Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 21 22 23 24 25
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
25.5. 26.5. 27.5. 28.5. 29.5. 30.5. 31.5.
04.30 Sverige idag
04.45 Sverige idag
04.50 Sverige!
05.00 Sve­ri­ge möts: Direkt
05.15 Landet runt
05.15 Kär­lek kostar kilon
05.15 Hund­ra procent bonde
05.20 I skogsmusens rike
05.20 112 Ambulans
05.20 Vem vet mest?
05.45 Den ka­la sanningen
6
06.00 Morgonstudion
06.05 I skogsmusens rike
Små, men mäktliga. Dom må se små och hjälplösa ut,..
06.17 Sport­nytt i Morgonstudion
06.15 Landet runt
Spännande och intressanta reportage från hela Sverige. Textat sid.
06.21 Morgonstudion
06.30 Rapport
06.35 Morgonstudion
Jaksot 103-107.
06.45 Mc­Leods döttrar
06.45: Sins of the father.
07.30: Jokers to the Right.
08.15: Chain reaction.
07.00 Rapport
07.00 Do­ku­ment inif­rån: Att rädda ett barn
En ny mäktig motståndare.
07.08 Morgonstudion
07.16 Sport­nytt i Morgonstudion
07.20 Morgonstudion
07.30 Rapport
07.38 Morgonstudion
Jaksot 103-107.
08.00 Rapport
08.00 Be­rät­tel­ser från front­lin­jen - kam­pen mot coronaviruset
08.08 Morgonstudion
08.16 Sport­nytt i Morgonstudion
08.20 Morgonstudion
08.30 Rapport
08.38 Morgonstudion
Jaksot 103-107.
9
09.00 Rapport
09.00 Helgstudion
Stu­dio­sam­tal, re­por­ta­ge och in­terv­juer om lä­get i Sve­ri­ge un­der co­ronakrisen.
09.08 Morgonstudion
09.10 Hem­ma­gym­pa med Sofia
Gym­pa med SVT:s hem­magympapass!
09.30 Li­vet i Fagervik
fl. Tex­tat sid. 199.
Elin gör in­ga frams­teg i körs­ko­lan vil­ket hennes man,..
ti: Peder har flyttat till Fagervik och ska öppna galleri. Bruno ska gifta sig och hans kompisar ordnar svensexa.
Gul­lan och Rolf är ett lyck­ligt gift äldre par,..
pe: Bärgarn kör på Torunn på gatan.
11.00 Hemma igen
ma: Ingen annan kärlek. Svara mig, älskade.
ti: Ja, jag vill Ja, jag vill... Oförglömlig.
ke: För kärlekens skull. Skål för livet.
to: Någonstans bortom havet. Stora drömmar.
11.00 Hemma igen
Ti­di­ga­re sänt 2018.
11.00: Ett liv i skuggan.
11.55: I nattens hetta. Miss­tan­kar­na gror hos George,..
12
12.00 En­gels­ka Antikrundan
Castle Howard. Till­ba­ka på det kän­da Cast­le Ho­ward i Yorkshire,..
12.00 112 Ambulans
Trafikolycka mitt på bron.
12.30 St­jär­nor hos Babben
Tex­tat sid. 199.
ma: Andreas Lundstedt.
ti: Markoolio.
ke: Arja Saijonmaa.
to: I premiärprogrammet träffar vi Robert Gustafsson.
12.40 Gift vid förs­ta ö­gon­kastet Norge
Inrutade rutiner.
12.50 St­jär­nor hos Babben
Gäst i detta avsnitt är Pia Sundhage.
13.00 Husd­röm­mar Sicilien
13.30 Sally
13.25 Sally
13.35 Sally
Tex­tat sid. 199.
Kausi 2. Jaksot 2-3.
13.30 Hjälp, vi har köpt en bondgård!
13.25 Gift vid förs­ta ö­gon­kas­tet - äktenskapet
13.55 Ola - den svens­ka popkungen
13.50 Sally
13.55 Kär­lek kostar kilon
"Vi har i princip inget sexliv".
14.00 The Boppers
När "The Bop­pers" slog ige­nom i slu­tet av 70-talet,..
14.05 Förs­ta hunddejten
Längtar du också efter en hund?
14.05 Svenska krusbär
14.00 Hund­ra procent bonde
Stenläggning och stockbåtsleverans.
