Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 0 1 2 3 4 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
21.12. 22.12. 23.12. 24.12. 25.12. 26.12. 27.12.
6
05.05 Simpsonit
06.00 Simpsonit
Ame­rik­ka­lai­nen ani­maatiosarja.
06.00: Frinkcoin.
06.30: Superpahis Bart.
06.30 Chuggington
06.30 Simpsonit
Ame­rik­ka­lai­nen ani­maatiosarja.
06.30: Kitupiikin kaleeri.
07.00: Taidetta taiteen tähden.
07.30: Kohelluksia eräästä avioliitosta.
06.50 Muu­mi­laak­son tarinoita
Jaksot 79-88.
07.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
07.40 Paa­vo Pesusieni
08.05 Daltonit
08.05 Al­vin ja pikkuoravat
Tai no, mel­kein ta­vallista. . .
08.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
08.00 Nel­jän täh­den illallinen
08.30 Myy­rän seikkailut
08.30 Pikku Prinssi
08.35 Mia ja minä
08.50 Leo
08.55 Tilt Esports
9
09.00 Kol­me mies­tä ja tyttö
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja...
09.00 Bob's Burgers
Ame­rik­ka­lai­nen ani­maatiosarja.
Kausi 9. Jaksot 1-21. (Kausi alkaa!)
09.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
09.30 Fresh Off the Boat
Ame­rik­ka­lai­nen ko­me­dia­sar­ja seu­raa 1990-lu­vun Yh­dys­val­lois­sa asu­van tai­wa­ni­lais­per­heen ede­sottamuksia.
09.30 Simpsonit
Koiramaisia tekoja.
10.00 Lem­men viemää
Sak­sa­lai­nen te­le­no­ve­la huip­pu­ho­tel­lin omis­ta­ja­per­heen ja hen­ki­lö­kun­nan mut­kik­kais­ta ja myrs­kyi­sis­tä ih­missuhteista.
ma: Tuttuja kasvoja.
ti: Suudelma unessa.
ke: Amelie.
to: Ilmiantaja.
pe: Rahapula. Stef­fe­nin pel­ko toteutuu,..
10.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
10.00 Simpsonit
Ame­rik­ka­lai­nen ani­maatiosarja.
10.00: Toddin totuus.
10.30: Petollinen pukki. Bar­til­le paljastuu,..
10.55: Hammasta purren.
11.20: Elämän kova luonnontiedekoulu.
11.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
11.00 Pilanpäiten
11.15 Simpsonit
Le­gen­daa­ri­sen piir­ros­sar­jan 24. tuo­tan­to­kau­si. Ho­mer, Marge, Lisa,
Kausi 24. Jaksot 9-10.
11.50 Pilanpäiten
12
12.00 Emmerdale
12.00 Emmerdale
Em­mer­da­len ky­län asuk­kai­den elä­män­me­noa seu­raa­va draamasarja.
Jaksot 2-1.
12.00 Simpsonit
Le­gen­daa­ri­sen piir­ros­sar­jan 24. tuo­tan­to­kau­si. Ho­mer, Marge, Lisa,
12.00 Subleffa: Ho­tel Transylvania
Hotel Transylvania. Dra­cu­la pi­tää Tran­sil­va­nias­sa suo­sit­tua ho­tel­lia hir­viöil­le, jot­ka ha­lua­vat vält­tää ihmisiä...
USA 2012.
12.15 Tilt Esports
12.20 Lau­lu Rak­kau­del­le: Sec­ret Song Suomi
Laulu rakkaudelle. Mar­ja Hin­ti­kan juon­ta­ma uu­si iha­na mu­siik­kioh­jel­ma al­kaa! Lu­vas­sa on lii­kut­ta­via kohtaamisia,..
12.30 Sa­la­tut elämät
13.00 First Dates UK
ma: Pappia kyydissä.
ti: No nyt on vehreää. Ke­vät on koittanut,..
ke: Pintaa syvemmälle.
to: Twerkkaajapojat. Bree­tä ja To­bya yh­dis­tää en­sit­ref­fien li­säksi se,..
13.00 Subleffa: Yk­sin ko­to­na 2 - Ek­sy­nyt New Yorkissa
Yksin kotona 2 - Eksynyt New Yorkissa.
Ohjaaja: Chris Columbus, USA 1992
13.50 Subleffa: Yk­sin kotona 3
Yksin kotona 3. Ko­ko per­heen suo­sik­ki­ko­me­dian kol­man­nes­sa osas­sa va­koo­ja­jouk­ko pii­lot­taa ar­vok­kaan mik­ro­si­run 8-vuo­tiaan Ale­xin leik­kiau­toon. Nyt ros­vot tah­to­vat aar­teen takaisin,..
