Ohjelmakartta.fi
ma 22.4. ti 23.4. ke 24.4. to 25.4. pe 26.4. la 27.4. su 28.4.

07.30 BUU: Su­pe­ra­pu­lai­set

07.45 Un­na Jun­ná

08.00 E­rä­maan ar­moil­la

Mu­min­da­len

Mi­nä, Hu­go Käld

08.05 He­vos­ti­la Mist­ral

08.20 Po­ru­kan par­haat

Jousiammunta O­sa 8/8. Jou­siam­mun­ta.

08.30 Ky­sy­myk­siä ku­lu­tus­va­lin­nois­ta

Pet­ra saa vau­van

Maallemuutto

Tä­mä täs­tä

08.30 BUU-k­lub­ben

08.40 Mu­min­da­len

08.50 Nuot­tien mat­kas­sa

9

09.00 Eu­ro­vii­saat

Ef­ter Nio

Hyppy tuntemattomaan Tee­ma­na toi­vo.

09.00 Lää­ke­tie­teen uu­det ku­viot

Vietit - voiko niihin vaikuttaa?

I­loa puu­tar­has­ta

Puu­tar­ha­kau­si

7/7. Puu­tar­ha kas­vaa ja ku­kois­taa, ja on ai­ka teh­dä vii­mei­set työt en­nen ke­sä­lo­man al­kua.

Zor­ro t­he Ch­ro­nic­les

09.20 Kamp­pai­lu

09.25 Ky­sy­myk­siä ku­lu­tus­va­lin­nois­ta

09.25 Zom­bie­Lars

09.35 Vaa­lien var­jois­sa

09.35 St­röm­sön puu­tar­ha

09.35 He­lium

09.50 Nor­jaa ris­tiin ras­tiin

09.50 Vem vet mest?

10.00 Puu­tar­ha­kau­si

Hy­vi­nä ja huo­noi­na päi­vi­nä

10.00 Ä­lä st­res­saa!

Ku­lu­tus­ta­va­ra­tar­kas­ta­jat

Op­pi­mis­lab­ra

14/22. Sar­ja Ruot­sin pe­rus­kou­lun a­jan­koh­tai­sis­ta tee­mois­ta.

Pet­ra saa vau­van

Vaippoja vai seksiä?

10.15 Bo­nus­per­he

Kastejuhla

10.30 Si­mo­na sel­viää

Mu­min­da­len

10.30 E­lä­mä­ni e­läi­met: E­läin­sai­raa­las­sa

S­pot­light

Hoitajat ilman oikeuksia, osa II

Kaik­kea kau­pan

10.50 Suk­ka­hit­ti­mit­ta­ri (x2)

11.00 Da­niel O­lin

Höy­ry­lai­val­la koh­ti ke­sää

St­röm­sö

Ef­ter Nio 2015

Mielikuvitus. Teemana naisellisuus.

Kek­se­liäs nik­ka­ri

7/7. Ti­lal­le hae­taan lam­pai­ta syy­se­ro­tuk­ses­ta.

11.15 Vet­tä sa­keam­paa

Vettä sakeampaa (12) Kau­si 2, o­sa 1/10. Jon­na ja Las­se pa­laa­vat kah­den kuu­kau­den pääs­tä saa­rel­le.

11.25 E­gen­land

Elvis, enkeli ja lättähattu

Op­pi­mis­lab­ra

S­pot­light

Hoitajat ilman oikeuksia, osa II

11.35 St­röm­sös­tä poi­mit­tua

11.40 Tä­mä täs­tä

12

12.00 Jaak­ko Kuu­sis­to: Jää

Bat­man (x2)

Kissan naukaisu Lepakon pokkurointia

F­ran­con jäl­keen - Al­cán­ta­ran per­he

Häävalmisteluja

Syö­tä­vän hy­vä Es­pan­ja

Uskottavan hyvä maa

Tai­ka­hui­lu E­te­lä-Af­ri­kas­ta

Sai­raan­hoi­to-o­pis­to (x3)

Kokeet Erikoiskohtelua Jäähyväiset

12.50 Ti­ny S­houl­ders: Bar­bie 60 vuot­ta

(2018)

13.00 Ju­na­mat­ka Eu­roop­paan

Riika - Tampere 5/6. Rii­ka - Tam­pe­re.

