Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 30 31 32 33 34
3.8. 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8. 9.8.
04.50 Hem­ma hos arkitekten
05.10 Storb­ri­tan­niens char­migaste byar
Skådes­pe­lers­kan Pe­ne­lo­pe Keith tar oss med på en re­sa ge­nom den en­gels­ka landsbygden,..
05.20 Diagnoskampen
05.35 En dag i våra liv
05.40 Mi­nus 58 grader
6
06.00 Me­nin­gen med livet
An­na Lind­man sam­ta­lar med åtta kän­da svens­kar om hur de ser på den evi­ga frågan: vad är me­nin­gen med li­vet? Textat sid.
06.05 Hem­ma hos arkitekten
Inger Thede.
06.30 Ma­da­me Dee­mas un­derbara resa
Den sy­ris­ka filmst­jär­nan Dee­ma Bayyaa le­ver till var­dags kän­dis­li­vet med sin man Ah­mad i Dubai.
06.35 Som­ma­röppet: Sport
Tex­tat sid. 199.
la: Tony Rickardsson och Magdalena Forsberg.
su: Su­san­ne Gun­nars­son och Ag­ne­ta An­ders­son och Ar­mand Duplantis...
07.00 Morgonstudion
07.17 Sport­nytt i Morgonstudion
07.21 Morgonstudion
07.30 Rapport
07.38 Morgonstudion
Jaksot 153-157.
07.35 Diagnoskampen
Kunskapstävling om medicin och hälsa. Sjung ut om hälsan...
07.40 Kär­lek och fördom
Kommer de att komma? Ett bröl­lop är avk­la­rat och det slu­ta­de lyckligt...
08.00 Rapport
08.08 Morgonstudion
08.16 Sport­nytt i Morgonstudion
08.15 Me­di­cin med Mosley
Kan vi äta oss till bättre mental hälsa?
08.20 Morgonstudion
08.30 Rapport
08.38 Morgonstudion
Jaksot 153-157.
08.35 Den sto­ra mo­dell­järnvägskampen
I dagens avsnitt ska deltagarna inspireras av storfilmer.
9
09.00 Rapport
09.08 Morgonstudion
09.05 Född 2010
Do­ku­men­tär­se­rie som föl­jer nio barn som föd­des 2010 från 2- till 5-årsåldern...
09.16 Sport­nytt i Morgonstudion
09.20 Morgonstudion
09.30 Rapport
09.30 Fan­tas­tis­ka trädgårdar
Klimatträdgården.
09.38 Morgonstudion
Jaksot 153-157.
10.00 Som­mar­gym­pa med Sofia
10.05 Plöts­ligt i Vinslöv
Kjell spelar bangolf på landslagsnivå. An­ders drar pa­ral­lel­ler mel­lan ban­golf och grillning...
10.20 Ar­ki­tek­tu­rens pärlor
10.15 En dag i våra liv
Hasse Brontén och Janne Grönroos.
10.30 Ma­da­me Dee­mas un­derbara resa
Kausi 1. Jaksot 3-6.
10.30 Ma­da­me Dee­mas kärleksresa
10.45 Hem­ma hos arkitekten
Inger Thede.
11.00 Sportspegeln
11.00 Som­ma­röppet: Sport
Tony Rickardsson och Magdalena Forsberg.
11.00 Anslagstavlan
11.00 Mo­raeus med mera
11.00 Som­ma­röppet: Sport
Su­san­ne Gun­nars­son och Ag­ne­ta An­ders­son och Ar­mand Duplantis...
10.55 All­sång på Skansen
Lena Philipsson, Victor Leksell och Rhys bland artisterna.
11.05 Värl­dens his­to­ria: Kun­ga­huset Windsor
11.15 Mi­nus 58 grader
11.30 Diagnoskampen
Kunskapstävling om medicin och hälsa.
11.50 Min trädgård
Estetikern. Hei­di be­söker Tor,..
11.55 Pla­net un­der press: Ti­gerhandlarna
Först var det tro­féjä­gar­na som vil­le ha ett ti­gers­kinn på väggen...
12
12.00 La­gom mycket finsk
12.00 Pla­net un­der press: Är jor­den ö­verbefolkad?
12.00 Pla­net un­der press: När ar­terna dör ut
12.10 112 Ambulans
Två fingrar är av.
12.15 Bäst i test
Marika Carlsson gästar.
12.30 99% norsk
12.30 Bäst i test
Fab Freddie gästar.
12.50 En dag i våra liv
12.50 Diagnoskampen
Kunskapstävling om medicin och hälsa.
12.50 Count­ry­mu­si­kens historia
De nya rösterna (1973-1983) ...
12.50 Barn­mors­kan i East End
En vän till Tri­xie be­fin­ner sig i en omöj­lig situation,..
