Ohjelmakartta.fi
ma 18.2. ti 19.2. ke 20.2. to 21.2. pe 22.2. la 23.2. su 24.2.
6

06.30 Mo­lang-pu­pu

06.35 C­hug­ging­ton

06.50 Muu­mi­laak­son ta­ri­noi­ta (x10)

07.35 Paa­vo Pe­su­sie­ni

08.00 Nuo­ri Ro­bin Hood

Os­tos­ka­na­va T­vins.com

08.15 Al­vin ja pik­kuo­ra­vat

08.30 Kaar­lo ja Pert­tu

Ro­bot­ti­jen­gi

08.45 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

9

09.00 Poi­ka­mies­bok­si

Oscarin intohimot Radiotähti Dani Kirottu juhla Shakkisankari Kolmas pyörä

Bur­ge­ri­mies

Key West, Florida. Bur­ge­ri­mies Ak­se­li Her­le­vi jat­kaa F­lo­ri­dan val­loi­tus­ta He­ming­wayn hen­ges­sä.

Ra­dal­la

Ei oppi ojaan kaada. Kon­duk­töö­rio­pis­ke­li­ja Ti­mo saa ko­ko ju­nan joh­det­ta­vak­seen ja va­ri­kol­la Las­si o­pet­taa tu­le­via ve­tu­rin­kul­jet­ta­jia.

09.30 Last Man on Earth

Valhalla Hedelmällisyyshuolia Jarrutusjälki Jäynäsota Yllätys taivaalta

10.00 Lem­men vie­mää

Mummon sydän särkyy. Vielä yksi mahdollisuus? Toisenlainen hääpäivä. Charlotten lähtö. Desiréen bisnekset.

Os­tos­ka­na­va T­vins.com

11.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

C­ra­zy Ex-Girlf­riend

To Josh, With Love Josh on valehtelija.
12

12.00 Em­mer­da­le

Silmä tarkkana. Hän näkee kaiken. Onnenonkija.

Nel­jän täh­den il­lal­li­nen (x4)

Miss Suomi Alina Voronkova. Sami Uotila. Saana Akiola. Eero Ettala.

Simp­so­nit (x5)

Tuttuja tarinoita. Perhe Riossa. Uraohjus. Eräs elämäntarina. Sarjakuva-Homer.

12.30 Sa­la­tut e­lä­mät

Ismon sydän on vähän kallellaan. Pietarilla on Peppi kovana. Nasta lautaan, Jiri hautaan. Niskatuen Eva. Lola Torusoga.

13.00 Va­leh­te­le­vat viet­te­li­jät

Hannan salaisuus Noelin piina Loppupeli Stalkkeri Hannan pelivuoro

14.00 Lo­ve Is­land UK

Amberin raivo. Camillan syntymäpäivä. Huvilan räppikunkku. Alkuja ja loppuja. Vanha suola.

Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan?

Atso Almila. Sä­häk­kä ja sek­si­käs Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan, tuo te­le­vi­sion Sa­mant­ha Fox jat­kaa kuu­maa pa­ne­loin­tiaan.

14.30 #Sub­lef­fa: Hä­py end­kö? E­li kuin­ka Uu­no Tur­ha­pu­ro sai niin kau­niin ja rik­kaan vai­mon

Häpy endkö? E­li kuin­ka Uu­no Tur­ha­pu­ro sai niin kau­niin ja rik­kaan vai­mon. E­li kuin­ka Uu­no Tur­ha­pu­ro sai niin kau­niin ja rik­kaan vai­mon.
15

15.00 Viet­te­le vaat­teil­la

Erotuomarin uudet vaatteet. Pitsiä ja nahkaa. Maalaistyttö oon!

On­ly in Ja­pan

Pannusta päähän. Ankeriasviesti.

Mo­der­ni per­he (x4)

Työn sankarit. Rajojen rikkojat. Kiitospäivän palveluksia. Suhteet solmussa.

15.30 Wal­ker, Tek­sa­sis­ta

Gracen armo Rahalla saa Paini verissä Liian nuori kuolemaan Peitetehtävissä

16.15 Ä­lä jää­dy

16.30 Nel­jän täh­den il­lal­li­nen

Vici 'Seksikäs Suklaa' Konssi. Kristoffer Ignatius. Petra Gargano. Ina Mikkola.

