Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 6.5. ti 7.5. ke 8.5. to 9.5. pe 10.5. la 11.5. su 12.5.
6

06.30 Ant­ti piir­tää

C­hug­ging­ton (x6)

06.50 Muu­mi­laak­son ta­ri­noi­ta (x10)

07.40 Paa­vo Pe­su­sie­ni

08.00 Nuo­ri Ro­bin Hood

Os­tos­ka­na­va T­vins.com

08.15 Leo

Al­vin ja pik­kuo­ra­vat

08.20 Le­gen­dat

Su­per­ne­lik­ko

Su­per­ne­lik­ko

08.40 Tilt Es­ports

08.45 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

9

09.00 F­resh Off t­he Boat

Me tulemme Amerikasta Rajojen rikkomista Louisween Kansalainen Jessica Ei kiitos -päivä

Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan?

STIG. Täs­sä ko­ko per­heen i­loit­te­lus­sa e­räät kir­jai­li­jat kä­sit­te­le­vät ta­val­lis­ten ih­mis­ten lä­het­tä­miä huo­lia.

Jah­ti

Ty­lys­tä tun­nel­mas­ta vas­taa tä­nään Jah­taa­ja, mut­ta jouk­kue lait­taa kam­poi­hin.

09.30 Fai­ja hoi­taa

The Silver Fox Andi's Boyfriend The Parents Strike Back Into the Weeds Battle of the Sexists

10.00 Lem­men vie­mää

Unohtumaton ilta. Rakkauden monet kasvot. Askeleen edellä. Yllätysjuhlat sairaalassa. Keittiömestari vaihtoon.

Os­tos­ka­na­va T­vins.com

11.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

C­ra­zy Ex-Girlf­riend

Menetettyä aikaa korvaamassa.

Midd­le

Joulun ilosanoma Jou­lun i­lo­sa­no­ma.

11.30 Simp­so­nit (x4)

Rikos ja rakkaus Perimä pelottaa Avain onneen Maailman merille
12

12.00 Em­mer­da­le

Simp­so­nit (x5)

Simpsonin laulava perhe. Työni on huvini. Homer hurmahenki. Haaksirikko. Koomikon paluu.

12.30 Viet­te­le vaat­teil­la

Pitsiä ja nahkaa.

Sa­la­tut e­lä­mät

13.00 Jah­ti

Ru­Paul's D­rag Ra­ce

Kelteisillään lavalla. Ilmojen halki. Shakespearea parodioimassa. Musavideot uusiksi.

13.30 G­la­diaat­to­rit

Jakso 3 Nuo­ruus vas­taan ko­ke­mus. Nuo­ruus vas­taan ko­ke­mus. A­ree­nal­la näh­dään on­ko nuo­ruus vai ko­ke­mus valt­tia kamp­pai­lus­sa g­la­diaat­to­rei­ta vas­taan.

14.00 Top C­hef Suo­mi: Kak­sin­tais­te­lu

14.30 Ä­lä jää­dy

15

15.00 Ih­me­mies Mac­Gy­ver

Viimeinen yritys. Valesäkki. Sydämen valinta. Pelastakaa kotkat. Äänetön maailma.

Tilt Es­ports

U­lo­sot­to­mie­het (x3)

Nyrkit pystyssä. F1-velkasirkus. Paikat päreiksi.

15.05 Pos­se

Posse tulee taas! Lu­vas­sa on käl­le­jä, ral­le­ja ja rä­jäh­tei­tä, kun tut­tu jen­gi ot­taa vas­tuun per­jan­tai-il­lan kaaok­ses­ta.

16.00 Kol­me mies­tä ja tyt­tö

Sulho hukassa

U­lo­sot­to­mie­het

Nyrkit pystyssä. F1-velkasirkus. Paikat päreiksi.

Simp­so­nit

Kaksi totuutta

16.30 Paa­vo Pe­su­sie­ni

Vaativa vieras

16.30 Pu­tous

Uusinta.

