Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 4.3. ti 5.3. ke 6.3. to 7.3. pe 8.3. la 9.3. su 10.3.
6

06.30 Ant­ti piir­tää

C­hug­ging­ton (x6)

06.50 Muu­mi­laak­son ta­ri­noi­ta (x10)

07.40 Paa­vo Pe­su­sie­ni

08.00 Nuo­ri Ro­bin Hood

P­ro­fes­so­ri Balt­ha­zar (x4)

Os­tos­ka­na­va T­vins.com

08.15 Al­vin ja pik­kuo­ra­vat

Su­per­ne­lik­ko

08.30 Vii­da­kon vei­ja­rit

08.45 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

9

09.00 Poi­ka­mies­bok­si

Vanha kunnon Eisen Parhaan kamuni tyttö Lapsi tai kepponen Imelä kuolema Englantilainen ongelma

Bur­ge­ri­mies

Pölyt kurkusta Brooklynissa. Bur­ge­ri­mies Ak­se­li Her­le­vi löy­tyy B­rook­lyn B­rid­gen al­ta.

Ra­dal­la

09.30 Su­pe­rior Do­nuts

Trust Me Takin' It to the Streets Arthur's Day Off The Amazing Racists Man Without a Health Plan

10.00 Lem­men vie­mää

Kuka vei Kultaisen auringon? Uusinta.

Os­tos­ka­na­va T­vins.com

11.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

C­ra­zy Ex-Girlf­riend

Josh Is Irrelevant Vanha suola janottaa.
12

12.00 Em­mer­da­le

Toivossa on hyvä elää. Sellin syleilyyn. Arnoldin kohtalo. Tuuliajolla.

Nel­jän täh­den il­lal­li­nen (x4)

Simp­so­nit (x5)

Merimies ja -poika Ketjuyrittäjän kurimus Kauhujen talo XXV Särötystä rakkaudessa Simpsorama

12.30 Sa­la­tut e­lä­mät

Tuomio kirkossa, Aaro Vaalanne. Tahdon olla sulle hyvin hella. Pietarilla on siskojen yö. Oma koti Ullan kallis. Konsertto B-rapussa.

13.00 Va­leh­te­le­vat viet­te­li­jät

Hyvästit Harjoitukset Häähumua.

Duud­so­nit tu­li ta­loon

Isä vankilassa. Autisti -kaksoset.

14.00 Lo­ve Is­land UK

Vauva-arkea. Kykykilpailu. Parasta kyytiä. Seitsemäs viikko. Perhepäivä.

14.05 Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan?

Jaakko Hämeen-Anttila. Meil­lä POH:s­sa suh­tau­du­taan huo­liin e­ri­no­mai­sel­la va­ka­vuu­del­la.

14.30 Kau­no­tar ja Mons­te­ri - Seik­kai­lu Pa­rii­sis­sa

Kau­no­tar ja Mons­te­ri - Seik­kai­lu Pa­rii­sis­sa. Lu­moa­vas­sa ko­ko per­heen a­ni­maa­tioe­lo­ku­vas­sa e­le­tään vuot­ta 1910 Pa­rii­sis­sa, jos­sa har­ras­te­li­ja­tut­ki­ja Raoul te­kee ys­tä­vän­sä E­mi­len kans­sa ko­keen.
15

15.00 Kau­hu­keit­tiö

17 Chefs Compete 16 Chefs Compete 15 Chefs Compete 14 Chefs Compete 13 Chefs Compete (1)

Mo­der­ni per­he (x4)

Uusia horisontteja. Päivän pelastajat. Mutkat suoriksi. Salat julki.

16.00 Bob's Bur­gers

16.20 Ä­lä jää­dy

16.30 Nel­jän täh­den il­lal­li­nen

Osmo Ikonen. Ninja Sarasalo. Marita Taavitsainen. Sauli Koskinen.

Simp­so­nit

Uusinta.

16.50 Tek­na­vi

17.00 S­ta­di vs. Lan­de

Tehotyttöjä ja kuviokelluntaa. Te­ho­tyt­tö­jä ja ku­vio­kel­lun­taa.

Suo­men sur­kein kus­ki

Se­mi­fi­naa­lis­sa pe­ruu­tel­laan mök­ki­tiel­lä ja ko­keil­laan väis­töä jar­rut­taen.

O­ta ra­hat ja juok­se

Hevikaverukset. Ou­lu­lai­set he­va­rit Jar­mo ja To­mi kil­pai­le­vat et­si­viä ja kuu­lus­te­li­joi­ta vas­taan pa­nok­se­na 10 000 eu­ron ra­ha­salk­ku.

