Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 0 1 2 3 4
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
21.12. 22.12. 23.12. 24.12. 25.12. 26.12. 27.12.
04.02 Ra­dio Suo­men Varhaisaamu
04.02 Ra­dio Suo­men Varhaisaamu
04.02 Ra­dio Suo­men Varhaisaamu
Lau­ra Haikala
la: Lauantai
su: Sunnuntai
05.02 Ra­dio Suo­men varhaisaamu
05.02: Radio Suomen Varhaisaamu
05.52: Lau­ra Haikala
06.02: Radio Suomen Varhaisaamu. Sää
6
06.00 Uutisohjelmia
06.05 Maakuntaradio
06. 30 Yle Uu­ti­set alueeltasi.
ma: Alueradio
06.05 Ra­dio Suo­men Varhaisaamu
Radio Suomen Varhaisaamu. Sää
07.00 Uutisohjelmia
07.03 Uu­si­vuo­si Ra­dio Suomessa
07.03 Onnen sävel
07.53: Onnen sävel.
07.03 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
07.03: Heikki Tikkanen
07.13 Maakuntaradio
07. 30 Yle Uu­ti­set alueeltasi.
07.10 Urheiluradio
07.10 Jou­lu Ra­dio Suomessa
07.53 Alueradio
08.00 Uutisohjelmia
08.00 Uutisohjelmia
08.05 Uu­si­vuo­si Ra­dio Suomessa
08.05 Onnen sävel
Onnen sävel. On­nit­te­le ys­tä­vää ja toi­vo muis­to­ja he­rät­tä­viä kappaleita...
08.05 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
08.13 Maakuntaradio
08. 30 Yle Uu­ti­set alueeltasi.
ma: Alueradio
08.10 Jou­lu Ra­dio Suomessa
Manteleita joulupuuroon, 1. tunti
08.10 Ju­ha Laak­so­sen luontoretki
08.10 Ju­ha Laak­so­sen luontoretki
08.20 Uu­si­vuo­si Ra­dio Suomessa
08.20 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
08.30 Min­na Pyy­kön maailma
08.55 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
9
09.00 Uutisohjelmia
09.05 Urheiluradio
09.05 Jou­lu Ra­dio Suomessa
09.05: Manteleita joulupuuroon, 2. tunti
10.02: Manteleita joulupuuroon, 3. tunti Ju­ha Blom­berg ja Ol­ga Ketonen...
11.02: Manteleita joulupuuroon, 4 tunti
11.55: Suomen Turku julistaa joulurauhan.
12.10: Taas kaikki kauniit muistot... Ra­dio Suo­mi toi­vot­taa hy­vää joulua!..
09.05 Urheiluradio
09.11 Alueradio
30 Yle Uu­ti­set alueeltasi.
ma: 09.
09.10 Uu­si­vuo­si Ra­dio Suomessa
09.10 Ra­dio Suo­men Lauantaitalkoot
Lauantaitalkoot / 1. tunti An­na-Mari Raaska
09.10 Tar­ja När­hin Iskelmäradio
Tule polttavan kaipuuni tähden 1...
10.02 Ra­dio Suomen Päivä
Ra­dio Suo­men Päi­vä ker­too päi­vän tär­keim­mät ta­pah­tu­mat, seu­raa suo­ma­lais­ten ar­kea ja juh­laa se­kä liik­kuu eri puo­lil­la Suo­mea ja maailmaa.
10.00 Uutisohjelmia
10.05 Uu­si­vuo­si Ra­dio Suomessa
Mat­ti Ylö­nen ja Ol­li Haa­pakangas.
10.05: Maailmalla juhlitaan uutta vuotta, osa 2
11.02: Maailmalla juhlitaan uutta vuotta, osa 3
10.05 Ra­dio Suo­men Lauantaitalkoot
An­na-Mari Raaska
10.05: Lauantaitalkoot / 2. tunti
11.02: Lauantaitalkoot / 3. tunti
10.05 Pek­ka Lai­neen Ihmemaa
Popmusiikin pelastama Samuli Putro ja kolme valontuojaa Sa­mu­li Put­ro tietää,..
11.02 Su­san­na Vai­nio­lan Popradio
Samppanjaongelmia ja jumalaisia sointuja
12.00 Uutisohjelmia
12.00 Ta­sa­val­lan pre­si­den­tin uu­denvuodenpuhe
12.00 Uutisohjelmia
12
12.13 Ra­dio Suomen Päivä
ti: Koronatietoa juhlakaudelle
12.08 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
12.08 Kansanradio
Ai­hei­ta: 50-lu­vus­ta voi­si ot­taa oppia,..
