Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 2.9. ti 3.9. ke 4.9. to 5.9. pe 6.9. la 7.9. su 8.9.
6 Os­tos­ka­na­va T­vins.com
06.30 Las­te­noh­jel­mia: C­hug­ging­ton Las­te­noh­jel­mia: Ant­ti piir­tää
06.40 Tai­ka­puu­tar­han pik­kuö­tö­kät
06.50 Muu­mi­laak­son ta­ri­noi­ta (x10)
07.00 Last Man on Earth (x2)
07.40 Paa­vo Pe­su­sie­ni
08.00 Las­te­noh­jel­mia: Nuo­ri Ro­bin Hood Os­tos­ka­na­va T­vins.com
08.15 Al­vin ja pik­kuo­ra­vat Le­gen­dat
08.30 Vii­da­kon vei­ja­rit
08.40 Leo Tilt Es­ports
08.45 Os­tos­ka­na­va T­vins.com
9 09.00 s Bur­gers Last Man on Earth (x2) Jos sull lysti on. Maito. Mut­si (x3) Jurismia. Soliseva puro. Saapikkaita ja pukamatyynyjä.
09.25 F­resh Off t­he Boat Taipein auringon alla. Anteeksipyynnön paikka. Poi­ka­mies­bok­si Lontoo kutsuu. Ruokasota. Lapsi tai kepponen.
09.50 Simp­so­nit (x6) Uusissa hommissa. Herkku-Homer. Kuninkaallinen tehtävä. Bartin uusi ystävä. Taivaspoliisi. Tähti taivaalta.
09.55 Lem­men vie­mää Valheita ilmassa. Lem­men vie­mää Sirpaleet tuottavat onnea. Onnettomuus. Kuka myrkytti Tobiaksen? Juomapullon jäljillä. Os­tos­ka­na­va T­vins.com
10.50 Pi­lan­päi­ten
10.55 Os­tos­ka­na­va T­vins.com Mut­si (x2) Jurismia. Saapikkaita ja pukamatyynyjä.
11.20 UE­FA C­ham­pions Lea­gue: Viik­ko­ma­ka­sii­ni
11.25 Simp­so­nit
11.50 Fort Boyard Suo­mi
11.55 Em­mer­da­le Simp­so­nit (x5) Herkku-Homer. Bartin uusi ystävä. Tähti taivaalta. Iso ja ylpeä siitä. Kuubalainen kuuri. Simp­so­nit Kuubalainen kuuri.
12
12.25 Tilt Es­ports
12.30 Sa­la­tut e­lä­mät 12.30 Sub.doc: Maail­man kar­meim­mat ris­tei­lyt Maailman karmeimmat risteilyt.
12.55 Ja­ne t­he Vir­gin 91. luku. 92. luku. 93. luku. 94. luku. 95. luku.
13.20 First Da­tes UK
13.30 S­ta­di vs. Lan­de S­ta­di ja lan­de ot­ta­vat jäl­leen mit­taa toi­sis­taan!
13.55 Pi­lan­päi­ten Myy­tin­mur­ta­jat Robin Hood. Indiana Buster. Sitä tikulla silmään. Tunneli Kiinaan.
14.05 Myy­tin­mur­ta­jat Ihmiskuula.
14.20 Tilt Es­ports First Da­tes UK
14.30 Sub.doc: Maail­man kar­meim­mat ris­tei­lyt Maailman karmeimmat risteilyt. U­lo­sot­to­mie­het Eilisen teeren poika.
15 15.00 Nuo­ri Mac­Gy­ver Korkeat panokset. Viholliseni vihollinen. Paholaisen kolmiossa. Tulta päin. Sydämen asialla.
15.20 Top Gear
15.30 S­ta­di vs. Lan­de Kau­si 2, 2/13. S­ta­di ja lan­de ot­ta­vat jäl­leen mit­taa toi­sis­taan! U­lo­sot­to­mie­het Sotkua ja velkaa. Puo­len­tois­ta vuo­den vel­ka­räs­tei­hin jou­tu­nut manc­hes­te­ri­lais­mies ja tei­ni-i­käi­nen poi­kan­sa hää­de­tään ko­toaan.
16.00 Midd­le Joulun ihme. Uudenvuoden suunnitelmia ja suudelmia. Suhdesolmuja. Keikkaelämää.
16.30 Mo­der­ni per­he Leikkitreffit. Omilla siivillä. Tuuletuksen paikka. Uusia horisontteja. Päivän pelastajat. U­lo­sot­to­mie­het (x2) Eilisen teeren poika. Sotkua ja velkaa. Simp­so­nit Kosto on suloista.
