Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 35 36 37 38 39 Kanava Suora
13.9. 14.9. 15.9. 16.9. 17.9. 18.9. 19.9.
6
00.20 Yle Live: BBC: n ke­sä­festari 2019
BBC Ra­dio Onen ke­sä­fes­ta­ril­la oli­vat myös mm. The 1975, Za­ra Lars­son, Pa­le Wa­ves, Ri­ta Ora, Ma­bel, Litt­le Mix, El­lie Goul­ding ja Sig­rid. (U) HD
08.26 Aivan yksin
Andreas, 16,..
08.21 Ha­luan ol­la taas Mira
08.26 Watt Nytt
08.26 Jennifer Erica
08.31 Nor­ja­lai­sark­ki­tehtien koteja
08.36 Syn­ty­nyt menestymään
08.30 Su­perapulaiset
08.30 BUU-klubben
08.41 Ke­sä­jump­paa Sofian kanssa
08.50 Tans­ka­lai­nen maajussi
9
09.00 Unelmakoti
Jea­net­te ja Da­niel ovat löy­tä­neet Gö­te­bor­gin lä­hel­tä luon­non­kau­niin tontin,..
09.05 Efter Nio
Pinnan alla. Vie­rai­na kir­jai­li­ja Kaj Korkea-aho,..
09.00 Ko­vin kuski haussa
09.05 Närbild
09.00 Pet­ra saa vauvan
09.00 Ta­ri­noi­ta pik­ku­kau­pun­gis­ta - Tammisaari
Tam­mi­saa­ri oli pa­rin­sa­dan vuo­den ajan Ruot­sin val­ta­kun­nan pie­nin kaupunki...
09.20 Kaup­pa­kau­pun­kien aarteita
09.30 Tu­si­na ta­va­raa Suomesta
09.30 An­tiikkimakasiini
09.51 Kir­jat, joil­la on merkitystä
10.00 Ta­ri­noi­ta pik­ku­kau­pun­gis­ta - Tammisaari
10.00 Toivomus
10.05 Hi­sin­ge­nis­tä Ca­sab­lan­caan - mat­kal­la eläkkeelle
10.00 Toivomus
10.00 Syn­ty­nyt menestymään
10.20 Am­bu­lanssi apuun!
10.20 Aivan yksin
10.30 Rakasta mua
11.15: Pe­ter ja Cla­ra ovat eri­mie­li­siä sii­tä, kuin­ka täs­tä jatketaan...
10.35 Ha­luan ol­la taas Mira
10.30 St­res­saavat äidit
10.30 Kir­jat, joil­la on merkitystä
11.00 Strömsö
11.00 Efter Nio
Pinnan alla. Vie­rai­na kir­jai­li­ja Kaj Korkea-aho,..
11.00 Kaup­pa­kau­pun­kien aarteita
11.00 Riis­tametsällä
10.59 Tun­te­ma­ton perillinen
Kuka Uppsalan "kassialma" Viviene Phillips oli? Oli­ko hän oi­keas­ti ri­kas? Hä­nes­tä liik­kui mo­nen­lai­sia huhuja...
11.05 Närbild
11.30 St­res­saavat äidit
11.30 Pet­ra saa vauvan
11.44 Tämä tästä
12
12.01 Kirjakauppiaat
Do­ku­ment­tie­lo­ku­va New Yor­kis­ta ja kir­jo­jen ra­kas­ta­jis­ta: ah­tais­ta an­tik­va­riaa­teis­ta, in­to­hi­moi­sis­ta ke­räi­lijöistä,..
(The Booksellers, USA 2019)
12.01 Fran­con jäl­keen - Al­cantaran perhe
Oikeaa vai väärää rakkautta (osa 345) ...
12.01 Yle Live: BBC: n ke­sä­festari 2019
12.01 Sa­mi Yaf­fa - Sound Tracker
12.01 Pa­rii­si juhlii 2019
Eif­fel-tor­nin juu­rel­la juh­lit­tiin myös ke­säl­lä 2019 Rans­kan kan­sal­lis­päi­vää. Alain Al­ti­nog­lu joh­ti Rans­kan kan­sal­li­sorkesteria.
12.01 Hospital Real
12.01: Silmät avautuvat.
