Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 1.7. ti 2.7. ke 3.7. to 4.7. pe 5.7. la 6.7. su 7.7.
6
06.30 Las­te­noh­jel­mia: Ant­ti piir­tää Las­te­noh­jel­mia: C­hug­ging­ton (x6)
06.50 Muu­mi­laak­son ta­ri­noi­ta (x10)
07.40 Paa­vo Pe­su­sie­ni Las­te­noh­jel­mia: Paa­vo Pe­su­sie­ni
08.00 Nuo­ri Ro­bin Hood Os­tos­ka­na­va T­vins.com
08.15 Leo Las­te­noh­jel­mia: Al­vin ja pik­kuo­ra­vat Las­te­noh­jel­mia: Al­vin ja pik­kuo­ra­vat
08.20 Le­gen­dat Las­te­noh­jel­mia: Le­gen­dat Vii­da­kon vei­ja­rit (x2) 08.20 Su­per­ne­lik­ko
08.30 Su­per­ne­lik­ko
08.40 Leo 08.40 Tilt Es­ports
08.45 Os­tos­ka­na­va T­vins.com
9 09.00 F­resh Off t­he Boat Measure Twice, Cut Once Episode 19 Kol­me mies­tä ja tyt­tö Uutta kotia etsimässä Kuuma linja Retkeilyä Nel­jän täh­den il­lal­li­nen (x4) Lotten Lindborg. Sanna Mansikkamäki. Teemu Laurell. Topi Kairenius.
09.30 Fai­ja hoi­taa Lemmenhotelli. Kaninruokaa. Aikuisia miehiä. Me ollaan sankareita kaikki. Mökkimyllerrys.
10.00 Lem­men vie­mää Teitkö sen, Xenia? Yllättäviä tarjouksia. Hääkiireitä. Laukaten vihille. Lem­men vie­mää Juhlahumua. Os­tos­ka­na­va T­vins.com
10.55 B­lue Man G­roup: T­he For­ge
11.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com Pi­lan­päi­ten
11.10 C­ra­zy Ex-Girlf­riend Tauon paikka. Pau­lal­la on mon­ta rau­taa tu­les­sa, hän te­kee va­paaeh­tois­työ­tä, o­pis­ke­lee ja käy töis­sä. Midd­le (x2) Viimeistä viedään. Taistele tai pakene.
12 12.00 Em­mer­da­le
12.10 Simp­so­nit (x4) Exä syö pöydässäsi. Homerin riippuvuus. Karkulaiset. Pelkoa ja inhoa alttarilla. Simp­so­nit (x6) Ottakaa kiinni jos saatte. Kosto on herkullinen. Menneisyyden ilot. Julkea takapuoli. Merirosvolehti. Rasvaa.
12.30 Su­pe­rior Do­nuts Silkkaa rasismia. Ymmärrä yskä. Mies vailla vakuutusta. Maalia seinään. Lisää liksaa.
13.00 E­xiä ran­nal­la E­xiä ran­nal­la UK Pelkoa paratiisissa. Lämpö nousee. Menneisyyden haamuja.
14.00 Lo­ve Is­land Suo­mi Sydämen ääni. Odotettu paluu. Viimeinen parinvalinta. Sylitanssia ja kyyneleitä. Leikin loppu. Lo­ve Is­land Suo­mi Koostejakso: 7. viikko. . Lo­ve Is­lan­din koos­te­jak­sos­sa luo­da­taan Vil­len ja Pau­lii­nan i­son rii­dan syi­tä se­kä näh­dään mah­ta­va S­ki­bi­di-haas­te.
15 15.00 Ih­me­mies Mac­Gy­ver Inhimillinen tekijä. Ystävä vai vihollinen. Tuplakupla. Ihmelapsi. Viimeinen yritys.
15.10 #Sub­lef­fa: Uu­no Tur­ha­pu­ron muis­ti pa­lai­lee pät­kit­täin Uu­no Tur­ha­pu­ron muis­ti pa­lai­lee pät­kit­täin. Ku­ten muis­tam­me, van­ha ys­tä­väm­me Uu­no Tur­ha­pu­ro on me­net­tä­nyt muis­tin­sa. #Sub­lef­fa: Uu­non hui­keat poi­ka­mies­vuo­det maa­seu­dul­la Uu­non hui­keat poi­ka­mies­vuo­det maa­seu­dul­la. Hu­pai­sa ker­to­mus sii­tä, kuin­ka joh­ta­ja Uu­no Tur­ha­pu­ro sai al­kun­sa, ja sii­tä, kuin­ka hän viet­ti huo­let­to­mat nuo­ruus­vuo­ten­sa.
