Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 46 47 48 49 50
23.11. 24.11. 25.11. 26.11. 27.11. 28.11. 29.11.
05.45 Sverige idag
05.45 Sverige idag
Från SVT1 ti­di­ga­re i dag. Tex­tat sid. 199.
6
06.15 Landet runt
Från SVT1 ti­di­ga­re idag. Ä­ven i SVT1 Textat sid.
06.15 Hund­ra procent bonde
Hem till gården.
06.15 Go'kväll
Från SVT1 ti­di­ga­re i dag. 199.
ke: Träningsinspiration med Sofia Åhman.
to: Minoritetsstress - så påverkas du.
pe: Stiltips och resereportage.
la: Lina Hedlunds önskemiddag.
07.00 Morgonstudion
07.00 Fråga doktorn
Så förändrades livet efter bröstcancern. Ma­rie Ols­son Nylander,..
07.17 Sport­nytt i Morgonstudion
07.21 Morgonstudion
07.30 Rapport
07.35 Morgonstudion
07.35: Morgonstudion fortsätter.
07.46: Textat sid. 199.
07.45 Bryssel calling
Vardagsliv och kommissionärer.
08.00 Rapport
08.08 Morgonstudion
08.16 Sport­nytt i Morgonstudion
08.15 Uppd­rag granskning
Granskande samhällsprogram. 20 år med Uppd­rag gransk­ning. En äls­kad Ikea-grundare...
08.20 Morgonstudion
08.30 Rapport
08.38 Morgonstudion
08.38: Morgonstudion fortsätter.
08.46: Textat sid. 199.
9
09.00 Rapport
09.08 Morgonstudion
09.16 Sport­nytt i Morgonstudion
09.15 En­gels­ka Antikrundan
På besök hos BBC.
09.20 Morgonstudion
09.30 Rapport
09.38 Morgonstudion
09.38: Textat sid.
10.00 Rapport
10.08 Morgonstudion
10.10 Hem­ma­gym­pa med Sofia
Gym­pa med SVT:s hem­magympapass!
10.15 Vinterstudion
Tex­tat sid. 199.
10.30 Vem vet mest?
Frågep­rog­ram med en mas­sa all­män­bil­dan­de frågor om allt från AB­BA till ölandstok...
10.30 Vem vet mest?
10.30 Slapp­na av med Ulrika
10.40 Sverige!
10.40 Ski­dor: Världscupen
10 km, klassisk stil, damer. Från 10 km klas­sisk stil, da­mer, från Ru­ka, Fin­land. Kom­men­ta­tor: Ja­cob Hård. Ex­pert: An­ders Blomquist.
11.15 Go'kväll
Träningsinspiration med Sofia Åhman.
11.00 Go'kväll
Minoritetsstress - så påverkas du.
11.15 Landet runt
Spännande och intressanta reportage från hela Sverige.
11.15 Hund­ra procent bonde
Hem till gården.
11.10 Ar­ki­tek­tu­rens pärlor
11.20 Tjuv och polis
Kuppen i Lysekil.
11.45 En bon­des längtan
11.55 Vinterstudion
12
12.00 Sportspegeln
12.00 Id­rot­tens him­mel och helvete
12.00 Bryssel calling
12.00 Mic­hael Nyq­vist – ett porträtt
12.00 Skids­kyt­te: Världscupen
20 km, individuell start, herrar. Från her­rar­nas 20 km, in­di­vi­duell start i Kon­tio­lah­ti, Fin­land. Kom­men­ta­tor: Ola Brän­holm. Ex­pert: Björn Ferry.
12.20 Målet är målet
Upp till bevis.
12.30 Sverige!
12.30 Rät­tig­hetsbärarna
12.30 Skavlan
Talkshow med Fredrik Skavlan. Lindsey Vonn,..
13.00 Fatta historia
13.00 Anslagstavlan
13.00 Första dejten
13.05 Född 2010
13.15 Tjuv och polis
Kuppen i Lysekil.
13.20 Ski­dor: Världscupen
Sprint. Från sp­rin­täv­lin­gen, da­mer och her­rar, från Ru­ka, Fin­land. Kom­men­ta­tor: Ja­cob Hård. Ex­pert: An­ders Blomquist.
13.30 Dips
13.30 Uppd­rag granskning
Granskande samhällsprogram. 20 år med Uppd­rag granskning...
13.40 Vinterstudion
13.45 Ski­dor: Världscupen
15 km, klassisk stil, herrar. Från 15 km, klas­sisk stil, her­rar, från Ru­ka, Fin­land. Kom­men­ta­tor: Ja­cob Hård. Ex­pert: An­ders Blomquist.
13.55 Årets sockerbagare
För and­ra gången möts lag Miranda,..
14.05 Våra barns hemliga liv
14.15 Skavlan
Talkshow med Fredrik Skavlan. Lindsey Vonn,..
14.30 Svenska nyheter
14.55 Målet är målet
Konflikter i lagen.
15.00 Le­rins sommarö
Kalle Moraeus gästar. Lars och Ju­nior gäs­tas av lärlingen,..
15
15.05 Fråga doktorn
Ma­rie Ols­son Nylander,..
15.15 Doobidoo
Lek­fullt mu­sik- och fråges­portp­rog­ram un­der led­ning av Las­se Kronér...
15.15 Vinterstudion
15.20 Dips
15.20 Skids­kyt­te: Världscupen
15 km, individuell start, damer. Från da­mer­nas 15 km, in­di­vi­duell start i Kon­tio­lah­ti, Fin­land. Kom­men­ta­tor: Ola Brän­holm. Ex­pert: Björn Ferry.
