Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 30.9. ti 1.10. ke 2.10. to 3.10. pe 4.10. la 5.10. su 6.10.
6 Os­tos­ka­na­va T­vins.com
06.30 Las­te­noh­jel­mia: C­hug­ging­ton Las­te­noh­jel­mia: Ant­ti piir­tää
06.40 Tai­ka­puu­tar­han pik­kuö­tö­kät
06.50 Muu­mi­laak­son ta­ri­noi­ta (x10)
07.00 C­ra­zy Ex-Girlf­riend
07.40 Paa­vo Pe­su­sie­ni
08.00 Las­te­noh­jel­mia: Nuo­ri Ro­bin Hood Os­tos­ka­na­va T­vins.com
08.15 Al­vin ja pik­kuo­ra­vat Le­gen­dat
08.30 Vii­da­kon vei­ja­rit
08.40 Leo Tilt Es­ports
08.45 Os­tos­ka­na­va T­vins.com
9 09.00 s Bur­gers Ystävänpäivän elämyksiä. Gagapallo. Keramiikkaluokan arvoitus. Maitohammas. Liimanäppi Louise. C­ra­zy Ex-Girlf­riend Eroon Joshista ja hänen kaveristaan. Mut­si Terapiaa kyllikseen.
09.30 Mut­si Lyhyessä hihnassa. Vuosipäivä. Lahja. Viinimatka. Katastrofi. 09.30 Simp­so­nit (x4) Lannistumaton Bart. Herrasmies Willie. Loppumaton tarina. Bartin kaksi äitiä.
10.00 Lem­men vie­mää Oikeuden edessä. Robertin lausunto. Tahdon, taas. Lem­men vie­mää Tuomiopäivä. Lem­men vie­mää Väärinkäsityksiä. Os­tos­ka­na­va T­vins.com
10.55 MTV3:n täh­det - Mu­siik­ki­vi­deo: Per­he
11.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com Mut­si (x3) Kehu nyt! Ystävänpäivän karkelot. Tupakkaa ja muutosvastarintaa.
11.25 UE­FA C­ham­pions Lea­gue: Viik­ko­ma­ka­sii­ni
11.55 Em­mer­da­le Kaiken pahan alku ja juuri. Tartu mikkiin. Pikku Grace. 11.55 Fort Boyard Suo­mi Kovaa vauhtia korkeuksissa. Si­ni­ses­sä jouk­kuees­sa kil­pai­lee Kia Leh­mus­kos­ki,A­lek­san­te­ri Ha­ka­nie­mi ja Luu­kas Lin­de­man.
12
12.25 Sa­la­tut e­lä­mät Salla nielee transkalaiset. Jiri jää tuleen makaamaan. Me ollaan sankareita kaikki. Kalle tykkää kyttääjää. Simp­so­nit (x5) Äänestä Homeria. Italiaa aloittelijoille. Kosto on suloinen. Isää etsimässä. Valtakunta hatustani.
12.55 Nin­ja War­rior
13.25 First Da­tes UK Rakkauden laboratorio. Mi­ten tie­de­mies suh­tau­tuu rak­kau­teen?
13.55 Simp­so­nit (x8) Viimeinen tuomio. Naapurin tytöt. Isä, poika ja pyhä henki. Pelastakaa manaatit. Naapurissa kummittelee. Vesirokkokutsut. Mammanpoika. Duud­so­nit: Pääl­lik­kö
14.25 Ran­ta­baa­ri (x3) Voittajat. Perhe. Iskuja. Uu­des­sa d­raa­ma­sar­jas­sa pääs­tään e­läy­ty­mään nuor­ten pää­hen­ki­löi­den vil­liin ke­sän­viet­toon, jo­hon lu­keu­tuu kuu­mia bi­lei­tä yöt­tö­mäs­sä yös­sä, d­raa­maa, ra­kas­tu­mi­sia ja juh­lien jäl­kei­siä mork­kik­sia.
14.55 Tilt Es­ports
15 15.00 Nuo­ri Mac­Gy­ver Isä ja poika. Ih­me­mies Mac­Gy­ver Kuolemanloukku. Kujanjuoksu. Viidakon orjat. Budapestin varas. Ran­ta­baa­ri (x3) Voittajat. Perhe. Iskuja.
16.00 Kol­me mies­tä ja tyt­tö New York, New York. Jaipur Aviv. Salihirmut. Täydellinen kiitospäivä. Mo­der­ni per­he Uskotko taikuuteen? . 16.00 First Da­tes Suo­mi Sielu ja sydän auki. . Hil­ve 74v. ha­luaa mie­hen, 'jo­ka ei hei­lut­te­le nyrk­kiä, ei jois lii­kaa vii­naa, ei­kä ve­täis röö­kiä.
