Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 0 1 2 3 4
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
21.12. 22.12. 23.12. 24.12. 25.12. 26.12. 27.12.
05.50 Hund­ra procent bonde
Jungfrutur och färgkokning.
6
06.30 Landet runt
06.35 Gre­kis­ka öar med Ju­lia Bradbury
07.00 Le­rins sommarö
Marika Carlsson gästar.
07.00 På spåret
Nu drar and­ra grup­pen igång och vi träf­far två ny­börjarpar,..
08.00 Morgonstudion
08.15 Jul­ka­len­dern: Mirakel
08.29 Jul­ka­len­dern 2020: Lucköppning
08.30 Rapport
08.38 Morgonstudion
9
09.00 Rapport
09.08 Morgonstudion
09.16 Sport­nytt i Morgonstudion
09.20 Morgonstudion
09.30 Rapport
09.38 Morgonstudion
10.00 Rapport
10.08 Morgonstudion
10.16 Sport­nytt i Morgonstudion
10.20 Morgonstudion
10.30 Rapport
10.38 Morgonstudion
10.55 Al­pint: Världscupen
Slalom, åk 1, herrar. Sla­lom, her­rar, Al­ta Ba­dia, Ita­lien. Första åket.
11.00 Hem­ma­gym­pa med Sofia
11.20 Jul­ka­len­dern: Mirakel
11.34 Jul­ka­len­dern 2020: Lucköppning
11.35 Li­ve från Su­san­nes skafferi
Su­san­ne Jons­son bju­der på brunch med smoot­hie och pif­far upp fär­dig julgröt...
12
12.00 Hem­ma­gym­pa med Sofia
12.20 Jul­ka­len­dern: Mirakel
12.34 Jul­ka­len­dern 2020: Lucköppning
12.35 Sportspegeln
13.05 Matmagasinet
Jullunch. Sill, snaps,..
13.05 Rät­tig­hetsbärarna
13.35 Fatta historia
13.50 En kamp till­sam­mans - kortversion
13.55 Al­pint: Världscupen
Slalom, åk 2. Sla­lom, her­rar, Al­ta Ba­dia, Ita­lien. Andra åket...
13.55 Id­rot­tens him­mel och helvete
14.25 Hund­ra procent bonde
Jungfrutur och färgkokning.
15
15.00 En kamp till­sam­mans - kortversion
15.05 Jul hos Claus
15.10 En kamp till­sam­mans - kortversion
15.15 På spåret
Nu drar and­ra grup­pen igång och vi träf­far två ny­börjarpar,..
15.15 Tjuv och polis
Kuppen i Lysekil.
16.15 elokuva: En un­der­bar jävla jul
En varm ko­me­di om det un­ga pa­ret Si­mon och Os­car, som bju­der in si­na bro­ki­ga stor­fa­mil­jer till en jul­mid­dag fylld av ö­verraskningar.
16.15 elokuva: Mu­sik i mörker
17.40 En­gels­ka Antikrundan
New Lanark 2.
18
18.00 En­gels­ka Antikrundan
New Lanark 1. Fio­na Bru­ce och ex­per­ter­na be­ger sig till det gam­la bo­mullss­pin­ne­riet i New Lanark,..
18.40 Al­pint: Världscupen
19.00 Rapport
19.15 Kul­turnyheterna
19.28 Sportnytt
19.33 Lo­kala nyheter
19.45 Jul­ka­len­dern: Mirakel
19.59 Jul­ka­len­dern 2020: Lucköppning
20.00 Hemmakören
Tex­tat sid. 199.
20.20 Mu­sikkalendern
20.25 K-märkt form
20.25 Anslagstavlan
20.30 Rapport
Tex­tat sid. 199.
20.55 Lo­kala nyheter
21
21.00 Året med kungafamiljen
SVT möt­te kun­ga­pa­ret bland re­nar i Jokk­mokk, st­rax in­nan pan­de­min tog fart...
21.00 Barn­mors­kan i East End - julspecial
Förlängd julspecial. Mo­der Mild­red och tea­met från Non­na­tus Hou­se ryc­ker ut till den skots­ka ög­rup­pen Ytt­re Hebriderna,
22.00 Hund­ra procent bonde
Jungfrutur och färgkokning. Det må lik­na en sop­pa på rågmjöl,..
22.30 Kul­tur­ny­he­ter­na spe­cial: årets bäs­ta tv-serier
22.45 Svens­ka tv-historier
23.00 Sportnytt
23.15 Lo­kala nyheter
23.25 Rapport
23.30 Mu­sikkalendern
23.35 elokuva: Chocolat
23.35 elokuva: Den ti­den på året
0
01.15 Kom­missarie Lewis
01.35 Do­ku­ment inifrån
02.35 Vi
3