Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 14 15 16 17 18 Kanava Suora
19.4. 20.4. 21.4. 22.4. 23.4. 24.4. 25.4.
08.15 Tans­ka­lai­sark­ki­tehtien koteja
08.13 Pik­ku keksijät
08.21 Pa­ras harrastus
08.35 Jens erä­maa­seikkailulla
08.30 Ko­ti­jump­paa Sofian kanssa
08.30 Kun­pa osaisin laulaa
08.35 Luontoretkellä
08.30 Su­perapulaiset
Pieni Mo­nes­ti on ihan hyvä,..
08.30 BUU-klubben
08.45 Ta­lot huo­ku­vat historiaa
Vanha nahkurinverstas
08.50 Ideoiden maailma
Ruot­sa­lais­ta aja­tuk­sia he­rät­tä­vää talks­how­ta juon­taa Da­niel Sjölin...
9
09.00 Efter Nio
Unelmia m.m. Ismo Leikolan ja Antti Kurosen kanssa Unelmat...
09.00 Tans­ka­lai­nen maajussi
09.05 Närbild
09.00 Adam & Eva
Osa 2/8.
09.00 Dok: Luo­tiakin lujempi
(Ruot­si, 2017) ...
09.30 Mi­nun totuuteni
David Lagercrantz
09.30 An­tiik­ki­kaksintaistelu
09.30 Puutarhakausi
Jauhosavikan kosto Kun po­ruk­ka pa­laa elo­kuus­sa ke­sä­lo­mal­ta, jau­ho­sa­vik­ka on val­loit­ta­nut puutarhan...
09.45 Puutarhakausi
Jauhosavikan kosto Kun po­ruk­ka pa­laa elo­kuus­sa ke­sälomalta,..
09.50 Team Bachstad
10.00 Elä­mä käännekohdassa
10.00 Dok: Luo­tiakin lujempi
(Ruot­si, 2017) ...
10.00 Hy­vi­nä ja huo­noi­na päivinä
10.20 Mi­nun puutarhani
10.30 Kun­pa osaisin laulaa
10.30 Keit­tiös­sä tuoksuu ruoka
10.30 Siivoojat
10.30 Team Bachstad
Maastoautolla halki Indokiinan
10.45 Suu­ren hir­vi­vael­luk­sen par­haat palat 2020
11.00 Närbild
11.00 Strömsö
11.00 Ef­ter Nio 2018
svens­ka. yle. Kiin­nos­ta­vat vie­raat kes­kus­te­le­vat tren­deis­tä, ter­vey­des­tä, ku­lut­tamisesta,..
11.00 Vel­jes­ten keittiössä
Teetä kolmelle
11.00 Muuri
Muu­rin muo­dos­ta­vat tä­nä il­ta­na Ca­mil­la Thu­lin, Ed­ward af Sil­lén, An­na Kin­berg Batra,..
11.24 Egen­lan­din matkakohteet
11.30 Siivoojat
11.30 Adam & Eva
11.44 Tämä tästä
12
12.01 Öl­jyn­ja­lostamo syntyy
12.00 Mat­ka on pitkä
Vuon­na 1993 val­mis­tu­nut do­ku­ment­tie­lo­ku­va seu­raa vuo­den ajan kuu­den lap­sen muo­don­muu­tos­ta esi­kou­lu­lai­ses­ta koululaiseksi.
12.00 Matka jatkuu
12.00 Al­tai 30 päivässä
Mongolian Altai
12.00 Body and Soul
12.00 Sy­dämeni Inés
Isa­bel Al­len­den ro­maa­niin pe­rus­tu­va draa­ma­sar­ja ker­too 1500-lu­vul­le si­joit­tu­van ta­ri­nan roh­keas­ta es­pan­ja­lais­nai­ses­ta, jo­ka tah­don­voi­mal­laan pon­nis­ti lu­ku­tai­dot­to­muu­des­ta sil­loi­sen maail­man toi­sel­le lai­dal­le ja sen hui­pul­le. Koh­ta­lon kol­hi­ma Inés Suárez hyl­kää kai­ken en­ti­sen ja läh­tee yk­sin uh­ka­roh­keal­le me­ri­mat­kal­le uu­teen maailmaan...
