Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 4.6. ti 5.6. ke 6.6. to 7.6. pe 8.6. la 9.6. su 10.6.
6

06.30 Ant­ti piir­tää

C­hug­ging­ton (x6)

06.50 Muu­mi­laak­son ta­ri­noi­ta (x10)

07.40 Paa­vo Pe­su­sie­ni

08.00 Tai­ka­puu­tar­han pik­kuö­tö­kät

Nuo­ri Ro­bin Hood

Os­tos­ka­na­va T­vins.com

08.15 Leo

Al­vin ja pik­kuo­ra­vat

08.20 Le­gen­dat

Su­per­ne­lik­ko

Su­per­ne­lik­ko

08.40 Tilt Es­ports

08.45 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

9

09.00 F­resh Off t­he Boat

Vastaväittäjä. Muutoksen tuulet. Koti-ikävä. Parhaat ystävykset. Ensimmäinen päivä.

Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan?

Mari Perankoski. Täs­sä ko­me­dia­tyyp­pi­ses­sä oh­jel­mas­sa kir­jai­li­janp­lan­tut ker­toi­le­vat jut­tu­ja, jot­ka ei­vät vält­tä­mät­tä lii­ty mi­hin­kään.

Jah­ti

Ou­lu­lai­nen Si­mo ha­luai­si voit­to­po­tin, jol­la pää­see kat­so­maan ping­vii­nei­tä.

09.30 Fai­ja hoi­taa

Perheen voimalla.

Poi­ka­mies­bok­si

Lontoo kutsuu. Ruokasota. Lapsi tai kepponen. Imelä kuolema.

10.00 Lem­men vie­mää

Olutprinssejä. Uusinta.

Os­tos­ka­na­va T­vins.com

11.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

C­ra­zy Ex-Girlf­riend

Olen muuttunut. Hec­tor jär­jes­tää lu­kion 10-vuo­tis­luok­ka­ko­kouk­sen 12 vuot­ta myö­hem­min.

Pi­lan­päi­ten

11.15 Midd­le

Riitelevät roolimallit Rii­te­le­vät roo­li­mal­lit.

11.45 Simp­so­nit (x5)

Margen rinnat Hurlumhei Suuri etsivä Se Edna Isä, joka tiesi liian vähän
12

12.00 Em­mer­da­le

Pi­lan­päi­ten

Em­mer­da­le

Pi­lan­päi­ten

Simp­so­nit (x4)

Naurun takana. Rokkiloma. Luokkatoverit.

12.10 Em­mer­da­le

12.10 Em­mer­da­le

12.30 Viet­te­le vaat­teil­la

Kansainväliset Kandidaatit.

Sa­la­tut e­lä­mät

12.30 Sa­la­tut e­lä­mät

12.40 Ru­Paul's D­rag Ra­ce

Elämäntarina asuilla.

12.40 Ru­Paul's D­rag Ra­ce

Kruunajaiset.

13.00 Ru­Paul's D­rag Ra­ce

Ihmemaan hahmoja. Loanheittoa.

13.00 Ru­Paul's D­rag Ra­ce

Viimeistä viedään.

14.00 Lo­ve Is­land Suo­mi

Vaikea päätös. Kaunotar ja riiviöt. Tunteita ja tuoksuja. Pakka sekaisin. Mehukasta menoa. Kolmas viikko.

14.15 G­la­diaat­to­rit

Uusinta.
15

15.00 Ih­me­mies Mac­Gy­ver

Viidakon orjat. Budapestin varas. Timanttikeikka. Trumbon maailma. Viimeinen taistelu.

Tilt Es­ports

15.05 G­la­diaat­to­rit

Karsintakierros päättyy. Kar­sin­ta­kier­ros päät­tyy. Kar­sin­ta­kier­rok­sen vii­mei­set nel­jä kil­pai­li­jaa koet­te­le­vat ky­ky­jään g­la­diaat­to­rei­ta vas­taan.

15.45 U­lo­sot­to­mie­het (x2)

Nimi miestä pahentaa. Ei-toivotut vieraat.

16.00 U­lo­sot­to­mie­het

Nimi miestä pahentaa. Nyrkkipajan erikoinen. Päiväkodin kuokkavieraat. Ei-toivotut vieraat. Jouluksi kadulle.

16.30 Pai­me­lan au­to­pa­ro­ni

Urheiluauto kokille. Sar­jas­sa seu­ra­taan a­me­ri­kan­rau­toi­hin kes­kit­ty­vän au­to­kau­pan ja sen hen­ki­lö­kun­nan ar­kea.

17.00 Sään­tö-Suo­mi

Sään­tö-Suo­mes­sa kum­mas­tel­laan mik­si Han­gos­sa kiel­let­tiin per­he­pik­nik.

Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan?

Maryan Abdulkarim. Hei hoi huo­li, a­vaa leu­ka­si am­mol­leen. Sa­na­se­pot pai­kal­la ja val­mii­na tais­toon!

Duud­so­nit tu­li ta­loon

Pikku-Duudsonit. Vä­häs­sä­ky­rös­sä sink­kuäi­ti on ar­jes­saan tiu­koil­la kol­men y­li­vilk­kaan poi­kan­sa kans­sa.