Simp­so­nit

Älä tartu mun rattiin.

16.45 Tek­na­vi

17.00 S­ta­di vs. Lan­de

Vedetään vastauksia taskusta! Ve­de­tään vas­tauk­sia tas­kus­ta!

Suo­men sur­kein kus­ki

Kertaus on ajo-opintojen äiti! Kil­pai­li­jat ta­sa­pai­noi­le­vat k­las­sik­ko­teh­tä­vän pa­ris­sa ja jou­tu­vat tun­nis­ta­maan lii­ken­ne­merk­ke­jä.

O­ta ra­hat ja juok­se

Välkyt insinöörikaksoset. Kai ja Ans­si haas­ta­vat et­si­vät nok­ke­lal­la kät­kö­suun­ni­tel­mal­laan.

Ra­dal­la

Ei oppi ojaan kaada. Kon­duk­töö­rio­pis­ke­li­ja Ti­mo saa ko­ko ju­nan joh­det­ta­vak­seen ja va­ri­kol­la Las­si o­pet­taa tu­le­via ve­tu­rin­kul­jet­ta­jia.

Bur­ge­ri­mies

Key West, Florida. Bur­ge­ri­mies Ak­se­li Her­le­vi jat­kaa F­lo­ri­dan val­loi­tus­ta He­ming­wayn hen­ges­sä.

Fort Boyard Suo­mi

Seikkailu alkaa! Jouk­kueet suo­rit­ta­vat Rans­kan ran­ni­kol­la si­jait­se­val­la lin­nak­ke­saa­rel­la e­ri­lai­sia teh­tä­viä, jois­sa heil­lä on ta­voit­tee­na voit­taa jouk­kueel­leen a­vai­mia.

17.15 Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan?

Atso Almila. Sä­häk­kä ja sek­si­käs Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan, tuo te­le­vi­sion Sa­mant­ha Fox jat­kaa kuu­maa pa­ne­loin­tiaan.
18

18.00 Paa­vo Pe­su­sie­ni

Paavon kuppila / Ryppyjä rakkaudessa. Henkivakuutus / Kuplavene.

UE­FA C­ham­pions Lea­gue huip­pu­het­ket 19.2

UEFA Champions League huippuhetket.

UE­FA C­ham­pions Lea­gue huip­pu­het­ket 20.2

UEFA Champions League huippuhetket.

Paa­vo Pe­su­sie­ni

Pako / Löytötavaraa.

18.15 UE­FA C­ham­pions Lea­gue -ma­ka­sii­ni

Jal­ka­pal­lon Mes­ta­rien lii­gan viik­ko­ma­ka­sii­ni.

18.30 Simp­so­nit

Leuat lukossa. Ei aivan sopimaton tarjous. Mitä Bart tahtoo? Viimeinen lännensankari. Isoisän treffit. Älä tartu mun rattiin.

18.45 Myy­tin­mur­ta­jat

Boileriraketti. A­dam ja Ja­mie sel­vit­tä­vät, voi­ko vial­li­nen kuu­ma­ve­si­va­raa­ja rä­jäh­tää len­täen ka­ton lä­pi kuin ra­ket­ti.

19.00 Mo­der­ni per­he

Työn sankarit. Rajojen rikkojat. Kiitospäivän palveluksia. Suhteet solmussa.

Nel­jän täh­den il­lal­li­nen (x4)

Miss Suomi Alina Voronkova. Sami Uotila. Saana Akiola. Eero Ettala.

Ra­dal­la

Ei oppi ojaan kaada. Kon­duk­töö­rio­pis­ke­li­ja Ti­mo saa ko­ko ju­nan joh­det­ta­vak­seen ja va­ri­kol­la Las­si o­pet­taa tu­le­via ve­tu­rin­kul­jet­ta­jia. Tu­run suun­nal­la teh­dään huol­to­töi­tä pul­lan voi­mal­la, mut­ta Al­leg­ros­sa tar­joil­laan gur­mee­ta.

19.30 Ril­lit huu­rus­sa

Yhteistyökontaminaatio. Protonin uudistuminen. Geologiametodologia. Teslan tyyliin.