12.00 ko­ti­mai­nen elokuva: Ki­no Suo­mi: Sixtynine 69
12.13 Sköld­vik. Harp­paus öljykauteen.
12.45 Historia: Mo­der­nin gast­ro­nomian synty
13.00 Hip­ho­pin klassikot
Queen Latifah: Ladies First
13.10 Historia: Kei­sa­rin­na Joséphine
13.25 Mi­nun musiikkini
13.26 Co­si fan tut­ti - Pu­het­ta erotiikasta
13.30 Mi­ki Liuk­ko­nen, sivullinen
13.35 Uusi Kino: Hotel Dallas
Ro­ma­nia­lai­nen do­ku­ment­tie­lo­ku­va kertoo,..
13.41 Uusi Kino: Eläimen kuva
13.40 Luo­via suhteita
13.54 Ku­lut­ta­ja­ka­len­te­ri: Myyn­ti­valttina seksi
14.05 La ot­ra mi­ra­da - Toinen katse
Luottamusäänestys
14.00 Ju­na­matka Itään
Intia: Mysore - Chennai
14.11 Historia: Aust­ra­lia värikuvissa
14.15 Mi­nun musiikkini
Ellinoora
14.23 Valitut sanat
14.30 Uusi Kino: Eläimen kuva
14.45 Tou­lou­se-Laut­rec, Mont­mart­ren taiteilija
14.48 Tu­li­pa­lo Pah­vikaupungissa
15
15.01 Isä Mat­teon tutkimuksia
Ita­lia­lai­nen jän­ni­tys­sar­ja Isä Mat­teon tut­ki­muk­sia ker­too pap­pi Isä Mat­teos­ta, jo­ka rat­kai­see seu­ra­kun­tan­sa lam­pai­ta koh­dan­nei­ta ri­kos­jut­tu­ja Umb­rias­sa. Hän pää­see lä­hel­le hy­viä kuin pa­ho­ja ih­mi­siä - ove­luu­del­la, ai­tou­del­la se­kä aseis­ta­rii­su­van hy­myn­sä avul­la. Pääo­sis­sa: Te­ren­ce Hill, Ni­no Fras­si­ca, Na­ta­lie Guet­ta, Fran­ces­co Sca­li, Fla­vio In­sin­na ja Piet­ro Pul­ci­ni. Tuo­tan­to: Rai, Lux Vide.
Jaksot 66-70.
15.00 Näin teh­tiin So­kea tanssija
15.08 So­kea tanssija
15.29 Tans­si tai kuole
(Dance or Die)
15.40 Pie­ni suuri maailma
15.45 Mi­ki Liuk­ko­nen, sivullinen
16.05 Mi­la­non nais­ten paratiisi
Mi­la­non muo­ti­maail­maan si­joit­tu­va ro­mant­ti­nen draa­ma­sar­ja. On ku­lu­nut muu­ta­ma vuo­si sii­tä, kun Piet­ro Mo­ri sur­mat­tiin ai­van ra­kas­tet­tun­sa, Te­re­san, sil­mien edessä...
Jaksot 83-87.
16.15 Ruo­ka­matka Ranskaan
Languedoc-Roussillon Au­rin­ko ja Vä­li­me­ri ovat syy­nä siihen,..
16.25 Historia: Aust­ra­lia värikuvissa
16.50 Elo­ku­via ikuistamassa
17.00 Klik!
16.55 An­na Jär­vi­nen ja naiset
Ruot­sa­lai­ses­sa sar­jas­sa lau­la­ja An­na Jär­vi­nen ta­paa mer­kit­tä­viä suo­ma­lais­taus­tai­sia naisia...
16.55 Nei­ti Son­ja Ha­rald­se­nin kotitalossa
17.15 Mi­nun puutarhani
17.17 Ruokamatkat
17.15 Elo­ku­via ikuistamassa
17.25 Kamera
17.25 Tans­ka­lai­nen maajussi
15. tuo­tantokausi,..
