Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 7 8 9 10 11
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
8.3. 9.3. 10.3. 11.3. 12.3. 13.3. 14.3.
6
06.30 Teletapit
Tii­vi-Taa­vi, Hipsu,..
06.30 Simpsonit
la: Haaksirikko. Koomikon paluu. Rikos ja rakkaus.
su: Perimä pelottaa. Avain onneen. Bart on tark­ka siitä,.. Maailman merille. Ho­mer vaihtaa alaa,..
06.50 Muu­mi­laak­son tarinoita
Kausi 2. Jaksot 5-14.
07.40 Paa­vo Pesusieni
08.05 Daltonit
08.05 Rastahiiri
08.05 Puuha-Pete
08.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
08.30 Myy­rän par­haat ystävät 2
08.30 Nuo­ri Robin Hood
08.25 Nuo­ri Robin Hood
08.50 Pro­fes­so­ri Balthazar
08.55 Tilt Esports
9
09.00 Paa­vo Pesusieni
Sar­jan on luo­nut me­ri­bio­lo­gi Step­hen Hil­len­burg. Pu­hut­tu suomeksi.
09.00 Cra­zy Ex-Girlfriend
Ame­rik­ka­lai­nen mu­si­kaa­li­ko­me­dia­sar­ja nuo­res­ta sink­ku­nai­ses­ta, jo­ka muut­taa tei­ni-iän ihas­tuk­sen­sa pe­räs­sä toi­sel­le puo­lelle maata.
la: Haluan jäädä tänne.
su: Kyllä hävettää.
09.30 Bob's Burgers
Ame­rik­ka­lai­nen ani­maatiosarja.
Kausi 9. Jaksot 11-15.
10.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
11.01 Home and Away
Kausi 27. Jaksot 15-19.
11.00 Mutsi
Pikkuvirhe ja kehräävä kisuli.
11.00 Faija hoitaa
Yhteinen matka.
11.30 Nel­jän täh­den illallinen
Kausi 2. Jaksot 37-40. (kausi loppuu)
11.30 Mutsi
11.30 Simpsonit
11.30: Hiipivä hulluus.
12.00: Naurun takana.
12.30: Kauhujen talo, osa 13. Nyt näem­me kol­me kau­hutarinaa...
13.00: Rokkiloma.
13.30: Luokkatoverit. Kun Bart jää luo­kal­leen, sat­tuukin niin,..
11.30 Paa­vo Pesusieni
Pyjamabileet / Karin kaunistus.
12
12.00 Emmerdale
Em­mer­da­len ky­län asuk­kai­den elä­män­me­noa seu­raa­va draamasarja.
Jaksot 1-2.
12.00 Simpsonit
12.00: Margen rinnat.
12.30: Hurlumhei. Kun Simp­so­nien ta­los­ta tor­ju­taan ter­miittiuhkaa,..
13.00: Suuri etsivä.
13.30: Se Edna.
14.00: Isä, joka tiesi liian vähän.
12.30 Sa­la­tut elämät
13.00 Simpsonit
ma: Uskolla terveeksi. Kartanon herrat.
ti: Raivoisa ratsu. Autoilun uhri.
13.00 Simpsonit
Kausi 11. Jaksot 15-17.
13.00 Simpsonit
13.00: Alligaattori.
13.30: Stepataan pois.
13.30 UE­FA Cham­pions Lea­gue: Huippuhetket
13.55 Pilanpäiten
14.00 Pu­tous: Viikkokatsaus
14.00 Myytinmurtajat
Drifting-myyttejä. Kau­pun­ki­ta­ri­nan mu­kaan mut­kan lä­pi driftaaminen,..
14.00 Pilanpäiten
14.00 Tilt Esports
14.05 First Dates UK
ma: No nyt on vehreää.
ti: Pintaa syvemmälle.
ke: Twerkkaajapojat. Bree­tä ja To­bya yh­dis­tää en­sit­ref­fien li­säksi se,..
14.05 Myyrä
Outoa tyrimistä torilla. Kil­pai­li­jat suun­taa­vat torille,..
