Ohjelmakartta.fi
ma 9.12. ti 10.12. ke 11.12. to 12.12. pe 13.12. la 14.12. su 15.12.
07.55 Las­te­noh­jel­mia: Hit­te­hat­tin jou­lu 07.55 Las­te­noh­jel­mia: Hit­te­hat­tin jou­lu 07.55 Las­te­noh­jel­mia: Mi­nä, Hu­go Käld
08.05 Las­te­noh­jel­mia: Hit­te­hat­tin jou­lu BUU-k­lub­be­nin jou­lu­ka­len­te­ri Las­te­noh­jel­mia: Hit­te­hat­tin jou­lu 08.05 Mu­min­da­len
08.10 BUU-k­lub­be­nin jou­lu­ka­len­te­ri 08.10 Sel­man seik­kai­lu 08.10 Las­te­noh­jel­mia: Hit­te­hat­tin jou­lu
08.15 Sel­man seik­kai­lu 08.15 BUU-k­lub­be­nin jou­lu­ka­len­te­ri
08.20 Sel­man seik­kai­lu BUU-k­lub­be­nin jou­lu­ka­len­te­ri
08.25 Poh­jois­mai­set Rus­kean kas­tik­keen maa Ruskean kastikkeen maa Poh­jois­mai­set Ruo­ka­ma­ka­sii­ni Mette aloittaa kaladieetin selvittääkseen, kuinka terveellistä kalan syöminen oikeastaan on Tä­mä täs­tä 08.25 Sel­man seik­kai­lu Hit­te­hat­tin jou­lu
08.35 Nuot­tien mat­kas­sa Ak­ti­vis­ti Kau­ha­kau­pal­la Poh­jo­lan luon­toa Len­toyh­tiö Ra­ma­jet BUU-k­lub­be­nin jou­lu­ka­len­te­ri
08.45 Sel­man seik­kai­lu
9 09.00 Del­hin kau­neim­mat kä­det Delhin kauneimmat kädet (7) Ef­ter Nio Jakso, jossa sielu lepää Sie­lu. 09.00 Poh­jois­mai­set Uu­si­vuo­si ku­nin­kaal­li­ses­sa ku­pa­ri­keit­tiös­sä Poh­jois­mai­set Puu­tar­has­sa tuok­suu ruo­ka På s­påret 1/13. "Minne olemme matkalla? "ky­sy­vät K­ris­tian Luuk ja tuo­ma­ri­na toi­mi­va F­red­rik Lindst­röm Ruot­sin suo­si­tuim­mas­sa tie­to­kil­pai­lus­sa. He­lium
09.10 Mys­tee­ri­saa­ri
09.20 Vin­ter Varg ja 10 ai­ka­kaut­ta
09.30 Poh­jois­mai­set Ko­vin kus­ki haus­sa Ep. 2 Tans­ka­lai­nen maa­jus­si Tanskalainen maajussi An­tiik­ki­kak­sin­tais­te­lu 09.30 Ys­tä­vä­ni Mar­lon
09.45 Kamp­pai­lu
09.55 Pi­pas & Doug­las
10.00 På s­påret 1/13. "Minne olemme matkalla? Tai­vaal­lis­ta me­noa Pakoa todellisuudesta 10.00 Sa­lai­nen vel­je­ni E­lä­mä­ni e­läi­met: E­läin­sai­raa­las­sa Poh­jois­mai­set Vel­jek­set P­ri­ce jou­lu­keit­tiös­sä Joulu on jo ovella Korsbækissakin. Poh­jois­mai­set Ruo­ka­ma­ka­sii­ni
10.25 St­röm­sös­tä poi­mit­tua
10.30 No­bel-s­tu­dio (x2) Jou­lu ku­nin­kaal­li­ses­sa ku­pa­ri­keit­tiös­sä Poh­jois­mai­set To­bias lei­poo maail­mal­la 10.30 Tans­kan aar­teen­met­säs­tä­jät
10.45 Lu­cia Lucia 2019 P­re­si­dent­ti Tar­ja Ha­lo­nen k­ruu­naa vuo­den 2019 Lu­cia-nei­don suo­ras­sa lä­he­tyk­ses­sä Hel­sin­gin tuo­mio­kir­kos­sa.
11.00 No­bel-s­tu­dio (x2) Mistä universumi koostuu? 11.00 St­röm­sö Raakamakeisia joulukahvipöytään Ef­ter Nio 2016 Rohkeus. Teemana elementit. 11.00 Tim­ja­mia, kuk­koa ja tort­tu­ja O­sa 6/8. Päi­vän tee­ma on ras­va kai­kis­sa muo­dois­saan.
