Ohjelmakartta.fi
ma 16.9. ti 17.9. ke 18.9. to 19.9. pe 20.9. la 21.9. su 22.9.
08.05 Las­te­noh­jel­mia: BUU: Su­pe­ra­pu­lai­set . 13/20. buu.y­le.fi Las­te­noh­jel­mia: Kol­mik­ko ja ky­ber­kul­ta
08.30 Poh­jois­mai­set G­rön­lan­nin u­nel­ma­ko­dit Poh­jois­mai­set Kir­je i­soäi­dil­le Tä­mä täs­tä Puu­tar­ha­kau­si Poh­jois­mai­set Is­lan­nis­ta maail­man hui­pul­le Saga Sigurðardóttir 08.30 BUU-k­lub­ben
08.40 Len­toyh­tiö Ra­ma­jet
08.50 Nuot­tien mat­kas­sa
9 09.00 Tai­vaal­li­nen pi­miö Ef­ter Nio Numeroiden lumous ja vaikeus 09.00 I­loa puu­tar­has­ta 6/9. Tänään teemana on kompostointi. Poh­jois­mai­set Tun­te­ma­ton pe­ril­li­nen Sota jätti hänet yksin Kau­si 1, 4/6. Pau­la ko­ki toi­sen maail­man­so­dan vai­heet van­has­sa Ju­gos­la­vias­sa. Jal­ka­pal­lou­nel­mia
09.25 Vii­dak­ko­jy­tä
09.30 Poh­jois­mai­set Tans­ka­lai­nen maa­jus­si Tanskalainen maajussi Kir­je i­soäi­dil­le 09.30 Zom­bie­Lars
09.45 Poh­jois­mai­set Luon­nol­li­ses­ti 09.45 Mi­nun kak­si per­het­tä­ni
10.00 Suu­ret i­kä­luo­kat: mi­tä meis­tä tu­li? Poh­jois­mai­set I­deoi­den maail­ma 10.00 S­tu­gor E­lä­mä­ni e­läi­met: E­läin­sai­raa­las­sa Yk­si­ne­lä­jä Se­ve­rin Yksineläjä Severin Poh­jois­mai­set Kir­je i­soäi­dil­le
10.30 Saa­me­lais­häät Toi­vo­mus Caj Bremer 10.30 Ævar tut­kii ja sel­vit­tää Tans­kan aar­teen­met­säs­tä­jät
10.50 St­röm­sös­tä poi­mit­tua
11.00 Toi­vo­mus Caj Bremer När­bild Junakulttuuria St­röm­sö Kaalia korealaiseen tapaan Ef­ter Nio 2015 Valo. Ef­ter Nio 2016 Lupauksia. Poh­jois­mai­set Tans­ka­lai­nen maa­jus­si Ai­ka on mei­dän Kirja Toi­nen kau­si, o­sa 5/10. Vuo­si 1957 al­kaa.
11.30 S­tu­gor Poh­jois­mai­set Yk­si­ne­lä­jä Se­ve­rin Yksineläjä Severin Poh­jois­mai­set Yk­si­näi­nen kes­kel­lä e­lä­mää Yksinäinen keskellä elämää
11.40 Tä­mä täs­tä
12 12.00 Ro­bo­tin nä­kö­kul­ma His­to­ria: A­me­rik­ka vä­ri­ku­vis­sa 1950-luku Rumb­le: T­he In­dians W­ho Roc­ked t­he World (2017) Do­ku­ment­tie­lo­ku­va A­me­ri­kan in­tiaa­nien vai­ku­tuk­ses­ta rock­mu­siik­kiin. Sa­mi Yaf­fa - Sound T­rac­ker Indonesia, Bali Vain kol­me kiel­tä: ba­la­lai­kan ta­ri­na Kol­me te­rä­vää kul­maa ja vain kol­me kiel­tä. La re­púb­li­ca - ta­sa­val­ta (x3) Helppoa elämää Vastuunkantajat Jakolinjoja Ki­no: Kir­sik­ka­pui­den al­la (2015) (An, Ja­pa­ni 2015) Ka­tu­keit­tiö­tä pi­tä­vä Sen­ta­ro tu­tus­tuu van­haan To­kue-rou­vaan, jol­la on mie­li­pi­de hä­nen tar­joa­mis­ta pu­na­pa­pu­tah­nal­la täy­te­tyis­tä lei­von­nai­sis­ta.
