Ohjelmakartta.fi
ma 18.11. ti 19.11. ke 20.11. to 21.11. pe 22.11. la 23.11. su 24.11.
08.05 Las­te­noh­jel­mia: Mu­min­da­len
08.30 Poh­jois­mai­set Rus­kean kas­tik­keen maa Kausi 1, 7/8. Ruoka ja viranomaiset. Poh­jois­mai­set Ruo­ka­ma­ka­sii­ni Tä­mä täs­tä Ak­ti­vis­ti Tietovuotaja Kau­ha­kau­pal­la Poh­jo­lan luon­toa Valassaaret Las­te­noh­jel­mia: Len­toyh­tiö Ra­ma­jet Touhukas päivä BUU-k­lub­ben Li­sal­la an­taa hy­viä vink­ke­jä mi­ten on hel­pom­pi nu­kah­taa.
08.50 Nuot­tien mat­kas­sa
9 09.00 Dok: S­ta­li­nin a­jan sy­vät jäl­jet Ef­ter Nio Klikkitäytteinen elämä K­lik­ki. 09.00 Poh­jois­mai­set Ark­ki­teh­din va­paa-a­jan a­sun­to Poh­jois­mai­set Puu­tar­has­sa tuok­suu ruo­ka Poh­jois­mai­set Pa­ras ruo­ka­va­lio 2/3. Kuu­kau­den koe on puo­li­vä­lis­sä, ja mo­ni pa­reis­ta koh­taa on­gel­mia. He­lium
09.10 Mys­tee­ri­saa­ri
09.20 Vin­ter Varg ja 10 ai­ka­kaut­ta
09.30 Tans­ka­lai­nen maa­jus­si Tanskalainen maajussi An­tiik­ki­kak­sin­tais­te­lu 09.30 Ys­tä­vä­ni Mar­lon
09.45 Poh­jois­mai­set Lää­kä­rit vas­taan in­ter­net 09.45 Kamp­pai­lu
09.55 Pi­pas & Doug­las
10.00 Poh­jois­mai­set Pa­ras ruo­ka­va­lio Tai­vaal­lis­ta me­noa Vangitusta uskosta vapaaseen 10.00 Päi­vä e­lä­mäs­sä Michael Björklund & Lotten Lindborg-Suhonen E­lä­mä­ni e­läi­met: E­läin­sai­raa­las­sa Yk­si­ne­lä­jä Se­ve­rin Yksineläjä Severin Poh­jois­mai­set Ruo­ka­ma­ka­sii­ni 8/10. Rom­min li­sää­mi­ses­tä jää­te­löön on tul­lut hy­vin suo­sit­tua.
10.30 Ak­ti­vis­ti Tietovuotaja Pur­ta­vaa Poh­jo­las­ta Osa 7/8: Lofootit. Poh­jois­mai­set To­bias lei­poo maail­mal­la 10.30 S­pot­light CBD e­li kan­na­bi­dio­li on uu­sin ter­veys­vil­li­tys. Tans­kan aar­teen­met­säs­tä­jät
11.00 Da­niel O­lin Sören Lillkung - oopperalavoilta suursäätiön ohjaksiin När­bild Oppia ikä kaikki - seniorit IT-kurssilla St­röm­sö Arjen akustiikkaa Ef­ter Nio 2016 Harmonia ja tasapaino. Aiheena aika. Poh­jois­mai­set Kek­se­liäs nik­ka­ri Kau­si 3, 4/4. Lo­pul­ta­kin uu­si keit­tiö voi­daan ot­taa käyt­töön. Tim­ja­mia, kuk­koa ja tort­tu­ja Osa 3/8. Päivän teema on makeus. Li­sa Lem­ke ys­tä­vi­neen mais­te­lee e­ri­lai­sia suk­lai­ta ja va­lit­see niis­tä par­haan.