12.57: Oikeutta naisille. Ire­ne löy­tää kut­su­muk­sen­sa. Jo­kai­nen pys­tyy se­kä hy­vään et­tä pa­haan, mut­ta ku­ka sa­ne­lee ehdot?..
13.56: Sisar Úrsulalla on huolia. Kap­tee­ni Ul­loa pää­see sai­raa­las­ta. Ire­ne tuo sai­raa­laan uu­sia tuulia...
12.01 Kino: Adelen tarina
Su­rul­li­sen kau­nis, syn­kän ro­mant­ti­nen ker­to­mus hul­lus­ta rakkaudesta,..
, Ranska 1975)
12.50 Enem­män elo­ku­vas­ta: Ver­ti­go - pu­nainen kyynel
13.00 WO­MEX 2019: Fa­raj Suleiman
13.10 WO­MEX 2019: Merope
Me­ro­pe koos­tuu kol­mes­ta eri mais­sa kas­va­nees­ta muusikosta,..
13.20 Historia: Bus­hien valtakausi
13.35 Enem­män elo­ku­vas­ta: Ver­ti­go - pu­nainen kyynel
13.35 Enem­män elo­ku­vasta: Psyko
13.50 En­nen elo­kuvaa: Psyko
13.50 En­nen elo­kuvaa: Psyko
13.50 Vi­han he­del­mät, ku­vaus Amerikasta
14.00 La re­públi­ca - tasavalta
Laukausten jälkeen.
14.05 Vi­han he­del­mät, ku­vaus Amerikasta
14.00 Kieh­to­va maail­ma: Läh­de kun vielä voit
Vietnam.
14.00 Hemingway
1923 - 1929 Nuo­ri kir­jai­li­ja ja Pa­riisin lumo...
14.00 Hel­sin­ki, ikuisesti
Todellisin Helsinki on vain valkokankaalla.
14.45 Historia: Ku­via Intiasta
15
15.00 Isä Mat­teon tutkimuksia
ma: Ennakkoaavistus.
ti: Koko elämän ajan. Kun So­fian bio­lo­gi­nen isä löy­tyy kuo­le­maisillaan,..
ke: Valta, voima ja anteeksiantamus. Isä Mat­teo ja An­na ovat lu­ki­tus­sa autossa,..
to: Co­si­mo tuo­daan sai­raa­laan va­ka­vas­ti sairaana,..
15.00 Ju­na­mat­ka Eurooppaan
Palermo - Etna. Ju­na­mat­ka on eden­nyt Ita­liaan, jos­sa tu­tus­tu­mi­nen al­kaa poh­jois­rannikolta,..
15.20 Isä Mat­teon tutkimuksia
Cecc­hi­ni ei an­na pe­rik­si Co­si­mon vii­mei­sen toi­veen to­teut­tamisessa,..
15.35 Ke­sä­kon­sert­ti Sc­hönb­runnista 2021
Wie­nin fil­har­mo­nik­ko­jen ke­sä­kon­sert­ti näh­dään Sc­hönb­run­nin lin­nan edus­tal­ta Wie­nis­tä. Ka­pel­li­mes­ta­ri­na on Da­niel Har­ding ja pia­no­so­lis­ti­na Igor Levit.
16.05 Mi­la­non nais­ten paratiisi
Arvovieras.
16.00 Mi­la­non nais­ten paratiisi
16.00 Mi­la­non nais­ten paratiisi
ke: Salat julki.
to: Totuuden hetki.
16.00 Fran­con jäl­keen - Al­cantaran perhe
Onnettomuus (osa 346) . To­ni saa jäl­leen pe­lä­tä hen­ken­sä puo­les­ta ja sa­moin Deborah,..
16.30 Mi­la­non nais­ten paratiisi
16.40 Van­has­ta uu­dek­si - kier­rä­tysvinkkejä
16.50 Enem­män elo­ku­vas­ta: Ver­ti­go - pu­nainen kyynel
16.50 Ar­kistojen salat
16.50 En­nen elo­kuvaa: Psyko
17.01 Mi­nun maisemani
17.00 Kes­to­merkitsijät
17.15 Am­bu­lanssi apuun!
Ma­ja ja Ma­ja jou­tu­vat toi­mi­maan ah­taas­sa paikassa,..