16.30 Mo­der­ni per­he Yhteen hiileen. Talvitanssiaiset. Lapsenlikan paluu. Kosto on suloinen. Huu­ma Kau­si 1, 3/10 Huu­mas­sa mu­ka­na mm. Tuu­re Boe­lius, Tef­lon B­rot­hers, H­jal­lis Har­ki­mo ja Kir­si Alm-Sii­ra. U­lo­sot­to­mie­het (x2) Autoani ette vie. Kommunikaatio-ongelmia.
17.00 Simp­so­nit (x4) Äänestä Homeria. Italiaa aloittelijoille. Kosto on suloinen. Isää etsimässä. Simp­so­nit Lannistumaton Bart. Loppumaton tarina. 17.00 F­ren­dit (x4) Rachelin yömekko. Varkaitakin olette! Hääpäivä tiedossa. Kutsukortti.
17.30 UE­FA C­ham­pions Lea­gue: Huip­pu­het­ket Huippuhetkiä kierroksen otteluista.
18 18.00 U­lo­sot­to­mie­het Autoani ette vie. Kommunikaatio-ongelmia. Perhe on paras ja pahin. Ant­ho­ny Bour­dain - koh­ti tun­te­ma­ton­ta Miami. Ant­ho­ny Bour­dain tu­tus­tuu Mia­min e­ri­lai­siin ruo­ka­kult­tuu­rei­hin ja ta­paa si­kä­läi­siä muu­si­koi­ta. Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan? Maria Ohisalo. Kau­si 7, POH on kuin telk­ka­rin Le­vot­to­mat. Sek­si­käs ja sä­häk­kä ja Tur­ku­han on ki­va ke­sä­kau­pun­ki.
18.30 Simp­so­nit Kotiopettajatar Lisa.
19.00 F­ren­dit (x8) Haisu-Joey. Ross pelailee. Keinolla millä hyvänsä. Koputa, täällä katsellaan pornoa. Rachelin yömekko. Varkaitakin olette! Hääpäivä tiedossa. Kutsukortti. Pert­tu - teh­tä­vä Kii­nas­sa Lisää virtaa. Pert­tu et­sii Kii­nas­ta pol­jet­ta­vaa ka­jak­kia te­ras­si­ra­vin­to­lan ve­to­nau­lak­si, mut­ta pää­tyy­kin tu­han­sien ki­lo­met­rien seik­kai­lun päät­teek­si teh­taal­le, mis­sä on kek­sit­ty rat­kai­su pu­he­li­nak­ku­jen tyh­je­ne­mi­seen. F­ren­dit (x4) Haisu-Joey. Ross pelailee. Keinolla millä hyvänsä. Koputa, täällä katsellaan pornoa. #Sub­lef­fa: Ris­to Räp­pää­jä ja yö­hauk­ka Risto Räppääjä ja yöhaukka. Ko­ti­mai­nen ko­ko per­heen e­lo­ku­va jat­kaa Ris­to Räp­pää­jä -e­lo­ku­vien sar­jaa. Ris­to löy­tää ar­teen kai­vaes­saan on­ki­ma­to­ja, ja a­lueel­le pää­te­tään vi­rit­tää ar­keo­lo­gi­set kai­vauk­set. E­rää­nä yö­nä maas­ta löy­ty­nyt ar­vo­kas e­si­ne ka­toaa yl­lät­täen.
20.00 Simp­so­nit (x2) Valtakunta hatustani. Vielä hassumpi leiri. Ran­ta­baa­ri Voittajat. Perhe. Iskuja. Simp­so­nit (x2) Likaiset liikkatunnit. Kaikki pelaa.
20.30 Ril­lit huu­rus­sa uu­si kau­si Videonauhavalaistuminen. Värikuulavälirikot. Perimäpotentiaali. 20.30 Ant­ho­ny Bour­dain - koh­ti tun­te­ma­ton­ta Miami. Ant­ho­ny Bour­dain tu­tus­tuu Mia­min e­ri­lai­siin ruo­ka­kult­tuu­rei­hin ja ta­paa si­kä­läi­siä muu­si­koi­ta. Hän ta­paa myös nuo­ruu­den i­do­lin­sa Ig­gy Po­pin ja poh­tii va­ka­vis­saan, voi­si­ko it­se­kin viet­tää F­lo­ri­das­sa e­lä­ke­päi­viään.
21 21.00 Lo­ve Is­land Suo­mi
21.35 A­me­ri­can Hor­ror S­to­ry Paluu murhataloon. Ma­di­son ja Be­hold os­ta­vat Mur­ha­ta­lon ja e­siin­ty­vät a­vio­pa­ri­na. He y­rit­tä­vät ma­na­ta ta­lon hen­kiä e­siin ja saa­vat­kin Cons­tan­ce Lang­donn haa­mun il­mes­ty­mään heil­le.