11.30 Päi­vä e­lä­mäs­sä Michael Björklund & Lotten Lindborg-Suhonen Poh­jois­mai­set Yk­si­ne­lä­jä Se­ve­rin Yksineläjä Severin S­pot­light 11.30 Nor­jaa ris­tiin ras­tiin
11.40 Tä­mä täs­tä
12 12.00 Ar­kis­to­mat­ka His­to­ria: Kult­tuu­rien juu­ril­la Värien lumo Vel­je­ni var­ti­ja Ol­li Kor­te­kan­kaan oop­pe­ra Vel­je­ni var­ti­ja ker­too vuo­den 1918 kah­den e­ri puo­lil­le a­jau­tu­van si­sa­ruk­sen ta­ri­nan. Si­mon Ree­ve Ve­nä­jäl­lä Krim, Moskova ja Pietari His­to­ria: Kau­neus kaut­ta ai­ko­jen Kauneuden toinen puoli Kieh­to­va maail­ma: Ju­na­mat­ka I­tään Intia: Amritsar - Shimla 3/6. In­tia: Am­rit­sar - S­him­la. Vih­doin­kin In­tias­sa! Ra­kas­ta­ja­tar (1952) (Cas­que d'or, Rans­ka 1952) Yk­si e­lo­ku­va­his­to­rian suu­ris­ta rak­kaus­ta­ri­nois­ta on myös nos­tal­gi­nen, huo­lel­la koot­tu a­jan­ku­va 1890-lu­vun Pa­rii­sin a­la­maail­mas­ta ja työ­läis­kult­tuu­ris­ta tans­si­paik­koi­neen, jo­ki­ret­ki­neen ja lai­ta­ka­tui­neen.
12.25 Ul­ko­maan­ra­port­ti: Ber­lii­ni - muu­ri­kau­pun­ki
12.50 Mod­lic­han toi­nen per­he Euroopan oudommat siirtolaiset. F­lash­back 12.50 F­lash­back
13.00 Tai­de­tut­ki­muk­set Gauguin 3/3. Gau­guin. 13.00 Mi­nun mu­siik­ki­ni Mariska Y­le Li­ve: Fi­ve Fin­ger Death Punch La re­púb­li­ca - ta­sa­val­ta (x3) Espanjan pelastamiseksi Verilöylyn jälkeen Tyly tuomio
13.25 Rumb­le: T­he In­dians W­ho Roc­ked t­he World (2017) Do­ku­ment­tie­lo­ku­va A­me­ri­kan in­tiaa­nien vai­ku­tuk­ses­ta rock­mu­siik­kiin. 13.25 Ar­kis­to­mat­ka Tallinna, punk ja Berliini
13.35 Pu­he­lui­ta ka­don­neil­le
13.45 Val­ta­kun­nat
13.55 Vii­pu­rin tai­de­mu­seon ta­ri­na 13.55 Vi­ro 1988: läh­tö­las­ken­ta it­se­näi­syy­teen
14.05 Am­mat­ti: kir­jai­li­ja Arto Paasilinna I­täp­ro­jek­ti: Jy­ti­nää Vi­ros­sa
14.15 R­SO Mu­siik­ki­ta­los­sa - la­van ta­ka­na
14.25 Miss Zah­ra 14.25 Uu­si Ki­no: Kau­neus
14.35 Yö­per­hos­ten sa­lat­tu maail­ma 14.35 Net­reb­ko ja H­vo­ros­tovs­ki Ba­ri­to­ni­täh­ti D­mit­ri H­vo­ros­tovs­ki me­neh­tyi t­raa­gi­ses­ti ai­vo­syö­pään mar­ras­kuus­sa 2017. Näem­me nyt muis­to­kon­sert­ti­na Mos­ko­van Pu­nai­sel­la to­ril­la vuon­na 2013 ku­va­tun suur­kon­ser­tin, jos­sa H­vo­ros­tovs­kin kump­pa­ni­na o­li täh­ti­sop­raa­no An­na Net­reb­ko.
14.50 Fil­mi­kel­la­ri
15 15.00 I­sä Mat­teon tut­ki­muk­sia Vaarallinen laihdutuskuuri Taivaan lapset I­sä Mat­teon tut­ki­muk­sia Oma koti kullan kallis I­sä Mat­teon tut­ki­muk­sia Muistinmenetys Pyykkipäivä
15.55 Mi­nun mu­siik­ki­ni 15.55 Uu­si Ki­no: Hap­py hour
16.00 Mi­la­non nais­ten pa­ra­tii­si Perhosia vatsassa Päivälliskutsu Paha pettymys Salat julki Mustasukkaisuutta F­ran­con jäl­keen - Al­cán­ta­ran per­he Särkynyt O­sa 341. Sär­ky­nyt. An­to­niol­la on huo­noa on­nea hy­vän­te­ke­väi­syy­sot­te­lus­sa.
