Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 30 31 32 33 34
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
20.7. 21.7. 22.7. 23.7. 24.7. 25.7. 26.7.
04.30 Eagles
Från SVT24 ti­di­gare idag...
04.50 Hund­ra procent bonde
04.55 112 Ambulans
05.05 En dag i våra liv
05.00 Förs­ta hunddejten
05.05 Hem­ma hos arkitekten
05.20 Diagnoskampen
05.35 Gi­nos ita­liens­ka frestelser
05.35 Diagnoskampen
05.50 Sommaröppet
Di­rekt­sänt prog­ram från Umeå och Mal­mö, som speg­lar Som­marsverige...
6
06.00 St­jär­nor hos Babben
Jessica Andersson.
06.00 Me­nin­gen med livet
Tex­tat sid. 199.
Kausi 1. Jaksot 1-4.
06.15 Sommaröppet
Di­rekt­sänt prog­ram från Umeå och Mal­mö, som speg­lar Som­marsverige...
06.30 Husd­röm­mar Sicilien
Ä­ven i SVT1 26/7. Tex­tat sid. 199.
Kausi 1. Jaksot 1-4.
06.50 Me­di­cin med Mosley
Hjälper en vit månad?
07.00 Morgonstudion
07.17 Sport­nytt i Morgonstudion
07.15 Mo­raeus med mera
07.21 Morgonstudion
07.30 Rapport
07.38 Morgonstudion
Jaksot 143-147.
07.40 Uppd­rag granskning sommar
Sugar daddy. Om sex­han­deln bor­tom gatan...
08.00 Rapport
08.08 Morgonstudion
08.16 Sport­nytt i Morgonstudion
08.15 Count­ry­mu­si­kens historia
En delad nation (1968-1972) ...
08.20 Morgonstudion
08.30 Rapport
08.38 Morgonstudion
Jaksot 143-147.
08.40 Me­nin­gen med livet
Tex­tat sid. 199.
08.40: Vad är meningen med allt?
9
09.00 Rapport
09.08 Morgonstudion
09.10 Husd­röm­mar Sicilien
Tex­tat sid. 199.
09.16 Sport­nytt i Morgonstudion
09.20 Morgonstudion
09.30 Rapport
09.38 Morgonstudion
Jaksot 143-147.
10.00 Som­mar­gym­pa med Sofia
Tex­tat sid. 199.
10.20 Hemma igen
Ti­di­ga­re sänt 2019.
ma: Med ryggen mot väggen.
ti: Nya äventyr.
ke: Affärer om hösten.
to: Fyra månader senare.
pe: Hitta hem.
10.40 Fader Brown
10.40: The Lair of the Libertines.
11.25: The Truth in the Wine.
11.10 Me­nin­gen med livet
Tex­tat sid. 199.
Kausi 1. Jaksot 1-5.
11.40 Husd­röm­mar Sicilien
Tex­tat sid. 199.
Kausi 1. Jaksot 1-4.
11.45 Husd­röm­mar Sicilien
11.40 112 Ambulans
Olyckan som förändrade allt.
12
12.10 Kronp­rin­ses­san Victorias fond
12.10 Ö­gonb­lic­ken som fö­ränd­rade sporten
12.10 Mo­raeus med mera
12.10 Count­ry­mu­si­kens historia
Musiken och politiken (1964-1968) ...
12.10 Barn­mors­kan i East End
Lu­cil­le in­vol­ve­ras i fal­let med Cla­ri­ce Millgrove,..
12.15 Sportspegeln
12.15 Kronp­rin­ses­san Victorias fond
12.20 Hund­ra procent bonde
Solcellsdrivet elstängsel. Kor­na får age­ra för­sökskaniner,..
12.25 Sommaröppet
Di­rekt­sänt prog­ram från Umeå och Mal­mö, som speg­lar Som­marsverige...
12.45 Diagnoskampen
Kunskapstävling om medicin och hälsa.
12.40 99% norsk
13.10 Sommaröppet
Di­rekt­sänt prog­ram från Umeå och Mal­mö, som speg­lar Som­marsverige...
13.10 Här är mitt museum
13.05 Uppd­rag granskning sommar
Sugar daddy. Om sex­han­deln bor­tom gatan...
13.10 Diagnoskampen
Kunskapstävling om medicin och hälsa. En väl un­der­byggd diagnos...
13.05 Fader Brown
13.05: The Judgement of Man.
