Ohjelmakartta.fi
6.4. 7.4. 8.4. 9.4. 10.4. 11.4. 12.4.
07.50 Puu­tar­has­sa tuoksuu ruoka
08.00 Svenska Yle live
Svenska Yle live: Hallituksen infotilaisuus Ra­ja­lii­ken­teen tiu­kentaminen...
08.03 Meidän luokka
08.07 Mumindalen
08.25 Tämä tästä
08.20 An­tiik­ki­kaksintaistelu
08.36 Ca­mil­la Plum ja yrt­ti­maan aarteet
08.30 BUU: Su­perapulaiset
Ystävät Ystävät.
08.30 BUU-klubben
Tänään katsotaan sarjoja Vilda,
08.40 Haas­tava äitiys
1/3. Ruot­sa­lais­sar­jas­sa seurataan,..
08.40 F-sana
08.48 Nor­jan ku­nin­gas­per­heen vuosi 2019
9
09.05 Euroviisaat
09.04 Efter Nio
Arjen sankarit San­ka­rit. Mar­co Bjurström,..
09.02 Tans­ka­lai­nen maajussi
09.00 Unelmakoti
Ah­med ja Eva ovat löy­tä­neet unel­mien­sa ton­tin ai­van Mä­la­ren-jär­ven rannalta...
09.00 Tom Sawyer
09.31 Mi­nun totuuteni
Minun totuuteni: Sven Wollter
09.45 Ai­na täydellinen
09.40 Mahdoton maa
1/5.
09.44 Leirille!
09.53 Ruo­hon­juuritasolla
10.00 Unelmakoti
Ah­med ja Eva ovat löy­tä­neet unel­mien­sa ton­tin ai­van Mä­la­ren-jär­ven rannalta...
10.03 Lu­pa­tar­kas­ta­ja poh­tii elämää
10.00 Ef­ter Nio 2016
Tuki. Vie­rai­na näyt­te­li­jä Nic­ke Lignell,..
10.00 Tiet­tö­män tai­paleen takana
10.00 Herk­kua kasviksista
5/5.
10.32 F-sana
10.31 Mumindalen
10.30 Vel­jes­ten keittiössä
10.30 Spotlight
10.30 Tans­kan aar­teen­metsästäjät
10.54 Egen­lan­din matkakohteet
10.53 Ke­vin ja Isoisä
10.58 Pie­ni suuri maailma
11.00 Daniel Olin
11.01 Närbild
11.00 Strömsö
11.00 Ef­ter Nio 2016
Aiheena arvoitukset. Lin­da Zil­lia­cus, Kas­per Strömman,..
11.00 Ju­malanpalvelus
Pitkäperjantai Sipoon kirkossa
11.04 Lars Mon­se­nin koiravaljakko
11.00 Deitti
Jessica Jessica...
11.30 Öljysäätiö
11.30 Spotlight
11.30 Tiet­tö­män tai­paleen takana
11.46 Ihanat autot
11.44 Tämä tästä
11.44 Il­mastoparadoksi
11.53 Itä­me­ri pin­taa syvemmältä
11.53 St­röm­sös­tä poimittua
12
12.00 Iltajumppa
12.00 Iltajumppa
12.00 Iltajumppa
12.00 Iltajumppa
12.00 Kai­ja Saa­ria­hon ora­to­rio La pas­sion de Simone
Teos pohjautuu filosofi Simone Weilin elämään.
12.00 Kieh­to­va maail­ma: Ju­na­mat­ka Amerikkaan
Lawrence - Lamar Law­ren­ce - Lamar...
12.00 Ju­malanpalvelus
Pääsiäissunnuntai Sipoon kirkossa
12.14 Net­tiä ikä kaikki
12.13 Net­tiä ikä kaikki
12.19 Elä­vä ar­kis­to esittää
12.15 Net­tiä ikä kaikki
12.15 Net­tiä ikä kaikki
12.20 Kult­tuu­ri­ruu­tu: Va­pauden kasvot
12.20 Fran­con jäl­keen - Al­cántaran perhe
Elokuu Osa 320. Elokuu...
