Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 6 7 8 9 10 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
15.2. 16.2. 17.2. 18.2. 19.2. 20.2. 21.2.
6
05.00 Baywatch
05.00 Baywatch
Lyhytnäköistä. Ca­ro­li­ne on vi­hois­saan Lo­ga­nil­le ei­kä pys­ty kes­kit­ty­mään työhönsä,..
06.30 Chuggington
06.50 Muu­mi­laak­son tarinoita
Jaksot 90-99.
07.00 Simpsonit
la: Lisan oma sota. Hätä ei lue lakia.
su: Rehtorin kahdet kasvot. Kou­lu juh­lii rehtoriaan,.. Saksofonin tarina.
07.40 Paa­vo Pesusieni
08.05 Daltonit
08.05 Al­vin ja pikkuoravat
Kausi 3. Jaksot 45-50.
08.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
08.30 Myy­rän seikkailut
08.30 Myy­rän par­haat ystävät 2
08.30 Myy­rän seikkailut
08.30 Nuo­ri Robin Hood
Kausi 2. Jaksot 25-28.
08.35 Myy­rän ys­tä­vät: Hepokatti
08.35 Myy­rän ys­tä­vät: Hepokatti
08.40 Myy­rän seikkailut
08.50 Pro­fes­so­ri Balthazar
9
09.00 Paa­vo Pesusieni
Pal­kit­tu ani­maa­tio­sar­ja ker­too me­ren­poh­jas­sa si­jait­se­vas­ta Tan­ga­lan kaupungista,..
Kausi 6. Jaksot 24-3.
09.00 Nel­jän täh­den illallinen
su: Nak­ku­loi­ta ja pe­rä­ruo­kaa on tarjolla,.. Viik­ko päät­tyy uku­le­le-or­kes­te­rin tahdissa,..
09.30 Bob's Burgers
Ame­rik­ka­lai­nen ani­maatiosarja.
Kausi 8. Jaksot 17-21. (kausi loppuu)
10.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
11.00 Viet­te­le vaatteilla
11.00 Home and Away
11.00 Paa­vo Pesusieni
11.00 Faija hoitaa
11.30 Last Man on Earth
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
Kausi 4. Jaksot 13-17.
11.25 Simpsonit
la: Välkky ja välkympi. Exä syö pöydässäsi. Homerin riippuvuus. Mar­ge in­nos­tuu viineistä,.. Karkulaiset. Pelkoa ja inhoa alttarilla.
su: Ottakaa kiinni jos saatte. Kosto on herkullinen. Naamioitu,.. Menneisyyden ilot. Julkea takapuoli. Merirosvolehti. Li­sa pe­rus­taa oman julkaisun,..
12.00 Emmerdale
Em­mer­da­len ky­län asuk­kai­den elä­män­me­noa seu­raa­va draamasarja.
12
12.30 Sa­la­tut elämät
13.00 Simpsonit
ma: Lisa, puheenjohtaja. Majesteettirikos.
ti: Karhunkaataja. Varaklovni.
13.00 Simpsonit
Kausi 15. Jaksot 7-9.
13.00 Selviytyjät
Pe­lin lop­pu­hui­pen­nus on kä­sil­lä. En­sin fi­naa­li­ne­li­kos­ta pu­do­te­taan yk­si pois, min­kä jäl­keen tuo­ma­ris­to ää­nes­tää pe­lin voittajasta.
13.30 UE­FA Cham­pions Lea­gue: Huippuhetket
14.00 Amazing Race
ma: Seikkailu Islannissa.
ti: Timanttista tiimityötä.
ke: Kaloja ja kilpajuoksua. Mat­ka jat­kuu Ma­ro­kon Tangieriin...
to: Rivieran rannikolla.
13.55 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Tommi Liimatta. Taas on hil­jais­ta tie­toa jaossa,..
14.00 Pilanpäiten
14.10 Myytinmurtajat
Merisairaat myytinmurtajat. Adam ja Grant jou­tu­vat koe­ka­nii­neik­si, kun Myy­tin­mur­ta­jat tes­taa­vat lääk­kei­tä me­ri­sairauteen...
14.45 Red Bull Läpimurto
15.00 Baywatch
Le­gen­daa­ri­nen sar­ja San­ta Mo­ni­cas­sa si­jait­se­van vaa­ral­li­sen ran­nan hen­gen­pe­las­ta­jis­ta ja hei­dän elä­mästään.
ma: Jälkijäristys.
ti: Vauhdilla Meksikoon.
ke: Ilmojen halki.
to: Lyhytnäköistä.
