Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 1 2 3 4 5
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
4.1. 5.1. 6.1. 7.1. 8.1. 9.1. 10.1.
05.45 Sverige idag
6
06.15 Lan­det runt årsk­rönika 2020
06.15 Hund­ra procent bonde
Slakt av ankor.
07.00 Morgonstudion
07.17 Sport­nytt i Morgonstudion
07.21 Morgonstudion
07.30 Rapport
07.35 Morgonstudion
08.00 Rapport
08.08 Morgonstudion
08.16 Sport­nytt i Morgonstudion
08.20 Morgonstudion
08.30 Rapport
08.38 Morgonstudion
9
09.00 Rapport
09.08 Morgonstudion
09.16 Sport­nytt i Morgonstudion
09.20 Morgonstudion
09.30 Rapport
09.38 Morgonstudion
10.00 Rapport
10.08 Morgonstudion
10.10 Hem­ma­gym­pa med Sofia
10.30 Rederiet
Tex­tat sid. 199.
ma: Lik i lasten.
ti: Anonymt alibi.
11.15 Lan­det runt årsk­rönika 2020
11.15 Året var 1971
Årskrönika.
12
12.00 Sportspegeln
12.15 "Pal­memördaren"
12.30 In­för Idrottsgalan
12.40 Ulf Lun­dell li­ve på Cirkus
13.15 Minnen
13.30 På spåret
13.55 Da­rin - li­ve från Globen
14.30 St­jär­nor­na på slottet
Kjell Wilhelmsens dag.
14.55 Dansbandstjejer
Ett port­rätt av de tre dans­bands­sångers­kor­na Sand­ra Est­berg i Martinez,..
15
15.30 In­för Idrottsgalan
15.35 Hund­ra procent bonde
Slakt av ankor.
15.55 elokuva: Sven Klangs kvintett
Skåne, 1958. Bil­för­säl­ja­ren Sven Klang le­der en li­ten dan­sor­kes­ter som har många spel­nin­gar runt om i sydsverige...
16.20 elokuva: Dan­sa min docka
En kri­mi­nal­ko­me­di om småskol­lä­ra­ren Se­bas­tian Pet­ters­son, som bor och ver­kar i det lil­la skåns­ka sam­häl­let Skrabbarp...
17.45 Mc­Leods döttrar
ma: Heaven and Earth.
ti: Moonstruck. Meg åter­vän­der och ö­ver­ras­kar Terry,..
18
18.30 Sverige idag
HD. Ä­ven i SVT1 se­na­re i natt. Tex­tat sid. 199.
19.00 Rapport
19.15 Kul­turnyheterna
19.28 Sportnytt
19.33 Lo­kala nyheter
19.45 Hund­ra procent bonde
Brunn och vindskivor. Brun­nen på Kas­tan­je­gården har sinat,..
19.45 Go'kväll
Gizem Kling Erdogan och Gunnel Carlson.
20.30 Rapport
Tex­tat sid. 199.
20.55 Lo­kala nyheter
21
21.00 "Pal­memördaren"
21.00 Fråga doktorn hälsa
Programmet som hjälper dig att må lite bättre. Om ma­tens be­ty­del­se för vår hälsa...
22.00 Hund­ra procent bonde
Slakt av ankor. Frank slak­tar an­kor och gäss hem­ma på Kas­tan­jegården...
22.00 Från Hi­sin­gen till Casablanca
22.30 Ta­req Tay­lors matresa
Pappas gamla Jerusalem.
22.45 Minnen
23.00 Sportnytt
23.15 Lo­kala nyheter
23.25 Rapport
23.30 I mör­da­rens spår 1973
23.30 Undercover
0
00.15 elokuva: Queen of the Desert
Ett biog­ra­fiskt dra­ma om ar­keo­lo­gen, kartografen,..
00.30 Året var 1971
01.30 Ra­di­kal optimist