13.00 Fan­tas­tis­ka trädgårdar
13.20 Hem­ma hos arkitekten
13.15 Hund­raårig järnvägsbro
13.30 All­sång på Skansen
Lena Philipsson, Victor Leksell och Rhys bland artisterna.
13.30 En dag i våra liv
13.30 Mo­tor: SM rallycross
Direktsändning från rallycross-SM i Arvika. Kom­men­ta­to­rer: Jo­han Eje­borg och Jonas Kruse.
13.50 Barn­mors­kan i East End
En vän till Tri­xie be­fin­ner sig i en omöj­lig situation,..
13.45 Me­di­cin med Mosley
Kan vi äta oss till bättre mental hälsa?
13.45 Mo­raeus med mera
13.50 Värl­dens his­to­ria: Kun­ga­huset Windsor
Den motvillige monarken.
14.00 Hund­raårig järnvägsbro
14.15 En­gels­ka Antikrundan
14.35 Kronp­rin­ses­san Victorias fond
14.30 All­sångss­ce­nen är din - Le­na Philipsson
Allsångsscenen är din - Lena Philipsson.
14.35 Storb­ri­tan­niens char­migaste byar
Skådes­pe­lers­kan Pe­ne­lo­pe Keith tar oss med på en re­sa ge­nom den en­gels­ka lands­byg­den, bor­tom de pit­to­res­ka sten­hu­sen, ro­sor­na och te­bu­ti­ker­na. Med hjälp av sin äls­ka­de gui­de­bok ut­fors­kar hon lan­dets vack­ra na­tur, ri­ka kul­tur och dra­ma­tis­ka historia.
14.40 Född 2010
14.45 Plöts­ligt i Vinslöv
Kjell spelar bangolf på landslagsnivå.
14.50 Count­ry­mu­si­kens historia
15
15.15 Storb­ri­tan­niens char­migaste byar
15.30 elokuva: Rö­da hu­sets hemlighet
En psy­ko­lo­gisk th­ril­ler om far­ma­ren Pe­te Morgan,..
15.35 Hem­ma hos arkitekten
15.45 elokuva: Fimpen
Sexårige Johan, kallad Fimpen, älskar fotboll.
15.40 elokuva: Su­pé för två
En romantisk komedi som utspelar sig på franska Rivieran.
16.00 Friid­rott: Lag-SM
Lag-SM. Örg­ry­te IS står som värd för lag-SM-fi­na­len i friid­rott på Slottss­kogs­val­len i Gö­te­borg. De kva­li­fi­ce­ra­de la­gen är Ham­mar­by IF, IF Gö­ta Karls­tad, Häs­sel­by SK, Spårvä­gens FK, Ul­le­vi FK, IFK Väx­jö Up­sa­la IF och Örgryte IS.
16.05 Bäst i test
Fab Freddie gästar.
16.55 Count­ry­mu­si­kens historia
De laglösa (1973-1983) ...
16.55 Född 2010
Do­ku­men­tär­se­rie som föl­jer nio barn som föd­des 2010 från 2- till 5-årsåldern...
17.10 Storb­ri­tan­niens char­migaste byar
Skådes­pe­lers­kan Pe­ne­lo­pe Keith tar oss med på en re­sa ge­nom den en­gels­ka lands­byg­den, bor­tom de pit­to­res­ka sten­hu­sen, ro­sor­na och te­bu­ti­ker­na. Med hjälp av sin äls­ka­de gui­de­bok ut­fors­kar hon lan­dets vack­ra na­tur, ri­ka kul­tur och dra­ma­tis­ka his­to­ria. Från SVT1 ti­digare i dag.
17.05 Den sto­ra mo­dell­järnvägskampen
I dagens avsnitt ska deltagarna inspireras av storfilmer.
17.50 Helg­målsringning
17.55 Sportnytt
18
18.00 Rapport
18.00 Rapport
18.10 Lo­kala nyheter
18.19 Sportnytt
18.15 Mi­nus 58 grader
Un­der tio måna­der fär­das Mi­kael St­rand­berg och Jo­han Ivars­son 350 mil längs Ko­ly­maf­lo­den i Sibirien...
18.15 Diagnoskampen
Kunskapstävling om medicin och hälsa. Ta ett djupt andetag...
18.25 K-märkta ord
18.25 Pla­net un­der press: När ar­terna dör ut
18.25 Pla­net un­der press: Ti­gerhandlarna
18.30 Me­di­cin med Mosley
Kan vi äta oss till bättre mental hälsa?
18.30 En­gels­ka Antikrundan
18.30 En dag i våra liv
Hasse Brontén och Janne Grönroos.
18.55 Nor­ge från luften
19.00 Hem­ma hos arkitekten
Inger Thede.
19.00 Sportspegeln
HD. Tex­tat sid. 199.
