Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 1 2 3 4 5 Kanava Suora
18.1. 19.1. 20.1. 21.1. 22.1. 23.1. 24.1.
08.20 Nor­ja­lai­sia tarinoita
08.25 Nor­jan rannikoilla
4/10.
08.30 Jens erä­maa­seikkailulla
08.30 Ko­ti­jump­paa Sofian kanssa
08.30 BUU-klubben
buu. yle. fi
08.50 Unelmakoti
Alex ja So­fia ovat ol­leet yh­des­sä tei­ni-ikäi­sistä asti...
08.50 Ruokamatkailua
3/6. An­ne kii­peää Ruot­sin kor­keim­man vuo­ren, Kebnekaisen,..
08.45 Tans­ka­lai­nen maajussi
9
09.00 Lähiruokaa
Lähiruokaa Turunmaalla Mi­tä tapahtuu,..
09.05 Närbild
09.00 Taivastiellä
Katolisuus Katolisuus...
09.00 Dok: Vii­mei­nen päi­vä saaristossa
09.15 Kun hai­ka­ra lentää ohi
Uusi toivo
09.30 An­tiik­ki­kaksintaistelu
09.30 Puutarhakausi
Skånelaista tunnelmaa ja etanoita
09.50 Nor­ja­lai­sia tarinoita
09.50 Team Bachstad
09.58 Tulossa...
10.00 Älä tapa
10.00 Dok: Vii­mei­nen päi­vä saaristossa
10.00 Jens erä­maa­seikkailulla
10.15 Puutarhakausi
Skånelaista tunnelmaa ja etanoita
10.20 Tei­den sankarit
Olav Jo­han on löy­tä­nyt rakkauden,..
10.15 Vel­jes­ten keittiössä
2/2.
10.30 We can't do it
10.30 Jan­ne Josefsson
Raunon tuomio Rau­no pa­hoin­pideltiin,..
10.30 Team Bachstad
Rikshalla halki Intian
10.58 Tulossa...
11.00 Närbild
11.00 Ym­pä­ris­töys­tä­väl­lis­tä rakentamista
11.00 Ef­ter Nio 2018
(U) Kul­ta­reu­nuk­sis­ta ar­kea. Kiin­nos­ta­vat vie­raat kes­kus­te­le­vat tren­deis­tä, ter­vey­des­tä, ku­lut­tamisesta,..
11.00 Tans­ka­lai­nen maajussi
11.00 Deitti
Marko Marko...
11.15 Ma­ria ja kesäpuhujat
Po­lii­tik­ko Eva Biaudet,..
11.24 Itä­me­ri pin­taa syvemmältä
11.28 Tulossa...
11.30 Jan­ne Josefsson
11.30 Taivastiellä
11.30 Ulos kuplasta
11.44 Tämä tästä
11.44 Ol­laan kuulolla
12
12.00 Historia: New Yor­kin sil­lanrakentaja
12.00 Fran­con jäl­keen - Al­cántaran perhe
Huonoa seuraa Osa 366. Huo­noa seu­raa (Ma­la gente) ...
12.00 BBC:n kesäfestari
Kesäfestarit kansainvälisten huippujen seurassa
12.00 Vol­ga 30 päivässä
Avaruuden mysteerit Ava­ruu­den mysteerit...
12.00 Ts­hai­kovs­kin Talviunelmia
12.00 Vidago Palace
Hääpäivä Hää­päi­vä. Tar­kas­ta­ja Lo­pes näyt­tää to­del­li­sen luontonsa...
12.00 ko­ti­mai­nen elokuva: Ki­no Suo­mi: Lam­paansyöjät
Veik­ko Huo­vi­sen ro­maa­niin pe­rus­tu­va ko­me­dia ys­tä­vyy­des­tä, ke­sä­lo­man­vie­tos­ta ja lam­paan­syönnistä...
(1972)
12.45 Rak­kau­desta taloon
12.47 Ää­niä elokuvasta
12.54 Ää­niä elokuvasta
12.55 Ka­toava äitini
Kieh­to­va muo­to­ku­va äi­dis­tä ja tä­tä hel­lit­tä­mät­tä ku­vaa­vas­ta pojasta...