Ra­dal­la

Bur­ge­ri­mies

Pölyt kurkusta Brooklynissa. Bur­ge­ri­mies Ak­se­li Her­le­vi löy­tyy B­rook­lyn B­rid­gen al­ta. Mut­ta ei hä­tää!

Fort Boyard Suo­mi

Pelkoa ja paniikkia. Val­koi­ses­sa jouk­kuees­sa ki­saa Rin­ga Ro­po, Al­ma Hä­tö­nen ja Mus­ta Bar­baa­ri. O­rans­sis­sa tii­mis­sä o­vat Sa­bi­na Särk­kä, Jaak­ko Park­ka­li ja Jo­han­nes ¿Hat­so­lo¿ Hat­tu­nen.

17.20 Top Gear

Mi­kä on pa­ras GT-au­to, As­ton Mar­tin DBS Vo­lan­te, Fer­ra­ri Ca­li­for­nia vai Lam­borg­hi­ni Gal­lar­do? Us­ko­mat­to­man u­peak­si väi­tet­tyä tie­tä et­si­tään o­dot­ta­mat­to­mas­ta pai­kas­ta.
18

18.00 Paa­vo Pe­su­sie­ni

UE­FA C­ham­pions Lea­gue huip­pu­het­ket 5.3

UEFA Champions League huippuhetket.

UE­FA C­ham­pions Lea­gue huip­pu­het­ket 6.3

UEFA Champions League huippuhetket.

Paa­vo Pe­su­sie­ni

Naughty Nautical Neighbors Kuu­ra­ket­ti / Vin­ku­vat saap­paat.

18.30 Simp­so­nit

Ihana Apu. Pikku lukiolainen. Tosi-tv. Isän poliisitoimi. Klovni alamaissa Uusinta.

UE­FA C­ham­pions Lea­gue -ma­ka­sii­ni

Jal­ka­pal­lon Mes­ta­rien lii­gan viik­ko­ma­ka­sii­ni.

19.00 Mo­der­ni per­he

Uusia horisontteja. Päivän pelastajat. Mutkat suoriksi. Salat julki.

Nel­jän täh­den il­lal­li­nen (x4)

Ra­dal­la

Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan?

Jaakko Hämeen-Anttila. Meil­lä POH:s­sa suh­tau­du­taan huo­liin e­ri­no­mai­sel­la va­ka­vuu­del­la. Kaik­kien ai­ko­jen huo­li­hu­la­ba­loos­sa mu­ka­na Jen­ni Pääs­ky­saa­ri, Mii­ka Nou­siai­nen, Tuo­mas Ky­rö ja Ka­ri Ho­ta­kai­nen.

19.30 Ril­lit huu­rus­sa

Soolo-oskillaatio. Erokolmiointi. Romaanikorrelaatio. Neonataalinen nimistö.

20.00 Nel­jän täh­den il­lal­li­nen

20.00 Suh­de­sop­pa

Bodaavat turkulaiset. Bo­daa­vat tur­ku­lai­set. Pa­ri­suh­de­vi­sai­lus­sa pum­pa­taan, jum­pa­taan ja tes­tail­laan sek­si­vä­li­neet kun ur­hei­lul­li­nen ka­ve­ri­po­ruk­ka Suo­men Tu­rus­ta pal­jas­taa hä­pei­le­mät­tä ys­tä­vien­sä kaik­ki pa­heet ja hy­veet.

Sub.doc: Ih­meel­li­set ih­mi­set o­sa 4/4

Ihmeelliset ihmiset.

20.30 Simp­so­nit

21

21.00 Ra­dal­la

Myy­rä

Kuka on Myyrä? Pää­tös­jak­sos­sa myy­rän hen­ki­löl­li­syys ja hä­nen juo­nen­sa vih­doin pal­jas­te­taan! Sa­mal­la sel­viää, ku­ka voit­taa hui­kean ra­ha­po­tin. Kil­pai­li­jat o­vat pa­lan­neet Mek­si­kos­ta ta­kai­sin Suo­meen ja lu­vas­sa on i­loi­nen jäl­leen­nä­ke­mi­nen.

Neu­vot­te­li­ja

Neuvottelija. Kak­si C­hi­ca­gon po­lii­sin pant­ti­van­kik­rii­sei­hin e­ri­kois­tu­nut­ta huip­pu­mies­tä koh­taa toi­sen­sa ti­lan­tees­sa, jos­sa toi­nen on so­vit­te­li­ja, toi­nen pant­ti­van­kien ot­ta­ja. Ga­ry G­ray, U­SA 1998 (134'). Jack­son, Ke­vin S­pa­cey, Da­vid Mor­se, Ron Rif­kin, J.T. Walsh.