17.25 Daniel Olin
17.25 Tans­ka­lai­sark­ki­tehtien koteja
17.25 An­tiik­ki­kaksintaistelu
Hundested
17.25 Strömsö
Terraarioita ja Strömsö-villapaitoja
17.32 Ainokaiset
17.55 Yle Ny­he­ter TV-nytt 17.55
18
18.00 BUU-klubben
buu. yle.
ma: Lisa askartelee jättiläistupsun.
18.00 Su­perapulaiset
Pieni Mo­nes­ti on ihan hy­vä, et­tä on pieni...
18.00 BUU-klubben
18.30 Elä­mä käännekohdassa
18.30 Dok: Luo­tiakin lujempi
(Ruot­si, 2017) ...
18.30 Muuri
Muu­rin muo­dos­ta­vat tä­nä il­ta­na Ca­mil­la Thu­lin, Ed­ward af Sil­lén, An­na Kin­berg Batra,..
18.30 Vel­jes­ten keittiössä
Teetä kolmelle
18.30 Ta­lot huo­ku­vat historiaa
Kruununkartano Skånessa
18.30 Kes­kusteluvartti
18.30 Puutarhakausi
Beduiiniteltta ja riippuva puutarha
18.45 Pelottaako?
Hakemus vastaanotettu
19.00 Kun­pa osaisin laulaa
19.15 Tämä tästä
19.29 Yle Ny­he­ter TV-nytt 19.30
19.29 Yle Ny­he­ter TV-nytt 19.30
Vii­mei­sim­mät uutiset,..
19.29 Yle Ny­he­ter TV-nytt 19.30
19.39 Sportnytt
19.53 Watt Nytt
19.53 Svensk­finland runt
19.52 Kir­jat, jot­ka ra­vis­te­livat meitä
19.53 St­röm­sös­tä poimittua
19.48 Sportliv
19.55 Närbild
20.00 Sy­dämeni Inés
Isa­bel Al­len­den ro­maa­niin pe­rus­tu­va draa­ma­sar­ja ker­too 1500-lu­vul­le si­joit­tu­van ta­ri­nan roh­keas­ta es­pan­ja­lais­nai­ses­ta, jo­ka tah­don­voi­mal­laan pon­nis­ti lu­ku­tai­dot­to­muu­des­ta sil­loi­sen maail­man toi­sel­le lai­dal­le ja sen huipulle...
20.00 Sy­dämeni Inés
Katkeraan loppuun asti Inés op­pii vii­mein läk­syn­sä: jos­kus on pak­ko jat­kaa matkaa...
20.00 Neu­vos­to­lii­ton uusi taide
20.01 Ro­mantic Comedy
Sa­dois­ta elo­ku­va­näyt­teis­tä koot­tu vie­hät­tä­vä do­ku­ment­ti kä­sit­te­lee ylei­sön ra­kas­ta­maa mut­ta krii­ti­koi­den hyl­ki­mää la­ji­tyyp­piä, ro­mant­tis­ta komediaa...
20.00 Daniel Olin
Kes­kus­te­luohjelma,..
20.20 Huu­to­kaupan osaajat
20.30 Siivoojat
20.30 Kesä -85
Edes­sä on kou­lun päät­tä­jäi­set ja dis­ko. Le­nan ja Sus­sin on löy­det­tävä joku,..
20.48 Mah­ti­ko­nei­ta ja il­mastoihmeitä
21
21.00 Efter Nio
Unelmia m.m. Ismo Leikolan ja Antti Kurosen kanssa Unel­mat. Vie­rai­na koo­mik­ko Is­mo Leikola,..
21.00 Historia: Mo­der­nin gast­ro­nomian synty
21.00 Mi­ki Liuk­ko­nen, sivullinen
21.00 Ki­no Klassikko: Tom Jo­nes - hu­livilihurmuri
Hen­ry Fiel­din­gin ro­maa­niin pe­rus­tu­va, nel­jäl­lä Os­ca­ril­la pal­kit­tu elo­ku­va aa­te­lis­mie­hen hoi­vis­sa vart­tu­nees­ta mie­hes­tä, jo­ka syök­syy lem­men­seik­kai­lus­ta toi­seen 1700-lu­vun Englannissa.