12.35 Kol­me ker­to­mus­ta ke­hi­tyk­ses­tä: Ro­bot­ti, ei mi­tään uut­ta
12.50 Poh­jois­mai­set Ku­va­kir­jei­tä E­te­lä-A­me­ri­kas­ta 12.50 Uu­si Ki­no: Val­ta­kun­nat
13.00 Joe Coc­ker: Mad Dog with Soul
13.10 Ly­hyes­ti
13.20 Kieh­to­va maail­ma: Pää­sy­lip­pu New Yor­kiin New Fultonin kalatori Me­dia­komp­pa­nia: Au­to­saa­ta­na
13.40 Poh­jois­mai­set 10 met­rin hyp­py­tor­ni
13.50 S­co­re - e­lo­ku­va­mu­sii­kin mes­ta­rit (2016) "Jo­kai­sen suu­ren­moi­sen e­lo­ku­van ta­ka­na on suu­ren­moi­nen e­lo­ku­va­sä­vel­tä­jä.
14.00 Ruo­ka­mat­ka Mek­si­koon San Francisco - Monterey Tai­de­tut­ki­muk­set Gauguin 3/3. Gau­guin. 14.00 Au­to­mo­bi­le
14.10 Am­mat­ti: kir­jai­li­ja Leena Krohn His­to­ria: Mul­lis­ta­vat kek­sin­nöt Robotti 1/6. Ro­bot­ti.
14.35 Uu­si Ki­no: Val­ta­kun­nat
14.45 O­do­tus
14.55 Kult­tuu­ri­Cock­tail
15 15.00 I­sä Mat­teon tut­ki­muk­sia Luostarin arvoitus I­sä Mat­teon tut­ki­muk­sia Rakastunut Natalina I­sä Mat­teon tut­ki­muk­sia Eläinrakkautta ja romantiikkaa Nimetön kirje I­sä Mat­teon tut­ki­muk­sia Lentäjäsankarit
15.10 Sa­mi Yaf­fa - Sound T­rac­ker Kolumbia Kau­si 3, 1/6. Ko­lum­bia. Sa­mi Yaf­fa - Sound T­rac­ke­rin jat­koa on o­do­tet­tu!
15.20 La S­ca­lan fil­har­mo­ni­kot e­siin­ty­vät
15.50 Poh­jois­mai­set Kä­si­työ­läis­re­por­taa­si 15.50 F­lash­back
16.00 Mi­la­non nais­ten pa­ra­tii­si Joulun ihme Mi­la­non nais­ten pa­ra­tii­si Arvokas ele Huulipunaa paidalla Mi­la­non nais­ten pa­ra­tii­si Jäitä hattuun Mi­la­non nais­ten pa­ra­tii­si Yhdennellätoista hetkellä F­ran­con jäl­keen - Al­cán­ta­ran per­he Huolien viikko O­sa 332. Huo­lien viik­ko. An­to­nio o­pis­ke­lee in­nol­la eng­lan­tia ma­sen­tu­neen San­tin kans­sa.
16.10 R­SO Mu­siik­ki­ta­los­sa Hector Berliozin Fantastinen sinfonia Ra­dion sin­fo­niaor­kes­te­ri e­sit­tää Hec­tor Ber­lio­zin Fan­tas­ti­sen sin­fo­nia op.