Ohjaaja: Raja Gosnell, USA 1997.
13.45 Myytinmurtajat
Valot päälle, valot pois.
14.00 Simpsonit
Ame­rik­ka­lai­nen ani­maatiosarja.
14.00 Pilanpäiten
14.10 Simpsonit
Ame­rik­ka­lai­nen ani­maatiosarja.
14.35 Pilanpäiten
14.45 Baywatch
Le­gen­daa­ri­nen sar­ja San­ta Mo­ni­cas­sa si­jait­se­van vaa­ral­li­sen ran­nan hen­gen­pe­las­ta­jis­ta ja hei­dän elä­mästään.
14.45: Murtunut mies, osa 1.
15.35: Murtunut mies, osa 2.
16.25: Nyrkein ja potkien. Mitch ta­paa ar­mei­ja­nai­kai­sen tuttunsa,..
17.15: Liekehtivä torni. Aust­ra­lia­lai­nen hen­gen­pe­las­ta­ja, Wi­ley Brown,..
15
15.00 Baywatch
Le­gen­daa­ri­nen sar­ja San­ta Mo­ni­cas­sa si­jait­se­van vaa­ral­li­sen ran­nan hen­gen­pe­las­ta­jis­ta ja hei­dän elä­mästään.
ma: Lemmenlaiva, osa 1.
ti: Lemmenlaiva, osa 2.
ke: Panttivangit.
15.10 Baywatch
Uhkapeliä. Mitch tu­tus­tuu ita­lia­lai­seen näyt­te­li­jättäreen,..
15.05 Myy­tin­mur­ta­jat: Jouluerikoinen
Jouluerikoinen.
15.55 Esit­te­lys­sä: mtv-pal­ve­lu - Parasta aikaa
16.00 Penn & Tel­ler: Na­ruta meitä!
ma: Rohkeaa lähitaikuutta.
ti: Mentalismia ja munia.
16.00 Sta­di vs. Lande
Opet vastakkain. Il­lan mit­te­lös­sä testataan,..
16.05 Simpsonit
Le­gen­daa­ri­sen piir­ros­sar­jan 24. tuo­tan­to­kau­si. Ho­mer, Marge, Lisa,
16.00 Selviytyjät
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
16.00: Ken kirouksen selättää.
16.55: Heimonsa hylkiö. En­sim­mäi­nen haa­mu­saa­ren-kä­vi­jä pa­laa ta­kai­sin leiriin...
16.10 Subleffa: Yksin kotona
Yksin kotona. Mc­Cal­lis­te­rit läh­te­vät suu­rel­la to­hi­nal­la jou­luk­si Pa­rii­siin, mut­ta jo­tain tär­keää unoh­tuu va­hin­gos­sa ko­tiin: 8-vuo­tias Ke­vin, per­heen kuopus...
Ohjaus: Chris Columbus, USA 1990
16.55 Tun­tu­rin ta­ri­na - luon­tot­ri­lo­gian huipennus
17.00 Mas­ked Singer Suomi
Semifinaali. Se­mi­fi­naa­li. Tä­nään näh­dään nel­jän hah­mon ää­rim­mäi­set johtolangat...
17.00 Kuutamolla
Antti Tuomas Heikkinen, Paleface ja Sanna Stellan. On taas ai­ka valehdella!..
17.00 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Pekka Mattila. Stu­dios­sa hai­see ja tun­nel­ma välittyy...
17.05 Mas­ked Singer Suomi
Salaisuudet paljastuu.
17.50 Top Gear
15. kau­den par­haat pa­lat, osa 2. Kau­den par­hai­den pa­lo­jen kak­ko­so­sas­sa näh­dään Porsc­he Pa­na­me­ra Tur­bo, As­ton Mar­tin Ra­pi­de ja Ma­se­ra­ti Quatt­ro­por­te GT S Jeremyn,..
18
18.00 Po­lii­sit UK: Ajojahti
Brit­ti­läi­nen po­liisisarja.
ma: Kovia kolauksia.
ti: Lumipesuja. Tal­vis­ta idyl­liä häi­rit­see mies, jo­ka rie­huu kir­veen kans­sa baarissa...
ke: Hurjapäät. Hurjapäät...
18.00 Ulosottomiehet
Do­ku­men­taa­ri­nen rea­li­ty­sar­ja brit­ti­läi­sis­tä ulo­sot­tomiehistä.
to: Muilla mailla?
pe: Perintöriidan jälkipyykkiä. Kun ulo­sot­to­mie­het saa­pu­vat paikalle,..
