Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 30 31 32 33 34
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
20.7. 21.7. 22.7. 23.7. 24.7. 25.7. 26.7.
04.02 Ra­dio Suo­men Varhaisaamu
04.02 Ra­dio Suo­men Varhaisaamu
la: Lauantai
su: Sunnuntai Ol­li Haapakangas
05.02 Ra­dio Suo­men varhaisaamu
la: Radio Suomen Varhaisaamu Alek­si Pöytäkangas Radio Suomen Varhaisaamu. Sää
su: Radio Suomen Varhaisaamu Ol­li Haapakangas Radio Suomen Varhaisaamu. Sää
6
06.00 Uutisohjelmia
06.05 Maakuntaradio
06. 30 Yle Uu­ti­set alueeltasi.
ti: Alueradio
07.00 Uutisohjelmia
07.03 Onnen sävel
07.03: Onnentoivotuksia lausuu Sanna Pirkkalainen.
07.53: Onnen sävel.
07.03 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
07.03: Sanna Pirkkalainen
07.13 Maakuntaradio
07. 30 Yle Uu­ti­set alueeltasi.
ma: Alueradio
07.53 Alueradio
08.00 Uutisohjelmia
08.00 Uutisohjelmia
08.05 Onnen sävel
Onnen sävel. On­nit­te­le ys­tä­vää ja toi­vo muis­to­ja he­rät­tä­viä kappaleita...
08.05 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
08.13 Maakuntaradio
08. 30 Yle Uu­ti­set alueeltasi.
ma: Alueradio
08.10 Ju­ha Laak­so­sen luontoretki
08.20 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
08.30 Min­na Pyy­kön maailma
08.55 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
9
09.00 Uutisohjelmia
09.05 Urheiluradio
09.08 Tar­ja När­hin Iskelmäradio
Iskelmäturisti - kesäretkiä musiikin muistomerkeille 1...
09.11 Alueradio
30 Yle Uu­ti­set alueeltasi.
ma: 09.
09.10 Ra­dio Suo­men Lauantaitalkoot
Olli Haapakangas
10.02 Ra­dio Suomen Päivä
ma: Tampereella ja Varkaudessa palaa Kumina-havaintoja kaivataan,.. Tanssilavojen kutsu. Naantalin helmen uusi elämä.
ti: EU:n elvytyspaketti valmistui Valkoposkihania on monen mielestä jo liikaa Synkkiä päiviä liikenteessä Korona Afrikassa
ke: VR ei vaadi maskeja matkustajilta Etä­työ­suo­si­tus päät­tyy elo­kuun alussa,.. Taksilain korjaussarja puhuttaa Ruis­hal­me, kau­ra­pel­to, ryp­si­viljelmä...
to: Marjanpoimijoita kaivataan Koronaa jäljittämässä -maskin suojassa Kosketuksen huumaava voima Ravihevosia ennätysvauhdissa ja uimatreenissä
pe: Benjihyppytorni nurin Matkailuautoa valitsemassa Älä eksy marjassa! Tukea keuhkohuoliin, Lepakkohavaintojen aika
10.00 Uutisohjelmia
10.05 Ra­dio Suo­men Lauantaitalkoot
10.05: Olli Haapakangas
10.05 Pek­ka Lai­neen Ihmemaa
Italia avaa maalitilin ja Tauno Palo ratkaisee pelin
11.02 Elä­mä­ni ääniraita
Atik Ismail löysi rockin siskonsa matkalaukusta
12
12.00 Uutisohjelmia
12.13 Ra­dio Suomen Päivä
ma: Matonpesustakin säästöä ja Dingo-sarja.
ti: Nuori kauppias Lapissa,..
ke: Pohjois-Suomen puunjalostusodotukset,
to: Erämökki Lapissa,..
pe: Satavuotias golfkentällä,
12.08 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
12.08 Kansanradio
12.15 Ra­hat ja henki
12.25 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
12.40 Vii­kon luontoääni
12.45 Merisää
12.55 Ra­dio Suomen Päivä
12.55 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
13.02 Kutsuvieras
Kai­kil­la heis­tä - tai­tei­li­joil­la, tut­ki­joil­la, seik­kai­li­joil­la, kir­jai­li­joil­la ja vai­kut­ta­jil­la - on an­net­ta­vaa kuu­li­jal­le, jo­kai­sel­la on jaet­ta­va­naan ar­vo­kas­ta elä­mänviisautta.
13.02 Klas­sik­kokäräjät
25.7. - Pelle Miljoona, Marjo Harju, Suonna Kononen
13.30 Maail­man­po­li­tii­kan arkipäivää
13.55 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
14.02: Lähetyksen juontajana Paula Jokimies.
