Ohjelmakartta.fi
ma 24.2. ti 25.2. ke 26.2. to 27.2. pe 28.2. la 29.2. su 1.3.
07.55 Mi­nä, Hugo Käld
08.05 Ste­fan Löf­ven, hit­saa­jas­ta val­lan huipulle BUU: Su­perapulaiset Vesi Ve­si. Ve­si ja me­ret ovat tär­kei­tä kai­kel­le elolliselle. Hittehatt (x2) Kalastusretki Koiranäyttely
08.30 Ma­ku­ja saa­me­lai­ses­ta keittiöstä Nor­ja­lai­sia tarinoita 08.30 Koi­ra­mies kier­tää Islantia BUU-klubben
08.40 Tämä tästä Axel Åhman - vie­raassa normissa Seksi
08.55 Egenland Ukulele, käsipallo & Helene Schjerfbeck Efter Nio Äänet jotka koskettavat Ää­ni. Viu­lun­soit­ta­ja Lin­da Lam­pe­nius, tai­tei­li­ja Hans Rosenström. Unelmakoti Kau­si 1, 8/8. Åsa tyt­tä­ri­neen muut­taa yh­teen Mag­nuk­sen kans­sa, jol­la on jo aiem­mas­ta suh­teestaan poika. 08.55 Puu­tar­has­sa tuoksuu ruoka På spåret 12/13. Toinen semifinaali. Mu­sii­kis­ta vas­taa Ama­son, jon­ka so­lis­ti­na esiin­tyy Ol­le Jöns­son. Oh­jel­man juon­taa Kris­tian Luuk ja tuo­ma­ri­na toi­mii Fred­rik Lindström. Jal­ka­pallounelmia Harjoitusleiri Osa 7/8. Har­joi­tus­lei­ri. svens­ka.yle.fi/hajbo
9
09.10 Yh­teis­vastuukeräys
09.15 Tans­ka­lai­nen maajussi
09.25 Leirille!
09.30 Toinen kierros Toinen kierros (7) 09.30 An­tiik­ki­kaksintaistelu 09.30 Musta kortti
09.45 Ma­ria ja kesäpuhujat Keho 09.45 Ruo­hon­juuritasolla
09.50 Am­bu­lanssi apuun! 5/10. Char­les aut­taa nais­ta, jol­la on kovia tuskia. 09.50 Kamppailu
09.55 På spåret 12/13. Toinen semifinaali. Elä­män tarkoitus 09.55 Tans­ka­laisia linnoja Dragsholmin linna. Tiet­tö­män tai­paleen takana Tiettömän taipaleen takana Egen­lan­din matkakohteet Vedenalainen patsaspuisto, Nauvo
10.05 Me­lo­difestivalen Melodifestivalen 2020: Toinen mahdollisuus (suomenkielinen selostus) Osa­kil­pai­luis­sa kol­man­nel­le ja nel­jän­nel­le si­jal­le tul­leet saa­vat tä­nä il­ta­na toi­sen mah­dol­li­suu­den pääs­tä finaaliin.
10.30 Axel Åhman - vie­raassa normissa Telk­ka­ris­sa syntyneet Vel­jes­ten keittiössä 3/10. Pricen possut. 10.30 Spotlight Taikalaatikko - mobiilipeleistä uhkapeleihin
10.55 Yh­teis­vastuukeräys
11.00 Ma­ria ja kesäpuhujat Keho Närbild Strömsö Ef­ter Nio 2016 Aiheena luonto. Muistamattomuus. Tans­ka­lai­nen maajussi
11.30 Spotlight Taikalaatikko - mobiilipeleistä uhkapeleihin Tiet­tö­män tai­paleen takana Tiettömän taipaleen takana
11.40 Ah­dis­tuksen vankina Ditten tarina 11.40 Tämä tästä Uutisparodiaa ja pöllöilyä 2020
11.55 Nor­jaa ris­tiin rastiin
12 12.00 Jui­ce Tap­san Tahdeissa Fran­con jäl­keen - Al­cántaran perhe Toiset tulevat ja toiset lähtevät Yle Live: Brit Awards 2020 Bri­tan­nian le­vy­teol­li­suu­den suu­ri pal­kin­to­juh­la O2-aree­nal­la Lon­toos­sa 18. hel­mi­kuu­ta näh­dään ai­van tuoreeltaan. Ve­nä­jän hal­ki 30 päivässä Kieh­to­va Arvo Pärt Ma­rok­ko - rak­kau­den ja sodan aika (x3) Haavekuvia Valoa näkyvissä Karanteeni Tienraivaajat
12.05 Is­tan­bulin kissat Is­tan­bu­lin ka­duil­la kul­kee täy­sin va­paas­ti sa­to­ja­tu­han­sia kis­so­ja. Tä­mä on hei­dän tarinansa.
