Ohjelmakartta.fi
ma 16.9. ti 17.9. ke 18.9. to 19.9. pe 20.9. la 21.9. su 22.9.
6
06.30 Las­te­noh­jel­mia: C­hug­ging­ton Las­te­noh­jel­mia: Ant­ti piir­tää
06.40 Tai­ka­puu­tar­han pik­kuö­tö­kät
06.50 Muu­mi­laak­son ta­ri­noi­ta (x10)
07.40 Paa­vo Pe­su­sie­ni
08.00 Las­te­noh­jel­mia: Nuo­ri Ro­bin Hood Os­tos­ka­na­va T­vins.com
08.15 Al­vin ja pik­kuo­ra­vat Le­gen­dat
08.30 Vii­da­kon vei­ja­rit
08.40 Leo Tilt Es­ports
08.45 Os­tos­ka­na­va T­vins.com
9 09.00 s Bur­gers Äitejä, valheita ja videonauhaa. Paraatitaistelu. Bob ulkoilmakundina. Brunssimies. 500 kirjaa. Last Man on Earth (x2) Synnytyssali. Savupilvi. C­ra­zy Ex-Girlf­riend Missä on Joshin ystävä? . Josh on pää­ty­nyt e­ron­sa jäl­keen a­su­maan Re­bec­can luok­se mut­ta nuk­kuu var­muu­den vuok­si soh­val­la.
09.30 Poi­ka­mies­bok­si Parhaan kamuni tyttö. Yhden yön tuttu. Lepakkomies vastaan pingviini. Kirkonmiehiä. Poikamiehet vailla boksia.
10.00 Lem­men vie­mää Kuumia aaltoja. Vilustuminen sieniretkellä. Christophin tarjoukset. Huumattu. Maalauksen mies. Os­tos­ka­na­va T­vins.com
11.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com Mut­si (x2) Palapelikerho kokoontuu. Kaikkien ongelmien äiti. Mut­si Harjoittelijan paikka auki.
11.30 Simp­so­nit (x4) Kurkistus tulevaisuuteen. Hädässä ystävä tunnetaan. Ahmatti. Tähdentekijä.
12 12.00 Su­pe­rior Do­nuts Luota minuun. Em­mer­da­le Lähdit tulella leikkimään. Tuska päättyy. On aika hyväksyä totuus. Paluu todellisuuteen. Simp­so­nit (x5) Lähestymiskielto. Vauvakuumetta. Avioelämän onnea. Vankilaelämää. Kultamuna.
12.30 Sa­la­tut e­lä­mät Lasse on surkea viskijukka. Noel on dikkiriikkisen vihainen. Aaro ja Aatami. Nella ja sojottava engelsmanni.
13.00 Duud­so­nit tu­li ta­loon Yksinäiset kehitysvammaiset. Duudsonit koulukodissa. Avio vai ero? YH-isä ja riiviölapset. Syrjityt pakolaiset.
13.30 UE­FA C­ham­pions Lea­gue: Viik­ko­ma­ka­sii­ni
14.00 Simp­so­nit (x8) Duud­so­nit: Pääl­lik­kö Kausi 1 , Hurja kilpailu alkaa. 14.00 Fort Boyard Suo­mi Vapinaa ja vauhtia. Pu­nai­ses­sa tii­mis­sä kil­pai­le­vat A­li­na Vo­ron­ko­va,Han­nes Hy­vö­nen ja I­na Mik­ko­la.
14.55 Tilt Es­ports
15 15.00 Nuo­ri Mac­Gy­ver Robottisota. New Orleansin herttua. Kuka pahan tappaisi. Viinin viemät. Vaaran vyöhykkeellä. Ran­ta­baa­ri (x3) Suudelmia. Unelmia. Ristiaallokkoa. Uu­des­sa d­raa­ma­sar­jas­sa pääs­tään e­läy­ty­mään nuor­ten pää­hen­ki­löi­den vil­liin ke­sän­viet­toon, jo­hon lu­keu­tuu kuu­mia bi­lei­tä yöt­tö­mäs­sä yös­sä, d­raa­maa, ra­kas­tu­mi­sia ja juh­lien jäl­kei­siä mork­kik­sia.
15.30 First Da­tes UK Kremppaa ja skumppaa. I­kä tuo mu­ka­naan o­mia vai­vo­ja, joi­ta ei eh­kä kan­na­ta mai­nos­taa en­sim­mäi­sil­lä t­ref­feil­lä.
16.00 Midd­le Suuria odotuksia. Valheiden verkko. Aivopesua. Mo­der­ni per­he Normipäivä.
16.25 MTV3:n täh­det - Mu­siik­ki­vi­deo: Per­he
16.30 Mo­der­ni per­he Suunnannäyttäjät. Rakkauden radalla. Vaikeita valintoja. Kolmessa kaupungissa. Huu­ma Kausi 1, Huuman huikea startti! U­lo­sot­to­mie­het (x2) Perintöriidan jälkipyykkiä. Uusia yrityksiä. Ran­ta­baa­ri (x3) Suudelmia. Unelmia. Ristiaallokkoa. Uu­des­sa d­raa­ma­sar­jas­sa pääs­tään e­läy­ty­mään nuor­ten pää­hen­ki­löi­den vil­liin ke­sän­viet­toon, jo­hon lu­keu­tuu kuu­mia bi­lei­tä yöt­tö­mäs­sä yös­sä, d­raa­maa, ra­kas­tu­mi­sia ja juh­lien jäl­kei­siä mork­kik­sia.
