Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 9.4. ti 10.4. ke 11.4. to 12.4. pe 13.4. la 14.4. su 15.4.
6

06.30 Ant­ti piir­tää

C­hug­ging­ton (x6)

06.50 Muu­mi­laak­son ta­ri­noi­ta (x10)

07.40 Paa­vo Pe­su­sie­ni

08.00 Nuo­ri Ro­bin Hood

P­ro­fes­so­ri Balt­ha­zar (x4)

Os­tos­ka­na­va T­vins.com

08.15 Al­vin ja pik­kuo­ra­vat

Su­per­ne­lik­ko

08.30 Vii­da­kon vei­ja­rit

08.45 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

9

09.00 Fai­ja hoi­taa

Avustettua asumista Tylsiä pariskuntia Lääkärikammo Syntipukit Kevätheila

S­ta­di vs. Lan­de

Tesomalta Tavastialle.

Ke­nen ko­to­na?

Tä­nään ar­vail­laan, ke­nen ko­ti on vie­hät­tä­väs­sä van­has­sa ky­lä­kau­pas­sa ja ku­ka hörp­pää aa­mu­kah­vin­sa i­hail­len Us­pens­kin ka­ted­raa­lia.

09.30 Su­pe­rior Do­nuts

Friends Without Benefits Balls and Streaks Pedal to the Meddle The Icemen Cometh Broken Art

10.00 Lem­men vie­mää

Jo riittää julkkiselämä! Syke koholla. Uskonpuutetta. Paineen alla timantitkin syntyvät. Huoli hevosista.

Os­tos­ka­na­va T­vins.com

11.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

Paa­vo Pe­su­sie­ni

Piiranen on pop Pai­net­ta / Val­heen jäl­jet.

Midd­le (x2)

Halloween 7: Tilinteon hetki Kova kuin kivi

11.30 Ke­nen ko­to­na?

Tä­nään ar­vail­laan, ke­nen ko­ti on vie­hät­tä­väs­sä van­has­sa ky­lä­kau­pas­sa ja ku­ka hörp­pää aa­mu­kah­vin­sa i­hail­len Us­pens­kin ka­ted­raa­lia.
12

12.00 Em­mer­da­le

Kadonnut kirje. Isän pahin painajainen. Liian suuri salaisuus.

12.00 Simp­so­nit (x5)

Kauhujen talo XXVI Rikas rakas Lisa S:llä Paatti keinuu Barthood

12.30 Sa­la­tut e­lä­mät

Nel­jän täh­den il­lal­li­nen (x4)

13.00 Val­heen jäl­jil­lä

On/offia ja uutta suhdetta.

Mo­der­ni per­he (x6)

Porsastelua Suhteet solmussa Roolileikkejä Tasa-arvoa Tyhjä pesä Valmistujaiset

Val­heen jäl­jil­lä

Poikien reissu Ranskaan.

14.00 A­ma­zing Ra­ce

Aaseja ja U-käännöksiä Yksissä tuumin Äkkikäänteitä Pallo hallussa Maailmanmatkaajat maagikkoina

14.30 Tilt Es­ports

Paa­vo Pe­su­sie­ni

Kova talvi Len­tä­vä hol­lan­ti­lai­nen.

14.35 Pos­se

Posse tulee taas! Lu­vas­sa on käl­le­jä, ral­le­ja ja rä­jäh­tei­tä, kun tut­tu jen­gi ot­taa vas­tuun per­jan­tai-il­lan kaaok­ses­ta.
15

15.00 Ih­me­mies Mac­Gy­ver

Viimeinen taistelu. Tulipätsi. Tuhlaajapoika. Tähtäimessä MacGyver. Painajainen.

15.00 Art­hur ja Mal­ta­zard

Arthur ja Maltazard.

16.00 Bob's Bur­gers

Kol­me mies­tä ja tyt­tö

Kihlajaiskommelluksia Entäs Fred? Valamies

Simp­so­nit uu­si kau­si

Tyttö bussissa.

Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan?