12.20 WOMEX 2019
WOMEX, Avajaiset Poh­joi­set tu­let - Vil­dá, Pauanne,..
12.20 Silk­ki­tie 30 päivässä
12.49 New Yor­kin suomalaisia
(1964)..
12.46 Ihanat autot
13.00 Am­mat­ti: kirjailija
Rosa Liksom Si­pe­rian rata,..
13.00 Car­men- insertti
13.05 Historia: New Yor­kin sil­lanrakentaja
13.06 Mar­co Bjurst­röm ja Bi­zetin Carmen
13.05 Geor­ges Bizet: Carmen
Carmen on yksi suosituimmista oopperoista. Sii­nä on kaik­ki viih­dyt­tä­vän oop­pe­ran ai­nek­set: rak­kaus, in­to­hi­mo, kuo­le­ma ja tart­tu­vat aa­riat. Tam­pe­re fil­har­mo­nia, joht. Al­ber­to Hold-Gar­ri­do. Tal­tioin­ti Tam­pe­re-ta­lo 19. 2. 20.
13.10 Am­mat­ti: kirjailija
Juha Hurme Hen­ki­lö­ku­va ra­kas­te­tus­ta ja palkitusta,..
13.30 Haa­ve Välimerestä
13.40 Kse­nia Pietarilainen
13.40 Historia: Kau­neus kautta aikojen
Kauneuden toinen puoli
14.00 Yh­dys­valtain taide
Villistä lännestä Jackson Pollockiin Vil­lis­tä län­nes­tä Jack­son Pollockiin...
14.06 Luos­ta­ri lu­men keskellä
14.00 27 en­sim­mäistä vuotta
14.10 Flashback
14.15 Puolueet
Ly­hy­te­lo­ku­via elä­män ar­ki­sis­ta ta­pah­tu­mis­ta läh­tö­koh­ti­naan suo­ma­lai­set puolueet. (U)
14.26 Va­la­mon luostari
14.30 Sa­tur­day Night Fe­ver - 40 vuotta huumaa
Kaik­kien ai­ko­jen dis­koe­lo­ku­vaa muis­tel­laan 40-vuo­tis­juh­la­do­kumentissa,..
14.40 Ihmisen arvo
15
15.00 Isä Mat­teon tutkimuksia
15.00 Isä Mat­teon tutkimuksia
Elämä pelissä Elä­mä pelissä...
15.00 Isä Mat­teon tutkimuksia
15.00 Isä Mat­teon tutkimuksia
to: Verkkokiusaajat
pe: Lähellä ja silti kaukana Lä­hel­lä ja sil­ti kaukana...
15.40 Val­tio vas­taan Fritz Bauer
Tosipohjainen elokuva saksalaisesta piirisyyttäjästä,
(Der Staat gegen Fritz Bauer, Saksa 2015.
15.58 Tulossa...
15.56 Flashback
15.52 Mu­siikin voima
16.00 Mi­la­non nais­ten paratiisi
ma: Tähtihetki
ti: Yllätys Yllätys...
ke: Jääräpäitä joka lähtöön
to: Varamies Varamies...
pe: Takaisin lähtöruutuun
16.00 RSO Mu­siikkitalossa
Anton Brucknerin sinfonia nro 9 Ra­dion sin­fo­niaor­kes­te­ri An­ton Bruck­ne­rin sin­fo­nian nro 9 d-mol­li. Or­kes­te­ria joh­taa Hannu Lintu.
16.40 Ihmisen arvo
16.43 Soundt­racks: mu­siik­ki elää ajassa
ti: Kent State ja Vietnamin sota
ke: Hurrikaani Katrina (12) Elo­kuus­sa 2005 Louisianan,..
to: Berliinin muurin ja kommunismin murtuminen Kyl­män so­dan symboli,..
16.48 Tiesitkö?
17.00 Mahdoton maa
1/5. Pai­kas­ta toi­seen siir­ty­mi­nen on Nor­jas­sa mel­koi­nen haaste...
