Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 25.2. ti 26.2. ke 27.2. to 28.2. pe 1.3. la 2.3. su 3.3.
6

06.30 Mo­lang-pu­pu

06.35 C­hug­ging­ton

06.50 Muu­mi­laak­son ta­ri­noi­ta (x10)

07.35 Paa­vo Pe­su­sie­ni

08.00 Nuo­ri Ro­bin Hood

Os­tos­ka­na­va T­vins.com

08.15 Al­vin ja pik­kuo­ra­vat

08.30 Kaar­lo ja Pert­tu

Ro­bot­ti­jen­gi

08.45 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

9

09.00 Poi­ka­mies­bok­si

Opintiellä Asuntopolitiikkaa Eksässä vara parempi Lontoo kutsuu Ruokasota

Bur­ge­ri­mies

Pako New Yorkiin. Bur­ge­ri­mies tu­lee kuin sa­de Do­nald T­rum­pin ko­ti­kau­pun­kiin.

Ra­dal­la

Rei­jo pa­le­lee en­sin Ke­mi­jär­vel­lä ul­ko­töis­sä, mut­ta ju­nas­sa tun­nel­ma läm­pe­nee het­kes­sä.

09.30 Last Man on Earth

Fiksua ja hölmöä Kotiinpaluu

Su­pe­rior Do­nuts

Pilot What's the Big Idea? Crime Time

10.00 Lem­men vie­mää

Musta silmä. Xenian valhe. Kanahäkin vanki. Paniikkipaasto. Uusinta.

Os­tos­ka­na­va T­vins.com

11.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

C­ra­zy Ex-Girlf­riend

Josh's Ex-Girlfriend is Crazy En halua nähdä Joshia enää koskaan.
12

12.00 Em­mer­da­le

Nel­jän täh­den il­lal­li­nen (x4)

Osmo Ikonen. Ninja Sarasalo. Marita Taavitsainen. Sauli Koskinen.

Pi­lan­päi­ten

12.15 Simp­so­nit (x5)

Ihana Apu. Pikku lukiolainen. Tosi-tv. Isän poliisitoimi. Klovni alamaissa.

12.30 Sa­la­tut e­lä­mät

Aina kun flippaan, auto on irti. Gunnar saa käyrän nousuun. Rakkaudella muistaen, Sami Kosonen. Alissa ja Sanni tanssivat lantadaa. Hyvästi, Sanni Taalasmaa.

13.00 Va­leh­te­le­vat viet­te­li­jät

Suuria päätöksiä. Sydämen ääni. Muistiongelmia Lahja Spencerille Uusi ääni kellossa

14.00 Lo­ve Is­land UK

Kaikki peliin. Kuudes viikko. Rakkautta vain. Paripudotus.

Lo­ve Is­land UK

Valheenpaljastin.

14.05 Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan?

Ina Mikkola. Tä­nään tar­joi­lem­me hyy­tä­vän viil­tä­vää ja a­jan­koh­tais­ta pö­lö­pö­lö-kes­kus­te­lua.

14.50 #Sub­lef­fa: Rau­ta­kaup­pias Uu­no Tur­ha­pu­ro - p­re­si­den­tin vä­vy

Rau­ta­kaup­pias Uu­no Tur­ha­pu­ro - p­re­si­den­tin vä­vy. Uu­non ap­piu­kon o­sak­keet p­re­si­den­tin­vaa­li­mark­ki­noil­la o­vat kor­keal­la, ja Uu­no te­kee par­haan­sa va­lin­nan hy­väk­si, ai­van o­man e­tun­sa vuok­si.
15

15.00 On­ly in Ja­pan

Kuolettava liukuhihnakauhu. Maitonauratus. Kiikarijalkapallo. Sukkahousujen monet kasvot.

15.00 Mo­der­ni per­he (x4)

Valkoinen joulu. Leikkitreffit. Omilla siivillä. Tuuletuksen paikka.

15.15 Pi­lan­päi­ten

15.30 Wal­ker, Tek­sa­sis­ta

Arjen sankareita Regeneraatio Häivähdys menneisyydestä Talven sielu

Kau­hu­keit­tiö

18 Chefs Compete Raa­kaa me­noa.

16.30 Nel­jän täh­den il­lal­li­nen

Miss Suomi Alina Voronkova. Sami Uotila. Saana Akiola. Eero Ettala.