16.00 U­lo­sot­to­mie­het Rasismikortti. Kaksi häätöä ja yhdet hautajaiset. Yksin kotona. Etsivä löytää. Pieni potilas.
17.00 Myy­tin­mur­ta­jat Luodinpysäyttäjät. Sananparsia. Räjähtävä puskuri. Liukkaat banaaninkuoret. Mil­joo­nan dol­la­rin vii­dak­ko­jah­ti (x2) Soppaa sekoittamassa. Taistelu teltasta.
17.15 F­ren­dit (x4) Alaston illallinen. Taannoiset tanssit. Miksi Rachel nauroi? Aikamies ja hupakko.
18 18.00 Simp­so­nit (x8) Karhunkaataja. Varaklovni. Homer-sedän parannus. Lapsettomien kapina. Robotti-Homer. Kotirouvan tunnustukset. Margen historian tunti. Milhouse ei asu enää täällä. Simp­so­nit Välkky ja välkympi.
18.30 Pu­tous Kau­den nel­jän­nes­sä jak­sos­sa s­ket­si­hah­mot tem­pau­tu­vat mu­kaan his­to­rian merk­ki­het­kiin ja puo­lue­joh­ta­jat tart­tu­vat mik­kiin. Juon­ta­ja­na toi­mii tut­tuun ta­paan Roo­pe Sal­mi­nen.
19.00 F­ren­dit (x8) Hikinen joulu. Ei Ross vaan Russ. Naimisiin. Tri Ramorayn valtaus. Alaston illallinen. Taannoiset tanssit. Miksi Rachel nauroi? Aikamies ja hupakko. 19.00 F­ren­dit (x4) Hikinen joulu. Ei Ross vaan Russ. Naimisiin. Tri Ramorayn valtaus.
19.15 #Sub­lef­fa: Kah­dek­sas vel­jes Kahdeksas veljes. A. Ki­vi o­li­kin lah­jot­tu, ja vel­jek­siä o­li to­del­li­suu­des­sa kah­dek­san. S­pe­de Pa­sa­nen ker­too o­mal­la ta­val­laan tuon kah­dek­san­nen ta­ri­nan, hä­nen kamp­pai­lus­taan pai­kas­ta au­rin­gos­sa niin lii­ke-e­lä­mäs­sä kuin rak­kau­des­sa. (78') Pääo­sis­sa: S­pe­de Pa­sa­nen, Si­mo Sal­mi­nen, Ve­sa-Mat­ti Loi­ri, Tar­ja Mar­kus, Ur­su­la Rai­nio, Ju­ha­ni Kum­pu­lai­nen, Mar­ja Kor­ho­nen.
20.00 Simp­so­nit (x10) Exä syö pöydässäsi. Homerin riippuvuus. Karkulaiset. Pelkoa ja inhoa alttarilla. Ottakaa kiinni jos saatte. Kosto on herkullinen. Menneisyyden ilot. Julkea takapuoli. Merirosvolehti. Rasvaa.
21 21.00 #Sub­lef­fa: A­me­ri­kan P­sy­ko Amerikan Psyko. Kir­jai­li­ja B­ret Eas­ton El­li­sin kuu­lui­sim­paan ro­maa­niin poh­jau­tu­va jän­ni­tysd­raa­ma p­sy­ko­paat­ti­ses­ta ne­wyor­ki­lais­pörs­si­ju­pis­ta ja hä­nen ve­ri­ses­tä sa­dis­mis­taan. Mi­kään ei tun­nu e­nää mil­tään, pait­si en­tis­tä tun­teet­to­mam­pi tus­ka jon­kun toi­sen luis­sa. #Sub­lef­fa: Uu­no Tur­ha­pu­ron muis­ti pa­lai­lee pät­kit­täin Uu­no Tur­ha­pu­ron muis­ti pa­lai­lee pät­kit­täin. Ku­ten muis­tam­me, van­ha ys­tä­väm­me Uu­no Tur­ha­pu­ro on me­net­tä­nyt muis­tin­sa. Nyt se on to­ki pa­lai­le­mas­sa, mut­ta niin pät­kit­täin, et­tä on ai­heut­taa ul­ko­maan­kaup­pa­po­liit­ti­sen selk­kauk­sen. #Sub­lef­fa: Uu­non hui­keat poi­ka­mies­vuo­det maa­seu­dul­la Uu­non hui­keat poi­ka­mies­vuo­det maa­seu­dul­la. Hu­pai­sa ker­to­mus sii­tä, kuin­ka joh­ta­ja Uu­no Tur­ha­pu­ro sai al­kun­sa, ja sii­tä, kuin­ka hän viet­ti huo­let­to­mat nuo­ruus­vuo­ten­sa. #Sub­lef­fa: Koh­ta­lo­kas en­nus­tus Kohtalokas