13.15 Pee­ter Vä­hi: mys­ti­sel­lä Kay­da­ran­maal­la

13.35 El­vis ja tyt­tö Wie­nis­tä

Juu­ri en­nen en­sim­mäis­tä e­lo­ku­va­roo­liaan vuon­na 1956 El­vis P­res­ley palk­ka­si it­sel­leen hen­ki­lö­koh­tai­sen sih­tee­rin.

13.50 Pat­ty Hears­tin ta­ri­na

Historia: Patty Hearstin tarina (12)

14.00 Muo­to­ku­vas­sa

Ulla-Lena Lundberg

14.00 Vii­mei­nen y­ri­tys

14.00 Ja­ne Aus­ten: Sul­jet­tu­jen o­vien ta­ka­na

Suu­ri o­sa kir­jai­li­ja Ja­ne Aus­te­nin e­lä­mäs­tä o­li liik­ku­mis­ta vau­rau­den ja köy­hyy­den vä­lil­lä.

14.20 Ar­kis­to­mat­ka

Ar­kis­to­jen sa­lat

14.20 Ar­kis­to­jen sa­lat

Richard Nixon Kiinassa

14.30 Het­kiä his­to­rias­sa

14.35 Le­vyt ja va­lo­ku­vat

Uu­sil­le u­ril­le

14.35 Net­reb­ko ja H­vo­ros­tovs­ki

Ba­ri­to­ni­täh­ti D­mit­ri H­vo­ros­tovs­ki me­neh­tyi t­raa­gi­ses­ti ai­vo­syö­pään mar­ras­kuus­sa 2017. Näem­me nyt muis­to­kon­sert­ti­na Mos­ko­van Pu­nai­sel­la to­ril­la vuon­na 2013 ku­va­tun suur­kon­ser­tin, jos­sa H­vo­ros­tovs­kin kump­pa­ni­na o­li täh­ti­sop­raa­no An­na Net­reb­ko.

14.45 Muo­viai­ka

Muovia on kaikkialla ympärillämme.

Het­kiä his­to­rias­sa

14.50 Suo­ma­lai­sia sar­ja­ku­va­tai­tei­li­joi­ta

15

15.00 I­sä Mat­teon tut­ki­muk­sia

Tarttuvaa Kau­si 10, 23/26. Tart­tu­vaa.

15.00 Va­li­tut sa­nat (x2)

Bonde & Toivola Adébáyò & Lindstedt

S­wan Song

Ar­kis­to­mat­ka

Et­si­tään ko­va­naa­maa

15.15 Ar­kis­to­ku­via: Ben­sii­ni - lii­ken­teem­me e­lin­nes­te

15.15 I­sä Mat­teon tut­ki­muk­sia

Ikuisesti uskollinen

P­ris­ma: Lo­hi - Jo­ki

Virtaava vesi on joelle ominaista.

E­lo­ku­via i­kuis­ta­mas­sa

15.25 I­sä Mat­teon tut­ki­muk­sia

Karusellin viimeinen kierros

15.25 Ki­no: E­no­ni on tois­ta maa­ta

(1958) (Mon onc­le, Rans­ka 1958) Jac­ques Ta­tin vä­häe­lei­nen ja rie­mas­tut­ta­va mes­ta­ri­teos her­ra Hu­lot'n y­ri­tyk­sis­tä tul­la toi­meen hä­nen si­sa­ren­sa huip­pu­mo­der­nin ja ko­neis­te­tun u­nel­ma­ko­din, eh­kä per­heen­kin, kans­sa.

16.00 Pik­ku Kak­ko­nen

16.00 I­sä Mat­teon tut­ki­muk­sia

Pako Kau­si 10, 25/26. Pa­ko.

16.00 I­sä Mat­teon tut­ki­muk­sia

Kaunis erehdys Kau­si 11, 1/26. Kau­nis e­reh­dys.