12.56 elokuva: Ai­no Ven­na: Can't Help Fal­ling in Love
12.50 Elo­ku­via ikuistamassa
12.50 Jär­je­tön vauvakuume
Rai­kas es­pan­ja­lais­sar­ja seu­raa kah­ta pää­hen­ki­löä: 37-vuo­tias­ta nais­ta, jo­ka vaih­taa poi­kays­tä­vää vii­den vuo­den vä­lein ja on juu­ri pe­rus­ta­nut yrityksen...
13.00 Ja­pa­nin tai­teen historia
Koti Koti...
13.00 Historia: Lon­toon suu­ri ruttoepidemia
13.00 Ni­le Rod­gers: mes­ta­rin me­nestysvinkit
Osa 1/3.
13.15 Bla­ze Fo­ley, jee­sus­teippimessias
Blaze Foley (1949-89) oli oma­lei­mai­nen ame­rik­ka­lai­nen lau­la­ja-lau­luntekijä,..
2011
13.30 Ää­niä elokuvasta
13.35 Elo­ku­via ikuistamassa
13.45 Uusi Kino: Wave
13.45 And­ré Leon Tal­leyn suuri kauneus
Af­roa­me­rik­ka­lai­nen And­ré Leon Tal­ley on su­ku­pol­ven­sa suu­rim­pia muo­ti­vaikuttajia...
(The Gospel According to André, USA 2017)
14.00 Historia: Mul­lis­ta­vat keksinnöt
14.00 Tai­detutkimukset
Moore Moo­re. Vuon­na 2012 Sak­sas­ta löy­det­tiin so­da­naikainen,..
14.00 John Ford, Ame­ri­kan syvä ääni
Elo­ku­vaohjaaja,..
14.33 Ar­kistojen salat
14.35 Luo­via suhteita
Luovuuden mysteeri ja keraamisia tissejä
14.55 Maa­na­lainen elämä
14.55 Maa­na­lainen elämä
15
15.00 Isä Mat­teon tutkimuksia
(U) Ita­lia­lai­nen jän­ni­tys­sar­ja Isä Mat­teon tut­ki­muk­sia ker­too pap­pi Isä Mat­teos­ta, jo­ka rat­kai­see seu­ra­kun­tan­sa lam­pai­ta koh­dan­nei­ta ri­kos­jut­tu­ja Umb­rias­sa. Hän pää­see lä­hel­le hy­viä kuin pa­ho­ja ih­mi­siä - ove­luu­del­la, ai­tou­del­la se­kä aseis­ta­rii­su­van hy­myn­sä avul­la. Pääo­sis­sa: Te­ren­ce Hill, Ni­no Fras­si­ca, Na­ta­lie Guet­ta, Fran­cesco Scali,
15.10 Si­mon Ree­ve Välimerellä
Maahanmuuttajien unelmat
15.15 Ku­ka anas­ti Ra­ve­lin Boléron?
15.55 Pie­ni suuri maailma
15.55 Lapset puhuvat
16.00 Pie­ni ta­lo preerialla
Ame­rik­ka­lai­nen per­he­sar­ja uu­dis­rai­vaa­jien elä­mäs­tä pree­rian lai­dal­la. Lau­ra In­galls Wil­de­rin elä­mä­ker­ral­li­siin kir­joi­hin pe­rus­tu­vas­sa draa­ma­sar­jas­sa isä Char­les, äi­ti Ca­ro­li­ne ja hei­dän kol­me ty­tär­tään - Mary,..
Jaksot 182-186.
16.07 Mau­ri­ce Béjartin Boléro
16.10 Fran­con jäl­keen - Al­cántaran perhe
Huolien täyttämä aika Osa 367. Huo­lien täyt­tä­mä ai­ka (Pa­ren el mundo,..
16.25 Tai­detutkimukset
Tuplamysteeri Tup­la­mys­tee­ri. Fio­na ja Bru­ce tut­ki­vat Skot­lan­nis­sa kah­ta muo­to­ku­vaa 1700- ja 1800-luvulta...
