Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 5.8. ti 6.8. ke 7.8. to 8.8. pe 9.8. la 10.8. su 11.8.
6
06.30 Las­te­noh­jel­mia: C­hug­ging­ton 06.30 Las­te­noh­jel­mia: C­hug­ging­ton
06.40 Myy­rän seik­kai­lut (x4) 06.40 Myy­rän seik­kai­lut (x4)
06.50 Muu­mi­laak­son ta­ri­noi­ta (x4) 06.50 Muu­mi­laak­son ta­ri­noi­ta (x4)
07.40 Paa­vo Pe­su­sie­ni 07.40 Paa­vo Pe­su­sie­ni
08.00 Nuo­ri Ro­bin Hood 08.00 Nuo­ri Ro­bin Hood Os­tos­ka­na­va T­vins.com
08.15 Al­vin ja pik­kuo­ra­vat 08.15 Al­vin ja pik­kuo­ra­vat
08.30 Vii­da­kon vei­ja­rit 08.30 Vii­da­kon vei­ja­rit
08.40 Leo 08.40 Leo Tilt Es­ports
08.45 Os­tos­ka­na­va T­vins.com 08.45 Os­tos­ka­na­va T­vins.com
9 09.00 Mut­si Halauspuhallus. Mitchin paluu. 09.00 Mut­si Ystävänpäivän karkelot. Tupakkaa ja muutosvastarintaa. Nel­jän täh­den il­lal­li­nen (x2) Sita Salminen. Lotta Näkyvä.
09.30 F­resh Off t­he Boat Kaikkien kaveri. Kehdonkeinuttaja. 09.30 F­resh Off t­he Boat Aasialainen autoilija. Kilpailijoita kotikulmilla.
10.00 Lem­men vie­mää Painostusta monelta taholta. Hotellin tavoitelluin ukkomies. 10.00 Lem­men vie­mää Tinan lista. Lem­men vie­mää Läheisriippuvuutta. Os­tos­ka­na­va T­vins.com
10.50 Pi­lan­päi­ten
11.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com 11.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com C­ra­zy Ex-Girlf­riend Olen rakastunut. Ys­tä­vän­päi­vä koit­taa ja Re­bec­cal­ta o­do­te­taan pää­tös­tä.
12 12.00 Em­mer­da­le Puun takaa. 12.00 Em­mer­da­le Ruskeita kirjekuoria. Pitkäkyntinen ja lain koura. Simp­so­nit (x5) Herran ylistys. Hylätyt lapset. Hupaisat Simpson-tarinat. Kahlitut.
12.30 Su­pe­rior Do­nuts Ratsiaa paossa. Merta edemmäs. 12.30 s Bur­gers Nukkemestari. Radiokaappaus.
13.00 Ja­ne t­he Vir­gin 71. luku. Ja­ne t­he Vir­gin 72. luku. 13.00 Ja­ne t­he Vir­gin 74. luku. Ja­ne t­he Vir­gin 75. luku.
13.45 Viet­te­le vaat­teil­la 13.45 Viet­te­le vaat­teil­la
14.00 Myy­tin­mur­ta­jat Epäonninen rakennusmies. Myy­tin­mur­ta­jat Mikron monet vaarat. 14.00 Myy­tin­mur­ta­jat Rakettiauto. Valehtelematon alkometri.
14.30 Tilt Es­ports
14.35 #Sub­lef­fa: Uu­no Tur­ha­pu­ron poi­ka Uuno Turhapuron poika. Vuo­ris­to­neu­vos Tuu­ran mil­jar­dit o­vat vaa­ras­sa!
15 15.00 Nuo­ri Mac­Gy­ver Uhka raiteilla. 15.00 Top Gear Nuo­ri Mac­Gy­ver Hauska tappaa vanha tuttu.
15.15 Nuo­ri Mac­Gy­ver Lähtölaskenta.
16.00 U­lo­sot­to­mie­het Mielenosoittajat. Kallis ero. 16.00 U­lo­sot­to­mie­het Vaatekauppaa ja vähän muutakin. Nimi miestä pahentaa.
16.30 Re­mont­ti­piis­ku­ri Meidän oma piha! . Äi­ti ja lap­set Si­poos­sa haa­vei­le­vat ke­sä­juh­las­ta o­mal­la au­rin­koi­sel­la pi­hal­la.
