Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 2 3 4 5 6
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
18.1. 19.1. 20.1. 21.1. 22.1. 23.1. 24.1.
04.02 Ra­dio Suo­men Varhaisaamu
04.02 Ra­dio Suo­men Varhaisaamu
Mat­ti Ylö­nen Yle Ra­dio Suo­mes­sa jo­ka päivä klo 4
05.02 Ra­dio Suo­men varhaisaamu
05.02: Radio Suomen Varhaisaamu
05.52: Mat­ti Ylönen
06.02: Radio Suomen Varhaisaamu. Sää
6
06.00 Uutisohjelmia
06.05 Maakuntaradio
06. 30 Yle Uu­ti­set alueeltasi.
ma: Alueradio
07.00 Uutisohjelmia
07.03 Onnen sävel
07.03: Juontajana Jyrki Hakanen.
07.53: Onnen sävel.
07.03 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
07.03: Jyrki Hakanen
07.13 Maakuntaradio
07. 30 Yle Uu­ti­set alueeltasi.
ma: Alueradio
07.53 Alueradio
08.00 Uutisohjelmia
08.00 Uutisohjelmia
08.05 Onnen sävel
Onnen sävel. On­nit­te­le ys­tä­vää ja toi­vo muis­to­ja he­rät­tä­viä kappaleita...
08.05 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
08.13 Maakuntaradio
08. 30 Yle Uu­ti­set alueeltasi.
ma: Alueradio
08.10 Ju­ha Laak­so­sen luontoretki
08.20 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
08.30 Min­na Pyy­kön maailma
08.55 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
9
09.00 Uutisohjelmia
09.05 Urheiluradio
09.11 Alueradio
30 Yle Uu­ti­set alueeltasi.
ma: 09.
09.10 Sää
09.11 Alueradio
30 Yle Uu­ti­set alueeltasi.
to: 09.
09.10 Ra­dio Suo­men Lauantaitalkoot
Lauantaitalkoot / 1. tunti
09.10 Tar­ja När­hin Iskelmäradio
Femme fatale 1. Aki Sir­ke­sa­lo: Nais­pa­holainen 2...
10.02 Ra­dio Suomen Päivä
ma: Studiossa Aki Laine. Urbaanit kotkat Monihaitallinen kreosootti...
ti: Eläkkeellä töissä Jääkiekon MM-kisojen kohtalo Millainen oli Nukkumatin kylmä sota?
ke: Valta vaihtuu Yhdysvalloissa... Sata kissaa on liikaa On­ko sa­ta kis­saa liikaa?.. Onko passiivirokote jo aktiivinen?
Joe Bidenin virkaanastujaispuhe analyysissa Tuoreet tiedot koronasta... Millaiset kiekkokisat Tampereella vuonna 2022?
pe: Selvitys valtion koronakriisin johtamisesta. Koronan vaikutukset nuorison liikuntaan Täydellisen lumiukon kaava...
10.00 Uutisohjelmia
10.05 Ra­dio Suo­men Lauantaitalkoot
Ju­ha-Pek­ka Tas­ki­nen Yle Ra­dio Suo­mes­sa lauan­taisin klo 9
10.05: Lauantaitalkoot / 2. tunti
11.02: Lauantaitalkoot / 3. tunti
10.05 Pek­ka Lai­neen Ihmemaa
Ope, mitä on rock’n’roll tänään?
11.02 Lais­kan­lin­na - Tero Liete
Kuolleiden tuottajien seuran muistoissa Meek, Spector ja Maijanen.
12
12.00 Uutisohjelmia
12.13 Ra­dio Suomen Päivä
ma: WhatsApp -viesti studioon 040 14 55 666.
ti: Lapin huskyt työnhaussa Etelä-Suomessa...
ke: Tie­dät­kö mi­tä on te­räsjää,..
pe: Tal­vi yl­lät­ti au­toi­li­jan. Mitä,..
12.08 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
12.08 Kansanradio
An­ta­kaa meil­le kun­nia saa­da se rokote,..
12.15 Pe­rin­tö - isien met­sät ty­tär­ten käsissä
12.25 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
12.40 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
12.45 Merisää
12.55 Ra­dio Suomen Päivä
12.55 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
13.02 Paik­ka au­rin­gos­sa - lau­lu­ja Poh­jan­tähden alta
ma: Lilja, ruusu ja kirsikkapuu
ti: Nauran ja laulan Tun­ti ko­ti­mais­ta musiikkia...
ke: Pandoran lipas
to: Hei kaikki nuorekkaat! Tun­ti ko­ti­mais­ta musiikkia...
pe: Soronoo
13.02 Le­vylautakunta
Modernit sanat pelastivat ehkä kuluneen tarinan – Vesterisen uutuudessa myös Kent-kaikuja
13.30 Maail­man­po­li­tii­kan arkipäivää
13.55 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
14.02: Miten lumi ilahduttaa sinua? Lu­mi luo va­loi­suut­ta ym­pärilleen,..
15.02: Juontajana Anna Keränen. Kuun­te­li­jak­lu­bi kertoo,..