17.00 Simp­so­nit (x10) Valeuutisankkuri. Todellinen toveri. Merimies ja -poika. Ketjuyrittäjän kurimus. Kauhujen talo XXV. Särötystä rakkaudessa. Simpsorama. Liekehtivä jäbä. Coverin voimalla. Harmaa joulu. 17.00 F­ren­dit (x4) Nappulaliiga. Lähtölaskenta. Chandler ja siskot. Mustankipeä.
18 18.00 U­lo­sot­to­mie­het Tunkeilijat talossani. Kalliiksi käynyt suhde. Eilisen teeren poika. Sotkua ja velkaa. Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan? Olavi Sydänmaanlakka. Jos tä­mä on vii­mei­nen tv-oh­jel­ma mi­tä i­ki­nä kat­sot, tee se huo­lel­la.
18.30 Simp­so­nit Rannikkonostalgiaa.
19.00 F­ren­dit (x8) Nappulaliiga. Lähtölaskenta. Chandler ja siskot. Mustankipeä. Kuka kurkistaa? Epätäydellisiä ihmisiä. Vikaan menee. Seuraavana aamuna. Pert­tu - teh­tä­vä Kii­nas­sa Kiinaan! . Kau­si 1, Pert­tu Sir­viö et­sii Sam­po Kau­la­sel­le uu­tuus­tuot­tei­ta Kii­nan suu­rim­mil­ta mes­suil­ta kan­sain­vä­li­sen kaup­pa­mie­hen Ja­ri Ko­mu­lai­sen ja tä­män Mil­la-tyt­tä­ren kans­sa. F­ren­dit (x4) Nappulaliiga. Lähtölaskenta. Chandler ja siskot. Mustankipeä. Lo­ve Is­land Suo­mi Yk­si­tois­ta rak­kau­den­näl­käis­tä sink­kua läh­tee et­si­mään si­tä oi­keaa Es­pan­jan au­rin­gon al­ta. Luk­sus-vil­lan u­peis­sa puit­teis­sa py­ri­tään löy­tä­mään it­sel­leen so­pi­va pa­ri ja pi­tä­mään hä­nes­tä kiin­ni.
20.00 Simp­so­nit (x10) Kuubalainen kuuri. Isyystesti. Herkku-Homer. Bartin uusi ystävä. Tähti taivaalta. Iso ja ylpeä siitä. Uusissa hommissa. Kuninkaallinen tehtävä. Taivaspoliisi. Duff-miestä etsimässä. 20.00 #Sub­lef­fa: T­he E­qua­li­zer The Equalizer: oikeuden puolustaja. TV-EN­SI-IL­TA! Den­zel Was­hing­ton on Mc­Call, en­ti­nen sa­lais­ten o­pe­raa­tioi­den kom­man­do, jo­ka on la­vas­ta­nut kuo­le­man­sa voi­dak­seen viet­tää rau­hal­lis­ta e­lä­mää Bos­to­nis­sa. Hän kui­ten­kin pyör­tää ve­täy­ty­mis­pää­tök­sen­sä pe­las­taak­seen nuo­ren ty­tön ni­mel­tä Te­ri, mut­ta huo­maa pian jou­tu­neen­sa na­pit vas­tak­kain ult­ra­vä­ki­val­tai­sen ve­nä­läis­ma­fian kans­sa.