ennustus. Ro­mant­ti­nen ko­me­dia kun­nian­hi­moi­ses­ta te­le­vi­sio­toi­mit­ta­jas­ta La­nies­ta #Sub­lef­fa: Tap­pa­va a­se 4 Tap­pa­va a­se 4. Ko­me­dial­li­sen toi­min­ta­sar­jan nel­jän­nes­sä o­sas­sa vauh­ti­kak­sik­ko jat­kaa yh­teis­työ­tään tyr­mää­vän nais­tut­ki­jan kans­sa mut­kik­kaas­sa ju­tus­sa aa­sia­lais­ta ri­kol­lis­per­het­tä vas­taan. #Sub­lef­fa: Kau­hea kank­ku­nen Kauhea kankkunen. Su­per­suo­sion saa­vut­ta­nut ja jat­ko-o­sia poi­ki­nut ko­me­dia nel­jäs­tä ka­ve­ruk­ses­ta, jot­ka polt­ta­rien jäl­jil­tä he­rää­vät las­ve­ga­si­lai­ses­ta ho­tel­li­huo­nees­ta il­man muis­ti­ku­vaa e­del­li­ses­tä il­las­ta. He ta­jua­vat, et­tä Doug on ka­teis­sa, S­tu on me­net­tä­nyt yh­den ham­paan, kyl­py­huo­nees­sa on tii­ke­ri ja kaa­pis­sa jon­kun vau­va. Oh­jaa­ja: Todd P­hil­lips, U­SA 2009, 100'. Die Hard 4.0 Die Hard 4.0. Kun jouk­ko ra­han­hi­moi­sia ter­ro­ris­te­ja is­kee Yh­dys­val­tain tär­keim­piin tie­to­lii­ken­ne­jär­jes­tel­miin ai­heut­taen maan­laa­jui­sen kaaok­sen, tar­vi­taan po­lii­siet­si­vis­tä ko­vin ja kyl­mä­her­moi­sin: John McC­la­ne. Suo­si­tun Die Hard -lef­fa­sar­jan nel­jän­nes­sä o­sas­sa McC­la­ne
22.50 T­he Guest Book (x2)
23.05 La­by­rint­ti - Aa­vik­ko­ko­keet Labyrintti - Aavikkokokeet. Tap­pa­va a­se 3 Tap­pa­va a­se 3. Tap­pa­va a­se -e­lo­ku­vien kol­man­nes­sa o­sas­sa et­si­vät Mar­tin Riggs ja Ro­bert Mur­taugh saa­vat vas­taan­sa ri­kol­li­sek­si ryh­ty­neen en­ti­sen po­lii­sin. 23.05 Ar­row Elävä todiste. O­li­ver he­rää ro­mah­ta­neen ra­ken­nuk­sen rau­niois­ta ja nä­kee vie­rel­lään Tom­myn, jo­ka pa­nee O­li­ve­rin miet­ti­mään suh­det­taan E­mi­koon.
23.15 A­las­ti-k­lu­bi Mikael Gabriel.
23.40 Night at t­he Mu­seum: Hau­dan sa­lai­suus Night at the Museum: Haudan salaisuus. 23.40 Nuo­ri Mac­Gy­ver (x2) Kuoleman kyydissä. Nähdä Bogota ja kuolla.
23.50 112 Ra­ja­var­tio­lai­tos saa hä­ly­tyk­sen ka­jak­kion­net­to­muu­des­ta.
0
00.15 Vam­pyy­rien su­kua Kun autuaat.
00.40 Am­bu­lans­si Työlleen omistautuneet.
01.10 Mil­joo­nan dol­la­rin vii­dak­ko­jah­ti (x2) Lennokkaita ideoita. Heikot sortuu.
01.35 U­lo­sot­to­mie­het Rasismikortti. U­lo­sot­to­mie­het Kaksi häätöä ja yhdet hautajaiset. 01.35 S­cor­pion (x2) Sademetsän sankarit. Jännitettä ilmassa.
01.45 60 päi­vää ki­ven si­säs­sä Jälkipuintia. B­lue Man G­roup: T­he For­ge
01.50 Am­bu­lans­si Pahassa paikassa.
02.30 112 02.30 Pen­ny D­read­ful
02.50 112 02.50 Tel­ler: Na­ru­ta mei­tä!
3 03.00 Am­bu­lans­si E­xiä ran­nal­la UK
03.20 Su­per­na­tu­ral (x2)
03.30 E­xiä ran­nal­la UK Aa­vei­den jäl­jil­lä
03.40 Cat­fish - deit­ti­hui­ja­rit
03.50 Tilt Es­ports Sään­tö-Suo­mi 03.50 T­he Guest Book (x2)
04.00 E­xiä ran­nal­la
04.25 Vam­pyy­rien su­kua 04.25 E­xiä ran­nal­la UK
04.45 B­lue Man G­roup: S­nor­kel­bo­ne 04.45 A­las­ti-k­lu­bi