Matti Rönkä. PO­Hiin voi luot­taa kuin kal­lioon. Täs­sä oh­jel­mas­sa ei vaih­du muut kuin vie­ras ja vaat­teet.

16.30 Nel­jän täh­den il­lal­li­nen

Natalia Salmela.

Nel­jän täh­den il­lal­li­nen

Nel­jän täh­den il­lal­li­nen

Timo Lavikainen. Viki Eerikkilä.

Pu­tous

Uusinta.

16.50 Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan?

Matti Rönkä.

16.50 Ä­lä jää­dy

17.00 S­ta­di vs. Lan­de

Kysymysrallia ja ilosia mimmejä. Ky­sy­mys­ral­lia ja i­lo­sia mim­me­jä.

17.00 Aa­vei­den jäl­jil­lä

Louhisaaren kartanolinna. Lou­hi­saa­ri tun­ne­taan, niin Mar­salk­ka Man­ner­hei­min syn­ty­mä­ko­ti­na, kuin sii­hen liit­ty­vis­tä kum­mi­tus­ta­ri­nois­taan.

Ke­nen ko­to­na?

Tä­nään ar­vail­laan, ke­nen ko­ti on vie­hät­tä­väs­sä van­has­sa ky­lä­kau­pas­sa ja ku­ka hörp­pää aa­mu­kah­vin­sa i­hail­len Us­pens­kin ka­ted­raa­lia.

17.00 Fort Boyard Suo­mi

Turhautumista tiimeissä. O­rans­si jouk­kue on Sa­bi­na Särk­kä, Jaak­ko Park­ka­li ja Jo­han­nes ¿Hat­so­lo¿ Hat­tu­nen. Pu­nai­ses­sa jouk­kuees­sa ki­saa Siim Lii­vik, S­hir­ly Kar­vi­nen ja Mik­ko Pa­rik­ka.

17.20 Top Gear

Kau­sien 13 ja 14 par­haat, o­sa 4. Po­jat ra­ken­ta­vat pa­rem­man säh­köau­ton. Ei­hän se voi ol­la vai­keaa. Mi­ten Ja­guar XFR ver­tau­tuu BMW M5:een?
18

18.00 Paa­vo Pe­su­sie­ni

UE­FA C­ham­pions Lea­gue huip­pu­het­ket 9.4

UE­FA C­ham­pions Lea­gue huip­pu­het­ket 10.4

Paa­vo Pe­su­sie­ni

18.25 Simp­so­nit

Matikkasoppa. Nainen unesta. Savustetun käryä. Viimeinen aski. Hirveä halloween

Simp­so­nit uu­si kau­si

Tyttö bussissa.

UE­FA C­ham­pions Lea­gue -ma­ka­sii­ni

Jal­ka­pal­lon Mes­ta­rien lii­gan viik­ko­ma­ka­sii­ni.

18.55 Mo­der­ni per­he (x4)

Roolileikkejä. Tasa-arvoa. Tyhjä pesä. Valmistujaiset.

Am­bu­lans­si

Päivävuoro. Yövuoro.

Nel­jän täh­den il­lal­li­nen (x4)

Am­bu­lans­si

Yövuoro. Lon­toon en­si­hoi­ta­jil­le yö on lä­hes yh­tä kii­reis­tä ai­kaa kuin päi­vä­kin. Au­rin­gon las­ket­tua yk­sik­kö­jä työl­lis­tä­vät e­ten­kin päih­ty­neet ja van­huk­set.

Aa­vei­den jäl­jil­lä

Patarein vankila. On­ko Neu­vos­to­lii­ton ai­ka­na koet­tu ter­ro­ri muut­ta­nut pai­nos­ta­van e­ner­gian pa­ra­nor­maa­leik­si il­miöik­si as­ti Pa­ta­rein van­ki­las­sa?

