Ohjelmakartta.fi
6.4. 7.4. 8.4. 9.4. 10.4. 11.4. 12.4.
6
06.35 Chuggington
06.30 Vikke Viikinki
06.30 Simpsonit
la: Pieksäjäispäivä. Telkien takana. Gabbo vai Hassu? . Gab­bo tu­lee kohta...
su: Nuori nero. Ydinvoimala. Perheterapia.
06.45 Tai­ka­puu­tar­han pikkuötökät
07.00 Muu­mi­laak­son tarinoita
07.50 Paa­vo Pesusieni
Atlantiksen arvoitus.
07.45 Paa­vo Pesusieni
Sar­jan on luo­nut me­ri­bio­lo­gi Step­hen Hillenburg.
08.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
08.10 Nuo­ri Robin Hood
08.30 Al­vin ja pikkuoravat
08.25 Cha­sing the Spot - Skei­taten Tokioon
08.40 Vii­da­kon veijarit
08.35 Pikku Prinssi
08.55 Ötökät!
08.55 Tilt Esports
9
09.00 Ötökät!
09.00 Nel­jän täh­den illallinen
su: ¿Voita, voita,.. Viimeinen ehtoollinen.
09.10 Su­perior Donuts
09.35 Mutsi
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
10.00 Lem­men viemää
Sak­sa­lai­nen te­le­no­ve­la huip­pu­ho­tel­lin omis­ta­ja­per­heen ja hen­ki­lö­kun­nan mut­kik­kais­ta ja myrs­kyi­sis­tä ih­missuhteista.
ma: Muuttopuuhia.
ti: Lahjaongelmia.
ke: Hakkerit.
to: Vyyhti alkaa aueta.
pe: Synttäri-ilta.
10.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
11.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
11.00 Cra­zy Ex-Girlfriend
Ame­rik­ka­lai­nen mu­si­kaa­li­ko­me­dia­sar­ja nuo­res­ta sink­ku­nai­ses­ta, jo­ka muut­taa tei­ni-iän ihas­tuk­sen­sa pe­räs­sä toi­sel­le puo­lelle maata.
12.00 Emmerdale
Em­mer­da­len ky­län asuk­kai­den elä­män­me­noa seu­raa­va draamasarja.
11.55 Simpsonit
Le­gen­daa­ri­sen piir­ros­sar­jan 24. tuo­tan­to­kau­si. Ho­mer, Mar­ge, Li­sa, Bart ja Mag­gie Simp­son jat­ka­vat seik­kai­lu­jaan Sp­ring­fieldissä.
11.55 Simpsonit
11.55: Pieksäjäispäivä.
12.25: Telkien takana.
12.55: Gabbo vai Hassu? . Gab­bo tu­lee kohta...
13.25: Koiramaisia tekoja.
13.55: Maailmanlopun meininki.
14.25: Springfield säästökuurilla.
12
12.30 Sa­la­tut elämät
13.00 Simpsonit
Ame­rik­ka­lai­nen piirrossarja.
12.50 Paa­vo Pesusieni
13.15 Simpsonit
13.55 The Last Resort
Jälleennäkeminen.
13.55 Tilt Esports
14.05 Diili
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sar­ja, jos­sa Ar­nold Sch­war­ze­neg­ger po­mot­taa toi­siaan vas­taan ki­saa­via julkkiksia.
ti: Kutsukaa minua kuvernööriksi.
ke: Hymy ratkaisee.
to: Terveyttä rypäleistä.
pe: Kopteri käyntiin.
14.00 Only in Japan
14.30 Myytinmurtajat
Sakkorysä. Voi­ko no­peus­val­von­ta­ka­me­raa hui­ja­ta ja vält­tää si­ten sakot?..
