Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 26 27 28 29 30 Kanava Suora
8.7. 9.7. 10.7. 11.7. 12.7. 13.7. 14.7.
08.30 Ki­ran keittiössä
08.30 Jo­tun­hei­me­nin paimenet
08.30 Kau­pun­kia muut­ta­neet rakennukset
08.00 Puk ja Her­man pur­jeh­dusretkellä
08.30 Su­perapulaiset
Miksi aikuiset eivät osaa leikkiä?
08.30 Mim­mi Leh­mä ja Varis
08.37 Palomies Sam
08.45 Syn­ty­nyt vuonna 2010
1/4. Do­ku­ment­ti­sar­ja yh­dek­sän lap­sen en­sim­mäi­ses­tä elinvuodesta...
08.49 Inui
08.56 HaHaHa
9
09.00 Tun­te­ma­ton perillinen
Kadonnut poika
09.00 Ruo­ka te­kee onnelliseksi
4/5. Koe al­kaa lä­hes­tyä loppuaan,..
09.00 Eräelämää
09.00 Puu­tar­has­sa tuoksuu ruoka
09.00 Tim­ja­mia, kuk­koa ja torttuja
Suosikkikokin helpot reseptit
09.00 Ruot­sa­lai­sia kan­san­juh­lia: Ma­lun­gin tans­siyhtyeviikko
Taa­lain­maal­la si­jait­se­va 5 000 asuk­kaan Ma­lun­gin taa­ja­ma elää 51 viik­koa vuo­des­sa hiljaiseloa,..
09.30 Ku­nin­kait­tem­me jäljillä
Kuninkaittemme jäljillä
09.30 An­tiik­ki­kaksintaistelu
09.45 Ma­ria ja kesäpuhujat
Häpeä En­ti­nen pas­to­ri Pat­rick Tiainen,..
10.00 Tim­ja­mia, kuk­koa ja torttuja
Suosikkikokin helpot reseptit
10.00 Se­nio­risurffaajat
10.00 Ta­ri­noi­ta pik­ku­kau­pun­gis­ta - Tammisaari
10.00 Tiet­tö­män tai­paleen takana
10.30 Kau­pun­kia muut­ta­neet rakennukset
10.30 Kum­mi­tus­koulu Spooky's
10.30 Vel­jes­ten keittiössä
10.30 Superaivot
Unettomuus
10.30 Tans­kan aar­teen­metsästäjät
10.53 Seik­kai­le­vat saappaat
11.00 Ope­raatio Playa
Kokaiini vailla omistajaa
11.00 Tans­ka­lai­nen maajussi
11.00 Stugor
11.00 Ef­ter Nio 2016
Kauden päätös joulun tunnelmissa. Vie­rai­na Raa­kel Lig­nell, An­na-Le­na Laurén,..
11.00 Ef­ter Nio 2017
Uusi kausi. Tee­ma­na teh­tä­vä. Vie­rai­na teat­te­ri­joh­ta­ja Jo­han Storgård,..
11.00 Vaih­de­vuo­det - ne tu­le­vat sinullekin
1/2. Ma­lin Ja­cob­son Båth on 52-vuo­tias ja kes­kel­lä vaihdevuosia...
11.00 Fal­kens­wär­din mööpelit
Roo­leis­sa: Jo­han Stor­gård, An­na Hul­tin, Pat­rick Hen­rik­sen, On­ni Thulesius,..
11.30 Superaivot
11.30 Tiet­tö­män tai­paleen takana
12
12.00 Si­perian Jeesus
Vis­sa­rio­nii­tit asus­ta­vat Si­pe­rian tai­gal­la ja us­ko­vat et­tä hei­dän sa­la­pe­räi­nen joh­ta­jan­sa Vissarion,..
12.00 Ruoka-Suomi
Markettikansaa Mar­kettikansaa...
12.00 Historia: Pa­rii­si vuonna 1900
12.00 Suo­men­su­kui­set 30 päivässä
12.00 Vaien­ne­tut säveltäjät
12.00 La ot­ra mi­ra­da - Toinen katse
Kohtalonhetkiä Koh­ta­lonhetkiä...
12.00 Mo­zartin Requiem
Upeas­sa Ke­ri­mäen kir­kos­sa Soi­le Iso­kos­ki, Lil­li Paasikivi,..
