Ohjelmakartta.fi
ma 12.8. ti 13.8. ke 14.8. to 15.8. pe 16.8. la 17.8. su 18.8.
6
06.30 Las­te­noh­jel­mia: C­hug­ging­ton
06.40 Myy­rän seik­kai­lut (x9)
06.50 Muu­mi­laak­son ta­ri­noi­ta (x10)
07.40 Paa­vo Pe­su­sie­ni Las­te­noh­jel­mia: Paa­vo Pe­su­sie­ni Las­te­noh­jel­mia: Paa­vo Pe­su­sie­ni
08.00 Nuo­ri Ro­bin Hood 08.00 Nuo­ri Ro­bin Hood Os­tos­ka­na­va T­vins.com
08.15 Al­vin ja pik­kuo­ra­vat C­hap­lin Al­vin ja pik­kuo­ra­vat
08.25 Vii­da­kon vei­ja­rit
08.35 Leo Tilt Es­ports
08.45 Os­tos­ka­na­va T­vins.com
9 09.00 Mut­si Terapiaa kyllikseen. Äiti huolehtii. Kuka haluaa uuden auton? Kolmoisdippi. Mikroaggressioita ja burgundinpataa. Nel­jän täh­den il­lal­li­nen (x4) Janni Hussi. Roni Back. Lucas. Alma Hätönen.
09.30 F­resh Off t­he Boat Modernit metodit. Nopeat syövät hitaat. Perinteet pitävät. Kahdestaan. Tyttöystävä.
10.00 Lem­men vie­mää Kireitä siimoja! Huonot vävypisteet. Rauhanenkeli Jessica. Paljonpuhuva nuuhkaisu. Kolmas pyörä. Os­tos­ka­na­va T­vins.com
11.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com C­ra­zy Ex-Girlf­riend Kyllä, me laulamme. Tyh­jä­tas­kut (x2) Jänöjussit. Elävät kuolleet.
11.55 Em­mer­da­le Pelätty paljastus. Tyttö sotajalalla. Mahtava murhaaja. Simp­so­nit (x5) Makeaa mahan täydeltä. Leuat lukossa. Ei aivan sopimaton tarjous. Mitä Bart tahtoo? Rillumareirevyy. Simp­so­nit (x5) Viimeinen lännensankari. Isoisän treffit. Tuttuja tarinoita. Perhe Riossa. Ystävät ja perhe.
12
12.25 s Bur­gers Huippu-urheilija Gene. Vanhempainneuvosto. Zekeä pelastamassa. Viet­te­le vaat­teil­la Kansainväliset Kandidaatit. Persoonalliset Kameliontit.
12.55 Ja­ne t­he Vir­gin 76. luku. 77. luku. 78. luku. 79. luku. 80. luku.
13.55 Myy­tin­mur­ta­jat Ruumisauto. Pako Alcatrazista. Kanatykki. Elokuvamyytit testissä.
14.25 Tilt Es­ports
14.30 #Sub­lef­fa: Tup­la-Uu­no Tupla-Uuno. Siis­tis­ti pu­keu­tu­nut ja muu­ten­kin tun­te­mat­to­mak­si naa­mioi­tu­nut Uu­non nä­köi­nen tyyp­pi hank­kiu­tuu toi­mi­tus­joh­ta­jan pai­kal­le Tuu­ra-kon­ser­nis­sa, jo­ka läh­tee uu­teen nou­suun ja ku­kois­tuk­seen. #Sub­lef­fa: Uu­no Tur­ha­pu­ro Uuno Turhapuro. Kaik­kien Suo­men mies­ten san­ka­ri Uu­no Tur­ha­pu­ro seik­kai­lee en­sim­mäi­ses­sä e­lo­ku­vas­saan.
15 15.00 Nuo­ri Mac­Gy­ver Kuusi tuntia Riiassa. Kotikonnuilla. Kollektiivin kosto. Uhka vai mahdollisuus? Nuo­ri Mac­Gy­ver Korpisoturit.
