Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 30 31 32 33 34
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
10.8. 11.8. 12.8. 13.8. 14.8. 15.8. 16.8.
04.02 Ra­dio Suo­men Varhaisaamu
04.02 Ra­dio Suo­men Varhaisaamu
la: Lauantai
su: Sunnuntai
05.02 Ra­dio Suo­men varhaisaamu
05.02: Radio Suomen Varhaisaamu
06.02: Radio Suomen Varhaisaamu. Sää
6
06.00 Uutisohjelmia
06.05 Maakuntaradio
06. 30 Yle Uu­ti­set alueeltasi.
ma: Alueradio
07.00 Uutisohjelmia
07.03 Onnen sävel
07.53: Onnen sävel.
07.03 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
07.13 Maakuntaradio
07. 30 Yle Uu­ti­set alueeltasi.
ma: Alueradio
07.53 Alueradio
08.00 Uutisohjelmia
08.00 Uutisohjelmia
08.05 Onnen sävel
Onnen sävel. On­nit­te­le ys­tä­vää ja toi­vo muis­to­ja he­rät­tä­viä kap­pa­leita. yle...
08.05 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
08.13 Maakuntaradio
08. 30 Yle Uu­ti­set alueeltasi.
ma: Alueradio
08.10 Ju­ha Laak­so­sen luontoretki
08.20 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
08.30 Min­na Pyy­kön maailma
08.55 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
9
09.00 Uutisohjelmia
09.05 Urheiluradio
09.11 Alueradio
30 Yle Uu­ti­set alueeltasi.
ma: 09.
09.10 Ra­dio Suo­men Lauantaitalkoot
09.10 Tar­ja När­hin Iskelmäradio
Kotimaisen musiikin katselmus.
10.02 Ra­dio Suomen Päivä
ma: WhatsApp -viesti studioon 040 14 55 666.
ti: Radio Suomen päivä WhatsApp -viesti studioon 040 14 55 666.
10.00 Uutisohjelmia
10.05 Ra­dio Suo­men Lauantaitalkoot
10.05 Pek­ka Lai­neen Ihmemaa
Pekka Laineen Ihmemaa. Pek­ka Lai­neen Ih­me­maas­sa mu­siik­ki ei ole pie­ni ämpäri,..
11.02 Su­san­na Vai­nio­lan Popradio
Ajassa liikkuvia popilmiöitä.
12
12.00 Uutisohjelmia
12.13 Ra­dio Suomen Päivä
Twit­ter: #rs­päi­vä Ra­dio Suo­men Päi­vä ker­too päi­vän tär­keim­mät ta­pah­tu­mat, seu­raa suo­ma­lais­ten ar­kea ja juh­laa se­kä liik­kuu eri puo­lil­la Suo­mea ja maailmaa.
12.08 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
12.08 Kansanradio
yle. 08.
12.15 Adoptoidut
12.25 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
12.40 Vii­kon luontoääni
12.45 Merisää
12.55 Ra­dio Suomen Päivä
12.55 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
13.02 Paik­ka au­rin­gos­sa - lau­lu­ja Poh­jan­tähden alta
Tun­ti ko­ti­mais­ta mu­siik­kia. Tun­ti ko­ti­mais­ta musiikkia.
ma: Tunti kotimaista musiikkia
13.02 Klas­sik­kokäräjät
Klassikko, kunnes toisin todistetaan. Pu­het­ta joh­taa Ju­ha Blomberg...
13.30 Maail­man­po­li­tii­kan arkipäivää
13.55 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
14.02 Maakuntaradio
14. 30 Yle Uu­ti­set alueeltasi.
ma: Alueradio
14.02 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
15
15.02 Alueradio
30 Yle Uu­ti­set alueeltasi.
ma: 15.
15.20 Mu­sii­kin näkijät
15.35 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
16.00 Uutisohjelmia
16.13 Maakuntaradio
16. 30 Yle Uu­ti­set alueeltasi.
ma: Alueradio
16.10 Urheiluradio
16.15 En­tis­ten nuor­ten sävellahja
ENS (vä­li) oma toi­ve tai haas­te 16149 ..
16.15 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
16.30 Sun­nuntaivieras
16.53 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
17.00 Uutisohjelmia
17.13 Maakuntaradio
ma: Alueradio
17.13 Ra­dio Suomen Ilta
Radio Suomen Ilta.
17.13 Maakuntaradio
to: Alueradio
17.10 Urheiluradio
17.15 En­tis­ten nuor­ten sävellahja
Entisten nuorten sävellahja. ENS (väli)..
17.15 Ka­don­neen le­vyn metsästäjät
18.02: Kadonneen levyn metsästäjät 0203-17600.
18
18.02 Ra­dio Suo­men maanantai-ilta
18.02 Mu­sii­kin teemailta
"27 Club" -liian nuorena nukkuneet Muun muas­sa Kurt Co­bain, Jim Morrison,..
18.02 Luonto-Suomi
Luontorunoilta
18.02 Ra­dio Suomen Ilta
Torstaina
18.02 Pu­he­lin­langat laulaa
Puh. 0203-17600 ) Teks­ti­vies­til­lä RS (väli)..
18.02 Sekahaku
Rautaisannos tanssittavan iskelmämusiikin ystäville.
