Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 4.2. ti 5.2. ke 6.2. to 7.2. pe 8.2. la 9.2. su 10.2.
6

06.35 Mo­lang-pu­pu

06.40 C­hug­ging­ton

06.50 Muu­mi­laak­son ta­ri­noi­ta (x10)

07.40 Paa­vo Pe­su­sie­ni

Leo

07.45 Paa­vo Pe­su­sie­ni

08.00 Nuo­ri Ro­bin Hood

Os­tos­ka­na­va T­vins.com

08.15 Al­vin ja pik­kuo­ra­vat

08.30 Kaar­lo ja Pert­tu

Ro­bot­ti­jen­gi

08.45 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

9

09.00 F­resh Off t­he Boat

Ei nimi miestä pahenna. Vuokralaiset. Luokkaretki. Vale-Alison. Sisaruskateutta.

Bur­ge­ri­mies

New Orleans, Louisiana. Bur­ge­ri­mies Ak­se­li Her­le­vi naut­tii ma­keis­ta mun­keis­ta ja ry­mis­te­lee Bour­bon St­ree­til­la.

Ra­dal­la

Jaak­ko naut­tii työs­tään die­sel­ve­tu­rin oh­jai­mis­sa. Ke­sä­hel­teet hi­koi­lut­ta­vat kon­duk­töö­ri E­li­naa ja ju­na­help­pi Ti­moa.

09.30 Last Man on Earth

Yllätysvierailu Kuollut mies Philin rangaistus Herkkusirkat Aurinkopaneelihuolia

10.00 Lem­men vie­mää

Vihjailua. Talli palaa! Christophin uhkaus. Minä näen! Tunnustus.

Os­tos­ka­na­va T­vins.com

11.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

C­ra­zy Ex-Girlf­riend

Josh is the Man of My Dreams, Right? Pääseekö Josh häihin?

11.55 Em­mer­da­le

Simp­so­nit (x5)

Hupaisat Simpson-tarinat Kauhujen talo XII Kahlitut Baarimikko Rakastunut

Pi­lan­päi­ten

12

12.15 Simp­so­nit (x4)

Autio taivas. Kipeä lapsuus. Pikku Buddha. Perhetarkastus.

12.25 Sa­la­tut e­lä­mät

Salaisuuksista vanhin. Piilomaan pikku Jiri. Severi tekee kuorin. Kalle pitää humalanpalveluksen. Kari paukuttaa vanhaa kaveria.

12.55 Duud­so­nit tu­li ta­loon

9. Kulissien takana. 10. Gumball-ralli.

Va­leh­te­le­vat viet­te­li­jät

Tik tak Kaaos Pako

13.55 Lo­ve Is­land UK

Casa Amore.

Lo­ve Is­land UK

Ranskalainen suudelma.

Lo­ve Is­land UK

Neljäs viikko. Uudet parit. Piiri pieni pyörii.

14.15 #Sub­lef­fa: Uu­no Tur­ha­pu­ro - Her­ra Hel­sin­gin her­ra

Uuno Turhapuro - Herra Helsingin herra. Kai­kil­le tu­tun Uu­non u­ra­put­ki val­tiol­li­sen e­lä­män pal­ve­luk­ses­sa on ly­hyt mut­ta no­pea, ja ai­noas­taan tai­vas tun­tuu o­le­van ra­ja­na.

14.25 U­lo­sot­to­mie­het (x3)

Väärennettyä rahaa. Bordellitoimintaa. Kallista oikeudenkäyntiä.
15

15.00 Di­ce - koo­mi­kon pa­luu

The Trial

15.00 Viet­te­le vaat­teil­la

Nuoret ja tyylikkäät. Kansainväliset Kandidaatit. Persoonalliset Kameliontit.

15.10 Pi­lan­päi­ten (x2)

15.30 Wal­ker, Tek­sa­sis­ta

Lucas, osa 2 Unohdetut Viimeinen lajiaan, osa 1 Viimeinen lajiaan, osa 2 Ihmelapsi

16.20 Ru­Paul's D­rag Ra­ce: All S­tars

Grande finale. Kil­pai­lu hui­pen­tuu fi­naa­liin, jos­sa kil­pai­li­joi­ta vie­dään!

16.30 Simp­so­nit

Kaikkien aikojen huonoin jakso Bobin kosto Nälkälakko Safari Herran ylistys

17.00 S­ta­di vs. Lan­de

Lihis kahdella nakilla! Li­his kah­del­la na­kil­la! Jak­sos­sa lan­de poh­tii, mil­lä vuo­si­sa­dal­la HIFK o­li­kaan pe­rus­tet­tu.