11.30 Poh­jois­mai­set Yk­si­ne­lä­jä Se­ve­rin S­pot­light Kylmän sodan suomalaisagentit
12 12.00 Tais­te­lun tie Ju­na­mat­ka Eu­roop­paan (x2) Tanger - Marrakech Genova - Brennerin sola La­dy You S­hot Me: Sam Coo­ken ta­ri­na (2017) Kieh­to­va maail­ma: Ju­na­mat­ka I­tään Intia: Mysore - Chennai Rost­ro­po­vitsh, voit­ta­ma­ton jou­si Poh­jois­mai­set Berg­man - e­lä­mä nel­jäs­sä näy­tök­ses­sä Kolmas näytös: Bergmania 3/4. Ta­paam­me jät­ti­läi­sen mit­toi­hin kas­va­neen Ing­mar Berg­ma­nin. I­kui­nen lii­ke Do­ku­ment­ti luo­taa Suo­men kan­sain­vä­li­ses­ti tun­ne­tuim­man ko­reog­ra­fi-tans­si­jan Te­ro Saa­ri­sen työ­tä.
12.55 Her­gé, tai­tei­li­ja Tin­tin var­jos­sa 12.55 La re­púb­li­ca - ta­sa­val­ta (x3) Suuria odotuksia Olipa kerran... uusi elämä Omantunnon ääniä Maa­lais­lää­kä­ri
13.10 Ju­na­mat­ka Eu­roop­paan Zermatt - Geneve 13.10 Mi­nun mu­siik­ki­ni
13.15 Om­pe­lin sä­kin i­hol­le­ni 13.15 Bet­ty: T­hey Say I'm Dif­fe­rent Vil­li funk-lau­la­ja Bet­ty Da­vis o­li e­del­lä ai­kaan­sa. Eh­kä lii­kaa­kin.
13.30 Mi­les E­lect­ric (2004)
13.55 Tai­de­tut­ki­muk­set Gauguin 3/3. Gau­guin. 13.55 Am­mat­ti: kir­jai­li­ja Maikki Harjanne
14.05 Tie­de­do­ku­ment­ti: Ih­mi­sen kau­pun­ki Toronto 14.05 Mi­nun mu­siik­ki­ni
14.15 La S­ca­lan kon­sert­ti Mi­la­non mai­neik­kaas­sa oop­pe­ra­ta­los­sa pi­det­tiin ke­sä­kuus­sa 2019 hie­no kon­sert­ti, jon­ka so­lis­tei­na e­siin­tyi­vät pia­nis­ti Yu­ja Wang ja oop­pe­ra­täh­det Jo­nas Kauf­mann, Juan Die­go F­lórez ja So­nya Yonc­he­va.
14.25 Mi­nun mu­siik­ki­ni Samuli Putro
14.50 I­sä Mat­teon tut­ki­muk­sia Suklaapuodin salaisuus I­sä Mat­teon tut­ki­muk­sia Ruumis tavaratalossa I­sä Mat­teon tut­ki­muk­sia Tanssin viemää I­sä Mat­teon tut­ki­muk­sia Tryffelikoiran tapaus
15
15.10 I­sä Mat­teon tut­ki­muk­sia Polkimet pyörimään
15.40 Mi­la­non nais­ten pa­ra­tii­si Häijy välikohtaus
15.50 E­lo­ku­via i­kuis­ta­mas­sa
15.55 Mi­nun mu­siik­ki­ni 15.55 Mi­nun mu­siik­ki­ni
16.00 Mi­la­non nais­ten pa­ra­tii­si Urasuunnitelmia Kiusallinen tilanne Härkää sarvista 16.00 Mi­la­non nais­ten pa­ra­tii­si Suuri sammakko F­ran­con jäl­keen - Al­cán­ta­ran per­he 40 yhteistä vuotta O­sa 344. 40 yh­teis­tä vuot­ta .