18.08 Lastenohjelmia
Urheiluhullut
18.50 Merisää
18.55 Ra­dio Suo­men maanantai-ilta
18.55 Mu­sii­kin teemailta
18.55 Luonto-Suomi
18.55 Ra­dio Suo­men torstai-ilta
18.55 Pu­he­lin­langat laulaa
18.55 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
19.02 Urheiluradio
19.05 Ra­dio Suomen Ilta
19.05: Maanantai
20.03: Tervetuloa mukaan Haapasmatkoille! Ter­ve­tu­loa mu­kaan Haa­pas­matkoille!
19.05 Mu­sii­kin teemailta
"27 Club" -liian nuorena nukkuneet
19.05 Luonto-Suomi
Luonto-Suomen Luontorunoilta 0203-17600
19.05 Ra­dio Suomen Ilta
Torstaina
19.05 Pu­he­lin­langat laulaa
Puh. 0203-17600 (Pu­he­lun hin­ta on 8,35 snt/pu­he­lu + 16,69 snt/min. ) Teks­ti­vies­til­lä RS (vä­li) LAN­GAT toi­ve­le­vyn ni­mi nu­me­roon 16149 (0,40 e/vies­ti) yle. fi/pu­he­lin­lan­gat­lau­laa Ra­dio Suo­men le­gen­daa­ri­nen pu­he­lin­toi­vekonsertti.
19.07 To­ni Laak­so­sen Lauantaitanssit
Tällä tanssilattialla on tilaa kaikille!
19.07 Kis­san­keh­to - Su­sanna Vainiola
Kissankehto - Susanna Vainiola.
20.03 Ra­dio Suomen Ilta
20.03 Metsäradio
Pihkan tuoksua radioaalloilla. Met­sä­ra­dios­sa pu­hu­taan met­sän­hoi­dos­ta, ret­kei­lys­tä ja luonnosta.
20.03 Ra­dio Suo­men torstai-ilta
20.02 Urheiluradio
20.08 To­ni Laak­so­sen Lauantaitanssit
Tällä tanssilattialla on tilaa kaikille!
20.08 Te­ro Lie­te - Rock­toi­mit­ta­jan illallinen
Mu­sii­kiil­li­nen il­lal­lis­pöy­tä, jos­ta löy­tyy pai­koin tu­ke­vam­paa­kin purtavaa...
20.20 Mu­siik­ki­mat­ka maailmalle
20.40 Ra­dio Suo­men torstai-ilta
21
21.02 Urheiluradio
21.12 Yle Uu­ti­set selkosuomeksi.
21.17 Päi­vä tunnissa
Päi­vä tun­nis­sa sum­maa ja taus­toit­taa päi­vän uu­ti­sia ja pu­hee­nai­heita. yle.
21.17 Mu­sii­kin näkijät
21.17 Kansanradio
Kansanradio. Kuun­te­li­joi­den jut­tu­paik­ka - to­si­koil­le ja veitikoille.
21.32 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
21.50 Merisää
21.55 Ra­dio Suomen Ilta
21.55 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
22.00 Uutisohjelmia
22.08 Blues­mi­nis­te­ri Esa Kuloniemi
yle.
22.08 Kant­ri­toh­to­ri Tep­po Nättilä
Oh boy! Kantria ja rock'n'rollia! Rootsmusaa kaikilla mausteilla!
22.08 Pol­la­ri - Rock-etsivä
Olipa kerran rock'n'roll, eikä se mihinkään kadonnut. Rock-et­si­vä löytää...
22.08 Kuun­telijan lista
Ohjelma oman elämänsä musiikkitoimittajille. Juon­ta­ja­na Jos­per Knutas...
22.08 Jo­ka­nie­men sävelradio
Matkalla jossain musiikissa Kalevi Pollari Mat­kal­la jos­sain mu­sii­kis­sa Ka­le­vi Pollari...
22.08 Suo­mi-rock - Jor­ma Hietamäki
Videoita ja paranoideja muita ideoita TUMP­PI VA­RO­NEN & PROBLEMS?..
22.08 Au­lan­tai - Kai Ulmanen
Peh­mo­jat­sia, si­sus­tus­mu­siik­kia ja rau­kean si­ni­siä sä­ve­liä ke­säiltaan...
23.02 Yöradio
ma: Maanantaina klo 23-24
ti: Tiistaina klo 23-24
ke: Keskiviikkona klo 23-24
to: Torstaina klo 23-24
pe: Perjantaina klo 23-24
la: Lauantaina klo 23-24
su: Sunnuntaina klo 23-24
0
00.02 Toiveiden yö
ti: Toiveiden yö toteuttaa levytoiveita
01.02 Paik­ka auringossa
Tun­ti ko­ti­mais­ta musiikkia.
01.00 Uutisohjelmia
01.02 Yöradio
01.20 Yöradio
01.30 Min­na Pyy­kön maailma
01.55 Yöradio
01.55 Yöradio
01.55 Yöradio
01.55 Yöradio
02.02 Elä­mä­ni ääniraita
02.00 Uutisohjelmia
02.02 Kant­ri­toh­to­ri Tep­po Nättilä
02.02 Suo­mi-rock - Jor­ma Hietamäki
02.02 Ve­li Kaup­pi­sen kesäromanssi
02.00 Uutisohjelmia
02.15 Sun­nuntaivieras
02.54 Yöradio
3
03.02 Sekahaku
03.02 Au­lan­tai - Kai Ulmanen
03.00 Uutisohjelmia
03.50 Yöradio
03.54 Yöradio