Ohjelmakartta.fi
ma 18.6. ti 19.6. ke 20.6. to 21.6. pe 22.6. la 23.6. su 24.6.
6

06.30 Ant­ti piir­tää

C­hug­ging­ton (x6)

06.50 Muu­mi­laak­son ta­ri­noi­ta (x10)

07.40 Paa­vo Pe­su­sie­ni

08.00 Nuo­ri Ro­bin Hood

Os­tos­ka­na­va T­vins.com

08.15 Leo

Al­vin ja pik­kuo­ra­vat

08.20 Le­gen­dat

Su­per­ne­lik­ko

Su­per­ne­lik­ko

08.40 Tilt Es­ports

08.45 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

9

09.00 F­resh Off t­he Boat

Promootio. Kammokuva. Kuuletteko saman? Iso vauva. Valehtelija.

Nel­jän täh­den il­lal­li­nen (x4)

Miss Suomi Alina Voronkova. Sami Uotila. Saana Akiola. Eero Ettala.

09.30 Poi­ka­mies­bok­si

Yhden yön tuttu. Lepakkomies vastaan pingviini. Kirkonmiehiä. Poikamiehet vailla boksia.

Fai­ja hoi­taa

Vaimoturvallista.

10.00 Lem­men vie­mää

Sittenkin elossa? Takaa-ajo. Ohut elämänlanka.

Lem­men vie­mää

Koko perhe Fürstenhofissa.

Lem­men vie­mää

Taikapeili.

Os­tos­ka­na­va T­vins.com

10.55 B­lue Man G­roup: Gia­co­met­ti

11.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

C­ra­zy Ex-Girlf­riend

Uusia alkuja. G­reg pu­huu Mar­con kans­sa men­nees­tä rait­tius­ryh­mäs­sä, jon­ka an­sios­ta G­reg ha­luaa pu­hua vii­mein Re­bec­can kans­sa.

Viet­te­le vaat­teil­la

Persoonalliset Kameliontit.

11.30 Midd­le (x3)

Hitti vai huti. Exiä bileissä. Bilehile.

11.55 Em­mer­da­le

Luovuttaja ja taistelija.

Simp­so­nit (x4)

Bart sotapolulla. Moe lapsenvahtina. Pääjohtaja Homer. Mr. Spritz menee Washingtoniin.
12

12.25 Viet­te­le vaat­teil­la

Persoonalliset Kameliontit.

Sa­la­tut e­lä­mät

Käärme on kavalin kaikista. Jutalla on Ismoa isompi puna. Kirotut ja kätketyt.

Su­pe­rior Do­nuts

Tuoretta verta.

12.55 s D­rag Ra­ce: All S­tars

RuPaulin Leijonan luola. Perhe on paras. Paras nainen voittakoon.

E­xiä ran­nal­la

12.55 Simp­so­nit (x5)

Tavausmestari. Äitini salaisuudet. Lisa, puheenjohtaja. Majesteettirikos.

13.55 Lo­ve Is­land Suo­mi

Uutta verta. Seksikkäin señorita. Taktikointia ja mökötystä. Suuri pudotus. Lemmen ristiaallokko.

Lo­ve Is­land Suo­mi

Koostejakso: 5. viikko.

14.55 Tilt Es­ports

15

15.00 Ih­me­mies Mac­Gy­ver

Liekin loppu. Lähtölaskenta. Vihollinen keskuudessamme. Hymyn voima. Miehen mitta.

G­la­diaat­to­rit

Finaali! . Kol­me nais­ta ja kol­me mies­tä a­loit­ta­vat fi­naa­lis­sa, mut­ta o­sa kar­siu­tuu jo he­ti en­si­met­reil­lä.

