Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 2 3 4 5 6 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
18.1. 19.1. 20.1. 21.1. 22.1. 23.1. 24.1.
6
06.00 Muu­mi­laak­son tarinoita
Kausi 2. Jaksot 8-17.
06.00 Simpsonit
la: Homerin trippi. Perjantai-illan aave. Per­jan­tai-illan aave...
su: Rikolliset rinkelit. Ri­kol­li­set rinkelit... Lunta tupaan. Lun­ta tupaan...
06.45 Paa­vo Pesusieni
06.40 Paa­vo Pesusieni
07.05 Daltonit
07.05 Al­vin ja pikkuoravat
Jaksot 23-28.
07.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
07.10 Daltonit
07.30 Myy­rän seikkailut
07.30 Nuo­ri Robin Hood
Kausi 2. Jaksot 9-14.
07.50 Pro­fes­so­ri Balthazar
08.05 Bob's Burgers
Kausi 9. Jaksot 19-1.
08.00 Nel­jän täh­den illallinen
Au­rin­koi­nen Naan­ta­li tar­joaa upeat puitteet,..
08.30 Fresh Off the Boat
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
Kausi 6. Jaksot 8-12.
9
09.00 Lem­men viemää
Sak­sa­lai­nen te­le­no­ve­la huip­pu­ho­tel­lin omis­ta­ja­per­heen ja hen­ki­lö­kun­nan mut­kik­kais­ta ja myrs­kyi­sis­tä ih­missuhteista.
ma: Rypyt sileäksi.
ti: Kuolemanpelkoa.
ke: Sekoileva pääportieeri.
to: Luopumisen aika.
pe: Imelää siideriä. Stef­fe­nin juo­ni on kariutua,..
09.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
10.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
10.00 Simpsonit
Ame­rik­ka­lai­nen ani­maatiosarja.
10.00: Loislaiset.
10.30: Surullisen tytön äiti.
11.00: Mikä viheltäen tulee. Mag­gie op­pii vi­hel­tämään,..
11.30: Kuuleeko ukki?
12.00: Pitkätukkainen pormestari.
10.00 Faija hoitaa
10.28 Paa­vo Pesusieni
Elinikä päivässä / Auringon haalistama.
11.00 Emmerdale
Em­mer­da­len ky­län asuk­kai­den elä­män­me­noa seu­raa­va draamasarja.
11.00 Simpsonit
11.00: Kaatosade.
11.30: Kauhujen talo, osa 13. Nyt näem­me kol­me kau­hutarinaa...
12.00: Rokkiloma.
12.30: Luokkatoverit. Kun Bart jää luo­kal­leen, sat­tuukin niin,..
13.00: Margen rinnat.
11.30 Sa­la­tut elämät
12
12.00 Simpsonit
Ame­rik­ka­lai­nen ani­maatiosarja.
ma: Hollywood-hassuttelua. Keltainen gangsteri.
ti: Sinä kannatko taakkaa raskasta? E-turhailua.
ke: Feministinen väkivaltaviihde. Tyttö bändissä.
to: Marge ottaa ohjat. Dou Kanada. Li­sa ajau­tuu Kanadaan,..
12.00 Selviytyjät
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
12.00: Riskinotto palkitaan.
13.00: Pelko pitää skarppina. Kol­me hei­moa yh­dis­tyy yhdeksi,..
12.30 Lau­lu Rak­kau­del­le: Sec­ret Song Suomi
Rakkaus on tässä. Vii­mei­ses­sä jak­sos­sa mas­sii­vi­sen, tun­tei­ta he­rät­tä­vän mu­siik­kiyl­lä­tyk­sen pää­se­vät ko­ke­maan Jan­na, Le­ri Leskinen,
13.00 Amazing Race
Ame­rik­ka­lai­ses­sa rea­li­ty-seik­kai­lu­sar­jas­sa 11 pa­ria kil­pai­lee toi­siaan vas­taan mat­kus­taen ym­pä­ri maail­maa ha­vi­tel­len mil­joo­nan dol­la­rin pääpalkintoa.
ma: Suolaa ja hiekkaa.
ti: Kaikki tuntevat apinan.
ke: Kärkinelikko koetuksella.
to: Finaali.
13.30 Myytinmurtajat
Vettä ja ansoja. Elo­ku­vis­sa rä­jäh­dys voi nos­taa ve­neen ve­destä niin,..
14.00 Baywatch
Teräsmies.
14.00 Baywatch
Le­gen­daa­ri­nen sar­ja San­ta Mo­ni­cas­sa si­jait­se­van vaa­ral­li­sen ran­nan hen­gen­pe­las­ta­jis­ta ja hei­dän elä­mästään.