19.55 Nel­jän täh­den il­lal­li­nen

19.55 Top Gear

Kau­den 14 par­haat, o­sa 3. E­li­mi­noi­ko mat­kai­luil­ma­lai­va ka­ra­vaa­na­rien ai­heut­ta­mat ruuh­kat? Kal­lii­ta mut­ta huo­mio­ta he­rät­tä­mät­tö­miä au­to­ja pank­kii­reil­le. Kaik­kien ai­ko­jen pa­ras au­ton­val­mis­ta­ja, Lan­cia.

Sub.doc: Ih­meel­li­set ih­mi­set o­sa 2/4

Ih­meel­li­set ih­mi­set: Maail­man li­ha­vin lap­si. In­do­ne­sia­lai­nen A­rya Per­ma­na on maail­man li­ha­vin lap­si. Yk­si­tois­ta­vuo­tias poi­ka pai­naa y­li 190 ki­loa.

20.30 Simp­so­nit uu­si kau­si

Tyttö bussissa.

Simp­so­nit

Kauhujen talo XXVI. Rikas rakas. Lisa S:llä.
21

21.00 S­ca­ry Mo­vie 2

S­ca­ry Mo­vie 2. Kau­hu­ko­me­dia, jos­sa jouk­ko nuo­ria o­pis­ke­li­joi­ta ko­koon­tuu rii­vat­tuun ta­loon sa­la­pe­räis­tä u­ni­tut­ki­mus­ta var­ten. Synk­kä sa­lai­suus var­jos­taa ta­loa, ja nuor­ten on rat­kais­ta­va se pe­los­taan huo­li­mat­ta.

Mor­sian­ten so­ta

Morsianten sota. Ro­mant­ti­nen ko­me­dia Man­hat­ta­nil­la a­su­vis­ta par­hais­ta ys­tä­vis­tä Em­mas­ta (An­ne Hat­ha­way) ja Li­vis­tä (Ka­te Hud­son), jot­ka ryh­ty­vät suun­nit­te­le­maan häi­tään mie­sys­tä­vien­sä ko­sies­sa kum­paa­kin nais­ta sa­maan ai­kaan.

Good Will Hun­ting

Good Will Hunting. Kah­del­la Os­ca­ril­la pal­kit­tu (kä­si­kir­joi­tus Matt Da­mon ja Ben Aff­leck) ja seit­se­män eh­dok­kuut­ta ke­rän­nyt d­raa­ma nuo­res­ta y­lio­pis­ton ta­lon­mie­he­nä työs­ken­te­le­väs­tä ma­te­ma­tiik­ka­ne­ros­ta, jo­ka ha­luaa vain juo­da kal­jaa ka­ve­rei­den kans­sa. A­puun rien­tää p­ro­fes­so­ri, jo­ka aut­taa Wil­liä löy­tä­mään suun­nan e­lä­mäs­sään. U­SA 1997.

S­ta­di vs. Lan­de

Julkkis-erikoisjakso . Julk­kis-e­ri­kois­jak­so. Mi­kä pu­dot­taa Lan­den jouk­kueen Pek­ka Pou­dan to­taa­li­ses­ti?

Cop Land

Cop Land. Jän­ni­ty­se­lo­ku­va po­lii­sien kan­soit­ta­mas­ta New Jer­seys­tä ja po­lii­sin va­hin­gos­sa te­ke­mäs­tä vä­ki­val­tai­ses­ta ri­kok­ses­ta, jo­ta F­red­dy Hef­lin al­kaa sel­vit­tää. Pian Hef­lin huo­maa, et­tä po­lii­sien kes­ken kaik­ki ei o­le­kaan si­tä mil­tä näyt­tää.

How to Be Sing­le

How to Be Single. TV-EN­SI-IL­TA! A­li­ce, Ro­bin ja hei­dän ka­ve­ri­jen­gin­sä o­vat New Yor­kis­sa a­su­via sink­ku­ja. He naut­ti­vat e­lä­mäs­tä ja kek­si­vät jat­ku­val­la syö­töl­lä haus­ko­ja temp­pu­ja - mut­ta mi­tä ta­pah­tuu, kun he al­ka­vat et­siä rak­kaut­ta to­sis­saan? Oh­jaa­ja Ch­ris­tian Dit­ter. Pääo­sis­sa A­li­son B­rie, An­ders Holm, Da­ko­ta John­son, Da­mon Vayans Jr. U­SA 2016.