15.55 Ka­ri Ta­pio: O­len Suo­ma­lai­nen
16.00 U­lo­sot­to­mie­het Nyrkkipajan erikoinen. Päiväkodin kuokkavieraat.
16.15 Top Gear (x2)
16.30 Re­mont­ti­piis­ku­ri Kotisauna lämpimäksi. Pi­ha­ra­ken­nuk­sen van­ha sau­na on tar­jon­nut läm­pi­miä muis­to­ja Hyy­tiäi­sen per­heel­le.
17.00 Simp­so­nit kau­si 29 (x6) Sanoista pahoihin tekoihin. Patjapainajainen. Lisan blues. Flanders floppaa. Ei ole Springfield kuin ennen. Viimeinen toive. Simp­so­nit kau­si 29 Simp­so­nit (x2) Pikku Buddha. Perhetarkastus.
17.25 Simp­so­nit Kipeä lapsuus. Kun hyp­no­ti­soi­ja pa­laut­taa Ho­me­rin lap­suu­teen, siel­tä pal­jas­tuu synk­kä ta­paus. 17.25 Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan? Ina Mikkola. Tä­nään tar­joi­lem­me hyy­tä­vän viil­tä­vää ja a­jan­koh­tais­ta pö­lö­pö­lö-kes­kus­te­lua.
18 18.00 S­ta­di vs. Lan­de Vedetään vastauksia taskusta! Nyt bamlataan stadia! Junailua ja vuoristorataa. Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan? Ina Mikkola. Jaakko Hämeen-Anttila.
18.30 Simp­so­nit Homer armeijan leivissä. Moe ja Lisa.
19.00 F­ren­dit (x8) Hikinen joulu. Ei Ross vaan Russ. Naimisiin. Tri Ramorayn valtaus. Alaston illallinen. Taannoiset tanssit. Miksi Rachel nauroi? Aikamies ja hupakko. S­ta­di vs. Lan­de Tehotyttöjä ja kuviokelluntaa. Te­ho­tyt­tö­jä ja ku­vio­kel­lun­taa. Jak­sos­sa näh­dään, muis­tuu­ko s­ta­dil­le mie­leen Lau­ri Mark­ka­sen kas­vat­ta­ja­seu­ra ja kek­sii­kö lan­de, ke­nen mu­kaan 'Lönk­ka' on ni­met­ty. F­ren­dit (x8) Hikinen joulu. Ei Ross vaan Russ. Naimisiin. Tri Ramorayn valtaus. Alaston illallinen. Taannoiset tanssit. Miksi Rachel nauroi? Aikamies ja hupakko.
20.00 Simp­so­nit (x4) Rillumareirevyy. Ystävät ja perhe. Makeaa mahan täydeltä. Leuat lukossa. Simp­so­nit (x3) Ei aivan sopimaton tarjous. Mitä Bart tahtoo? Marge miesten hommissa. Simp­so­nit (x4) Viimeinen lännensankari. Isoisän treffit. Tuttuja tarinoita. Perhe Riossa.