14.05 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Jenni Toivoniemi. Ke­nen to­tuuk­sil­la tä­nään mennään?..
14.30 Pu­tous: Viikkokatsaus
14.40 Myyrä
Outoa tyrimistä torilla. Kil­pai­li­jat suun­taa­vat torille,..
15
15.00 Baywatch
Le­gen­daa­ri­nen sar­ja San­ta Mo­ni­cas­sa si­jait­se­van vaa­ral­li­sen ran­nan hen­gen­pe­las­ta­jis­ta ja hei­dän elä­mästään.
ma: Tartu hetkeen.
ti: Ystävän tarpeessa.
ke: Isänpäivä.
to: Tulella tulta vastaan. Mitc­hin ystävä,..
15.00 Paa­vo Pesusieni
15.00: Pyjamabileet / Karin kaunistus.
15.30: Paavo pesusieni ja iso aalto.
15.05 Paa­vo Pesusieni
Paavo pesusieni ja iso aalto.
15.35 Talent Suomi
Joukossa on voimaa. Koe-esiin­ty­mi­sis­sä yl­le­tään hie­noi­hin suo­ri­tuk­siin. Mu­ka­na kil­pai­li­joil­la on lem­mik­ke­jä, per­het­tä, ys­tä­viä, jouk­kuei­ta ja yhteisöjä.
15.35 UE­FA Cham­pions Lea­gue: Viikkomakasiini
15.55 Pu­tous: Viikkokatsaus
15.55 Pilanpäiten
16.00 Vai­mot vaihtoon USA
Armeijan kuri. Tark­ko­ja ai­ka­tau­lu­ja noudattava,..
16.00 Putous
Lauan­tai-il­to­jen kes­to­suo­sik­ki Pu­tous mars­sit­taa ruu­tuun rop­pa­kau­pal­la huu­mo­ria, täh­ti­sa­det­ta se­kä uu­sia yllätyksiä.
16.05 Vai­mot vaihtoon USA
Ame­rik­ka­lai­nen to­si­te­le­visiosarja.
ma: Pöpöjen pelossa.
ti: Kulttuurien törmäys.
ke: Sukupuoliroolit syrjään.
16.05 Top Gear
Kauden 13 parhaat, osa 2. Ford Fo­rus RS vas­taan Re­nault Me­ga­ne R26R. As­ton Mar­tin DBS Volante,..
17.00 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Jenni Toivoniemi. Ke­nen to­tuuk­sil­la tä­nään mennään?..
17.00 Mas­ked Singer USA
Tyynysota. On ai­ka käy­dä kak­sin­tais­toon. Pa­ne­lis­teil­la on edes­sään vai­keaa­kin vai­keam­pi tehtävä,..
17.00 Myyrä
Outoa tyrimistä torilla. Kil­pai­li­jat suun­taa­vat to­ril­le, mut­ta joil­le­kin os­tos­lis­ta on liian vaikea...
17.00 Kuutamolla
Sikke Sumari, Anne Kukkohovi ja Peetu Pasanen. Ih­mis­syön­tiä su­ku­lais­ten tapaan...
16.55 Top Gear
Ford Focus RS vastaan Renault Megane R26R. Voit­taa­ko te­ho vai ke­veys? On­ko Porsc­he Pa­na­me­ra no­peam­pi kuin Bri­tan­nian postilaitos?
17.05 Po­lii­sit UK: Ajojahti
Pidätysvaikeuksia. Tom yrit­tää py­säyt­tää polt­toai­ne­var­kau­des­ta epäil­tyä, jo­ka ei suos­tu py­sähtymään...
17.30 Simpsonit
Kaksi totuutta.
18
18.00 Po­lii­sit UK: Ajojahti
Brit­ti­läi­nen rea­lityohjelma.
ma: Pidätysvaikeuksia.
ti: Sammaltava suupaltti. UUSI KAUSI...
ke: Koiruuksia mielessä. UU­SI KAU­SI. Gor­don yrit­tää rat­sa­ta epäil­lyn huu­mei­den­käyt­tä­jän talon,..
