­li: Ve­sa-Mat­ti Loi­ri

23.56 Him­me­li: Tom­my Ta­ber­man

0

00.01 Kent: Vi är in­te läng­re där

00.07 Ti­mant­ti­nen keik­ka

Mikko Joensuu

00.20 B­rian-se­dän rock­ta­ri­nat

Rokkarinelämää

01.15 Uu­si Ki­no: Pol­te

01.29 Uu­si Ki­no: Con­ver­sa­tion in Pie­ces