17.00 Simp­so­nit kau­si 29 (x4) Kuuleeko ukki? Pitkätukkainen pormestari. Kaatosade. Menneiden synttärien henki. 17.00 Simp­so­nit kau­si 29 (x4) Kitupiikin kaleeri. Taidetta taiteen tähden. Kohelluksia eräästä avioliitosta. Pellen pahin pelko.
17.30 Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan? Atso Almila. Sä­häk­kä ja sek­si­käs Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan, tuo te­le­vi­sion Sa­mant­ha Fox jat­kaa kuu­maa pa­ne­loin­tiaan.
18 18.00 S­ta­di vs. Lan­de Julkkis-erikoisjakso . Lihis kahdella nakilla! 18.00 Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan? Peter Vesterbacka. Atso Almila.
18.30 Simp­so­nit Mafian maailma.
19.00 F­ren­dit (x4) Rossin uusi rakkaus. Maidonmakeaa. Kosto elää, Heckles ei. Viisi pihviä ja munakoiso. 19.00 F­ren­dit (x2) Kissa vieköön. Chandlerin lista. S­ta­di vs. Lan­de Junailua ja vuoristorataa. Ju­nai­lua ja vuo­ris­to­ra­taa. Jak­sos­sa lan­de ar­vai­lee s­ta­di­lai­sen vuo­tuis­ta o­luen­ku­lu­tus­ta, ja s­ta­di poh­tii poik­ki­nain­nin mer­ki­tys­tä. F­ren­dit (x4) Rossin uusi rakkaus. Maidonmakeaa. Kosto elää, Heckles ei. Viisi pihviä ja munakoiso.
20.00 Simp­so­nit (x4) Herran ylistys. Hylätyt lapset. Hupaisat Simpson-tarinat. 20.00 Simp­so­nit (x4) Rakastunut. Kipeä lapsuus. Pikku Buddha. Perhetarkastus.
21 21.00 #Sub­lef­fa: E­lekt­ra Elektra. Da­re­de­vil-sar­ja­ku­van si­vu­hen­ki­löön pe­rus­tu­va toi­min­tae­lo­ku­va so­tu­ris­ta, jo­ka y­rit­tää suo­jel­la yk­sin­huol­ta­jai­sää ja tä­män poi­kaa y­li­luon­nol­li­sil­ta hyök­kää­jil­tä. Oh­jaa­ja: Rob Bow­man, U­SA 2005 (99'). Pääo­sis­sa: Jen­ni­fer Gar­ner, Go­ran Visn­jic, Ga­ry-Hi­royu­ki Ta­ga­wa, Te­ren­ce S­tamp. #Sub­lef­fa: Uu­no Tur­ha­pu­ron poi­ka Uuno Turhapuron poika. Vuo­ris­to­neu­vos Tuu­ran mil­jar­dit o­vat vaa­ras­sa! Gangs­te­rit o­vat pu­no­neet o­ve­lan juo­nen nii­den kaap­paa­mi­sek­si, ja niin lo­koi­sia p­re­si­den­tin päi­viä viet­te­le­vä Uu­no huo­maa­kin yh­täk­kiä o­le­van­sa i­sä S­pe­den oh­jaa­mas­sa ja tuot­ta­mas­sa Tur­ha­pu­ro-fars­sis­sa. 21.00 #Sub­lef­fa: Täh­tiin kir­joi­tet­tu vir­he Tähtiin kirjoitettu virhe. John G­ree­nin sa­man­ni­mi­seen ro­maa­niin pe­rus­tu­va ro­mant­ti­nen d­raa­mae­lo­ku­va, jos­sa kak­si syö­pää sai­ras­ta­nut­ta tei­niä, Ha­zel ja Gus, ta­paa­vat syö­pä­sai­rai­den tu­ki­ryh­mäs­sä. Ha­ze­lin vas­tus­te­luis­ta huo­li­mat­ta nuor­ten ys­tä­vyys muut­tuu rak­kau­dek­si, ja nuo­ret a­loit­ta­vat yh­tei­sen i­ki­muis­toi­sen mat­kan­sa o­ma­laa­tui­sen huu­mo­rin­sa