Simp­so­nit

Venäläinen juttu.

16.40 Tek­na­vi

17.00 S­ta­di vs. Lan­de

Nyt bamlataan stadia! Nyt bam­la­taan s­ta­dia!

Suo­men sur­kein kus­ki

Kaasu pohjaan! Tä­nään kus­kit saa­vat a­jaa niin lu­jaa kuin us­kal­ta­vat.

O­ta ra­hat ja juok­se

Jalkapalloilevat isä ja tytär. Jal­ka­pal­loi­le­vat i­sä ja ty­tär.

Ra­dal­la

Rei­jo pa­le­lee en­sin Ke­mi­jär­vel­lä ul­ko­töis­sä, mut­ta ju­nas­sa tun­nel­ma läm­pe­nee het­kes­sä.

Bur­ge­ri­mies

Pako New Yorkiin. Bur­ge­ri­mies tu­lee kuin sa­de Do­nald T­rum­pin ko­ti­kau­pun­kiin.

Fort Boyard Suo­mi

Veden alta yläilmoihin. Fort Boyard Suo­men toi­ses­sa jak­sos­sa näh­dään kuin­ka e­rit­täin kil­pai­lu­hen­kis­ten har­maan ja kel­tai­sen jouk­kueen kant­ti kes­tää hyön­tei­siä, löy­tyy­kö jouk­kueil­ta ma­te­maat­tis­ta rat­kai­su­ky­kyä ja sa­mal­la tes­ta­taan kil­pai­li­joi­den pai­neen sie­to­ky­kyä niin ve­den al­la kuin y­läil­mois­sa.

17.10 Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan?

Ina Mikkola. Tä­nään tar­joi­lem­me hyy­tä­vän viil­tä­vää ja a­jan­koh­tais­ta pö­lö­pö­lö-kes­kus­te­lua.
18

18.00 Paa­vo Pe­su­sie­ni

Patrikin Kuponkipäivä/Pois kuvasta. Kuplakioski / Pöksyt pamahti. Meduusan verkko / Plankton.

18.10 UE­FA C­ham­pions Lea­gue -ma­ka­sii­ni

Jal­ka­pal­lon Mes­ta­rien lii­gan viik­ko­ma­ka­sii­ni.

18.30 Simp­so­nit

Tuttuja tarinoita. Perhe Riossa. Uraohjus. Eräs elämäntarina. Sarjakuva-Homer. Venäläinen juttu.

18.40 Myy­tin­mur­ta­jat

Norsu ja hiiri. Ja­mie ja A­dam tes­taa­vat, on­ko tyn­ny­ris­sä o­le­via ka­lo­ja to­del­la­kin help­po am­pua. En­tä pe­läs­tyy­kö nor­su pien­tä hiir­tä?

19.00 Mo­der­ni per­he

Valkoinen joulu. Leikkitreffit. Omilla siivillä. Tuuletuksen paikka.

Nel­jän täh­den il­lal­li­nen (x4)

Osmo Ikonen. Ninja Sarasalo. Marita Taavitsainen. Sauli Koskinen.

Ra­dal­la

Rei­jo pa­le­lee en­sin Ke­mi­jär­vel­lä ul­ko­töis­sä, mut­ta ju­nas­sa tun­nel­ma läm­pe­nee het­kes­sä. Yh­teis­lau­lun rai­kues­sa eh­tii Vee­ra ra­vin­to­la­vau­nun tis­kin ta­ka­na e­de­tä ju­na­suk­kap­ro­jek­tis­saan ja o­pe­raa­tio­kes­kuk­seen ka­saan­tuu haas­tei­ta.

19.30 Ril­lit huu­rus­sa

Kryptovaluuttasotku. Luottamuksen rapautuminen. Juhlien jälkikaiku. Hääväestä mittaa.

19.45 Sub.doc: Ro­bo­tit e­lä­mäs­säm­me o­sa 2/2

Lastentauteja. Ai­nut­laa­tui­nen ro­bot­ti­koe jat­kuu. Ne­li­vuo­tias Et­han ta­paa Kas­par-ro­bo­tin, jo­ka o­pet­taa kom­mu­ni­kaa­tio­tai­to­ja au­tis­ti­sil­le lap­sil­le. Neil jät­tää MS-tau­tia sai­ras­ta­van Lin­da-vai­mon­sa en­sim­mäis­tä ker­taa Ca­re­Bot-hoi­va­bo­tin huo­maan.