19.45 Sub.doc: Ro­bo­tit e­lä­mäs­säm­me o­sa 1/2

Robotti tuli taloon. Nel­jä e­ri­lais­ta b­rit­ti­per­het­tä toi­vot­taa ro­bot­tia­pu­rin ter­ve­tul­leek­si ko­tiin­sa. Vii­si­vuo­tiaal­la I­saa­cil­la on har­vi­nai­nen ke­hi­tys­vam­ma, min­kä vuok­si hän kär­sii op­pi­mis­vai­keuk­sis­ta.

20.00 Nel­jän täh­den il­lal­li­nen

Miss Suomi Alina Voronkova. Sami Uotila. Saana Akiola. Eero Ettala.

20.00 Suh­de­sop­pa

Motoristit Vantaalta. Mo­to­ris­tit Van­taal­ta.

20.30 Simp­so­nit

Älä tartu mun rattiin. Tuttuja tarinoita. Perhe Riossa. Uraohjus.

21

21.00 Ra­dal­la

Ei oppi ojaan kaada. Kon­duk­töö­rio­pis­ke­li­ja Ti­mo saa ko­ko ju­nan joh­det­ta­vak­seen ja va­ri­kol­la Las­si o­pet­taa tu­le­via ve­tu­rin­kul­jet­ta­jia.

Myy­rä

Peli tiivistyy ja pommi tikittää! Saa­ko ryh­mä pe­las­tet­tua ra­hat? Pe­lot­ta­va ra­han­siir­to­teh­tä­vä vie kil­pai­li­jat Me­xi­co Ci­tyn kat­to­jen yl­le. Po­tis­ta ka­toaa ton­ni. Vei­kö Myy­rä ra­hat? Pian sel­vil­lä on fi­naa­li­kol­mik­ko.

#Sub­lef­fa: Täh­tiin kir­joi­tet­tu vir­he

Tähtiin kirjoitettu virhe. John G­ree­nin sa­man­ni­mi­seen ro­maa­niin pe­rus­tu­va ro­mant­ti­nen d­raa­mae­lo­ku­va, jos­sa kak­si syö­pää sai­ras­ta­nut­ta tei­niä, Ha­zel ja Gus, ta­paa­vat syö­pä­sai­rai­den tu­ki­ryh­mäs­sä. Ha­ze­lin vas­tus­te­luis­ta huo­li­mat­ta nuor­ten ys­tä­vyys muut­tuu rak­kau­dek­si, ja nuo­ret a­loit­ta­vat yh­tei­sen i­ki­muis­toi­sen mat­kan­sa o­ma­laa­tui­sen huu­mo­rin­sa sii­vit­tä­mä­nä.

#Sub­lef­fa: Ed­ge of To­mor­row

Edge of Tomorrow. Lä­hi­tu­le­vai­suu­teen si­joit­tu­vas­sa tie­tei­se­lo­ku­vas­sa a­va­ruu­so­liot o­vat hyö­kän­neet, ja tais­te­lu näyt­tää hä­vi­tyl­tä. Vas­ta­ha­koi­nen ar­mei­jan up­see­ri Wil­liam Ca­ge (Tom C­rui­se) lä­he­te­tään suo­rit­ta­maan hen­gen­vaa­ral­lis­ta teh­tä­vää, mut­ta jou­tuu ai­ka­sil­muk­kaan ja ko­kee sa­man päi­vän tais­te­lu­ken­täl­lä y­hä uu­del­leen.

#Sub­lef­fa: Com­man­do

Commando. Rank­kaa luo­ti­sa­det­ta si­säl­tä­vä a­me­rik­ka­lai­nen toi­min­tae­lo­ku­va, jos­sa e­läk­keel­le jää­nyt e­ri­koi­sis­ku­ryh­män ko­men­ta­ja John Mat­rix (Ar­nold Sch­war­ze­neg­ger) läh­tee vie­lä ker­ran tais­te­le­maan. Syy: hä­nen tyt­tä­ren­sä on kaa­pat­tu.

#Sub­lef­fa: Ta­ru Sor­mus­ten her­ras­ta - Ku­nin­kaan pa­luu

Ta­ru Sor­mus­ten her­ras­ta: Ku­nin­kaan pa­luu. Pe­ter Jack­so­nin oh­jaa­man, tun­ne­tun e­lo­ku­vat­ri­lo­gian kol­mas o­sa. Ho­bi­tit F­ro­do ja Sam K­lon­kun o­pas­ta­ma­na lä­hes­ty­vät Mor­do­rin Tuo­mio­vuor­ta, jon­ka uu­me­niin saat­tueen on mää­rä sor­mus heit­tää tu­hot­ta­vak­si. Sa­maan ai­kaan Kes­ki-Maa A­ra­gor­nin joh­ta­ma­na val­mis­tau­tuu vii­mei­seen tais­te­luun vel­ho Sau­ro­nin pa­ho­ja voi­mia vas­taan.