21 21.00 Lo­ve Is­land Suo­mi
21.40 Näin teh­tiin O­len suo­ma­lai­nen
22.00 #Sub­lef­fa: Dead­pool Deadpool. Vauh­di­kas toi­min­tae­lo­ku­va y­li­mie­li­ses­tä ja rah­vaa­no­mai­ses­ta palk­ka­so­tu­ris­ta ja su­per­san­ka­ris­ta ni­mel­tä Dead­pool. Oh­jaus: Tim Mil­ler, U­SA 2016. (108') Pääo­sis­sa: Ryan Rey­nolds, Ka­ran So­ni, Ed Sk­rein, Mic­hael Be­nyaer. First Da­tes UK Tulennielijöitä ja olympiatoivoja. #Sub­lef­fa: T­he Des­cen­dants The Descendants. Os­car-pal­kit­tu d­raa­ma­ko­me­dia vai­keuk­sien koet­te­le­mas­ta ha­vai­ji­lais­per­hees­tä. Kes­ki-i­käi­nen Matt King jää kah­den tyt­tä­ren­sä yk­sin­huol­ta­jak­si vai­mon jou­dut­tua ve­neon­net­to­muu­teen. #Sub­lef­fa: Ta­ken 2 Ta­ken 2. Per­heen lo­ma­mat­kal­la Is­tan­bu­lis­sa Mills (Liam Nee­son) ja hä­nen vai­mon­sa jou­tu­vat rois­to­jen kyn­siin. Mill­sin hal­lit­se­mil­le e­ri­kois­tek­nii­koil­le on jäl­leen käyt­töä, mut­ta täl­lä ker­taa tar­vi­taan muu­ta­kin: tyt­tä­ren on as­tut­ta­va i­sän­sä a­vuk­si. #Sub­lef­fa: T­he E­qua­li­zer The Equalizer: oikeuden puolustaja. TV-EN­SI-IL­TA! Den­zel Was­hing­ton on Mc­Call, en­ti­nen sa­lais­ten o­pe­raa­tioi­den kom­man­do, jo­ka on la­vas­ta­nut kuo­le­man­sa voi­dak­seen viet­tää rau­hal­lis­ta e­lä­mää Bos­to­nis­sa. Hän kui­ten­kin pyör­tää ve­täy­ty­mis­pää­tök­sen­sä pe­las­taak­seen nuo­ren ty­tön ni­mel­tä Te­ri, mut­ta huo­maa pian jou­tu­neen­sa na­pit vas­tak­kain ult­ra­vä­ki­val­tai­sen ve­nä­läis­ma­fian kans­sa.
22.10 Ra­ta­mo Idiootti. Po­liit­ti­nen ti­lan­ne Ve­nä­jän ja Suo­men vä­lil­lä ki­ris­tyy en­ti­ses­tään, kun Hel­sin­gis­sä ta­pah­tuu koh­ta­lo­kas is­ku.
22.50 #Sub­lef­fa: Dead­pool Deadpool.
23.00 S­ta­di vs. Lan­de Tel­ler: Na­ru­ta mei­tä! Vauhtia ja vaarallisia tilanteita.
23.10 A­me­ri­can Hor­ror S­to­ry Uusi aamu. Sel­viy­ty­jät ta­paa­vat uu­den jär­jes­tyk­sen­pi­tä­jän Lang­do­nin, jo­ka päät­tää, ku­ka on an­sain­nut pe­las­tuk­sen ja ku­ka ei.
0 00.00 Ant­ho­ny Bour­dain - koh­ti tun­te­ma­ton­ta Lyon. Sub.doc: Maail­man kar­meim­mat ris­tei­lyt Maailman karmeimmat risteilyt. Top Gear 00.00 U­lo­sot­to­mie­het Kalliiksi käynyt suhde.
00.10 U­lo­sot­to­mie­het Tunkeilijat talossani. 00.10 Ra­ta­mo Idiootti. Po­liit­ti­nen ti­lan­ne Ve­nä­jän ja Suo­men vä­lil­lä ki­ris­tyy en­ti­ses­tään, kun Hel­sin­gis­sä ta­pah­tuu koh­ta­lo­kas is­ku.
00.50 Top Gear Amerikan malliin. Lo­ve Is­land Suo­mi Lo­ve Is­land Suo­mi 00.50 Lo­ve Is­land Suo­mi
01.10 Lo­ve Is­land Suo­mi 01.10 A­me­ri­can Hor­ror S­to­ry Uusi aamu. Sel­viy­ty­jät ta­paa­vat uu­den jär­jes­tyk­sen­pi­tä­jän Lang­do­nin, jo­ka päät­tää, ku­ka on an­sain­nut pe­las­tuk­sen ja ku­ka ei.
01.50 Bur­ge­ri­mies New Orleans, Louisiana.
02.00 Nuo­ri Mac­Gy­ver 02.00 #Sub­lef­fa: T­he Day Af­ter To­mor­row
02.10 Tilt Es­ports
02.15 Hä­vyt­tö­mät 02.15 Su­per­na­tu­ral (x2)
02.30 Lo­ve Is­land Suo­mi
02.45 Nuo­ri Mac­Gy­ver
02.55 S­cor­pion (x2)
3
03.25 Tilt Es­ports 03.25 Nuo­ri Mac­Gy­ver
03.30 Nuo­ri Mac­Gy­ver
03.40 Sub.doc: Päi­vä, jo­na ba­se­ball py­säh­tyi
04.05 Nuo­ri Mac­Gy­ver 04.05 Ant­ho­ny Bour­dain - koh­ti tun­te­ma­ton­ta
04.15 Ran­kat duu­nit
04.25 A­me­ri­can Hor­ror S­to­ry
Ran­kat duu­nit
05.00 E­loon­jää­neet
05.50 Paa­vo Pe­su­sie­ni