12.15 Uu­si­vuo­si Ra­dio Suomessa
12.40 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
12.45 Merisää
12.55 Ra­dio Suomen Päivä
12.55 Jou­lu Ra­dio Suomessa
12.55: Radio Suomen Joulu
13.02: Juon­ta­ja­na Jyr­ki Ha­ka­nen, re­port­te­ri­na Ol­li Haapakangas.
14.02: Mu­siik­ki­toi­mit­ta­jien jou­lu­ter­veh­dyk­set. Juon­ta­ja­na Jyrki Hakanen.
15.02: Juon­ta­ja­na Jyr­ki Ha­ka­nen, re­port­te­ri­na Ol­li Haapakangas.
12.55 Uu­si­vuo­si Ra­dio Suomessa
12.55 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
13.02 Paik­ka au­rin­gos­sa - lau­lu­ja Poh­jan­tähden alta
Tun­ti ko­ti­mais­ta musiikkia.
ma: Kilisee, kilisee kulkunen
ti: Äärellä hiljaisuuden
ke: Joulu metsämaille saapui
13.02 Kutsuvieras
Perttu Pölönen - uteliaisuus on voittanut pelon
13.02 Le­vylautakunta
Se oli sitten semmoinen vuosi se 2020 Le­vy­lau­ta­kun­nan vuo­si­koos­tees­sa soivat: 1...
13.30 Maail­man­po­li­tii­kan arkipäivää
13.55 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
14.02 Maakuntaradio
14. 30 Yle Uu­ti­set alueeltasi.
ma: Alueradio
14.02 Uu­si­vuo­si Ra­dio Suomessa
14.02: Radio Suomen uusivuosi
15.02: Kolme pientä puhetta Pu­heet uu­del­le vuo­del­le pi­tä­vät Matti Rönkä,
14.02 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
Jyrki Hakanen
14.02 Pää­mi­nis­te­rin haas­tattelutunti
Pääministerin haastattelutunti 3.1.2021
15
15.02 Alueradio
30 Yle Uu­ti­set alueeltasi.
ma: 15.
15.02 En­tis­ten nuor­ten sävellahja
Entisten nuorten sävellahja. ENS (vä­li) oma toi­ve tai haas­te 16149 (0,..
15.02 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
Juontajana Jyrki Hakanen. Kuun­te­li­jak­lu­bin vinkit.
16.00 Uutisohjelmia
16.13 Maakuntaradio
16. 30 Yle Uu­ti­set alueeltasi.
ma: Alueradio
16.10 Jou­lu Ra­dio Suomessa
Radio Suomen Joulu: Kynttilät syttyvät haudoilla
16.13 Ra­dio Suo­men uusivuosi
16.10 Urheiluradio
16.15 En­tis­ten nuor­ten sävellahja
Entisten nuorten sävellahja.
16.15 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
16.30 Sun­nuntaivieras
16.53 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
17.00 Uutisohjelmia
17.13 Maakuntaradio
ma: Alueradio
17.13 Ra­dio Suomen Ilta
17.10 Jou­lu Ra­dio Suomessa
Jou­lu­ter­veh­dyk­set ta­ri­noi­neen vä­rit­tä­vät jou­luil­lan lu­moa niin ko­ti­maas­sa kuin ul­ko­mail­la. Pau­la Jo­ki­mies ja Mat­ti Ylönen.
17.10: Jouluaaton ilmasilta, 1. tunti
18.02: Jouluaaton ilmasilta, 2. tunti 1...
17.13 Ra­dio Sami Yaffa
1. 2021 Rock­täh­ti ja maail­man­mat­kaa­ja Sa­mi Yaf­fa joh­dat­taa si­nut eri mu­siik­ki­tyy­lien sa­loi­hin 10-osai­ses­sa oh­jel­ma­sar­jas­saan. Sar­jan jak­sot seik­kai­le­vat reg­gaen, count­ryn, pun­kin, Bal­ka­nin, fla­men­con, In­tian, brit­ti­po­pin, blue­sin, fun­kin se­kä tie­ten­kin rock and rol­lin maailoissa,..
