Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 1 2 3 4 5
18.1. 19.1. 20.1. 21.1. 22.1. 23.1. 24.1.
6
05.50 Muu­mi­laak­son tarinoita
Kausi 2. Jaksot 22-5.
06.00 Simpsonit
la: Apua taivaalta. Urani koirana. Ura­ni koirana...
su: Homerin fobia. Ho­me­rin fobia... Mallivanki vapaalla. Mal­li­van­ki vapaalla...
06.40 Paa­vo Pesusieni
07.05 Daltonit
07.05 Al­vin ja pikkuoravat
Kausi 3. Jaksot 29-34.
07.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
07.30 Myy­rän seikkailut
07.30 Myy­rän seikkailut
07.30 Myy­rän seikkailut
07.30 Nuo­ri Robin Hood
Kausi 2. Jaksot 15-16.
07.35 Myy­rän ys­tä­vät: Hepokatti
07.35 Myy­rän ys­tä­vät: Hepokatti
07.40 Myy­rän seikkailut
07.45 Myy­rän seikkailut
07.50 Pro­fes­so­ri Balthazar
08.00 Bob's Burgers
Kausi 8. Jaksot 2-6.
08.00 Nel­jän täh­den illallinen
su: Il­lan emäntä,..
08.30 Fresh Off the Boat
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
Kausi 6. Jaksot 13-15. (kausi loppuu)
08.30 Last Man on Earth
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
9
09.00 Lem­men viemää
Sak­sa­lai­nen te­le­no­ve­la huip­pu­ho­tel­lin omis­ta­ja­per­heen ja hen­ki­lö­kun­nan mut­kik­kais­ta ja myrs­kyi­sis­tä ih­missuhteista.
ma: Ikuinen kakkonen.
ti: Viestejä rakkaudesta.
ke: Kohtaamisia keittiössä.
to: Todellista rakkautta.
pe: Poolotreenejä.
09.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
10.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
09.58 Paa­vo Pesusieni
Paavo pesusieni ja iso aalto.
10.00 Faija hoitaa
Ex-ongelmia.
10.30 Simpsonit
10.30: Hurlumhei.
11.00: Suuri etsivä.
11.30: Se Edna.
12.00: Isä, joka tiesi liian vähän.
12.30: Äiti Väkevä.
10.28 Paa­vo Pesusieni
Reikätasku / Kuoropojat.
11.00 Emmerdale
Em­mer­da­len ky­län asuk­kai­den elä­män­me­noa seu­raa­va draamasarja.
Jaksot 1-1.
11.00 Simpsonit
11.00: Rukouksen voima.
11.30: Haisuhenki. Bart saa tietää,..
12.00: Tähti on syntynyt taas. Ku­ten Not­ting Hill -elokuvassa,..
12.30: Tähtien tarkkailija.
13.00: Kolme miestä ja Homer.
11.30 Sa­la­tut elämät
12
12.00 Simpsonit
ma: Loislaiset. Surullisen tytön äiti.
ti: Mikä viheltäen tulee. Kuuleeko ukki?
ke: Pitkätukkainen pormestari. Kaatosade.
to: Kauhujen talo, osa 13. Rokkiloma.
12.00 Selviytyjät
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
12.00: Merietanaa mahan täydeltä.
13.00: Täydellinen rikos.
13.00 Amazing Race
ma: Uusia tuttavuuksia.
ti: Luottamus puntarissa. Mat­ka suun­tau­tuu täl­lä ker­taa Bra­si­lian Sao Pauloon...
ke: Kädentaidot koetuksella.
to: Turhauttava täyskäännös.
13.00 Myytinmurtajat
Muodonmuutoksia. In­ter­ne­tis­sä on ku­va pol­ku­pyö­räs­tä, jos­ta on teh­ty am­fi­bi­nen isoil­la ve­si­pulloilla...
13.30 Pilanpäiten
13.40 Myytinmurtajat
Sisällissodan ohjus.
14.00 Baywatch
Le­gen­daa­ri­nen sar­ja San­ta Mo­ni­cas­sa si­jait­se­van vaa­ral­li­sen ran­nan hen­gen­pe­las­ta­jis­ta ja hei­dän elä­mästään.
ma: Kunnes jälleen kohdataan.
ti: Hotel del Coronado, osa 1.
ke: Hotel del Coronado, osa 2.
to: Peilikuva.