Kausi 4. Jaksot 10-11.
14.00 Baywatch
Mustasukkaisuutta. Ku­vauk­siin saa­pu­nut Mat­tin taan­noi­nen ihastus,..
14.00 Simpsonit
Ame­rik­ka­lai­nen ani­maatiosarja.
Kausi 30. Jaksot 22-23. (kausi loppuu)
14.00 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Keijo Hämäläinen. Ke­nen pil­lin mu­kaan tä­nään tanssitaan?..
14.35 Top Gear
Kukin tavallaan. Juon­ta­ja­kol­mik­ko pää­see tä­nään mu­ka­vuu­sa­lueel­leen. Je­re­my tes­taa kau­nis­ta ur­hei­luau­toa Italiassa,..
14.55 Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan klassikko
14.55 Ka­ra­lah­ti - re­hel­li­nen do­ku­ment­ti ex-jää­kiekkoilijasta
15
15.05 Moderni perhe
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
Kausi 9. Jaksot 21-22. (kausi loppuu)
15.00 Mas­ked Singer USA
Villit ja viileät. Jul­ki­suu­den hen­ki­löt esiin­ty­vät naa­mion ta­kaa, ja pa­ne­lis­tit yrit­tä­vät an­net­tu­jen vih­jei­den pe­rus­teel­la ar­va­ta, kei­tä naa­mioi­den takana on...
15.00 Moderni perhe
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
Kausi 10. Jaksot 1-4. (Kausi alkaa!)
15.00 Putous
Legendaarinen Putous palaa ruutuun! Kau­den avaus­jak­sos­sa ta­paam­me 7 uut­ta sket­si­hah­moa se­kä tuo­reet Pu­tous-täh­det Ai­ja Pahkalan,
15.00 Selviytyjät
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
15.00: Merietanaa mahan täydeltä.
16.00: Täydellinen rikos. Van­ha hei­mo­ja­ko Na­vi­tin ja Ma­lo­lon vä­lil­lä kum­mit­te­lee yhä taustalla...
16.00 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Anu Sinisalo. Kyl­lä taas voi­daan todeta,..
16.00 Myytinmurtajat
Videopelimyyttejä. Adam ja Ja­mie läh­te­vät Ma­re Is­lan­dil­le tutkimaan,..
16.00 Kuutamolla
Maria Veitola, Jorma Uotinen ja Jaakko Saariluoma. Ba­let­tia ja ba­lalaikkaa...
16.00 Po­lii­sit UK: Ajojahti
Suunsoittaja katolla. Suun­soit­ta­ja katolla...
16.30 Simpsonit
17.00 Po­lii­sit UK: Ajojahti
Hurjimmat takaa-ajot II.
17.00 Ulosottomiehet
Do­ku­men­taa­ri­ses­sa rea­li­ty­sar­jas­sa seu­ra­taan brit­ti­läi­siä ulo­sot­to­mie­hiä, joi­den teh­tä­vä­nä on pe­riä mak­sa­mat­to­mat ve­lat ta­kai­sin vel­kaantuneilta.
ti: Poikkeusratkaisu.
ke: Uhkailua.
to: Jengikytköksiä.
17.00 Hoc­key Night Live
17.00 Mas­ked Singer USA
Eläimellistä menoa. Jul­ki­suu­den hen­ki­löt esiin­ty­vät naa­mion ta­kaa, ja pa­ne­lis­tit yrit­tä­vät an­net­tu­jen vih­jei­den pe­rus­teel­la arvata,..
17.00 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Keijo Hämäläinen. Ke­nen pil­lin mu­kaan tä­nään tanssitaan?..
17.25 Lii­ga: JYP - KalPa
JYP - KalPa. JYP - Kal­Pa, Lä­hi­Ta­pio­la Aree­na (22. 01. 2021) . Se­los­tajana uhd1.
18
18.00 Frendit
Ame­rik­ka­lai­nen ko­me­dia­sar­ja kuu­den ys­tä­vyk­sen yh­teiselosta.
ma: Chandler ja siskot. Mustankipeä. Ross merk­kai­lee re­viirejään,..
ti: Kuka kurkistaa? Epätäydellisiä ihmisiä.
ke: Vikaan menee. Seuraavana aamuna. Ross yrit­tää kaikkensa,..
to: Hiihtämään. Hypnoosikuuri.