sii­vit­tä­mä­nä. #Sub­lef­fa: X-Men: Vii­mei­nen koh­taa­mi­nen X-Men: Viimeinen kohtaaminen. Mar­ve­lin mai­neik­kaa­seen sar­ja­ku­vaan pe­rus­tu­va X-Men-saa­gan kol­mas e­lo­ku­va. Mul­lis­ta­va, mu­tant­ti­gee­nin ku­moa­va pa­ran­nus­kei­no kuo­hut­taa mu­tant­tiyh­tei­söä. Mag­ne­to ryh­tyy vär­vää­mään ar­mei­jaa ju­lis­taak­seen so­dan ja pe­las­taak­seen ro­tun­sa uh­kaa­val­ta su­ku­puu­tol­ta. #Sub­lef­fa: Ta­ru Sor­mus­ten her­ras­ta: Ku­nin­kaan pa­luu Ta­ru Sor­mus­ten her­ras­ta: Ku­nin­kaan pa­luu. Pe­ter Jack­so­nin oh­jaa­man, tun­ne­tun e­lo­ku­vat­ri­lo­gian kol­mas o­sa. Ho­bi­tit F­ro­do ja Sam K­lon­kun o­pas­ta­ma­na lä­hes­ty­vät Mor­do­rin Tuo­mio­vuor­ta, jon­ka uu­me­niin saat­tueen on mää­rä sor­mus heit­tää tu­hot­ta­vak­si. Sa­maan ai­kaan Kes­ki-Maa A­ra­gor­nin joh­ta­ma­na val­mis­tau­tuu vii­mei­seen tais­te­luun vel­ho Sau­ro­nin pa­ho­ja voi­mia vas­taan. Oh­jaa­ja: Pe­ter Jack­son, U­SA/Uu­si-See­lan­ti 2003 (193'). Pääo­sis­sa: E­li­jah Wood, Ian Mc­Kel­len, Vig­go Mor­ten­sen, Sean As­tin, Bil­ly Boyd, Do­mi­nic Mo­nag­han, Hu­go Wea­ving, Liv Ty­ler, Or­lan­do B­loom, Ca­te B­lanc­hett, John R­hys-Da­vies, Mi­ran­da Ot­to, Karl Ur­ban, Ber­nard Hill, Da­vid Wen­ham, An­dy Ser­kis, John Nob­le.
22.55 A­las­ti-k­lu­bi Juha Tapio. 112 Myrsky työllistää hätäkeskusta. Li­säk­si seu­ra­taan Hel­sin­gin ve­ne­po­lii­sin toi­min­taa se­kä en­si­hoi­ta­jien vä­ri­käs­tä ar­kea.
23.10 U­lo­sot­to­mie­het Mielenosoittajat. Kallis ero.
23.40 Met­säs­tä­jät Veljen vartija. Tord on am­pu­nut Ben­ja­mi­nin, ei­kä E­ri­kil­lä o­le e­nää to­dis­tei­ta.
23.50 #Sub­lef­fa: X-Men 2 X-Men 2. Suo­sit­tuun sar­ja­ku­vaan pe­rus­tu­va tie­teis­seik­kai­lu p­ro­fes­so­ri Xa­vie­rin su­per­san­ka­ri­ryh­män vai­heis­ta. 23.50 Am­bu­lans­si Päivävuoro.
0
00.10 Top Gear Tel­ler: Na­ru­ta mei­tä! Taikuuden mestarit.
00.30 Tilt Es­ports
00.40 Sub.doc: Hur­ri­kaa­nin jah­taa­jat Hurrikaanin jahtaajat. 00.40 Su­per­na­tu­ral (x2) Tapaus Dean. Tarina väkivallasta.
01.05 Bur­ge­ri­mies Los Angeles ja Joshua Tree. Nuo­ri Mac­Gy­ver Hauska tappaa vanha tuttu.
01.40 B­lue Man G­roup: S­nor­kel­bo­ne
01.45 Nuo­ri Mac­Gy­ver Kummitus.
02.00 Hä­vyt­tö­mät A­las­ti-k­lu­bi
02.15 Tilt Es­ports 02.15 E­loon­jää­neet
02.25 Nuo­ri Mac­Gy­ver
02.35 S­cor­pion (x3)
02.55 Nuo­ri Mac­Gy­ver Top Gear 02.55 Sub.doc: Maail­man kar­meim­mat ris­tei­lyt
3
03.15 To­si­mie­het
03.45 Di­ce - koo­mi­kon pa­luu (x2)
04.00 Met­säs­tä­jät 04.00 To­si­mie­het
04.55 Ry­sän pääl­lä