13.50: The Time Machine. Fa­der Brown är på be­sök hos den un­ge stu­den­ten Jacob,..
13.25 112 Ambulans
Lavinräddning under svåra förhållanden.
13.25 Bäst i test
Emma Molin gästar.
13.25 Hund­ra procent bonde
Solcellsdrivet elstängsel.
13.50 Förs­ta hunddejten
14.05 Barn­mors­kan i East End
Lu­cil­le in­vol­ve­ras i fal­let med Cla­ri­ce Millgrove,..
14.10 Ge­nialt eller galet
14.05 Tv till var­je pris – en film om Las­se Holmqvist
14.10 Kär­lek och fördom
En vecka kvar till bröllopet.
14.30 Född 2010
14.25 All­sång på Skansen
Daniel Adams-Ray, The Boppers, Peg Parnevik och Blenda.
14.40 Hem­ma hos arkitekten
14.35 Travel man
15
15.05 elokuva: Min syster och jag
Un­ga slottsf­rö­ken Ka­ta­ri­na Has­sel läg­ger an på den sti­li­ge ar­ki­tek­ten Gun­nar Sten­wall, som ans­tällts för att re­no­ve­ra slottet...
15.05 En­gels­ka Antikrundan
Cardiff Castle.
15.10 Hem­ma hos arkitekten
Sanna Hederus.
15.10 All­sång på Skansen
Daniel Adams-Ray, The Boppers, Peg Parnevik och Blenda. Prog­ram­le­da­re San­na Niel­sen är till­ba­ka och sjun­ger allsång...
15.00 Den sto­ra mo­dell­järnvägskampen
Sci-fi står som ins­pi­ra­tion för del­ta­gar­na i da­gens avsnitt...
15.30 elokuva: Ge­ne­ral von Döbeln
Svensk lång­film från 1942. Året är 1813 och de al­lie­ra­des kamp mot Na­po­leon pågår...
15.25 elokuva: Hämndens dal
En väs­tern­film om bos­kap­sä­ga­ren Arch som har två söner,..
15.40 Född 2010
15.55 Bäst i test
Måns Nathanaelson gästar.
16.05 Kronp­rin­ses­san Victorias fond
16.10 Min trädgård
Cottage garden.
16.10 En­kel re­sa till Korfu
16.40 Fri­day night dinner
16.50 Fader Brown
Från SVT1 ti­di­gare i dag.
ma: The Lair of the Libertines.
ti: The Truth in the Wine.
ke: The Judgement of Man.
to: The Time Machine.
16.55 Count­ry­mu­si­kens historia
En delad nation (1968-1972) . Viet­namk­ri­get går in i sitt mest in­ten­siva skede...
16.55 Född 2010
Do­ku­men­tär­se­rie som föl­jer nio barn som föd­des 2010 från 2- till 5-årsåldern...
17.05 Den sto­ra mo­dell­järnvägskampen
Sci-fi står som ins­pi­ra­tion för del­ta­gar­na i da­gens avsnitt...
17.35 Gi­nos ita­liens­ka frestelser
Kausi 8. Jaksot 1-4.
17.50 Helg­målsringning
17.55 Sportnytt
18
18.00 Rapport
18.00 Rapport
18.10 Lo­kala nyheter
18.19 Sportnytt
18.15 När Do­mus kom till stan
Den sto­ra va­ru­hu­sut­bygg­na­den på 1960-ta­let fö­ränd­ra­de stads­bil­den i al­la stör­re städer...
18.15 Diagnoskampen
Kunskapstävling om medicin och hälsa. Häl­so­råd från Youtube...
18.25 K-märkta ord
18.30 Me­di­cin med Mosley
Hjälper en vit månad?
18.30 Här är mitt museum
18.30 En dag i våra liv
Kjell Westö och Kaj Korkea-aho.
18.30 Ge­nialt eller galet
18.30 Ah­med och Team Physix
18.45 Hund­ra procent bonde
Solcellsdrivet elstängsel. Kor­na får age­ra för­sökskaniner,..
18.40 Förs­ta hunddejten
En ga­tu­hund med bru­ten svans kom­mer in till hund­hem­met för omp­låstring...
18.50 112 Ambulans
Olyckan som förändrade allt.
18.55 Nor­ge från luften
19.00 Hem­ma hos arkitekten
Sanna Hederus.
19.00 Sportspegeln
HD. Tex­tat sid. 199.
