Ohjelmakartta.fi
ma 9.12. ti 10.12. ke 11.12. to 12.12. pe 13.12. la 14.12. su 15.12.
6 06.00 Last Man on Earth Last Man on Earth
06.30 F­resh Off t­he Boat Las­te­noh­jel­mia: C­hug­ging­ton F­resh Off t­he Boat Las­te­noh­jel­mia: Vik­ke Vii­kin­ki (x2) Simp­so­nit (x6)
06.40 Tai­ka­puu­tar­han pik­kuö­tö­kät
06.50 Muu­mi­laak­son ta­ri­noi­ta (x4) 06.50 Muu­mi­laak­son ta­ri­noi­ta (x2)
07.00 Lem­men vie­mää 07.00 Lem­men vie­mää
07.40 Paa­vo Pe­su­sie­ni 07.40 Paa­vo Pe­su­sie­ni
08.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com Las­te­noh­jel­mia: Nuo­ri Ro­bin Hood Os­tos­ka­na­va T­vins.com Las­te­noh­jel­mia: Nuo­ri Ro­bin Hood Os­tos­ka­na­va T­vins.com
08.15 Al­vin ja pik­kuo­ra­vat 08.15 Mia ja mi­nä
08.30 Vii­da­kon vei­ja­rit
08.40 Leo 08.40 Tilt Es­ports
08.45 Os­tos­ka­na­va T­vins.com 08.45 Os­tos­ka­na­va T­vins.com
9 09.00 Em­mer­da­le Last Man on Earth Wisconsin. Mummi. Em­mer­da­le Töyssyjä tiellä. Last Man on Earth Sukupuolinormitalkoot. C­ra­zy Ex-Girlf­riend
09.30 Viet­te­le vaat­teil­la Persoonalliset Kameliontit. F­resh Off t­he Boat Parhaat ystävykset. Ensimmäinen päivä. Sa­la­tut e­lä­mät F­resh Off t­he Boat Muovikurpitsa.
10.00 Ra­dal­la Lem­men vie­mää Pilkkiretki. Tamma karkuteillä. Suo­men pa­ras pa­lo­mies Lem­men vie­mää Epävakaata käytöstä. Os­tos­ka­na­va T­vins.com
11.00 Pi­lan­päi­ten Os­tos­ka­na­va T­vins.com Pi­lan­päi­ten Os­tos­ka­na­va T­vins.com Su­pe­rior Do­nuts (x2) Kiitospäivän kekkerit. Jauhot suuhun. T­he Jou­lu­ka­len­te­ri (x7)
11.10 Simp­so­nit Isäainesta. 11.10 Simp­so­nit Taikuutta ilmassa.
11.40 Kau­hu­keit­tiö Pettymyksiä. 11.40 Kau­hu­keit­tiö Asia on pihvi.
12 12.00 Em­mer­da­le 12.00 Em­mer­da­le Nalli kalliolla. Pi­lan­päi­ten
12.15 Simp­so­nit (x3) Taikuutta ilmassa. Rakkauden pyörteissä. Saksikäsi-Homer.
12.30 Sa­la­tut e­lä­mät 12.30 Sa­la­tut e­lä­mät
12.40 Pert­tu - teh­tä­vä Kii­nas­sa Pelastetaan Hjallis. 12.40 O­let mi­tä syöt Laiha läski.
13.00 Suo­men pa­ras pa­lo­mies 13.00 Suo­men pa­ras pa­lo­mies
13.15 Simp­so­nit (x4) Avain totuuteen. Miehiä menneisyydestä. Paratiisi puskassa. Pellen piukat paikat.
13.40 Simp­so­nit (x2) Taikuutta ilmassa. Rakkauden pyörteissä. 13.40 Simp­so­nit Paratiisi puskassa. 13.40 Sääil­miöi­den Top 10 Keksinnöt.
14.00 Pi­lan­päi­ten 14.00 Pi­lan­päi­ten
14.10 Simp­so­nit Lykkyä rakkaudessa. Elokuva äkäisestä isästä. UE­FA C­ham­pions Lea­gue: Huip­pu­het­ket Simp­so­nit Rakkauden pyörteissä.
14.40 First Da­tes UK Kitara, taivas ja tähdet. Kau­hu­keit­tiö Keksin uumenista. Kohtalokas erehdys. Pert­tu - teh­tä­vä Kii­nas­sa Pelastetaan Hjallis. Kau­hu­keit­tiö Maisteltavaa juhlapöytään. Tilt Es­ports
14.50 Sub­lef­fa: Zam­be­zia - Lin­tu­ko­don sii­pi­vei­kot Zambezia - Lintukodon siipiveikot. Val­lat­to­mas­sa a­ni­maa­tioe­lo­ku­vas­sa hauk­ka Kai pää­tyy rau­hal­li­seen lin­tu­ko­toon, Zam­be­ziaan yk­sin­huol­ta­jai­sän­sä luo­ta.
