Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 19.8. ti 20.8. ke 21.8. to 22.8. pe 23.8. la 24.8. su 25.8.
6
06.30 Las­te­noh­jel­mia: C­hug­ging­ton
06.40 Myy­rän seik­kai­lut Las­te­noh­jel­mia: Myy­rän seik­kai­lut
06.45 Myy­rän ys­tä­vät: He­po­kat­ti
06.50 Muu­mi­laak­son ta­ri­noi­ta (x10)
07.40 Paa­vo Pe­su­sie­ni
08.00 Nuo­ri Ro­bin Hood Os­tos­ka­na­va T­vins.com
08.15 Al­vin ja pik­kuo­ra­vat
08.30 Vii­da­kon vei­ja­rit
08.40 Leo Tilt Es­ports
08.45 Os­tos­ka­na­va T­vins.com
9 09.00 Mut­si Kanadan syrjäinen kolkka kutsuu. s Bur­gers Flunssa-Louise. Katso minua nyt. Karmea kirous. Hevosenlihaa halvalla. Last Man on Earth (x4) Tissiteema ja pari kobraa. Hätävalheita. Turvatoimia. Karavaani kulkee.
09.30 F­resh Off t­he Boat Kaikella on hintansa. Neljänkympin villitys. Sillanrakennusta. Amor ristitulessa. Miehuuden mitta.
10.00 Lem­men vie­mää Vakavaan suhteeseen. Maailmanmiehet. Sadetta pitämässä. Morsiusmalja. Arvoitus. Os­tos­ka­na­va T­vins.com
11.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com Tyh­jä­tas­kut (x2) Hätäapua. Huolesta sekaisin. Tyh­jä­tas­kut (x3) Lajista toiseen. Mammanpoika. Isäkulta.
12 12.00 Em­mer­da­le Murtunut mies. Kommunikaatiovaikeuksia. Uusi näkökulma. Simp­so­nit (x5) Uraohjus. Eräs elämäntarina. Sarjakuva-Homer. Ihana Apu. Bostonin poika.
12.30 Viet­te­le vaat­teil­la Bränditietoinen tuhlaajapoika. Sa­la­tut e­lä­mät Herran haltuun, Aaro Vaalanne. Sata Sallamaa iskee tulta. Talen yhtälössä on pari muuttajaa. Camilla ja #etoo. 12.30 Simp­so­nit (x5) Pikku lukiolainen. Tosi-tv. Isän poliisitoimi. Klovni alamaissa.
13.00 Ja­ne t­he Vir­gin 81. luku. 82. luku. 83. luku. 84. luku. 85. luku.
14.00 Myy­tin­mur­ta­jat Kapellimestarin kauhunhetket. Suuhygienia koetuksella. Araknofobiaa. Kultasormi. Kaljat kylmiksi.
14.25 Tilt Es­ports
14.30 Sub.doc: Maail­man kar­meim­mat ju­na­mat­kat Maailman karmeimmat junamatkat.
15 15.00 Nuo­ri Mac­Gy­ver Hyvä kyttä, paha kyttä. Tappava tuulahdus menneisyydestä. Kova kovaa vastaan. Ansa. Havaiji kutsuu. 15.00 Fort Boyard Suo­mi Takaisin linnakkeella! . En­sim­mäi­ses­sä jak­sos­sa kil­pai­lee si­ni­ses­sä jouk­kuees­sa Kia Leh­mus­kos­ki, A­lek­san­te­ri Ha­ka­nie­mi ja Luu­kas Lin­de­man.
15.30 Re­mont­ti­piis­ku­ri Paluu tulevaisuuteen. Ma­ria ja Mik­ko y­rit­tä­vät saa­da ko­ti­ta­lon­sa kel­la­ri­ker­ros­ta hyö­ty­käyt­töön.
16.00 O­let mi­tä syöt Sokerikuorrutettu wanna be -futari. Midd­le Kauan eläköön Heckit. Ruoka-apua. Kateellista panettelua. Halloween 8: Orsonin murhamysteeri.
16.30 Mo­der­ni per­he Kesärakkautta. Apu lähellä. Kädenojennuksia. Rima korkealla. U­lo­sot­to­mie­het (x2) Talonvaltaajat ulos. Mutkikas häätö. First Da­tes UK Rokkenrollia ja rupattelua. Rok­ken­rol­lia ja ru­pat­te­lua.
17.00 Simp­so­nit (x4) Rillumareirevyy. Ystävät ja perhe. Makeaa mahan täydeltä. Leuat lukossa. Simp­so­nit Ei aivan sopimaton tarjous. Viimeinen lännensankari. Simp­so­nit (x2) Tuttuja tarinoita. Perhe Riossa.