15.00 Simpsonit
15.00: Margen historian tunti.
15.30: Milhouse ei asu enää täällä.
14.55 Talent Suomi
Tunnelmasta toiseen. Tuo­ma­ris­to pää­see to­dis­ta­maan to­del­la eri­lai­sia ta­lent­te­ja ka­na-agi­li­tys­tä me­ren­nei­toi­hin ja kil­pa­syö­mi­ses­tä did­ge­ri­doon soittoon.
15
15.20 UE­FA Cham­pions Lea­gue: Viikkomakasiini
15.50 Top Gear
Edel­li­nen Atom tar­jo­si Je­re­myl­le vä­hem­män mai­rit­te­le­van kas­vo­jen­ko­ho­tuk­sen, vaan kuin­ka käy kap­tee­ni Hi­taan kasvojen?..
16.00 Moderni perhe
ma: Viimeinen kiitospäivä. Kutsumattomia vieraita.
ti: Jouluräyhää. Luksuselämää.
ke: Isien opetukset. Isien opetukset... Toimiston apulainen.
to: Pariisi. Ko­ko klaa­ni läh­tee Pariisiin,.. Perhepäivällinen.
16.00 Putous
Lauan­tai-il­to­jen kes­to­suo­sik­ki Pu­tous mars­sit­taa ruu­tuun rop­pa­kau­pal­la huu­mo­ria, täh­ti­sa­det­ta se­kä uu­sia yllätyksiä.
16.23 Ka­ra­lah­ti - re­hel­li­nen do­ku­ment­ti ex-jää­kiekkoilijasta
16.25 Top Gear
Itämaan tietäjät. Po­jat läh­te­vät Raa­ma­tun itä­maan tie­tä­jien jäl­jis­sä vie­mään lah­jo­ja vas­ta­syn­ty­neel­le Jee­sus-lap­sel­le. Ta­run­hoh­toi­nen mat­ka avoau­toil­la hal­ki Lä­hi-idän al­kaa ve­nä­läi­sel­lä kul­je­tuskoneella,..
17.00 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Tommi Liimatta. Taas on hil­jais­ta tie­toa jaossa,..
17.00 Mas­ked Singer USA
Ovelia otuksia. Jul­ki­suu­den hen­ki­löt esiin­ty­vät naa­mion takaa,..
17.00 Super-Jahti
Sää­mies Pek­ka Pou­ta sin­nit­te­lee ar­mot­to­mia jah­taa­jia vas­taan tie­tovisassa...
17.00 Kuutamolla
Aino-Kaisa Pekonen, Eija Vilpas ja Minna Kuukka. Mi­nis­te­rei­tä ja lenk­kei­lijöitä...
17.00 Po­lii­sit UK: Ajojahti
Kolmipyöräinen karkulainen. Kol­mi­pyö­räi­nen kar­ku­lai­nen. Lu­vas­sa on taas hur­jia ta­kaa-ajoja...
17.30 Simpsonit
Vanha kettu. Vanha kettu...
18
18.00 Ulosottomiehet
Do­ku­men­taa­ri­nen rea­li­ty­sar­ja brit­ti­läi­sis­tä ulo­sot­tomiehistä.
ma: Etsivä löytää.
ti: Pieni potilas. Ru­tii­ni­keik­ka Li­ver­poo­lis­sa osoit­tau­tuu haastavaksi,..
ke: Italialainen vyyhti.
to: Pattitilanne parkkipaikalla.
18.00 Hoc­key Night Live
18.00 Mas­ked Singer USA
Hurmaava ääni. Edes mur­tu­nut kä­si ei py­säy­tä not­keaa Mus­taa­les­keä. It­se­var­ma Hi­la­vit­ku­tin he­rät­tää ihastusta...
18.00 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Tommi Liimatta. Taas on hil­jais­ta tie­toa jaos­sa, kun pa­ne­lis­tim­me Jen­ni Pääs­ky­saa­ri, Tuo­mas Kyrö,..
18.25 Lii­ga: Tap­para - Lukko
Tappara - Lukko. Tap­pa­ra - Luk­ko, Tam­pe­reen jää­hal­li, Ha­ka­met­sä (19. 02. 2021) . Se­los­ta­ja­na Jani Alkio.