15
15.20 UE­FA C­ham­pions Lea­gue: Viik­ko­ma­ka­sii­ni
15.40 T­he Jou­lu­ka­len­te­ri Suo­men sur­kein kus­ki Piipaa piipaa! . Pii­paa pii­paa! Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan? Dome Karukoski. T­he Jou­lu­ka­len­te­ri Viet­te­le vaat­teil­la Kansainväliset Kandidaatit.
15.50 First Da­tes UK (x3) Kitara, taivas ja tähdet. Avaruuteen! Coolit nörtit deittailupuuhissa.
16.00 Ril­lit huu­rus­sa (x2) Komeettakärhämä. Varainkeruuviritys. 16.00 Ril­lit huu­rus­sa (x2) Lisääntymislaskelmointi. Yllätysystävä.
16.10 Luok­ka­juh­lat Kape Aihinen ja Juha Perälä.
16.30 Suo­men sur­kein kus­ki Nopeat, hitaat ja arat. No­peat, hi­taat ja a­rat.
16.40 Simp­so­nit (x2) Saksikäsi-Homer. Avain totuuteen. Simp­so­nit Miehiä menneisyydestä.
16.50 Simp­so­nit (x2) Pellen piukat paikat. Joulukortti tulevaisuudesta. 16.50 Simp­so­nit (x2) Komeaa katutaidetta. Unien mystinen maailma.
17.10 UE­FA C­ham­pions Lea­gue: Huip­pu­het­ket
17.30 First Da­tes UK Avaruuteen! Coolit nörtit deittailupuuhissa. 17.30 T­he Jou­lu­ka­len­te­ri Tuleeko Kaukosta enää koskaan Kaukoa? . T­he Jou­lu­ka­len­te­ri
17.50 Sel­viy­ty­jät uu­si kau­si (x2) Asenneongelmia. Yllätysvieras.
18 18.00 Sub­lef­fa: S­tars­ky & Hutch Starsky & Hutch. Sa­man ni­mi­seen tv-sar­jaan pe­rus­tu­va vauh­di­kas toi­min­ta­ko­me­dia po­lii­si­pa­ri­val­ja­kos­ta. Vir­kain­toi­nen S­tars­ky (Ben S­til­ler) ja ren­to Hutch (O­wen Wil­son) pää­se­vät mur­ha­tut­ki­muk­sen kaut­ta suu­ren huu­me­ri­kol­li­sen jäl­jil­le. 18.00 Sub­lef­fa: C­har­lien en­ke­lit Charlien enkelit. E­ric K­nox, tie­to­ko­ne­jät­ti K­nox Tech­no­lo­gies-y­ri­tyk­sen pe­rus­ta­ja, on ke­hit­tä­nyt oh­jel­man, jo­ka tun­nis­taa ih­mi­siä ää­nen pe­rus­teel­la. Vää­ris­sä kä­sis­sä oh­jel­ma voi ol­la tu­hoi­sa. Lii­ga­li­ve 360
18.25 Lii­ga: TPS - JYP TPS - JYP. S­tu­dios­sa Tuo­mas Ny­holm ja Su­vi Puu­kan­gas. A­sian­tun­ti­joi­na Is­mo Leh­ko­nen, Pek­ka Sa­ra­vo ja A­ri Val­lin. Se­los­ta­ja: Ja­ni Al­kio.
18.40 T­he Jou­lu­ka­len­te­ri 18.40 T­he Jou­lu­ka­len­te­ri Mi­tä kir­jan kel­tai­set si­vut mer­kit­se­vät?.
19.00 Ril­lit huu­rus­sa (x4) Sisarusten sovittelut. Rusettiepäsymmetria. Avioasetelmat. Häälahjahämminki.
19.10 Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Sub­lef­fa: Len­tä­vät luu­päät Lentävät luupäät. Len­no­kas ko­me­dia il­mai­lun ja sa­lais­ten a­gent­tien pa­ris­ta, mu­ka­na myös he­vo­sis­ta pi­tä­vä Miss U­ni­ver­sum se­kä maail­man van­him­mal­la voi­teel­la käy­vä ro­bot­ti. Oh­jaa­ja: E­re Kok­ko­nen, Suo­mi 1984. (84') Pääo­sis­sa: S­pe­de Pa­sa­nen, Si­mo Sal­mi­nen, Ves­ku Loi­ri, Riit­ta Väi­sä­nen, Heik­ki kin­nu­nen, Aa­ke Kal­lia­la ja Yr­jö Täh­te­lä.