12.45 Ni­gel Sla­ter ruo­ka­mat­kai­lee Lähi-idässä Libanon 1/3. Libanon.
12.55 Kult­tuu­ri­ruu­tu: Rokkilyriikkaa
13.15 M. A. Num­mi­nen - mies Somerolta (1996) Mu­siik­ki­pi­toi­nen hen­ki­lö­ku­va Mau­ri An­te­ro Nummisesta. 13.15 Tienraivaajat
13.25 Ih­me esi­nei­tä Suomesta Kal­lios­ta temppeliksi 13.25 Gra­ce Jo­nes: Blood­light and Bami Muo­to­ku­va oman tien­sä kul­ki­jas­ta, täh­des­tä, jon­ka ka­ris­ma on ylit­se­vuo­ta­vaa ja ener­gia täy­sin pi­te­le­mä­tön­tä. Gra­ce Jo­ne­sin mu­siik­ki ja elä­mä kie­tou­tu­vat yl­vääs­ti ja ro­soi­ses­ti yh­teen Sop­hie Fien­ne­sin oh­jaa­mas­sa do­ku­ment­tielokuvassa.
13.30 My Ge­ne­ra­tion - Michael Caine 13.30 Requiem
13.40 Il capo
13.50 Flashback
14.00 Historia: Pa­rii­si vuonna 1900 Kar­ta­noe­lä­mää Britanniassa Woburn Abbey Am­mat­ti: kirjailija Aulikki Oksanen
14.20 Kal­lios­ta temppeliksi
14.45 Elo­ku­via ikuistamassa 14.45 Le­nan matkassa 14.45 Eu­roop­pa­lai­nen kek­sin­tö­palkinto 2019
14.55 Isä Mat­teon tutkimuksia Menetettyjä lapsia Isä Mat­teon tutkimuksia Teknobileet Isä Mat­teon tutkimuksia Paluu Kau­si 8, 3/24. Paluu. Isä Mat­teon tutkimuksia Severino rakastuu Lintumies Historia: Tai­de kyl­män sodan aseena Vuo­den 1945 jäl­keen al­kun­sa sai so­ta, jo­ta käy­tiin tai­teen kautta.
15
15.20 Rak­kaus ja kuo­le­ma: En­ri­que Granados
15.50 Flashback 15.50 Flashback Eu­roop­pa­lai­nen kek­sin­tö­palkinto 2019 Il capo
16.00 Mi­la­non nais­ten paratiisi Tuulahdus Pariisista Mi­la­non nais­ten paratiisi Uusia kasvoja Juhlajärjestelyjä Nokkapokkaa Vuoden häät! Cir­cus Fantasticus Kier­tä­vä sir­kus il­mes­tyy tais­te­lu­lin­jo­jen kes­kel­lä si­jait­se­van syr­jäi­sen maa­ta­lon pi­hal­le. On­ko so­dan ja kuo­le­man mai­se­mas­sa ti­laa kauneudelle?