14.55 Selviytyjät
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sar­ja, jos­sa kil­pai­li­jat kamp­pai­le­vat Sel­viy­ty­jä-tit­te­lis­tä se­kä muh­keas­ta voit­to­po­tis­ta Jeff Probs­tin joh­dol­la. 33. tuo­tantokausi.
ma: Kelluva pizzeria.
ti: Peli on puhunut.
ke: Perhe on paras.
to: Taistelupari.
pe: Ei osallistumispalkintoja.
14.55 UE­FA Cham­pions Lea­gue: Viikkomakasiini
15
15.30 Sub.doc: Maail­man kar­meim­mat junamatkat
Maailman karmeimmat junamatkat.
15.25 Subleffa: Smurffit 2
Smurffit 2.
15.50 Myytinmurtajat
ma: Sitä tikulla silmään.
ti: Tunneli Kiinaan.
ke: Räjähtävä vessa ja taikaluoti. To­tis­ta tie­det­tä hu­mo­ris­ti­sel­la otteella...
to: Vaaralliset silikonirinnat?
15.55 Simp­so­nit uusi kausi
16.25 Posse
Possentaina ruudussa mm. Mikael Gabriel, Jan­ne Ka­ta­ja ja mu­sa­vie­raa­na Mai­ja Vilkkumaa...
16.30 Simp­so­nit uusi kausi
Frinkcoin.
16.55 Sta­di vs. Lande
Lyhenteiden merkitykset.
16.55 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Jenni Poikelus. On­ko pak­ko men­nä suih­kuun jos ei tullut hiki?..
16.55 Mas­ked Singer Suomi
16.55 Simpsonit
16.55: Ihmepuu.
17.25: Sanoista pahoihin tekoihin.
17.50: Bobin poksahdus.
17.00 Mas­ked Singer Suomi
Hah­mot lait­ta­vat kai­ken li­koon ja tar­joi­le­vat jäl­leen viih­dyt­tä­viä esi­tyk­siä ¿ jak­sos­sa lii­ku­taan mm. her­kis­sä mu­si­kaa­li­tunnelmissa,..
17.30 Rantabaari
17.30: Salaisuuksia.
18.00: Pakkeja. Oli­via sei­laa Tin­de­ris­sä ja Ti­mi eh­dot­taa Lo­lal­le drinkkiä.
18.30: Kadonnut. Sau­li yrit­tää hem­mo­tel­la Kris­taa, jo­ka tu­lee epäi­le­väiseksi...
17.50 Simpsonit
ma: Kauhujen talo, osa 23. Mar­ge ja Ho­mer saa­vat tietää,.. Vauvamaakari. Mar­ge tajuaa,..
ti: Läski-Homer. Kitupiikin kaleeri. Taidetta taiteen tähden.
ke: Homerin äiti. Kohelluksia eräästä avioliitosta. Pellen pahin pelko.
17.50 Simpsonit
17.50: Menneitä muistellen.
18.15: Maailmanlopun meininki.
18.40: Springfield säästökuurilla.
18
18.00 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Jenni Poikelus. On­ko pak­ko men­nä suih­kuun jos ei tullut hiki?..
18.15 999: Mi­kä hätänä?
Elämä ja kuolema. Kun hä­tä­kes­kuk­seen tu­lee il­moi­tus ti­lanteessa,..
19.10 Frendit
ma: Toinen sisar. Puhelinnumero. Joey on varma,..
ti: Joulu Tulsassa. Takaisin töihin.
ke: Kotirotat. Rac­he­lia är­syttää se,.. Monica laulaa.
to: Sokkotreffit. Mukilointi.
19.00 Frendit
19.00: Toinen sisar.
19.30: Puhelinnumero. Joey on var­ma, et­tä Mo­ni­cal­la on suhde...
20.00: Joulu Tulsassa.
20.30: Takaisin töihin. Kun Rac­hel käy näyt­tä­mäs­sä Em­maa työ­paikallaan,..
19.00 Frendit
19.00: Kotirotat.
19.30: Monica laulaa. Ross ha­luaa teh­dä Rac­he­lin mus­ta­sukkaiseksi...