14.00 Simpsonit
14.00: Luokkatoverit.
14.30: Margen rinnat.
14.00 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Olli Rehn. Yh­des­sä me ol­laan enem­män! ! ! ? ? End­less sum­mer! ! Yolo! !..
14.45 Top Gear
Turvaa pyöräilijöille. Je­re­my ja Ja­mes ovat hy­vin huo­lis­saan pol­ku­pyö­räi­li­jöil­le sat­tu­vis­ta on­net­to­muuksista,..
15
15.00 Moderni perhe
ma: Suru-uutinen. Liehittelyä.
ti: Pelonhallintaa. Kasvun paikka.
ke: Perintö. Joulun ihme.
to: Uusia ympäristöjä. Kaikuja menneisyydestä.
15.00 Putous
Lauan­tai-il­to­jen kes­to­suo­sik­ki Pu­tous mars­sit­taa ruu­tuun rop­pa­kau­pal­la huu­mo­ria, täh­ti­sa­det­ta se­kä uu­sia yllätyksiä.
15.00 Selviytyjät
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
15.00: Tuplapudotus.
16.00: Tunne vai taktiikka.
16.00 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Keijo Hämäläinen.
16.00 Mas­ked Singer USA
Eläimellistä menoa. Jul­ki­suu­den hen­ki­löt esiin­ty­vät naa­mion takaa,..
16.00 Myytinmurtajat
Simpsonit-spesiaali. Bart on ko­va poi­ka kep­postelemaan...
16.00 Kuutamolla
Joanna Kuvaja, Jarppi Leppälä ja Pekka Pouta. Etu­ri­vin oh­jel­ma, ta­ka­ri­vin tarinat...
15.55 Po­lii­sit UK: Ajojahti
Ei oo pilvee pilvee. Kev py­säyt­tää auton,..
16.30 Simpsonit
16.55 Ka­ra­lah­ti - re­hel­li­nen do­ku­ment­ti ex-jää­kiekkoilijasta
17.00 Ulosottomiehet
Do­ku­men­taa­ri­ses­sa rea­li­ty­sar­jas­sa seu­ra­taan brit­ti­läi­siä ulo­sot­to­mie­hiä, joi­den teh­tä­vä­nä on pe­riä mak­sa­mat­to­mat ve­lat ta­kai­sin vel­kaantuneilta.
ma: Kielimuuri.
ti: Talonvaltaajia. Paulilla,..
ke: Väärennettyä rahaa.
to: Bordellitoimintaa. Paul, Phil ja Ben koh­taa­vat ta­lon­valtaajat,..
17.00 Hoc­key Night Live
17.00 Mas­ked Singer USA
Sekalaisia siivekkäitä. Jul­ki­suu­den hen­ki­löt esiin­ty­vät naa­mion takaa,..
17.00 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Olli Rehn. Yh­des­sä me ol­laan enem­män! ! ! ? ? End­less sum­mer! ! Yolo! !..
17.25 Lii­ga: Ju­ku­rit - KooKoo
Jukurit - KooKoo. Ju­ku­rit - Koo­Koo, Ikio­ma Aree­na (29. 01. 2021) .
18
18.00 Frendit
Ame­rik­ka­lai­nen ko­me­dia­sar­ja kuu­den ys­tä­vyk­sen yh­teiselosta.
ma: Pikkuruinen T-paita. Nukkekoti.
ti: Phoebe tietää. Raivon valtaama.
ke: Rossin erikoinen. Entinen kalju.
to: Rantamökissä. Monica ja maneetti.
18.00 Frendit
Ame­rik­ka­lai­nen ko­me­dia­sar­ja kuu­den ys­tä­vyk­sen yh­teiselosta.
la: Pikkuruinen T-paita. Nukkekoti. Mo­ni­ca saa pe­rin­tö­nä van­han nukkekodin,.. Phoebe tietää. Joey ja Chand­ler hank­ki­vat sii­ve­käs­tä seuraa,.. Raivon valtaama.
su: Rossin erikoinen. Entinen kalju. Pe­te osal­lis­tuu va­paaot­te­lu­turnaukseen... Rantamökissä. Monica ja maneetti. Rac­hel kir­joit­taa Ros­sil­le pit­kän kirjeen...
