Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 50 51 52 53 54
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
7.12. 8.12. 9.12. 10.12. 11.12. 12.12. 13.12.
05.45 Sverige idag
6
06.00 Sverige!
06.15 Hund­ra procent bonde
Kol och kohudar.
06.30 Landet runt
07.00 Morgonstudion
07.17 Sport­nytt i Morgonstudion
07.21 Morgonstudion
07.30 Rapport
07.35 Morgonstudion
08.00 Rapport
08.08 Morgonstudion
08.15 Jul­ka­len­dern: Mirakel
08.29 Jul­ka­len­dern 2020: Lucköppning
08.30 Rapport
08.38 Morgonstudion
9
09.00 Rapport
09.08 Morgonstudion
09.16 Sport­nytt i Morgonstudion
09.20 Morgonstudion
09.30 Rapport
09.38 Morgonstudion
10.00 Rapport
10.08 Morgonstudion
10.10 Hem­ma­gym­pa med Sofia
10.30 Jul­ka­len­dern: Mirakel
10.44 Jul­ka­len­dern 2020: Lucköppning
10.45 Vem vet mest?
11.15 Hund­ra procent bonde
Kol och kohudar.
11.30 Landet runt
12
12.00 Sportspegeln
12.00 Id­rot­tens him­mel och helvete
12.30 Sverige!
12.30 Rät­tig­hetsbärarna
13.00 Fatta historia
13.00 Matmagasinet
Choklad.
13.15 På spåret
San­na Lun­dell och Plu­ra Jons­son mö­ter Loui­se Eps­tein och Tho­mas Nordegren...
13.45 Do­ku­ment inifrån
Di­za lig­ger va­ken på nät­ter­na bred­vid sin fy­ra måna­der gamla son...
14.15 Skavlan
Talkshow med Fredrik Skavlan. Dol­ly Parton,..
14.45 Fråga doktorn
15
15.15 Mu­sikkalendern
15.20 Mo­tor: Rally-VM
Monza, sammandrag. Sam­mand­rag av årets sis­ta VM-ral­ly, som avg­jor­des i Monza...
15.20 Li­sa Nils­son - ett porträtt
Ett port­rätt om och med Li­sa Nilsson,..
16.20 elokuva: Juninatten
16.20 elokuva: Ha­jen som viss­te för mycket
En mu­sik­fylld ko­me­di, sig­ne­rad Ga­lens­ka­par­na och Af­ter Shave,..
17.45 Mc­Leods döttrar
ma: Love and Obsession.
ti: One Long Long Day. Tess ö­ver­låter ans­va­ret för Char­lot­te till Stevie,..
18
18.30 Sverige idag
HD. Ä­ven i SVT1 se­na­re i natt. Tex­tat sid. 199.
19.00 Rapport
19.15 Kul­turnyheterna
19.28 Sportnytt
19.33 Lo­kala nyheter
19.45 Jul­ka­len­dern: Mirakel
19.59 Jul­ka­len­dern 2020: Lucköppning
20.00 Fråga doktorn
20.00 Go'kväll
Hon be­rät­tar bl. a...
20.30 Rapport
Tex­tat sid. 199.
20.55 Lo­kala nyheter
21
21.00 Li­sa Nils­son - ett porträtt
Ett port­rätt om och med Li­sa Nilsson,..
21.00 Den största nyheten
Corona, corona, corona. Co­ro­na­pan­de­min tar Sve­ri­ges störs­ta ny­hets­re­dak­tion med storm...
22.00 Hund­ra procent bonde
Kol och kohudar.
22.00 Bryssel calling
Bye Bye Britain.
22.30 Veckans brott
22.45 No­bel 2020: Porträtten
23.00 Sportnytt
23.15 Lo­kala nyheter
23.25 Rapport
23.30 Mu­sikkalendern
23.30 Första dejten
0
00.00 Mu­sikkalendern
00.05 Skavlan
Talkshow med Fredrik Skavlan.
01.10 Kom­missarie Lewis
Brit­tisk kri­mi­nal­se­rie från 2010 i fris­tåen­de avsnitt...
01.25 Amningsrummet
01.50 Do­ku­ment inifrån