15.30 Uu­no Tur­ha­pu­ro - Suo­men ta­sa­val­lan her­ra p­re­si­dent­ti

Uu­no Tur­ha­pu­ro - Suo­men ta­sa­val­lan her­ra p­re­si­dent­ti. Kun Uu­nos­ta on tul­lut p­re­si­dent­ti, hän­tä al­kaa vai­va­ta, mik­sei hä­nes­tä voi tul­la Suo­men ku­nin­gas­ta.

16.00 U­lo­sot­to­mie­het

Jengikytköksiä. Kielimuuri. Talonvaltaajia. Väärennettyä rahaa. Bordellitoimintaa.

16.30 Pai­me­lan au­to­pa­ro­ni (x2)

Dieetti Impala. Liemisen liemikuutio.

17.00 Sään­tö-Suo­mi

Kaui 1, 9/10. Sään­tö­jä riit­tää Suo­mes­sa, mut­ta nii­tä myös kek­si­tään ko­ko a­jan li­sää.

Myy­tin­mur­ta­jat

Ninjojen paluu. Tuhoja golfkentällä.

Jah­ti

Kau­si 2, 9/12. Ko­va­ta­soi­nen Pir­jon, Sa­mun ja Mar­kon jouk­kue ki­saa tie­to­vii­sas­ta Jah­taa­jaa vas­taan.

Myy­tin­mur­ta­jat

Nettivideot koetuksella. Myy­tin­mur­ta­jat tes­taa­vat In­ter­ne­tis­sä le­vin­nei­den vi­deoi­den to­den­pe­räi­syyt­tä.

17.15 F­ren­dit (x4)

Tanssi väärän Monican kanssa. Kauhea ikäero. Big Ben. Rachel valaistuu.
18

18.00 Simp­so­nit (x8)

Äiti Väkevä. Rukouksen voima. Haisuhenki. Tähti on syntynyt taas. Tähtien tarkkailija. Kolme miestä ja Homer. Lännen mailla. Koira, joka petti.

Simp­so­nit uu­si kau­si

Arvoitus altaan alla.

18.30 Pu­tous

Kau­si 11, 2/8. Kau­den toi­ses­sa jak­sos­sa puo­lue­joh­ta­jien sa­lai­set ta­ka­huo­ne­kes­kus­te­lut pal­jas­tu­vat, ja s­ket­si­hah­mot pää­se­vät työ­har­joit­te­luun.

Simp­so­nit uu­si kau­si

Arvoitus altaan alla.

19.00 F­ren­dit (x8)

19.00 F­ren­dit (x4)

19.15 S­pee­dy Gon­za­les - noin 7 vel­jek­sen poi­ka

S­pee­dy Gon­za­les - noin 7 vel­jek­sen poi­ka. E­re Kok­ko­sen oh­jaa­mas­sa län­nen­ko­me­dias­sa pys­syt pauk­ku­vat ai­toon Vil­lin Län­nen mal­liin, kun S­pee­dy Gon­za­les (S­pe­de Pa­sa­nen) rat­sas­taa New Yor­kin kau­pun­kiin sel­vit­tä­mään vel­jen­sä Moo­sek­sen sa­la­pe­räis­tä kuo­le­maa. Vas­taan­sa ur­hea pys­sy­san­ka­ri saa ka­ta­lan s­he­rif­fin se­kä Hä­meen Hi­taim­man (Si­mo Sal­mi­nen).

20.00 Simp­so­nit

Bart sotapolulla.

Simp­so­nit (x8)

Moe lapsenvahtina. Pääjohtaja Homer. Mr. Spritz menee Washingtoniin. Tavausmestari. Äitini salaisuudet. Lisa, puheenjohtaja. Majesteettirikos.

20.30 Simp­so­nit uu­si kau­si

Arvoitus altaan alla.
21

21.00 Yk­sin ko­to­na 2 - Ek­sy­nyt New Yor­kis­sa

Yksin kotona 2 - Eksynyt New Yorkissa. Ke­vin-poi­ka ek­syy jou­lu­lo­ma­mat­kal­la per­hees­tään New Yor­kis­sa mu­ka­naan niin i­sän lom­pak­ko kuin luot­to­kor­tit­kin. Oh­jaa­ja: Ch­ris Co­lum­bus, U­SA 1992 (115'). Pääo­sis­sa: Ma­cau­lay Cul­kin, Joe Pes­ci, Da­niel S­tern, John Heard, Cat­ha­ri­ne O'Ha­ra.