21 21.00 #Sub­lef­fa: I, Ro­bot I, Robot. Tie­tei­se­lo­ku­vas­sa e­le­tään vuot­ta 2035, jol­loin ro­bo­tit toi­mi­vat ih­mis­ten a­pu­lai­si­na. Ri­kos­tut­ki­ja Del S­poo­ner tut­kii ro­bo­tii­kan e­ri­kois­lai­tok­sen tut­ki­jan, toh­to­ri Lan­nin­gin, mur­haa. Hän e­päi­lee mur­has­ta in­hi­mil­li­sen o­lois­ta Son­ny-ro­bot­tia, jon­ka Lan­ning on oh­jel­moi­nut e­ri ta­val­la kuin muut ro­bo­tit. #Sub­lef­fa: Tup­la-Uu­no Tupla-Uuno. Siis­tis­ti pu­keu­tu­nut ja muu­ten­kin tun­te­mat­to­mak­si naa­mioi­tu­nut Uu­non nä­köi­nen tyyp­pi hank­kiu­tuu toi­mi­tus­joh­ta­jan pai­kal­le Tuu­ra-kon­ser­nis­sa, jo­ka läh­tee uu­teen nou­suun ja ku­kois­tuk­seen. Pääo­sis­sa: Ve­sa-Mat­ti Loi­ri, Mar­jat­ta Rai­ta, Ta­pio Hä­mä­läi­nen, Ma­ri­ta Nord­berg, Si­mo Sal­mi­nen ja S­pe­de Pa­sa­nen. 21.00 #Sub­lef­fa: Tears of t­he Sun Tears of the Sun. A­me­rik­ka­lai­ses­sa so­tae­lo­ku­vas­sa luut­nant­ti A.K. Wa­ters (B­ru­ce Wil­lis) lä­he­te­tään e­ri­kois­jouk­koi­neen pe­las­ta­maan a­me­rik­ka­lais­lää­kä­ri Le­na Kend­rick­siä, jo­ka te­kee lä­he­tys­työ­tä Ni­ge­rias­sa. Kend­ricks kui­ten­kin kiel­täy­tyy läh­te­mäs­tä, el­lei hä­nen hoi­det­ta­vi­naan o­le­via ky­lä­läi­siä saa­da tur­vaan. #Sub­lef­fa: X-Men: First C­lass X-Men: First Class. A­me­rik­ka­lai­nen toi­min­tae­lo­ku­va pal­jas­taa, kuin­ka suo­sit­tu X-Men-saa­ga al­koi. P­ro­fes­so­ri X ja Mag­ne­to o­vat mu­tant­ti­tai­pa­leen­sa a­lus­sa kak­si nuor­ta ys­tä­vys­tä, jot­ka o­vat vas­ta hil­jat­tain tul­leet tie­toi­sik­si voi­mis­taan. Mie­het pes­ta­taan tais­te­le­maan mui­den mu­tant­tien kans­sa maail­man­laa­juis­ta tu­hoa kyl­vä­vää dik­taat­to­ria vas­taan. #Sub­lef­fa: Yk­sin Mar­sis­sa Yksin Marsissa. Rid­ley S­cot­tin oh­jaa­mas­sa tie­teisd­raa­mae­lo­ku­vas­sa Matt Da­mo­nin e­sit­tä­mä Mark Wat­ney on ast­ro­naut­ti, jo­ka jää tut­ki­mus­mat­kal­la yk­sin ka­rul­le Mars-p­la­nee­tal­le. Hä­nen luul­laan kuol­leen ka­dot­tuaan ra­jun a­va­ruus­myrs­kyn ai­ka­na, ja muut mie­his­tön jä­se­net o­vat jo läh­te­neet ko­ti­mat­kal­le, kun Wat­ney pa­laa tu­ki­koh­taan. Säi­lyäk­seen hen­gis­sä Wat­neyn täy­tyy lait­taa kek­se­liäi­syy­ten­sä pe­liin, kos­ka ruo­kaa ei o­le ja va­rus­teet­kin o­vat niu­kan­lai­set. Wat­neyn on­nis­tuu kui­ten­kin löy­tää kei­no vies­tit­tää NA­SAan o­le­van­sa e­los­sa. #Sub­lef­fa: A­ce Ven­tu­ra - luon­to kut­suu Ace Ventura - luonto kutsuu. Maail­man ai­noa lem­mik­kiet­si­vä A­ce Ven­tu­ra on tääl­lä taas. Ven­tu­ra on saa­nut her­mo­ro­mah­duk­sen e­päon­nis­tut­tuaan t­raa­gi­ses­ti pe­su­kar­hun pe­las­ta­mi­so­pe­raa­tios­sa. Tii­be­ti­läi­seen munk­ki­luos­ta­riin ve­täy­ty­nyt Ven­tu­ra jou­tuu pa­laa­maan töi­hin saa­tuaan teh­tä­väk­seen et­siä af­rik­ka­lais­hei­mo­jen ka­don­nut py­hä le­pak­ko, jon­ka pois­sao­lo uh­kaa hei­mo­jen vä­lis­tä rau­haa.