18.00 Frendit
Ame­rik­ka­lai­nen ko­me­dia­sar­ja kuu­den ys­tä­vyk­sen yh­teiselosta.
la: Chandler ja siskot. Mustankipeä. Ross merk­kai­lee re­viirejään,.. Kuka kurkistaa? Epätäydellisiä ihmisiä. Chand­ler ihas­tuu Gingeriin,..
su: Vikaan menee. Seuraavana aamuna. Ross yrit­tää kaikkensa,.. Hiihtämään. Hypnoosikuuri. Phoe­ben ve­li­puo­lel­la on jy­my-yllätys,..
19.00 Ril­lit huu­russa kausi 12
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
Kausi 12. Jaksot 4-6.
19.00 Simpsonit
19.00: Kauhujen talo, osa 13.
19.30: Rokkiloma.
19.30 Simpsonit
Ame­rik­ka­lai­nen ani­maatiosarja.
Kausi 29. Jaksot 1-6. (Kausi alkaa!)
20.00 Subleffa: Tun­tematon uhka
Tuntematon uhka. Huip­pu­näyt­te­li­jöil­lä las­ta­tus­sa te­hok­kaas­sa sci­fi-jän­nä­ris­sä ko­ko Ame­rik­ka jou­tuu pa­nii­kin val­taan, kun kam­mot­ta­va api­nois­ta läh­te­nyt tap­pa­ja­vi­rus pää­see le­viä­mään ih­mis­ten keskuuteen...
Ohjaaja: Wolfgang Petersen, USA 1995.
20.00 Subleffa: Mies jo­ka ei osan­nut sanoa ei
Mies joka ei osannut sanoa ei. Ris­to Jar­van me­nes­tys­ko­me­dia Ame­ri­kas­ta pa­laa­vas­ta ujos­ta pap­pis­mie­hes­tä, jo­ka ryh­tyy työs­ken­te­le­mään ky­län avio­liit­to­neu­vo­ja­na. Pääo­sis­sa: Ant­ti Lit­ja, Kirs­ti Wallasvaara,
Ohjaaja: Risto Jarva, 1975.
20.00 Subleffa: Pa­luu tu­le­vaisuuteen II
Paluu tulevaisuuteen II. Huip­pu­suo­si­tun sci­fi-ko­me­diat­ri­lo­gian toi­ses­sa osas­sa pro­fes­so­ri "Doc" Em­mett Brown tu­lee ai­ka­ko­neen­sa kans­sa Mar­tyn pi­hal­le ja käs­kee mu­kaan­sa tu­le­vai­suu­teen: vuo­teen 2015,..
Ohjaaja: Robert Zemeckis, USA 1989
20.00 Subleffa: Poh­jan tähteet
Pohjan tähteet.
Ohjaaja: Ere Kokkonen, Suomi, 1969.
20.00 Subleffa: Ter­mi­na­tor 2 - Tuo­mion päivä
Terminator 2 - Tuomion päivä. Kak­si ter­mi­naat­to­ria saa­puu vuo­des­ta 2029 ha­ke­maan nuor­ta Con­no­ria, jos­ta oli­si tar­koi­tus teh­dä ih­mis­ten vas­ta­rin­ta­liik­keen joh­ta­ja. Elo­ku­van eri­kois­te­hos­teet sai­vat an­sai­tus­ti Os­ca­rin. Oh­jaa­ja: Ja­mes Ca­me­ron. Pääo­sis­sa: Ar­nold Sch­war­ze­neg­ger, Lin­da Hamilton,
USA 1991.
20.00 Subleffa: Kings­man: Sa­lainen palvelu
Kingsman: Salainen palvelu. Mark Mil­la­rin ja Da­ve Gib­bon­sin The Sec­ret Ser­vi­ce -sar­ja­ku­vaan pe­rus­tu­va ko­me­dial­li­nen toi­min­tae­lo­ku­va, jos­ta ei puu­tu vauh­tia ei­kä räis­ket­tä! Sa­lai­sen va­koo­ja­jär­jes­tön kou­lu­tu­soh­jel­maan liit­tyy ka­dul­ta nuo­ri ja ko­ke­ma­ton Ga­ry "Egg­sy" Un­win, jon­ka agent­ti-isä on kuol­lut työ­teh­tä­vis­sä po­jan ol­les­sa pieni lapsi.