Uu­no Tur­ha­pu­ro - Suo­men ta­sa­val­lan her­ra p­re­si­dent­ti

Uu­no Tur­ha­pu­ro - Suo­men ta­sa­val­lan her­ra p­re­si­dent­ti. Kun Uu­nos­ta on tul­lut p­re­si­dent­ti, hän­tä al­kaa vai­va­ta, mik­sei hä­nes­tä voi tul­la Suo­men ku­nin­gas­ta. Niin, mik­si ei? Oh­jaa­ja: E­re Kok­ko­nen, Suo­mi.

Uu­no Tur­ha­pu­ro ar­mei­jan lei­vis­sä

Uuno Turhapuro armeijan leivissä. Kun ap­piu­kos­ta tu­lee mi­nis­te­ris­mies, voi suh­teil­la pääs­tä vaik­ka San­ta­ha­mi­naan suo­rit­ta­maan kes­ken­jää­nyt­tä va­rus­mies­pal­ve­lus­taan. Oh­jaa­ja: E­re Kok­ko­nen, Suo­mi, 1984. Pääo­sis­sa: Ve­sa-Mat­ti Loi­ri, Mar­jat­ta Rai­ta, Ta­pio Hä­mä­läi­nen, Ma­ri­ta Nord­berg, Si­mo Sal­mi­nen, El­li Cast­ren ja S­pe­de Pa­sa­nen.

Tar­za­nin le­gen­da

Tarzanin legenda. On ku­lu­nut u­sei­ta vuo­sia sii­tä, kun Tar­zan läh­ti vii­da­kos­ta e­lääk­seen John C­lay­to­ni­na Eng­lan­nis­sa ra­kas­tet­tun­sa Ja­nen kans­sa. Mut­ta sit­ten par­la­ment­ti pyy­tää hän­tä pa­laa­maan Kon­goon tark­kai­li­jak­si, ei­kä hän tie­dä o­le­van­sa vain pe­li­nap­pu­la hen­gen­vaa­ral­li­ses­sa pe­lis­sä.

Tap­pa­va a­se 2

Tap­pa­va a­se 2. La­jin­sa va­lioi­hin kuu­lu­vas­sa toi­min­tae­lo­ku­vas­sa tut­tu et­si­vä­kak­sik­ko jou­tuu vas­tak­kain dip­lo­maat­ti­sen kos­ke­mat­to­muu­den suo­jas­sa pii­lot­te­le­van ri­kol­lis­po­mon kans­sa. Oh­jaa­ja: Ric­hard Don­ner, U­SA 1989. Pääo­sis­sa: Mel Gib­son, Dan­ny G­lo­ver, Joe Pes­ci, Joss Ack­land, Pat­sy Ken­sit, Mark Rols­ton.

Rush Hour 3

Rush Hour 3. A­me­rik­ka­lai­sen toi­min­ta­ko­me­dian kol­mas o­sa al­kaa dip­lo­maa­tin sa­la­mur­hay­ri­tyk­sel­lä. Syyl­li­sik­si pal­jas­tu­vat kii­na­lai­sen ri­kol­lis­lii­gan jä­se­net. Ver­baa­li­set po­lii­si­to­ve­rit Car­ter ja Lee läh­te­vät Pa­rii­siin ri­kol­lis­ten pe­rään ja saa­vat a­vuk­seen rans­ka­lai­sen tak­sin­kul­jet­ta­jan, jo­ka muut­tuu yl­lät­täen hy­vin a­me­rik­ka­lai­sek­si. Mi­kä o­suus Eif­fel-tor­nil­la on lop­pu­rat­kai­suis­sa?