17.30 Pyö­reä pöytä
Vuoden 2020 viimeinen Pyöreä pöytä
18
18.02 Ra­dio Suo­men Il­ta: San­na Pirk­ka­lai­nen ja Matti Ylönen
18.02 Joulu Savoyssa
Joulu Savoyssa, osa 1 Jou­lu­kon­sert­ti tuo tuu­lah­duk­sen men­nees­tä ajasta,..
18.02 Luonto-Suomi
Linnunlaulujen toivekonsertti Tal­vi on rau­hal­lis­ta ja hil­jais­ta ai­kaa luonnossa...
18.02 Pu­he­lin­langat laulaa
Perjantaina 1.1. Juon­ta­ji­na Ol­ga Ke­to­nen ja Jyr­ki Ha­kanen. 1...
18.02 Sekahaku
Sun kanssas karkaan onnen syrjäteille 1. Kau­ko Si­mo­nen: Kuk­ka­sia sinulle 2...
18.02 Ka­don­neen le­vyn metsästäjät
Vuodenvaihteen toiveita Oh­jel­ma on koot­tu aiem­min lä­he­te­tyis­tä toi­veista. 1...
18.08 Lastenohjelmia
Urheiluhullut
18.46 Ra­dio Suo­men Il­ta: San­na Pirk­ka­lai­nen ja Matti Ylönen
18.50 Merisää
18.55 Ra­dio Suo­men Il­ta: San­na Pirk­ka­lai­nen ja Matti Ylönen
18.55 Ra­dio Suo­men Il­ta: Ol­li Haapakangas
18.55 Luonto-Suomi
18.55 Jou­lu Ra­dio Suomessa
Jou­lu­ter­veh­dyk­set ta­ri­noi­neen vä­rit­tä­vät jou­luil­lan lu­moa niin ko­ti­maas­sa kuin ulkomailla.
18.55: Jouluaaton ilmasilta.
19.02: Jouluaaton ilmasilta, 3. tunti Pau­la Jo­ki­mies ja Mat­ti Ylönen. 1...
20.03: Jouluaaton ilmasilta, 4 ja 5. tunti Pau­la Jo­ki­mies ja Mat­ti Ylönen. 1...
18.55 Pu­he­lin­langat laulaa
18.55 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
19.02 Urheiluradio
19.02 Urheiluradio
19.05 Ra­dio Suo­men Il­ta: San­na Pirk­ka­lai­nen ja Matti Ylönen
Maa­nan­tai-il­ta on kuin hy­vä lenk­ki­ka­ve­ri: ki­rit­tää tar­vit­taes­sa, kul­kee rin­nal­la mut­ta ei mene ohi...
19.05 Joulu Savoyssa
Joulu Savoyssa, osa 2
19.05 Luonto-Suomi
Linnunlaulujen toivekonsertti 0203-17600
19.05 Pu­he­lin­langat laulaa
Ol­ga Ke­to­nen ja Jyr­ki Ha­ka­nen. Puh. 0203-17600 (Pu­he­lun hin­ta on 8,35 snt/pu­he­lu + 16,69 snt/min. ) Teks­ti­vies­til­lä RS (vä­li) LAN­GAT toi­ve­le­vyn ni­mi nu­me­roon 16149 (0,40 e/viesti) yle.
19.07 To­ni Laak­so­sen Lauantaitanssit
Toni Laaksosen täyden satasen Lauantaitanssit OSA 1
19.07 Kis­san­keh­to - Su­sanna Vainiola
Ajattele jos olisimme hirmuliskoja! Mi­tä jos oli­sim­me hir­muliskoja?..
19.45 Ra­dio Suo­men Il­ta: Ol­li Haapakangas
Ol­li Haa­pa­kan­gas ha­luaa juu­ri si­nut mu­kaan il­lan Tiis­tai­tee­man ke­hit­te­lyyn. Pu­hu­taan asiat halki,
20.03 Metsäradio
Pihkan tuoksua radioaalloilla. Jyr­ki Ha­ka­nen Met­sä­ra­dios­sa pu­hu­taan retkeilystä,
20.02 Urheiluradio
20.08 To­ni Laak­so­sen Lauantaitanssit
Toni Laaksosen täyden satasen Lauantaitanssit OSA 2 Iso­ja bii­se­jä, suosikkeja,..