17.30 UE­FA C­ham­pions Lea­gue: Huip­pu­het­ket 17.30 Top Gear 16. kau­den par­haat pa­lat, o­sa 2. Kau­den par­hai­den pa­lo­jen kak­ko­so­sas­sa ker­ra­taan, kuin­ka Je­re­my, Ric­hard ja Ja­mes ai­heut­ta­vat Nor­jas­sa hä­vi­tys­tä leik­kuu­pui­mu­ris­ta ky­hää­mäl­lään lu­miau­ral­la.
18 18.00 U­lo­sot­to­mie­het Julkkisjuttu. Vuokrarästejä. Talonvaltaajat ulos. Mutkikas häätö. Ka­ri Ta­pio: O­len Suo­ma­lai­nen
18.05 Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan? Paula Risikko. Kau­si 5, Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan jat­kaa tunk­kai­sis­sa tun­nel­mis­sa.
18.30 Simp­so­nit Tikusta asiaa. Koviksen kaveri.
19.00 F­ren­dit (x8) Vuokralainen Eddie. Petollinen juoni. Tuulella ei ole ystävää. Ensimmäiset sanat. Lippisvarkaat. Tuplakemut. Huono suutelija. Rokkorakkautta. S­ta­di vs. Lan­de Yömakkarat tulessa! . Yö­mak­ka­rat tu­les­sa! Jak­sos­sa sel­viää, tie­tää­kö s­ta­di kuin­ka pit­kä mat­ka ui­daan a­van­touin­nin MM-ki­sois­sa, ja sa­noo­ko lan­del­le ni­mi Did­rich­sen mi­tään. F­ren­dit (x8) Vuokralainen Eddie. Petollinen juoni. Tuulella ei ole ystävää. Ensimmäiset sanat. Lippisvarkaat. Tuplakemut. Huono suutelija. Rokkorakkautta.
20.00 Simp­so­nit (x10) Bostonin poika. Uraohjus. Eräs elämäntarina. Sarjakuva-Homer. Ihana Apu. Pikku lukiolainen. Tosi-tv. Isän poliisitoimi. Klovni alamaissa.
21 21.00 Lo­ve Is­land Suo­mi UUSI KAUSI ALKAA! Yk­si­tois­ta rak­kau­den­näl­käis­tä sink­kua läh­tee et­si­mään si­tä oi­keaa Es­pan­jan au­rin­gon al­ta. Luk­sus-vil­lan u­peis­sa puit­teis­sa py­ri­tään löy­tä­mään it­sel­leen so­pi­va pa­ri ja pi­tä­mään hä­nes­tä kiin­ni. Lo­ve Is­land Suo­mi #Sub­lef­fa: Go­ne Ba­by Go­ne Gone Baby Gone. Ri­kos­jän­nä­ris­sä kak­si yk­si­tyi­set­si­vää tut­kii nuo­ren ty­tön kid­nap­paus­ta, jo­ka muut­tuu­kin pian se­kä am­ma­til­li­sek­si et­tä hen­ki­lö­koh­tai­sek­si k­rii­sik­si. Oh­jaa­ja: Ben Aff­leck, U­SA 2007 (109'). Pääo­sis­sa: Ca­sey Aff­leck, Mic­hel­le Mo­nag­han, Mor­gan F­ree­man, Ed Har­ris.
22.00 First Da­tes UK Et sä tiedä mun nimeä? Rokkenrollia ja rupattelua. #Sub­lef­fa: Good Will Hun­ting Good Will Hunting. Kah­del­la Os­ca­ril­la pal­kit­tu (kä­si­kir­joi­tus Matt Da­mon ja Ben Aff­leck) ja seit­se­män eh­dok­kuut­ta ke­rän­nyt d­raa­ma nuo­res­ta y­lio­pis­ton ta­lon­mie­he­nä työs­ken­te­le­väs­tä ma­te­ma­tiik­ka­ne­ros­ta, jo­ka ha­luaa vain juo­da kal­jaa ka­ve­rei­den kans­sa. #Sub­lef­fa: B­lood Fat­her Blood Father. Toi­min­nal­li­ses­sa jän­ni­ty­se­lo­ku­vas­sa Mel Gib­son näyt­te­lee eh­do­na­lai­ses­sa o­le­vaa en­tis­tä lin­na­kun­dia John Lin­kiä, jo­ka a­suu a­sun­to­vau­nus­sa kes­kel­lä au­tio­maa­ta. #Sub­lef­fa: A­me­ri­can S­ni­per American Sniper. C­lint East­woo­din oh­jaa­ma toi­min­tad­raa­ma ker­too to­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­van ta­ri­nan ko­ke­nees­ta ja pal­ki­tus­ta a­me­rik­ka­lai­ses­ta tark­ka-am­pu­jas­ta Ch­ris Ky­les­ta (B­rad­ley Coo­per). Ky­les­ta tu­lee I­ra­kis­sa so­ta­san­ka­ri. Hä­nen us­ko­ma­ton tark­kuu­ten­sa tais­te­lu­ken­til­lä pe­las­taa lu­ke­mat­to­mia hen­kiä ja hän saa lem­pi­ni­men Le­gen­da, Ko­to­na hän kui­ten­kin koh­taa haas­tei­ta, on vai­keaa ol­la hy­vä i­sä ja a­vio­mies.