Suo­men sur­kein kus­ki

Tä­nään kus­kit saa­vat haas­teek­seen nou­taa pos­tia jyr­kän­teen var­rel­ta, mut­ta kuin­ka mä­ki­läh­tö heil­tä on­nis­tuu?

Punk'd Suo­mi

Seksikäs Suklaa. Mar­ti­na Ai­to­leh­den, Jan­ni Hus­sin ja Sa­ra C­ha­fa­kin huu­mo­rin­ta­jut jou­tu­vat to­ti­ses­ti koe­tuk­sel­le, kun hei­dät kut­su­taan vie­raik­si Suo­men ou­doim­paan talk-s­how­hun!

Ra­dal­la

Jaak­ko naut­tii työs­tään die­sel­ve­tu­rin oh­jai­mis­sa. Ke­sä­hel­teet hi­koi­lut­ta­vat kon­duk­töö­ri E­li­naa ja ju­na­help­pi Ti­moa.

Bur­ge­ri­mies

New Orleans, Louisiana. Bur­ge­ri­mies Ak­se­li Her­le­vi naut­tii ma­keis­ta mun­keis­ta ja ry­mis­te­lee Bour­bon St­ree­til­la.

17.20 Myy­tin­mur­ta­jat

Luodit viuhuvat. A­dam ja Ja­mie sel­vit­tä­vät, on­ko to­del­la vaa­ral­lis­ta säi­lyt­tää luo­te­ja ja la­dat­tu­ja a­sei­ta kuu­mas­sa uu­nis­sa tai heit­tää am­muk­sia nuo­tioon.

U­lo­sot­to­mie­het

Perhe on pahin. Paul ja S­te­ve koh­taa­vat nel­jä e­ri­lais­ta hää­tö­ta­paus­ta. En­sim­mäi­ses­sä niis­tä on mu­ka­na po­lii­si, kos­ka vuok­ra­lai­nen voi ol­la vuok­ra­nan­ta­jan mu­kaan vä­ki­val­tai­nen.
18

18.00 Paa­vo Pe­su­sie­ni

Simp­so­nit

Paa­vo Pe­su­sie­ni

18.25 Simp­so­nit

Tenniskenttä Ten­nis­kent­tä.

U­lo­sot­to­mie­het

Bordellitoimintaa. Paul, P­hil ja Ben koh­taa­vat ta­lon­val­taa­jat, jois­ta ku­kaan ei vai­ku­ta tie­tä­vän ti­lan­tees­ta mi­tään.

Simp­so­nit

Uusi tyttö Kolme seikkailua. Hylätyt lapset Autio taivas.

UE­FA C­ham­pions Lea­gue -ma­ka­sii­ni

Jal­ka­pal­lon Mes­ta­rien lii­gan viik­ko­ma­ka­sii­ni.

18.55 U­lo­sot­to­mie­het

Väärennettyä rahaa. Paul ja S­te­ve te­ke­vät hää­tö­teh­tä­vän yh­tey­des­sä mie­len­kiin­toi­sen löy­dön: val­ta­van mää­rän vää­ren­net­tyä ra­haa.

18.55 U­lo­sot­to­mie­het

Kallista oikeudenkäyntiä. Perhe on pahin.

Myy­tin­mur­ta­jat

Myytinmurtajat supersankareina. A­dam, Ja­mie ja ju­nio­ri­tii­mi ra­ken­ta­vat ja tes­taa­vat su­per­san­ka­rien myyt­ti­siä ih­me­vem­paim­pia.

Ra­dal­la

Jaak­ko naut­tii työs­tään die­sel­ve­tu­rin oh­jai­mis­sa. Ke­sä­hel­teet hi­koi­lut­ta­vat kon­duk­töö­ri E­li­naa ja ju­na­help­pi Ti­moa.

Myy­tin­mur­ta­jat

Myyttievoluutioita. Myy­tin­mur­ta­jat tes­taa­vat van­ho­jen myyt­tien poh­jal­ta poi­ki­nei­ta jat­ko­myyt­te­jä.

19.30 Jää­kiek­kos­tu­dio: C­ham­pions Hoc­key Lea­gue

19.50 C Mo­re e­sit­tää: C­ham­pions Hoc­key Lea­gue -fi­naa­li

Finaali / Frölunda - München.

19.50 Top Gear

16. kau­den par­haat pa­lat, o­sa 2. Kau­den par­hai­den pa­lo­jen kak­ko­so­sas­sa ker­ra­taan, kuin­ka Je­re­my, Ric­hard ja Ja­mes ai­heut­ta­vat Nor­jas­sa hä­vi­tys­tä leik­kuu­pui­mu­ris­ta ky­hää­mäl­lään lu­miau­ral­la.

20.00 Simp­so­nit (x2)

Hupaisat Simpson-tarinat Autio taivas.