14.15 Svens­ka tv-his­to­rier: Fel i rutan
14.20 elokuva: Äppelkriget
En mil­jö­ko­me­di om stor­ka­pi­ta­lis­ten Jean Volks­wag­ner och hans hejdukar,..
14.45 K-märkta ord
14.45 Leif GW Pers­son - min klassresa
Do­ku­men­tär­se­rie om Leif GW Pers­son, be­rät­tad av Jens Lind...
14.40 Sjukt oklar
14.50 K-märkta ord
14.50 elokuva: Tamara Drewe
En ro­man­tisk ko­me­di om den un­ga jour­na­lis­ten Ta­mara Drewe,..
15.00 Revansch
14.55 elokuva: En ovän­tad vänskap
Den ri­ke men en­sam­me aris­tok­ra­ten Phi­lip är för­la­mad ef­ter en olyc­ka. Till sin per­son­li­ga as­sis­tent ans­täl­ler han den unge Driss,..
14.55 elokuva: I spel och kärlek...
En ro­man­tisk ko­me­di om Jim­my "Dod­ge" Con­nel­ly som är lag­kap­ten i Bulldogs,..
14.55 Förs­ta hunddejten
En tvåårig Po­me­ra­nian an­län­der till hundhemmet,..
15
15.10 elokuva: Vad döl­jer du för mig?
15.45 Hit­låtens historia
Peter LeMarc "Little Willie John".
15.40 Sverige!
Kulturliv i hela landet.
16.00 Columbo
Klas­sisk dec­kar­se­rie från 1975, fem­te sä­son­gen. LA-kri­mi­na­la­ren Co­lum­bo ut­re­der mord med stor en­vis­het och noggrannhet...
16.15 The Gra­ham Norton show
16.10 Vem vet mest?
16.35 Anslagstavlan
16.45 Mc­Leods döttrar
Från SVT1 ti­di­ga­re i dag. Ä­ven i SVT1 se­na­re i natt och SVT1 31/5.
ma: Sins of the father.
ti: Jokers to the Right.
ke: Chain reaction.
16.40 Mord och inga visor
Dec­kark­las­si­ker om dec­kar­för­fat­ta­ren Jes­si­ca Fletc­her som utreder mord.
16.45 Att vara två
16.50 Mon­ty Dons ame­ri­kans­ka trädgårdar
Från Chicago till New York. Vad är egent­li­gen en ame­ri­kansk trädgård?..
16.55 Fi­xet och fus­ket – ho­tet mot svensk fotboll
17.30 Sverige idag
Ä­ven i SVT1 se­na­re i natt. Tex­tat sid. 199.
17.25 All­tid på mors dag - Elitloppet
17.50 Helg­målsringning
17.55 Sportnytt
18
18.00 Rapport
18.00 Rapport
18.10 Lo­kala nyheter
18.15 Lo­kala nyheter
18.15 Sverige!
Kulturliv i hela landet. Gäst är Eva Dahlgren. HD.
18.15 Landet runt
Spännande och intressanta reportage från hela Sverige. Tex­tat sid. 199.
18.25 Kul­turnyheterna
18.38 Sportnytt
18.45 Kär­lek kostar kilon
"Vi har i princip inget sexliv".
18.45 Hund­ra procent bonde
Stenläggning och stockbåtsleverans.
18.45 I skogsmusens rike
Små, men mäktliga. Dom må se små och hjälplösa ut,..
18.45 112 Ambulans
Trafikolycka mitt på bron.
18.45 Förs­ta hunddejten
En tvåårig Po­me­ra­nian an­län­der till hundhemmet,..
18.45 Vem vet mest?
Åtta ti­di­ga­re sä­songs­vin­na­re gör upp om Vem som vet mest för all­tid i en All ti­me VVM-final...
19.00 Sportspegeln
HD. Tex­tat sid. 199.
19.25 Något att minnas
19.25 Att vara två
19.30 Rapport
Tex­tat sid. 199.
Jaksot 125-129.
19.30 Rapport
19.30 Rapport
Nyheter från Sverige och världen.
19.45 Sportnytt
19.55 Lo­kala nyheter
19.55 Lo­kala nyheter
20.00 Sve­ri­ge möts: Direkt
Vilka köper sex och varför?
20.00 Mon­ty Dons ame­ri­kans­ka trädgårdar
Från Chicago till New York. Vad är egent­li­gen en ame­ri­kansk trädgård?..
20.00 Do­ku­ment inif­rån: Att rädda ett barn
En ny mäktig motståndare.