22.30 #Sub­lef­fa: Vain sek­siä Vain seksiä. Dy­lan on kyl­läs­ty­nyt ih­mis­suh­tei­siin ja Ja­mie Hol­ly­wood-k­li­seil­lä kuor­ru­tet­tuun to­si­rak­kau­teen. Kun he ys­tä­vys­ty­vät, he päät­tä­vät yh­des­sä ko­keil­la jo­ta­kin i­han uut­ta ja käyt­tää hy­väk­seen si­tä to­sia­siaa, et­tä he tun­te­vat ve­toa toi­siin­sa.
23.00 S­ta­di vs. Lan­de Kysymysrallia ja ilosia mimmejä. Tel­ler: Na­ru­ta mei­tä! Lohikäärme Penn.
23.20 Ra­ta­mo Kontakti. Ti­lan­tee­seen tyy­ty­mä­tön Ve­nä­jän suur­lä­het­ti­läs Ra­du­lov saa­puu pää­mi­nis­te­rin pu­heil­le.
23.50 Lo­ve Is­land Suo­mi
0 00.00 Sub.doc: Maail­man kar­meim­mat ju­na­mat­kat Maailman karmeimmat junamatkat. Top Gear
00.20 Met­säs­tä­jät Viimeinen taistelu. E­rik on Tor­din van­ki­na, vaik­ka kaik­ki ku­vit­te­le­vat hä­nen vain häi­py­neen.
00.35 U­lo­sot­to­mie­het Julkkisjuttu. 00.35 Top Gear Kau­si 15, 5/7. Ric­hard a­jaa ki­san moot­to­ri­kelk­kai­li­joi­ta vas­taan e­ri­tyi­ses­ti aa­vik­ko­ral­lei­hin ra­ken­ne­tul­la Volks­wa­gen Ra­ce Toua­re­gil­la.
00.45 Ant­ho­ny Bour­dain - koh­ti tun­te­ma­ton­ta Las Vegas. 00.45 #Sub­lef­fa: Yk­sin Mar­sis­sa Yksin Marsissa.
00.55 Lo­ve Is­land Suo­mi Lo­ve Is­land Suo­mi
01.20 Tilt Es­ports
01.25 B­lue Man G­roup: T­he For­ge
01.30 Lo­ve Is­land Suo­mi 01.30 Su­per­na­tu­ral (x2) Hornanhurtta. Yksinäinen susi.
01.45 Lo­ve Is­land Suo­mi Bur­ge­ri­mies San Diego ja Encinitas. Lo­ve Is­land Suo­mi Kau­si 2, 6/50. Yk­si­tois­ta rak­kau­den­näl­käis­tä sink­kua läh­tee et­si­mään si­tä oi­keaa Es­pan­jan au­rin­gon al­ta.
02.00 #Sub­lef­fa: X-Men: First C­lass
02.25 Hä­vyt­tö­mät
02.40 Nuo­ri Mac­Gy­ver 02.40 Por­no­kei­sa­ri Da­mon
3
03.10 O­ta ra­hat ja juok­se
03.20 Tilt Es­ports 03.20 Ant­ho­ny Bour­dain - koh­ti tun­te­ma­ton­ta
03.25 Nuo­ri Mac­Gy­ver 03.25 Nuo­ri Mac­Gy­ver
03.35 Sub.doc: Pan­koot pyyh­keet pääl­le
04.05 Cat­fish - deit­ti­hui­ja­rit
04.15 Met­säs­tä­jät 04.15 Top Gear
04.30 Top Gear Por­no­kei­sa­ri Da­mon
S­cor­pion
05.00 To­si­mie­het Ry­sän pääl­lä