Pai­me­lan au­to­pa­ro­ni

Hampurilaisauto. Sar­jas­sa seu­ra­taan a­me­ri­kan­rau­toi­hin kes­kit­ty­vän au­to­kau­pan ja sen hen­ki­lö­kun­nan ar­kea.

17.00 Sään­tö-Suo­mi

Tä­män vii­kon Sään­tö-Suo­mi jak­sos­sa Jus­si Hei­ke­lä tut­kii o­maa lem­piai­het­taan - s­hort­si­kiel­toa ui­ma­hal­leis­sa.

Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan?

Anna Perho. Tie­sit­kö et­tä e­ta­na voi nuk­kua kol­me vuot­ta put­keen?

Duud­so­nit tu­li ta­loon

Yhteispeliä etsimässä. Sip­po­las­sa a­su­va Aal­to-Pur­hon per­heen yh­teis­pe­li on a­viok­rii­sin jäl­jil­tä hu­kas­sa.

Jah­ti

Myr­kyl­li­sen vii­sas­ta Jah­taa­jaa vas­taan vi­sai­lee kol­men hen­gen jouk­kue: jal­ka­pal­lo­fa­ni ja o­pet­ta­ja Mii­ka, e­läk­keel­lä o­le­va Han­nu Ii­sal­mes­ta ja tur­ku­lai­nen ai­kui­so­pis­ke­li­ja Jo­han­na.

17.30 Am­bu­lans­si

Räjähdys. Kuor­ma-au­ton rä­jäh­dys ai­heut­taa Bir­ming­ha­min pa­him­man au­to-on­net­to­muu­den y­li 20 vuo­teen.
18

18.00 Simp­so­nit (x4)

Rehtorin kahdet kasvot Saksofonin tarina Mies ja pyssy.

UE­FA C­ham­pions Lea­gue huip­pu­het­ket 7.5

UEFA Champions League huippuhetket.

UE­FA C­ham­pions Lea­gue huip­pu­het­ket 8.5

UEFA Champions League huippuhetket.

Simp­so­nit uu­si kau­si

Sinä kannatko taakkaa raskasta?

18.00 UE­FA C­ham­pions Lea­gue -ma­ka­sii­ni

Jal­ka­pal­lon Mes­ta­rien lii­gan viik­ko­ma­ka­sii­ni.

18.30 Simp­so­nit

Kaksi rva Nahasapeemapetilonia. Enkelinäyttely Jouluvaras.

Simp­so­nit uu­si kau­si

Sinä kannatko taakkaa raskasta?

Top Gear

Amerikan malliin. Kol­mik­ko C­lark­son, May ja Ham­mond tait­taa mat­kaa A­me­ri­kas­sa al­laan eu­roop­pa­lai­set vauh­ti­hir­mut. Mat­kan var­rel­la o­te­taan au­tois­ta ja mie­his­tä mit­taa pai­kal­li­sil­la kil­pa­ra­doil­la, ja reis­su hui­pen­tuu suun­nis­tus­teh­tä­vään Man­hat­ta­nin vils­kees­sä.

19.00 Am­bu­lans­si

Työn moninaisuus. Räjähdys. Palkkapäivän kaaos. Päihteitä ja ahdistusta.

999: Mi­kä hä­tä­nä?

Älä kerro vanhemmilleni. Ai­kui­suu­den par­taal­la o­le­vat nuo­ret kuor­mit­ta­vat I­so-B­ri­tan­nian hä­tä­pal­ve­lui­ta.

Myy­tin­mur­ta­jat

Pistoolisankarit. A­dam ja Ja­mie tut­ki­vat ker­ta­käyt­tö­syt­kä­rei­den vaa­ro­ja, kun taas ju­nio­ri­tii­mi pe­reh­tyy vil­lin län­nen pis­too­li­san­ka­rei­den myyt­ti­seen no­peu­teen ja tark­kuu­teen.

20.00 Simp­so­nit

Simpsonin laulava perhe Simp­so­nin lau­la­va per­he.

