Ohjelmakartta.fi
ma 13.8. ti 14.8. ke 15.8. to 16.8. pe 17.8. la 18.8. su 19.8.

04.00 Bear G­rylls - sel­viy­ty­jien saa­ri U­SA

Pal­jon o­pit­ta­vaa.

05.00 Lem­men vie­mää

Bis­ne­seh­do­tuk­sia.

Vam­pyy­rien su­kua

Ry­sän pääl­lä

04.40 Lem­men vie­mää

Se­lit­te­lyä.

04.30 Vam­pyy­rien su­kua

(2016)

05.10 En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Aust­ra­lia

Ka­teut­ta il­mas­sa, o­sa Si­tou­tu­mis­se­re­mo­nia jat­kuu, ja pa­rit o­vat vai­kei­den pää­tös­ten e­des­sä. Aust­ra­lia­lai­nen rea­li­ty­sar­ja.

En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Aust­ra­lia

Vaa­ka­lau­dal­la, o­sa Mie­het viet­tä­vät vii­kon vai­mo­jen luo­na tu­tus­tuen hei­dän e­lä­män­tyy­liin­sä ja lä­hi­pii­riin­sä. Aust­ra­lia­lai­nen rea­li­ty­sar­ja.
6

06.15 Muu­mi­laak­son ta­ri­noi­ta (x2)

06.35 Muu­mi­laak­son ta­ri­noi­ta

06.40 Muu­mi­laak­son ta­ri­noi­ta

C­hug­ging­ton

07.05 Ant­ti piir­tää

07.10 Monch­hic­hi

C­hap­lin

07.30 Vii­da­kon vei­ja­rit

Pik­ku P­rins­si

He mat­kus­ta­vat p­la­nee­tal­ta toi­sel­le Lin­nun­ra­dan poik­ki löy­tääk­seen tien ta­kai­sin ko­tiin.

07.45 Al­vin ja pik­kuo­ra­vat

08.00 Muu­mi­laak­son ta­ri­noi­ta

Os­tos­ka­na­va T­vins.com

Leo

08.30 Paa­vo Pe­su­sie­ni

Vii­da­kon vei­ja­rit

9

09.00 F­resh Off t­he Boat

Sään­tö-Suo­mi

09.00 S­ta­di vs Lan­de

09.30 Fai­ja hoi­taa

F­ren­deis­tä tu­tun Matt LeB­lan­cin täh­dit­tä­mä yh­dys­val­ta­lai­nen ko­me­dia­sar­ja per­hee­ni­säs­tä, jo­ka ot­taa vas­tuun ko­tia­sioi­den pyö­rit­tä­mi­ses­tä, kun vai­mo pa­laa työe­lä­mään.

10.00 Lem­men vie­mää

Sak­sa­lai­nen te­le­no­ve­la huip­pu­ho­tel­lin o­mis­ta­ja­per­heen ja hen­ki­lö­kun­nan mut­kik­kais­ta ja myrs­kyi­sis­tä ih­mis­suh­teis­ta.

Os­tos­ka­na­va T­vins.com

11.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

Last Man on Earth

11.30 Simp­so­nit (x10)

12

12.00 Em­mer­da­le

Em­mer­da­len ky­län a­suk­kai­den e­lä­män­me­noa seu­raa­va d­raa­ma­sar­ja.

12.30 Täy­del­li­nen ke­sä

Nor­ja­lai­ses­sa ko­me­dia­sar­jas­sa ta­voi­tel­laan täy­del­lis­tä ke­säi­dyl­liä per­heen ja su­vun kans­sa tai heis­tä huo­li­mat­ta.

Pi­lan­päi­ten

13.00 A­me­ri­can I­dol

A­me­ri­can I­dol

Fi­na­lis­tit sel­viä­vät.

14.00 Myy­tin­mur­ta­jat

Moot­to­ri­pyö­rä vas­taan au­to.

Tilt Es­ports

Pi­lan­päi­ten

14.05 Pi­lan­päi­ten

14.10 Bear G­rylls - sel­viy­ty­jien saa­ri U­SA

Pää ja sy­dän.

14.20 Bear G­rylls - sel­viy­ty­jien saa­ri U­SA

Kak­si lei­riä.
15

15.00 Ih­me­mies Mac­Gy­ver

A­me­rik­ka­lai­nen toi­min­ta­sar­ja P­hoe­nix-sää­tiön a­gen­tis­ta, jo­ka sel­vit­tää ti­lan­teen kuin ti­lan­teen nok­ke­luu­ten­sa a­vul­la.

15.10 Bob's Bur­gers (x3)

15.20 Bob's Bur­gers (x3)

16.00 Su­pe­rior Do­nuts

A­me­rik­ka­lai­nen ko­me­dia­sar­ja kah­vi­lan­pi­tä­jä Art­hu­ris­ta ja hä­nen har­va­lu­kui­ses­ta mut­ta vä­rik­kääs­tä a­sia­kas­kun­nas­taan.

16.30 Simp­so­nit

16.40 Ny­kya­jan ih­mei­tä

Ma­kuu­huo­neen tek­niik­kaa.

16.50 Ny­kya­jan ih­mei­tä

Ka­las­tus­ta A­las­kas­sa.

17.00 Mök­ki­reis­su

LOH­JA - Poi­kien reis­su.

Ke­nen ko­to­na?

O­ma pi­ha Kal­lios­sa.