19.00 Ril­lit huu­russa kausi 12
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
Kausi 12. Jaksot 7-9.
19.00 Simpsonit
19.00: Haisuhenki.
19.30: Tähti on syntynyt taas.
19.30 Simpsonit
ma: Hurlumhei.
ti: Se Edna.
ke: Äiti Väkevä.
20.00 Subleffa: Api­noi­den planeetta
Apinoiden planeetta. Tim Bur­to­nin vi­sio­nää­ri­nen uu­del­leen­fil­ma­ti­soin­ti Pier­re Boul­len ro­maa­niin pe­rus­tu­vas­ta sci­fi-klas­si­kos­ta, jos­sa vian saa­nut ava­ruu­sa­lus te­kee pak­ko­las­kun api­noi­den hir­mu­val­lal­la hal­lit­se­mal­le planeetalle...
Ohjaaja: Tim Burton, USA, 2001.
20.00 Subleffa: Päh­kähullu Suomi
Pähkähullu Suomi. Spe­de­mäi­sen päh­kä­hul­lu ta­ri­na sii­tä, mi­tä tapahtuu,..
Ohjaaja: Jukka Virtanen, 1967.
20.00 Subleffa: Pa­luu tu­le­vaisuuteen III
Paluu tulevaisuuteen III. Kult­ti­mai­net­ta naut­ti­van tie­teis­seik­kai­lut­ri­lo­gian kol­man­nes­sa osas­sa Doc ja Mar­ty pää­ty­vät vuo­den 1885 Vil­liin Län­teen, jos­sa pys­syt pauk­ku­vat ja he­mai­se­va opet­ta­ja­tar vie Em­me­tin sydämen...
Ohjaaja: Robert Zemeckis, USA 1990
20.00 Subleffa: Pölhölä
Pölhölä. Nau­ru­her­mo­ja kut­kut­ta­va ta­ri­na pie­nes­tä Pöl­hö­län ky­läs­tä ja Käp­py­röi­den su­vun eris­kum­mal­li­sis­ta toi­lauk­sis­ta. (81') Pääo­sis­sa: Heik­ki Kinnunen,..
Ohjaaja: Pertti Reponen, 1981.
20.00 Subleffa: Ram­bo - taistelija
Rambo - taistelija.
Ohjaaja: Ted Kotcheff, USA 1982.
20.00 Subleffa: First Kill
First Kill. TV-EN­SI-IL­TA! Ame­rik­ka­lai­ses­sa jän­ni­ty­se­lo­ku­vas­sa me­nes­tyk­se­käs Wall St­reet -pörs­si­mek­la­ri Will (Hay­den Ch­ris­ten­sen) yrit­tää pa­ran­taa suh­det­ta poi­kaan­sa met­säs­tys­lo­mal­la. Lo­ma saa ikä­vän käänteen,..
USA 2017
20.00 Subleffa: Ih­meo­tuk­set ja nii­den olinpaikat
Ihmeotukset ja niiden olinpaikat. New York, vuo­si 1926. Jo­kin se­lit­tä­mä­tön uh­kaa pal­jas­taa vel­ho­jen yh­tei­sön. Kun Lis­ko Sca­man­der saa­puu kau­pun­kiin maail­man­laa­jui­sen tai­kao­tus­ten tut­ki­mus- ja pe­las­tus­ret­ken­sä lo­pul­la, "ei-taik" Ja­cob Ko­wals­ki pääs­tää ereh­dyk­ses­sä muu­ta­man otuk­sis­ta vapaaksi.
USA 2016.
21
21.45 Subleffa: Ter­mi­na­tor 2 - Tuo­mion päivä
Terminator 2 - Tuomion päivä. Kak­si ter­mi­naat­to­ria saa­puu vuo­des­ta 2029 ha­ke­maan nuor­ta Con­no­ria, jos­ta oli­si tar­koi­tus teh­dä ih­mis­ten vas­ta­rin­ta­liik­keen joh­ta­ja. Elo­ku­van eri­kois­te­hos­teet sai­vat an­sai­tus­ti Oscarin...