18.00 Ulosottomiehet
Koiruuksia kennelissä. Ken­ne­ly­ri­tyk­sel­tä kar­hu­taan tu­han­sien pun­tien velkaa...
18.00 Hoc­key Night Live
18.00 Mas­ked Singer USA
Tunteet pinnassa. Jul­ki­suu­den hen­ki­löt esiin­ty­vät naa­mion ta­kaa, ja pa­ne­lis­tit yrit­tä­vät an­net­tu­jen vih­jei­den pe­rus­teel­la arvata,..
18.00 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Jenni Toivoniemi. Ke­nen to­tuuk­sil­la tä­nään men­nään? Ku­ka kor­jaa maail­mas­sa ole­van virheen?..
18.25 Lii­ga: Äs­sät - Lukko
Ässät - Lukko. Äs­sät - Luk­ko, Iso­mä­ki Aree­na (12. 03. 2021) .
19.00 Frendit
Ame­rik­ka­lai­nen ko­me­dia­sar­ja kuu­den ys­tä­vyk­sen yh­teiselosta.
ma: Rachel menee tupakalle. Ross ei osaa. Ross näyttää,..
ti: Sankariteko. Emi­ly on me­nos­sa naimisiin... Pallottelua. Ki­va pal­lo­pe­li al­kaa rasittaa...
ke: Loukatut.
to: Eräät naut­ti­vat uh­ka­pe­lis­tä sil­lä aikaa,.. Vegasin seuraukset.
19.00 Frendit
Ame­rik­ka­lai­nen ko­me­dia­sar­ja kuu­den ys­tä­vyk­sen yh­teiselosta.
la: Rachel menee tupakalle. Ross ei osaa. Ross näyt­tää, mil­lais­ta on flirt­tailun taito. Sankariteko. Emi­ly on me­nos­sa naimisiin... Pallottelua. Ki­va pal­lo­pe­li al­kaa rasittaa...
su: Loukatut. Mat­ka Ve­ga­siin tuot­taa enim­mäk­seen har­mit­ta­via takaiskuja. Eräät naut­ti­vat uh­ka­pe­lis­tä sil­lä aikaa,.. Vegasin seuraukset. Rac­hel ja Ross he­rää­vät muistelemaan,..
20.00 Ril­lit huu­russa kausi 12
20.00 Simpsonit
ti: Kauhujen talo, osa 13. Rokkiloma.
ke: Luokkatoverit. Kun Bart jää luokalleen,.. Margen rinnat.
20.00 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Jenni Toivoniemi. Ke­nen to­tuuk­sil­la tä­nään mennään?..
20.30 Simpsonit
Hiipivä hulluus.
21
21.00 Subleffa: Poliisiopisto
Poliisiopisto. Toi­min­ta­ko­me­dia, jos­sa po­lii­sio­pis­ton luo­vut­tua pää­sy­ko­keis­ta kou­lun val­loit­ta­vat jos jon­kin­lai­set vei­ja­rit ja tört­töi­li­jät. (95')..
Ohjaaja: Hugh Wilson, USA 1984.
21.00 Subleffa: Po­lii­sio­pis­to 2 - Eka komennus
Poliisiopisto 2 - Eka komennus. Toi­min­takomedia,..
Ohjaaja: Jerry Paris, USA 1985.
21.00 Subleffa: La­by­rint­ti - Aavikkokokeet
Labyrintti - Aavikkokokeet. Paet­tuaan la­by­rin­tis­ta post-apo­ka­lyp­ti­sel­le aa­vi­kol­le Tho­mas ys­tä­vi­neen vie­dään mi­li­ta­ri­soi­tuun W. C. K. D. -tu­ki­koh­taan, jos­sa hei­dän lu­va­taan ole­van turvassa...
Ohjaus: Wes Ball, USA 2015.
21.00 Subleffa: Uu­no Tur­ha­pu­ron aviokriisi
Uuno Turhapuron aviokriisi.
Ohjaaja: Ere Kokkonen, 1981.
21.00 Subleffa: Mad Max 2 - As­falttisoturi
Mad Max 2 - Asfalttisoturi. Kult­ti­mai­neen saa­vut­ta­nut tu­le­vai­suu­den­ku­vaus maailmasta,..