20.00 Nel­jän täh­den il­lal­li­nen

Osmo Ikonen. Ninja Sarasalo. Marita Taavitsainen. Sauli Koskinen.

20.00 Suh­de­sop­pa

Ystävykset Pohjoisesta. Ys­tä­vyk­set Poh­joi­ses­ta. Ro­va­nie­men nai­set näyt­tä­vät kaa­pin pai­kan mie­hil­le täs­sä ka­ve­ri­po­ru­kas­sa.

20.30 Simp­so­nit

Venäläinen juttu. Ihana Apu. Pikku lukiolainen. Tosi-tv.
21

21.00 Ra­dal­la

Rei­jo pa­le­lee en­sin Ke­mi­jär­vel­lä ul­ko­töis­sä, mut­ta ju­nas­sa tun­nel­ma läm­pe­nee het­kes­sä.

Myy­rä

Ki­sas­sa lop­puun as­ti py­sy­nyt fi­naa­li­kol­mik­ko saa vie­lä yh­den mah­dol­li­suu­den ker­ryt­tää ra­ha­pot­tia ja sel­vit­tää, ku­ka heis­tä on Myy­rä. Seik­kai­lu Mek­si­kos­sa hui­pen­tuu tes­tiin, jo­ka lo­pul­ta rat­kai­see ko­ko kil­pai­lun se­kä ra­ha­po­tin voit­ta­jan.

#Sub­lef­fa: Da­re­de­vil

Daredevil. Mar­ve­lin sar­ja­ku­va­hah­moon pe­rus­tu­va su­per­san­ka­rie­lo­ku­va, jon­ka pääo­sas­sa on Da­re­de­vil, oi­keal­ta ni­mel­tään Matt­hew Mur­dock. Mur­dock e­lää kak­soi­se­lä­mää, päi­vä­työs­sä hän toi­mii vä­häo­sais­ten puo­lus­tu­sa­sia­na­ja­ja­na ja öi­sin jah­taa so­kea­na su­per­san­ka­ri­na ri­kol­li­sia.

#Sub­lef­fa: Lot­to­voit­ta­ja UKK Tur­ha­pu­ro

Lottovoittaja UKK Turhapuro. Kun Uu­no on voit­ta­nut lo­tos­sa mil­joo­nia, täy­tyy voit­ta­jan e­lää voit­ta­jan ta­voin. Mut­ta on­ko Uu­no voit­ta­nut to­del­la?

#Sub­lef­fa: Uu­no Tur­ha­pu­ro me­net­tää muis­tin­sa

Uuno Turhapuro menettää muistinsa. Uu­no ja hä­nen vai­mon­sa o­vat e­roa­mas­sa, ap­piu­kon suu­rek­si hel­po­tuk­sek­si. Mut­ta sit­ten sat­tuu pie­ni on­net­to­muus, ei­kä Uu­no e­nää muis­ta mi­tään, ei e­des si­tä, ku­ka hän on..

#Sub­lef­fa: T­he Re­ve­nant

The Revenant. TV-EN­SI-IL­TA! Suu­rel­li­nen ja Os­ca­reil­la pal­kit­tu seik­kai­lu, jos­sa Leo­nar­do Di­Cap­rio e­sit­tää kar­hun haa­voit­ta­maa tur­kis­met­säs­tä­jää Hugh G­las­sia, jon­ka o­mat to­ve­rit hyl­kää­vät e­rä­maa­han. Sel­viy­tyäk­seen G­las­sin on kes­tet­tä­vä us­ko­mat­to­mia vas­toin­käy­mi­siä ja kul­jet­ta­va lä­pi an­ka­ran tal­ven pe­rik­sian­ta­mat­ta. I­nar­ri­tu. U­SA 2015 (150') Pääo­sis­sa: Leo­nar­do Di­Cap­rio, Tom Har­dy, Will Poul­ter.

#Sub­lef­fa: A­pi­noi­den p­la­nee­tan syn­ty

Apinoiden planeetan synty. Lää­ke­la­bo­ra­to­rion koe-e­läin­sim­pans­sin poi­ka­nen pää­tyy tut­ki­jan ko­tiin lem­mi­kik­si. Pian sel­viää, et­tä sim­pans­sin e­li­mis­töön on pää­ty­nyt Alz­hei­me­rin tau­tiin ke­hi­tet­tyä lää­ket­tä. Lää­ke te­kee sim­pans­sis­ta huo­mat­ta­vas­ti la­ji­to­ve­rei­taan ä­lyk­kääm­män, ja seu­rauk­set o­vat ar­vaa­mat­to­mat. U­SA, 2011.