16.20 Pik­ku Kak­ko­nen

16.20 Pik­ku Kak­ko­nen

16.20 R­SO Mu­siik­ki­ta­los­sa

Nicholas Collon johtaa Radion sinfoniaorkesteria

16.55 Pik­ku Kak­ko­sen pos­ti

17.00 Uu­dis­ta mi­nut

17.00 Luon­non­kau­nis Ah­ve­nan­maa

17.10 Vem vet mest?

Jo­han Wes­ter ky­syy kil­pai­li­joil­ta ki­pe­riä ky­sy­myk­siä, jot­ka voi­vat kos­kea mi­tä ta­han­sa Ab­bas­ta a­to­mei­hin.

17.10 Het­kiä his­to­rias­sa

17.10 Syö­tä­vät sä­ve­let

17.15 Ark­ki­teh­tuu­rin hel­miä

Pik­ku Kak­ko­sen pos­ti

Ark­ki­teh­tuu­rin hel­miä

17.25 Mu­min­da­len

St­röm­sön puu­tar­ha

Siirrettäviä ruukkuja ahtaisiin tiloihin

Ky­sy­myk­siä ku­lu­tus­va­lin­nois­ta

Päi­vä e­lä­mäs­sä

Michael Björklund & Lotten Lindborg-Suhonen

Pet­ra saa vau­van

Vaippoja vai seksiä?

St­röm­sö

Kevään juhlien noutopöytä St­röm­sö tar­joi­lee suo­si­tuim­pia pa­lo­ja aiem­mis­ta jak­sois­ta.

17.45 Suk­ka­hit­ti­mit­ta­ri (x2)

17.50 Yh­teis­vas­tuu­ke­räys

17.55 Y­le Ny­he­ter TV-nytt 17.55

18

18.00 BUU-k­lub­ben

BUU: Su­pe­ra­pu­lai­set

Kieli 8/20. Kie­li. buu.y­le.fi

BUU-k­lub­ben

Ma­lin on val­mis­tel­lut juh­lia ko­ko vii­kon, ja tä­nään on lo­pul­ta ke­vät­juh­la­päi­vä!

18.30 Hy­vi­nä ja huo­noi­na päi­vi­nä

1/4. Nor­ja­lai­nen sar­ja tar­kas­te­lee pa­ri­suh­teen his­to­riaa.

Lää­ke­tie­teen uu­det ku­viot

Vietit - voiko niihin vaikuttaa?

Ä­lä st­res­saa!

Kek­se­liäs nik­ka­ri

7/7. Ti­lal­le hae­taan lam­pai­ta syy­se­ro­tuk­ses­ta.

Eu­ro­vii­saat

4/6. Eu­ro­vi­sion lau­lu­kil­pai­lut jär­jes­te­tään tä­nä vuon­na Tel A­vi­vis­sa, Is­rae­lis­sa.

Vet­tä sa­keam­paa

Vettä sakeampaa (12) Kau­si 2, o­sa 1/10. Jon­na ja Las­se pa­laa­vat kah­den kuu­kau­den pääs­tä saa­rel­le.

Dok

Nyt riittää! #dammenbrister #metoo

18.45 Bo­nus­per­he

Kastejuhla Kau­si 3, o­sa 9/10. E­des­sä on Jo­se­fin kas­te­juh­la.

19.00 Si­mo­na sel­viää

S­pot­light

19.00 St­röm­sös­tä poi­mit­tua

19.10 Tä­mä täs­tä

Vaa­lien var­jois­sa

19.25 Y­le Ny­he­ter TV-nytt 19.30

Y­le Ny­he­ter TV-nytt 19.30

Yle Nyheter TV-nytt Vii­mei­sim­mät uu­ti­set, uu­ti­sa­na­lyy­sit ja re­por­taa­sit ruot­sin­kie­li­sel­tä ran­nik­ko­seu­dul­ta, muual­ta Suo­mes­ta ja maail­mal­ta.

Y­le Ny­he­ter TV-nytt 19.30

19.35 Pa­huk­sen pa­ra­tii­si

80-vuo­tias Ar­ne on a­su­nut vuok­ral­la e­te­läi­ses­sä Tuk­hol­mas­sa van­has­sa muo­na­mies­tor­pas­sa jo 45 vuo­den a­jan.