22.00 #Sub­lef­fa: Se­kai­sin Ma­ris­ta Sekaisin Marista. Hul­va­ton ko­me­dia no­lo­jen ti­lan­tei­den mie­hes­tä, jo­ka ei vuo­sien­kaan jäl­keen o­le u­noh­ta­nut nuo­ruu­den i­has­tus­taan, jo­ten hän päät­tää pal­ka­ta pa­haa-aa­vis­ta­mat­ta et­si­vän jäl­jit­tä­mään ka­dot­ta­maan­sa kau­no­kais­ta. Ran­ta­baa­ri Voittajat. Perhe. Iskuja. #Sub­lef­fa: Hot S­hots! 2 - kaik­kien jat­ko-o­sien äi­ti Hot Shots! 2 - kaik­kien jat­ko-o­sien äi­ti. Suo­si­tun ko­me­dian 2. o­sa on Ram­bo-e­lo­ku­vien (ja li­säk­si mo­nien mui­den) pa­ro­dia, jos­sa t­hai­maa­lai­seen luos­ta­riin ve­täy­ty­nyt Top­per Har­ley läh­tee I­ra­kiin pe­las­ta­maan teh­tä­väs­sään e­päon­nis­tu­nut­ta pe­las­tus­par­tio­ta. #Sub­lef­fa: Äk­ki­läh­tö Äkkilähtö. Näyt­te­li­jä­nä pa­rem­min tun­ne­tun Tii­na Ly­min e­si­koi­se­lo­ku­va Äk­ki­läh­tö on toi­min­nal­li­nen road­mo­vie lap­set­to­man u­ra­nai­sen ja lai­min­lyö­dyn naa­pu­rin ty­tön mat­kas­ta koh­ti ty­tön mum­mo­laa.
22.30 First Da­tes UK Hyvä henki päällä. Rakkauden laboratorio. First Da­tes Suo­mi Sielu ja sydän auki. . Hil­ve 74v. ha­luaa mie­hen, 'jo­ka ei hei­lut­te­le nyrk­kiä, ei jois lii­kaa vii­naa, ei­kä ve­täis röö­kiä. 22.30 Tilt Es­ports
22.40 Pie­ta­rin ka­pel­li­mes­ta­ri Näytön paikka. Vas­toin­käy­mi­sis­tä huo­li­mat­ta Tom on päät­tä­nyt si­ne­töi­dä Neft­nik-dii­lin.
23.30 S­ta­di vs Lan­de Tel­ler: Na­ru­ta mei­tä! Legenda elää. Julk­kis Po­mo pii­los­sa Deion Sanders. 23.30 Top Gear Turvaa pyöräilijöille.
23.50 U­lo­sot­to­mie­het Perhe on paras ja pahin.
0
00.25 Ant­ho­ny Bour­dain - koh­ti tun­te­ma­ton­ta Etelä-Korea. Sub.doc: Hur­jat sääil­miöt Myrskyn silmässä. Top Gear Kukin tavallaan. Lo­ve Is­land Suo­mi
00.35 Tilt Es­ports
00.45 Lo­ve Is­land Suo­mi 00.45 Pie­ta­rin ka­pel­li­mes­ta­ri Näytön paikka. Vas­toin­käy­mi­sis­tä huo­li­mat­ta Tom on päät­tä­nyt si­ne­töi­dä Neft­nik-dii­lin.
01.15 MTV3:n täh­det - Mu­siik­ki­vi­deo: Per­he
01.20 Lo­ve Is­land Suo­mi Tek­na­vi
01.30 Lo­ve Is­land Suo­mi #Sub­lef­fa: Mad Max - Fu­ry Road Mad Max - Fury Road.
01.40 #Sub­lef­fa: Se­kai­sin Ma­ris­ta Sekaisin Marista. 01.40 Top Gear Turvaa pyöräilijöille.
01.55 Lo­ve Is­land Suo­mi
02.15 Tilt Es­ports
02.20 Nuo­ri Mac­Gy­ver
02.40 S­cor­pion (x2) 02.40 E­loon­jää­neet
02.50 Bur­ge­ri­mies
3
03.15 Sub.doc: Hur­jat sääil­miöt
03.35 Ih­me­mies Mac­Gy­ver 03.35 Ih­me­mies Mac­Gy­ver
03.55 Bull
04.10 A­me­ri­can Hor­ror S­to­ry 04.10 Ih­me­mies Mac­Gy­ver
04.30 Ih­me­mies Mac­Gy­ver
04.40 100% Hot­ter 04.40 Las­te­noh­jel­mia: Tai­ka­puu­tar­han pik­kuö­tö­kät
04.50 Hä­vyt­tö­mät 04.50 Muu­mi­laak­son ta­ri­noi­ta (x2)
05.05 Julk­kis Po­mo pii­los­sa
05.40 Paa­vo Pe­su­sie­ni