17.00 Simp­so­nit (x4) Lähestymiskielto. Vauvakuumetta. Avioelämän onnea. Vankilaelämää. Simp­so­nit Kurkistus tulevaisuuteen. Ahmatti.
17.30 UE­FA C­ham­pions Lea­gue: Huip­pu­het­ket Huippuhetkiä kierroksen otteluista.
18 18.00 U­lo­sot­to­mie­het Perintöriidan jälkipyykkiä. Uusia yrityksiä. Mittava velka. Ant­ho­ny Bour­dain - koh­ti tun­te­ma­ton­ta Skotlanti. UU­SI KAU­SI! Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan? Sanna Marin. Va­ka­va­tun­nel­mai­nen hö­pö­hö­pö-oh­jel­ma Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan pa­laa tauol­ta. 18.00 First Da­tes Suo­mi Valmiina valloitukseen! . First Da­tes- ra­vin­to­lan o­vet o­vat vih­doin au­ki!
18.30 Simp­so­nit Avioitumisaikeita. Bart sam­mut­taa Sp­ring­fiel­diä uh­kaa­van tu­li­pa­lon ja saa pal­kin­nok­si a­jo­kor­tin.
19.00 F­ren­dit (x8) Rossin erikoinen. Entinen kalju. Rantamökissä. Monica ja maneetti. Kissa pöydälle. Kahlekarkuri. Pieni puraisu. Phoebe tahtoo taudin. Pert­tu - teh­tä­vä Kii­nas­sa Shirlyn hintasirkus. Juon­ta­ja ja ex-mis­si S­hir­ly Kar­vi­nen mat­kus­taa Per­tun vie­raak­si Kii­nan Kan­to­niin et­si­mään uu­sia bis­ne­si­deoi­ta. F­ren­dit (x8) Rossin erikoinen. Entinen kalju. Rantamökissä. Monica ja maneetti. Kissa pöydälle. Kahlekarkuri. Pieni puraisu. Phoebe tahtoo taudin.
20.00 Simp­so­nit Kultamuna. Simp­so­nien en­sim­mäi­nen tun­nin mit­tai­nen jak­so pa­ro­dioi Kul­ta­hat­tu-ro­maa­nia ja sii­tä teh­tyä e­lo­ku­vaa. Ran­ta­baa­ri Suudelmia. Unelmia. Ristiaallokkoa. Uu­des­sa d­raa­ma­sar­jas­sa pääs­tään e­läy­ty­mään nuor­ten pää­hen­ki­löi­den vil­liin ke­sän­viet­toon, jo­hon lu­keu­tuu kuu­mia bi­lei­tä yöt­tö­mäs­sä yös­sä, d­raa­maa, ra­kas­tu­mi­sia ja juh­lien jäl­kei­siä mork­kik­sia. Simp­so­nit (x2) Lentäjän poika. Kiusaajat kuriin.
20.30 Ril­lit huu­rus­sa uu­si kau­si Yllätysystävä. Planetaariotörmäyskurssilla. Imitaatiohärdelli.
21 21.00 Lo­ve Is­land Suo­mi #Sub­lef­fa: Sel8n­ne Sel8nne. Sel8n­ne on do­ku­ment­tie­lo­ku­va Tee­mu Se­län­tees­tä - kaik­kien ai­ko­jen par­haas­ta suo­ma­lai­ses­ta jää­kiek­koi­li­jas­ta. Se­län­teen san­ka­ri­ta­ri­naa on saa­tu seu­ra­ta y­li kak­si vuo­si­kym­men­tä ja se on ul­koi­ses­ti y­lei­söl­le tut­tu, mut­ta nyt Se­län­teen per­soo­naan tu­tus­tu­taan si­säl­tä­päin. Do­ku­men­tis­sa Tee­mu pääs­tää kat­so­jan i­hol­le ja sen al­le.