20.08 Te­ro Lie­te - Rock­toi­mit­ta­jan illallinen
Rocktoimittajan illallisjäähyväiset
21
21.02 Urheiluradio
21.02 Urheiluradio
21.12 Yle Uu­ti­set selkosuomeksi.
21.12 Yle Uu­ti­set selkosuomeksi.
21.17 Ra­dio Suomen Ilta
ma: Radio Suomen Ilta.
21.17 Ra­dio Suomen Ilta
Radio Suomen Ilta. Ol­ga Ketonen
21.17 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
21.17 Kansanradio
Ai­hei­ta: 50-lu­vus­ta voi­si ot­taa oppia,..
21.50 Merisää
21.55 Ra­dio Suomen Ilta
21.55 Jou­lu Ra­dio Suomessa
21.55 Ra­dio Suomen Ilta
21.55 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
22.00 Uutisohjelmia
22.08 Blues­mi­nis­te­ri Esa Kuloniemi
Bluesministerin joulukimara Se tun­keu­tuu lui­hin ja ytimiin,..
22.08 Kant­ri­toh­to­ri Tep­po Nättilä
Kantritohtori joulumielellä! Jiihaa! Hou hou hou!
22.08 Pol­la­ri - Rock-etsivä
Pitkät joulukalsarit 1. Jeth­ro Tull: Ch­rist­mas song (1968) . 2. Jui­ce Les­ki­nen: Matteus,..
22.05 Yöradio
Jouluyöradio 24.12. Las­se Ol­ki­nuo­ra Yö­ra­dio kuu­luu Yle Ra­dio Suo­mes­sa ja Ylex:ssä jo­ka päi­vä klo 23. 03-05. 00. Juon­net­tua oh­jel­maa yö­kyöpeleille.
22.08 Jo­ka­nie­men sävelradio
Joku kultaa saa. Uusikuu,Ben Watt&Marissa Nadler, Clifford T.Ward, Michel Legrand, Pedro Vargas,
22.08 Suo­mi-rock - Jor­ma Hietamäki
Menolippu joten menoksi! EL­ME­RI - Pi­ka­ju­na Val­hal­laan Uu­si ar­tis­ti­ni­mi El­me­ri it­se kertoo,..
22.08 Kait­sun nurk­ka - Kai Ulmanen
Katto Klassinen Pop­pa­rit kla­sa­ri­kau­ka­lol­la No 1...
23.02 Yöradio
03-05. 00. Juon­net­tua oh­jel­maa yö­kyöpeleille.
ma: Maanantaina klo 23-24
ti: Tiistaina klo 23-24
ke: Keskiviikkona klo 23-24
23.02 Yöradio
03-05. 00. Juon­net­tua oh­jel­maa yö­kyöpeleille.
pe: Perjantaina klo 23-24
la: Lauantaina klo 23-24
su: Sunnuntaina klo 23-24
0
00.02 Toiveiden yö
00.02 Toiveiden yö
Toiveiden jouluyö toteuttaa levytoiveita
00.02 Kutsuvieras
00.02 Toiveiden yö
su: Toiveiden yö toteuttaa levytoiveita
ma: 1...
01.02 Paik­ka auringossa
Tun­ti ko­ti­mais­ta musiikkia.
01.02 Toiveiden yö
01.02 Le­vylautakunta
Se oli sitten semmoinen vuosi se 2020
01.02 Yöradio
01.10 Ju­ha Laak­so­sen luontoretki
01.20 Yöradio
01.30 Min­na Pyy­kön maailma
01.55 Yöradio
01.55 Yöradio
02.02 Su­san­na Vai­nio­lan Popradio
02.02 Blues­mi­nis­te­ri Esa Kuloniemi
02.02 Kant­ri­toh­to­ri Tep­po Nättilä
02.00 Yöradio
02.02 Ra­dio Sami Yaffa
Jaksot 5-7.
02.15 Pyö­reä pöytä
02.54 Yöradio
02.02 Suo­mi-rock - Jor­ma Hietamäki
02.49 Yöradio
3
03.02 Sekahaku
03.02 Kait­sun nurk­ka - Kai Ulmanen
03.02 Kis­san­keh­to - Su­sanna Vainiola
03.00 Pol­la­ri - Rock-etsivä
03.02 Suo­mi-rock - Jor­ma Hietamäki
03.02 Jo­ka­nie­men sävelradio
03.02 Tar­ja När­hin Iskelmäradio
03.50 Yöradio
03.54 Yöradio