16.20 RSO Mu­siikkitalossa Stravinskyn Tulilintu-sarja
16.40 Muistikuvia Etu­ri­vin tanssijoita Keppi
16.50 Ta­ri­noi­den Ruisrock Tans­ka­lai­sark­ki­tehtien koteja 16.50 Pikku Kakkonen 16.50 Laulumies
17.00 Näin Norjassa
17.10 Am­bu­lanssi apuun! 5/10. Char­les aut­taa nais­ta, jol­la on kovia tuskia. 17.10 Ta­ri­noi­den Ruisrock 17.10 Tienraivaajat Wu Zetian
17.25 Telk­ka­ris­sa syntyneet Tans­ka­lai­nen maajussi Koi­ra­mies kier­tää Islantia 17.25 An­tiik­ki­kaksintaistelu Kau­si 2, 9/20. Net­ti­kau­pan­pi­tä­jä Ul­rik Kem­nitz ja Re­fur­ni­tu­re-liik­keen So­fie Frøkjær ovat uu­det kak­sin­taistelijat. Strömsö Sipuleita keittiössä ja kasvimaalla
17.50 Pik­ku Kakkosen posti
17.55 Yle Ny­he­ter TV-nytt 17.55
18 18.00 BUU-klubben BUU: Su­perapulaiset Vesi BUU-klubben
18.30 Elä­män tarkoitus Ste­fan Löf­ven, hit­saa­jas­ta val­lan huipulle Ruot­sin pää­mi­nis­te­ri Ste­fan Löf­ven vart­tui las­ten­ko­dis­sa ja kas­vat­ti­lap­se­na, mut­ta ete­ni am­mat­ti­lii­ton pu­heen­joh­ta­juu­den kaut­ta ai­na pää­mi­nis­teriksi asti. Skavlan Vieraina mm kirjailijat Alex Schulman ja Marian Keyes Tans­ka­lai­nen maajussi Kau­si 22, 3/8. Ku­kaan ei ilah­du yh­tä pal­jon läm­pi­mäs­tä he­vo­sen­lan­nas­ta kuin Frank Erich­sen kyl­mä­nä tal­vipäivänä! Egenland Deitti Karl Kau­si 1, 1/8. Karl. Yk­sin­huol­ta­jaäi­ti El­la yrit­tää saa­da elä­män­sä pa­la­set kohdalleen. På spåret 13/13. Finaali. Nyt sel­viää tä­män kau­den voit­ta­ja­pa­ri. Mu­sii­kis­ta vas­taa Ama­son, so­lis­ti­naan Ben­ja­min Ingrosso.
19.00 Axel Åhman - vie­raassa normissa Seksi Mik­si yk­sia­vioi­suus on yh­teis­kun­nas­sa nor­mi? Mi­tä ta­pah­tuu, jos tä­tä nor­mia ei noudatakaan? 19.00 Jep­pispojan matka (x3) Isä Terapiassa Kotiinpaluu
19.05 Nor­jaa ris­tiin rastiin Kanat lomalla
19.15 Tämä tästä 19.15 Il­mastoparadoksi Aivot, itsemme pahin vihollinen
19.25 Yle Ny­he­ter TV-nytt 19.30 Yle Nyheter TV-nytt Vii­mei­sim­mät uu­ti­set, uu­ti­sa­na­lyy­sit ja re­por­taa­sit ruot­sin­kie­li­sel­tä ran­nik­ko­seu­dul­ta, muual­ta Suo­mes­ta ja maailmalta. Yle Ny­he­ter TV-nytt 19.30 Yle Nyheter TV-nytt Vii­mei­sim­mät uu­ti­set, uu­ti­sa­na­lyy­sit ja re­por­taa­sit ruot­sin­kie­li­sel­tä ran­nik­ko­seu­dul­ta, muual­ta Suo­mes­ta ja maailmalta. Yle Ny­he­ter TV-nytt 19.30 Yle Nyheter TV-nytt