16.20 Syö­tä­vät sä­ve­let
16.25 R­SO Mu­siik­ki­ta­los­sa RSO-festivaali: Solistina Seong-Jin Cho Seong-Jin C­ho, pia­no, e­sit­tää Al­ban Ber­gin pia­no­so­naa­tin op.
16.45 Uu­si Ki­no: Hap­py hour 60-lu­vun ku­va­kir­ja Poh­jois­mai­set Team Bachs­tad
16.55 F­lash­back
17.00 Poh­jois­mai­set Mi­nun mai­se­ma­ni
17.10 Lää­kä­rit vas­taan in­ter­net 7/8. Mis­tä voi­mak­kaat vat­sa­ki­vut joh­tu­vat? Ly­hyes­ti Ku­va­kir­jei­tä maail­mal­ta
17.20 Syö­tä­vät sä­ve­let
17.25 Pur­ta­vaa Poh­jo­las­ta Osa 7/8: Lofootit. Mat­ka Lo­foo­teil­le on ai­na ol­lut Mic­hae­lin haa­vee­na. St­röm­sös­tä poi­mit­tua Da­niel O­lin Sören Lillkung - oopperalavoilta suursäätiön ohjaksiin Poh­jois­mai­set Rus­kean kas­tik­keen maa Poh­jois­mai­set An­tiik­ki­kak­sin­tais­te­lu 7/12. Kol­man­te­na kak­sin­tais­te­lu­päi­vä­nä Rik­ke ja Pe­ter o­vat aar­re­jah­dis­sa Ran­der­sin a­lueel­la. St­röm­sö Tee itse nuudeleita ja nahkarasvaa O­ma­te­koi­set nuu­de­lit i­me­vät it­seen­sä ma­ku­ja kaik­kein par­hai­ten.
17.30 Sol­si­dan - On­nea on­ki­mas­sa
17.55 Y­le Ny­he­ter TV-nytt 17.55
18 18.00 Las­te­noh­jel­mia: BUU-k­lub­ben
18.30 Tai­vaal­lis­ta me­noa Vangitusta uskosta vapaaseen Poh­jois­mai­set Ark­ki­teh­din va­paa-a­jan a­sun­to 5/6. Ark­ki­teh­ti As­lak Haans­huus viet­ti lap­suu­ten­sa Røro­sis­sä. S­kav­lan Muusikko Lewis Capaldi on yksi Skavlanin vieraista Poh­jois­mai­set Kek­se­liäs nik­ka­ri Kau­si 3, 4/4. Lo­pul­ta­kin uu­si keit­tiö voi­daan ot­taa käyt­töön. Del­hin kau­neim­mat kä­det Delhin kauneimmat kädet (7) Sar­ja al­kaa. O­sa 1/3. Gö­ran Bor­gin e­lä­mä on sur­keas­sa ja­mas­sa. Ai­ka on mei­dän Crème de la crème Kol­mas kau­si, o­sa 3/8. Ni­na's on nyt saa­nut Cal­les­ta uu­den keit­tiö­mes­ta­rin, jo­ka pyr­kii uu­dis­ta­maan ruo­ka­lis­tan Car­me­nin kans­sa. Poh­jois­mai­set Pa­ras ruo­ka­va­lio 3/3. Kuu­kau­si on ku­lu­nut, ja ruo­ka­va­lio­koe on lo­pul­ta­kin päät­ty­nyt. Nyt pa­rit saa­vat tie­tää, kuin­ka uu­si ruo­ka­va­lio on vai­kut­ta­nut ke­hoon.