19.55 Simp­so­nit (x2) Poliittinen pukari. Sosiaalinen media. Simp­so­nit (x3) Ryijystä rätiksi. Myyttejä murskaamassa. Rakkaudesta rasvaan. 19.55 Top Gear Kau­den 13 par­haat, o­sa 1. Vuo­den 1949 par­haat kul­ku­neu­vot ot­ta­vat mit­taa toi­sis­taan. Bu­gat­ti Vey­ron vas­taan Mc­La­ren F1. Net­ti­vi­deois­ta tut­tu ral­li­kus­ki Ken B­lock an­taa Ja­me­sil­le kyy­tiä.
20.05 Aa­vei­den jäl­jil­lä Turun linna. Tu­run lin­nas­sa o­tet­tui­hin ku­viin on tal­len­tu­nut ih­mi­siä ym­pä­röi­nei­tä sa­vu­pat­sai­ta ja kä­vi­jät pu­hu­vat pa­han e­ner­gias­ta. 20.05 T­he Jou­lu­ka­len­te­ri Onko joulukalenteri menettänyt Toivon?
20.30 Sääil­miöi­den Top 10 Matkakohteet. Mil­joo­nat ih­mi­set mat­kus­ta­vat vuo­des­sa e­ri­kois­ten sääil­miöi­den pe­räs­sä ym­pä­ri maail­maa.
21 21.00 T­he Jou­lu­ka­len­te­ri Miksi Pentti kyselee niin paljon? Mik­si Pent­ti ky­se­lee niin pal­jon? Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Sub­lef­fa: Ga­nes Ganes. Re­mu kas­vaa vaa­ti­mat­to­mis­sa o­lois­sa. Tei­ni­poi­ka­na hän on jät­tä­nyt kou­lun­sa kes­ken ja on am­ma­til­taan ri­kol­li­nen. Su­vun koh­ta­lo on to­teu­tu­mas­sa, o­do­tet­ta­vis­sa on se ta­val­li­nen ta­ri­na: Van­ki­la, al­ko­ho­lis­mi ja vä­ki­val­tai­nen kuo­le­ma. 21.00 Sub­lef­fa: Die Hard 4.0 Die Hard 4.0. Kun jouk­ko ra­han­hi­moi­sia ter­ro­ris­te­ja is­kee Yh­dys­val­tain tär­keim­piin tie­to­lii­ken­ne­jär­jes­tel­miin ai­heut­taen maan­laa­jui­sen kaaok­sen, tar­vi­taan po­lii­siet­si­vis­tä ko­vin ja kyl­mä­her­moi­sin: John McC­la­ne. Suo­si­tun Die Hard -lef­fa­sar­jan nel­jän­nes­sä o­sas­sa McC­la­ne (B­ru­ce Wil­lis) jou­tuu ta­pah­tu­mien y­ti­meen suo­jel­les­saan ter­ro­ris­tien tap­po­lis­tal­le jou­tu­nut­ta tie­to­ko­ne­hak­ke­ria (Jus­tin Long). Sub­lef­fa: Har­ry Pot­ter ja puo­li­ve­ri­nen p­rins­si Harry Potter ja puoliverinen prinssi. Kuu­den­nes­sa Har­ry Pot­ter -fil­ma­ti­soin­nis­sa Vol­de­mort on lu­jit­ta­nut o­tet­taan. Vel­ho­poi­ka Har­ry ais­tii vaa­ran tun­keu­tu­neen myös Ty­ly­pah­kan si­säl­le, ja Dumb­le­do­re kes­kit­tyy val­men­ta­maan hän­tä lä­hes­ty­vään vii­mei­seen tais­te­luun... Oh­jaa­ja: Da­vid Ya­tes, B­ri­tan­nia 2009, 155'. Pääo­sis­sa: Da­niel Radc­lif­fe, Em­ma Wat­son, Ru­pert G­rint, Jim B­road­bent, Mic­hael Gam­bon, Rob­bie Colt­ra­ne, A­lan Rick­man. Simp­so­nit Bartin lankeemus. Bart pi­his­tää ta­va­ra­ta­los­ta vi­deo­pe­lin ja jou­tuu vai­keuk­siin.
21.25 T­he Guest Book (x2) Parisuhdepiristystä. Taivaspaikka tilaukseen. 21.25 Jal­ka­pal­los­tu­dio S­tu­dios­sa I­le Uu­si­vuo­ri, Pet­ri Pa­sa­nen, Mi­ka Väy­ry­nen ja Ant­ti Nie­mi. Bull Ollutta ja mennyttä. Tek­no­lo­gia­mil­jar­döö­rin poi­ka tu­lee Bul­lin pu­heil­le ja syyt­tää i­sän­sä kuo­le­mas­ta tä­män lää­kä­riä. 21.25 Jal­ka­pal­los­tu­dio: La Li­ga Jalkapallostudio. S­tu­dios­sa I­le Uu­si­vuo­ri, Pet­ri Pa­sa­nen ja Mi­ka Väy­ry­nen.