19.35 Sportnytt Urheilu-uutisia.
19.45 Ar­kis­tos­ta: 30 vastausta St­röm­sös­tä poimittua Nor­jaa ris­tiin rastiin Taio­taan tähteistä Egen­lan­din matkakohteet Natural High Healing -festivaali, Uusikaupunki Sportliv "Tässä sattui aika hyvä tuuri": Halvaantuminen pakotti Aino Tapolan löytämään uuden intohimon - nyt hän lähestyy maailmankärkeä parapingiksessä
19.55 Närbild Ruotsinkieliset kansanopistot ennen ja nyt Egenland Mikkeli - Imatra - Lappeenranta Kau­si 3, 8/8. Hau­ki­vuo­ren tur­ve­suol­la pe­la­taan MM-ta­son lentopalloa. Ma­rok­ko - rak­kau­den ja sodan aika Haavekuvia Valoa näkyvissä Ma­rok­ko - rak­kau­den ja sodan aika Karanteeni 9/17. Ka­ran­tee­ni. Car­men ja Fi­del ke­hit­tä­vät kent­täsairaalaa. En­sim­mäi­nen nai­nen: Ali­ce Guy-Blaché (2018) Elo­ku­van­te­ki­jä Ali­ce Guy-Blac­hé (1873 - 1968) oli maail­man en­sim­mäi­nen nai­soh­jaa­ja ja elo­ku­vas­tu­dion joh­ta­ja. Pa­me­la B. Gree­nin ener­gi­nen do­ku­ment­tie­lo­ku­va toi­mii kuin sa­la­po­lii­si­ker­to­mus, jos­sa jäl­ji­te­tään tä­män roh­kean pio­nee­rin elä­mää ja uraa se­kä syi­tä unohdukseen. Daniel Olin Kes­kus­te­luoh­jel­ma, jos­sa toi­mit­ta­ja Da­niel Oli­nin vie­raa­na on vii­koit­tain vaih­tu­va kiin­nos­ta­va ja yh­teis­kun­nal­li­ses­ti mer­kit­tä­vä henkilö.
20.25 Spotlight Taikalaatikko - mobiilipeleistä uhkapeleihin Ar­kistojen salat Vercorsin sissit 20.25 Öljysäätiö Pilotti
20.50 Yh­teis­vastuukeräys Gemensamt ansvar: Med ängslan i hjärtat 20.50 Flashback 1917 Kiertävät tankkipankit 20.50 Nor­jaa ris­tiin rastiin Ankanpoikanen.
21 21.00 Efter Nio Äänet jotka koskettavat Ää­ni. Viu­lun­soit­ta­ja Lin­da Lam­pe­nius, tai­tei­li­ja Hans Rosenström. Historia: Pa­rii­si vuonna 1900 Vuon­na 1900 Pa­rii­si oli maail­man edis­tyk­sel­li­sin kau­pun­ki ja Pa­rii­sin maail­man­näyt­te­ly oli menestys. Ni­gel Sla­ter ruo­ka­mat­kai­lee Lähi-idässä Libanon 1/3. Libanon. Tu­han­sien sil­mien edessä (1951) Edes­men­neen su­per­täh­den Kirk Doug­la­sin muis­tok­si yk­si hä­nen ar­vos­te­tuim­pia elo­ku­viaan, ker­to­mus leh­ti­mie­hes­tä, jo­ka nä­kee me­nes­tys­ta­ri­nan kai­vo­son­net­to­muu­des­sa ja syn­nyt­tää val­ta­van me­dia­sir­kuk­sen maan uu­me­nis­sa louk­kuun jää­neen mie­hen kohtalosta. Cap­tain Fantastic Can­ne­sin oh­jaa­ja­pal­kin­non saa­nut draa­ma­ko­me­dia pa­ris­kun­nas­ta, jo­ka on muut­ta­nut erä­maan met­siin ja kou­lii kuut­ta las­taan sel­viy­ty­mään yh­teis­kun­nan ulkopuolella. 21.00 Heder Ostojahti
21.40 Orlando Til­da Swin­ton te­kee unoh­tu­mat­to­man roo­lin nuo­re­na yli­myk­se­nä Sal­ly Pot­te­rin oh­jaa­mas­sa elo­ku­vas­sa, jo­ka pe­rus­tuu Vir­gi­nia Wool­fin ro­maa­niin. Ku­nin­ga­tar Eli­za­beth I käs­kee Or­lan­doa py­sy­mään ikui­ses­ti nuo­re­na, ja ih­meel­li­ses­ti tä­mä tekee sen. Nai­sia liian suu­ris­sa mies­tenpaidoissa (2015) (Kvin­ner i for sto­re her­resk­jor­ter, Nor­ja 2015) Nor­ja­lai­nen ko­me­dia kol­mes­ta nai­ses­ta, jot­ka kamp­pai­le­vat elä­män­va­lin­to­jen­sa kans­sa. Pa­ri­kymp­pi­nen kir­jal­li­suu­den opis­ke­li­ja Sig­rid toi­mii vas­toin omia ihan­tei­taan ryh­tyes­sään suh­tee­seen kes­ki-ikäi­sen me­nes­tys­kir­jai­li­jan kans­sa. Per­for­mans­si­tai­tei­li­ja Tri­ne on ai­na kes­kit­ty­nyt uraan­sa ja on lä­hel­lä lä­pi­mur­toa, kun hän tu­lee­kin raskaaksi.
