Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 29.7. ti 30.7. ke 31.7. to 1.8. pe 2.8. la 3.8. su 4.8.
6
06.30 Las­te­noh­jel­mia: C­hug­ging­ton
06.40 Myy­rän seik­kai­lut Las­te­noh­jel­mia: Myy­rän seik­kai­lut (x7)
06.45 Myy­rän ys­tä­vät: He­po­kat­ti
06.50 Muu­mi­laak­son ta­ri­noi­ta (x2) Mo­lang-pu­pu Las­te­noh­jel­mia: Muu­mi­laak­son ta­ri­noi­ta (x6)
07.15 Muu­mi­laak­son ta­ri­noi­ta
07.40 Paa­vo Pe­su­sie­ni
08.00 Nuo­ri Ro­bin Hood Os­tos­ka­na­va T­vins.com
08.15 Al­vin ja pik­kuo­ra­vat
08.30 Vii­da­kon vei­ja­rit Las­te­noh­jel­mia: Vii­da­kon vei­ja­rit
08.40 Leo
08.45 Os­tos­ka­na­va T­vins.com
9 09.00 Kol­me mies­tä ja tyt­tö Alyn salaisuus Valeradiojuontaja. San Diego Vilkas uutispäivä Viet­te­le vaat­teil­la Nuoret ja tyylikkäät. Nel­jän täh­den il­lal­li­nen (x2) Natalia Salmela. Oona Kivelä.
09.30 Last Man on Earth Erikoislähetys Yllätysvieras. The Blob Barbara Ann Cancun, baby!
10.00 Lem­men vie­mää Uusinta. Lem­men vie­mää Jännittynyt sulho. Uusinta. Denisen vastarinta. Os­tos­ka­na­va T­vins.com
10.55 B­lue Man G­roup: S­nor­kel­bo­ne
11.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com Pi­lan­päi­ten (x2)
11.20 C­ra­zy Ex-Girlf­riend Unelmien poikamiestyttö. T­ref­fit Rac­he­lin kans­sa lä­hes­ty­vät.
12 12.00 Em­mer­da­le
12.15 Simp­so­nit (x5) Älyn jättiläinen. Vankilan enkeli. Kaikkien aikojen huonoin jakso. Tenniskenttä. Bobin kosto.
12.30 Su­pe­rior Do­nuts High Class Problems Chicagon malliin. Friends Without Benefits Balls and Streaks Autokoululaiset.
13.00 Ja­ne t­he Vir­gin Chapter Sixty-Six 67. luku. Chapter Sixty-Eight Chapter Sixty-Nine 70. luku.
14.00 Simp­so­nit (x6) Vielä hassumpi leiri Likaiset liikkatunnit Oppi vie ojaan. Parantunut Bart. Parantunut Bart Moeraaliton temppu Simp­so­nit kau­si 29 (x4) Loislaiset. Surullisen tytön äiti. Mikä viheltäen tulee.
14.45 Tilt Es­ports
14.50 #Sub­lef­fa: Uu­no Tur­ha­pu­ron a­viok­rii­si Uuno Turhapuron aviokriisi. Val­ta­kun­nan neu­vot­te­li­jak­si ni­me­tyn vuo­ri­neu­vos Tuu­ran mie­les­tä koi­ra­kou­lua käy­vä ja siel­lä e­ri­no­mai­ses­ti pär­jää­vä vä­vy on s­kan­daa­li hä­nen a­se­mas­saan o­le­val­le mie­hel­le, ja niin­pä Uu­non a­vio­lii­tos­ta täy­tyy teh­dä lop­pu.
15 15.00 Ih­me­mies Mac­Gy­ver Muistinmenetys. Rahasta tai rakkaudesta. Nuo­ri Mac­Gy­ver Yläilmoihin Ex-kumppani pulassa Pelastava katumaasturi.
16.00 U­lo­sot­to­mie­het Väärä vuokraisäntä. Draaman kaari. Painia painotalossa. Jobinpostia jobbareille. Omistaa, ei omista.