19.20 Det sö­ta li­vet - sommar
19.15 K-märkt: Riks­vä­gar och stadshotell
19.30 Rapport
Tex­tat sid. 199.
Jaksot 173-177.
19.30 Rapport
19.30 Rapport
Nyheter från Sverige och världen.
19.45 Sportnytt
19.55 Lo­kala nyheter
19.55 Lo­kala nyheter
20.00 Sommaröppet
Di­rekt­sänt prog­ram från Umeå och Mal­mö, som speg­lar Som­mars­ve­ri­ge. Gäs­ter är de­sig­nern Ca­mil­la Thulin,..
20.00 All­sång på Skansen
Daniel Adams-Ray, The Boppers, Peg Parnevik och Blenda.
20.00 Uppd­rag granskning sommar
Sugar daddy. Om sex­han­deln bor­tom gatan...
20.00 Sommaröppet
Di­rekt­sänt prog­ram från Umeå och Mal­mö, som speg­lar Som­marsverige...
20.00 Mo­raeus med mera
20.00 Bäst i test
Måns Nathanaelson gästar.
20.00 Värl­dens his­to­ria: Kun­ga­huset Windsor
Tronföljden.
20.45 Barn­mors­kan i East End
En prob­lem­tyngd mor får stöd från She­lagh samt från ett an­nat, ovän­tat håll...
21
21.00 22 juli
Fri vilja.
21.00 Mor­den i Midsomer
Sålla agn från vete. Fis­ka­re i trak­ten floc­kas i mäng­der vid So­lo­mon Gor­ge för att fånga en gi­gan­tisk fisk som sägs lu­ra i sjön...
21.00 En­kel re­sa till Korfu
Eu­ro­pa står på ran­den till krig och fa­mil­jens fram­tid på Kor­fu är oviss...
21.00 The Split
Han­nah för­be­re­der Fi Han­sen in­för hen­nes skilsmässa,..
21.00 Poldark
21.00 Rapport
21.05 Leif & Billy
Ti­di­ga­re sänt 2018. Ä­ven i SVT1 28/7 och SVT24 31/7. Textat sid.
21.40 Dublin murders
Allt ställs på sin spets när Cas­sie konf­ron­te­rar Le­xies mör­da­re och Rob når ett ge­nomb­rott i ut­red­nin­gen av mor­det på Katy.
21.45 When the dust settles
Ny­he­ten om vap­nen läc­ker ut och Eli­sa­beth bes­lu­tar sig för att avgå...
21.50 Eagles
HD. Ä­ven i SVT1 se­na­re i natt och SVT24 24/7. Tex­tat sid. 199.
Kausi 2. Jaksot 7-9.
21.50 Ö­gonb­lic­ken som fö­ränd­rade sporten
22.00 Ef­ter­lys­ta för mord
Control.
22.00 Kult-TV
Realityserien The Osbournes.
22.20 99% norsk
Ajdin,..
22.30 Fri­day night dinner
22.45 Vill jag skön­het­soperera mig?
22.45 Brottsp­lats Mallorca
22.40 elokuva: Sis­ta nat­ten med gänget
En dra­ma­ko­me­di som uts­pe­lar sig i Ka­li­for­nien 1962, och som skild­rar fy­ra to­nårin­gars sis­ta natt till­sam­mans före college.
22.45 Rapport
22.55 Rapport
22.50 Skam France
22.50 An­mäld försvunnen
En mor­gon upp­täc­ker Pe­ter att hans 82-åri­ge far Arc­hie förs­vun­nit från sitt hem...
23.00 elokuva: Pojkarna
När bäs­ti­sar­na Kim, Mo­mo och Bel­la dric­ker saf­ten från en märk­lig blom­ma hän­der något magiskt...
23.00 Travel man
23.10 Rapport
23.25 Vill jag skön­het­soperera mig?
23.15 Kär­lek och fördom
En vecka kvar till bröllopet.
23.30 Rapport
23.35 Nor­ma­la människor
23.35 All­sång på Skansen
23.50 Kult-TV
0
00.00 Mor­den i Midsomer
Sålla agn från vete.
00.10 Skam France
00.15 Poldark
00.30 Brottsp­lats Mallorca
00.35 22 juli
00.30 elokuva: The Duchess
00.35 Ef­ter­lys­ta för mord
00.45 Count­ry­mu­si­kens historia
01.15 An­mäld försvunnen
01.15 When the dust settles
01.20 Dublin murders
01.30 Född 2010
01.25 The Split
01.40 Nor­ma­la människor