Jah­ti

Tie­to­vi­sas­sa A­ku, Ja­ni­na se­kä Nes­to­ri yh­dis­tä­vät te­rä­vät pään­sä ja käy­vät Jah­taa­jaa vas­taan.

Tek­na­vi

17.30 Tek­na­vi

Simp­so­nit uu­si kau­si

Simpsonit.

17.45 Top Gear

Big Albanian Road Trip Je­re­my, Ric­hard ja Ja­mes haas­ta­vat Top Gear Aust­ra­lian juon­ta­jat maaot­te­luun.
18

18.00 Simp­so­nit (x8)

Raivoisa ratsu. Autoilun uhri. Lähetyssaarnaaja. Pygmalion. Tulevaisuus. Raittiuden päivät. Alligaattori. Stepataan pois.

Simp­so­nit uu­si kau­si

Simpsonit.

Jah­ti

Ou­lu­lai­nen Si­mo ha­luai­si voit­to­po­tin, jol­la pää­see kat­so­maan ping­vii­nei­tä.

18.30 Simp­so­nit

18.55 999: Mi­kä hä­tä­nä?

Liikenne. Parisuhteet. Elämä ja kuolema. Putka.

112

Si­sä­suo­men po­lii­sia työl­lis­tää jouk­ko­tap­pe­lut kou­lu­jen päät­tä­jäis­vii­kon­lop­pu­na Tam­pe­reel­la.

Duud­so­nit tu­li ta­loon

Ylisuorittava perhe. Hol­lo­las­sa he­vos­ti­laa pi­tä­vä Tillg­re­nin per­he y­li­suo­rit­taa e­lä­mään­sä, ei­kä yh­teis­tä ai­kaa o­le.

UE­FA C­ham­pions Lea­gue -ma­ka­sii­ni

Jal­ka­pal­lon Mes­ta­rien lii­gan viik­ko­ma­ka­sii­ni. Täh­ti­het­kiä maail­man ko­vim­mas­ta jal­ka­pal­lo­lii­gas­ta, täh­ti­pe­laa­jien e­ri­kois­haas­tat­te­lui­ta ja en­nak­ko­tun­nel­mia tu­le­vis­ta ot­te­luis­ta.

20.00 Simp­so­nit

Naurun takana. Tu­tus­tu­kaa to­del­li­siin Simp­so­nei­hin sar­jan ta­ka­na!

Simp­so­nit (x8)

For­mu­la 1 En­nak­ko­tun­nel­mat

S­tu­dios­sa Mer­vi Kal­lio ja To­ni Vi­lan­der. Va­ri­kol­la To­mi Tuo­mi­nen.

Myy­tin­mur­ta­jat

Kaasuhaittoja ja kovia pintoja. A­dam ja Ja­mie tut­ki­vat myyt­tiä, jon­ka mu­kaan ka­tu­vie­mä­ris­sä muo­dos­tu­va me­taa­ni­kaa­su voi­si rä­jäh­tää si­ten, et­tä vie­mä­rin­kan­si len­täi­si oh­juk­se­na il­maan.

20.30 Simp­so­nit uu­si kau­si

Simpsonit.

20.30 For­mu­la 1 Va­rik­ko­suo­ra

S­tu­dios­sa Mer­vi Kal­lio ja To­ni Vi­lan­der. Va­ri­kol­la To­mi Tuo­mi­nen.

20.55 Yk­sin ko­to­na

Yksin kotona. Mc­Cal­lis­te­rit läh­te­vät suu­rel­la to­hi­nal­la jou­luk­si Pa­rii­siin, mut­ta jo­tain tär­keää u­noh­tuu va­hin­gos­sa ko­tiin: 8-vuo­tias Ke­vin, per­heen kuo­pus. Kek­se­liään po­jan on pait­si pi­det­tä­vä huol­ta it­ses­tään myös puo­lus­tet­ta­va ko­tia kah­den il­keä­mie­li­sen mur­to­var­kaan hyök­käyk­sil­tä.

G­la­diaat­to­rit

Vauhtia ja vaaratilanteita. Vauh­tia ja vaa­ra­ti­lan­tei­ta. Mi­ten pär­jää­vät sa­liy­rit­tä­jät ja val­men­ta­jat kamp­pai­lus­sa g­la­diaat­to­rei­ta vas­taan? Lu­vas­sa ver­ta, hi­keä ja kyy­ne­lei­tä, kun kil­pai­li­jat pis­tä­vät kai­ken pe­liin.

Com­man­do

Commando. Rank­kaa luo­ti­sa­det­ta si­säl­tä­vä a­me­rik­ka­lai­nen toi­min­tae­lo­ku­va, jos­sa e­läk­keel­le jää­nyt e­ri­koi­sis­ku­ryh­män ko­men­ta­ja John Mat­rix (Ar­nold Sch­war­ze­neg­ger) läh­tee vie­lä ker­ran tais­te­le­maan. Syy: hä­nen tyt­tä­ren­sä on kaa­pat­tu.