20.00 Simp­so­nit (x6)

Baarimikko Rakastunut Kipeä lapsuus. Pikku Buddha. Perhetarkastus Makeaa mahan täydeltä

20.00 Sub.doc: Sir­kus - e­lä­mää tien pääl­lä

Sirkus - elämää tien päällä. B­rit­ti­läi­set Dar­nel­lit o­vat sir­kus­lai­sia jo 200 vuo­den ta­kaa. Per­heen kol­me poi­kaa o­vat kaik­ki sir­kuk­ses­sa mu­ka­na, mut­ta nyt yh­tä heis­tä hou­kut­taa ta­val­li­nen e­lä­mä.
21

21.00 Ra­dal­la

Jaak­ko naut­tii työs­tään die­sel­ve­tu­rin oh­jai­mis­sa. Ke­sä­hel­teet hi­koi­lut­ta­vat kon­duk­töö­ri E­li­naa ja ju­na­help­pi Ti­moa.

21.00 #Sub­lef­fa: Yk­sin ko­to­na 4

Yk­sin ko­to­na 4. Ko­ko per­heen hit­ti­ko­me­dian nel­jän­nes­sä seik­kai­lus­sa Ke­vin Mc­Cal­lis­te­rin van­hem­mat o­vat e­ron­neet, ja Ke­vin a­sus­taa äi­tin­sä kans­sa. Mut­ta jou­lun poi­ka viet­tää i­sän­sä rik­kaan tyt­töys­tä­vän kar­ta­nos­sa - ja kuin­ka ol­la­kaan, van­hat tu­tut ros­vot kiin­nos­tu­vat ta­lon aar­teis­ta.

#Sub­lef­fa: Uu­no Tur­ha­pu­ro - Her­ra Hel­sin­gin her­ra

Uuno Turhapuro - Herra Helsingin herra. Kai­kil­le tu­tun Uu­non u­ra­put­ki val­tiol­li­sen e­lä­män pal­ve­luk­ses­sa on ly­hyt mut­ta no­pea, ja ai­noas­taan tai­vas tun­tuu o­le­van ra­ja­na. (95') Pääo­sis­sa: Ve­sa-Mat­ti Loi­ri, Ta­pio Hä­mä­läi­nen, Mar­jat­ta Rai­ta, Ma­ri­ta Nord­berg, Mat­ti Tuo­mi­nen, Pirk­ka-Pek­ka Pe­te­lius, El­li Cast­ren, Han­ne­le Lau­ri, S­pe­de Pa­sa­nen, Si­mo Sal­mi­nen.

#Sub­lef­fa: Die Hard 2

Die Hard 2. A­me­rik­ka­lai­nen toi­min­tae­lo­ku­va ac­tion-o­rien­toi­tu­nees­ta po­lii­sis­ta, jo­ka an­taa kaik­ken­sa pe­las­taak­seen vilk­kaas­ti lii­ken­nöi­dyn len­to­ken­tän ter­ro­ris­tien tu­hol­ta. E­lo­ku­van on oh­jan­nut suo­ma­lai­nen Ren­ny Har­lin, ja muu­si­keis­sa soi myös Si­be­lius.

#Sub­lef­fa: A­me­ri­can S­ni­per

American Sniper. TV-EN­SI-IL­TA! C­lint East­woo­din oh­jaa­ma toi­min­tad­raa­ma ker­too to­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­van ta­ri­nan ko­ke­nees­ta ja pal­ki­tus­ta a­me­rik­ka­lai­ses­ta tark­ka-am­pu­jas­ta Ch­ris Ky­les­ta (B­rad­ley Coo­per). Ky­les­ta tu­lee I­ra­kis­sa so­ta­san­ka­ri. Hä­nen us­ko­ma­ton tark­kuu­ten­sa tais­te­lu­ken­til­lä pe­las­taa lu­ke­mat­to­mia hen­kiä ja hän saa lem­pi­ni­men Le­gen­da, Ko­to­na hän kui­ten­kin koh­taa haas­tei­ta, on vai­keaa ol­la hy­vä i­sä ja a­vio­mies.

#Sub­lef­fa: Ku­nin­kaan mies - Maail­man lai­dal­la

Kuninkaan mies: Maailman laidalla. Pe­ter Wei­rin oh­jaa­ma uh­kea me­ri­seik­kai­lu vie kes­kel­le Na­po­leo­nin so­tien ai­kai­sia mels­kei­tä. Roh­kea b­rit­ti­kap­tee­ni joh­dat­taa a­luk­sen­sa E­te­lä-A­me­ri­kan ve­sil­le pal­jon suu­rem­man rans­ka­lai­sa­luk­sen ja mui­den vaa­ro­jen u­han al­le. (133') Pääo­sis­sa: Rus­sell C­ro­we, Paul Bet­ta­ny, Ja­mes D'Ar­cy, Ed­ward Woo­dall, Ch­ris Lar­kin, Max Pir­kis, Jack Ran­dall, Max Be­nitz, Lee Ing­le­by.

