Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 28.5. ti 29.5. ke 30.5. to 31.5. pe 1.6. la 2.6. su 3.6.
6

06.30 Ant­ti piir­tää

C­hug­ging­ton (x6)

06.50 Muu­mi­laak­son ta­ri­noi­ta (x10)

07.40 Paa­vo Pe­su­sie­ni

08.00 Nuo­ri Ro­bin Hood

Os­tos­ka­na­va T­vins.com

08.15 Leo

Al­vin ja pik­kuo­ra­vat

08.20 Le­gen­dat

Su­per­ne­lik­ko

Su­per­ne­lik­ko

08.40 Tilt Es­ports

08.45 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

9

09.00 F­resh Off t­he Boat

Peli-ilta Sukuvika. Salajuoni. Kevätsiivous. Mestarin jalanjäljillä.

Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan?

Maryan Abdulkarim. Hei hoi huo­li, a­vaa leu­ka­si am­mol­leen. Sa­na­se­pot pai­kal­la ja val­mii­na tais­toon!

Jah­ti

Tie­to­vi­sas­sa A­ku, Ja­ni­na se­kä Nes­to­ri yh­dis­tä­vät te­rä­vät pään­sä ja käy­vät Jah­taa­jaa vas­taan.

09.30 Fai­ja hoi­taa

April Fools Rakkauden kuplia. Burnsin menetelmä. Markkinamiehet. Paritushommia.

10.00 Lem­men vie­mää

Paul kuulee totuuksia. Umpikujassa. Alician sydän. Boriksen bluffi. Ilkeä isä.

Os­tos­ka­na­va T­vins.com

11.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

C­ra­zy Ex-Girlf­riend

Minä tulen avuksi. Re­bec­ca mat­kus­taa äi­tin­sä hy­vän­te­ke­väi­syys­gaa­laan ja jät­tää Jos­hin ta­lon­vah­dik­si.

Pi­lan­päi­ten

11.15 Midd­le

Munasarjablues Mu­na­sar­jab­lues.

11.45 Simp­so­nit (x5)

Tulevaisuus Raittiuden päivät Alligaattori Stepataan pois Hiipivä hulluus
12

12.00 Pi­lan­päi­ten

Em­mer­da­le

Simp­so­nit (x4)

Raivoisa ratsu. Autoilun uhri. Lähetyssaarnaaja. Pygmalion.

12.10 Em­mer­da­le

12.30 Sa­la­tut e­lä­mät

12.40 Ru­Paul's D­rag Ra­ce

Uudet kuningattaret. Älä jää varjoon.

13.00 Ru­Paul's D­rag Ra­ce

Rullailua. Musiikin pauloissa. Madonnan jalanjäljissä.

14.00 Lo­ve Is­land Suo­mi

The Guards of The Place Kolmiodraaman ainekset. Kun ystävyys ei riitä. Järki vai tunteet. Unelmien täyttymys. Koostejakso: 2. viikko.

14.15 G­la­diaat­to­rit

Jakso 5 Vauh­tia ja vaa­ra­ti­lan­tei­ta. Vauh­tia ja vaa­ra­ti­lan­tei­ta. Mi­ten pär­jää­vät sa­liy­rit­tä­jät ja val­men­ta­jat kamp­pai­lus­sa g­la­diaat­to­rei­ta vas­taan?
15

15.00 Ih­me­mies Mac­Gy­ver

Kolmenkympin kriisi. Muistinmenetys. Rahasta tai rakkaudesta. Kuolemanloukku. Kujanjuoksu.

Tilt Es­ports

15.05 Pos­se

Posse tulee taas! Lu­vas­sa on käl­le­jä, ral­le­ja ja rä­jäh­tei­tä, kun tut­tu jen­gi ot­taa vas­tuun per­jan­tai-il­lan kaaok­ses­ta.

15.45 Myy­tin­mur­ta­jat

Märkiä myyttejä. Täs­sä e­ri­kois­jak­sos­sa käy­dään lä­pi Myy­tin­mur­ta­jien ve­teen liit­ty­viä suo­sik­ki­myyt­te­jä.

16.00 U­lo­sot­to­mie­het

Omistaa, ei omista. Mielenosoittajat. Kallis ero. Takaaja karkuteillä. Vaatekauppaa ja vähän muutakin.

16.30 Pai­me­lan au­to­pa­ro­ni

Haulikkokaupat. Sar­jas­sa seu­ra­taan a­me­ri­kan­rau­toi­hin kes­kit­ty­vän au­to­kau­pan ja sen hen­ki­lö­kun­nan ar­kea.

16.50 U­lo­sot­to­mie­het (x2)

Kallis ero. Takaaja karkuteillä.

17.00 Sään­tö-Suo­mi

Sään­tö­jä riit­tää Sään­tö-Suo­mes­sa. Sil­ti jot­kut luo­vat nii­tä va­paaeh­toi­ses­ti o­maan e­lä­mään­sä vie­lä li­sää­kin, jo­ten Jus­si sel­vit­tää mik­si.

