Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 25.3. ti 26.3. ke 27.3. to 28.3. pe 29.3. la 30.3. su 31.3.
6

Kau­hu­keit­tiö

06.30 Ant­ti piir­tää

C­hug­ging­ton (x6)

06.50 Muu­mi­laak­son ta­ri­noi­ta (x10)

07.40 Paa­vo Pe­su­sie­ni

08.00 Nuo­ri Ro­bin Hood

P­ro­fes­so­ri Balt­ha­zar (x4)

Os­tos­ka­na­va T­vins.com

08.15 Al­vin ja pik­kuo­ra­vat

Su­per­ne­lik­ko

08.30 Vii­da­kon vei­ja­rit

08.45 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

9

09.00 Fai­ja hoi­taa

Kiitospäivä. Reiästä riitaa. Joulujuoni. Adam ryhdistäytyy. Entäs Bob?

Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan?

Martti Suosalo. Huol­ten To­na­van sul­ku­por­tit on nyt au­ki.

Os­tos­ka­na­va T­vins.com

09.30 Su­pe­rior Do­nuts

Kiintiöpaikka. Jouluksi jaloilleen. Kampanja käyntiin. Sofian valinta. Työ on tuskaa.

10.00 Lem­men vie­mää

Ihastunut tohtori. Vatsanväänteitä. Tobias. Huolestuttavia oireita. Järkyttyneet vanhemmat.

Os­tos­ka­na­va T­vins.com

Ra­dal­la

Pak­ka­sen pauk­kues­sa pen­de­löi­dään, käy­dään kon­duk­töö­ri Rei­jon kans­sa Ro­va­nie­mel­lä se­kä seu­ra­taan i­sän ja po­jan sau­ma­ton­ta yh­teis­työ­tä Ou­lun va­ri­kol­la.

11.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

C­ra­zy Ex-Girlf­riend

Nat­ha­niel ja mi­nä o­lem­me vain ys­tä­viä. Re­bec­ca ja Nat­ha­niel a­loit­ta­vat sek­si­suh­teen Mo­nan se­län ta­ka­na.

Os­tos­ka­na­va T­vins.com

12

12.00 Em­mer­da­le

Hätäillen hyvä tulee. Tihutyö. Netistä löytyy kaikki.

Nel­jän täh­den il­lal­li­nen (x4)

Pippa Laukka. Shirly Karvinen. Kimmo Ohtonen. Matti Puro.

C­ra­zy Ex-Girlf­riend

Trent? ! Kun Re­bec­ca on saa­mas­sa e­lä­män­sä jär­jes­tyk­seen, T­rent il­mes­tyy ki­ris­tä­mään hän­tä tyt­töys­tä­väk­seen.

12.30 Viet­te­le vaat­teil­la

Tyylitaiturille mies.

Sa­la­tut e­lä­mät

Ismon ja Akin murkinakina. Reunalla. Pohjalla.

13.00 Val­heen jäl­jil­lä

Viaton serkkutyttö.

Mo­der­ni per­he (x8)

Kolmessa kaupungissa. Normipäivä. Puun takaa. Huipulla tuulee. Kekkereitä ja kepposia. Mustasukkaisuutta. Koko klaani koolla. Yhteen hiileen.

13.00 Simp­so­nit (x4)

Duff-miestä etsimässä. Äiti kyylä. Taistelutantereella. Lentäjän poika.

14.00 A­ma­zing Ra­ce

Kobraa kitusiin. Lähtölaukaus. Vaikeuksia viestinnässä.

Tilt Es­ports

14.05 Pos­se

Posse tulee taas! Lu­vas­sa on käl­le­jä, ral­le­ja ja rä­jäh­tei­tä, kun tut­tu jen­gi ot­taa vas­tuun per­jan­tai-il­lan kaaok­ses­ta.
15

15.00 Kau­hu­keit­tiö

Riivatun risotto. Sabotoitua sapuskaa.

Ih­me­mies Mac­Gy­ver

Kuolemanloukku.

15.10 Pi­lan­päi­ten

15.20 Kuup­rin­ses­sa

Kuuprinsessa.

15.35 Ä­lä jää­dy

16.00 Bob's Bur­gers

Elävien tanssien ja hanhien yö. Rehtori Louisen kiireinen päivä. Bobin burnout.

Simp­so­nit uu­si kau­si

Joulupaniikki.

S­ta­di vs. Lan­de

Jaskan grillillä. Jas­kan g­ril­lil­lä.