(Tom Jones, Englanti 1963)
21.00 Kino: Chicago
Kuu­den Os­ca­rin me­nes­tys­mu­si­kaa­li kah­den nai­sen ri­kok­sis­ta ja rak­kauk­sis­ta räis­ky­väs­sä 1920-lu­vun Chi­ca­gos­sa. Pääo­sis­sa Re­née Zell­we­ger, Cat­he­ri­ne Ze­ta-Jo­nes, Ric­hard Ge­re, Queen Latifah,
21.16 Kino: Nel­jät häät ja yh­det hautajaiset
Ro­mant­ti­nen ko­me­dia tyy­lik­kään köm­pe­lös­tä eng­lan­ti­lais­mie­hes­tä ja ame­rik­ka­lai­ses­ta nai­ses­ta, jot­ka tör­mää­vät toi­siin­sa useis­sa häis­sä ja ker­ran hau­ta­jai­sis­sa­kin. Pääo­sis­sa Hugh Grant, An­die MacDowell,
(Four Weddings and a Funeral, Britannia 1994)
21.15 Tsunami
Tsunami Jou­lu­kuu 2004. To­mas on läh­dös­sä jou­luk­si Thai­maa­han poi­ka­puo­len­sa Iva­nin kans­sa. Ni­na va­ra­si mat­kan heil­le sii­nä toivossa,..
21.30 Ruo­ka­matka Ranskaan
Languedoc-Roussillon Au­rin­ko ja Vä­li­me­ri ovat syy­nä sii­hen, mik­si Rick Stein suun­taa nyt Ete­lä-Ranskaan...
22.00 Mur­ha Sandhamnissa
No­ra Lin­de juh­lii ju­han­nus­ta uu­den rak­kaan­sa Jo­nak­sen kans­sa. Juh­lis­ta tu­lee kui­ten­kin pai­na­jai­nen, kun Jo­nak­sen ty­tär Ve­ra ei tu­le ko­tiin. Seu­raa­va­na päi­vä­nä eräs nuo­ri mies löy­tyy kuol­lee­na, ja kaik­ki viit­taa murhaan...
21.55 ko­ti­mai­nen elokuva: Ki­no Suo­mi: Sixtynine 69
22.15 Sir­kus­tirehtööri
Do­ku­ment­tie­lo­ku­va Til­de Björ­for­sis­ta, jo­ka joh­taa ruot­sa­lais­ta Cir­kus Cir­kör -sir­kusryhmää...
22.30 Kino: Bar ba­har - tans­sin jos huvittaa
Kol­me nuor­ta pa­les­tii­na­lais­ta nais­ta elää kämp­pä­ka­ve­ruk­si­na Tel Avivissa,..
(Israel/Ranska 2016)
22.50 Yle Live: PJ Harvey
23.06 Co­si fan tut­ti - Pu­het­ta erotiikasta
23.10 Bros: Af­ter the Sc­reaming Stops
Bros oli 1980-lu­vul­la yk­si maail­man suo­si­tuim­mis­ta bän­deis­tä - noin 15 mi­nuut­tia. Lop­puun­myy­ty­jä sta­dion­keik­ko­ja, lis­tayk­kö­siä, täh­den­len­to ja täystuho...
(Britannia 2018)
23.15 Exit
Tilinteon hetki Sar­jan ikä­ra­ja (16) ...
23.30 Uusi Kino: Juuret on
23.34 Ku­lut­ta­ja­ka­len­te­ri: Myyn­ti­valttina seksi
23.43 Uusi Kino: Valtakunnat
0
00.10 The Hand­maid's Ta­le - Orjattaresi
00.45 Uusi Kino: Juuret on
00.58 Uusi Kino: Valtakunnat
01.30 Os­car-gaala 2021
01.30: Punainen matto (suora tv-lähetys)
03.00: Oscar-gaala 2021 (suora tv-lähetys)
3