19.20 Konst­nä­ren får barn
19.20 Djur i natur
19.15 elokuva: Acadiana
19.25 Dans med grävskopor
19.30 Rapport
Tex­tat sid. 199.
Jaksot 185-189.
19.30 Rapport
19.30 Rapport
Nyheter från Sverige och världen.
19.45 Sportnytt
19.55 Lo­kala nyheter
19.55 Lo­kala nyheter
20.00 Som­ma­röppet: Sport
Tony Rickardsson och Magdalena Forsberg.
20.00 All­sång på Skansen
Lena Philipsson, Victor Leksell och Rhys bland artisterna.
20.00 Pla­net un­der press: Är jor­den ö­verbefolkad?
20.00 Som­ma­röppet: Sport
Su­san­ne Gun­nars­son och Ag­ne­ta An­ders­son och Ar­mand Duplantis...
20.00 Mo­raeus med mera
20.00 Bäst i test
Marika Carlsson gästar.
20.00 Värl­dens his­to­ria: Kun­ga­huset Windsor
En ung drottning.
20.50 Klipp ur Strömsö
20.45 Barn­mors­kan i East End
En bli­van­de brud går ige­nom en iden­ti­tetsk­ris ef­ter att ha diag­nos­ti­se­rats med en dold åkomma.
21
21.00 Spio­nen Vladimir Putin
Fiender och förrädare.
21.00 All­sångss­ce­nen är din - Le­na Philipsson
Allsångsscenen är din - Lena Philipsson.
21.00 Fan­tas­tis­ka trädgårdar
21.00 The Split
21.00 The long song
Livet förändras på plantagen Amity. Ro­bert vin­ner både Ca­ro­li­nes och Ju­lys upp­märk­sam­het - men vem väljer han?..
21.00 Rapport
21.05 Leif & Billy
Ti­di­ga­re sänt 2018. Ä­ven i SVT24 10/8 och SVT24 14/8. Textat sid.
21.45 La­gom mycket finsk
Gränsen.
21.40 elokuva: The Bourne identity
En man räd­das av en fis­ke­båt utan­för den ita­liens­ka kus­ten. Han åter­häm­tar sig men li­der av to­tal min­nes­för­lust. Man­nens go­da fy­sik och sp­råkkuns­ka­per ty­der dock på ett far­ligt förflutet.
21.45 When the dust settles
Det är pre­miärk­väll för Res­tau­rant Svin och Ni­ko­laj ö­ver­ta­lar Louis att job­ba, trots att det är Ma­ries födelsedag...
21.50 Bis­ko­pen och pojkarna
Ef­ter att kyr­kan i årtion­den tys­tat ner en ofatt­bar skan­dal bör­jar ti­den kom­ma ikapp biskopen...
22.00 Mo­town: Drömfabriken
Med 180 lis­tet­tor värl­den ö­ver och det mest im­po­ne­ran­de ar­tists­tal­let mu­sikb­ransc­hen skådat, är Mo­town det mest le­gen­da­ris­ka skiv­bo­la­get någon­sin. Det här är be­rät­tel­sen om hur det banb­ry­tan­de skiv­bo­la­get grundades,..
22.00 Ef­ter­lys­ta för mord
The things you do for love. De har nu lyc­kats få tag i Will,..
22.15 99% norsk
22.25 Anslagstavlan
22.30 Kult-TV
När skräp-TV blev det normala.
22.45 Skam France
22.45 Rapport
22.50 Rapport
22.50 Rapport
22.50 Dödsst­raffets offer
DNA-testets sanning. Sta­cey John­sons fa­milj käm­par för att få av­rätt­nin­gen stoppad...
22.55 elokuva: Paradistorg
Pa­ra­dis­torg är en vac­ker gross­hand­lar­vil­la fylld av snic­karg­läd­je och fa­mil­jehistoria...
22.55 Festen
HD. Ä­ven i SVT24 8/8. Textat sid.
23.05 Rapport
23.10 Kär­lek och fördom
Kommer de att komma?
23.10 Rapport
23.15 Brottsp­lats Mallorca
23.30 Dödsst­raffets offer
Massavrättningen.
23.35 elokuva: Sommaren '92
23.45 Kult-TV
23.55 Rapport
0
00.00 Travel man
00.05 The long song
00.00 The Split
00.25 Skam France
00.25 Spio­nen Vladimir Putin
00.25 Ef­ter­lys­ta för mord
00.50 Count­ry­mu­si­kens historia
00.45 Brottsp­lats Mallorca
01.00 All­sång på Skansen
01.05 Mo­town: Drömfabriken
01.15 Född 2010
01.10 Kär­lek och fördom
01.30 Bis­ko­pen och pojkarna
01.35 When the dust settles
01.45 Fan­tas­tis­ka trädgårdar
02.00 All­sångss­ce­nen är din - Le­na Philipsson
02.15 Travel man