Ohjaaja: Matthew Vaughn, Iso-Britannia/USA 2014
20.00 Subleffa: Batman & Robin
Batman & Robin. Bat­man ja Ro­bin koh­taa­vat hyy­tä­vän haas­teen, kun kat­ke­roi­tu­nut tie­de­mies uh­kaa jää­dyt­tää Got­ham Ci­tyn kun­nes on­nis­tuu ta­voit­teis­saan. Sa­maan ai­kaan Myrk­ky­mu­rat­ti pu­noo omia taia­no­mai­sia juo­niaan san­ka­rien pään­me­nok­si. Vauh­dik­kai­siin kään­tei­siin osal­lis­tuu myös Alf­re­din si­sarentytär,
Ohjaaja: Joel Schumacher, USA 1997
21
21.50 Subleffa: Scar­fa­ce - arpinaama
Scarface - arpinaama. Jy­ke­vä toi­min­tad­raa­ma, jos­sa kuu­ba­lai­nen To­ny Mon­ta­na rai­vaa vä­ki­val­tai­sen ja huu­me­huu­rui­sen tien­sä Flo­ri­dan ri­kol­lis­maail­man hui­pul­le. Pääo­sis­sa: Al Pa­ci­no, Ste­ven Bauer, Mic­hel­le Pfeif­fer, Ma­ry Eli­za­beth Mast­ran­to­nio, Ro­bert Loggia ja F.
Ohjaaja: Brian DePalma, USA 1983.
22.10 Subleffa: Baby Driver
Baby Driver. Täyn­nä vauh­tia ja vaa­ral­li­sia ti­lan­tei­ta ole­va toi­min­tae­lo­ku­va Ba­by-ni­mi­ses­tä nuo­ru­kai­ses­ta, jo­ka mak­saa van­haa vel­kaan­sa toi­mi­mal­la vel­ko­jan­sa ryös­tö­kei­koil­la pa­koau­ton kuskina...
Ohjaus: Edgar Wright, USA 2017
22.30 Simpsonit
Surullisen tytön äiti.
22.20 Simpsonit
Kaatosade.
22.35 Su­per­na­tu­ral spesiaalijakso
Do­ku­men­taa­ri­ses­sa eri­kois­jak­sos­sa haas­ta­tel­laan sar­jan pää­täh­tiä, Ja­red Pa­da­lec­kia, Jen­sen Acklesia,..
22.40 Subleffa: Batman Forever
Batman Forever. Kol­man­nes­sa Bat­man-seik­kai­lus­sa Got­ham Ci­tyä suo­je­le­va sii­pi­veik­ko jou­tuu tais­te­le­maan Kak­si­naa­maa ja Ar­vuut­ta­jaa vas­taan - ja saa avuk­seen nuo­ren sir­ku­sak­ro­baa­tin, jos­ta keh­key­tyy hä­nen us­kol­li­nen apu­rin­sa Ro­bin. . . Pääo­sis­sa: Val Kilmer,
Ohjaaja: Joel Schumacher, USA 1995.
22.50 Po­lii­sit UK: Ajojahti
Joka kuuseen kurkottaa. Täh­täi­met ovat tä­nään korkealla,..
22.50 Subleffa: Backtrace
Backtrace. Ai­noa­na aseel­li­ses­ta ryös­tös­tä sel­vin­nyt va­ras sa­la­kul­je­te­taan ulos vankilasta,..
Ohjaaja: Brian A Miller, Kanada 2018.
23.00 Nuori MacGyver
Uskollisuus, perhe, tuho.
23.50 Top Gear
23.50 Sub.doc: Maail­man lihavin lapsi
23.45 Su­per­na­tu­ral päätösjakso
0
00.35 Simpsonit
00.50 Simpsonit
Kausi 14. Jaksot 3-4.
00.45 Top Gear
Halki Ukrainan. Pik­kuau­toi­hin miel­ty­neet James,..
00.45 Subleffa: Pa­luu tu­levaisuuteen
Paluu tulevaisuuteen.
Ohjaaja: Robert Zemeckis, USA 1985
00.45 Subleffa: Tun­tematon uhka
Ohjaaja: Wolfgang Petersen, USA 1995.
01.05 Ant­ho­ny Bour­dain - koh­ti tuntematonta
01.10 Ant­ho­ny Bour­dain - koh­ti tuntematonta
01.15 Putous
01.40 Jär­jen jättiläinen
01.50 Versus
01.55 Myytinmurtajat
01.50 Myytinmurtajat
Ruoho on vaarallista.
02.25 Kuutamolla
02.40 Score 2020
02.50 Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja - en­nen kaik­ki oli paremmin
03.05 Baywatch
Taika-avain.
02.50 Baywatch
02.55 Mas­ked Singer USA
Eläimellistä menoa.
3
03.00 Simpsonit
Kausi 8. Jaksot 7-8.
03.15 Supernatural
03.10 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
03.50 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
05.30 Chuggington
05.30 Chuggington
05.50 Muu­mi­laak­son tarinoita
05.50 Muu­mi­laak­son tarinoita