Die Hard 2

Die Hard 2. A­me­rik­ka­lai­nen toi­min­tae­lo­ku­va ac­tion-o­rien­toi­tu­nees­ta po­lii­sis­ta, jo­ka an­taa kaik­ken­sa pe­las­taak­seen vilk­kaas­ti lii­ken­nöi­dyn len­to­ken­tän ter­ro­ris­tien tu­hol­ta. E­lo­ku­van on oh­jan­nut suo­ma­lai­nen Ren­ny Har­lin, ja muu­si­keis­sa soi myös Si­be­lius. Oh­jaa­ja: Ren­ny Har­lin, U­SA 1990. Pääo­sis­sa: B­ru­ce Wil­lis, Bon­nie Be­de­lia, Wil­liam At­her­ton, Den­nis F­ranz, Wil­liam Sad­ler, F­red Dal­ton T­homp­son.

22.45 G­la­diaat­to­rit

Viimeiset finaalipaikat. Piia ja Pi­ri­ta se­kä Mar­kus ja A­lek­si tais­te­le­vat vii­mei­sis­tä fi­naa­li­pai­kois­ta.

23.00 B­lue Man G­roup: S­nor­kel­bo­ne

23.05 G­la­diaat­to­rit

Finaali! .

23.05 Ar­row (x2)

Sukuvikoja. Kanarialintu harhateillä.

23.15 U­lo­sot­to­mie­het

Jengikytköksiä.

U­lo­sot­to­mie­het

Kielimuuri.

23.25 Am­bu­lans­si

Priorisointia.

23.25 Nuo­ri Mac­Gy­ver (x2)

Koira haudattuna. Vihollisen keskellä.
0

00.15 Sub.doc: T­he­roux - Las Ve­ga­sin ka­si­not

Theroux: Las Vegasin kasinot.

00.15 Tap­pa­va a­se

Tappava ase.

00.25 Vam­pyy­rien su­kua (x2)

Rakkauden hetki. Himmenevässä valossa.

00.25 Yk­sin ko­to­na 2 - Ek­sy­nyt New Yor­kis­sa

Yksin kotona 2 - Eksynyt New Yorkissa.

00.45 A­me­ri­cans (x2)

Kloramfenikoli. Paineen alla .

01.00 Die Hard - vain kuol­leen ruu­mii­ni y­li

Die Hard - vain kuolleen ruumiini yli. Dy­naa­mi­nen toi­min­tae­lo­ku­va, jos­sa B­ru­ce Wil­li­sin e­sit­tä­mä ne­wyor­ki­lais­po­lii­si John McC­la­ne tais­te­lee yk­sin häi­käi­le­mä­tön­tä ja raa­ka­lais­mais­ta ri­kol­lis­jouk­koa vas­taan.

01.20 Tilt Es­ports

01.25 Koh­de

Haroldin päätös.

01.25 Rush Hour 3

Rush Hour 3. A­me­rik­ka­lai­sen toi­min­ta­ko­me­dian kol­mas o­sa al­kaa dip­lo­maa­tin sa­la­mur­hay­ri­tyk­sel­lä. Syyl­li­sik­si pal­jas­tu­vat kii­na­lai­sen ri­kol­lis­lii­gan jä­se­net.

02.15 U­lo­sot­to­mie­het

02.25 60 päi­vää ki­ven si­säs­sä

02.25 Fa­rang

02.35 112

02.50 Tel­ler: Na­ru­ta mei­tä!

3

03.10 Tilt Es­ports

03.15 Myy­tin­mur­ta­jat

U­lo­sot­to­mie­het

03.25 Pai­me­lan au­to­pa­ro­ni

Aa­vei­den jäl­jil­lä

03.40 Fa­rang

Pu­tous

S­cor­pion (x2)

Myy­tin­mur­ta­jat

04.20 A­me­ri­can Got­hic

04.35 E­xiä ran­nal­la