18.05 Frendit
Ame­rik­ka­lai­nen ko­me­dia­sar­ja kuu­den ys­tä­vyk­sen yh­teiselosta.
18.05: Miksi Rachel nauroi?
18.35: Aikamies ja hupakko. Joey har­kit­see oman asun­non hankkimista,..
19.00: Vuokralainen Eddie. Chand­ler löy­tää uu­den kämp­päkaverin...
19.30: Petollinen juoni.
19.00 Frendit
Ame­rik­ka­lai­nen ko­me­dia­sar­ja kuu­den ys­tä­vyk­sen yh­teiselosta.
ma: Kosto elää, Heckles ei. Viisi pihviä ja munakoiso.
ti: Lypsä vähän, Chandler. Vauva kyydissä.
ke: Kissa vieköön. Tun­teet kuohuvat,.. Chandlerin lista.
19.00 Frendit
Ame­rik­ka­lai­nen ko­me­dia­sar­ja kuu­den ys­tä­vyk­sen yh­teiselosta.
Kausi 2. Jaksot 9-10.
19.05 Sta­di vs. Lande
Analyyttisia siirtoja.
19.00 Frendit
Ame­rik­ka­lai­nen ko­me­dia­sar­ja kuu­den ys­tä­vyk­sen yh­teiselosta.
19.00: Kosto elää, Heckles ei.
19.30: Viisi pihviä ja munakoiso. Lu­vas­sa krii­se­jä ja kyräilyä,..
20.00: Lypsä vähän, Chandler.
20.30: Vauva kyydissä. Mo­ni­ca mei­naa myr­kyt­tää veljensä...
19.55 Tun­tu­rin ta­ri­na - luon­tot­ri­lo­gian huipennus
20.00 Simpsonit
Le­gen­daa­ri­sen piir­ros­sar­jan 24. tuo­tan­to­kau­si. Ho­mer, Mar­ge, Li­sa, Bart ja Mag­gie Simp­son jat­ka­vat seik­kai­lu­jaan Sp­ring­fieldissä.
ma: Ihmepuu. Homerista hipsteri.
ti: Koiramaisia tekoja. Maailmanlopun meininki.
ke: Springfield säästökuurilla. Täydelliset vanhemmat.
to: Rakkaus on kimuranttia. Vaarallinen televisio.
pe: Paha poika Abe. Parempia ihmisiä.
20.00 Subleffa: Batman
Batman. DC Co­mic­sin suo­sit­tuun sar­ja­ku­vaan pe­rus­tu­va toi­min­ta­seik­kai­lu trau­ma­ti­soi­tu­nees­ta mil­jo­nää­ris­tä Bru­ce Way­nes­ta, jo­ka ri­kol­lis­ten uha­tes­sa muut­tuu Got­ha­min kau­pun­kia suo­je­le­vak­si su­per­san­ka­rik­si. Le­pak­ko­mie­hen apua tar­vi­taan nyt enem­män kuin kos­kaan, sil­lä kau­pun­kia ter­ro­ri­soi ir­vok­kaas­ti vir­nui­leva Jokeri
Ohjaus: Tim Burton, 1989
21
21.00 Subleffa: Isä­ni on turbomies
Isäni on turbomies. Vauh­dik­kaas­sa per­he­ko­me­dias­sa st­res­saan­tu­nut isä ei löy­dä enää jou­luaat­to­na poi­kan­sa toi­vo­maa suosikkilelua,
Ohjaaja: Brian Levant, USA 1996.
21.00 Subleffa: Len­tä­vät luupäät
Lentävät luupäät. Len­no­kas ko­me­dia il­mai­lun ja sa­lais­ten agent­tien parista,..
Ohjaaja: Ere Kokkonen, Suomi 1984.
21.00 Subleffa: Yksin kotona
Yksin kotona. Mc­Cal­lis­te­rit läh­te­vät suu­rel­la to­hi­nal­la jou­luk­si Pa­rii­siin, mut­ta jo­tain tär­keää unoh­tuu va­hin­gos­sa ko­tiin: 8-vuo­tias Ke­vin, per­heen kuopus...
