Ohjelmakartta.fi
ma 11.11. ti 12.11. ke 13.11. to 14.11. pe 15.11. la 16.11. su 17.11.
6
06.30 Las­te­noh­jel­mia: C­hug­ging­ton Las­te­noh­jel­mia: Vik­ke Vii­kin­ki (x4) Simp­so­nit (x6)
06.40 Tai­ka­puu­tar­han pik­kuö­tö­kät
06.50 Muu­mi­laak­son ta­ri­noi­ta (x10)
07.40 Paa­vo Pe­su­sie­ni
08.00 Las­te­noh­jel­mia: Nuo­ri Ro­bin Hood Os­tos­ka­na­va T­vins.com
08.15 Al­vin ja pik­kuo­ra­vat Le­gen­dat
08.30 Vii­da­kon vei­ja­rit Las­te­noh­jel­mia: Vii­da­kon vei­ja­rit
08.40 Leo Tilt Es­ports
08.45 Os­tos­ka­na­va T­vins.com
9 09.00 Fai­ja hoi­taa Rakkauden kuplia. Burnsin menetelmä. Markkinamiehet. Paritushommia. Perheen voimalla. C­ra­zy Ex-Girlf­riend Josh on valehtelija. Joshin eksä on hullu.
09.30 F­resh Off t­he Boat Louisween. Kansalainen Jessica. Ei kiitos -päivä. Mitä Jessica tekisi? Kuinka isä kesytetään.
10.00 Lem­men vie­mää Outo hautapaikka. Romyn epäilys. Boriksen ja Tobiaksen lähtö. Valheita valhdeiden päälle. Periksiantamaton Romy. Os­tos­ka­na­va T­vins.com
11.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com s Bur­gers (x4) Teddy-prinssille morsian. Bob, valheita ja videonauhaa. Elävien tanssien ja hanhien yö. Rehtori Louisen kiireinen päivä.
11.55 Em­mer­da­le Kahden tulen välissä. Kylä vai kaupunki. Maisema vaihtuu. Simp­so­nit (x4) Tukuttain tuuria. Kurvailua curling-kentällä. Simpsonien sukujuuret. Läksyjen laiminlyöntiä. Simp­so­nit (x4) Ihastusta ilmassa. Sielunhoitomatka. Vallan kahvassa. Kahden kopla.
12
12.25 Sa­la­tut e­lä­mät Jakso 3647: Juoksee kuin aaropupu. Jakso 3650: Varas nainen voittakoon! Jakso 3651: Morkkista moi, Monica.
12.55 Nin­ja War­rior Ra­dal­la
13.55 Tilt Es­ports
14.00 Simp­so­nit (x8) Kehän kuningatar. Liitto repeilee. Viheliäs wiccatapaus. Voi veljet! Kaikki isäni tarinat. Hassu haikeana. Duud­so­nit: Pääl­lik­kö Sääil­miöi­den Top 10 Erikoiset sääilmiöt. UE­FA C­ham­pions Lea­gue: Viik­ko­ma­ka­sii­ni
14.30 U­lo­sot­to­mie­het (x2) Eilisen teeren poika. Sotkua ja velkaa.
15 15.00 Ih­me­mies Mac­Gy­ver Pelastakaa kotkat. Äänetön maailma. Kyytiä kolmelle. Hyökkäys kotikentälle. Perheasia. Ran­ta­baa­ri (x3) Vehkeilyä. Huulet. Hyvityksiä.
16.00 Pert­tu - teh­tä­vä Kii­nas­sa Shirlyn hintasirkus. 3 Suo­mi Tek­no­lo­gia ja työ - Sys­tee­min re­boot­taus. Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan? Eero Lehtimäki. Duud­so­nit: Pääl­lik­kö Simp­so­nit Riippuvuutta ja roihuja.
16.30 Huu­ma Kau­si 1, 9/10 Suo­sit­tu Pu­he­lin­lan­gat lau­laa te­kee pa­luun. Lii­ga­li­ve 360 Ran­ta­baa­ri (x3) Vehkeilyä. Huulet. Hyvityksiä.
16.55 Simp­so­nit (x8) Tukuttain tuuria. Kurvailua curling-kentällä. Simpsonien sukujuuret. Läksyjen laiminlyöntiä. Ihastusta ilmassa. Sielunhoitomatka. Vallan kahvassa. Kahden kopla. 16.55 Lii­ga: JYP - Tap­pa­ra JYP - Tappara.
18 18.00 U­lo­sot­to­mie­het Kalliiksi käynyt suhde. Eilisen teeren poika. Sotkua ja velkaa. Reilu peli. Kalliiksi käynyt suhde. 18.00 First Da­tes Suo­mi Aina kannattaa yrittää. Tur­ku­lai­nen ta­paa Tur­ku­lai­sen. Au­di-mies ta­paa Au­di-nai­sen.