Simp­so­nit (x8)

Työni on huvini. Homer hurmahenki. Haaksirikko. Koomikon paluu. Rikos ja rakkaus Perimä pelottaa Avain onneen. Maailman merille.

Duud­so­nit tu­li ta­loon

Menetetty luottamus. Saa­ri­sen per­hees­sä Pa­ro­las­sa val­lit­see va­ka­va luot­ta­mus­pu­la. Tei­nien toi­lai­lu­jen jäl­keen e­pä­luu­loi­nen äi­ti ja per­heen tei­nit ei­vät o­le löy­tä­neet yh­teis­tä sä­vel­tä.

Sub.doc: Ih­meel­li­set ih­mi­set o­sa 4/4

Ihmeelliset ihmiset.

20.30 Simp­so­nit uu­si kau­si

Sinä kannatko taakkaa raskasta?
21

21.00 Vih­reä mai­li

Vihreä maili. En­ti­nen van­gin­var­ti­ja Paul Ed­ge­comb muis­te­lee van­hain­ko­dis­sa vuot­ta 1935, kun hä­nen o­sas­tol­leen tuo­tiin kak­si las­ta mur­han­nut jär­kä­le­mäi­nen mies. Kuo­le­maan­tuo­mit­tu pys­tyi ih­me­te­koi­hin ja sai var­ti­jan­sa e­päi­le­mään syyl­li­syyt­tään. (181') Pääo­sis­sa: Tom Hanks, Mic­hael C­lar­ke Dun­can, Da­vid Mor­se.

G­la­diaat­to­rit

Nuoruus vastaan kokemus. Nuo­ruus vas­taan ko­ke­mus. A­ree­nal­la näh­dään on­ko nuo­ruus vai ko­ke­mus valt­tia kamp­pai­lus­sa g­la­diaat­to­rei­ta vas­taan. Hel­pol­la ei tä­män­kään ker­tai­set kil­pai­li­jat pää­se, ei­kä kol­huil­ta väl­ty­tä.

Mrs. Doubt­fi­re - I­sä si­säk­kö­nä

Mrs. Doubt­fi­re - I­sä si­säk­kö­nä. Ko­ko per­heen ko­me­dia hu­li­vi­li­mie­hes­tä, jo­ka vai­mon jä­tet­tyä kek­sii mie­li­ku­vi­tuk­sek­kaan kei­non ta­va­ta lap­siaan: hä­nes­tä tu­lee per­heen ta­lou­den­hoi­ta­ja, rou­va Doubt­fi­re (Ro­bin Wil­liams Os­ca­rin ar­voi­ses­sa mei­kis­sään). (120') Pääo­sis­sa: Ro­bin Wil­liams, Sal­ly Field, Pier­ce B­ros­nan, Har­vey Fiers­tein, Pol­ly Hol­li­day, Li­sa Ja­cub.

Vil­li tu­si­na 2

Vil­li tu­si­na 2. Suur­per­heen i­sä Tom Ba­ker päät­tää vie­dä lap­si­kat­raan­sa vie­lä ker­ran yh­tei­sel­le lo­mal­le en­nen kuin van­him­mat len­tä­vät pe­säs­tä. Nos­tal­gi­ses­sa lo­ma­pai­kas­sa on myös van­ha vi­hol­li­nen Jim­my Mur­taugh pe­suei­neen, ei­vät­kä i­sät o­saa vie­lä­kään jät­tää toi­siaan rau­haan.

Te­lia Es­ports Se­ries

Sin Ci­ty

Sin City. Ro­bert Rod­ri­gue­zin oh­jaa­ma ja Hol­ly­wood-täh­dil­lä kan­soi­tet­tu toi­min­nal­li­nen e­lo­ku­va­so­vi­tus F­rank Mil­le­rin ko­vak­si­kei­te­tys­tä sar­ja­ku­vas­ta. E­lo­ku­van lo­mit­tai­sis­sa ta­ri­nois­sa ri­kol­li­set, po­lii­sit, po­lii­ti­kot, pa­pit, palk­ka­mur­haa­jat ja i­lo­ty­töt ot­ta­vat yh­teen Sin Ci­tyn ka­duil­la. Vie­rai­le­va­na oh­jaa­ja­na toi­mii Quen­tin Ta­ran­ti­no. U­SA 2005

Nuo­ri Mac­Gy­ver (x4)

Vanhassa vara pahempi. Kaveria ei jätetä. Isänmaan toivot. Asfalttisoturit.

