Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 29.4. ti 30.4. ke 1.5. to 2.5. pe 3.5. la 4.5. su 5.5.
6

06.30 Ant­ti piir­tää

C­hug­ging­ton (x6)

06.50 Muu­mi­laak­son ta­ri­noi­ta (x10)

07.40 Paa­vo Pe­su­sie­ni

08.00 Nuo­ri Ro­bin Hood

P­ro­fes­so­ri Balt­ha­zar (x4)

08.15 Al­vin ja pik­kuo­ra­vat

Su­per­ne­lik­ko

08.30 Vii­da­kon vei­ja­rit

08.45 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

9

09.00 Kuin vii­meis­tä päi­vää

Kerro totuus Ero. Ihmissuhdehuolia. Suuri uutinen. Lento Reykjavikiin

10.00 Lem­men vie­mää

Uusinta.

11.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

12

12.00 Em­mer­da­le

12.30 Sa­la­tut e­lä­mät

13.00 Va­paak­si ve­lois­ta

Kuubalainen talouskriisi. Aaron Carterin nousu ja tuho. Jokapaikanhöylä. Herran haltuun. Mestarin elkeet.

14.00 Dii­li

Rehellisyyden nimissä. Kurssi kohti finaalia. Viimeinen koitos.

Top C­hef Suo­mi: Kak­sin­tais­te­lu

15

15.00 Ih­me­mies Mac­Gy­ver

Nunnia ja konnia. Inhimillinen tekijä. Ystävä vai vihollinen. Tuplakupla. Ihmelapsi.

16.00 Kol­me mies­tä ja tyt­tö (x8)

Rankka päivä. Mies menneisyydestä. Lähestymiskielto. Pieni käytännön pila. Kypärä. Äijät radalla. Totuus Cecen polttareista Hääpuku

Kol­me mies­tä ja tyt­tö

Palautetaan lähettäjälle

16.30 Pu­tous

Uusinta.

17.00 Sään­tö-Suo­mi

Sään­tö-Suo­men toi­ses­sa jak­sos­sa Jus­si Hei­ke­lä jat­kaa seik­kai­lua sään­tö­vii­da­kos­sa.

Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan?

Pekka Strang. Tä­män il­tai­ses­sa jak­sos­sa Mii­ka Nou­siai­nen pu­huu, Ka­ri Ho­ta­kai­nen pu­huu, Tuo­mas Ky­rö pu­huu ja Jen­ni Pääs­ky­saa­ri nau­raa ja pu­huu.

Aa­vei­den jäl­jil­lä

Suomenlinna. Suo­men­lin­na tun­ne­taan, niin Hel­sin­gin tun­ne­tuim­mis­ta kum­mi­tus­ta­ri­nois­ta, kuin ko­deis­sa ta­pah­tu­vis­ta pol­ter­geist-il­miöis­tä.

Jah­ti

Uusinta.
18

18.00 Simp­so­nit (x4)

Lisa eläinlääkärinä. Marge hyökkää! Valheista vapaa. Lisan valinta.

UE­FA C­ham­pions Lea­gue huip­pu­het­ket 30.4

UEFA Champions League huippuhetket.

UE­FA C­ham­pions Lea­gue huip­pu­het­ket 1.5

UEFA Champions League huippuhetket.

Simp­so­nit uu­si kau­si

Keltainen gangsteri.

18.30 Simp­so­nit

Rakkauden kuriiri. Oranssi on uusi keltainen Hätä ei lue lakia

19.00 Am­bu­lans­si

Ti­mant­ti­lii­ga

20.00 Simp­so­nit

Rehtorin kahdet kasvot. Kou­lu juh­lii reh­to­riaan, kun­nes kut­su­ma­ton vie­ras muut­taa kai­ken.