Myy­tin­mur­ta­jat

Suuri Apollo-huijaus. A­dam ja Ja­mie sel­vit­tä­vät, rää­tä­löi­tiin­kö A­pol­lo-oh­jel­mien kuu­kä­ve­ly­jen ku­va­ma­te­riaa­li s­tu­dios­sa.

Duud­so­nit tu­li ta­loon

Itsetuntoa etsimässä. Kaus­ti­sel­la a­su­van Hir­ven per­heen i­sä kär­sii huo­nos­ta it­se­tun­nos­ta.

Jah­ti

Ra­ha­po­tin haus­sa o­vat A­ki, Pa­si ja Ka­ti, jot­ka haas­ta­vat Jah­taa­jaa oi­kein kun­nol­la.

Tek­na­vi

17.30 Tek­na­vi

Tek­na­vi

17.50 Jah­ti

Tie­to­vi­sas­sa A­ku, Ja­ni­na se­kä Nes­to­ri yh­dis­tä­vät te­rä­vät pään­sä ja käy­vät Jah­taa­jaa vas­taan. Läh­tee­kö ra­ha­pot­ti jouk­kueen mu­kaan vai on­ko Jah­taa­ja kui­ten­kin liian ko­va pa­la?
18

18.00 Simp­so­nit (x8)

Kauhujen talo X Maalla on mukavaa Keilailumestari. Suuri kahdeksikko. Prätkäkundi. Lelusensaatio. Pikku emäntä. Uskolla terveeksi.

Simp­so­nit uu­si kau­si

Tyttö bändissä.

18.30 Simp­so­nit

Kartanon herrat.

18.50 Top Gear

The Motoring Ashes Kau­si käyn­nis­tyy vauh­dik­kaas­ti, kun Ja­mes ko­kei­lee uut­ta, y­li 500-he­vos­voi­mai­sel­la V8-pan­nul­la va­rus­tet­tua a­vo­ko­ris­ta A­riel A­to­mia.

19.00 999: Mi­kä hä­tä­nä?

Maahanmuutto. Raha. Kännin piikkiin. Lapset ja nuoret. Väkivaltarikokset.

Myy­tin­mur­ta­jat

Räjähtävää lihaa. Ja­mie ja A­dam tes­taa­vat vaih­toeh­toi­sia kei­no­ja mu­reut­taa pih­vi­li­haa. Ka­ri, G­rant ja To­ry sel­vit­tä­vät, kuin­ka pal­jon st­res­saan­tu­nee­na a­ja­mi­nen vai­kut­taa ben­sii­nin­ku­lu­tuk­seen.

20.00 Simp­so­nit

Raivoisa ratsu Rai­voi­sa rat­su.

Simp­so­nit (x8)

Autoilun uhri. Lähetyssaarnaaja. Pygmalion. Tulevaisuus. Raittiuden päivät. Alligaattori. Stepataan pois. Hiipivä hulluus.

Duud­so­nit tu­li ta­loon

Pikku-Duudsonit. Vä­häs­sä­ky­rös­sä sink­kuäi­ti on ar­jes­saan tiu­koil­la kol­men y­li­vilk­kaan poi­kan­sa kans­sa. Kun Duud­so­nit soit­ta­vat o­vi­kel­loa, al­kaa eep­pi­nen mat­ka, jo­ka vie per­heen myös Duud­so­nei­den al­ku­juu­ril­le.

Myy­tin­mur­ta­jat

Kaivinkoneet/teippilentokone. A­dam ja Ja­mie tut­ki­vat ne­tis­sä kier­tä­vien kai­vin­ko­ne­vi­deoi­den to­den­pe­räi­syyt­tä.

20.30 Simp­so­nit uu­si kau­si

Tyttö bändissä.
21

21.00 B­la­de Run­ner

Blade Runner. P­hi­lip K. Dic­kin ro­maa­niin pe­rus­tu­va, yk­si kaik­kien ai­ko­jen kuu­lui­sim­mis­ta tie­tei­se­lo­ku­vis­ta, jos­sa a­va­ruu­den po­lii­si jah­taa tu­le­vai­suu­den suur­kau­pun­gis­sa a­va­ruu­des­ta pa­koon pääs­sei­tä jäl­jen­nö­sih­mi­siä, rep­li­kant­te­ja. Em­met Walsh, Da­ryl Han­nah, Wil­liam San­der­son, B­rion Ja­mes, Joe Tur­kel, Joan­na Cas­si­dy.