14.02 Maakuntaradio
14. 30 Yle Uu­ti­set alueeltasi.
ma: Alueradio
14.02 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
14.02: Juontajana Anna Keränen.
15.02: Anna Keränen
15
15.02 Alueradio
30 Yle Uu­ti­set alueeltasi.
ma: 15.
15.20 Poppikoulu
Sasu haastaa Renen
15.50 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
16.00 Uutisohjelmia
16.13 Maakuntaradio
16. 30 Yle Uu­ti­set alueeltasi.
ma: Alueradio
16.10 Urheiluradio
16.15 En­tis­ten nuor­ten sävellahja
16.15 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
16.30 Sun­nuntaivieras
16.53 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
17.00 Uutisohjelmia
17.13 Maakuntaradio
ma: Alueradio
17.13 Ra­dio Suomen Ilta
17.13 Maakuntaradio
to: Alueradio
17.10 Urheiluradio
17.15 En­tis­ten nuor­ten sävellahja
Entisten nuorten sävellahja. Ju­ha-Pek­ka Tas­ki­nen. ENS (väli)..
17.15 Ka­don­neen le­vyn metsästäjät
Unoh­tui­ko, pu­to­si­ko, hal­ke­si­ko, me­ni­kö naar­muil­le vai pe­ri­kö huk­ka le­vy­si? Ei hä­tää - Ka­don­neen le­vyn met­säs­tä­jät ovat juu­ri näi­tä ti­lan­tei­ta varten...
17.30 Pyö­reä pöytä
Joe Bidenin,..
18
18.02 Ra­dio Suo­men Il­ta: San­na Pirk­ka­lai­nen ja Matti Ylönen
18.02 Ra­dio Suo­men Il­ta: Ol­li Haapakangas
Tulipa kerran tietokone -ilta, osa 1
18.02 Luontoilta
Päivystäjä ikkunan takana Asian­tun­ti­joi­na Hei­di Kin­nu­nen, Jaak­ko Kullberg,..
18.02 Ra­dio Suo­men Il­ta: Olga Ketonen
Ol­ga Ke­to­sen haas­tat­te­lus­sa Eve­lii­na Talvitie...
18.02 Pu­he­lin­langat laulaa
Juontajina Anna Keränen ja Markus Turunen 1. AN­NE­LI PA­SA­NEN: Olet kaikki 2. J...
18.02 Sekahaku
Tunsin vain, rakastan 1. Mar­ja-Lee­na: En­si­tans­si­ni 2. Ris­to Ne­va­la: Kul­tai­set vuodet 3...
18.08 Lastenohjelmia
Urheiluhullut Jus­si Paa­sin vie­rai­na ovat mou­ka­rin­hei­ton EM-kul­ta­mitalisti,..
18.50 Merisää
18.55 Ra­dio Suo­men Il­ta: San­na Pirk­ka­lai­nen ja Matti Ylönen
18.55 Ra­dio Suo­men Il­ta: Ol­li Haapakangas
18.55 Luontoilta
18.55 Ra­dio Suo­men Il­ta: Olga Ketonen
18.55 Pu­he­lin­langat laulaa
18.55 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
19.02 Urheiluradio
19.05 Ra­dio Suo­men Il­ta: San­na Pirk­ka­lai­nen ja Matti Ylönen
Tu­le kans­sam­me py­säh­ty­mään elä­män tär­kei­den asioi­den ää­rel­le, voi­maan hy­vin se­kä hen­ki­ses­ti et­tä fyy­si­ses­ti. Nau­ra­maan, it­ke­mään, kiu­kus­tu­maan, lep­pymään.
19.05 Ra­dio Suo­men Il­ta: Ol­li Haapakangas
Ol­li Haa­pa­kan­gas ha­luaa juu­ri si­nut mu­kaan il­lan Tiis­tai­tee­man ke­hit­te­lyyn. Pu­hu­taan asiat halki,
19.05 Luontoilta
Luontoilta 0203-17600 Asian­tun­ti­joi­na Hei­di Kin­nu­nen, Jaak­ko Kull­berg, Ju­ha Laaksonen,..
19.05 Ra­dio Suo­men Il­ta: Olga Ketonen
Yh­den Suo­men par­haan pu­he­työ­läi­sen seu­ras­sa tut­tu­ja ih­mi­siä, maan­läheisesti,
19.05 Pu­he­lin­langat laulaa
An­na Ke­rä­nen ja Mar­kus Tu­ru­nen. Puh. 0203-17600 (Pu­he­lun hin­ta on 8,35 snt/pu­he­lu + 16,69 snt/min. ) Teks­ti­vies­til­lä RS (vä­li) LAN­GAT toi­ve­le­vyn ni­mi nu­me­roon 16149 (0,40 e/viesti) yle.
19.07 To­ni Laak­so­sen Lauantaitanssit
Hanureita, sankareita ja Neil Diamondin sävelkynän parhaimmistoa Iso­ja bii­se­jä, suosikkeja,..