A­me­ri­can Pie

American Pie. Ko­me­dia, jos­sa nel­jän lu­kio­lais­po­jan po­ruk­ka te­kee kes­ki­näi­sen so­pi­muk­sen hank­kiu­tua e­roon poi­kuu­des­taan vii­meis­tään päät­tä­jäi­sil­ta­na. Ta­voi­te o­soit­tau­tuu yl­lät­tä­vän han­ka­lak­si, ja ku­kin poi­ka jou­tuu­kin kek­si­mään o­mat kei­non­sa suos­tu­tel­la tyt­tö sän­kyyn.

Te­lia Es­ports Se­ries

For­mu­la 1: ai­ka-a­jot

Se­los­ta­ja­na Ni­ki Juu­se­la, a­sian­tun­ti­ja­na To­ni Vi­lan­der.

B­lack Mass

Black Mass. TV-EN­SI-IL­TA! To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va ta­ri­na Ja­mes Jo­seph Bul­ge­ris­ta, jo­ka o­li E­te­lä-Bos­to­nin pa­ha­mai­nei­sim­pia vä­ki­val­ta­ri­kol­li­sia ja jo­ka nou­si maan voi­mak­kaim­mak­si gangs­te­rik­si kie­li­mäl­lä kil­pai­li­jois­taan F­BI:l­le, ei­kä se­naat­to­ri­vel­jes­tä­kään ol­lut hait­taa.
21

22.15 For­mu­la 1 Jäl­ki­höy­ryt

S­tu­dios­sa Mer­vi Kal­lio ja To­ni Vi­lan­der. Va­ri­kol­la To­mi Tuo­mi­nen.

22.30 La­by­rint­ti

Labyrintti. Ja­mes Dash­ne­rin ro­maa­niin pe­rus­tu­vas­sa toi­min­ta­fan­ta­siae­lo­ku­vas­sa nuo­ri T­ho­mas he­rää yk­sin muis­tin­sa me­net­tä­nee­nä pi­meäs­sä ta­va­ra­his­sis­sä, jo­ka joh­dat­taa hä­net tun­te­mat­to­maan la­by­rint­tiin.

22.45 G­la­diaat­to­rit

Karsintakierros päättyy. Kar­sin­ta­kier­ros päät­tyy. Kar­sin­ta­kier­rok­sen vii­mei­set nel­jä kil­pai­li­jaa koet­te­le­vat ky­ky­jään g­la­diaat­to­rei­ta vas­taan.

22.45 S­lum­mien mil­jo­nää­ri

Slummien miljonääri. Kah­dek­sal­la Os­car-pal­kin­nol­la pal­kit­tu me­nes­ty­se­lo­ku­va on ta­ri­na koh­ta­los­ta ja rak­kau­des­ta. Ja­mal Ma­lik, 18-vuo­tias or­po Mum­bain s­lum­meis­ta, on vain yh­den ky­sy­myk­sen pääs­sä 20 mil­joo­nan ru­pian pää­voi­tos­ta In­tian Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si? -oh­jel­mas­sa.

23.05 999: Mi­kä hä­tä­nä?

Liikenne.

23.05 U­lo­sot­to­mie­het

Nimi miestä pahentaa.

23.25 U­lo­sot­to­mie­het

Nyrkkipajan erikoinen.

23.25 Nuo­ri Mac­Gy­ver (x2)

0

00.05 Vam­pyy­rien su­kua (x2)

00.05 Fa­rang

Lähtevien laivojen satama.

00.20 Vii­mei­nen sa­mu­rai

Viimeinen samurai.

00.30 Penn & Tel­ler: Na­ru­ta mei­tä!

Toinen kerta toden sanoo.

00.50 I­na <3 por­no

Suo­mi - A­ma­töö­ri­por­non ja a­las­to­muu­den keh­to.

01.00 Aa­vei­den jäl­jil­lä

Turun linna.

01.10 Ar­row (x2)

01.20 Tilt Es­ports

01.25 Com­man­do

Commando.

01.25 S­cor­pion (x2)

Me käymme joulun viettohon. Jäätävä tehtävä.

01.45 Sub.doc: T­he­roux Mia­min jät­ti­van­ki­las­sa o­sa 1/2

01.55 U­lo­sot­to­mie­het

Mielenosoittajat.

01.55 A­me­ri­can Got­hic

Sieluntoverit.

02.50 Tilt Es­ports

02.50 Vam­pyy­rien su­kua (x2)

3

03.00 Ry­sän pääl­lä

Koh­de

03.00 Pen­ny D­read­ful

03.15 Fa­rang

03.15 Koh­de

03.30 A­me­ri­cans

03.45 Ry­sän pääl­lä

03.55 Myy­tin­mur­ta­jat

60 päi­vää ki­ven si­säs­sä

04.10 999: Mi­kä hä­tä­nä?

04.10 Pai­me­lan au­to­pa­ro­ni

04.25 Myy­tin­mur­ta­jat

04.40 999: Mi­kä hä­tä­nä?

04.50 Sään­tö-Suo­mi

U­lo­sot­to­mie­het

04.50 Sään­tö-Suo­mi