Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 30 31 32 33 34
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
10.8. 11.8. 12.8. 13.8. 14.8. 15.8. 16.8.
05.20 Diagnoskampen
05.10 Storb­ri­tan­niens char­migaste byar
Kausi 2. Jaksot 2-1.
05.05 Pla­net un­der press: Kam­pan­jen mot klimatet
05.15 Bussresan
6
06.00 Me­nin­gen med livet
Ti­di­ga­re sänt 2018. Tex­tat sid. 199.
06.00 Bil­jett till kärleken
Hur går de­ras jakt på kär­lek? Ti­di­ga­re sänt 2019. Ä­ven i SVT1 16/8.
06.05 Som­ma­röppet: Sport
VM-silverlaget i damfotboll och Peder Fredricson. Vi minns VM-fi­na­len 2003 mot Tyskland...
06.15 Som­ma­röppet: Sport
Stefan Edberg och Jan-Ove Waldner.
06.30 Ma­da­me Dee­mas kärleksresa
Den sy­ris­ka filmst­jär­nan Dee­ma Bayyaa och hen­nes man Ah­mad går ige­nom en tuff pe­riod i sitt för­hållan­de. Tex­tat sid. 199.
07.00 Morgonstudion
07.05 Diagnoskampen
Kunskapstävling om medicin och hälsa. Ta ett djupt andetag...
07.17 Sport­nytt i Morgonstudion
07.15 Bil­jett till kärleken
Hur går de­ras jakt på kärlek?
07.21 Morgonstudion
07.30 Rapport
07.38 Morgonstudion
Jaksot 158-162.
07.45 Me­di­cin med Mosley
Kan vårt eget kroppsfett hjälpa oss att gå ner i vikt?
08.00 Rapport
08.08 Morgonstudion
08.16 Sport­nytt i Morgonstudion
08.20 Morgonstudion
08.30 Rapport
08.38 Morgonstudion
Jaksot 158-162.
08.35 Fan­tas­tis­ka trädgårdar
Den läkande trädgården.
9
09.00 Rapport
09.08 Morgonstudion
09.16 Sport­nytt i Morgonstudion
09.15 Min trädgård
Trädgården som har allt.
09.20 Morgonstudion
09.20 Hem­ma hos arkitekten
09.30 Rapport
09.38 Morgonstudion
09.50 En dag i våra liv
Inger Nilsson och Maria Sid.
10.00 Som­mar­gym­pa med Sofia
Tex­tat sid. 199.
Kausi 1. Jaksot 8-12.
09.55 Den sto­ra mo­dell­järnvägskampen
För finalisterna väntar ett överraskningstema.
10.20 Ar­ki­tek­tu­rens pärlor
10.20 All­sång på Skansen
Petter, Helen Sjöholm och Petra Marklund. Prog­ram­le­da­re San­na Niel­sen är till­ba­ka och sjun­ger allsång...
10.30 Ma­da­me Dee­mas kärleksresa
Den sy­ris­ka filmst­jär­nan Dee­ma Bayyaa och hen­nes man Ah­mad går ige­nom en tuff pe­riod i sitt för­hållande...
11.00 Sportspegeln
11.00 Som­ma­röppet: Sport
VM-silverlaget i damfotboll och Peder Fredricson.
11.00 Mi­nus 58 grader
11.00 Mo­raeus med mera
11.00 Som­ma­röppet: Sport
Stefan Edberg och Jan-Ove Waldner.
11.00 Bäst i test
Oscar Zia gästar.
11.20 Barn­mors­kan i East End
En bli­van­de brud går ige­nom en iden­ti­tetsk­ris ef­ter att ha diag­nos­ti­se­rats med en dold åkomma.
11.30 Diagnoskampen
12
12.00 La­gom mycket finsk
12.00 Anslagstavlan
12.00 Pla­net un­der press: Aust­ra­lien i lågor
12.00 Pla­net un­der press: Kam­pan­jen mot klimatet
12.00 Friidrott: SM
Direktsändning från Uppsala friidrottsarena. Kom­men­ta­to­rer: Ja­cob Hård, Al­ha­ji Jeng och Kaj­sa Bergqvist.
12.10 Fan­tas­tis­ka trädgårdar
12.05 Travel man
12.30 Fan­tas­tis­ka trädgårdar
Klimatträdgården.
12.20 Värl­dens his­to­ria: Kun­ga­huset Windsor
12.30 99% norsk
12.55 Svenska krusbär
12.50 Född 2010
13.05 Hem­ma hos arkitekten
13.00 Me­di­cin med Mosley
Kan vårt eget kroppsfett hjälpa oss att gå ner i vikt?