16.50 Sub.doc: Hur­ri­kaa­nin jah­taa­jat Hurrikaanin jahtaajat.
17.00 Myy­tin­mur­ta­jat Sukupuolten välinen taistelu. Automobiilierikoiset. Fanien kosto. Räjähtävä vessa ja taikaluoti. Vaaralliset silikonirinnat?
17.50 Top Gear Kau­si 16, 5/7. Je­re­my, Ric­hard ja Ja­mes saa­vat teh­tä­väk­seen os­taa pik­ku­ra­hal­la ne­li­paik­kai­set a­voau­tot, mut­ta i­kä­väs­ti kun­kin va­lin­ta­na on 80-lu­vun lop­pu­puo­len BMW 325i.
18 18.00 Simp­so­nit (x8) Lisan aivot. Päivä Tokiossa. Kaksi kaupunkia. Klovni menettää järkensä. Puunhakkaaja. Perheen kunnia. Homerin kotisivu. Simp­so­nit Helppoa rahaa.
18.30 Pu­tous FINAALI! On kau­den jän­nit­tä­vän pää­tös­jak­son ai­ka. Se tar­koit­taa MM-lät­kä- ja eu­ro­vii­su­tun­nel­maa se­kä tie­ten­kin s­ket­si­hah­mo­ki­san voit­ta­jan k­ruu­naus­ta.
19.00 F­ren­dit (x8) 19.00 F­ren­dit (x4)
20.00 Simp­so­nit (x10) Älyn jättiläinen. Vankilan enkeli. Kaikkien aikojen huonoin jakso. Tenniskenttä. Bobin kosto. New Kids on the Blecch. Nälkälakko. Uusi tyttö. Safari. Kolme seikkailua.
21 21.00 #Sub­lef­fa: T­he B­lair Witch P­ro­ject The Blair Witch Project. Ku­vit­teel­li­sen do­ku­men­tin muo­toon teh­dys­sä pal­ki­tus­sa kau­hue­lo­ku­vas­sa kol­me e­lo­ku­va-a­lan o­pis­ke­li­jaa läh­tee Ma­ry­lan­diin jäl­jit­tä­mään pa­ha­mai­neis­ta B­lai­rin noi­taa. #Sub­lef­fa: Uu­no Tur­ha­pu­ron a­viok­rii­si Uuno Turhapuron aviokriisi. Val­ta­kun­nan neu­vot­te­li­jak­si ni­me­tyn vuo­ri­neu­vos Tuu­ran mie­les­tä koi­ra­kou­lua käy­vä ja siel­lä e­ri­no­mai­ses­ti pär­jää­vä vä­vy on s­kan­daa­li hä­nen a­se­mas­saan o­le­val­le mie­hel­le, ja niin­pä Uu­non a­vio­lii­tos­ta täy­tyy teh­dä lop­pu. #Sub­lef­fa: Uu­no Tur­ha­pu­ro me­net­tää muis­tin­sa Uuno Turhapuro menettää muistinsa. Uu­no ja hä­nen vai­mon­sa o­vat e­roa­mas­sa, ap­piu­kon suu­rek­si hel­po­tuk­sek­si. Mut­ta sit­ten sat­tuu pie­ni on­net­to­muus, ei­kä Uu­no e­nää muis­ta mi­tään, ei e­des si­tä, ku­ka hän on.. #Sub­lef­fa: E­läin­toh­to­ri Eläintohtori. Ko­me­dia työ­nar­ko­maa­ni-toh­to­ris­ta, jo­ka ih­meek­seen huo­maa o­saa­van­sa kom­mu­ni­koi­da e­läin­ten kans­sa - ja yh­täk­kiä ko­ko e­lä­mä me­nee se­kai­sin. (82') Pääo­sis­sa: Ed­die Murp­hy, Os­sie Da­vis, O­li­ver P­latt, Pe­ter Boy­le, K­ris­ten Wil­son. #Sub­lef­fa: X-Men 2 X-Men 2. Suo­sit­tuun sar­ja­ku­vaan pe­rus­tu­va tie­teis­seik­kai­lu p­ro­fes­so­ri Xa­vie­rin su­per­san­ka­ri­ryh­män