22.00 #Sub­lef­fa: K­lik! Klik! . Mic­hael (A­dam Sand­ler) on työ­nar­ko­maa­ni ja pe­hee­ni­sä, jo­ka ha­kee ha­kee hel­po­tus­ta ar­jen pyö­rit­tä­mi­seen. Hän saa kä­siin­sä kau­ko­sää­ti­men, jol­la voi ke­la­ta e­lä­mää e­teen- ja taak­se­päin. U­SA 2006. Ran­ta­baa­ri Suudelmia. Unelmia. Ristiaallokkoa. Uu­des­sa d­raa­ma­sar­jas­sa pääs­tään e­läy­ty­mään nuor­ten pää­hen­ki­löi­den vil­liin ke­sän­viet­toon, jo­hon lu­keu­tuu kuu­mia bi­lei­tä yöt­tö­mäs­sä yös­sä, d­raa­maa, ra­kas­tu­mi­sia ja juh­lien jäl­kei­siä mork­kik­sia. #Sub­lef­fa: Hot S­hots! - kaik­kien e­lo­ku­vien äi­ti Hot Shots! - kaik­kien e­lo­ku­vien äi­ti. Hei me len­ne­tään! -e­lo­ku­vien te­ki­jöi­den mai­nio so­tae­lo­ku­va­pa­ro­dia nuo­res­ta pi­lot­tiur­hos­ta (C­har­lie S­heen), jo­ka kär­sii len­tä­jä-i­sän­sä 20 vuo­den ta­kai­sis­ta töp­päi­lyis­tä. #Sub­lef­fa: Bat­man v Su­per­man: Dawn of Jus­ti­ce Batman v Superman: Dawn of Justice. Kun Su­per­ma­nin voi­mat al­ka­vat huo­les­tut­taa kan­saa ja Bat­ma­nin me­to­dit ky­see­na­lais­te­taan, a­set­tu­vat nä­mä kak­si le­gen­daa­ris­ta su­per­san­ka­ria vas­tak­kain. Konf­lik­tin ta­kaa löy­tyy tie­tys­ti rois­to Lex Lut­hor. U­SA 2016. Oh­jaa­ja Zack S­ny­der. Pääo­sis­sa A­my A­dams, Ben Aff­leck, Dia­ne La­ne, Gal Ga­dot, Hol­ly Hun­ter, Je­re­my I­rons
22.30 First Da­tes UK Mustekalaa ja lypsyhommia. Kremppaa ja skumppaa. First Da­tes Suo­mi Valmiina valloitukseen! . First Da­tes- ra­vin­to­lan o­vet o­vat vih­doin au­ki!
23.20 Ra­ta­mo Lähtökäsky. Ka­sui 1, Koh­ta­lok­kaan suun­ni­tel­man vii­meis­tä is­kua val­mis­tel­laan.
23.30 S­ta­di vs Lan­de Tel­ler: Na­ru­ta mei­tä! Rohkeaa lähitaikuutta. Julk­kis Po­mo pii­los­sa Idina Menzel.
23.45 U­lo­sot­to­mie­het Perintöriidan jälkipyykkiä.
0
00.20 Top Gear Kasarimeininkiä. 00.20 A­me­ri­can Hor­ror S­to­ry Olisiko hänestä saatanaksi? .
00.30 Sub.doc: Hur­jat sääil­miöt Luontoäiti iskee. Lo­ve Is­land Suo­mi
00.45 Lo­ve Is­land Suo­mi
01.00 Ran­ta­baa­ri (x3) Suudelmia. Unelmia. Ristiaallokkoa. Uu­des­sa d­raa­ma­sar­jas­sa pääs­tään e­läy­ty­mään nuor­ten pää­hen­ki­löi­den vil­liin ke­sän­viet­toon, jo­hon lu­keu­tuu kuu­mia bi­lei­tä yöt­tö­mäs­sä yös­sä, d­raa­maa, ra­kas­tu­mi­sia ja juh­lien jäl­kei­siä mork­kik­sia.
01.20 Tilt Es­ports
01.25 Lo­ve Is­land Suo­mi Tek­na­vi #Sub­lef­fa: Joy Joy. Oh­jaa­ja Da­vid O. Bull Maa jalkojen alla. 01.25 Top Gear Vesiesteitä. Juon­ta­jien rak­kaus Al­fa Ro­meoon on koe­tuk­sel­la, kun Je­re­my läh­tee mön­ki­jäl­lä haas­ta­maan Ric­har­din a­ja­maa Al­fa Ro­meo 4C:tä.
01.40 Nuo­ri Mac­Gy­ver Vaaran vyöhykkeellä.
01.55 Lo­ve Is­land Suo­mi
02.20 Tilt Es­ports
02.25 Nuo­ri Mac­Gy­ver Hä­vyt­tö­mät 02.25 Lo­ve Is­land Suo­mi Su­per­na­tu­ral
02.35 Por­no­kei­sa­ri Da­mon
02.50 Nuo­ri Mac­Gy­ver
3
03.05 First Da­tes UK
03.20 Sub.doc: Hur­jat sääil­miöt 03.20 Por­no­kei­sa­ri Da­mon Ant­ho­ny Bour­dain - koh­ti tun­te­ma­ton­ta
03.30 #Sub­lef­fa: K­lik!
03.45 100% Hot­ter 03.45 100% Hot­ter
03.55 Julk­kis Po­mo pii­los­sa
04.05 S­cor­pion (x2)
04.20 A­me­ri­can Hor­ror S­to­ry 04.20 E­loon­jää­neet
04.40 Bur­ge­ri­mies
04.50 Ry­sän pääl­lä