Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 26 27 28 29 30
8.7. 9.7. 10.7. 11.7. 12.7. 13.7. 14.7.
04.35 Mo­raeus med mera
04.50 Hund­ra procent bonde
04.55 112 Ambulans
04.50 Diagnoskampen
05.05 En dag i våra liv
05.05 Hem­ma hos arkitekten
05.20 Diagnoskampen
05.35 Gi­nos ita­liens­ka frestelser
05.30 Me­di­cin med Mosley
05.35 Förs­ta hunddejten
6
06.00 St­jär­nor hos Babben
Tex­tat sid. 199.
ma: Arja Saijonmaa.
ti: Robert Gustafsson. I pre­miärp­rog­ram­met träf­far vi Ro­bert Gustafsson...
ke: Pia Sundhage. Gäst i det­ta avs­nitt är Pia Sundhage...
to: Titiyo. Gäst i det­ta avs­nitt: Titiyo...
pe: Måns Zelmerlöw.
06.20 Sommaröppet
Di­rekt­sänt ma­ga­sin från äl­ven i Umeå och Bei­jers park i Mal­mö som speg­lar Som­mars­verige 2020.
su: Gäs­ter är Tho­mas Pet­ters­son och Kalle Lind...
07.00 Morgonstudion
07.17 Sport­nytt i Morgonstudion
07.21 Morgonstudion
07.20 Uppd­rag granskning sommar
Bostadsbristen. I bos­tadsb­ris­tens Sve­ri­ge ham­nar många utanför...
07.20 Mo­raeus med mera
07.30 Rapport
07.38 Morgonstudion
Jaksot 133-137.
08.00 Rapport
08.08 Morgonstudion
08.16 Sport­nytt i Morgonstudion
08.20 Morgonstudion
08.20 Mc­Leods döttrar
Turbulence. Tess har svårt att kom­ma ö­ve­rens med Stevie,..
08.20 Min trädgård
Gröngölingen.
08.30 Rapport
08.38 Morgonstudion
Jaksot 133-137.
9
09.00 Rapport
09.00 St­jär­nor hos Babben
Bab­ben Lars­son tar våra svens­ka st­jär­nor på pul­sen och kol­lar vad de minns av sitt liv och kar­riär. Min­nes­vär­da rub­ri­ker, bortg­löm­da bilder,..
09.00: Måns Zelmerlöw.
10.00: Henrik Schyffert.
09.08 Morgonstudion
09.05 St­jär­nor hos Babben
Bab­ben Lars­son tar våra svens­ka st­jär­nor på pul­sen och kol­lar vad de minns av sitt liv och kar­riär. Min­nes­vär­da rub­ri­ker, bortg­löm­da bil­der, pin­sam­ma klipp - allt ska fram ur gar­de­ro­ben och des­su­tom kryd­das med hem­li­ga gäs­ter och mu­sikf­ramt­rä­dan­den. Des­su­tom bju­der Bab­bens re­por­ter Kris­tof­fer Hind­ham­mar på ins­lag från barn­do­men. Tex­tat sid. 199.
09.16 Sport­nytt i Morgonstudion
09.20 Morgonstudion
09.30 Rapport
09.38 Morgonstudion
Jaksot 133-137.
10.00 Som­mar­gym­pa med Sofia
Tex­tat sid. 199.
10.20 St­jär­nor hos Babben
Bab­ben Lars­son tar våra svens­ka st­jär­nor på pul­sen och kol­lar vad de minns av sitt liv och kar­riär. Min­nes­vär­da rub­ri­ker, bortg­löm­da bil­der, pin­sam­ma klipp - allt ska fram ur gar­de­ro­ben och des­su­tom kryd­das med hem­li­ga gäs­ter och mu­sikf­ramt­rä­dan­den. Des­su­tom bju­der Bab­bens re­por­ter Kris­tof­fer Hind­ham­mar på ins­lag från barn­do­men. Tex­tat sid. 199.
Kausi 2. Jaksot 1-5.
11.00 Jag är sån här - en film om Sten Broman
Hans skor­ran­de Lun­da-dialekt,..
11.20 Sportspegeln
11.20 Sommaröppet
11.20 Hund­ra procent bonde
En ny familjemedlem!
11.20 Mo­raeus med mera
11.20 Sommaröppet
11.50 Hund­ra procent bonde
Potatis och quinoa.
12
12.05 Gift vid förs­ta ö­gon­kastet Norge
12.05 Förs­ta hunddejten
Pu­deln Wal­ly har svårt att hit­ta en ny familj,..
12.00 Count­ry­mu­si­kens historia
Rockabilly och Nashvillesoundet (1953 - 1963) ...
12.20 Ö­gonb­lic­ken som fö­ränd­rade sporten
12.20 Här är mitt museum
12.20 All­sång på Skansen
Darin, Dotter, Amanda Ginsburg och Nisse Hellberg.