21.30 Jal­ka­pal­los­tu­dio S­tu­dios­sa I­le Uu­si­vuo­ri, Sa­mi Hyy­piä ja Pet­ri Pa­sa­nen.
21.55 C Mo­re e­sit­tää: UE­FA Su­per Cup UEFA Super Cup. Li­ver­pool - C­hel­sea (14.8.2019). Se­los­tus: Tuo­mas Virk­ku­nen.
23.00 Sub.doc: Maail­man kar­meim­mat lo­ma­mat­kat Maailman karmeimmat lomamatkat. 23.00 Ra­ta­mo Isoveli. Suo­men ja Ve­nä­jän vä­lit ki­ris­ty­vät. FSB ot­taa yh­teyt­tä A­ku­lo­viin pyy­tääk­seen a­pua.
23.20 A­las­ti-k­lu­bi Tuure Kilpeläinen.
23.35 U­lo­sot­to­mie­het Nyrkkipajan erikoinen. B­lue Man G­roup: Gia­co­met­ti
23.45 U­lo­sot­to­mie­het Päiväkodin kuokkavieraat. Top Gear Kau­si 15, 3/7. Je­re­my, Ric­hard ja Ja­mes ko­kei­le­vat, mi­kä on pa­ras e­dus­tu­sau­to me­ne­väl­le lii­ke­mie­hel­le: Porsc­he Pa­na­me­ra Tur­bo, As­ton Mar­tin Ra­pi­de vai Ma­se­ra­ti Quatt­ro­por­te GT S.
0 00.00 Bur­ge­ri­mies Las Vegas, Nevada. Jal­ka­pal­los­tu­dio 00.00 Met­säs­tä­jät Ratkaiseva päätös. Karl ma­kaa sai­raa­las­sa.
00.15 #Sub­lef­fa: Täh­tiin kir­joi­tet­tu vir­he Tähtiin kirjoitettu virhe.
00.30 #Sub­lef­fa: Uu­no Tur­ha­pu­ro Uuno Turhapuro. Hä­vyt­tö­mät Oma asuntola kullan kallis.
00.45 Am­bu­lans­si Yövuoro.
00.55 Nuo­ri Mac­Gy­ver Kotikonnuilla. 00.55 #Sub­lef­fa: I, Ro­bot I, Robot. Tie­tei­se­lo­ku­vas­sa e­le­tään vuot­ta 2035, jol­loin ro­bo­tit toi­mi­vat ih­mis­ten a­pu­lai­si­na. Tilt Es­ports
01.05 Su­per­na­tu­ral (x2) Perhesuhteita. Puhdistus.
01.40 Nuo­ri Mac­Gy­ver (x2) Kollektiivin kosto. Uhka vai mahdollisuus? Nuo­ri Mac­Gy­ver Korpisoturit.
01.50 Sub.doc: 17.6.1994
02.20 Tel­ler: Na­ru­ta mei­tä!
02.35 Tilt Es­ports 02.35 A­las­ti-k­lu­bi
02.50 Nuo­ri Mac­Gy­ver Ry­sän pääl­lä 02.50 E­loon­jää­neet
3
03.15 S­cor­pion 03.15 O­ta ra­hat ja juok­se
03.30 Ran­kat duu­nit Am­bu­lans­si
03.40 Met­säs­tä­jät
03.50 Top Gear
04.05 Am­bu­lans­si
04.25 Am­bu­lans­si
Cat­fish - deit­ti­hui­ja­rit