19.07 Kis­san­keh­to - Su­sanna Vainiola
Sinä päivänä kun kaikki rakastaa mua
20.03 Metsäradio
Pihkan tuoksua radioaalloilla. Ju­ha Blom­berg Met­sä­ra­dios­sa pu­hu­taan ret­keilystä,..
20.02 Urheiluradio
20.08 To­ni Laak­so­sen Lauantaitanssit
Tex Willer, Korkeajännitys, Komisario Palmu ja monet muut Mark­ku Aro feat. (Timo)..
20.08 Ve­li Kaup­pi­nen uu­den äärellä
Vain poplauluja - vai sittenkin paljon enemmän?
20.20 Am­mat­ti­laiset asialla
20.15 Oli­pa ker­ran poliitikko
20.40 Ra­dio Suo­men Il­ta: Ol­li Haapakangas
20.45 Ra­dio Suo­men Il­ta: Olga Ketonen
21
21.02 Urheiluradio
21.12 Yle Uu­ti­set selkosuomeksi.
21.17 Po­litiikkaradio
Po­li­tiik­kaa on kaik­kial­la, ja po­li­tiik­ka on mei­dän kaik­kien asia. Po­li­tiik­ka­ra­dio on myös oh­jel­ma yh­teis­kun­nas­ta, sen kiin­nos­ta­vis­ta il­miöis­tä ja ih­mi­sis­tä meil­lä ja maailmalla...
21.17 Ra­dio Suomen Ilta
21.20 Poppikoulu
Sasu haastaa Renen Kun lau­lun ju­nas­sa on vii­si­tois­ta vaunua,..
21.17 Kansanradio
An­ta­kaa meil­le kun­nia saa­da se rokote,..
21.50 Merisää
21.55 Ra­dio Suomen Ilta
21.55 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
22.00 Uutisohjelmia
22.08 Blues­mi­nis­te­ri Esa Kuloniemi
"Oi miksi, oi miksi?" Elä­mä on seik­kai­lu. Se on aje­lehtimista,..
22.08 Kant­ri­toh­to­ri Tep­po Nättilä
Kyllä rootsmusa on poikaa! Aivan parasta maailmassa!
22.08 Pol­la­ri - Rock-etsivä
Rauhaa, rakkautta ja yhteisymmärrystä. Alice Cooper, John Fogerty, Ramones, Godfathers, 1...
22.08 Tis­ki­jor­ma - Jor­ma Hietamäki
Tiskijorma - Jorma Hietamäki .. Tis­ki­jor­ma - Jor­ma Hietamäki...
22.08 Jo­ka­nie­men sävelradio
Pitkällä lounaalla. Wendy Waldman, Tuuletar, Kauko, Remu, Pepe de Lucia, Sirpa Jokinen, Maukka,
22.08 Suo­mi-rock - Jor­ma Hietamäki
Marilyn Monroe ja JFK
22.08 Kait­sun nurk­ka - Kai Ulmanen
Miksi? Lu­pauk­sia ja mik­sai­lua No 1. John Den­ver - Poems, prayers and pro­mi­ses No 2...
23.02 Yöradio
03-05. 00. Juon­net­tua oh­jel­maa yö­kyöpeleille.
ma: Maanantaina klo 23-24
ti: Tiistaina klo 23-24
ke: Keskiviikkona klo 23-24 1. UMK2021: BLIND CHAN­NEL - Dark side 2...
to: Torstaina klo 23-24
pe: Perjantaina klo 23-24
la: Lauantaina klo 23-24
su: Sunnuntaina klo 23-24
0
00.02 Toiveiden yö
ti: Toiveiden yö toteuttaa levytoiveita
pe: 1...
la: 1...
su: 1...
01.02 Paik­ka auringossa
Tun­ti ko­ti­mais­ta musiikkia.
01.02 Le­vylautakunta
Mo­ni­puo­li­nen mu­san­te­ki­jä, tan­gos­ta räppiin,..
01.02 Yöradio
01.10 Ju­ha Laak­so­sen luontoretki
01.20 Yöradio
01.30 Min­na Pyy­kön maailma
01.55 Yöradio
01.55 Yöradio
01.55 Yöradio
01.55 Yöradio
02.02 Lais­kan­lin­na - Tero Liete
02.02 Blues­mi­nis­te­ri Esa Kuloniemi
02.02 Kant­ri­toh­to­ri Tep­po Nättilä
02.02 Suo­mi-rock - Jor­ma Hietamäki
02.02 Ve­li Kaup­pi­nen uu­den äärellä
02.02 Tar­ja När­hin Iskelmäradio
02.15 Pyö­reä pöytä
02.54 Yöradio
3
03.02 Sekahaku
03.02 Kait­sun nurk­ka - Kai Ulmanen
03.02 Kis­san­keh­to - Su­sanna Vainiola
03.02 Pol­la­ri - Rock-etsivä
03.02 Pek­ka Lai­neen Ihmemaa
03.02 Jo­ka­nie­men sävelradio
03.02 Tis­ki­jor­ma - Jor­ma Hietamäki
03.50 Yöradio
03.54 Yöradio