12.35 112 Ambulans
Nya arbetspartners.
12.35 En dag i våra liv
12.50 99% norsk
12.50 Leif & Billy
12.50 Den sto­ra mo­dell­järnvägskampen
12.55 Fader Brown
12.55: The Man in the Shadows.
13.40: The Curse of Amenhotep.
14.25: The Invisible Man.
13.05 Uppd­rag granskning sommar
Bostadsbristen.
13.15 Mo­raeus med mera
13.20 Anslagstavlan
13.20 Min trädgård
Gröngölingen.
13.25 Me­di­cin med Mosley
Hur skyddar jag mig från prostatacancer?
13.25 Count­ry­mu­si­kens historia
13.45 112 Ambulans
Lavinräddning under svåra förhållanden.
14.05 Kär­lek och fördom
Den obekväma drömdejten.
14.00 Uppd­rag granskning sommar
Bostadsbristen.
14.15 Count­ry­mu­si­kens historia
Bluegrass och honky-tonk (1945-1953) ...
14.15 Diagnoskampen
Kunskapstävling om medicin och hälsa.
14.20 All­sång på Skansen
Darin, Dotter, Amanda Ginsburg och Nisse Hellberg.
14.25 All­sång på Skansen
Darin, Dotter, Amanda Ginsburg och Nisse Hellberg. Prog­ram­le­da­re San­na Niel­sen är till­ba­ka och sjun­ger allsång...
14.55 En dag i våra liv
15.00 Hem­ma hos arkitekten
15
15.05 Kronp­rin­ses­san Victorias fond
15.10 Kronp­rin­ses­san Victorias fond
15.10 En­gels­ka Antikrundan
Osborne House 1.
15.10 Hund­ra procent bonde
En ny familjemedlem!
15.15 elokuva: Pen­gar - en tra­gikomisk saga
15.20 elokuva: Förs­ta divisionen
Ett dra­ma om några oli­ka fly­ga­rö­den, med in­väv­da kär­leks­historier,..
15.20 elokuva: Renoligan
En väs­tern­film om Ja­mes Barlow,..
15.30 Bäst i test
Per Andersson gästar.
15.25 The Gra­ham Norton show
15.55 Bäst i test
Keyyo gästar.
16.10 Min trädgård
Gröngölingen.
16.05 En­kel re­sa till Korfu
16.30 Fri­day night dinner
16.50 Mc­Leods döttrar
Turbulence. Tess har svårt att kom­ma ö­ve­rens med Stevie,..
16.50 Fader Brown
Från SVT1 ti­di­ga­re i dag. Ä­ven i SVT1 12/7.
ti: The Man in the Shadows.
ke: The Curse of Amenhotep.
to: The Invisible Man.
16.55 Kronp­rin­ses­san Victorias fond
16.55 Count­ry­mu­si­kens historia
Rockabilly och Nashvillesoundet (1953 - 1963) ...
16.55 Född 2010
Do­ku­men­tär­se­rie som föl­jer nio barn som föd­des 2010 från 2- till 5-årsåldern. I Ti­da­holm flyt­tar An­ge­lo och hans un­ga mam­ma Ale­xand­ra hemifrån...
17.05 Den sto­ra mo­dell­järnvägskampen
17.35 Gi­nos ita­liens­ka frestelser
Kausi 7. Jaksot 1-4.
17.50 Helg­målsringning
17.55 Sportnytt
18
18.00 Rapport
18.00 Rapport
18.10 Lo­kala nyheter
18.19 Sportnytt
18.15 Jag är sån här - en film om Sten Broman
Hans skor­ran­de Lun­da-dialekt,..
18.15 Diagnoskampen
Kunskapstävling om medicin och hälsa. Diagnoskamp,..
18.25 K-märkta ord
18.30 Me­di­cin med Mosley
Hur skyddar jag mig från prostatacancer?
18.30 Här är mitt museum
18.30 En dag i våra liv
Marcus Grönholm och Emma Kimiläinen.
18.30 Ge­nialt eller galet
18.30 Ah­med och Team Physix
18.45 Hund­ra procent bonde
En ny familjemedlem!
18.40 Förs­ta hunddejten
Pu­deln Wal­ly har svårt att hit­ta en ny familj,..
18.50 112 Ambulans
Lavinräddning under svåra förhållanden.
18.55 Kronp­rin­ses­san Victorias fond
19.00 Hem­ma hos arkitekten
Gert Wingårdh.
19.00 Sportspegeln
HD. Tex­tat sid. 199.
19.20 Det sö­ta li­vet - sommar
19.15 Badaren
19.30 Rapport
Tex­tat sid. 199.
Jaksot 161-165.