19.35 S­port­nytt

19.45 Ra­ken­nu­sen­ti­söi­jät

S­port­liv

Käännekohta.

20.00 Va­li­tut sa­nat (x2)

Bonde & Toivola Adébáyò & Lindstedt

Sai­raan­hoi­to-o­pis­to

Kokeet Erikoiskohtelua Jäähyväiset

Jeff Beck: S­till on t­he Run

(S­till on t­he Run - T­he Jeff Beck S­to­ry, B­ri­tan­nia 2018) Maail­man pa­ras ki­ta­ris­ti? Do­ku­ment­tie­lo­ku­va Jeff Bec­kin y­li puo­li vuo­si­sa­taa kes­tä­nees­tä ja y­hä jat­ku­vas­ta mu­sii­kil­li­ses­ta u­ras­ta, jo­ka al­koi 1960-lu­vul­la Yard­bird­sis­sä.

Da­niel O­lin

Kes­kus­te­luoh­jel­ma, jos­sa toi­mit­ta­ja Da­niel O­li­nin vie­raa­na on vii­koit­tain vaih­tu­va kiin­nos­ta­va ja yh­teis­kun­nal­li­ses­ti mer­kit­tä­vä hen­ki­lö.

20.30 Päi­vä e­lä­mäs­sä

Michael Björklund & Lotten Lindborg-Suhonen

20.30 E­gen­land

Taiderautaa ja vanhoja löylyjä 3/8. Me­tal­lin uu­si e­lä­mä Ky­rös­kos­ken Rau­ta­puis­tos­sa.

20.40 F­lash­back

20.45 K­lik!

21

21.00 Ef­ter Nio

Hyppy tuntemattomaan Tee­ma­na toi­vo. Il­lan vie­rai­na ar­tis­ti An­na E­riks­son, Ma­ria Åkerb­lo­min su­ku­lai­nen In­ge-B­ritt Åkerb­lom se­kä viih­de­toi­mit­ta­ja Ca­ri­ta Riz­zo.

Pat­ty Hears­tin ta­ri­na

Historia: Patty Hearstin tarina (12) 5/6. Pat­ty Hearst o­li ri­kas pe­ri­jä­tär, jos­ta tu­li kid­nap­pauk­sen seu­rauk­se­na ter­ro­ris­ti.

Ju­na­mat­ka Eu­roop­paan

Riika - Tampere 5/6. Rii­ka - Tam­pe­re. Tä­mä jak­so on suo­ma­lai­sit­tain e­ri­tyi­sen mie­len­kiin­toi­nen, sil­lä nyt maail­man­mat­kaa­ja Mic­hael Por­til­lon koh­tee­na o­vat Bal­tian maat ja Suo­mi, e­ri­tyi­ses­ti Tam­pe­re.

Muu­ka­lai­nen ka­to­si

(1946) (T­he St­ran­ger, U­SA 1946) Or­son Wel­le­sin ri­kos­jän­nä­ri sak­sa­lai­ses­ta so­ta­ri­kol­li­ses­ta, jo­ka on sa­laa a­set­tu­nut a­me­rik­ka­lai­seen pik­ku­kau­pun­kiin. Pääo­sis­sa Or­son Wel­les, Ed­ward G. Ro­bin­son ja Lo­ret­ta Young.

Ki­no: Hell or High Wa­ter

(2016) (U­SA 2016) Ny­kya­jan wes­tern tek­sa­si­lai­sis­ta vel­jek­sis­tä, jot­ka päät­tä­vät ko­keil­la van­ho­ja Jes­se Ja­me­sin me­ne­tel­miä pe­las­taak­seen la­man mur­jo­man su­ku­ti­lan­sa. Pääo­sis­sa Ch­ris Pi­ne, Ben Fos­ter ja Jeff B­rid­ges. Oh­jaus Da­vid Mac­ken­zie.

21.00 Pe­tos

Petos (12) Kau­si 3, 8/10. Alf on kah­den tu­len vä­lis­sä, po­mon­sa ja a­lais­ten­sa. Ryh­mä on kui­ten­kin y­hä lä­hem­pä­nä sen sel­vit­tä­mis­tä, ku­ka on mys­ti­nen Mar­co.