17.00 A­ku ja 7 ih­met­tä

G­rand Ca­nyon.

S­ta­di vs Lan­de

17.00 Sään­tö-Suo­mi

17.40 Myy­tin­mur­ta­jat

Nok­ka­ko­la­ri hel­ve­tis­tä.

17.50 Pu­tous

Pu­touk­sen s­ket­si­hah­mo­kil­pai­lun se­mi­fi­naa­li on kä­sil­lä, ja kol­me jäl­jel­lä o­le­vaa hah­moa y­rit­tää tais­tel­la tien­sä fi­naa­liin.

Tilt Es­ports

18

18.00 Paa­vo Pe­su­sie­ni

Pu­hut­tu suo­mek­si.

18.30 Simp­so­nit

18.50 Mök­ki­reis­su

SI­POO - I Be­lie­ve I Can F­ly.

19.00 Myy­tin­mur­ta­jat

19.20 Tek­na­vi

19.50 Myy­tin­mur­ta­jat

Si­säl­lis­so­dan oh­jus.

Top Gear

20.00 Simp­so­nit (x10)

21

21.00 Mais­si­lap­set

Mais­si­lap­set.

Co­lom­bia­na

Co­lom­bia­na.

Le­vel­ling up

21.00 Jo­han Falk 17 - Pää­tös

Jo­han Falk 17 - Pää­tös.

Ha­me­kyt­tä 2

Ha­me­kyt­tä 2. Toi­min­ta­ko­me­dias­sa F­BI-a­gent­ti Mal­colm Tur­ner so­lut­tau­tuu lup­sa­kak­si las­ten­hoi­ta­jak­si per­hee­seen, jon­ka oh­jel­moi­ja-i­sä on suun­ni­tel­lut vaa­ral­li­sen tie­to­ko­ne­ma­don, jo­ka uh­kaa hal­li­tuk­sen tär­kei­tä tie­to­ja.

21.00 Kuu­des ais­ti

Kuu­des ais­ti.

Hot S­hots! 2 - kaik­kien jat­ko-o­sien äi­ti

Hot S­hots!

21.00 Simp­so­nit

21.30 Jal­ka­pal­los­tu­dio

21.55 UE­FA Su­per Cup: Real Mad­rid - At­léti­co Mad­rid

Suo­ra lä­he­tys.

22.45 Mid­night Sun

Um­pi­ku­jas­sa. (2016)

23.00 Hä­vyt­tö­mät

Ku­ka vei mun ka­mat?

23.05 S­to­len

S­to­len.

23.10 Top Gear

23.10 Nuo­ri Mac­Gy­ver

Ys­tä­vä hä­däs­sä.

23.15 U­lo­sot­to­mie­het

Pie­ni po­ti­las.

23.55 Co­lom­bia­na

Co­lom­bia­na.
0

00.00 Jal­ka­pal­los­tu­dio

00.05 Suo­men sur­kein kus­ki

00.10 Hot S­hots! - kaik­kien e­lo­ku­vien äi­ti

Hot S­hots!

00.15 60 päi­vää ki­ven si­säs­sä

00.20 112

Re­mon­tin sy­tyt­tä­mät tu­li­pa­lot.

00.30 U­lo­sot­to­mie­het

Et­si­vä löy­tää.

01.00 Ty­rant (x2)

01.10 Suo­men sur­kein kus­ki

Ken on heis­tä kaik­kein sur­kein?

01.15 N­CIS: New Or­leans

Au­rin­gon kos­ke­tus.

01.15 Koh­de (x2)

A­me­rik­ka­lai­nen ri­kosd­raa­ma­sar­ja.

01.30 60 päi­vää ki­ven si­säs­sä

01.55 112

It­se­mur­ha-ai­hei­set pu­he­lut.

02.00 Pen­ny D­read­ful (x2)

(2014)

Tilt Es­ports

02.10 Su­pe­rior Do­nuts (x3)

02.15 E­xiä ran­nal­la UK (x2)

B­rit­ti­läi­nen rea­li­ty­sar­ja.

02.25 N­CIS: New Or­leans

Tah­don.

Tilt Es­ports

02.55 Su­pe­rior Do­nuts (x2)

3

03.05 Vam­pyy­rien su­kua

Vies­ti pyö­ve­lil­tä. (2016)

03.15 Vam­pyy­rien su­kua

Tii­ke­rin­pe­sä. (2016)

03.20 Vam­pyy­rien su­kua

Kuok­ka­vie­raat. (2016)

03.35 I Da­ted a P­syc­ho

Net­ti­hir­viö ja c­heer­lea­der.

03.50 I Lo­ve You.. But I Lied

A­dop­toi­tu.

04.00 En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Aust­ra­lia

04.05 A­lo­ne - yk­sin e­rä­maas­sa

Tu­li­koe.

04.10 En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Aust­ra­lia

Ka­teut­ta il­mas­sa, o­sa Ko­kei­lu on puo­li­vä­lis­sä. Aust­ra­lia­lai­nen rea­li­ty­sar­ja.

04.15 Vam­pyy­rien su­kua

Yh­tee­not­to­ja. (2016)

Ry­sän pääl­lä

Rok­ka­rin hei­la.

04.30 Vam­pyy­rien su­kua

Me­dal­jon­ki. (2016)

04.40 Lem­men vie­mää

Se­lit­te­lyä.

04.45 Vam­pyy­rien su­kua

Pi­rut­kin it­ke­vät. (2016)