16.49 Ta­ri­noi­den Ruisrock
16.50 Ark­ki­teh­din va­paa-ajan asunto
Nor­ja­lai­nen ark­ki­teh­tuu­ri­sar­ja. Sar­ja nor­ja­lais­ten ark­ki­teh­tien va­paa-ajan asunnoista.
Jaksot 2-5.
17.00 Oppimislabra
17.15 Tei­den sankarit
Olav Jo­han on löy­tä­nyt rakkauden,..
17.21 Design 200
17.20 Pie­ni suuri maailma
17.25 Almost never
Bändin paras fani
17.25 Tans­ka­lai­nen maajussi
14. tuo­tantokausi,..
17.25 We can't do it
3/3.
17.25 Tans­ka­lai­sark­ki­teh­tien ko­te­ja ulkomailla
17.25 An­tiik­ki­kaksintaistelu
17.25 Strömsö
Va­paa-ajan ohjelma,..
17.55 Yle Ny­he­ter TV-nytt 17.55
18
18.00 BUU-klubben
buu. yle.
ma: BUU-klubben : BUU-klubben
to: Ma­lin opet­te­lee piir­tä­mään Timo Tikan,..
pe: Ma­lin näyttää,..
18.30 Älä tapa
Anteeksiantaminen
18.30 Dok: Vii­mei­nen päi­vä saaristossa
18.30 Kun hai­ka­ra lentää ohi
Uusi toivo
18.30 Tans­ka­lai­nen maajussi
Perheen kanssa hedelmätarhassa
18.30 Unelmakoti
18.30 Ol­laan kuulolla
18.30 Puutarhakausi
Kultaa ja cowboyruokaa Met­sä­puu­tar­ha ko­kee muo­don­muu­tok­sen. Ma­lin kor­jaa ruu­kun kullalla,..
18.45 Deitti
Marko Marko...
19.00 We can't do it
19.00 Ulos kuplasta
19.15 Tämä tästä
19.29 Yle Ny­he­ter TV-nytt 19.30
19.29 Yle Ny­he­ter TV-nytt 19.30
Vii­mei­sim­mät uutiset,..
19.29 Yle Ny­he­ter TV-nytt 19.30
19.39 Sportnytt
19.53 Ar­kis­tos­ta: Maail­man ym­pä­ri - 80 paikannimeä
19.53 Svensk­finland runt
19.53 Tie­tois­ku uskonnosta
19.53 Egen­lan­din matkakohteet
19.48 Sportliv
19.55 Närbild
20.00 Vidago Palace
Hääpäivä Hää­päi­vä. Tar­kas­ta­ja Lo­pes näyt­tää to­del­li­sen luontonsa...
20.00 Ra­dion sin­fo­niaor­kes­te­rin konsertti
Sakari Oramo & Conrad Tao Joht. Sa­ka­ri Ora­mo, sol. Con­rad Tao, pia­no. - And­rew Nor­man: Suspend,..
20.00 Jär­je­tön vauvakuume
Rai­kas es­pan­ja­lais­sar­ja seu­raa kah­ta pää­hen­ki­löä: 37-vuo­tias­ta nais­ta, jo­ka vaih­taa poi­kays­tä­vää vii­den vuo­den vä­lein ja on juu­ri pe­rus­ta­nut yrityksen...
20.01 Sa­lai­nen agent­ti vanhainkodissa
Chi­le­läi­nen yk­si­tyi­set­si­vä palk­kaa iäk­kään her­ras­mie­hen va­koi­le­maan van­hain­ko­dis­sa epäil­tyä asuk­kai­den huo­noa koh­te­lua. Ku­vaus­ryh­mä ha­luaa leik­kiä film noir -muodolla.
(El agente topo / The Mole Agent, Chile 2020)
20.00 Ma­ria ja kesäpuhujat
Miehenä oleminen Koo­mik­ko An­ders Helenius,..