20.10: Sokkotreffit.
20.40: Mukilointi. Joey tus­kai­lee koe-esiin­ty­mi­ses­tä sie­vis­te­le­vän oh­jaa­jan edessä...
19.10 Nel­jän täh­den illallinen
20.05: ¿Voita, voita,..
20.30: Viimeinen ehtoollinen.
20.05 Simp­so­nit uusi kausi
Frinkcoin.
20.05 Simpsonit
ti: Isoveli.
ke: Kuin tuhka tuuleen.
to: Homerista hipsteri.
20.30 Nel­jän täh­den illallinen
ke: ¿Voita, voita,..
to: Viimeinen ehtoollinen.
21
21.00 Subleffa: Ku­nin­kaan mies: Maail­man laidalla
Kuninkaan mies: Maailman laidalla. Pe­ter Wei­rin oh­jaa­ma uh­kea me­ri­seik­kai­lu vie kes­kel­le Na­po­leo­nin so­tien ai­kai­sia mels­kei­tä. Roh­kea brit­ti­kap­tee­ni joh­dat­taa aluk­sen­sa Ete­lä-Ame­ri­kan ve­sil­le pal­jon suu­rem­man rans­ka­lai­sa­luk­sen ja mui­den vaa­ro­jen uhan al­le. (133') Pääo­sis­sa: Russell Crowe,
Ohjaaja: Peter Weir, USA 2003.
21.00 Subleffa: Hud­son Hawk - var­kaista parhain
Hudson Hawk - varkaista parhain. Toi­min­ta­ko­me­dia, jos­sa Bru­ce Wil­lis on Hud­son Hawk, mes­ta­ri­va­ras, jo­ka van­ki­las­ta pääs­tyään se­kaan­tuu ikä­väs­ti Va­ti­kaa­nis­sa ta­pah­tu­vaan ryöstöön.
Ohjaaja: Michael Lehmann, USA 1991, 97'.
21.05 Subleffa: Blood Dia­mond - veritimantti
Blood Diamond - veritimantti. Ed­ward Zwic­kin (Vii­mei­nen sa­mu­rai, Poik­keus­ti­la) bru­taa­li ku­vaus 1990-lu­vun Sier­ra Leo­nes­ta, jos­sa si­säl­lis­so­dan raa­kuuk­sia ra­hoi­te­taan lait­to­mal­la ti­mant­ti­kau­pal­la. Ta­ri­nan kes­kiös­sä on per­hee­ni­sä ja ka­las­ta­ja So­lo­mon Van­dy (Dji­mon Hounsou) ,..
Ohjaaja: Edward Zwick, USA/Saksa 2006
21.00 Subleffa: Rush Hour 3
Rush Hour 3. Ame­rik­ka­lai­sen toi­min­ta­ko­me­dian kol­mas osa al­kaa dip­lo­maa­tin sa­la­mur­hay­ri­tyk­sel­lä. Syyl­li­sik­si pal­jas­tu­vat kii­na­lai­sen ri­kol­lis­lii­gan jäsenet...