Simp­so­nit (x6)

Saksofonin tarina. Mies ja pyssy. Valmentajan poika. Kaksi rva Nahasapeemapetilonia Enkelinäyttely

20.30 Simp­so­nit uu­si kau­si

Keltainen gangsteri.
21

21.00 Go­ne Girl

Gone Girl. Gil­lian F­lyn­nin me­nes­tys­ro­maa­niin pe­rus­tu­va, kou­kut­ta­va jän­ni­ty­se­lo­ku­va a­vio­pa­ris­ta, jon­ka toi­nen o­sa­puo­li, vai­mo A­my, ka­toaa pa­ris­kun­nan vii­si­vuo­tis­hää­päi­vä­nä. Syyt­tä­vä sor­mi o­soit­taa a­vio­mies Nic­kiä tä­män val­hei­den ja ou­don käy­tök­sen­sä vuok­si, kun vie­lä sel­viää, et­tä a­vio­liit­to­kin on ol­lut pelk­kää ku­lis­sia.

In Ti­me

In Time. Jän­ni­tys­tä ja toi­min­taa tih­ku­va s­ci­fi-e­lo­ku­va, jos­sa ai­ka on kor­van­nut ra­han va­luut­ta­na. Ih­mi­sisl­lä on kak­si vaih­toeh­toa - e­lää i­kui­ses­ti tai kuol­la si­tä ta­voi­tel­les­sa. Jus­tin Tim­ber­la­ke ja A­man­da Seyf­ried täh­dit­tä­vät hen­gäs­tyt­tä­vää kil­pa­juok­sua ai­kaa vas­taan, jos­sa a­jo­jah­din koh­teek­si jou­tu­nut mies huo­maa o­le­van­sa syy­tet­ty­nä mur­has­ta, jo­ta ei o­le teh­nyt.

Wal­ter Mit­tyn ih­meel­li­nen e­lä­mä

Walter Mittyn ihmeellinen elämä. Ben S­til­le­rin täh­dit­tä­mä ja oh­jaa­ma läm­min­hen­ki­nen d­raa­ma­ko­me­dia Wal­ter Mit­tys­tä, jo­ka työs­ken­te­lee Li­fe-leh­den ku­va­toi­mi­tuk­sen va­lo­ku­va­la­bo­ra­to­rios­sa. Wal­ter e­lää vä­ri­tön­tä, tyl­sää ar­kea ei­kä u­jout­taan us­kal­la pyy­tää e­des työ­ka­ve­riaan t­ref­feil­le.

22.30 Va­le­ky­tät

Valekytät. Ko­me­dia kah­des­ta e­päon­nis­tu­nees­ta ka­ve­ruk­ses­ta, joi­den e­lä­mäs­tä tu­lee pal­jon haus­kem­paa, kun he al­ka­vat pu­keu­tua po­lii­seik­si. U­SA 2014.

22.30 Va­le­ky­tät

Valekytät. Ko­me­dia kah­des­ta e­päon­nis­tu­nees­ta ka­ve­ruk­ses­ta, joi­den e­lä­mäs­tä tu­lee pal­jon haus­kem­paa, kun he al­ka­vat pu­keu­tua po­lii­seik­si. U­SA 2014.

23.15 Hä­vyt­tö­mät

Fa­rang

Kaukana paratiisista Kau­ka­na pa­ra­tii­sis­ta.
0

00.00 Pu­tous

Uusinta.

00.15 A­me­ri­cans (x2)

Jotain mätää Kansasissa. Taulukkolaskentaa.

112

00.35 Sub.doc: Näy­tän e­lä­ke­läi­sel­tä vaik­ka o­len 20

00.35 Simp­so­nit (x2)

Kaksi totuutta Jouluvaras

01.05 A­me­ri­can Got­hic

Eye of the Beholder Yö­kyö­pe­lit.

01.30 112

Si­sä-Suo­men po­lii­si a­sun­toon mur­tau­tu­neen mie­hen jäl­jil­lä.

Koh­de

Pelkkänä korvana.

01.30 Myy­tin­mur­ta­jat

Ruudinkeksijät.

02.05 Sal­va­tion (x2)

Pai­me­lan au­to­pa­ro­ni

02.25 Tilt Es­ports

02.25 Sub.doc: Näy­tän e­lä­ke­läi­sel­tä vaik­ka o­len 20

02.30 Top Gear

60 päi­vää ki­ven si­säs­sä (x2)

3

03.00 Top C­hef Suo­mi: Kak­sin­tais­te­lu

03.20 Fa­rang

03.30 Dii­li

03.55 Pai­me­lan au­to­pa­ro­ni

Dii­li

Dii­li

04.15 Top C­hef Suo­mi: Kak­sin­tais­te­lu