Kol­mis­taan (x2)

Kolmen kimppa. Dagen efter.

A­ce Ven­tu­ra - luon­to kut­suu

Ace Ventura - luonto kutsuu. Maail­man ai­noa lem­mik­kiet­si­vä A­ce Ven­tu­ra on tääl­lä taas. Ven­tu­ra on saa­nut her­mo­ro­mah­duk­sen e­päon­nis­tut­tuaan t­raa­gi­ses­ti pe­su­kar­hun pe­las­ta­mi­so­pe­raa­tios­sa. Tii­be­ti­läi­seen munk­ki­luos­ta­riin ve­täy­ty­nyt Ven­tu­ra jou­tuu pa­laa­maan töi­hin saa­tuaan teh­tä­väk­seen et­siä af­rik­ka­lais­hei­mo­jen ka­don­nut py­hä le­pak­ko, jon­ka pois­sao­lo uh­kaa hei­mo­jen vä­lis­tä rau­haa.

Dead­pool

Deadpool. Vauh­di­kas toi­min­tae­lo­ku­va y­li­mie­li­ses­tä ja rah­vaa­no­mai­ses­ta palk­ka­so­tu­ris­ta ja su­per­san­ka­ris­ta ni­mel­tä Dead­pool. (108') Pääo­sis­sa: Ryan Rey­nolds, Ka­ran So­ni, Ed Sk­rein, Mic­hael Be­nyaer.

Af­ter t­he Sun­set - keik­ka Ba­ha­mal­la

After the Sunset - keikka Bahamalla. Mes­ta­ri­var­kaat Max ja Lo­la o­vat teh­neet vii­mei­sen ti­mant­ti­ryös­tön­sä ja näyt­tä­neet pit­kää ne­nää F­BI-a­gent­ti S­tan L­loy­dil­le. Pa­ris­kun­ta päät­tää ve­täy­tyä le­kot­te­le­maan t­roop­pi­seen pa­ra­tii­siin Ba­ha­mal­le, mut­ta jää­rä­päi­nen S­tan ei lo­pet­ta­mi­sai­kei­siin us­ko vaan seu­raa pe­räs­sä ja us­koo nap­paa­van­sa pit­kä­kyn­net vie­lä ry­sän pääl­tä.

22.00 Ta­ken

Taken. Vauh­di­kas toi­min­tae­lo­ku­va ker­too e­läk­keel­le jää­nees­tä CIA:n a­gen­tis­ta, B­ryan Mill­sis­tä, jon­ka ty­tär jou­tuu sek­sior­ja­kaup­piai­den kid­nap­paa­mak­si mat­kal­laan Pa­rii­sis­sa.

22.00 Aa­vei­den jäl­jil­lä

22.30 Sub.doc: Ih­meel­li­set ih­mi­set o­sa 4/4

Ihmeelliset ihmiset.

23.00 Su­per­na­tu­ral (x2)

23.15 Hä­vyt­tö­mät

23.15 Aa­vei­den jäl­jil­lä

Kol­mis­taan (x2)

Kolmen kimppa. Dagen efter.

T­he St­rain (x2)

Ouroboros. Erottaminen.

23.30 S­tep Up

Step Up.
0

00.10 Le­gends

Ruutitynnyri räjähtää.

00.10 A­me­ri­cans (x2)

Lomasuunnitelmia. Kloramfenikoli.

00.10 Simp­so­nit (x2)

Särötystä rakkaudessa Simpsorama

E­lä­mää P­hi­la­delp­hias­sa (x2)

00.55 112

Raskaat hätäkeskuspuhelut.

01.10 Tek­na­vi

01.10 Suo­men sur­kein kus­ki

Aa­vei­den jäl­jil­lä

Mo­dus

Perheenlisäystä.

01.40 Vi­ron sur­kein kus­ki

Ihan finaalissa.

T­win Peaks

Menneisyyden haamut.

01.40 Mo­dus

Tutkinta alkaa.

02.05 T­win Peaks

02.05 112

Myy­tin­mur­ta­jat (x2)

Su­per­na­tu­ral (x2)

02.35 Myy­tin­mur­ta­jat

02.45 60 päi­vää ki­ven si­säs­sä

02.45 Ga­me Night

3

03.00 Ry­sän pääl­lä

03.10 Sub.doc: Ih­meel­li­set ih­mi­set o­sa 4/4

03.35 112

Kau­hu­keit­tiö

03.35 Kau­hu­keit­tiö

03.55 Ga­me Night

03.55 Suo­men sur­kein kus­ki

04.10 Kau­hu­keit­tiö

04.10 Ga­me Night

04.30 Kau­hu­keit­tiö

04.50 Kau­hu­keit­tiö