19.00 Ak­ti­vis­ti Kau­ha­kau­pal­la Poh­jo­lan luon­toa 19.00 Nor­jaa ris­tiin ras­tiin
19.15 Tä­mä täs­tä
19.25 Y­le Ny­he­ter TV-nytt 19.30 Yle Nyheter TV-nytt Vii­mei­sim­mät uu­ti­set, uu­ti­sa­na­lyy­sit ja re­por­taa­sit ruot­sin­kie­li­sel­tä ran­nik­ko­seu­dul­ta, muual­ta Suo­mes­ta ja maail­mal­ta. Y­le Ny­he­ter TV-nytt 19.30 Yle Nyheter TV-nytt
19.45 St­röm­sös­tä poi­mit­tua Sitrushilloke S­port­liv Paljas totuus urheilijan takana.
20.00 När­bild Oppia ikä kaikki - seniorit IT-kurssilla Mi­nun mu­siik­ki­ni Mariska Ar­tis­ti Ma­ris­ka on myös mo­nien mui­den ar­tis­tien hit­tien sa­noit­ta­ja. La re­púb­li­ca - ta­sa­val­ta Espanjan pelastamiseksi Verilöylyn jälkeen Tyly tuomio Fes­ti­vaa­li­pu­het­ta Da­niel O­lin Kes­kus­te­luoh­jel­ma, jos­sa toi­mit­ta­ja Da­niel O­li­nin vie­raa­na on vii­koit­tain vaih­tu­va kiin­nos­ta­va ja yh­teis­kun­nal­li­ses­ti mer­kit­tä­vä hen­ki­lö.
20.05 Poh­jois­mai­set Da­vid Lynch: T­he Art Li­fe Ko­mea ja koh­teen­sa nä­köi­nen do­ku­ment­tie­lo­ku­va Da­vid Lync­hin ties­tä tai­tei­li­jak­si. Pik­ku­kau­pun­gin poi­ka maa­laa ja ker­too, mi­ten hä­nes­tä tu­li ku­va­tai­tei­li­ja ja lo­pul­ta E­ra­ser­hea­din oh­jaa­ja. Oh­jaus Jon N­guyen. (U­SA/Tans­ka 2016) (U)
20.30 S­pot­light CBD e­li kan­na­bi­dio­li on uu­sin ter­veys­vil­li­tys. Sen sa­no­taan mm. lie­vit­tä­vän st­res­siä. 20.30 Päi­vä e­lä­mäs­sä Christoffer Strandberg & Lars-Åke "Babsan" Wilhelmsson
20.45 Mit­ta­ti­laus­työ­nä Varjontekijä.
20.55 Poh­jois­mai­set Nor­jan sa­lai­set huo­neet
21 21.00 Ef­ter Nio Klikkitäytteinen elämä K­lik­ki. Tai­tei­li­ja Mii­na Äk­ki­jyrk­kä, ai­vo­tut­ki­ja An­ders Han­sén, Lau­ra Kol­be & Kat­rii­na Jär­vi­nen suh­teis­ta ja luok­kae­rois­ta, S­kam-näyt­te­li­jä I­man Mes­ki­ni ja g­raa­fik­ko Kas­per St­röm­man. His­to­ria: Kau­neus kaut­ta ai­ko­jen Kauneuden toinen puoli 4/6. Kau­neu­del­la on var­jo­puo­len­sa, ja sen e­teen on ai­ko­jen saa­tos­sa teh­ty ter­vey­del­li­siä uh­rauk­sia ve­ri­voi­teis­ta tiuk­koi­hin kor­set­tei­hin. Kieh­to­va maail­ma: Ju­na­mat­ka I­tään Intia: Amritsar - Shimla 3/6. In­tia: Am­rit­sar - S­him­la. Vih­doin­kin In­tias­sa! Äl­kää kos­ke­ko... (1954) K­las­sik­ko i­kään­ty­nees­tä gangs­te­ris­ta, jo­ka ha­luai­si jo jät­täy­tyä e­läk­keel­le kun van­haa kul­ta­saa­lis­ta ta­voit­te­le­vat ri­kol­li­set siep­paa­vat hä­nen kump­pa­nin­sa ja par­haan ys­tä­vän. Pääo­sis­sa Jean Ga­bin, Li­no Ven­tu­ra ja Jean­ne Mo­reau. Sa­lai­suuk­sien il­lal­li­nen Seit­se­män hy­vää ys­tä­vys­tä ke­rään­tyy il­lan­viet­toon mut­ta kun he päät­tä­vät maus­taa si­tä pal­jas­ta­mal­la kaik­ki pu­he­li­miin­sa saa­pu­vat vies­tit, jou­tu­vat ys­tä­vyys, re­hel­li­syys ja val­koi­set val­heet ki­hel­möi­väl­le koe­tuk­sel­le. 21.00 Ai­ka on mei­dän . Kol­mas kau­si, o­sa 4/8. To­tuus yö­ker­hoon teh­dys­tä is­kus­ta on sel­vin­nyt Pe­te­ril­le, jo­ten hän ot­taa yh­teen Es­te­rin ja Mir­kon kans­sa. Yö­ker­hon kas­sas­ta ka­toaa ra­haa, mi­kä joh­taa rii­taan Ni­nan ja Ch­ris­ti­nan vä­lil­lä.
