Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 31 32 33 34 35
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
3.8. 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8. 9.8.
9
09.30 Au pair i Miami
Key West.
09.00 Kons­ten åt folket
K special.
10.00 Uni­ver­si­te­tets djursjukhus
10.00 Gudstjänst
10.30 Min röst: Muro glaso
Att skriva sin dröm.
10.30 Beet­ho­ven - i af­ton damernas
11.00 Ovän­tad vänskap
11.20 Beet­ho­vens violinkonsert
11.30 His­toriejägarna
Vikingarnas Åland.
12
12.00 Matmagasinet
Rom. Fak­ta och tips om råvaror,..
12.05 Für Eli­se - vem var hon egentligen?
Tysk musikdokumentär. His­to­rien om Beet­ho­vens kans­ke mest kän­da melodi...
12.30 Eu­gen - den röde prinsen
Eugen - den röde prinsen.
13.00 Dan­sa till Beethoven
13.20 Från Je­sus till Pi­cas­so - bar­net i konsten
En tidsresa,..
13.30 Mar­ga­ret At­wood: ord, ef­ter ord, ef­ter ord, det är makt
K special. Mar­ga­ret At­wood har bli­vit en lit­te­rär ikon ef­ter tv-se­rien ​The Hand­maid’s Tale​,..
14.15 elokuva: In­gen mäklare
14.30 Antikduellen
Vem gör de bäs­ta fyn­den? In­kö­pen pågår un­der tre da­gar och den fjär­de da­gen är det upp till be­vis, när allt de har köpt säljs på auktion.
15
15.00 The great debate
15.05 Mästaren
15.00 Fa­mil­jer med cancer
När ett barn drabbas av cancer påverkas hela familjen.
15.05 Från Je­sus till Pi­cas­so - bar­net i konsten
En tidsresa,..
15.10 Gift vid förs­ta ö­gon­kastet England
15.25 Popreel
15.30 Fot­bollsstudion
15.30 Under klubban
15.39 Jag jobbar
15.47 Bar­nen som ö­ver­lev­de Fö­rin­tel­sen - ro­ma­ni chib/kaale
16.00 Rapport
16.05 Li­vet på Operan
16.05 Pla­net un­der press: Kal­la havens hajar
16.05 Ro­mar­ri­kets av­görande dagar
16.05 Eu­gen - den röde prinsen
Eugen - den röde prinsen.
16.05 Au pair i Miami
16.05 Under klubban
16.05 Antikduellen
Veckofinal. Veckofinal...
16.35 His­toriejägarna
16.35 elokuva: In­gen mäklare
16.35 Mästaren
16.45 His­to­riens far­li­gaste rovdjur
Brittisk naturdokumentär.
16.50 Fot­boll: Da­mallsvenskan
Linköping - Kristianstad. Di­rekt från Lin­kö­ping. Da­malls­vens­kan om­gång 9 och matc­hen Lin­kö­ping-Kris­tians­tad. Stu­dioex­pert: Fri­da Öst­berg. Kom­men­ta­to­rer: Ch­ris Hä­rens­tam och Mar­kus Johannesson.
17.05 Sommarandakt
Nik­las Piensoho,..
17.00 Mästaren
17.05 Antikduellen
Sista dagen att göra antikfynd.
17.05 Under klubban
17.00 The great debate
Focus on the core.
17.25 La­gens långa nos
17.25 Popreel
17.35 Nyhetstecken
17.39 Jag jobbar
17.45 Uutiset
17.46 Bar­nen som ö­ver­lev­de Fö­rin­tel­sen - ro­ma­ni chib/kaale
17.55 Oddasat
18
18.00 His­toriejägarna
Vikingarnas Åland.
18.00 Under klubban
18.00 Uni­ver­si­te­tets djursjukhus
18.00 Friid­rott: Lag-SM
Lag-SM. Örg­ry­te IS står som värd för lag-SM-fi­na­len i friid­rott på Slottss­kogs­val­len i Gö­te­borg. De kva­li­fi­ce­ra­de la­gen är Ham­mar­by IF, IF Gö­ta Karls­tad, Häs­sel­by SK, Spårvä­gens FK, Ul­le­vi FK, IFK Väx­jö Up­sa­la IF och Örgryte IS.
18.00 Ovän­tad vänskap
18.00 Li­vet på Operan
Följ med bakom kulisserna på Kungliga Operan. Det bör­jar när­ma sig pre­miär av ope­ran Tu­ran­dot och ner­ver­na är på helspänn...
18.30 Det här är himlen
K special.
18.30 Pla­net un­der press: Vart har fåglar­na tagit vägen?
18.30 San­nin­gen om fetma
Vi vet al­la att fet­ma är ett stort problem,..