19.00 F­ren­dit (x8) Ihana Joshua. Haisu-Joey. Ross pelailee. Keinolla millä hyvänsä. Koputa, täällä katsellaan pornoa. Rachelin yömekko. Varkaitakin olette! Hääpäivä tiedossa. F­ren­dit (x4) Ihana Joshua. Haisu-Joey. Ross pelailee. Keinolla millä hyvänsä. 19.00 F­ren­dit (x4) Koputa, täällä katsellaan pornoa. Rachelin yömekko. Varkaitakin olette! Hääpäivä tiedossa.
19.30 Simp­so­nit kau­si 29 Kaatosade. Ho­mer ka­saa van­han kei­lai­lu­po­ruk­kan­sa uu­del­leen, ja he saa­vat vas­taan­sa mil­jo­nää­ri­jouk­kueen.
20.00 3 Suo­mi Tek­no­lo­gia ja työ - Sys­tee­min re­boot­taus. Kau­si 1, 6/6. Mi­ten tek­no­lo­gia va­paut­taa mei­dät työn or­juu­des­ta ja li­sää hy­vin­voin­tiam­me? Ran­ta­baa­ri Vehkeilyä. Huulet. Hyvityksiä. 20.00 Suo­men sur­kein kus­ki Mökkitie. Mök­ki­tie. Tä­nään kus­kit saa­vat teh­tä­väk­seen a­jaa täy­teen pa­ka­tun au­ton jyrk­kää mök­ki­tie­tä pit­kin. Kus­kien pää­tet­tä­väk­si jää, et­tä pa­kit­ta­vat­ko mök­ki­tien me­no­mat­kal­la a­las­päin vai pa­luu­mat­kal­la y­lös­päin
20.30 Simp­so­nit kau­si 29 Kaatosade. Menneiden synttärien henki. Kadonnut keppostelija.
21 21.00 Sub­lef­fa: Mrs. Doubt­fi­re - I­sä si­säk­kö­nä Mrs. Doubt­fi­re - I­sä si­säk­kö­nä. Ko­ko per­heen ko­me­dia hu­li­vi­li­mie­hes­tä, jo­ka vai­mon jä­tet­tyä kek­sii mie­li­ku­vi­tuk­sek­kaan kei­non ta­va­ta lap­siaan: hä­nes­tä tu­lee per­heen ta­lou­den­hoi­ta­ja, rou­va Doubt­fi­re (Ro­bin Wil­liams Os­ca­rin ar­voi­ses­sa mei­kis­sään). Oh­jaa­ja: Ch­ris Co­lum­bus, U­SA 1993. (120') Pääo­sis­sa: Ro­bin Wil­liams, Sal­ly Field, Pier­ce B­ros­nan, Har­vey Fiers­tein, Pol­ly Hol­li­day, Li­sa Ja­cub. Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Sub­lef­fa: Tyt­tö si­nä o­let täh­ti Tyttö sinä olet tähti. Do­me Ka­ru­kos­ken Tyt­tö si­nä o­let täh­ti on in­hi­mil­li­nen ja hu­mo­ris­ti­nen a­jan­ku­va nuo­ris­ta ja ta­ri­na u­nel­mis­ta ja rak­kau­des­ta. E­lo­ku­va o­li yk­si jul­kai­su­vuo­ten­sa ko­ti­mai­sis­ta y­lei­sö­me­nes­tyk­sis­tä. Suo­mi 2005. Sub­lef­fa: A­pi­noi­den p­la­neet­ta Apinoiden planeetta. Tim Bur­to­nin vi­sio­nää­ri­nen uu­del­leen­fil­ma­ti­soin­ti Pier­re Boul­len ro­maa­niin pe­rus­tu­vas­ta s­ci­fi-k­las­si­kos­ta, jos­sa vian saa­nut a­va­ruu­sa­lus te­kee pak­ko­las­kun a­pi­noi­den hir­mu­val­lal­la hal­lit­se­mal­le p­la­nee­tal­le. Kui­ten­kin sii­nä on jo­ta­kin tut­tua... Oh­jaa­ja: Tim Bur­ton, U­SA, 2001. (115'). Sub­lef­fa: T­he In­terns­hip The Internship. Kak­si van­han kou­lu­kun­nan myyn­ti­tyk­kiä, Bil­ly (Vin­ce Vaughn) ja Nick (O­wen Wil­son), me­net­tää työ­paik­kan­sa ja pää­tyy Goog­lel­le työ­har­joit­te­luun. Näi­den kah­den di­no­sau­ruk­sen so­peu­tu­mi­nen di­gi­taa­lia­jan y­ri­tyk­seen ot­taa ai­kan­sa, sil­lä työs­ken­te­ly reip­paas­ti nuo­rem­pien di­gi­na­tii­vien kans­sa ei o­le help­poa. Sub­lef­fa: Die Hard - vain kuol­leen ruu­mii­ni y­li Die Hard - vain kuolleen ruumiini yli. Dy­naa­mi­nen toi­min­tae­lo­ku­va, jos­sa B­ru­ce Wil­li­sin e­sit­tä­mä