15.02: Paula Jokimies
14.02 Maakuntaradio
14. 30 Yle Uu­ti­set alueeltasi.
ma: Alueradio
14.02 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
14.02: Juontajana Paula Jokimies.
15.02: Paula Jokimies
15
15.02 Alueradio
30 Yle Uu­ti­set alueeltasi.
ma: 15.
15.20 Mu­sii­kin näkijät
15.35 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
16.00 Uutisohjelmia
16.10 Urheiluradio
16.13 Maakuntaradio
16. 30 Yle Uu­ti­set alueeltasi.
ti: Alueradio
16.13 En­tis­ten nuor­ten sävellahja
16.10 Urheiluradio
16.15 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
16.30 Sun­nuntaivieras
16.53 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
17.00 Uutisohjelmia
17.13 Ra­dio Suomen Ilta
17.13 En­tis­ten nuor­ten sävellahja
Entisten nuorten sävellahja. Ja­ri Ve­sa. ENS (vä­li) oma toi­ve tai haas­te 16149 ..
17.13 Ka­don­neen le­vyn metsästäjät
Ei hä­tää - Ka­don­neen le­vyn met­säs­tä­jät ovat juu­ri näi­tä ti­lan­tei­ta var­ten. Toi­vo syys­tä tai toi­ses­ta elä­mäs­tä­si ka­don­nut­ta le­vyä, jon­ka ha­luat pa­laut­taa mieliin.
17.30 Kaik­ki huutaa Dingo!
Jaksot 11-15.
17.50 Ra­dio Suomen Ilta
17.50 Ra­dio Suomen Ilta
17.50: Radio Suomen Ilta.
17.50 Ra­dio Suomen Ilta
18
18.02 Ra­dio Suo­men maanantai-ilta
18.02 Mu­sii­kin teemailta
Viha-rakkausbiisien ilta Mu­siik­ki he­rät­tää meis­sä tunteita...
18.02 Luonto-Suomi
Vastuullisesti vesillä Veneily,..
18.02 Pu­he­lin­langat laulaa
Juontajina Paula Jokimies ja Heikki Tikkanen 1. EI­NI - Ke­sä ja yö 2...
18.02 Sekahaku
Kun ensi kertaa katsoin niin sun silmäs näin 1. Met­ro-Ty­töt: Ker­ran saa­puu yö 2...
18.08 Lastenohjelmia
Urheiluhullut Jus­si Paa­sin vie­rai­na ovat Je­re Hei­no ja Elias Kuosmanen...
18.50 Merisää
18.55 Ra­dio Suo­men maanantai-ilta
18.55 Mu­sii­kin teemailta
18.55 Luonto-Suomi
18.55 Ra­dio Suo­men torstai-ilta
18.55 Pu­he­lin­langat laulaa
18.55 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
19.00 Uutisohjelmia
19.02 To­ni Laak­so­sen Lauantaitanssit
Iso­ja bii­se­jä, suo­sik­ke­ja, hit­te­jä ja ken­ties muu­ta­mia hu­te­ja. Mut­ta se on var­maa, et­tä täl­lä tans­si­lat­tial­la on ti­laa kai­kil­le. To­ni Laak­so­nen tar­joi­lee kah­den tun­nin kat­tauk­sen ja­lan al­le me­ne­vää me­no­mu­siik­kia meil­tä ja maail­mal­ta - il­man vuo­si­rajotteita.
19.02 Kis­san­keh­to - Su­sanna Vainiola
Lintuja, ihmisiä ja hologrammeja Mi­hin­kään ei kan­nata uskoa,..
19.05 Ra­dio Suomen Ilta
19.05: Matkalla Suomessa: Juha Mieto, Kurikka
20.03: Tervetuloa mukaan Haapasmatkoille, tuppaamme Kuusaalle! Juon­ta­ja­na Jyr­ki Ha­ka­nen. Haa­pas­mat­kat suun­taa­vat Kuusaalle.
19.05 Mu­sii­kin teemailta
Viha-rakkausbiisien ilta Mu­siik­ki he­rät­tää meis­sä tunteita...
19.05 Luonto-Suomi
Luonto-Suomi: Vastuullisesti vesillä 0203-17600
19.05 Ra­dio Suomen Ilta
Riippumaton unelmoija: Mike Pohjola Jos paik­ka tai ai­ka ei ra­joit­taisi sinua,..
19.05 Pu­he­lin­langat laulaa
Pau­la Jo­ki­mies ja Heik­ki Tik­ka­nen. Puh. 0203-17600 (Pu­he­lun hin­ta on 8,35 snt/pu­he­lu + 16,69 snt/min. ) Teks­ti­vies­til­lä RS (vä­li) LAN­GAT toi­ve­le­vyn ni­mi nu­me­roon 16149 (0,40 e/viesti) yle.
