Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 35 36 37 38 39
13.9. 14.9. 15.9. 16.9. 17.9. 18.9. 19.9.
04.45 Sverige idag
05.15 Deg
05.15 Go'kväll
6
06.00 Morgonstudion
Da­gens vik­ti­gas­te ny­he­ter och ana­ly­ser med tä­ta upp­da­te­rin­gar. Vi sän­der di­rekt in­ri­kes- och ut­ri­kes­ny­he­ter ink­lu­si­ve sport, kul­tur och nö­je. Des­su­tom in­terv­juer med ak­tuel­la gäs­ter. Ny­hets­sam­man­fatt­nin­gar var­je hel- och halv­tim­me med start kl 06. 00. Lo­ka­la ny­he­ter från kl 07. 05. Vä­der kvart i och kvart över.
9
09.10 Hem­ma­gym­pa med Sofia
09.30 Rederiet
ma: Kan Carl övertala Reidar att sälja Dahléns?
10.15 Sverige!
10.15 Det sit­ter i väggarna
10.15 Draknästet
Peer bju­der dra­kar­na på en show som får he­la näs­tet att gunga,..
10.45 Sportspegeln
11.15 Landet runt
Spännande,..
11.15 Lex Lapidus
11.15 Go'kväll
11.45 Un­ga på tvärs
12
12.00 Sve­ri­ges star­kaste familj
12.00 Ar­ki­tek­tu­rens pärlor
12.15 Kor­ta be­rät­tel­ser från Johannesburg
12.10 Sverige!
12.30 Mötet
12.45 Uppd­rag granskning
Det ser från bör­jan ut som en sin­ge­lo­lyc­ka med tra­gisk utgång...
12.40 Fråga Lund
Hur många ballonger behöver man för att kunna flyga?
13.00 Kneg
13.15 Doobidoo
13.45 Det svens­ka spelundret
14.15 Fråga Lund
Är det sant att skratt, precis som virus, kan smitta?
14.15 Från sa­van­nen till Tinder
14.45 Fråga doktorn
14.40 Fot­bollsstudion
15
15.15 elokuva: Ba­ra en trumpetare
En mun­ter mu­sik­fars om en tea­ter­di­rek­tör Brink­man, hans dot­ter och en falsk disponent...
15.10 elokuva: Brooklyn
Ett ro­man­tiskt dra­ma om den un­ga Ei­lis La­cey som år 1952 emig­re­rar från den ir­länds­ka hålan En­nis­cort­hy till New York,..
15.30 elokuva: Ha­rald Handfaste
Ett ro­man­tiskt ä­ven­tyrsd­ra­ma om Ha­rald Handfaste,..
16.45 Mc­Leods döttrar
17.30 Sverige idag
18
18.00 Rapport
18.15 Kul­turnyheterna
18.28 Sportnytt
18.33 Lo­kala nyheter
18.45 Fråga doktorn
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lo­kala nyheter
20.00 Fråga Lund
Hur många ballonger behöver man för att kunna flyga?
20.00 Sverige möts
En tim­mes di­rekt­sänd­ning där någon av de sto­ra sam­hällsf­rågor­na debatteras.
21
21.00 Deg
21.00 Förs­ta fem - pion­jä­rer­na som tog plats i riksdagen
21.00 Det svens­ka spelundret
21.30 Barnmorskorna
21.45 Mötet
22.00 Sportnytt
22.15 Lo­kala nyheter
22.25 Rapport
22.30 Fot­bollsstudion
22.30 To­talt vär­de­löst - Sch­lät­tas fe­taste hot rod
22.30 Kon­sum­tionschocken
Elbil. Seriestart...
23.00 elokuva: Trädgårdsgatan
Eric och Elin möts igen som vux­na på en beg­rav­ning och ser till­ba­ka på den mörka,..
23.00 I rätt­vi­sans tjänst
23.00 Un­ga på tvärs
23.30 Kor­ta be­rät­tel­ser från Johannesburg
23.45 Deg
23.45 Förs­ta fem - pion­jä­rer­na som tog plats i riksdagen
0
00.50 Systern
00.45 Fråga Lund