21.55 Rau­ha maan päälle Rauha maan päälle (12) 8/8. Ryh­mä to­teut­ti ai­keen­sa, mut­ta kaik­ki ei men­nyt suun­ni­tel­mien mukaan. Kuulustelu (x2) Cor­ne­lius, ul­vova mylläri Cor­ne­lius il­mes­tyy ky­lään, jo­ka on elä­nyt lei­vät­tä pit­kään ja kaik­kien ilok­si hän pe­rus­taa myl­lyn. Ilo jää kui­ten­kin ly­hyek­si kun myl­lä­ri al­kaa ul­vo­maan öi­sin. Mie­hen ai­noa puo­lus­ta­ja on hä­neen ra­kas­tu­nut Car­men, jon­ka sul­ha­nen aloit­taa mus­ta­suk­kai­se­na Cor­ne­liuk­sen karkottamisen.
22.45 M. A. Num­mi­nen - mies Somerolta (1996) Mu­siik­ki­pi­toi­nen hen­ki­lö­ku­va Mau­ri An­te­ro Num­mi­ses­ta. Mies, jon­ka hil­lit­tö­myys on viih­dyt­tä­nyt ja kau­his­tut­ta­nut ylei­söä vuo­si­kym­menien ajan.
22.55 Nor­jaa ris­tiin rastiin 22.55 Flow Festival Yle Live: Maustetytöt Vuo­den kuu­min tu­lo­kas­bän­di Maus­te­ty­töt esiin­tyi tä­pö­täy­des­sä tel­tas­sa Flow Fes­ti­va­lil­la elo­kuus­sa 2019. "Näin pal­jon en ole näh­nyt en­nen jen­giä", Kai­sa Kar­ja­lai­nen sa­noi ylei­söl­le vä­lis­piikissään.
23.00 Skavlan Vieraina mm kirjailijat Alex Schulman ja Marian Keyes
23.10 En­nen elo­ku­vaa: Anna Eriksson
23.15 Ko­tim. Elokuva: M (2018) An­na Eriks­so­nin ko­keel­li­nen esi­koi­se­lo­ku­va M kä­sit­te­lee sek­suaa­li­suu­den ja kuo­le­man yh­teyt­tä. Ole­tam­me nii­den ole­van vas­tak­kai­sia voi­mia, mut­ta ne yh­dis­ty­vät meis­sä jokaisessa.
23.30 Ko­tim. Elokuva: Apeiron Sur­rea­lis­ti­nen tril­le­ri pa­huu­den tut­ki­jas­ta, Umb­ras­ta, jo­ka ke­rää ar­kis­toa pa­ra­dok­seis­ta ja jo­ta kieh­too tie­de ja logiikka.
23.40 Ihmisen arvo Punk ei­len tänään Punk eilen tänään (12) 23.40 Vii­mei­nen yh­teys: The Dead Zone (1983)
23.55 Sadakat 23.55 Il capo
0
00.50 Ihmisen arvo
01.05 Sadakat