16.55 Ar­kistojen salat
17.14 Syö­tä­vät sävelet
17.25 Mumindalen
17.25 Tans­ka­lai­nen maajussi
11. tuo­tantokausi,..
17.25 Daniel Olin
17.25 Ca­mil­la Plum ja yrt­ti­maan aarteet
17.25 Ur­hea pelastusretki
17.25 Strömsö
Limonaditehdas kotikeittiössä
17.51 Pie­ni suuri maailma
17.47 Ke­vin ja Isoisä
17.50 Pakkaa laukku
17.55 Yle Ny­he­ter TV-nytt 17.55
18
18.00 BUU-klubben
ti: Ham­mas­kei­ju se­kä Vii­ru ja Pesonen.
to: Tänään katsotaan sarjoja Hittehatt,
18.00 BUU: Su­perapulaiset
Ystävät Ystävät.
18.00 BUU-klubben
Tänään katsotaan sarjoja Vilda,
18.30 Lu­pa­tar­kas­ta­ja poh­tii elämää
18.30 Tu­hat päi­vää Ruotsissa
Toinen vuosi
18.30 Skavlan
Skavlanin vieraana valtionepidemiologi Anders Tegnell
18.30 Pie­ni suuri maailma
18.30 Euroviisaat
2/6.
18.30 Deitti
Jessica Jessica...
18.30 Unelmakoti
Eme­lie ja Mi­kael unel­moi­vat ra­ken­ta­van­sa ta­lon kal­lioi­sel­le kuk­ku­lal­le. Gert puo­les­taan ihas­tuu ikihyviksi,..
18.35 Lars Mon­se­nin koiravaljakko
19.00 F-sana
19.15 Tämä tästä
19.10 Ai­na täydellinen
19.13 Yh­teis­vastuukeräys
19.21 Egen­lan­din matkakohteet
19.21 Il­mastoparadoksi
19.29 Yle Ny­he­ter TV-nytt 19.30
Vii­mei­sim­mät uu­ti­set, uu­ti­sa­na­lyy­sit ja re­por­taa­sit ruot­sin­kie­li­sel­tä ran­nikkoseudulta,
19.29 Yle Ny­he­ter TV-nytt 19.30
Vii­mei­sim­mät uutiset,..
19.40 Uudista minut
19.45 St­röm­sös­tä poimittua
19.45 Sportliv
19.55 Närbild
Ryhmä antaa tukea ja voimaa
19.53 Ar­kis­tos­ta: 30 vastausta
19.53 St­röm­sös­tä poimittua
19.53 Nor­jaa ris­tiin rastiin
19.50 Egen­lan­din matkakohteet
19.55 Nor­jaa ris­tiin rastiin
20.00 Aen­ne Bur­da, muo­din voimanainen
ti: Perheroolit
ke: Petetyt ja jätetyt Pe­te­tyt ja jätetyt...
to: Burda nousee siivilleen Bur­da nou­see siivilleen...
pe: 4/4. Roo­li­mal­li. Lä­hes mah­do­ton es­te on ylitetty,..
20.00 Roc­kin klas­sik­ko­le­vyt: Tears for Fears
20.00 Daniel Olin
Keskusteluohjelma,
20.23 Beatles forever
20.31 Spotlight
20.30 Öljysäätiö
20.47 8 mm katse
20.51 Egen­lan­din matkakohteet
21
21.00 Efter Nio
Arjen sankarit San­ka­rit. Mar­co Bjurst­röm, kir­jai­li­ja Phi­lip Teir ja hy­vän­te­ki­jä Heidi Jaari...
21.00 Historia: New Yor­kin sil­lanrakentaja
21.00 Kieh­to­va maail­ma: Ju­na­mat­ka Amerikkaan
Lawrence - Lamar Law­ren­ce - Lamar...