USA 1991.
21.40 Subleffa: After Earth
After Earth. Tu­hat vuot­ta sen jäl­keen kun ih­mi­set ovat läh­te­neet Maan, isä Cyp­her (Will Smith) ja poi­ka Ki­tai (Ja­den Smith) te­ke­vät pak­ko­las­kun hy­lä­tyl­le hir­viö­mäis­ten vil­lie­läin­ten täyt­tä­mäl­le planeetalle.
Night Shyamalan, USA 2013
22.00 Subleffa: Kings­man: Sa­lainen palvelu
Kingsman: Salainen palvelu. Mark Mil­la­rin ja Da­ve Gib­bon­sin The Sec­ret Ser­vi­ce -sar­ja­ku­vaan pe­rus­tu­va ko­me­dial­li­nen toi­min­tae­lo­ku­va, jos­ta ei puu­tu vauh­tia ei­kä räiskettä!..
Ohjaaja: Matthew Vaughn, Iso-Britannia/USA 2014
22.10 Subleffa: Batman & Robin
Batman & Robin. Bat­man ja Ro­bin koh­taa­vat hyy­tä­vän haas­teen, kun kat­ke­roi­tu­nut tie­de­mies uh­kaa jää­dyt­tää Got­ham Ci­tyn kun­nes on­nis­tuu ta­voit­teis­saan. Sa­maan ai­kaan Myrk­ky­mu­rat­ti pu­noo omia taia­no­mai­sia juo­niaan san­ka­rien päänmenoksi.
Ohjaaja: Joel Schumacher, USA 1997
22.25 Simpsonit
Suuri etsivä.
22.30 Simpsonit
Rukouksen voima. Ho­mer päättelee,..
22.45 Top Gear
Turvaa pyöräilijöille. Je­re­my ja Ja­mes ovat hy­vin huo­lis­saan pol­ku­pyö­räi­li­jöil­le sat­tu­vis­ta on­net­to­muuksista,..
22.55 Nuori MacGyver
Pelasta pato, pelasta maailma.
23.05 Po­lii­sit UK: Ajojahti
Suunsoittaja katolla. Suun­soit­ta­ja katolla...
23.50 Top Gear
Kukin tavallaan.
23.45 Ant­ho­ny Bour­dain - koh­ti tuntematonta
00.00 Sub.doc: Kehon vankina
23.55 Myytinmurtajat
Muodonmuutoksia.
0
00.40 Simpsonit
00.40 Simpsonit
00.45 Putous
Pu­touk­sen kol­mas jak­so tar­joaa rop­pa­kau­pal­la jännitystä,..
01.00 Nuori MacGyver
00.55 Simpsonit
01.00 Mas­ked Singer USA
Sekalaisia siivekkäitä.
01.10 Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja - en­nen kaik­ki oli paremmin
01.10 Ant­ho­ny Bour­dain - koh­ti tuntematonta
01.10 Subleffa: Api­noi­den planeetta
Apinoiden planeetta.
Ohjaaja: Tim Burton, USA, 2001.
01.40 Ka­ra­lah­ti - re­hel­li­nen do­ku­ment­ti ex-jää­kiekkoilijasta
01.45 999: Mi­kä hätänä?
01.55 Su­per­na­tu­ral spesiaalijakso
01.55 112
02.05 Simpsonit
02.05 Versus
02.10 Kuutamolla
02.35 Subleffa: Pa­luu tu­le­vaisuuteen II
Ohjaaja: Robert Zemeckis, USA 1989
02.40 Baywatch
02.50 Su­per­na­tu­ral päätösjakso
02.50 Ulosottomiehet
Napinaa tunnista.
3
03.10 Myytinmurtajat
Simpsonit-spesiaali.
03.30 Simpsonit
03.30: Rikolliset rinkelit.
04.05: Lunta tupaan. Lun­ta tupaan...
03.45 Baywatch
Kunnes jälleen kohdataan.
03.30 Baywatch
03.50 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
05.30 Chuggington
05.30 Chuggington
05.50 Muu­mi­laak­son tarinoita
05.50 Muu­mi­laak­son tarinoita