Ohjaaja: George Miller, Australia, 1981.
21.00 Subleffa: Bat­man v Su­per­man: Dawn of Justice
Batman v Superman: Dawn of Justice. Kun Su­per­ma­nin voi­mat al­ka­vat huo­les­tut­taa kan­saa ja Bat­ma­nin me­to­dit ky­see­na­lais­te­taan, aset­tu­vat nä­mä kak­si le­gen­daa­ris­ta su­per­san­ka­ria vas­tak­kain. Konf­lik­tin ta­kaa löy­tyy tie­tys­ti rois­to Lex Lut­hor. Oh­jaa­ja Zack Sny­der. Pääo­sis­sa Amy Adams, Ben Aff­leck, Dia­ne La­ne, Gal Ga­dot, Hol­ly Hun­ter, Je­re­my Irons Pääo­sis­sa Amy Adams, Ben Aff­leck, Dia­ne La­ne, Gal Gadot,
USA 2016.
21.00 Subleffa: Miss Farkku-Suomi
Miss Farkku-Suomi. Elo­ku­va on hu­mo­ris­ti­nen ja herk­kä ku­vaus nuo­ren mie­hen elä­mäs­tä, mu­sii­kis­ta ja suu­res­ta rak­kau­des­ta. Väl­de ha­luaa ra­kas­taa Pi­keä, jo­ka on luo­kan kau­nein tyttö...
Ohjaaja: Matti Kinnunen, Suomi 2012.
22.40 Subleffa: Die Hard 4.0
Die Hard 4. 0. Kun jouk­ko ra­han­hi­moi­sia ter­ro­ris­te­ja is­kee Yh­dys­val­tain tär­keim­piin tie­to­lii­ken­ne­jär­jes­tel­miin ai­heut­taen maan­laa­jui­sen kaaoksen,..
Ohjaaja: Len Wiseman, USA 2007
22.45 Subleffa: Poliisiopisto
Poliisiopisto. Toi­min­takomedia,..
Ohjaaja: Hugh Wilson, USA 1984.
22.45 Hävyttömät
Porvarit pois täältä. Kun raa­ka-ai­nei­den saa­ta­vuus heik­ke­nee, Kev ja V ko­kei­le­vat yh­teis­työ­tä Fran­kin kanssa...
22.50 Nuori MacGyver
Suuri puhallus.
22.55 Subleffa: Bla­de Runner 2049
Bla­de Run­ner 2049. Bla­de Run­ner -tie­tei­se­lo­ku­van jat­ko-osas­sa ele­tään vuot­ta 2049 Los An­gelesissa...
USA 2017
23.25 Sub.doc: Py­ramidihuijaus
Pyramidihuijaus.
23.45 Simpsonit
23.45 Top Gear
Ford Focus RS vastaan Renault Megane R26R.
23.55 Subleffa: Po­lii­sio­pis­to 2 - Eka komennus
Poliisiopisto 2 - Eka komennus.
Ohjaaja: Jerry Paris, USA 1985.
0
00.15 Top Gear
00.30 Olet mitä syöt
00.30 Simpsonit
00.45 Tilt Esports
00.50 Po­lii­sit UK: Ajojahti
01.10 Po­lii­sit UK: Ajojahti
01.00 Talent Suomi
Joukossa on voimaa.
01.15 Nuori MacGyver
01.20 Top Gear
01.35 Putous
01.35 Mas­ked Singer USA
02.00 Tilt Esports
02.00 999: Mi­kä hätänä?
02.00 112
02.05 Simpsonit
02.15 Hävyttömät
02.15 Myyrä
02.20 The­roux: Telkien takana
02.50 Baywatch
Tartu hetkeen.
02.45 Simpsonit
02.55 Myyrä
02.55 Sub.doc: Webcam Girls
3
03.10 Simpsonit
Kausi 9. Jaksot 12-13.
03.35 Baywatch
03.25 Po­lii­sit UK: Ajojahti
Koiruuksia mielessä.
03.40 Kuutamolla