22.00 #Sub­lef­fa: Päi­vä jo­na maail­ma py­säh­tyi

Päivä jona maailma pysähtyi. 1950-lu­vun tie­teisk­las­si­kon uu­del­leen­fil­ma­ti­soin­nis­sa e­ri­koi­sia va­loil­miöi­tä a­le­taan ha­vai­ta ym­pä­ri maail­maa, ja tut­ki­ja He­len Ben­son (Jen­ni­fer Con­nel­ly) sot­keu­tuu ot­to­poi­kan­sa kans­sa e­ri­koi­seen ta­pah­tu­ma­sar­jaan.

22.25 Jää­kiek­kos­tu­dio: C­ham­pions Hoc­key Lea­gue

22.50 Myy­rä

Kak­si kil­pai­li­jois­ta ka­toaa, mut­ta min­ne? Sa­la­pe­räi­nen koo­di joh­dat­taa ryh­män et­sin­tö­jen pa­riin. Ku­ka tie­si nu­me­ros­ta ja ku­ka pi­mit­tää tie­toa?

N­CIS: New Or­leans

Powder Keg Ruu­ti­tyn­ny­ri. P­ri­de saa baa­riin­sa yl­lä­tys­vie­raan ker­sant­ti Syd­ney Hal­li­dayn as­tel­les­sa pai­kal­le si­vii­lit pääl­lä.

23.05 Kuo­len nau­ruun

Valitse puolesi.

23.35 #Sub­lef­fa: Yk­sin ko­to­na 4

#Sub­lef­fa: Päi­vä jo­na maail­ma py­säh­tyi

Päivä jona maailma pysähtyi. 1950-lu­vun tie­teisk­las­si­kon uu­del­leen­fil­ma­ti­soin­nis­sa e­ri­koi­sia va­loil­miöi­tä a­le­taan ha­vai­ta ym­pä­ri maail­maa, ja tut­ki­ja He­len Ben­son (Jen­ni­fer Con­nel­ly) sot­keu­tuu ot­to­poi­kan­sa kans­sa e­ri­koi­seen ta­pah­tu­ma­sar­jaan.

23.45 T­win Peaks

Kohtalokkaita toimeksiantoja

23.45 Top Gear

16. kau­den par­haat pa­lat, o­sa 2. Kau­den par­hai­den pa­lo­jen kak­ko­so­sas­sa ker­ra­taan, kuin­ka Je­re­my, Ric­hard ja Ja­mes ai­heut­ta­vat Nor­jas­sa hä­vi­tys­tä leik­kuu­pui­mu­ris­ta ky­hää­mäl­lään lu­miau­ral­la.
0

00.05 Top Gear

00.20 Sub.doc: Sir­kus - e­lä­mää tien pääl­lä

Sirkus - elämää tien päällä.

00.20 Sub.doc: E­lä­mä por­non jäl­keen

Elämä pornon jälkeen.

00.55 Vam­pyy­ri­päi­vä­kir­jat (x2)

Käskynjako Vaihtokaupat

00.55 T­he St­rain (x2)

Ratkaisun hetket. Tuho.

01.15 U­lo­sot­to­mie­het

Väärennettyä rahaa.

Simp­so­nit (x2)

01.15 Ru­Paul's D­rag Ra­ce: All S­tars

Grande finale.

01.50 E­lä­mää P­hi­la­delp­hias­sa (x2)

Jengi tekee baarista jälleen suuren. Jengi pakenee.

02.15 Lain­val­vo­jat

#Sub­lef­fa: T­he Coun­se­lor

02.15 U­lo­sot­to­mie­het

To­sie­lä­män L-koo­di: Los An­ge­les

02.45 Vi­ron sur­kein kus­ki

02.45 Sub.doc: Sir­kus - e­lä­mää tien pääl­lä

02.45 Top Gear

02.55 Kuo­len nau­ruun

3

03.10 Ru­Paul's D­rag Ra­ce: All S­tars

03.30 U­lo­sot­to­mie­het

03.40 Myy­tin­mur­ta­jat

03.40 Wal­ker, Tek­sa­sis­ta (x2)

03.40 112

04.05 60 päi­vää ki­ven si­säs­sä

04.05 B­rain­Dead (x2)

04.25 Wal­ker, Tek­sa­sis­ta

04.40 Wal­ker, Tek­sa­sis­ta

T­win Peaks

04.40 Suo­men sur­kein kus­ki

05.00 Wal­ker, Tek­sa­sis­ta