20.19 Itä­me­ri pin­taa syvemmältä
20.25 Jan­ne Josefsson
20.43 Tulossa...
20.45 Hemmalive
20.53 Nor­ja il­mas­ta nähtynä
20.50 Ku­va­kir­jei­tä maailmalta
20.50 Ku­va­kir­jei­tä maailmalta
20.55 Tulossa...
20.53 Pie­ni suuri maailma
21
21.00 Lähiruokaa
Lähiruokaa Turunmaalla Mi­tä ta­pah­tuu, kun kok­ki elää ai­noas­taan lä­hi­ruoal­la viikon ajan?..
21.00 Historia: Lon­toon suu­ri ruttoepidemia
21.00 Ki­no Klassikko: Fasisti
Ber­nar­do Ber­to­luc­cin elo­ku­va mu­kau­tu­vai­ses­ta mie­hes­tä, jo­ka Mus­so­li­nin val­taan­nou­sun jäl­keen liit­tyy fa­sis­ti­puo­luee­seen ja saa vi­ran sa­lai­ses­ta poliisista...
(Il conformista, Italia 1970)
21.00 Kino: Vii­meinen keisari
Yh­dek­säl­lä Os­ca­ril­la pal­kit­tu Ber­nar­do Ber­to­luc­cin suu­re­lo­ku­va Kii­nan kei­sa­ri­kun­nan vii­mei­ses­tä hal­lit­si­jas­ta 1900-lu­vun suur­ten muu­tos­ten kes­kel­lä. Pääo­sis­sa John Lo­ne, Joan Chen ja Pe­ter O'Toole.
(The Last Emperor, Ranska/Englanti/Kiina 1987)
21.00 At­lan­tic Crossing
Tuli ja vesi Olav pyy­tää, et­tä Märt­ha yrit­täi­si vai­kut­taa Roo­seveltiin,..
21.15 Si­mon Ree­ve Välimerellä
Maahanmuuttajien unelmat
21.27 Kino: Nebraska
Iä­käs, ä­reä Woo­dy us­koo voit­ta­neen­sa ar­pa­jai­sis­sa ja läh­tee poi­kan­sa kans­sa ha­ke­maan mil­joo­na­pot­tia nel­jän osa­val­tion pääs­tä. Ale­xan­der Pay­nen elo­ku­va­hel­mi ke­rä­si kuu­si Os­car-eh­dok­kuut­ta, ja Bru­ce Dern sai par­haan näyt­te­li­jän pal­kin­non Cannesista.
(USA 2013)
21.45 Luo­via suhteita
22.00 Ohuella langalla
Ohuella langalla (12) Sa­ra jou­tuu kamp­pai­le­maan suo­je­lun­ha­lun­sa kanssa...
21.55 Aca­li - ih­mis­koe lautalla
Ke­säl­lä 1973 kuu­si nais­ta ja vii­si mies­tä pur­jeh­ti lau­tal­la At­lan­tin yli erääs­sä maail­man­his­to­rian mer­kil­li­sim­mis­tä ih­miskokeista...
22.20 ko­ti­mai­nen elokuva: Ki­no Suo­mi: Lam­paansyöjät
Veik­ko Huo­vi­sen ro­maa­niin pe­rus­tu­va ko­me­dia ys­tä­vyydestä,..
(1972)
22.15 Kino: 1945
(Unkari 2017)
22.50 ko­ti­mai­nen elokuva: Ki­no Suo­mi: Pilvilinna
Sa­ka­ri Rim­mi­sen elo­ku­va kou­lu­lais­ten ka­pi­nas­ta se­koit­taa fantasian,..
23.00 Leimattu
Nor­ja­lai­nen jän­nityssarja...
Jaksot 5-6.
23.20 Ta­ken by Storm: Hipg­no­sis ja le­vyn­kansien taide
(1944 - 2013)
23.33 Tulossa...
23.40 BBC:n kesäfestari
23.35 Ei enää lihaa
23.50 Uusi Kino: Poi­ka on kadonnut
23.45 The Hand­maid's Ta­le - Orjattaresi
0
00.05 Historia: Jo­nes­tow­nin tragedia
00.15 Historia: Jo­nes­tow­nin tragedia
00.35 Historia: Jo­nes­tow­nin tragedia
00.40 Historia: Jo­nes­tow­nin tragedia
00.47 Uusi Kino: Poi­ka on kadonnut