16.30 Nel­jän täh­den il­lal­li­nen

Sunneva Kantola. Teemu Lehtilä. Tomi Tuominen. Erika Vikman.

Pu­tous

Uusinta.

17.00 S­ta­di vs. Lan­de

Saisinko vastauksenne, silvoplee! Sai­sin­ko vas­tauk­sen­ne, sil­vop­lee!

Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan?

Mervi Kallio. Ei huol­ta hä­vin­neel­lä ei­kä maan­sa myön­ne­hel­lä, sa­noo reis­jär­ve­läi­nen sa­non­ta, mut­ta mi­tä sa­noo pa­nee­li?

Aa­vei­den jäl­jil­lä

Vuojoen kartano. Kar­ta­nos­sa on kuul­tu nä­ky­mät­tö­mien las­ten leik­ki­vän ja en­tis­ten o­mis­ta­jien us­ko­taan y­hä vah­ti­van ti­luk­siaan.

Ra­dal­la

Pak­ka­sen pauk­kues­sa pen­de­löi­dään, käy­dään kon­duk­töö­ri Rei­jon kans­sa Ro­va­nie­mel­lä se­kä seu­ra­taan i­sän ja po­jan sau­ma­ton­ta yh­teis­työ­tä Ou­lun va­ri­kol­la.

17.00 Fort Boyard Suo­mi

Vedenalainen vankila. Har­maas­sa tii­mis­sä kil­pai­le­vat Oo­na Ki­ve­lä, Pert­tu Sir­viö ja Heik­ki Sor­sa. O­rans­sis­sa tii­mis­sä o­vat Sa­bi­na Särk­kä, Jaak­ko Park­ka­li ja Jo­han­nes ¿Hat­so­lo¿ Hat­tu­nen.

17.25 Tek­na­vi

Kau­den seit­se­män­nes­sä jak­sos­sa Ris­to Vir­ta­nen tes­taa täy­sin uu­dis­tu­neen Hon­da CR-V:n maan­tie- ja maas­to-o­mi­nai­suu­det.

17.55 Paa­vo Pe­su­sie­ni

Aprillia! Haisunäätä / Kesätyöntekijä. Palkinto / Kuplakaveri.

17.55 Top Gear

Voi­daan­ko len­to­kent­tien o­do­tu­sai­ko­ja ly­hen­tää no­peam­mil­la len­to­kent­täa­jo­neu­voil­la? Ric­hard sel­vit­tää mi­kä niis­tä on no­pein.
18

18.30 Simp­so­nit

Tähti taivaalta. Iso ja ylpeä siitä. Uusissa hommissa. Kuninkaallinen tehtävä. Taivaspoliisi.

Simp­so­nit uu­si kau­si

Joulupaniikki. Mar­ge st­res­saa jou­lu­val­mis­te­lu­ja, ja muu per­he yl­lät­tää hä­net her­mo­lo­mal­la F­lo­ri­das­sa.

19.00 Mo­der­ni per­he (x8)

Puun takaa. Huipulla tuulee. Kekkereitä ja kepposia. Mustasukkaisuutta. Koko klaani koolla. Yhteen hiileen. Talvitanssiaiset. Lapsenlikan paluu.

Nel­jän täh­den il­lal­li­nen (x4)

Pippa Laukka. Shirly Karvinen. Kimmo Ohtonen. Matti Puro.

Ra­dal­la

Pak­ka­sen pauk­kues­sa pen­de­löi­dään, käy­dään kon­duk­töö­ri Rei­jon kans­sa Ro­va­nie­mel­lä se­kä seu­ra­taan i­sän ja po­jan sau­ma­ton­ta yh­teis­työ­tä Ou­lun va­ri­kol­la.

UE­FA C­ham­pions Lea­gue -ma­ka­sii­ni

Jal­ka­pal­lon Mes­ta­rien lii­gan viik­ko­ma­ka­sii­ni.

19.30 Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan?

Martti Suosalo. Huol­ten To­na­van sul­ku­por­tit on nyt au­ki. Il­lan jak­sos­sa kä­si­tel­lään ne suu­rin­ta huol­ta he­rät­tä­vät huo­let. Mu­ka­na Jen­ni Pääs­ky­saa­ri, Mii­ka Nou­siai­nen, Tuo­mas Ky­rö ja Ka­ri Ho­ta­kai­nen.

20.00 Nel­jän täh­den il­lal­li­nen

Pippa Laukka. Shirly Karvinen. Kimmo Ohtonen. Matti Puro.