13.00 Diagnoskampen
13.05 Count­ry­mu­si­kens historia
De nya traditionalisterna (1984-1996) ...
13.15 Värl­dens his­to­ria: Kun­ga­huset Windsor
13.35 Barn­mors­kan i East End
13.40 Min trädgård
Trädgården som har allt.
13.50 Travel man
14.00 Count­ry­mu­si­kens historia
De laglösa (1973-1983) ...
13.50 En dag i våra liv
14.00 Friidrott: SM
Direktsändning från Uppsala friidrottsarena. Kom­men­ta­to­rer: Ja­cob Hård, Al­ha­ji Jeng och Kaj­sa Bergq­vist. Fort­sät­ter i SVT2.
14.15 Född 2010
14.20 Ett hund­liv: Det är in­te dig det är fel på, det är mig
14.20 Anslagstavlan
14.35 Count­ry­mu­si­kens historia
De laglösa (1973-1983) ...
14.30 Kär­lek och fördom
Kommer, kommer inte.
14.25 Mo­raeus med mera
14.55 All­sång på Skansen
Petter, Helen Sjöholm och Petra Marklund.
15
15.15 elokuva: Anna Lans
An­na Lans är en ung vac­ker flic­ka född i en fat­tig tor­parfamilj...
15.20 Fot­boll: Da­mallsvenskan
Eskilstuna - Piteå. Di­rekt från Es­kils­tu­na. Da­malls­vens­kan om­gång 11 och matc­hen Es­kils­tu­na-Pi­teå. Stu­dioex­pert: Fri­da Öst­berg. Kom­men­ta­to­rer: Ch­ris Hä­rens­tam och Mar­kus Johannesson.
15.25 K-märkt form
15.25 Den sto­ra mo­dell­järnvägskampen
För finalisterna väntar ett överraskningstema.
15.30 elokuva: Dri­ver dagg faller regn
15.30 En­gels­ka Antikrundan
Stormont Castle. Stor­mont Castle,..
15.55 elokuva: Ki­ne­sis­ka rum­mets hemlighet
16.30 Min trädgård
Trädgården som har allt.
16.30 Friidrott: SM
Direktsändning från Uppsala friidrottsarena. Kom­men­ta­to­rer: Ja­cob Hård och Kaj­sa Bergq­vist. Fort­sät­ter i SVT2.
17.10 Storb­ri­tan­niens char­migaste byar
Skådes­pe­lers­kan Pe­ne­lo­pe Keith tar oss med på en re­sa ge­nom den en­gels­ka lands­byg­den, bor­tom de pit­to­res­ka sten­hu­sen, ro­sor­na och te­bu­ti­ker­na. Med hjälp av sin äls­ka­de gui­de­bok ut­fors­kar hon lan­dets vack­ra na­tur, ri­ka kul­tur och dra­ma­tis­ka his­to­ria. Från SVT1 ti­di­ga­re i dag. Ä­ven i SVT1 se­nare i natt.
17.30 Travel man
Brit­tiskt re­sep­rog­ram från 2015...
17.50 Helg­målsringning
17.55 Sportnytt
18
18.00 Rapport
18.00 Rapport
18.10 Lo­kala nyheter
18.19 Sportnytt
18.15 Bussresan
En film av Kåge Jons­son om den förs­ta re­san till ett an­nat land. Rut, Sa­ra, Alfred,..
18.15 Hu­mor­ka­la­set på Dalhalla
Stan­dups­how med några av lan­dets främs­ta ko­mi­ker: Jo­han Glans,..
18.25 K-märkta ord
18.25 Djur i natur
18.30 Me­di­cin med Mosley
Kan vårt eget kroppsfett hjälpa oss att gå ner i vikt?
18.30 En­gels­ka Antikrundan
Stormont Castle. Stor­mont Cast­le, den nor­dir­länds­ka par­la­ments­bygg­na­den är da­gens an­tik­fyndplats...
18.30 En dag i våra liv
Inger Nilsson och Maria Sid.
18.30 Pla­net un­der press: Kam­pan­jen mot klimatet
På 1980-ta­let stod värl­den re­do att age­ra mot den glo­ba­la upp­värmningen,..
18.35 Pla­net un­der press: Den giftblå floden
19.00 Hem­ma hos arkitekten
Andreas Martin-Löf.
19.00 Sportspegeln
HD. Tex­tat sid. 199.
19.20 Ett hund­liv: Min svenska familj
19.15 elokuva: Hemtjänst
19.30 Rapport
Tex­tat sid. 199.