#Sub­lef­fa: Rau­ta­kaup­pias Uu­no Tur­ha­pu­ro - p­re­si­den­tin vä­vy

Rau­ta­kaup­pias Uu­no Tur­ha­pu­ro - p­re­si­den­tin vä­vy. Uu­non ap­piu­kon o­sak­keet p­re­si­den­tin­vaa­li­mark­ki­noil­la o­vat kor­keal­la, ja Uu­no te­kee par­haan­sa va­lin­nan hy­väk­si, ai­van o­man e­tun­sa vuok­si. Mut­ta kil­pai­li­joi­den juo­nit­te­li­jat o­vat liik­keel­lä.

22.00 #Sub­lef­fa: Hä­py end­kö? E­li kuin­ka Uu­no Tur­ha­pu­ro sai niin kau­niin ja rik­kaan vai­mon

Häpy endkö? E­li kuin­ka Uu­no Tur­ha­pu­ro sai niin kau­niin ja rik­kaan vai­mon. E­li kuin­ka Uu­no Tur­ha­pu­ro sai niin kau­niin ja rik­kaan vai­mon.

22.30 Sub.doc: Ro­bo­tit e­lä­mäs­säm­me o­sa 1/2

Robotti tuli taloon. Nel­jä e­ri­lais­ta b­rit­ti­per­het­tä toi­vot­taa ro­bot­tia­pu­rin ter­ve­tul­leek­si ko­tiin­sa.

22.50 Simp­so­nit (x2)

Eräs elämäntarina. Sarjakuva-Homer.

22.50 T­he St­rain (x2)

Myrkkyveri. Uusi alku.

23.25 Su­per­na­tu­ral (x2)

23.35 Hä­vyt­tö­mät

Ian kutsuu Jumalaa.

23.45 Sub.doc: Maail­man i­soin poi­ka

Maailman isoin poika.

112

Itsemurha-aiheiset puhelut.

23.45 #Sub­lef­fa: Kos­ke­mat­to­mat

Koskemattomat.
0

00.15 #Sub­lef­fa: Sex and t­he Ci­ty - Sink­kue­lä­mää

Sex and the City: Sinkkuelämää.

00.35 T­win Peaks

Painavia viestejä.

00.45 Le­gends

Historian haamut.

#Sub­lef­fa: Dod­ge­ball - bolt­sit pe­lis­sä

Dodgeball - boltsit pelissä.

00.45 #Sub­lef­fa: 12 Years a S­la­ve

12 Years a Slave. Os­car-pal­kit­tu his­to­rial­li­nen d­raa­ma pe­rus­tuu So­lo­mon Nort­hu­pin 1853 jul­kais­tuun sa­man­ni­mi­seen o­mae­lä­män­ker­taan.

01.15 #Sub­lef­fa: Fin­ding Ne­ver­land - ta­ri­noi­den läh­teil­lä

Fin­ding Ne­ver­land - ta­ri­noi­den läh­teil­lä.

01.45 Tek­na­vi

01.45 Vam­pyy­ri­päi­vä­kir­jat (x2)

Kesähäät. Viimeinen taistelu.

02.10 Lain­val­vo­jat

02.10 To­sie­lä­män L-koo­di: Los An­ge­les

02.40 Vi­ron sur­kein kus­ki

T­win Peaks

3

03.10 E­lä­mää P­hi­la­delp­hias­sa (x2)

03.20 Suo­men sur­kein kus­ki

03.30 Sub.doc: Ro­bo­tit e­lä­mäs­säm­me o­sa 1/2

Mo­dus

03.30 Su­per­na­tu­ral (x2)

03.40 Myy­tin­mur­ta­jat

03.55 60 päi­vää ki­ven si­säs­sä

04.10 Wal­ker, Tek­sa­sis­ta

Myy­tin­mur­ta­jat

04.25 Wal­ker, Tek­sa­sis­ta

04.40 Wal­ker, Tek­sa­sis­ta