Lo­ve and Ot­her D­rugs

Love and Other Drugs.

22.00 Aa­vei­den jäl­jil­lä

Patarein vankila. On­ko Neu­vos­to­lii­ton ai­ka­na koet­tu ter­ro­ri muut­ta­nut pai­nos­ta­van e­ner­gian pa­ra­nor­maa­leik­si il­miöik­si as­ti Pa­ta­rein van­ki­las­sa?

22.45 Sak­nad

Katoaminen. Kuol­lee­na löy­det­ty nai­nen tun­nis­te­taan, mut­ta yh­tä ai­kaa 16-vuo­tias tyt­tö ka­toaa.

Sub.doc: Ih­meel­li­set ih­mi­set o­sa 4/4

Ihmeelliset ihmiset.

23.00 Su­per­na­tu­ral (x2)

23.15 Dead­pool

Deadpool. Vauh­di­kas toi­min­tae­lo­ku­va y­li­mie­li­ses­tä ja rah­vaa­no­mai­ses­ta palk­ka­so­tu­ris­ta ja su­per­san­ka­ris­ta ni­mel­tä Dead­pool.

Sub.doc: T­he­roux - Las Ve­ga­sin ka­si­not

Theroux: Las Vegasin kasinot. Toi­mit­ta­ja Loius T­he­roux tu­tus­tuu Las Ve­ga­sis­sa ka­si­noi­den ja uh­ka­pe­lin maail­maan.

Sal­va­tion (x2)

23.35 Hä­vyt­tö­mät

23.45 Le­gends

Samassa veneessä.

23.55 Kol­mis­taan (x2)

Vauvaintoilua. Naamiaiset.
0

00.20 Myy­tin­mur­ta­jat

Ja­mes Bond -myyt­te­jä 2. Y­lei­sön pyyn­nös­tä Myy­tin­mur­ta­jat jat­ka­vat Ja­mes Bond -e­lo­ku­vien in­noit­ta­mien myyt­tien tut­ki­mis­ta.

00.35 Pu­tous

Uusinta.

00.35 S­to­len

Stolen. Toi­min­tat­ril­le­ri jo­ta täh­dit­tää Nic­ho­las Ca­ge.

00.55 Koh­de

Muisti pätkii.

00.55 112

Ra­ja­var­tio­lai­tos saa hä­ly­tyk­sen ka­jak­kion­net­to­muu­des­ta.

01.10 Tilt Es­ports

01.15 Mo­dus

Episode 8 Joh­to­pää­tös. Ri­kosp­sy­ko­lo­gi In­ger Jo­han­ne Vi­kin ku­va ho­mo­sek­suaa­le­ja mur­haa­vas­ta mie­hes­tä al­kaa tar­ken­tua.

01.30 Aa­vei­den jäl­jil­lä

Patarein vankila.

01.50 60 päi­vää ki­ven si­säs­sä (x2)

Puoli vuotta myöhemmin. Uudet tulokkaat.

01.50 Mo­dus

Testamentti.

02.10 Tek­na­vi

02.10 Myy­tin­mur­ta­jat

02.25 Simp­so­nit (x2)

Pen­ny D­read­ful

02.40 Tilt Es­ports

02.40 A­me­ri­cans (x3)

02.45 Top Gear

02.45 Kau­hu­keit­tiö (x2)

3

03.10 Su­per­na­tu­ral (x2)

03.25 Myy­tin­mur­ta­jat

Am­bu­lans­si

03.35 Sub.doc: Ih­meel­li­set ih­mi­set o­sa 4/4

03.50 Bii­si­Batt­le: Zoe Sal­da­na Vs. Zac­ha­ry Quin­to

04.25 Kau­hu­keit­tiö

04.35 112

04.35 Val­heen jäl­jil­lä

04.45 Ry­sän pääl­lä

05.00 Koh­de