12.45 Kino: L'Atalante
(Ranska 1934)
12.45 Sininen sana
12.54 His­to­riaa huo­nomuistisille
12.50 Tou­lou­se-Laut­rec, Mont­mart­ren taiteilija
12.55 Pie­ni suuri maailma
12.55 Kuuluttaja
Sar­ja si­joit­tuu vuo­teen 1962. Ch­ris­ti­ne Beau­val on kau­nis ja ä­ly­käs rans­ka­tar ja Rans­kan yleis­ra­dion täh­ti­kuu­lut­ta­ja. Hän on myös ko­ko kan­san suo­sik­ki se­kä tut­tu kas­vo lu­kui­sis­ta leh­tijutuista,..
13.05 Historia: Unel­ma pa­rem­mas­ta elämästä
13.00 Uusi Kino: Con­ver­sa­tion in Pieces
13.05 Kino: Varjojen yö
Klas­si­nen ai­kan­sa suur­ten täh­tien rans­ka­lai­nen me­lod­raa­ma vuo­si­kym­men­ten ta­kaa; ri­kok­sen teh­nyt mies odot­taa aa­mun­koit­toa yksinään,
13.15 Uusi Kino: Keppi
13.24 Sininen sana
13.27 Flashback
13.30 Ti­ny Shoul­ders: Bar­bie 60 vuotta
Le­gen­daa­ri­nen Bar­bie-nuk­ke lan­see­rat­tiin New Yor­kin leik­ki­ka­lu­mes­suil­la maa­lis­kuussa 1959...
(Tiny Shoulders: Rethinking Barbie, USA 2018)
13.30 Ti­ny Shoul­ders: Bar­bie 60 vuotta
Le­gen­daa­ri­nen Bar­bie-nuk­ke lan­see­rat­tiin New Yor­kin leik­ki­ka­lu­mes­suil­la maa­lis­kuussa 1959...
(Tiny Shoulders: Rethinking Barbie, USA 2018)
13.45 Dingo-mania
14.00 Fatei ja meri
(Fa­tei and The Sea, 2019)..
14.10 Kino: Nol­la käytöksessä
14.15 Me­dia­komp­pa­nia: Do­ku­ment­ti Pert­ti "Neu­mann" Niemisestä
14.35 Jo­sep­hi­ne Ba­ker, ame­rik­ka­lai­nen Pariisissa
Jo­sep­hi­ne Ba­ker oli af­roa­me­rik­ka­lai­nen tans­si­ja ja laulaja,..
14.35 Mu­siik­ki po­li­tiikan aseena
Musiikki ei ole "vain" musiikkia.
14.53 Suo­mi­hit­tien nä­ky­mät­tö­mät duunarit
15
15.00 Isä Mat­teon tutkimuksia
(U) Ita­lia­lai­nen jän­ni­tys­sar­ja Isä Mat­teon tut­ki­muk­sia ker­too pap­pi Isä Mat­teos­ta, jo­ka rat­kai­see seu­ra­kun­tan­sa lam­pai­ta koh­dan­nei­ta ri­kos­jut­tu­ja Umb­rias­sa. Hän pää­see lä­hel­le hy­viä kuin pa­ho­ja ih­mi­siä - oveluudella,
Jaksot 20-22.
15.00 Isä Mat­teon tutkimuksia
(U) Ita­lia­lai­nen jän­ni­tys­sar­ja Isä Mat­teon tut­ki­muk­sia ker­too pap­pi Isä Matteosta,..
Jaksot 23-24.
15.30 Ke­sä­kon­sert­ti Sc­hönbrunnista
Wie­nin Fil­har­mo­ni­kot esiin­ty­vät ul­koil­ma­kon­ser­tis­sa Lo­rin Maa­ze­lin joh­dol­la. Kon­ser­tin tee­ma­na on "Wag­ner ja Ver­di". Lau­lu­so­lis­ti­na te­no­ri Mic­hael Schade.
15.31 Tal­lin­nan lau­lu­juh­lat 150 vuotta
15.59 Tiesitkö?
16.05 Pie­ni ta­lo preerialla
Ame­rik­ka­lai­nen per­he­sar­ja uu­dis­rai­vaa­jien elä­mäs­tä pree­rian lai­dal­la. Lau­ra In­galls Wil­de­rin elä­mä­ker­ral­li­siin kir­joi­hin pe­rus­tu­vas­sa draa­ma­sar­jas­sa isä Char­les, äi­ti Ca­ro­li­ne ja hei­dän kol­me ty­tär­tään - Mary,..
Jaksot 47-51.