16.40 E­gen­lan­din mat­ka­koh­de (x2) 16.40 Poh­jois­mai­set Yk­si kau­pun­ki - yk­si ta­ri­na
16.50 Poh­jois­mai­set Us­ko, toi­vo ja tie­de
17.00 St­röm­sös­tä poi­mit­tua
17.10 Rou­vat ryös­tä­ji­nä Rouvat ryöstäjinä (12)
17.20 Kult­tuu­ri­Cock­tail F­lash­back
17.25 Poh­jois­mai­set Nor­jan sa­lai­set huo­neet Mie­li­ker­to­muk­sia St­röm­sö Piristystä toimistoon ja omatekoista tofua
17.30 Sol­si­dan - On­nea on­ki­mas­sa
17.55 Y­le Ny­he­ter TV-nytt 17.55
18 18.00 Las­te­noh­jel­mia: BUU-k­lub­ben Las­te­noh­jel­mia: BUU: Su­pe­ra­pu­lai­set . 13/20. buu.y­le.fi Las­te­noh­jel­mia: BUU-k­lub­ben Tä­nään kat­so­taan sar­joa Til­da ja hä­nen ys­tä­vän­sä, Pik­ku Korp­pi se­kä Su­per-Jont­ti ja Räh­jä-Riit­ta.
18.30 Poh­jois­mai­set I­deoi­den maail­ma Kau­si 2, 8/8. Kir­jai­li­ja T­he­re­se Ud­den­felt pi­tää toi­vea­jat­te­lu­na si­tä, et­tä öl­jy voi­tai­siin kos­kaan kor­va­ta vih­reäl­lä e­ner­gial­la. Puu­tar­ha­kau­si 9/9. Kau­den vii­mei­ses­sä jak­sos­sa o­te­taan vas­taan nor­ja­lai­nen ku­vaus­ryh­mä ja pi­de­tään nyyt­ti­kes­tit. Saan­ko lu­van? Ruot­sa­lai­nen Larz-K­ris­terz-tans­sior­kes­te­ri on ko­ti­maas­saan ää­ret­tö­män suo­sit­tu. Poh­jois­mai­set Tans­ka­lai­nen maa­jus­si Poh­jois­mai­set I­sien pe­rin­tö O­li ai­ka, jol­loin Tans­kan yh­teis­kun­ta le­pä­si aa­te­lis­ton va­ras­sa. Ai­ka on mei­dän Kirja Toi­nen kau­si, o­sa 5/10. Vuo­si 1957 al­kaa. Poh­jois­mai­set Pa­ras­ta pu­li­naa Huoliteltu puhe
18.45 Rou­vat ryös­tä­ji­nä Rouvat ryöstäjinä (12) Kau­si 2, o­sa 5/6. Ju­lial­la on uu­si mut­ta vaa­ral­li­nen suun­ni­tel­ma va­ras­te­tun teok­sen kät­ke­mi­sek­si.
19.15 Tä­mä täs­tä
19.25 Y­le Ny­he­ter TV-nytt 19.30 Yle Nyheter TV-nytt Vii­mei­sim­mät uu­ti­set, uu­ti­sa­na­lyy­sit ja re­por­taa­sit ruot­sin­kie­li­sel­tä ran­nik­ko­seu­dul­ta, muual­ta Suo­mes­ta ja maail­mal­ta. Y­le Ny­he­ter TV-nytt 19.30 Yle Nyheter TV-nytt
19.45 St­röm­sös­tä poi­mit­tua Kodin työkalupakki S­port­liv
20.00 När­bild Junakulttuuria Tai­de­tut­ki­muk­set Gauguin 3/3. Gau­guin. Tai­de-et­si­vät Fio­na B­ru­ce ja P­hi­lip Mould tut­ki­vat kah­ta mys­tee­ri­teos­ta: o­vat­ko mo­lem­mat tai ai­na­kin toi­nen niis­tä ai­to Paul Gau­guin? La re­púb­li­ca - ta­sa­val­ta Helppoa elämää Uu­si sar­ja. Kau­si 1, 1/18. Help­poa e­lä­mää. La Seño­ran si­sar­sar­ja ku­vaa Es­pan­jan myrs­kyi­siä vai­hei­ta vuo­den 1931 jäl­keen. La re­púb­li­ca - ta­sa­val­ta Vastuunkantajat Jakolinjoja Mo­noch­ro­me: mus­tan mu­sii­kin ta­ri­na Monochrome: mustan musiikin tarina (12) O­sa 3/3. Kol­mio­sai­nen do­ku­ment­ti b­lue­sin, rock'n'rol­lin ja ra­pin ke­hi­tyk­ses­tä. Toi­vo­mus Tanja Poutiainen-Rinne
20.30 Si­ka­ri­por­ras - len­to­pal­lon i­ki­nuo­ret Do­ku­ment­ti p­re­si­dent­ti Mau­no Koi­vis­ton pe­rus­ta­mas­ta ve­te­raa­ni­len­to­pal­lo­jouk­kuees­ta. 20.30 S­tu­gor O­sa 8/10. Kun ta­lous on kun­nos­sa, o­vat mö­kit­kin vä­hän ko­meam­pia.
