Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 7 8 9 10 11
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
15.2. 16.2. 17.2. 18.2. 19.2. 20.2. 21.2.
10.35 Muren
11.35 Rederiet
Svarta får.
12
12.20 Komma ut
Sigrid.
13.00 Rapport
13.05 Alors parle!
13.05 Hillary
Mönstereleven.
13.19 The si­lent child - tec­kenspråkstolkat
13.40 Min sa­miska historia
13.56 Hitta hem
14.05 Kult-TV
Ti­di­ga­re sänt 2020.
ma: Michael Jacksons sista dagar.
ti: Realityserien The Osbournes.
14.50 Utrikesbyrån
15
15.20 Mur­doch: Den dol­de makthavaren
16.10 Ame­ri­kas väg till månen
Ti­di­ga­re sänt 2019.
ma: Den skrämmande satelliten.
ti: Ett dyrt löfte. John F...
17.00 Rapport
17.05 Byta liv
17.05 His­to­rier från Norge runt
17.15 Gudstjänst
Från Nya Slottet i Bjärka-Säby. Mar­cus Sön­nerbrandt,..
17.10 Agenda
18.00 Ah­med och Team Physix
18
18.15 Ny­he­ter på lätt svenska
18.20 Nyhetstecken
18.30 Oddasat
18.45 Uutiset
19.00 Världens natur
Ti­di­ga­re sänt 2018. Ä­ven i SVT2 se­na­re i natt. Tex­tat sid. 199.
ma: Klippiga bergen.
ti: Himalaya.
19.55 Åtta årstider
19.50 Sångpärlor
20.00 VM-vin­tern: Magasin
HD. Ä­ven i SVT1 se­na­re i kväll.
20.30 Mo­dern och dottern
Zey­nep Günes får ett till­fäl­ligt lä­rar­jobb på den lo­ka­la grundskolan...
21
21.00 Ve­tens­kapens värld
Ekosystemens rädsla. Går det att med hjälp av vild­hun­dar åters­ka­pa na­tu­rens ba­lans i en ska­dad natur?..
21.00 Värl­dens historia
Elddopet. Hur han­te­ra­de kun­ga­hu­sen i Eu­ro­pa att fas­cis­men och na­zis­men väx­te sig starkare?..
22.00 Aktuellt
Tex­tat sid. 199.
22.34 Kul­turnyheterna
22.41 Ny­hets­sammanfattning
22.45 Ekonomibyrån
22.45 Co­rona special
23.00 Utrikesbyrån
23.15 Superungar
Liam. Liam, 10 år, har au­tism och DCD (bris­tan­de mo­to­risk förmåga) ...
23.30 Louis The­roux: Vad hände sen?
0
00.15 Agenda
00.20 Ben­ny och Kulturhuset
K special.
01.00 Fin­land från ovan
01.20 Ekonomibyrån
01.30 Världens natur
01.50 Världens natur
02.45 Sportnytt
3
03.00 Nyhetstecken