Jaksot 191-195.
19.30 Rapport
19.30 Rapport
Nyheter från Sverige och världen.
19.45 Sportnytt
19.55 Lo­kala nyheter
19.55 Lo­kala nyheter
20.00 Som­ma­röppet: Sport
VM-silverlaget i damfotboll och Peder Fredricson. Vi minns VM-fi­na­len 2003 mot Tyskland...
20.00 All­sång på Skansen
Petter, Helen Sjöholm och Petra Marklund. Prog­ram­le­da­re San­na Niel­sen är till­ba­ka och sjun­ger allsång...
20.00 Pla­net un­der press: Aust­ra­lien i lågor
Eu­ca­lyp­tust­rä­den är an­pas­sa­de till det...
20.00 Som­ma­röppet: Sport
Stefan Edberg och Jan-Ove Waldner.
20.00 Friid­rott: Diamond league
Monaco. Di­rekt­sänd friid­rott från Sta­de Louis II i Mo­na­co. Kom­men­ta­to­rer: Nik­las Nord och Alhaji Jeng.
20.00 Bäst i test
Oscar Zia gästar. Os­car Zia är gäst i prog­ram­met där trev­ligt trams och un­der­li­ga uppd­rag tas på till sy­nes störs­ta allvar...
20.00 Värl­dens his­to­ria: Kun­ga­huset Windsor
Kärleken eller plikten.
20.50 Djur i natur
20.45 Barn­mors­kan i East End
När Phyl­lis läggs in på sjuk­hus, åter­vän­der Mild­red för att täc­ka upp för henne.
21
21.00 Spio­nen Vladimir Putin
Putin för evigt.
21.00 Ett mord för Dodds
En studie i brott. Kom­mis­sa­rie Mc­Do­nald bör­jar kom­ma till ro med sitt nya liv i Bath...
21.00 Fan­tas­tis­ka trädgårdar
Den läkande trädgården.
21.00 The Split
När avs­lö­jan­det om Han­nahs och Ch­ris­ties för­hållan­de blir offentligt,
21.00 Rapport
21.05 Un­ge kom­missarie Morse
Oracle. Året är 1970 och sam­ti­digt som Mor­se fi­rar in det nya de­cen­niet i ope­ra­hu­set i Ve­ne­dig, är kom­mis­sa­rie Thurs­day på jakt ef­ter den som mör­dat Mol­ly And­rews i Oxford.
21.50 Slen­der man - onds­kans flickor
21.45 La­gom mycket finsk
Det nya fosterlandet.
21.45 When the dust settles
Nyheterna domineras av terrordådet. Ja­mal är pa­ra­noid och för­sö­ker utp­låna al­la spår till Alban...
22.00 Ef­ter­lys­ta för mord
Loose ends.
22.00 Kult-TV
Chris Rocks revolutionära stand up-special.
22.15 99% norsk
22.30 Travel man
22.35 elokuva: Trainwreck
Ame­ri­kansk lång­film från 2015. Än­da se­dan hon var en li­ten flic­ka har Amy fått hö­ra från sin pap­pa att mo­no­ga­mi in­te är rea­lis­tiskt. Som re­por­ter på ett ma­ga­sin le­ver hon nu ef­ter det mottot,..
22.40 Rapport
22.45 Big Cities
22.45 Rapport
22.45 Dödsst­raffets offer
Att stoppa en smärtsam död. Jack Jo­nes är näs­te man på tur att avrättas...
22.50 Rapport
22.50 Brottsp­lats Mallorca
22.55 Rapport
22.55 Festen
HD. Ä­ven i SVT24 15/8.
23.00 When the dust settles
23.00 Rapport
23.10 elokuva: Acadiana
23.05 Kär­lek och fördom
Kommer, kommer inte.
23.20 Rapport
23.25 elokuva: Min lilla syster
23.40 Dödsst­raffets offer
DNA-testets sanning.
23.35 The Split
23.40 Kult-TV
0
00.00 Brottsp­lats Mallorca
00.00 The long song
Livet förändras på plantagen Amity.
00.25 Ef­ter­lys­ta för mord
00.35 Ett mord för Dodds
En studie i brott.
00.35 Född 2010
00.35 elokuva: Sisters
En vild ko­me­di om de me­de­lålders syst­rar­na Ka­te och Maura,..
00.45 Skam France
01.00 Fan­tas­tis­ka trädgårdar
01.05 Count­ry­mu­si­kens historia
01.10 Kär­lek och fördom
01.25 When the dust settles
01.35 Spio­nen Vladimir Putin