21.30 C­ha­ra­de - vaa­ral­li­nen pe­li

(1963) Pa­rii­siin si­joit­tu­vas­sa ro­mant­ti­ses­sa jän­ni­tys­ko­me­dias­sa nuo­ri les­ki­nai­nen jou­tuu tois­tu­vas­ti vaa­roi­hin koh­dat­tuaan ko­mean muu­ka­lai­sen ja pe­lot­ta­via ra­han­ta­voit­te­li­joi­ta. Pääo­sis­sa Aud­rey Hep­burn, Ca­ry G­rant, Wal­ter Matt­hau, Ja­mes Co­burn ja Geor­ge Ken­ne­dy. Oh­jaus S­tan­ley Do­nen. (C­ha­ra­de, U­SA 1963)

21.40 Nou­su­kau­si

(2002) (2002) Ko­me­dia me­nes­ty­väs­tä pa­ris­kun­nas­ta, jo­ka ha­luaa ko­kea lo­mal­la jo­tain uut­ta ja pää­tyy Ja­ko­mä­keen. N: Tii­na Ly­mi, Pet­te­ri Sum­ma­nen. O: Jo­han­na Vuok­sen­maa.

22.00 Bo­nus­per­he

Kastejuhla Kau­si 3, o­sa 9/10. E­des­sä on Jo­se­fin kas­te­juh­la.

22.00 Ki­no: Boo­me­rang

(2015) Ta­ri­na men­nei­syy­teen kät­ke­tys­tä per­he­sa­lai­suu­des­ta. Kes­ki-i­käi­nen An­toi­ne on me­net­tä­mäs­sä ot­teen­sa e­lä­mäs­tään ja jou­tu­nut pis­tee­seen mis­sä hä­nen on sel­vi­tet­tä­vä to­tuus.

22.00 Girl in re­turn

Tei­ni-i­käi­nen Ti­gist a­dop­toi­tiin E­tio­pias­ta Tans­kaan ja sai uu­den ni­men A­my.

22.30 Ar­kis­to­mat­ka

22.40 Mam­mo­na

Mammona (12) Kau­si 2, o­sa 8/8. El­len ja Pe­ter o­vat lou­kus­sa ta­hoil­laan.

22.40 Jeff Beck: Li­ve in Hol­ly­wood

(Li­ve at t­he Hol­ly­wood Bowl) Kun et­si­tään ns. maail­man pa­ras­ta ki­ta­ris­tia, mo­ni ni­meää b­rit­ti­läi­sen Jeff Bec­kin (s. 1944).

22.50 P­ris­ma: Lo­hi - Jo­ki

Virtaava vesi on joelle ominaista. Kun vir­taus lop­puu, jo­ki muut­tuu jär­vek­si tai kui­vu­neek­si joek­si.

22.50 Dag­ny - jos jään is­tu­maan, kuo­len

Ruot­sa­lai­nen b­log­gaa­ja Dag­ny Carls­son nou­si ko­ko Ruot­sin tie­toi­suu­teen vuon­na 2015, jol­loin hän o­li 103-vuo­tias.

23.15 Uu­si Ki­no: III

23.15 Ca­ry G­ran­tin ta­ri­na

(2016) Näyt­te­li­jä Ca­ry G­rant o­li 1950-lu­vul­la saa­vut­ta­nut kai­ken: me­nes­tys­tä, mam­mo­naa, ar­vos­tus­ta. Sit­ten is­ki k­rii­si.

23.25 Uu­si Ki­no: Kom­mu­nis­tin ty­tär

23.40 E­lä­mää be­ne­dik­tii­ni­luos­ta­ris­sa

2/3. Pluscarden Abbey. 3/3. Belmont Abbey.

23.55 E­lä­mää be­ne­dik­tii­ni­luos­ta­ris­sa

1/3. Downside Abbey.

0

00.40 Uu­si Ki­no: III

00.55 Uu­si Ki­no: Kom­mu­nis­tin ty­tär