17.10 En­nen elo­kuvaa: Psyko
17.10 Ar­kis­to­ku­via: Fil­mi­vä­keä tal­kootouhuissa
17.10 En­nen elo­kuvaa: Psyko
17.26 Eve
17.26 Tans­ka­lai­nen maajussi
17.26 Vi­raalit nerot
17.26 Nor­ja­lai­sark­ki­tehtien koteja
17.26 Tu­si­na ta­va­raa Suomesta
17.26 Strömsö
Tuottiko puutarha runsaan sadon?
17.45 Tans­ka­lai­sen maa­jus­sin vihjeitä
17.55 Yle Ny­heter TV-nytt
18
18.00 BUU-klubben
18.00 Su­perapulaiset
18.00 BUU-klubben
18.30 Hi­sin­ge­nis­tä Ca­sab­lan­caan - mat­kal­la eläkkeelle
18.30 Ta­ri­noi­ta pik­ku­kau­pun­gis­ta - Tammisaari
Tam­mi­saa­ri oli pa­rin­sa­dan vuo­den ajan Ruot­sin val­ta­kun­nan pie­nin kaupunki...
18.30 Tun­te­ma­ton perillinen
Kuka Uppsalan "kassialma" Viviene Phillips oli? Oli­ko hän oi­keasti rikas?..
18.30 Riis­tametsällä
18.30 Unelmakoti
Kier­to­lai­se­lä­mää maail­mal­la viet­tä­nyt Per­nil­la et­sii nyt rauhaa...
18.30 Toinen kierros
Tuo­tan­to: FLX, 2018. (U) HD
18.30 An­tiikkimakasiini
Miten olohuoneet ovat muuttuneet vuosien saatossa?
19.00 Ha­luan ol­la taas Mira
19.00 Toivomus
19.15 Tämä tästä
19.30 Yle Ny­heter TV-nytt
Vii­mei­sim­mät uu­ti­set, uu­ti­sa­na­lyy­sit ja re­por­taa­sit ruot­sin­kie­li­sel­tä ran­nik­ko­seu­dul­ta, muual­ta Suo­mes­ta ja maailmalta.
19.30 Yle Ny­heter TV-nytt
19.39 Sportnytt
19.48 Sportliv
19.50 Sportliv
19.55 Närbild
20.01 Hospital Real
ti: Silmät avautuvat.
ke: Oikeutta naisille. Ire­ne löy­tää kut­su­muk­sen­sa. Jo­kai­nen pys­tyy se­kä hy­vään et­tä pahaan,..
to: Sisar Úrsulalla on huolia. Kap­tee­ni Ul­loa pää­see sai­raa­las­ta. Ire­ne tuo sai­raa­laan uu­sia tuulia...
20.01 Ra­dion sin­fo­niaor­kes­te­rin konsertti
Joht. Nic­ho­las Col­lon, sol. Lei­la Jo­se­fo­wicz, viu­lu, Tuo­mas Ka­ta­ja­la ja Si­mo Mä­ki­nen, te­no­rit, Jus­si Vänt­ti­nen se­kä Sa­mi Lut­ti­nen, bas­sot. - St­ra­vins­ky: Re­nard; Viu­lu­kon­sert­to. Wal­ton: Sin­fo­nia nro 1. Suo­ra lähetys. HD
20.01 We Are The Thousand
Näin syntyi maailman suurin rockbändi. Tu­hat fa­nia ke­rään­tyi ita­lia­lai­sen pik­ku­kau­pun­gin pel­lol­le soit­ta­maan Foo Figh­ter­sia ja luo­maan maail­man­laa­juis­ta vi­raa­li-il­miö­tä, jo­hon Da­ve Groh­lin oli reagoitava.
20.00 Rakasta mua
20.45: Aron mur­tuu, mut­ta ko­koaa it­sen­sä pa­lo­pu­hee­seen. Cla­ra on­nis­tuu saa­maan kä­siin­sä erään päiväkirjan.