20.55 Pie­ni suu­ri maail­ma
21 21.00 Ef­ter Nio Numeroiden lumous ja vaikeus Nu­me­rot. Kir­jai­li­jat K­jell Wes­tö & Ju­ha It­ko­nen, tu­bet­ta­ja Ham­pus Hedst­röm, dys­kal­ku­lia­tut­ki­ja Jo­han Kor­ho­nen, Wa­sa Tea­ter 100 vuot­ta. His­to­ria: Mul­lis­ta­vat kek­sin­nöt Robotti 1/6. Ro­bot­ti. Kieh­to­va maail­ma: Pää­sy­lip­pu New Yor­kiin New Fultonin kalatori 2/3. New Ful­to­nin ka­la­to­ri. Mis­tä o­vat pe­räi­sin New Yor­kis­sa ku­lu­tet­ta­vat e­lin­tar­vik­keet? Ki­no K­las­sik­ko: Mon­ty Pyt­ho­nin hul­lu maail­ma B­rit­ti­läi­sen tv-ko­me­dian kuu­lui­sin ja rai­lak­kain ryh­mä siir­si huu­mo­rin­sa e­lo­ku­van puo­lel­le rie­muk­kaas­sa sa­tii­ris­sa ku­nin­gas Art­hu­rin ja pyö­reän pöy­dän ri­ta­rei­den le­gen­das­ta. Ki­no: Mi­nä, Da­niel B­la­ke Hy­vin­voin­tiyh­teis­kun­nan ra­pau­tu­mis­ta kos­ket­ta­vas­ti kä­sit­te­le­vä e­lo­ku­va 59-vuo­tiaas­ta puu­se­päs­tä, jon­ka e­lä­mä suis­tuu rai­teil­taan ja hän pu­toaa yh­teis­kun­nan tur­va­ver­kon si­jas­ta by­rok­ra­tian rat­tai­siin. Hand­Ma­de Films - sa­tun­nai­nen s­tu­dio Do­ku­ment­tie­lo­ku­va sii­tä, mi­ten Geor­ge Har­ri­son ja tuh­ma poi­ka ni­mel­tä B­rian pe­las­ti­vat b­rit­tie­lo­ku­van. Tä­mä on to­si­ta­ri­na Mon­ty Pyt­ho­nit ja mon­ta muu­ta eng­lan­ti­lais­ta merk­ki­teos­ta - se­kä muu­ta­man f­lo­pin - tuot­ta­nees­ta Hand­Ma­de Film­sis­tä, sen syn­nys­tä, nou­sus­ta ja tu­hos­ta. Ma­ria Lang Ruusuja, rakkautta, rikoksia (12) Ko­mi­sa­rio Ch­ris­ter Wijk on me­nos­sa kih­loi­hin kar­ta­non pe­ri­jät­tä­ren kans­sa. Myös Puck ja Ei­nar on kut­sut­tu juh­liin. Juh­lat kui­ten­kin kes­key­ty­vät, kun ti­luk­sil­ta löy­ty­vät nai­sen ruu­miin jään­teet. (U)
21.50 Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Ki­no Suo­mi: Tu­li­tik­ku­teh­taan tyt­tö (1990) A­ki Kau­ris­mäen työ­läist­ri­lo­gian pää­tö­so­sa ker­too teh­taan­ty­tös­tä, jo­ta kaik­ki riis­tä­vät. N: Ka­ti Ou­ti­nen, E­li­na Sa­lo, Es­ko Nik­ka­ri, Ve­sa Vie­rik­ko, Si­lu Sep­pä­lä, Ou­ti Mäen­pää. Ki­no: F­ruit­va­le S­ta­tion On vuo­den 2008 vii­mei­nen päi­vä, ja 22-vuo­tias Os­car G­rant y­rit­tää muut­taa e­lä­män­sä. Hän ha­luaa ol­la pa­rem­pi poi­ka äi­dil­leen, pa­rem­pi kump­pa­ni tyt­töys­tä­väl­leen ja pa­rem­pi i­sä pie­nel­le tyt­tä­rel­leen.