15.50 Fot­bollsstudion
15.45 Kevlar
16.00 Columbo
Förs­ta sä­son­gen av "nya" Co­lum­bo från 1980-ta­let. Den gam­le LA-kri­mi­na­len ut­re­der fort­fa­ran­de mord med stor en­vis­het och nogg­rann­het. Den os­tä­da­de fram­to­nin­gen och knivs­kar­pa in­tel­lek­tet är ä­ven de in­tak­ta. I hu­vud­rol­len: Peter Falk.
16.15 K-märkta ord
16.20 elokuva: Flic­kan från tredje raden
16.20 elokuva: Med dej i mina armar
En ro­man­tisk ko­me­di om den kvin­not­ju­san­de di­rek­tö­ren Kris­ter Dahl som en dag får en golf­boll i hu­vu­det och tap­par min­net totalt,..
17.00 Vinterstudion
Tex­tat sid. 199.
17.30 En­gels­ka Antikrundan
Ti­di­ga­re sänt 2019. Ä­ven i SVT1 och SVT24
to: På besök hos BBC.
pe: Pembroke Castle 1.
17.25 Hand­boll: Trä­ningslandskamper
Handboll: Sverige-Ungern. Sve­ri­ges dam­lands­lag i hand­boll mö­ter Un­gern i näst sis­ta lands­kam­pen in­för EM i de­cem­ber. Kom­men­ta­to­rer: Ch­ris Hä­rens­tam och Magnus Grahn.
17.45 Mc­Leods döttrar
ma: Old Flames.
ti: Body Blows.
ke: Sins of the Father.
18
18.30 Sverige idag
HD. Ä­ven i SVT1 se­na­re i natt. Tex­tat sid. 199.
18.50 Helg­målsringning
18.55 Sportnytt
19.00 Rapport
Tex­tat sid. 199.
19.15 Kul­turnyheterna
19.15 Go'kväll
Olle Sarri gästar lördagsquizet. Lör­dags­gäst är skådes­pe­la­ren Olle Sarri...
19.28 Sportnytt
19.33 Lo­kala nyheter
19.45 Fråga doktorn
Ma­rie Ols­son Ny­lan­der, känd från Husdrömmar,..
19.45 Go'kväll
ke: Minoritetsstress - så påverkas du.
to: Stiltips och resereportage. In­terv­ju med fo­tog­ra­fen Jör­gen Wiklund...
pe: Lina Hedlunds önskemiddag.
20.00 Sverige!
Kulturliv i hela landet.
20.30 Rapport
Tex­tat sid. 199.
20.30 Rapport
20.45 Sportnytt
20.55 Lo­kala nyheter
21
21.00 Våra barns hemliga liv
Vad gör barn egentligen när de kommunicerar med varandra?
21.00 Mic­hael Nyq­vist – ett porträtt
Skådes­pe­la­ren Mic­hael Nyq­vist ha­de sto­ra fram­gångar på film och scen,..
21.00 Uppd­rag granskning
Granskande samhällsprogram. 20 år med Uppd­rag gransk­ning. En äls­kad Ikea-grundare...
21.00 Målet är målet
Upp till bevis.
21.00 På spåret
Det är dags igen för Sve­ri­ges mest po­pu­lä­ra fråges­portprogram...
21.00 Årets sockerbagare
För and­ra gången möts lag Li­lo, lag El­le och lag Al­vin i Las­ses soc­ker­ba­gar­kök. De som vin­ner idag går vi­da­re till semifinal...
22.00 Hund­ra procent bonde
Hem till gården.
22.00 Bryssel calling
Vardagsliv och kommissionärer.
22.00 Le­rins sommarö
Kalle Moraeus gästar. Lars och Ju­nior gäs­tas av lärlingen,..
22.00 I kli­matets spår
Hur klarar våra djur klimatförändringarna? Den in­va­si­va ar­ten mård­hund gyn­nas av ett var­ma­re klimat,..
22.00 Skavlan
Talkshow med Fredrik Skavlan. Isa­bel­la Ros­sel­li­ni fick ny­li­gen ta emot Stock­holm film­fes­ti­vals hederspris...
22.00 I vår herres hage
Siegf­ried hop­pas få bli tjänst­gö­ran­de ve­te­ri­när vid den lo­ka­la kapp­löp­ningsbanan...
22.30 Veckans brott
22.45 Kevlar
22.45 Amningsrummet
23.00 Sportnytt
23.00 Dips
23.05 Rapport
23.15 Lo­kala nyheter
23.10 elokuva: The Ta­len­ted Mr. Ripley
En spän­nan­de th­ril­ler i 1950-tals­mil­jö om Tom Ripley,..
23.25 Rapport
23.25 The Sinner
Ja­mie sö­ker hämnd,..
23.30 Fot­bollsstudion
23.30 Första dejten
23.30 Id­rot­tens him­mel och helvete
23.30 Dox
Svensk do­ku­men­tär från 2020 av Da­vid Aronowitsch...
0
00.00 Amningsrummet
00.00 Rät­tig­hetsbärarna
00.15 Rapport
00.20 Våra barns hemliga liv
00.20 Mic­hael Nyq­vist – ett porträtt
00.30 Fatta historia
00.45 Hjärnt­vät­tad: En se­rie­mör­da­res bekännelser
01.00 Svenska nyheter
01.20 Skavlan
01.20 I kli­matets spår
01.25 elokuva: Me­dan vi lever
En dra­ma­ko­me­di om Kandia,..
01.30 Tjuv och polis
01.50 The Sinner
01.45 Jak­ten på en mördare
02.20 Första dejten
02.30 Amningsrummet