20.30 St­res­saavat äidit
21
21.00 Efter Nio
Pinnan alla. Vie­rai­na kir­jai­li­ja Kaj Kor­kea-aho, näyt­te­li­jä Pet­ri Poi­ko­lai­nen ja oh­jaa­ja Teemu Nikki,..
21.00 Hemingway
1923 - 1929 Nuo­ri kir­jai­li­ja ja Pa­riisin lumo...
21.00 Ju­na­mat­ka Eurooppaan
Palermo - Etna. Ju­na­mat­ka on eden­nyt Ita­liaan, jos­sa tu­tus­tu­mi­nen al­kaa poh­jois­rannikolta,..
21.00 Hel­mut New­ton: Naisten kuvaaja
Va­lo­ku­vaa­ja Hel­mut New­to­nin le­gen­daa­ri­set ku­vat mm. Isa­bel­la Ros­selinista,..
21.20 En­nen elo­kuvaa: Psyko
21.25 Ki­no Klassikko: Psyko
Alf­red Hitch­coc­kin eh­kä kuu­lui­sin elo­ku­va, kau­hue­lo­ku­van gen­ren mul­lis­ta­nut klas­sik­ko työ­nan­ta­jan­sa ra­hat va­ras­ta­vas­ta nai­ses­ta, jo­ka ma­joit­tuu syr­jäi­seen mo­tel­liin. Pääo­sis­sa Ja­net Leigh, Ant­ho­ny Per­kins, Vera Miles,
(Psycho, USA 1960)
21.30 My Rembrandt
Remb­rand­tin kuo­le­mas­ta on ku­lu­nut jo yli 350 vuot­ta, mut­ta hä­nen tai­teen­sa kieh­too mei­tä yhä. Aris­tok­raa­tit vaa­li­vat tau­lu­jaan, tai­de­kaup­piaat tut­ki­vat teok­sia, asian­tun­ti­jat hal­lin­noi­vat kokoelmia,..
Ohjaaja: Oeke Hoegendijk, Alakomaat, 2019.
21.50 En­nen elo­kuvaa: Psyko
22.00 Sol­si­dan - On­nea onkimassa
Kausi 6. Jaksot 1-2. (Kausi alkaa!)
22.00 Hel­sin­ki, ikuisesti
Todellisin Helsinki on vain valkokankaalla.
22.00 En­nen elo­kuvaa: Psyko
22.05 Kino: Edward II
Ch­ris­top­her Mar­lo­wen näy­tel­mään pe­rus­tu­va ro­mant­ti­nen his­to­rial­li­nen draama,..
22.15 En­nen elo­kuvaa: Psyko
22.30 En­nen elo­ku­vaa: Ver­ti­go - pu­nainen kyynel
22.25 Kino: Blin­ded by the Light
(Iso-Britannia 2019)
22.35 Ki­no Klassikko: Ver­ti­go - pu­nainen kyynel
(Vertigo, USA 1958)
22.45 The Spiral
23.17 Uusi Kino: Rekonstruktio
23.10 Enem­män elo­ku­vasta: Psyko
23.10 Syn­ty­nyt vuonna 2010
Ronjalle ja Hilmalle muuttaminen on vaikeaa. Jac­kin mie­les­tä hä­nen äi­tin­sä te­kee lii­kaa töitä...
23.23 78/52 - Psy­kon salaisuudet
78 ku­vaa, 52 leik­kaus­ta ja kol­me minuuttia,..
(78/52, USA 2017)
23.35 Avoi­me­na: Kar­lin on pe­las­tet­tava isänsä
23.34 Uusi Kino: Le­vyt ja valokuvat
23.35 Punk ei­len tänään
Sy­vä­su­kel­lus so­peu­tu­mattomien,..
0
00.20 Yle Live: BBC: n ke­sä­festari 2019
BBC Ra­dio Onen ke­sä­fes­ta­ril­la oli­vat myös mm. The 1975, Za­ra Lars­son, Pa­le Wa­ves, Ri­ta Ora, Ma­bel, Litt­le Mix, El­lie Goul­ding ja Sig­rid. (U) HD
00.40 Enem­män elo­ku­vas­ta: Ver­ti­go - pu­nainen kyynel
00.54 Uusi Kino: Rekonstruktio
01.11 Uusi Kino: Le­vyt ja valokuvat
3