Ohjaus: Chris Columbus, USA 1990
21.00 Subleffa: Yk­sin ko­to­na 2 - Ek­sy­nyt New Yorkissa
Yksin kotona 2 - Eksynyt New Yorkissa. Ke­vin-poi­ka ek­syy jou­lu­lo­ma­mat­kal­la per­hees­tään New Yor­kis­sa mu­ka­naan niin isän lom­pak­ko kuin luot­to­kor­tit­kin. Pääo­sis­sa: Ma­cau­lay Cul­kin, Joe Pes­ci, Da­niel Stern, John Heard, Cat­ha­rine O'Hara.
Ohjaaja: Chris Columbus, USA 1992
21.00 Subleffa: Yk­sin kotona 3
Yksin kotona 3. Ko­ko per­heen suo­sik­ki­ko­me­dian kol­man­nes­sa osas­sa va­koo­ja­jouk­ko pii­lot­taa ar­vok­kaan mik­ro­si­run 8-vuo­tiaan Ale­xin leik­kiau­toon. Nyt ros­vot tah­to­vat aar­teen takaisin,..
Ohjaaja: Raja Gosnell, USA 1997.
21.00 Subleffa: Yk­sin kotona 4
Yksin kotona 4. Ko­ko per­heen hit­ti­ko­me­dian nel­jän­nes­sä seik­kai­lus­sa Ke­vin Mc­Cal­lis­te­rin van­hem­mat ovat eron­neet, ja Ke­vin asus­taa äi­tin­sä kanssa...
Ohjaaja: Rod Daniel, USA 2002.
22.15 Supernatural
Yhteen hiileen. Dean läh­tee mat­kaan Jac­kin kans­sa, jon­ka täy­tyy suo­rit­taa vii­mei­nen ri­tuaa­li voit­taak­seen Chuckin...
22.50 Nuori MacGyver
Matriarkka. Mac ja hä­nen isän­sä läh­te­vät van­han vi­hol­li­sen perään,..
22.50 Subleffa: Mi­nä päi­vänä tahansa
Minä päivänä tahansa. Ve­ren ja hien ma­kui­nen ta­ri­na ame­rik­ka­lais­jal­ka­pal­lon val­men­ta­jas­ta suu­ren rahan,..
Ohjaaja, osatuottaja ja osakäsikirjoittaja: Oliver Stone, USA, 1999.
22.45 Subleffa: Emoji-elokuva
Emoji-elokuva.
Ohjaus Tony Leondis, USA 2017
23.10 Sta­di vs. Lande
Pohjoisen tuulia.
23.10 Subleffa: Spesialisti
Spesialisti.
Ohjaaja: Luis Llosa, USA 1994.
23.10 Top Gear
Au­to-os­tok­sil­le ai­ko­va Al­ba­nian ala­maail­man po­mo ot­taa yh­teyt­tä ja pyy­tää sel­vit­tämään,..
23.25 Subleffa: Takaa-ajajat
Takaa-ajajat.
USA 1998.
23.50 Top Gear
15. kau­den par­haat pa­lat, osa 1...
0
00.00 Subleffa: Uu­no Tur­ha­pu­ro - kaksoisagentti
00.10 Myy­tin­mur­ta­jat: Fanipostia
00.10 Hävyttömät
00.55 Tilt Esports
01.00 Myytinmurtajat
01.05 Simpsonit
01.15 Nuori MacGyver
01.25 Myytinmurtajat
01.25 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
01.35 Penn & Tel­ler: Na­ruta meitä!
02.00 Simpsonit
02.05 Top Gear
Brit­ti­läi­nen au­toi­luohjelma,..
02.25 Simpsonit
02.20 Simpsonit
02.10 Ulosottomiehet
02.30 En­sit­ref­fit lennolla
Yh­dys­val­ta­lai­nen rea­lityohjelma.
Kausi 1. Jaksot 7-8.
02.35 Myytinmurtajat
02.40 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Jaksot 7-4.
02.55 Jär­jen jättiläinen
02.55 Simpsonit
Frinkcoin.
3
03.15 Simpsonit
03.10 Score 2020
03.30 Versus
03.40 Simpsonit
03.45 999: Mi­kä hätänä?
03.50 999: Mi­kä hätänä?
Mummo maassa.
03.20 Mas­ked Singer Suomi
04.10 30 for 30 Series
Nature Boy.
Ohjaus: Rory Karpf, USA 2017.
04.15 Tilt Esports
04.25 Penn & Tel­ler: Na­ruta meitä!
04.20 Simpsonit
04.35 Simpsonit
Kausi 25. Jaksot 16-17.
04.40 Supernatural
04.45 Myytinmurtajat
04.50 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
04.55 Eloonjääneet
05.30 Simpsonit
05.30 Chuggington
05.50 Muu­mi­laak­son tarinoita