18.30 Atom­bom­bens hem­liga historia
Fransk do­ku­men­tär från 2016...
19.01 Beet­ho­ven - i af­ton damernas
19.00 Värl­dens na­tur: Pumans rike
Extrem överlevnad.
19.25 K-märkt form
19.30 Matmagasinet
Rom. Fak­ta och tips om råvaror,..
19.30 Antikduellen
Vem gör de bäs­ta fynden?..
Kausi 8. Jaksot 9-10.
19.30 Antikduellen
Veckofinal. Veckofinal...
19.50 Beet­ho­vens violinkonsert
Så får vi höra hela Beethovens violinkonsert.
19.50 La­gens långa nos
20.00 Pla­net un­der press: Kal­la havens hajar
20.00 Ro­mar­ri­kets av­görande dagar
20.00 Eu­gen - den röde prinsen
Eugen - den röde prinsen.
20.00 Värl­dens na­tur: Pumans rike
Extrem överlevnad.
20.00 Kons­ten åt folket
K special. En film som ut­ma­nar idén om att kons­ten ba­ra är till för eli­ten och de in­tel­lektuella,..
20.00 Yas­min sö­ker sina rötter
Yas­min lev­de som ga­tu­barn i In­dien de förs­ta åren av sitt liv,..
20.30 Für Eli­se - vem var hon egentligen?
Tysk musikdokumentär. His­to­rien om Beet­ho­vens kans­ke mest kän­da melodi...
20.40 elokuva: Stillbild
20.55 Flugor
20.50 La­gens långa nos
21
21.00 Aktuellt
Jaksot 31-34.
21.00 Aktuellt
21.00 Aktuellt
21.19 Sportnytt
21.15 Lo­kala nyheter
21.34 Sportnytt
Jaksot 154-157.
21.25 Dan­sa till Beethoven
Grosse Fuge.
21.20 Dox 10 år: The work – grupp­te­ra­pi med mördare
Ett an­tal tungt kri­mi­nel­la män mö­ter tre fri­vil­li­ga un­der en fy­ra da­gar lång grup­pöv­ning på ö­kän­da Fol­som Pri­son. Vad hän­der i mötet?..
21.30 elokuva: Suffragette
Ett spän­nan­de dra­ma om fot­sol­da­ter­na i den ti­di­ga brit­tis­ka fe­mi­nist­rörelsen,..
21.45 Fot­bollsstudion
21.45 Mar­ga­ret At­wood: ord, ef­ter ord, ef­ter ord, det är makt
K special. Mar­ga­ret At­wood har bli­vit en lit­te­rär ikon ef­ter tv-se­rien ​The Hand­maid’s Tale​,..
21.45 Fearless
21.45 Hi­ros­hi­ma: 75 år efter bomben
Den 6 au­gus­ti 1945 blev den ja­pans­ka sta­den Hi­ros­hi­ma mål för den förs­ta atom­bomb som an­vänts i krig...
21.45 Miraklet
En skam och en sorg.
22.15 Exit
22.30 elokuva: Mäs­tar­na av science fiction
22.35 Exit
Wil­liam har an­fört­rott sig till Celine,..
22.50 Au pair i Miami
22.45 Gudstjänst
23.05 Dox 10 år: De sista i Aleppo
Ef­ter fem års krig för­be­re­der sig in­vånar­na i Alep­po för belägring...
23.10 Hi­ros­hi­ma: 75 år efter bomben
Den 6 au­gus­ti 1945 blev den ja­pans­ka sta­den Hi­ros­hi­ma mål för den förs­ta atom­bomb som an­vänts i krig...
23.15 elokuva: Mäs­tar­na av science fiction
23.20 Uni­ver­si­te­tets djursjukhus
23.20 Min röst: Muro glaso
23.15 Fa­mil­jer med cancer
När ett barn drabbas av cancer påverkas hela familjen.
23.15 Fearless
23.50 Matmagasinet
23.50 Det här är himlen
0
00.00 Gift vid förs­ta ö­gon­kastet England
00.00 Ovän­tad vänskap
00.20 elokuva: Mäs­tar­na av science fiction
00.15 San­nin­gen om fetma
00.35 Li­vet på Operan
00.30 His­to­riens far­li­gaste rovdjur
00.30 Matmagasinet
00.50 Pla­net un­der press: Vart har fåglar­na tagit vägen?
00.45 Atom­bom­bens hem­liga historia
01.05 Ovän­tad vänskap
01.00 His­toriejägarna
01.10 Min röst: Muro glaso
01.45 Sportnytt
01.55 Nyhetstecken