16.25 Kan­san­mu­siik­kia pe­las­ta­mas­sa 16.25 R­SO Mu­siik­ki­ta­los­sa Solistina pianisti Ossi Tanner
16.40 La­si­kat­to Poh­jois­mai­set Ryt­min juu­ril­la 16.40 Mi­nun mu­siik­ki­ni
16.50 Poh­jois­mai­set So­ke­ri­lei­pu­rin jou­lu­her­kut 16.50 Las­te­noh­jel­mia: Pik­ku Kak­ko­nen
17.00 Ko­vin kus­ki haus­sa Ep. 2 17.00 Lu­cia Lucia 2019 P­re­si­dent­ti Tar­ja Ha­lo­nen k­ruu­naa vuo­den 2019 Lu­cia-nei­don suo­ras­sa lä­he­tyk­ses­sä Hel­sin­gin tuo­mio­kir­kos­sa.
17.15 E­lo­ku­via i­kuis­ta­mas­sa
17.25 No­bel 2019: Pal­kin­to­jen­ja­ko Suo­ra lä­he­tys pal­kin­to­jen­jaos­ta Tuk­hol­man kon­sert­ti­ta­los­ta. Lä­he­tyk­sen juon­taa T­ho­mas von Heij­ne, ja ta­pah­tu­mien kes­kel­tä ra­por­toi A­le­xan­der No­rén. St­röm­sös­tä poi­mit­tua 17.25 Poh­jois­mai­set An­tiik­ki­kak­sin­tais­te­lu 10/12. Kak­sin­tais­te­li­jat Las­se ja Si­mon o­vat löy­tö­ret­kel­lä Næst­ve­din a­lueel­la. St­röm­sö Nettioppinut hatuntekijä It­seop­pi­nut kä­si­työ­läi­nen F­rank A.
17.30 Sol­si­dan - On­nea on­ki­mas­sa
17.40 Jou­lu­ka­len­te­ri: Tont­tua­ka­te­mia
17.55 Y­le Ny­he­ter TV-nytt 17.55 17.55 Las­te­noh­jel­mia: Hit­te­hat­tin jou­lu Y­le Ny­he­ter TV-nytt 17.55 17.55 Y­le Ny­he­ter TV-nytt 17.55
18 18.00 Las­te­noh­jel­mia: Hit­te­hat­tin jou­lu 18.00 Las­te­noh­jel­mia: Hit­te­hat­tin jou­lu 18.00 Las­te­noh­jel­mia: Hit­te­hat­tin jou­lu
18.10 BUU-k­lub­be­nin jou­lu­ka­len­te­ri 18.10 Sel­man seik­kai­lu BUU-k­lub­be­nin jou­lu­ka­len­te­ri 18.10 BUU-k­lub­be­nin jou­lu­ka­len­te­ri
18.15 Sel­man seik­kai­lu 18.15 Sel­man seik­kai­lu Las­te­noh­jel­mia: Hit­te­hat­tin jou­lu Sel­man seik­kai­lu
18.25 Tai­vaal­lis­ta me­noa Pakoa todellisuudesta 18.25 S­kav­lan Björn Ulvaeus ja Nour El Refai vieraiden joukossa Täl­lä ker­taa F­red­rik S­kav­lan saa vie­raak­seen ruot­sa­lai­sen jää­kiek­ko­le­gen­dan Pe­ter Fors­ber­gin. Poh­jois­mai­set Vel­jek­set P­ri­ce jou­lu­keit­tiös­sä Joulu on jo ovella Korsbækissakin. Sel­man seik­kai­lu Ai­ka on mei­dän Jalavat Kol­mas kau­si, o­sa 6/8. Suun­ni­tel­ma Kungst­räd­går­de­nin ja­la­vien kaa­ta­mi­ses­ta joh­taa mel­la­koin­tiin. U­no ja Mag­gan jou­tu­vat kiis­tas­sa e­ri puo­lil­le. På s­påret 2/13. Tä­nään In­ga-B­ritt Ah­le­nius ja Pe­ter Mag­nus­son saa­vat vas­taan­sa Jo­se­fin Jo­hans­so­nin ja Jo­har Bend­jel­lou­lin.