16.30 RSO Mu­siikkitalossa
Ludwig van Beethovenin jousikvartetto op. 130
16.52 Tiesitkö?
16.55 Tans­sin askeleet
Is­lan­ti­lai­nen sar­ja sii­tä, mik­si ih­mi­set tans­si­vat. Mik­si joil­la­kin on syn­nyn­näi­nen tans­si­mi­sen lah­ja, mut­ta toi­sil­la ei ole min­kään­lais­ta ryt­mi­ta­jua? Kuu­sio­sai­ses­sa sar­jas­sa selvitetään,
17.00 Vai­keuk­sis­ta huolimatta
17.10 Ma­ria ja kesäpuhujat
Häpeä En­ti­nen pas­to­ri Pat­rick Tiainen,..
17.14 Kun tans­sin itsekseni
17.16 Pie­ni suuri maailma
17.25 Kum­mi­tus­koulu Spooky's
17.25 Eräelämää
Riekko
17.25 Toivomus
10.
17.25 Ros­kasta ruoaksi
1/5.
17.25 An­tiik­ki­kaksintaistelu
17.25 Stugor
Mökin metamorfoosi
17.48 Seik­kai­le­vat saappaat
17.55 Yle Ny­he­ter TV-nytt 17.55
18
18.00 Halitaan!
18.00 Pikkuli
18.00 Robottåg
18.00 Bärtil
18.00 Se pik­kuinen Lotta
Lotta muuttaa pois
18.00 Su­perapulaiset
Miksi aikuiset eivät osaa leikkiä?
18.00 Mim­mi Leh­mä ja Varis
18.06 Su­perlentokoneet
18.05 Hammaskeiju
18.07 Palomies Sam
18.13 Mikko Mallikas
18.12 Lastenohjelmia
18.14 Vahaveitikat
18.18 Seis!
18.17 Lee­vi Lampunhenki
18.19 Inui
18.23 Fre­ja, pikku tutkija
18.24 Suk­ka­hittimittari
18.23 Suk­ka­hittimittari
18.22 Rillinalle
18.27 Hupsulit
18.26 Jazzoo
18.27 Hupsulit
18.26 HaHaHa
18.30 Se­nio­risurffaajat
6/6.
18.30 Ta­ri­noi­ta pik­ku­kau­pun­gis­ta - Tammisaari
18.30 Ku­nin­kait­tem­me jäljillä
Kuninkaittemme jäljillä
18.30 Vaih­de­vuo­det - ne tu­le­vat sinullekin
1/2. Ma­lin Ja­cob­son Båth on 52-vuo­tias ja kes­kel­lä vaihdevuosia...
18.30 Tun­te­ma­ton perillinen
Parittomien veljesten tarina Jo­sef No­vý jät­ti pik­ku­vel­jel­leen 600 000 kruunua,..
18.30 Unel­ma­na muo­ti­suunnittelija
Oslo Runway Nor­jan suu­rin muo­tia­lan tapahtuma,..
18.30 Tim­ja­mia, kuk­koa ja torttuja
Sandran risottokoulu Päi­vän kok­ki­vie­ras on Lei­la Lindholm,..
19.00 Kau­pun­kia muut­ta­neet rakennukset
19.10 Vakuum
19.22 St­röm­sös­tä poimittua
19.29 Yle Ny­he­ter TV-nytt 19.30
Vii­mei­sim­mät uutiset,..
19.45 Emi­lie - kes­ken jää­nyt murhatutkimus
2/3. Kun kuu­kau­det vain kuluvat,..
19.45 Ruot­sa­lai­sia salaisuuksia
19.44 Näin Norjassa
19.45 Sportliv
20.00 Tou­lou­se-Laut­rec, Mont­mart­ren taiteilija
20.00 La ot­ra mi­ra­da - Toinen katse
Kohtalonhetkiä Koh­ta­lonhetkiä...
20.00 Kuuluttaja
Sar­ja si­joit­tuu vuo­teen 1962. Ch­ris­ti­ne Beau­val on kau­nis ja ä­ly­käs rans­ka­tar ja Rans­kan yleis­ra­dion täh­ti­kuuluttaja...
to: Ruudun takaa
pe: Kyseenalaiset motiivit
20.00 Countrymusiikki
Ken Burnsin ohjaama suursarja countrymusiikin historiasta.
19.55 Hemmalive
20.05 Am­pu­ma­vä­li­koh­taus Nygatanilla
1/2. Aman­da ei suos­tu uskomaan,..
20.30 Tuh­mia tarinoita
2/4.