19.30 Rapport
19.30 Rapport
Nyheter från Sverige och världen.
19.45 Sportnytt
19.55 Lo­kala nyheter
19.55 Lo­kala nyheter
20.00 Sommaröppet
Di­rekt­sänt ma­ga­sin från äl­ven i Umeå och Bei­jers park i Mal­mö som speg­lar Som­mars­ve­rige 2020...
20.00 All­sång på Skansen
Darin, Dotter, Amanda Ginsburg och Nisse Hellberg.
20.00 Uppd­rag granskning sommar
Bostadsbristen. I bos­tadsb­ris­tens Sve­ri­ge ham­nar många utanför...
20.00 Sommaröppet
Di­rekt­sänt ma­ga­sin från äl­ven i Umeå och Bei­jers park i Mal­mö som speg­lar Som­mars­ve­rige 2020...
20.00 Mo­raeus med mera
20.00 Bäst i test
Keyyo gästar. Keyyo är gäst i prog­ram­met där trev­ligt trams och un­der­li­ga uppd­rag tas på till sy­nes störs­ta all­var. Clara Henry,..
20.00 En­gels­ka Antikrundan
Floor Castle 2. An­ti­kex­per­ter­na är till­ba­ka på Floor Cast­le, hem­vist för her­ti­gen av Roxburghe...
21
21.00 22 juli
Norsk dra­ma­se­rie från 2020. 30 minuter...
21.00 Mor­den i Midsomer
Det dödliga sticket. Fa­mil­jen Ded­ding­tons blomst­ran­de biod­ling har satt Gran­vil­le Nor­ton på kar­tan. Hur långt är de be­red­da att gå för att be­hålla plat­sen på tronen?
21.00 En­kel re­sa till Korfu
21.00 Familjeband
21.00 Poldark
Ned och Kit­ty går ett tråkigt ö­de till mö­tes och Ross för­sö­ker hjälpa dem...
21.00 Rapport
21.00 Barn­mors­kan i East End
Vi åter­vän­der till Non­na­tus Hou­se år 1964 och får mö­ta två nya nya nun­nor, Hil­da och Frances...
21.05 Leif & Billy
Kausi 1. Jaksot 9-10.
21.35 Dublin murders
Rob be­går kost­sam­ma miss­tag me­dan Cas­sie upps­lu­kas helt av sig själv i rol­len som Lexie. HD.
21.50 Ö­gonb­lic­ken som fö­ränd­rade sporten
21.45 Ef­ter­lys­ta för mord
21.55 Eagles
HD. Ä­ven i SVT1 8/7 och SVT24 10/7. Tex­tat sid. 199.
Kausi 2. Jaksot 1-3.
22.00 Brottsp­lats Mallorca
22.00 When the dust settles
I Kö­pen­hamn le­ver åtta män­nis­kor si­na liv, ove­tan­de om va­rand­ra och om att ett ter­ror­dåd väntar...
22.20 99% norsk
Pakistan. Zain,..
22.30 Fri­day night dinner
22.30 Vill jag skön­het­soperera mig?
22.35 elokuva: Deltagänget
En rå ko­me­di om Del­ta Tau Chi, den vil­das­te stu­dent­fö­re­nin­gen på he­la Fa­ber Col­le­ge, vars med­lem­mar är res­pekt­lö­sa och ful­la av gal­na upptåg...
22.50 Skam France
22.45 The Gra­ham Norton show
22.55 Rapport
23.00 Rapport
23.00 Travel man
23.00 Rapport
23.05 elokuva: X & Y
En gräns­lös iden­ti­tets­lek med ab­surd hu­mor och en bland­ning av fik­tion och verklighet...
23.10 Rapport
23.05 An­mäld försvunnen
Brit­tisk do­ku­men­tär­se­rie från 2017. 12-åri­ge Jos­hua rym­mer he­mif­rån ef­ter ett bråk med sin mamma...
23.15 Kär­lek och fördom
Den obekväma drömdejten.
23.15 Rapport
23.25 Falsk identitet
23.20 Nor­ma­la människor
23.25 Rapport
23.30 All­sång på Skansen
23.50 Mor­den i Midsomer
Det dödliga sticket.
0
00.05 Ef­ter­lys­ta för mord
00.15 Skam France
00.15 Poldark
00.20 elokuva: Prevenge
00.35 Mor­dutredningen
Studentmordet.
00.30 22 juli
00.55 Count­ry­mu­si­kens historia
00.50 Dublin murders
01.15 Eagles
Från 6/7 i SVT1. Ä­ven i SVT24 10/7.
01.20 Hund­ra procent bonde
01.25 Familjeband
01.35 Nor­ma­la människor
01.50 Mc­Leods döttrar
01.50 Hund­ra procent bonde
01.50 Kär­lek och fördom
Den obekväma drömdejten.