21.55 C Mo­re e­sit­tää: UE­FA C­ham­pions Lea­gue Bayer Leverkusen - Juventus. Bayer Le­ver­ku­sen - Ju­ven­tus (11.12.2019). Se­los­tus: Tuo­mas Virk­ku­nen. 21.55 C Mo­re e­sit­tää: La Li­ga Valencia - Real Madrid. Va­len­cia - Real Mad­rid (15.12.2019). Se­los­tus: Tuo­mas Virk­ku­nen.
22.25 S­co­re: Ga­me Tour 2019 Lu­vas­sa on pe­lien huu­maa pe­lien G­host Re­con ja a­pi­na­pe­li An­ces­tors pa­ris­sa. 22.25 First Da­tes UK Coolit nörtit deittailupuuhissa.
22.55 Tilt Es­ports
23.00 Pert­tu - teh­tä­vä Kii­nas­sa
23.10 Aa­vei­den jäl­jil­lä Turun linna. T­he Jou­lu­ka­len­te­ri 23.10 T­he Jou­lu­ka­len­te­ri
23.30 Simp­so­nit 23.30 Sääil­miöi­den Top 10 Matkakohteet.
23.40 T­he Jou­lu­ka­len­te­ri
23.55 S­ta­di vs. Lan­de Kilpailun nimi stadi vastaan lande! 23.55 Sub­lef­fa: Har­ry Pot­ter ja Fee­nik­sin kil­ta Harry Potter ja Feeniksin kilta. S­ta­di vs. Lan­de Taistelu Suomen herruudesta jatkuu! O­saa­ko s­ta­di kal­ku­loi­da mat­kaa Hel­sin­gis­tä Ta­ka-Hi­kiäl­le ja lan­de Man­ner­hei­min­tien pi­tuut­ta? Jal­ka­pal­los­tu­dio: La Li­ga
0
00.05 T­he Jou­lu­ka­len­te­ri
00.15 Top Gear Kau­den 13 par­haat, o­sa 1. Vuo­den 1949 par­haat kul­ku­neu­vot ot­ta­vat mit­taa toi­sis­taan.
00.25 T­he Guest Book (x2) Parisuhdepiristystä. Taivaspaikka tilaukseen. 00.25 Bull Ollutta ja mennyttä.
00.55 First Da­tes UK Kitara, taivas ja tähdet. 00.55 T­he Jou­lu­ka­len­te­ri
01.15 First Da­tes UK Coolit nörtit deittailupuuhissa. 01.15 Sub­lef­fa: C­har­lien en­ke­lit Charlien enkelit. E­ric K­nox, tie­to­ko­ne­jät­ti K­nox Tech­no­lo­gies-y­ri­tyk­sen pe­rus­ta­ja, on ke­hit­tä­nyt oh­jel­man, jo­ka tun­nis­taa ih­mi­siä ää­nen pe­rus­teel­la. Vää­ris­sä kä­sis­sä oh­jel­ma voi ol­la tu­hoi­sa. T­he Jou­lu­ka­len­te­ri
01.25 S­co­re: Ga­me Tour 2019
01.40 E­loon­jää­neet (x2) Ystävyyden nimissä. Vihollisen vallassa.
01.55 Tilt Es­ports
02.00 Pert­tu - teh­tä­vä Kii­nas­sa Sub.doc: Hur­jat sääil­miöt
02.20 Kau­hu­keit­tiö
02.40 Sub.doc: Hur­jat sääil­miöt Kau­hu­keit­tiö
02.50 E­lä­mää P­hi­la­delp­hias­sa (x2)
3
03.10 Suo­men pa­ras pa­lo­mies
03.20 3 por­no
03.30 Las­te­noh­jel­mia: Vik­ke Vii­kin­ki (x2) 03.30 Tilt Es­ports
03.40 A­me­ri­cans (x2)
03.50 Kau­hu­keit­tiö Suo­men pa­ras pa­lo­mies Muu­mi­laak­son ta­ri­noi­ta (x2) 03.50 Suo­men sur­kein kus­ki
04.00 Aa­vei­den jäl­jil­lä
04.15 Ant­ho­ny Bour­dain - koh­ti tun­te­ma­ton­ta
04.40 Ra­dal­la Ant­ho­ny Bour­dain - koh­ti tun­te­ma­ton­ta Paa­vo Pe­su­sie­ni
04.50 Simp­so­nit
05.00 Las­te­noh­jel­mia: Nuo­ri Ro­bin Hood
05.10 Mia ja mi­nä 05.10 Simp­so­nit
Leo
05.45 Os­tos­ka­na­va T­vins.com