21.00 Miehuusvuodet
Draamakomedia yliopistokaveruksista, joi­den ih­mis­suh­tei­ta ja ko­ko kan­sa­kun­nan muut­tu­via asen­tei­ta seu­ra­taan ai­na kyp­sään kes­ki-ikään as­ti. Pääo­sis­sa Jack Nic­hol­son, Art Garfunkel,
1971
21.00 Vä­ki­vallan vuosi
Tal­vi 1981 oli ti­las­tol­li­ses­ti New Yor­kin his­to­rian vä­ki­val­tai­sin­ta ai­kaa. To­si­poh­jai­ses­sa ri­kosd­raa­mas­sa kun­nian­hi­moi­nen ja oi­kea­mie­li­nen lii­ke­mies yrit­tää suo­jel­la yri­tys­tää ja per­het­tään tuon ai­ka­kau­den väkivallalta,
(A Most Violent Year, USA 2014)
21.01 Unel­mien maatila
Dokumenttielokuva kalifornialaisesta pariskunnasta, jo­ka läh­tee koi­ran­sa kans­sa to­teut­ta­maan suur­ta unel­maa pie­nes­tä ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­ses­tä maa­ti­las­ta. Kuten aina,..
2019
21.02 Heder
Ihmeoppilas Jan­ni ja Elin ym­mär­tä­vät Nea­tin tie­tä­vän, mi­tä he ovat tehneet,..
21.45 Tsunami
Tsunami (12) Ta­pa­nin­päi­vän val­je­tes­sa ih­mi­set al­ka­vat kä­sit­tää ka­tast­ro­fin laa­juu­den. Ni­na ei saa yh­teyt­tä To­ma­siin ei­kä Ivaniin...
22.00 Wisting
Wisting (16) Wis­tin­giä juh­li­taan sankarina,..
21.55 Ko­tim. Elokuva: Nälkä
22.00 Vii­mei­nen muotokuva
Vuon­na 1964 ku­va­tai­te­li­ja Al­ber­to Gia­co­met­ti ta­paa kir­jai­li­ja Ja­mes Lor­din ja pyy­tää tä­tä is­tu­maan muo­to­ku­vaa varten...
(Final portrait, Iso-Britannia 2017)
22.08 Neitoperho
Psy­ko­lo­gi­nen jän­ni­ty­se­lo­ku­va omis­tus­ha­lus­ta ja nuo­res­ta nai­ses­ta, jol­le ei sa­no­ta ei. Pääo­sis­sa Jus­si-pal­ki­tut Leea Kle­mo­la ja Rea Mau­ra­nen se­kä Eli­na Hur­me. Oh­jaus Auli Mantila.
(1997)
22.29 Days of Heaven
Kiihkeä kolmiodraama, jo­ta reu­nus­ta­vat Te­xa­sin vil­ja­vat vai­niot, En­nio Mor­ri­co­nen mu­siik­ki ja Néstor Al­mend­ro­sin Os­car-pal­kitut kuvat.
1978
22.36 Luos­ta­ri lu­men keskellä
22.45 Skavlan
Skavlanin vieraana valtionepidemiologi Anders Tegnell
22.45 Sisällä
Setäni on rikollinen Anen se­tä on pa­ha­mai­nei­nen vä­ki­val­ta­ri­kol­li­nen. Mi­tä tapahtuu,..
22.56 Va­la­mon luostari
(1966)..
23.00 WOMEX 2019
Yle Live: Tuuletar
23.30 Wo­men Ma­ke Film - uu­si mat­ka elokuvaan
23.41 Te­le­vi­sion tii­lis­ki­vet esittää
23.45 Ate­lier de conversation
23.45 Pat­rick Melrose
23.45: Huonoja uutisia
00.45: Mitäs pienistä! Mi­täs pienistä!..
01.44: Toivo elää Toi­vo elää. On vuosi 1990...
23.55 Pat­rick Melrose
23.55: Jo äidinmaidossa
00.51: Vihdoinkin vapaa! Vih­doin­kin vapaa!..
00.00 Ate­lier de conversation
23.55 Wo­men Ma­ke Film - uu­si mat­ka elokuvaan
0