20.00 Suh­de­sop­pa

Siilinjärven hurjat. Sii­lin­jär­ven hur­jat. Täs­sä vi­sai­lus­sa vas­tuu on kuu­li­jal­la, var­sin­kin, kun pa­ris­kun­nat pal­jas­ta­vat ys­tä-vä­po­ru­kas­taan hä­pei­le­mät­tä kai­ken mah­dol­li­sen.

20.30 Simp­so­nit uu­si kau­si

Joulupaniikki. Mar­ge st­res­saa jou­lu­val­mis­te­lu­ja, ja muu per­he yl­lät­tää hä­net her­mo­lo­mal­la F­lo­ri­das­sa.

Simp­so­nit

Duff-miestä etsimässä. Äiti kyylä. Taistelutantereella.

20.30 Sub.doc: Mil­jar­döö­ri­vau­vat

Miljardöörivauvat. O­li ky­se sit­ten synt­tä­ri­juh­lis­ta tai vaik­ka o­mas­ta sän­gys­tään, hin­ta­la­pul­la ei o­le vä­liä, kun ö­ky­rik­kaat van­hem­mat tah­to­vat jäl­ki­kas­vul­leen pa­ras­ta.
21

21.00 Ra­dal­la

Pak­ka­sen pauk­kues­sa pen­de­löi­dään, käy­dään kon­duk­töö­ri Rei­jon kans­sa Ro­va­nie­mel­lä se­kä seu­ra­taan i­sän ja po­jan sau­ma­ton­ta yh­teis­työ­tä Ou­lun va­ri­kol­la.

In­de­pen­den­ce Day - Uu­si uh­ka

Independence Day: Uusi uhka. Hui­kean In­de­pen­den­ce Day: Maail­mo­jen so­ta -e­lo­ku­van jat­ko-o­sa. 20 vuot­ta a­va­ruu­so­len­to­jen e­päon­nis­tu­neen hyök­käyk­sen jäl­keen Maan a­suk­kaat o­vat ke­hit­tä­neet te­hok­kaan puo­lus­tus­jär­jes­tel­män suo­jaa­maan p­la­neet­taa. Nyt kui­ten­kin uu­si vaa­ra uh­kaa, kun a­lie­nit hyök­kää­vät en­nen­nä­ke­mät­tö­mäl­lä voi­mal­la.

Pa­han ku­kat

Pahan kukat. TV-EN­SI-IL­TA! Ro­soi­nen ja ka­tu­jen mu­sii­kin tah­dit­ta­ma ta­ri­na uu­sio­per­hees­tä, jo­ka kamp­pai­lee lä­hiö­le­vot­to­muuk­sien pai­nees­sa: Si­pe on 15-vuo­tias punk­ka­ri, ve­li­puo­li Ju­no on se­kaan­tu­nut huu­mei­siin, i­sä on ka­tu­jen kas­vat­ti ja äi­ti on hu­rah­ta­nut us­koon.

Kol­mis­taan (x2)

Kolmekymppinen. Äidit kylässä.

Kaap­paus rai­teil­la

Kaappaus raiteilla. Toi­min­ta­jän­nä­ri, jos­sa Pen­ta­go­nis­ta pot­kit­tu tek­noeks­pert­ti hal­lus­saan koo­di y­di­na­se­jär­jes­tel­mään, kaap­paa a­pu­rei­neen täy­den mat­kus­ta­ja­ju­nan u­ha­ten tu­ho­ta sen li­säk­si Was­hing­ton D.C. y­din­reak­to­rei­neen, el­lei hä­nen vaa­ti­muk­siin­sa suos­tu­ta.

Mad Max - Fu­ry Road

Mad Max: Fury Road. TV-EN­SI-IL­TA! Näyt­tä­vä, y­lis­tet­ty toi­min­tae­lo­ku­va maail­man­lo­pun jäl­kei­ses­tä aa­vik­ko­mai­se­mas­ta, jos­sa ih­mi­nen tais­te­lee hen­kiin­jää­mi­ses­tään. Maail­mas­sa on kak­si ka­pi­nal­lis­ta, jot­ka eh­kä voi­vat pa­laut­taa jär­jes­tyk­sen. Max on har­vo­jen sa­no­jen mies, jo­ka et­sii rau­haa me­ne­tet­tyään vai­mon­sa ja lap­sen­sa. Fu­rio­sa puo­les­taan on toi­min­nan nai­nen, jo­ka us­koo sel­viä­vän­sä, mi­kä­li on­nis­tuu mat­kaa­maan hal­ki aa­vi­kon syn­nyin­seu­duil­leen. Oh­jaa­ja Geor­ge Mil­ler.