20.55 Maa­na­lainen elämä
20.50 Le­nan matkassa
20.52 Mi­nun musiikkini
21
21.00 Ruo­ka te­kee onnelliseksi
4/5. Koe al­kaa lä­hes­tyä lop­puaan, jo­ten pa­nok­set kovenevat...
21.00 Historia: Bus­hien valtakausi
21.00 Sue Per­kins Japanissa
Soolohäät Soo­lo­häät. Sue Per­kins aloit­taa mat­kan­sa Tokiosta,..
21.00 Ki­no Klassikko: Rat­suväen urhot
Kuu­kau­den wes­tern rat­su­vä­kiyk­si­kös­tä, jo­ka Yh­dys­val­tain si­säl­lis­so­dan ai­ka­na li­vah­taa rin­ta­ma­lin­jo­jen lä­pi is­keäk­seen sy­väl­le Ete­län rau­ta­tieverkostoon.
(The Horse Soldiers, USA 1959)
21.02 Glas­tonbury 2019
Maail­man tun­ne­tuim­piin fes­ti­vaa­lei­hin kuu­lu­va Bri­tan­nian Glas­ton­bu­ry oli­si tä­nä vuon­na viet­tä­nyt 50-vuo­tis­juh­liaan. Pa­laam­me vuo­den 2019 fes­ti­vaa­li­tun­nel­miin mo­nen tun­nin ja kym­me­nien ar­tis­tien ver­ran. So­mer­se­tis­sa Lou­nais-Eng­lan­nis­sa ke­sä­kuus­sa 2019 pi­det­ty ta­pah­tu­ma ke­rä­si vii­den päi­vän ai­ka­na noin 200 000 kat­so­jaa. Glas­ton­bu­ryn sa­to­jen esiin­ty­jien jou­kos­ta per­jan­tai­na näh­tä­vään keik­ka­koos­tee­seen on poi­mit­tu ot­tei­ta huip­pu­ni­mien esiin­tymisistä.
Jaksot 1-5.
21.00 Au­tion saa­ren elokuvat
21.02 Sokaistuneet
48 tuntia Fi­nans­si­val­von­nan sel­vi­tys joh­taa sii­hen, et­tä pank­ki me­net­tää toi­milupansa...
21.08 Kino: Retki maalle
21.45 The Hand­maid's Ta­le - Orjattaresi
Jumala lasta siunatkoon Ju­ma­la las­ta siunatkoon...
21.50 Kino: Casting
Oi­kean näyt­te­li­jä­kaar­tin löy­tä­mi­nen osoit­tau­tuu tus­kal­li­sen vaikeaksi,..
(Saksa 2017)
21.50 Leftover Women
Myös kor­kea­kou­lu­te­tut kii­na­lais­nai­set jou­tu­vat alis­tu­maan epä­toi­voi­seen mies­jah­tiin, kos­ka vas­ta avio­lii­tos­sa nai­nen on täydellinen...
21.46 elokuva: Elo­ku­va: Mansikkamaa
15-vuo­tias puo­la­lai­nen Woj­tek läh­tee van­hem­pien­sa kans­sa Ruot­siin man­si­kan­poi­min­taan. Hän tu­tus­tuu man­sik­ka­ti­lan tyt­tä­reen Anneliin,..
Ohjaaja: Wiktor Ericsson, Ruotsi 2016.
22.00 Kun to­mu laskeutuu
Kun tomu laskeutuu (16) Pai­kal­li­syh­tei­sö on lei­man­nut Ja­ma­lin syyl­li­sek­si, ja tä­män per­he on huolissaan...
22.35 Historia: Pat­ty Hearstin tarina
23.00 Isäviikonloput
Ka­ren ha­kee tur­haan loh­tua pul­los­ta ja juhlinnasta...
22.55 Manon
Mitä välii! Uu­si sar­ja. Mi­tä välii!..
23.15 Dingo-mania
23.20 Me­dia­komp­pa­nia: Do­ku­ment­ti Pert­ti "Neu­mann" Niemisestä
23.15 Kino: Sing Street
(Irlanti 2016)
23.20 Du­bain tans­ka­laiset naiset
En se­rie som föl­jer fem dans­ka kvin­nor som tar oss till ett an­nor­lunda Dubai,..
23.45 Kino: Maailmojen sota
1953
23.51 Historia: Bus­hien valtakausi
0
00.54 Fes­ta­ri­hei­nä­kuu Vi­kin ja Kö­pin seurassa