19.00 Frendit
Ame­rik­ka­lai­nen ko­me­dia­sar­ja kuu­den ys­tä­vyk­sen yh­teiselosta.
ma: Rachelin yömekko. Varkaitakin olette!
ti: Hääpäivä tiedossa. Kutsukortti.
ke: Surkea bestman. Oikea kirkko.
to: Satuhäät. Hirveät häät.
19.00 Frendit
Ame­rik­ka­lai­nen ko­me­dia­sar­ja kuu­den ys­tä­vyk­sen yh­teiselosta.
la: Rachelin yömekko. Varkaitakin olette! . Emi­lyn täy­tyy jäl­leen pa­la­ta Lontooseen,.. Hääpäivä tiedossa. Kutsukortti. Emi­ly ja Ross pos­tit­ta­vat hääkutsuja...
su: Surkea bestman. Joey ja Chand­ler tais­te­le­vat siitä,.. Oikea kirkko. Ros­sin ja Emi­lyn häät lähenevät,.. Satuhäät. Ross ja Emi­ly her­moi­le­vat häitään,.. Hirveät häät. Ross on mö­läyt­tä­nyt vää­rän ni­men alttarilla...
20.00 Ril­lit huu­russa kausi 12
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
Kausi 12. Jaksot 16-18.
20.00 Super-Jahti
Sää­mies Pek­ka Pou­ta sin­nit­te­lee ar­mot­to­mia jah­taa­jia vas­taan tie­tovisassa...
20.30 Simpsonit
ma: Välkky ja välkympi.
ti: Homerin riippuvuus.
ke: Pelkoa ja inhoa alttarilla.
21
21.00 Subleffa: Tappajahai
Tappajahai. Kaik­kien ai­ko­jen jän­ni­ty­se­lo­ku­va pie­nen ame­rik­ka­lais­kau­pun­gin lo­ma­ran­to­ja väi­jy­väs­tä jät­ti­läis­hais­ta ja paik­ka­kun­nan po­lii­si­pääl­li­kön tais­te­lus­ta sen tu­hoa­mi­sek­si. Elo­ku­va sai kol­me Os­car-pal­kin­toa. Pääo­sis­sa: Roy Sc­hei­der, Robert Shaw,
Ohjaaja: Steven Spielberg, USA, 1975.
21.00 Subleffa: Ghostbusters
Ghostbusters. Ghost­bus­ters pa­laa uu­sis­ta hah­mois­ta koos­tu­van näyt­te­li­jä­kaar­tin voi­min. Kol­me­kym­men­tä vuot­ta sen jäl­keen kun al­ku­pe­räi­nen haa­mu­jen­gi vil­lit­si maail­man, mu­ka­na on jouk­ko ai­kam­me haus­kim­pia näyt­te­li­jöi­tä. Pääo­sis­sa Me­lis­sa Mc­Cart­hy, Kristen Wiig,
Ohjaus: Paul Feig, USA 2016
21.00 Subleffa: I, Robot
I, Robot. Tie­tei­se­lo­ku­vas­sa ele­tään vuot­ta 2035, jol­loin ro­bo­tit toi­mi­vat ih­mis­ten apu­lai­si­na. Ri­kos­tut­ki­ja Del Spoo­ner tut­kii ro­bo­tii­kan eri­kois­lai­tok­sen tut­ki­jan, toh­to­ri Lan­nin­gin, murhaa...
Ohjaaja: Alex Proyas, USA 2004, 110'.
21.00 Subleffa: Char­lien en­ke­lit: Kur­vit suoriksi
Charlien enkelit: Kurvit suoriksi. Char­lien en­ke­lit Na­ta­lie Cook (Ca­me­ron Diaz) , Dy­lan San­ders (Drew Bar­ry­mo­re) ja Alex Mun­day (Lu­cy Liu) lä­he­te­tään suo­rit­ta­maan teh­tä­vää Jim­my Bos­leyn (Ber­nie Mac) kanssa.
Ohjaus: McG, USA 2003.
21.00 Subleffa: Die Hard - vain kuol­leen ruumiini yli
Die Hard - vain kuolleen ruumiini yli. Dy­naa­mi­nen toi­min­tae­lo­ku­va, jos­sa Bru­ce Wil­li­sin esit­tä­mä ne­wyor­ki­lais­po­lii­si John McC­la­ne tais­te­lee yk­sin häi­käi­le­mä­tön­tä ja raa­ka­lais­mais­ta ri­kol­lis­jouk­koa vas­taan. Pääo­sis­sa: Bru­ce Wil­lis, Alan Rick­man, Ale­xan­der Go­du­nov, Bon­nie Bedelia,
Ohjaaja: John McTiernan, USA 1988.