21.40 Mo­toGP-s­tu­dio

21.55 Tap­pa­jan nä­köi­nen mies

Tappajan näköinen mies. Vik­tor Kärp­pä jou­tuu tah­to­mat­taan kes­kel­le Ve­nä­jän si­säis­tä val­ta­tais­te­lua, jos­sa tu­li­lin­jal­la on Ve­nä­jän uu­si va­paa­mie­li­nen p­re­si­dent­ti. Pian Kär­pän pe­räs­sä o­vat se­kä palk­ka­tap­pa­jat et­tä suo­je­lu­po­lii­si ja vaa­ras­sa on myös Kär­pän per­he.

21.55 Aa­vei­den jäl­jil­lä

Svenska Teatern. Teat­te­ris­sa ker­ro­taan ma­jai­le­van seit­se­män e­ri vä­ris­tä aa­vet­ta. Mi­kä te­kee teat­te­reis­ta o­tol­li­sia pa­ra­nor­maa­leil­le il­miöil­le?

21.55 C Mo­re e­sit­tää: Mo­toGP

MotoGP. O­sa­kil­pai­lu ( 31.3.2019 ). Se­los­ta­ja­na Mar­ko Ter­va-a­ho, a­sian­tun­ti­joi­na Mi­ka Kal­lio ja Mat­ti Kii­ve­ri.

23.00 Su­per­na­tu­ral (x2)

Libanon.

Aa­vei­den jäl­jil­lä

Svenska Teatern.

23.00 Mo­toGP-s­tu­dio

23.15 U­lo­sot­to­mie­het

Koiruuksia kennelissä.

23.15 I, Ro­bot

I, Robot. Tie­tei­se­lo­ku­vas­sa e­le­tään vuot­ta 2035, jol­loin ro­bo­tit toi­mi­vat ih­mis­ten a­pu­lai­si­na. Ri­kos­tut­ki­ja Del S­poo­ner tut­kii ro­bo­tii­kan e­ri­kois­lai­tok­sen tut­ki­jan, toh­to­ri Lan­nin­gin, mur­haa.

23.25 Sub.doc: Mil­jar­döö­ri­vau­vat

Miljardöörivauvat.

23.35 Kol­mis­taan (x2)

Kolmekymppinen. Äidit kylässä.
0

00.00 Le­gends

Pilviä horisontissa.

00.00 Simp­so­nit (x2)

Lentäjän poika. Kiusaajat kuriin.

00.15 Hä­vyt­tö­mät

Muista, että olet upea.

00.30 Kol­mis­taan (x2)

Vauvavalmennusta. Ultra ja miljonääri.

00.30 In­de­pen­den­ce Day - Uu­si uh­ka

Independence Day: Uusi uhka. Hui­kean In­de­pen­den­ce Day: Maail­mo­jen so­ta -e­lo­ku­van jat­ko-o­sa.

00.55 Pu­tous

Uusinta.

00.55 112

Kings­man - Sa­lai­nen pal­ve­lu

Kingsman: Salainen palvelu.

01.10 A­me­ri­cans (x2)

Katoamistemppuja. Seuraava päivä.

01.30 T­win Peaks

Menneisyys sanelee tulevaisuuden.

01.40 Sal­va­tion (x2)

Rikokset ja rangaistus. Ratkaiseva ääni.

01.50 Mo­dus

1+5. Ka­dul­la pa­hoin­pi­del­ty nuo­ru­kai­nen kuo­lee.

02.25 Tek­na­vi

02.40 60 päi­vää ki­ven si­säs­sä (x2)

02.40 Ga­me Night

02.55 Tilt Es­ports

3

03.00 Sub.doc: Ih­meel­li­set ih­mi­set o­sa 1/4

03.00 T­win Peaks

03.35 Tilt Es­ports

03.40 Kau­hu­keit­tiö

Myy­tin­mur­ta­jat

03.40 Mo­dus

04.00 Kau­hu­keit­tiö

04.00 Myy­tin­mur­ta­jat

04.10 Sal­va­tion (x2)

04.35 Val­heen jäl­jil­lä

Kau­hu­keit­tiö

04.35 Su­per­na­tu­ral (x2)

04.50 Val­heen jäl­jil­lä

Kau­hu­keit­tiö

05.05 Aa­vei­den jäl­jil­lä