18.45 Poh­jois­mai­set I­sä, o­let­ko siel­lä?
19.00 Ak­ti­vis­ti Las­te­noh­jel­mia: Hit­te­hat­tin jou­lu
19.10 BUU-k­lub­be­nin jou­lu­ka­len­te­ri
19.15 Sel­man seik­kai­lu 19.15 Tä­mä täs­tä
19.25 Y­le Ny­he­ter TV-nytt 19.30 Yle Nyheter TV-nytt Vii­mei­sim­mät uu­ti­set, uu­ti­sa­na­lyy­sit ja re­por­taa­sit ruot­sin­kie­li­sel­tä ran­nik­ko­seu­dul­ta, muual­ta Suo­mes­ta ja maail­mal­ta. Y­le Ny­he­ter TV-nytt 19.30
19.35 S­port­nytt
19.45 Poh­jois­mai­set So­ke­ri­lei­pu­rin jou­lu­her­kut Yksinkertaista ja hyvää. S­port­liv Pele Koljonen: Alas pelisuohon - ja takaisin pinnalle
20.00 När­bild Nuorten työpaja sai Julianan jaksamaan No­bel 2019: Juh­lail­lal­li­set Suo­ra lä­he­tys No­bel-juh­lail­lal­li­sil­ta Tuk­hol­man kau­pun­gin­ta­lol­ta. Lä­he­tyk­sen juon­ta­vat Ce­ci­lia G­ral­de ja Gus­tav Källst­rand. Jes­si­ka Ge­din ja Vic­to­ria Dy­ring ta­paa­vat tä­män vuo­den pal­kin­non­saa­jia ja ker­to­vat hei­dän tut­ki­muk­sis­taan kau­pun­gin­ta­lon vie­rai­den kans­sa. Per­nil­la Måns­son Colt vie­rai­neen kom­men­toi juh­la­jär­jes­te­ly­jä, ruo­ka­tar­joi­lua, a­su­ja ja ko­ru­ja. Tuo­tan­to: No­bel Me­dia Ab ja SVT, 2019. La re­púb­li­ca - ta­sa­val­ta Suuria odotuksia Olipa kerran... uusi elämä Omantunnon ääniä Count Ba­sie o­min sil­min "King of t­he S­wing Kings", Wil­liam "Count" Ba­sie (1904 - 1984) o­li yk­si maail­man kuu­lui­sim­mis­ta jazz­pia­nis­teis­ta ja or­kes­te­rin­joh­ta­jis­ta. Sil­ti hä­nen yk­si­tyi­se­lä­mäs­tään ei tie­det­ty pal­jon­kaan. Da­niel O­lin Kes­kus­te­luoh­jel­ma, jos­sa toi­mit­ta­ja Da­niel O­li­nin vie­raa­na on vii­koit­tain vaih­tu­va kiin­nos­ta­va ja yh­teis­kun­nal­li­ses­ti mer­kit­tä­vä hen­ki­lö.
20.30 S­pot­light Kylmän sodan suomalaisagentit 20.30 Jan Jo­hans­son - pie­ni e­lo­ku­va suu­res­ta tai­tei­li­jas­ta Jo 37-vuo­tiaa­na kuol­leen jazz­pia­nis­ti Jan Jo­hans­so­nin tyy­li on help­po tun­nis­taa.
21 21.00 Ef­ter Nio Jakso, jossa sielu lepää Sie­lu. Ent. pää­mi­nis­te­ri F­red­rik Rein­feldt, Sa­mu­li E­del­mann & Mert­si Lindg­ren se­kä Or­kest­ra Suo­ra Lä­he­tys, kir­jai­li­ja Mai­ja Kau­ha­nen ja tie­de­nört­ti Mar­cus Ro­sen­lund. 21.00 Kieh­to­va maail­ma: Ju­na­mat­ka I­tään Intia: Mysore - Chennai 5/6. In­tia: My­so­re - C­hen­nai. Ju­na­seik­kai­li­ja Mic­hael Por­til­lo jat­kaa In­tian-mat­kaan­sa koh­ti e­te­lää, mis­sä koh­tei­na o­vat Kar­na­ta­kan ja Ta­mil Na­dun o­sa­val­tiot. E­täis­ten laak­so­jen mies (1953) Jy­ke­vä Kuu­kau­den wes­tern vai­te­liaas­ta a­se­san­ka­ris­ta, jo­ka ys­tä­vys­tyy pik­ku­po­jan kans­sa puo­lus­taes­saan uu­dis­rai­vaa­jia rik­kaan maa­no­mis­ta­jan a­se­mie­hiä vas­taan. Pääo­sis­sa A­lan Ladd, B­ran­don De Wil­de, Jean Art­hur, Van Hef­lin ja Jack Pa­lan­ce. T­he F­lo­ri­da P­ro­ject (2017) Pal­ki­tus­sa e­lo­ku­vas­sa 6-vuo­tias Moo­nee-tyt­tö e­lää äi­tin­sä kans­sa hal­vas­sa mo­tel­lis­sa Dis­ney Worl­din var­jos­sa mut­ta kau­ka­na sen u­nel­mis­ta. Moo­nee ys­tä­vi­neen y­rit­tää kui­ten­kin teh­dä ke­sä­päi­vis­tä seik­kai­lu­ja vaik­ka äi­din on tur­vau­dut­ta­va y­hä e­pä­toi­voi­sem­piin kei­noi­hin sel­viy­tyäk­sen ar­jes­ta. 21.00 Ai­ka on mei­dän Lähtölaskenta Kol­mas kau­si, o­sa 7/8. Ch­ris­ti­na on va­sem­mis­to­po­ru­kan van­ki­na ja y­rit­tää kek­siä, kuin­ka pa­ke­ni­si. Po­lii­si val­mis­te­lee U­non joh­dol­la rat­siaa maa­ti­lal­le.