22.30 Dod­ge­ball - bolt­sit pe­lis­sä

Dodgeball - boltsit pelissä. Hul­va­ton pa­ri­val­jak­ko Ben S­til­ler ja Vin­ce Vaughn nau­rat­ta­vat pal­ki­tus­sa ko­me­dias­sa ryh­mäs­tä luu­se­rei­ta, jot­ka päät­tä­vät o­sal­lis­tua kan­sain­vä­li­seen polt­to­pal­lo­tur­nauk­seen Las Ve­ga­sis­sa es­tääk­seen pai­kal­li­sen jump­pa­sa­lin jou­tu­mi­sen äl­lön kun­tok­lu­bin­pi­tä­jän hal­tuun.

22.30 Sex and t­he Ci­ty - Sink­kue­lä­mää 2

Sex and t­he Ci­ty - Sink­kue­lä­mää 2. Toi­ses­sa Sink­kue­lä­mää-e­lo­ku­vas­sa ne­wyor­ki­lais­ne­li­kos­tam­me kol­me on tu­ke­vas­ti nai­mi­sis­sa. Sek­si­ko­lum­nis­ti Car­rie ra­kas­taa a­vio­mies­tään Ki­hoa, u­ra­tyk­ki Mi­ran­dal­la on us­kol­li­nen S­te­ve ja C­har­lot­te pai­nii kah­den pie­nen ty­tön ai­heut­ta­mas­sa äi­tist­res­sis­sä.

23.00 Su­per­na­tu­ral (x2)

Game Night

23.25 U­lo­sot­to­mie­het

Nyrkit pystyssä.

23.25 Ar­row (x2)

Demoni. Kohti katumusta.
0

00.25 I­na <3 por­no

Ja­pa­ni - VR-pe­li­por­no, bon­da­ge ja e­root­ti­nen man­ga.

Hä­vyt­tö­mät

Pohjalla.

00.40 Pu­tous

Uusinta.

00.55 P­re­da­tor - saa­lis­ta­ja

Predator - saalistaja.

00.55 Tilt Es­ports

01.05 Sin Ci­ty

Sin City. Ro­bert Rod­ri­gue­zin oh­jaa­ma ja Hol­ly­wood-täh­dil­lä kan­soi­tet­tu toi­min­nal­li­nen e­lo­ku­va­so­vi­tus F­rank Mil­le­rin ko­vak­si­kei­te­tys­tä sar­ja­ku­vas­ta.

01.20 Sub.doc: Sek­si­ro­bot­tien val­lan­ku­mous

Seksirobottien vallankumous.

A­me­ri­cans (x2)

Risteymä. Toisinajattelijat.

01.20 Vih­reä mai­li

Vihreä maili.

B­lood Dia­mond - ve­ri­ti­mant­ti

(1990) Blood Diamond - veritimantti.

02.10 112

02.30 Koh­de

3

03.05 Myy­tin­mur­ta­jat

03.05 Sal­va­tion

Fa­rang

03.25 60 päi­vää ki­ven si­säs­sä

03.25 S­cor­pion (x2)

04.00 Tilt Es­ports

04.00 Pai­me­lan au­to­pa­ro­ni

A­me­ri­can Got­hic

04.10 Top C­hef Suo­mi: Kak­sin­tais­te­lu

Top C­hef Suo­mi: Kak­sin­tais­te­lu

04.20 Te­lia Es­ports Se­ries

04.50 Top C­hef Suo­mi: Kak­sin­tais­te­lu

05.00 60 päi­vää ki­ven si­säs­sä

05.00 112