Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 14 15 16 17 18
19.4. 20.4. 21.4. 22.4. 23.4. 24.4. 25.4.
05.30 Sverige idag
6
06.00 Morgonstudion
06.17 Sport­nytt i Morgonstudion
06.21 Morgonstudion
06.30 Rapport
06.35 Morgonstudion
07.00 Rapport
07.08 Morgonstudion
07.16 Sport­nytt i Morgonstudion
07.20 Morgonstudion
07.30 Rapport
07.38 Morgonstudion
08.00 Rapport
08.08 Morgonstudion
08.16 Sport­nytt i Morgonstudion
08.20 Morgonstudion
08.30 Rapport
08.38 Morgonstudion
9
09.00 Rapport
09.08 Morgonstudion
09.10 Hem­ma­gym­pa med Sofia
Textat sid.
09.30 Slapp­na av med Ulrika
09.40 Solens mat
Tex­tat sid. 199.
10.10 Anslagstavlan
10.10 Kul­turf­rågan Kontrapunkt
10.15 Muren
Frågesport. Kväl­lens mur bes­tår av Ca­mil­la Thulin,..
11.15 Sportspegeln
11.10 Su­perföräldrar
11.40 Anslagstavlan
11.45 Mäs­tar­nas mästare
11.45 San­nin­gen om hudvård
I det förs­ta prog­ram­met tes­tar Elai­ne Eksvärd,..
12
12.45 Mästarkvalet
12.45 Mötet
13.00 Vem bor här?
Säsong 7. 2. Vem bor i vin­ta­ge­lyan? Hur bor en gymägare,..
13.15 Charlotta x 8
13.30 Bäst i test
David Batra gästar.
14.00 Sverige!
14.30 Landet runt
Spännande,..
14.30 Fråga doktorn
Om vaccin,..
15
15.15 elokuva: Miss and Mrs Sweden
En upps­lup­pen ko­me­di om tid­nin­gen Vec­ko-Hat­ten vars upp­la­ga är i sjunkande...
15.15 elokuva: I dö­dens väntrum
Den svens­ke lit­te­ra­tur­fors­ka­ren Vil­helm Ca­nitz skic­kas till att sch­wei­ziskt sa­na­to­rium för lungsjuka...
16.45 Mc­Leods döttrar
ma: Guess Who's Coming to Dinner?
ti: One Perfect Day. Jo­di vill att man ska bör­ja fö­da upp boergetter,..
17.30 Sverige idag
HD. Ä­ven i SVT1 se­na­re i natt. Tex­tat sid. 199.
18
18.00 Rapport
18.15 Kul­turnyheterna
18.28 Sportnytt
18.33 Lo­kala nyheter
18.45 Fråga doktorn
Om vaccin, biverkningar och medicinering vid covid-19.
18.45 Go'kväll
Hon tecknar serier om livet som skilsmässobarn.
19.30 Rapport
Tex­tat sid. 199.
19.55 Lo­kala nyheter
20.00 Vem bor här?
Säsong 7. 2. Vem bor i vin­ta­ge­lyan? Hur bor en gy­mä­ga­re, en VD el­ler en stylist?..
20.00 Trädgårdstider
Timmer och taggar.
21
21.00 Älska mig
Det är en del av kaoset. Pe­ter och Cla­ra tyc­ker oli­ka om vä­gen framåt...
21.00 Hjälp, vi har köpt en bondgård!
21.30 Veckans brott
21.45 Mötet
22.00 Sportnytt
22.15 Lo­kala nyheter
22.25 Rapport
22.30 Fot­bollsstudion
22.30 Billions
Chuck gör ett för­sök för att räd­da både Wen­dy och sin pappa...
23.00 elokuva: Marguerite
Frank­ri­ke, i bör­jan på det gla­da 1920-talet...
23.25 Mäs­tar­nas mästare
0
00.25 Mästarkvalet
00.55 Vem bor här?
01.05 Stan Lee's Lucky Man
01.50 Skam España
01.55 Tack gud jag är homo