vai­heis­ta. E­lo­ku­va­sar­jan toi­ses­sa o­sas­sa Yh­dys­val­tain p­re­si­dent­tiin koh­dis­tu­va sa­la­mur­hay­ri­tys kär­jis­tää ih­mis­ten ja mu­tant­tien vä­li­set vi­ha­mie­li­syy­det so­dak­si. Tais­te­lun tuok­si­nas­sa san­ka­rit jou­tu­vat liit­tou­tu­maan ve­ri­vi­hol­li­sen­sa Mag­ne­ton kans­sa pe­las­taak­seen mu­tant­tiyh­tei­sön uh­kaa­val­ta tu­hol­ta. #Sub­lef­fa: Hid­den Fi­gu­res - Var­joon jää­neet Hidden Figures - Varjoon jääneet. TV-EN­SI-IL­TA! To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­vas­sa d­raa­mae­lo­ku­vas­sa Kat­he­ri­ne John­son, Do­rot­hy Vaug­han ja Ma­ry Jack­son työs­ken­te­li­vät 1960-lu­vun ro­tue­rot­te­lun ai­kaan ma­te­maa­tik­koi­na NA­SA:l­la. Kil­pai­lu a­va­ruu­den val­loit­ta­mi­ses­sa Neu­vos­to­liit­toa vas­taan o­li niin ko­va, et­tä NA­SA:l­la ei ol­lut va­raa va­li­koi­da työn­te­ki­jöi­tään. Nä­mä ih­mis­tie­to­ko­neik­si­kin kut­su­tut nai­set kaa­toi­vat ai­ka­naan su­ku­puo­li- ja ro­tu­ra­ja-ai­to­ja, ja o­vat roh­kais­seet tu­le­via su­ku­pol­via ta­voit­te­le­maan u­nel­miaan.
22.50 A­las­ti-k­lu­bi Erin. Kau­si E­rin a­jau­tuu A­las­ti-k­lu­bin in­tii­mis­sä haas­tat­te­lus­sa ja her­käs­sä e­siin­ty­mi­ses­sä sy­vien a­sioi­den ää­rel­le. 22.50 U­lo­sot­to­mie­het Väärä vuokraisäntä.
23.00 112
23.40 Top Gear U­lo­sot­to­mie­het Draaman kaari. Top Gear Kau­sien 13 ja 14 par­haat, o­sa 4. Po­jat ra­ken­ta­vat pa­rem­man säh­köau­ton. Ei­hän se voi ol­la vai­keaa. Met­säs­tä­jät Väijytys. E­rik on sai­raa­las­sa louk­kaan­nut­tuaan rä­jäh­dyk­ses­sä.
23.50 Am­bu­lans­si Työn moninaisuus.
0 B­ro­ken Ar­row - o­pe­raa­tio e­rä­maas­sa Broken Arrow - operaatio erämaassa.
00.35 Tilt Es­ports
00.45 Mil­joo­nan dol­la­rin vii­dak­ko­jah­ti (x2) Likainen temppu. Ohi on. 00.45 Tel­ler: Na­ru­ta mei­tä! Viihdyttävää taikuutta. Su­per­na­tu­ral (x2) Taistelijat. Lily Sunderin suuri suru.
00.55 Bur­ge­ri­mies San Francisco ja Muir Woods.
01.35 Nuo­ri Mac­Gy­ver Pelastava katumaasturi.
01.50 Hä­vyt­tö­mät Koti-ikävä.
02.20 Am­bu­lans­si 02.20 E­loon­jää­neet
02.30 To­si­mie­het 02.30 A­las­ti-k­lu­bi
02.55 Nuo­ri Mac­Gy­ver
3
03.10 A­me­ri­cans (x2) 03.10 Sub.doc: Hur­ri­kaa­nin jah­taa­jat
03.30 Met­säs­tä­jät 03.30 Top Gear
03.50 Di­ce - koo­mi­kon pa­luu (x2)
04.00 Am­bu­lans­si
04.25 Myy­tin­mur­ta­jat
04.35 To­si­mie­het
04.50 B­lue Man G­roup: Gia­co­met­ti
05.00 Nuo­ri Mac­Gy­ver