20.00 Be­rät­tel­ser från front­lin­jen - kam­pen mot coronaviruset
20.00 Leif GW Pers­son - min klassresa
Do­ku­men­tär­se­rie om Leif GW Pers­son, be­rät­tad av Jens Lind...
20.00 Hen­rik Sc­hyf­fert: Var inte rädda
Hen­rik Sc­hyf­ferts hyl­la­de so­los­how, där han gör en per­son­lig bet­rak­tel­se av si­na eg­na bris­ter och räds­lor i ett Sve­ri­ge där oron ökar...
20.00 En­gels­ka Antikrundan
Floors Castle. 40 år av En­gels­ka An­tik­run­dan fi­rar vi­da­re! På grän­sen mel­lan Eng­land och Skott­land lig­ger Floors Castle,..
20.45 elokuva: I vän­tan på döden
21
21.00 Sanditon
21.00 Gift vid förs­ta ö­gon­kas­tet - äktenskapet
21.00 Hit­låtens historia
Peter LeMarc "Little Willie John".
21.00 Husd­röm­mar Sicilien
21.00 Skavlan + 1
21.00 We got this
Elmer. Gän­get kom­mer ö­ver en gam­mal ocen­su­re­rad ob­duk­tions­rap­port och en ny,..
21.15 Tyst vittne
21.30 Catastrophe
21.30 Den ka­la sanningen
21.30 Hjälp, vi har köpt en bondgård!
21.30 elokuva: Legend
De våld­sam­ma tvil­lin­gar­na Ron­nie och Reg­gie Kray gör snabb kar­riär i Lon­dons kri­mi­nel­la kret­sar un­der 1960-ta­let. Till­sam­mans tar de ö­ver allt­mer av sta­dens und­re värld, men sam­ti­digt ho­tas de­ras vä­xan­de im­pe­rium av makt­kam­per, ga­lens­kap och en kvinna.
21.50 Fa­mil­jen Hammarström
Svensk realityserie. Jag ska satsa allt...
21.45 Ett fall för Vera
The blanket mire. Ins­pek­tö­rer från lant­mä­te­riet gör ett choc­ke­ran­de fynd ute vid Nort­hum­ber­lands hed­lands­kap - en ung kvin­na, beg­ravd un­der jord. Det miss­tänks va­ra li­ket ef­ter en förs­vun­nen to­nåring från trakten,
21.55 Dilan och Moa
22.00 Vår di­gitala planet
Livet med skärmarna. Vi le­ver en allt stör­re del av våra liv ge­nom skärmar...
22.00 Gift vid förs­ta ö­gon­kastet Norge
Inrutade rutiner.
22.15 Rinkside
Svensk do­ku­men­tär­se­rie från 2020...
22.10 Falsk identitet
Na­dia och Pa­vel Le­be­dev um­gås i Mosk­va, med Kar­lovs välsignelse...
22.20 Sjukt oklar
22.35 Rapport
22.40 elokuva: Dear White People
22.40 Rapport
22.45 Ola - den svens­ka popkungen
22.45 Rapport
22.50 Nor­ma­la människor
23.00 Skam France
23.00 Rapport
23.05 The Gra­ham Norton show
23.15 Rapport
23.25 Rapport
23.20 Sanditon
23.20 Mord och inga visor
23.30 Kär­lek och fördom
Vi ska gifta oss!
23.35 Gift vid förs­ta ö­gon­kastet Norge
23.35 Rapport
23.45 Vår di­gitala planet
23.40 elokuva: The Boy Next Door
0
00.10 Ett fall för Vera
Broken promise.
00.05 Falsk identitet
Na­dia och Pa­vel Le­be­dev um­gås i Moskva,..
00.25 We got this
00.25 Sjukt oklar
00.20 Hit­låtens historia
00.45 Skam France
00.40 Mon­ty Dons ame­ri­kans­ka trädgårdar
00.50 Den ka­la sanningen
01.05 Husd­röm­mar Sicilien
01.00 Tyst vittne
01.10 Nor­ma­la människor
01.10 Leif GW Pers­son - min klassresa
01.20 Gift vid förs­ta ö­gon­kas­tet - äktenskapet
01.45 Mc­Leods döttrar
01.35 Mc­Leods döttrar
01.40 Do­ku­ment inif­rån: Att rädda ett barn
01.50 Catastrophe
01.55 Kär­lek och fördom
Vi ska gifta oss!