21.30 Fes­ti­vaa­li­pu­het­ta
21.40 T­win Peaks - tu­li kul­je kans­sa­ni (1992) Da­vid Lync­hin T­win Peaks -sar­jan joh­dan­nok­si te­ke­mä e­lo­ku­va Lau­ra Pal­me­rin vii­mei­sis­tä päi­vis­tä. Pääo­sis­sa S­he­ryl Lee, Ray Wi­se, Ch­ris I­saak, Mädc­hen A­mick, Da­vid Bo­wie. (T­win Peaks - Fi­re Walk with Me, U­SA 1992)
21.55 Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Ki­neet­ti­siä ku­via
22.00 Sol­si­dan - On­nea on­ki­mas­sa Kak­si ka­naa Suo­sur­mat (La is­la mi­ni­ma, Es­pan­ja 2014) F­ran­con a­jan jäl­kei­seen Es­pan­jaan si­joi­te­tus­sa ri­kosd­raa­mas­sa kak­si nä­ke­myk­sil­tään ko­vin e­ri­lais­ta po­lii­sia sel­vit­tä­vät sar­ja­mur­hia. 22.00 Typ­hoon ma­ma Do­ku­ment­tie­lo­ku­va oh­jaa­jan äi­ti­puo­les­ta Yo­lan­das­ta, jo­ka e­lää kah­den maail­man ra­jal­la. Toi­sel­la puo­lel­la on Ruot­si, mis­sä Yo­lan­da on a­su­nut y­li 20 vuot­ta, ja ja toi­sel­la Fi­lip­pii­nit, mis­sä hä­nen kol­me ai­kuis­ta poi­kaan­sa e­lä­vät.
22.05 Tuu­li­nen päi­vä (1962) Nuo­ri nai­nen muis­te­lee ke­sä­ro­mans­sia tuu­li­sel­la saa­rel­la ja et­sii ra­kas­tet­tuaan kau­pun­gin ih­mis­jou­kos­ta.
22.20 S­kav­lan Muusikko Lewis Capaldi on yksi Skavlanin vieraista
22.35 Ar­kis­to­mat­ka Y­le Li­ve Pa­rii­sin Ke­vät Pariisin Kevät
23.00 Vi­ro 1988: läh­tö­las­ken­ta it­se­näi­syy­teen
23.15 Kou­kus­sa st­rip­pauk­seen Tunteiden vuoristorata T­ho­mas Rei­din yk­si­näi­nen tais­te­lu 23.15 I­täp­ro­jek­ti: Jy­ti­nää Vi­ros­sa 23.15 Il­man i­sää
23.35 Y­le Li­ve An­na Puu Anna Puu 23.35 Lost High­way (1997) Da­vid Lync­hin oh­jaa­ma mys­tee­rit­ril­le­ri sak­so­fo­nis­tis­ta, jo­ta syy­te­tään vai­mon­sa mur­has­ta.
23.45 Kat­ke­ra kuu 23.45 Fes­ti­vaa­li­pu­het­ta
23.55 T­ho­mas Rei­din yk­si­näi­nen tais­te­lu Ru­nol­li­nen muo­to­ku­va ir­lan­ti­lai­ses­ta maan­vil­je­li­jäs­tä T­ho­mas Rei­dis­tä.
0
01.40 Fes­ti­vaa­li­pu­het­ta (x2)