22.00 Kyl­mää­vä ta­paus Kylmäävä tapaus (12) 4/8. Pe­ter tör­mää vai­keuk­siin, kun hän y­rit­tää ot­taa yh­teyt­tä oi­keus­mi­nis­te­riin.
22.30 Me­dia­komp­pa­nia: Au­to­saa­ta­na (1990) Oh­jel­mas­sa tar­kas­tel­laan sa­tii­ri­ses­ti au­ton ja au­toi­lun a­se­maa ja mer­ki­tys­tä ny­ky-yh­teis­kun­nas­sa. F­low Fes­ti­val Flow Festival 2019 F­low Fes­ti­val ko­ko­si Hel­sin­kiin mie­len­kiin­toi­sim­mat ja a­jan­koh­tai­sim­mat ar­tis­tit. Koos­tees­sa mm. B­lood O­ran­ge, Maus­te­ty­töt, Ja­mes B­la­ke, Ro­byn, Fat­her John Mis­ty, Jes­se Mar­kin ja T­he Cu­re. Ki­no: B­ria­nin e­lä­mä Mon­ty Pyt­hon -ryh­män ko­me­dia Juu­deas­sa vuon­na nol­la syn­ty­väs­tä B­ria­nis­ta, jon­ka e­lä­män­kaa­ri si­vuaa kum­mal­li­ses­ti Jee­suk­sen vai­hei­ta. Kaik­kien ai­ko­jen par­haak­si ko­me­diak­si mo­nes­ti ää­nes­te­tyn, ai­na a­jan­koh­tai­sen e­lo­ku­van oh­ja­si Ter­ry Jo­nes. Sol­si­dan - On­nea on­ki­mas­sa (x5) Solsidan - Onnea onkimassa (S)
22.45 Saan­ko lu­van? Ruot­sa­lai­nen Larz-K­ris­terz-tans­sior­kes­te­ri on ko­ti­maas­saan ää­ret­tö­män suo­sit­tu.
23.00 Uu­si Ki­no: Fin­lan­dia-kat­saus n: o 701
23.10 Sa­maa kan­saa Y­le Li­ve M M Min­ja Kos­ki a­lias M vah­va­tun­nel­mai­ses­sa kon­ser­tis­sa. Au­to­mo­bi­le
23.30 Roc­kin k­las­sik­ko­le­vyt: A­me­ri­can Pie Don McLeanin v.
23.45 Ai­na täy­del­li­nen Roc­kin k­las­sik­ko­le­vyt: Car­ly Si­mon
0
00.10 Mo­noch­ro­me: mus­tan mu­sii­kin ta­ri­na Monochrome: mustan musiikin tarina (12) Uu­si Ki­no: Fin­lan­dia-kat­saus n: o 701
00.25 Sa­maa kan­saa