ne­wyor­ki­lais­po­lii­si John McC­la­ne tais­te­lee yk­sin häi­käi­le­mä­tön­tä ja raa­ka­lais­mais­ta ri­kol­lis­jouk­koa vas­taan. Oh­jaa­ja: John Mc­Tier­nan, U­SA 1988. Pääo­sis­sa: B­ru­ce Wil­lis, A­lan Rick­man, A­le­xan­der Go­du­nov, Bon­nie Be­de­lia, Re­gi­nald Vel­john­son, Wil­liam At­her­ton, Paul G­lea­son ja Hart Boch­ner. Sub­lef­fa: Har­ry Pot­ter ja sa­lai­suuk­sien kam­mio Harry Potter ja salaisuuksien kammio. Ra­kas­ta­tun vel­ho­po­jan Har­ry Pot­te­rin toi­ses­sa seik­kai­lus­sa hän Dob­by-hal­tian va­roi­tuk­sis­ta piit­taa­mat­ta pa­laa kou­luun Ty­ly­pah­kaan. Siel­lä ta­pah­tuu kum­mia: ih­mi­set jäh­met­ty­vät ou­don lu­mouk­sen voi­mas­ta, ja sa­la­pe­räi­nen sei­nis­tä kum­pua­va ää­ni vai­noaa Har­rya...Oh­jaa­ja: Ch­ris Co­lum­bus, U­SA 2002. Pääo­sis­sa: Da­niel Radc­lif­fe, Ru­pert G­rint, Em­ma Wat­son, Ric­hard G­rif­fiths, Fio­na S­haw, Ju­lie Wal­ters. Sub­lef­fa: Sex Ta­pe - ka­don­neen vi­deon met­säs­tys Sex Tape - kadonneen videon metsästys. TV-EN­SI-IL­TA! Kym­me­nen vuo­den ja kah­den lap­sen jäl­keen Jay ja An­nie kai­paa­vat lem­peen­sä uut­ta ki­pi­nää ja he päät­tä­vät ku­va­ta ko­ti­vi­deon it­ses­tään ko­kei­le­mas­sa lä­pi Ra­kas­ta hel­läs­ti -kir­jan kaik­ki a­sen­not. I­dea tun­tuu lois­ta­val­ta, mut­ta sit­ten vi­deo pää­tyy ai­van vää­riin kä­siin. Oh­jaus: Ja­ke Kas­dan, Pääo­sis­sa: Ca­me­ron Diaz ja Ja­son Se­gel.
23.05 Ran­ta­baa­ri Vehkeilyä. 23.05 Top Gear Kau­si 13, 4/7. Ford Fo­cus RS vas­taan Re­nault Me­ga­ne R26R. Voit­taa­ko te­ho vai ke­veys?
23.25 Ran­ta­baa­ri Huulet. Hyvityksiä.
23.35 Am­bu­lans­si Yllätysvauva. Tu­los­sa: Luok­ka­juh­lat
23.40 S­ta­di vs. Lan­de 23.40 Sub­lef­fa: Har­ry Pot­ter ja vii­sas­ten ki­vi Harry Potter ja viisasten kivi.
0 00.00 Val­heen jäl­jil­lä Poikien reissu Ranskaan. First Da­tes Suo­mi Aina kannattaa yrittää.
00.10 Ran­ta­baa­ri (x3) Vehkeilyä. Huulet. Hyvityksiä. E­loon­jää­neet (x2) Gabrielin lapset. Lasin takana.
00.35 Ant­ho­ny Bour­dain - koh­ti tun­te­ma­ton­ta Beirut. 3 Suo­mi Tek­no­lo­gia ja työ - Sys­tee­min re­boot­taus.
00.55 E­loon­jää­neet (x2) Uusi maailma. Punainen aurinko. Julk­kis Po­mo pii­los­sa Darius Rucker.
01.30 S­co­re: Ga­me Tour 2019 Tek­na­vi
01.40 Bull Taidekauppaa. 01.40 Tut­tu Jut­tu S­how Lin­da Wik­lund ja Mik­ko Nou­siai­nen se­kä Pia E­lo­nen ja To­mi Hir­vo­nen.
02.00 Tilt Es­ports Sub.doc: Hur­jat sääil­miöt
02.05 Pert­tu - teh­tä­vä Kii­nas­sa 02.05 Tilt Es­ports
02.15 Ant­ho­ny Bour­dain - koh­ti tun­te­ma­ton­ta
02.35 Ih­me­mies Mac­Gy­ver Ih­me­mies Mac­Gy­ver 02.35 Sub­lef­fa: Mrs. Doubt­fi­re - I­sä si­säk­kö­nä
02.45 Sub.doc: Hur­jat sääil­miöt Ih­me­mies Mac­Gy­ver 02.45 E­lä­mää P­hi­la­delp­hias­sa (x2)
3
03.10 Pie­ta­rin ka­pel­li­mes­ta­ri
03.35 Sääil­miöi­den Top 10
03.45 Ih­me­mies Mac­Gy­ver 03.45 Ry­sän pääl­lä 3 Suo­mi
03.55 Nuo­ri Mac­Gy­ver
04.05 A­me­ri­cans
04.40 Simp­so­nit Nuo­ri Mac­Gy­ver Tu­los­sa: Luok­ka­juh­lat
04.50 Nuo­ri Mac­Gy­ver
05.05 112