Fool's Gold - kul­taa­kin kal­liim­paa

Fool's Gold - kultaakin kalliimpaa. Ka­te Hud­son ja Matt­hew Mc­Co­naug­hey täh­dit­tä­vät hul­va­ton­ta toi­min­tae­lo­ku­vaa, jo­ka pur­suaa ek­so­tiik­kaa, vauh­tia ja ro­man­tiik­kaa. To­he­lo Finn et­sii vuo­si­sa­to­jen a­jan ka­dok­sis­sa ol­lut­ta aar­ret­ta, mut­ta kun ve­ne up­poaa ja vai­mo Tess ot­taa a­vioe­ron, on ra­ha­ton mies kii­pe­lis­sä.

Simp­so­nit uu­si kau­si

Tyttö bändissä.

Me kak­si ja I­re­ne

Me kaksi ja Irene. Ro­mant­ti­nen ja räis­ky­vä vauh­ti­ko­me­dia po­lii­sis­ta, jol­la on kah­tia ja­kau­tu­nut per­soo­nal­li­suus ja jol­la pie­nen­kin pää­hän­pis­ton tul­len on vai­kea hal­li­ta se­kä se­kä lem­peää et­tä agg­res­sii­vis­ta puol­taan. Oh­jaa­jat: Bob­by Far­rel­ly ja Pe­ter Far­rel­ly, U­SA 2000

Te­lia Es­ports Se­ries

Luok­ka­ko­kous

Luokkakokous. Ko­ti­mais­ta me­nes­tys­ko­me­diaa täh­dit­tä­vät Sa­mi Hed­berg, A­ku Hir­vi­nie­mi ja Jaa­jo Lin­non­maa. Ta­ri­na kol­mes­ta mie­hes­tä, jot­ka mat­kus­ta­vat ta­kai­sin ko­ti­kau­pun­kiin­sa o­sal­lis­tuak­seen y­läas­teen­sa luok­ka­juh­laan. Mat­kal­le läh­de­tään hen­gäh­tä­mään kauas o­mis­ta on­gel­mis­ta, per­hees­tä ja pa­ri­suh­teis­ta.

Vii­mei­nen sa­mu­rai

Viimeinen samurai. 1870-lu­vul­le si­joit­tu­vas­sa d­raa­mae­lo­ku­vas­sa Ja­pa­nin kei­sa­ri palk­kaa si­säl­lis­so­dan ko­vet­ta­man a­me­rik­ka­lai­sup­see­rin (Tom C­rui­se) o­pet­ta­maan ny­kyai­kais­ta so­dan­käyn­tiä kei­sa­rin jou­koil­le.

21.30 Jal­ka­pal­los­tu­dio: UE­FA Eu­ro­pa Lea­gue

Jalkapallostudio.

21.55 C Mo­re e­sit­tää: UE­FA Eu­ro­pa Lea­gue -fi­naa­li

UEFA Europa League.

22.30 U­lo­sot­to­mie­het

Omistaa, ei omista.

22.50 Ar­row (x2)

23.20 999: Mi­kä hä­tä­nä?

Maahanmuutto.

I­na <3 por­no

E­te­lä-Af­rik­ka - A­part­hei­din jäl­kei­set por­no­pio­nee­rit.

23.20 U­lo­sot­to­mie­het

Jobinpostia jobbareille.

23.30 Penn & Tel­ler: Na­ru­ta mei­tä!

Uskomattomat korttitemput.
0

00.00 Jal­ka­pal­los­tu­dio: UE­FA Eu­ro­pa Lea­gue

Jalkapallostudio.

00.10 C Mo­re e­sit­tää: UE­FA C­ham­pions Lea­gue Fi­naa­li

UEFA Champions League.

00.20 Vam­pyy­rien su­kua (x2)

Sub.doc: T­he­roux ja ka­tu­koi­rat

Theroux ja katukoirat.

00.20 Fa­rang

Menneisyyden vanki.

B­la­de Run­ner

Blade Runner. P­hi­lip K.

00.30 T­he De­par­ted

The Departed.

00.45 Fool's Gold - kul­taa­kin kal­liim­paa

Fool's Gold - kultaakin kalliimpaa.

01.20 999: Mi­kä hä­tä­nä?

Kännin piikkiin.

01.35 Am­bu­lans­si

Yövuoro.

02.15 Top Gear

02.15 A­me­ri­can Got­hic

02.15 Nuo­ri Mac­Gy­ver (x2)

02.35 Koh­de

02.50 Fa­rang

3

03.05 Vam­pyy­rien su­kua (x2)

03.05 Te­lia Es­ports Se­ries

03.15 Tilt Es­ports

03.25 A­ma­zing Ra­ce

60 päi­vää ki­ven si­säs­sä

03.35 A­me­ri­cans

03.45 999: Mi­kä hä­tä­nä?

04.05 Tilt Es­ports

04.15 Myy­tin­mur­ta­jat

04.15 999: Mi­kä hä­tä­nä?

Koh­de

04.25 Top Gear

04.40 A­ma­zing Ra­ce

04.40 A­ma­zing Ra­ce

05.00 A­ma­zing Ra­ce