21.15 Nick Ca­ve: O­ne Mo­re Ti­me With Fee­ling Nick Ca­ve ja T­he Bad Seeds o­li a­loit­ta­nut S­ke­le­ton T­ree -le­vyn ää­ni­tyk­set, kun tu­li tie­to, et­tä Ca­ven 15-vuo­tias poi­ka o­li kuol­lut ta­pa­tur­mas­sa. And­rew Do­mi­ni­kin do­ku­ment­tie­lo­ku­va ker­too tus­kas­ta, su­ru­työs­tä ja mu­sii­kin te­ke­mi­ses­tä. (B­ri­tan­nia 2016) (U)
22.00 Sol­si­dan - On­nea on­ki­mas­sa 22.00 F­ritz Lang ja M - mur­han jäl­jil­lä (2016) (Sak­sa 2016). Oh­jaa­ja F­ritz Lang te­ki tun­ne­tuim­man e­lo­ku­van­sa 1931. Hei­no Ferc­hin täh­dit­tä­mäs­sä d­raa­mas­sa Lang on mu­ka­na to­del­li­suus­poh­jai­ses­sa sar­ja­mur­haa­jan jäl­jit­tä­mi­ses­sä. 22.00 Hu­ma­ni­ty on t­rial Vuo­den 2015 pa­ko­lai­saal­to kos­ket­ti tans­ka­lais­ta Sa­laam Al­dee­nia niin sy­väs­ti, et­tä hän läh­ti K­reik­kaan Les­bok­sen saa­rel­le aut­ta­maan Vä­li­me­rel­tä saa­pu­via pa­ko­lai­sia.
22.20 S­kav­lan Björn Ulvaeus ja Nour El Refai vieraiden joukossa Täl­lä ker­taa F­red­rik S­kav­lan saa vie­raak­seen ruot­sa­lai­sen jää­kiek­ko­le­gen­dan Pe­ter Fors­ber­gin.
22.50 Om­pe­lin sä­kin i­hol­le­ni (1983) Do­ku­ment­ti­mu­si­kaa­li ja hen­ki­lö­ku­va sä­vel­tä­jä Mat­ti "Rag" Paa­na­ses­ta, hä­nen tai­tees­taan ja luo­mis­työs­tään. Y­le Li­ve Ron Car­ter Four­sight Quar­tet Ron Carter Foursight Quartet A­me­rik­ka­lai­nen jazz­ba­sis­ti­le­gen­da, Mi­les Da­vi­sin 60-lu­vun k­vin­te­tis­sä soit­ta­nut Ron Car­ter toi vii­me hei­nä­kuus­sa Po­ri Jaz­ziin Four­sight Quar­te­tin.
23.00 Dis­tant S­ky: Nick Ca­ve Köö­pen­ha­mi­nas­sa Köö­pen­ha­mi­nan Royal A­re­nal­la lo­ka­kuus­sa 2017 tal­tioi­tu kon­sert­tie­lo­ku­va. Suu­ren­moi­ses­sa ve­dos­sa o­le­va Nick Ca­ve & t­he Bad Seeds e­sit­tää ko­ko S­ke­le­ton T­ree -al­bu­min se­kä mui­ta par­hai­ta bii­se­jä vuo­sien var­rel­ta. Ty­töt Du­bais­sa - au­rin­koa ja luk­sus­juh­lia
23.20 Mel­kein unp­lug­ged Melkein unplugged: FORK
23.35 El­la Fitz­ge­rald: Just O­ne Of T­ho­se T­hings 23.35 Il­man i­sää
0 00.00 Mi­les Da­vis: Birth of t­he Cool (2019) "Mu­siik­ki on ai­na ol­lut mu­ka­na­ni kuin ki­rous". Kya­ba­ku­ra