21.00 Subleffa: The Equa­li­zer: oi­keu­den puolustaja
The Equalizer: oikeuden puolustaja. Den­zel Was­hing­ton on Mc­Call, en­ti­nen sa­lais­ten ope­raa­tioi­den kom­man­do, jo­ka on la­vas­ta­nut kuo­le­man­sa voi­dak­seen viet­tää rau­hal­lis­ta elä­mää Bos­to­nis­sa. Hän kui­ten­kin pyör­tää ve­täy­ty­mis­pää­tök­sen­sä pe­las­taak­seen nuo­ren ty­tön ni­mel­tä Te­ri, mut­ta huo­maa pian jou­tu­neen­sa na­pit vas­tak­kain ult­ra­vä­ki­val­tai­sen ve­nä­läis­ma­fian kanssa.
USA 2014.
21.00 Subleffa: Koston liekki
Koston liekki. Kak­sin­ker­tai­nen Os­car-voit­ta­ja Den­zel Was­hing­ton esit­tää en­tis­tä CIA:n agent­tia, jo­ka pal­ka­taan yh­dek­sän­vuo­tiaan ty­tön (Da­ko­ta Fan­ning) hen­ki­var­ti­jak­si. Kun tyt­tö kid­na­pa­taan, men­nei­syy­ten­sä kat­ke­roit­ta­ma mies ryh­tyy ja­noa­maan kos­toa hin­nal­la mil­lä hy­vän­sä. Pääo­sis­sa: Ch­ris­top­her Wal­ken, Rad­ha Mitc­hell, Gian­car­lo Gian­ni­ni, Den­zel Was­hing­ton, Mickey Rourke,
Ohjaaja: Tony Scott, Yhdysvallat 2004
23.20 Simpsonit
23.15 Subleffa: Reprisal
Reprisal. Pan­kis­sa työs­ken­te­le­vä Ja­cob ko­kee järkytyksen,..
Miller, USA 2018.
23.35 Simpsonit
Exä syö pöydässäsi.
23.25 Subleffa: Ram­bo - taistelija 3
Rambo - taistelija 3.
Ohjaaja: Peter MacDonald, USA 1988.
23.55 Po­lii­sit UK: Ajojahti
23.50 Subleffa: Tappajahai
Tappajahai.
Ohjaaja: Steven Spielberg, USA, 1975.
23.50 Subleffa: Noah
Noah. Eep­pi­nen ta­ri­na roh­keu­des­ta, uh­rauk­ses­ta ja toi­vos­ta. Noah on rau­ha­no­mai­nen mies, jo­ka ha­luaa elää oi­kea­mie­lis­tä elä­mää per­heen­sä kanssa...
Ohjaus: Darren Aronofsky, USA 2014
23.50 Top Gear
15. kau­den par­haat pa­lat, osa 1...
0
00.05 Top Gear
Jeremy,..
00.50 Sub.doc: Ro­bo­tit elä­mäs­sämme osa 2/2
01.00 Myytinmurtajat
Merisairaat myytinmurtajat.
01.15 Super-Jahti
01.15 Simpsonit
01.30 Ant­ho­ny Bour­dain - koh­ti tuntematonta
02.00 Simpsonit
02.05 112
02.05 Mas­ked Singer USA
Hurmaava ääni.
02.15 Subleffa: Te­qui­la Sun­ri­se - Vaa­ral­li­nen sekoitus
Ohjaaja: Robert Towne, USA 1988.
02.15 Olet mitä syöt
02.25 Top Gear
Amerikan malliin. Kol­mik­ko Clarkson,..
02.35 Putous
02.50 999: Mi­kä hätänä?
03.05 999: Mi­kä hätänä?
Lapset ja nuoret.
3
03.10 112
03.00 112
03.35 Sub.doc: Ro­bo­tit elä­mäs­sämme osa 1/2
03.45 Simpsonit
04.10 Simpsonit
Karkulaiset.
04.05 Baywatch
04.05 Ant­ho­ny Bour­dain - koh­ti tuntematonta
04.05 Kuutamolla
HP Parviainen,..
04.00 Ulosottomiehet
Draaman kaari.
04.35 Simpsonit
04.55 Simpsonit
Kotirouvan tunnustukset.
04.45 Myytinmurtajat
05.00 Baywatch
05.00 Baywatch
Lyhytnäköistä.
05.00 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?