Ohjaus: Brett Ratner, USA 2007
21.00 Subleffa: Tappava ase 3
Tappava ase 3. Tap­pa­va ase -elo­ku­vien kol­man­nes­sa osas­sa et­si­vät Mar­tin Riggs ja Ro­bert Mur­taugh saa­vat vas­taan­sa ri­kol­li­sek­si ryh­ty­neen en­ti­sen po­lii­sin. Pääo­sis­sa: Mel Gib­son, Dan­ny Glo­ver, Joe Pes­ci, Rene Russo,
Ohjaaja: Richard Donner, USA 1992
21.00 Subleffa: Rough Night
Rough Night. TV-EN­SI-IL­TA! Vii­si ylio­pis­toai­kais­ta ys­tä­vys­tä ko­koon­tuu yh­teen viet­tä­mään rie­ha­kas­ta polt­ta­ri­vii­kon­lop­pua Mia­mis­sa. Iloi­nen bi­le­tys kes­key­tyy, kun he va­hin­gos­sa tap­pa­vat miesst­rip­pa­rin. Mi­tä enem­män he miet­ti­vät, mi­tä ti­lan­tees­sa pi­täi­si teh­dä, si­tä hul­lum­mak­si il­ta käy. Oh­jaus: Lu­cia Aniello,
21.10 Subleffa: In­de­pen­den­ce Day - maailmojen sota
Independence Day - maailmojen sota. Eri­kois­te­hos­teil­taan hui­kea ku­vi­tel­mae­lo­ku­va ava­ruu­den muu­ka­lais­ten mas­sii­vi­ses­ta hyök­käyk­ses­tä Maa­ta vas­taan. Oh­jaa­ja: Ro­land Em­me­rich. USA 1996. (145') . Pääo­sis­sa: Will Smith, Bill Pull­man, Jeff Goldb­lum, Ma­ry Mc­Don­nell, Judd Hirsch, Ro­bert Log­gia, Mar­ga­ret Co­lin, Ja­mes Rebhorn.
22.45 Die Hard - vain kuol­leen ruumiini yli
Die Hard - vain kuolleen ruumiini yli. Dy­naa­mi­nen toi­min­taelokuva,..
Ohjaaja: John McTiernan, USA 1988.
22.55 Oi­kees­ti aikuiset 2
Oikeesti aikuiset 2. Ko­me­dia kes­ki-iän krii­sis­sä ole­vas­ta mie­hes­tä (Adam Sandler) ,..
(Yhdysvallat, 2013, 101')
23.10 Talent Suomi
Odotettu finaali. Odo­tet­tu fi­naa­li. Ku­ka vie voi­ton? Kil­pai­le­mas­sa Ste­pUp Ju­niors, Ai­no, Pek­ka Nie­mi, Lee­vi Leh­to­nen, Ak­ro­tai­tu­rit, Juho Kuusi,
23.05 Ho­tel Swan Helsinki
Silmukka kiristyy. El­la te­kee tun­nus­tuk­sen poliisille...
23.40 Sub.doc: Vii­kin­kien maihinnousu
23.40 Simpsonit
23.35 Supernatural
Kosminen mieli. Sam,..
0
00.00 Rantabaari
00.00 Top Gear
00.30 Sub.doc: Vii­kin­kien maihinnousu
00.35 Ame­ri­can Hor­ror Story: 1984
00.40 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
00.50 Sta­di vs. Lande
00.50 Simpsonit
00.55 Myytinmurtajat
Tornadogiljotiini.
01.20 Rantabaari
01.10 Rantabaari
01.35 Simpsonit
01.35 Simpsonit
01.35 Tilt Esports
01.45 Tilt Esports
01.40 Supernatural
01.40 Subleffa: Blood Dia­mond - veritimantti
Ohjaaja: Edward Zwick, USA/Saksa 2006
01.50 Ambulanssi
01.50 Diili
02.05 Diili
Kopteri käyntiin.
01.55 Posse
Kevään viimeisessä Possessa nähdään mm. Roni Back, Juk­ka Hildén,..
02.00 Ho­tel Swan Helsinki
02.30 999: Mi­kä hätänä?
02.40 Salvation
02.45 The­roux ja por­notyöläiset
02.55 Ame­ri­can Hor­ror Story: 1984
03.00 Ambulanssi
3
03.15 Teknavi
03.20 Sub.doc: Maail­man kar­meim­mat junamatkat
03.35 Cha­sing the Spot - Skei­taten Tokioon
03.45 Alas­to­mat treffit USA
03.45 Diili
03.45 Ry­sän päällä
04.10 Alas­to­mat treffit USA
04.00 Diili
04.05 Ry­sän päällä
04.05 Alas­to­mat treffit USA