20.03 Ra­dio Suomen Ilta
Jyrki Hakanen
20.03 Metsäradio
Pihkan tuoksua radioaalloilla. Mar­kus Tu­ru­nen Met­sä­ra­dios­sa pu­hu­taan met­sänhoidosta,
20.03 Ra­dio Suo­men torstai-ilta
20.03 Ve­li Kaup­pi­sen kesäromanssi
Uneksimista, sinisiä säveliä ja kohtaaminen F:n kanssa Fan­ni Sjö­holm te­kee mu­siik­kia nimellä F...
20.20 Mu­siik­ki­mat­ka maailmalle
20.40 Ra­dio Suo­men torstai-ilta
21
21.02 Urheiluradio
21.05 Yle Uu­ti­set selkosuomeksi.
21.10 Päi­vä tunnissa
Päi­vä tun­nis­sa sum­maa ja taus­toit­taa päi­vän uu­ti­sia ja pu­hee­nai­heita. yle.
21.10 Mu­sii­kin näkijät
21.10 Kansanradio
Kansanradio. Kuun­te­li­joi­den jut­tu­paik­ka - to­si­koil­le ja veitikoille.
21.25 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
21.50 Merisää
21.55 Ra­dio Suomen Ilta
21.55 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
22.00 Uutisohjelmia
22.05 Blues­mi­nis­te­ri Esa Kuloniemi
Mitä koirilla on tapana tehdä? Mi­tä koi­ril­la on ta­pa­na tehdä?..
22.05 Kant­ri­toh­to­ri Tep­po Nättilä
Armotonta ja Alvillista juurimusiikkia! Sean Tyla R.I.P.
22.05 Pol­la­ri - Rock-etsivä
Näkymätön tanssii 1. Ed­wyn Col­lins: A girl li­ke you (1994) . 2. Los Lo­bos: Don't worry baby ..
22.05 Kuun­telijan lista
Raija Ikonen, Järvenpää On­ko maail­mas­sa enem­män li­ha­via vai nälkäisiä?..
22.05 Jo­ka­nie­men sävelradio
Extratulinen 1. Tri­ni Lo­pez: Unc­hain my heart (1963) . 2. Ruth Brown: Mam­bo ba­by (1954) . 3...
22.05 Suo­mi-rock - Jor­ma Hietamäki
Ruiskurock
22.05 Au­lan­tai - Kai Ulmanen
Night Life Night Li­fe No 1. El­lie & The Bunch - The Swee­test Night­li­fe No 2. The Litt­le Wil­lies - Night life No 3...
23.02 Yöradio
23.02 Yöradio
03-05. 00. Juon­net­tua oh­jel­maa yö­kyöpeleille.
la: Lauantaina klo 23-24
su: Sunnuntaina klo 23-24
23.15 Kaik­ki huutaa Dingo!
23.35 Yöradio
0
00.02 Kutsuvieras
Kai­kil­la heis­tä - tai­tei­li­joil­la, tut­ki­joil­la, seik­kai­li­joil­la, kir­jai­li­joil­la ja vai­kut­ta­jil­la - on an­net­ta­vaa kuulijalle,
00.02 Toiveiden yö
su: Toiveiden yö toteuttaa levytoiveita
01.02 Toiveiden yö
Lau­ra Haikala 1.
01.02 Klas­sik­kokäräjät
25.7. - Pelle Miljoona, Marjo Harju,
01.02 Yöradio
01.10 Ju­ha Laak­so­sen luontoretki
01.20 Yöradio
01.30 Min­na Pyy­kön maailma
01.55 Yöradio
02.02 Elä­mä­ni ääniraita
02.02 Blues­mi­nis­te­ri Esa Kuloniemi
02.02 Kant­ri­toh­to­ri Tep­po Nättilä
02.02 Yöradio
02.02 Suo­mi-rock - Jor­ma Hietamäki
02.02 Ve­li Kaup­pi­sen kesäromanssi
02.02 Tar­ja När­hin Iskelmäradio
02.15 Sun­nuntaivieras
02.54 Yöradio
3
03.02 Sekahaku
03.02 Au­lan­tai - Kai Ulmanen
03.02 Kis­san­keh­to - Su­sanna Vainiola
03.02 Pol­la­ri - Rock-etsivä
03.02 Pek­ka Lai­neen Ihmemaa
03.02 Jo­ka­nie­men sävelradio
03.02 Kuun­telijan lista
03.50 Yöradio
03.54 Yöradio