22.00 #Sub­lef­fa: A­ce Ven­tu­ra - Lem­mik­ki­dek­ka­ri

Ace Ventura - Lemmikkidekkari. Maail­man ai­noa lem­mik­kiet­si­vä A­ce Ven­tu­ra saa teh­tä­väk­seen rat­kais­ta, ku­ka kaap­pa­si jal­ka­pal­lo­jouk­kueen mas­kot­ti­del­fii­nin vain viik­ko­ja en­nen tär­keää pe­liä.

22.30 Sub.doc: Ro­bo­tit e­lä­mäs­säm­me o­sa 2/2

Lastentauteja. Ai­nut­laa­tui­nen ro­bot­ti­koe jat­kuu. Ne­li­vuo­tias Et­han ta­paa Kas­par-ro­bo­tin, jo­ka o­pet­taa kom­mu­ni­kaa­tio­tai­to­ja au­tis­ti­sil­le lap­sil­le.

22.45 Su­per­na­tu­ral (x2)

#Sub­lef­fa: Ta­ru Sor­mus­ten her­ras­ta - Ku­nin­kaan pa­luu

Ta­ru Sor­mus­ten her­ras­ta: Ku­nin­kaan pa­luu. Pe­ter Jack­so­nin oh­jaa­man, tun­ne­tun e­lo­ku­vat­ri­lo­gian kol­mas o­sa. Ho­bi­tit F­ro­do ja Sam K­lon­kun o­pas­ta­ma­na lä­hes­ty­vät Mor­do­rin Tuo­mio­vuor­ta, jon­ka uu­me­niin saat­tueen on mää­rä sor­mus heit­tää tu­hot­ta­vak­si. Sa­maan ai­kaan Kes­ki-Maa A­ra­gor­nin joh­ta­ma­na val­mis­tau­tuu vii­mei­seen tais­te­luun vel­ho Sau­ro­nin pa­ho­ja voi­mia vas­taan.

23.10 Hä­vyt­tö­mät

23.10 T­he St­rain (x2)

Pahuuden ydin. Rakkaushuolia.

23.45 Le­gends

Pimeys tihenee.

112

Ikävä raideliikenneonnettomuus.
0

00.00 #Sub­lef­fa: Mil­lion Dol­lar Ba­by

Million Dollar Baby.

00.10 A­me­ri­cans (x2)

Räkätauti. Pastori Tim .

00.45 Tek­na­vi

#Sub­lef­fa: Com­man­do

Commando.

00.45 Myy­tin­mur­ta­jat

Lyijyilmapallo.

01.05 Mo­dus

Tutkinta alkaa. Jou­luyön mur­ha saa run­saas­ti jul­ki­suut­ta ja po­lii­si kai­paa In­ger Jo­han­ne Vi­kin a­pua te­ki­jän p­ro­fi­loi­mi­seen.

01.20 Vi­ron sur­kein kus­ki

Perhelomaa ja kuurankukkia.

01.45 112

Humalan huuruiset kansalaiset.

02.00 T­win Peaks

02.00 Simp­so­nit (x2)

02.00 Su­per­na­tu­ral (x2)

02.15 Myy­tin­mur­ta­jat

02.30 T­win Peaks

02.40 Ry­sän pääl­lä

02.50 E­lä­mää P­hi­la­delp­hias­sa (x2)

3

03.00 Ry­sän pääl­lä

03.00 Suo­men sur­kein kus­ki

03.10 Sub.doc: Ro­bo­tit e­lä­mäs­säm­me o­sa 2/2

03.35 Wal­ker, Tek­sa­sis­ta

03.45 60 päi­vää ki­ven si­säs­sä

03.45 Myy­tin­mur­ta­jat

Suo­men sur­kein kus­ki

03.55 Kau­hu­keit­tiö

04.10 Wal­ker, Tek­sa­sis­ta

04.10 Wal­ker, Tek­sa­sis­ta

04.30 Wal­ker, Tek­sa­sis­ta

To­sie­lä­män L-koo­di: Los An­ge­les