Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 4.2. ti 5.2. ke 6.2. to 7.2. pe 8.2. la 9.2. su 10.2.

04.00 Ra­dio Suo­men Var­hai­saa­mu (x20)

Ra­dio Suo­men Var­hai­saa­mu

05.00 Ra­dio Suo­men var­hai­saa­mu (x3)

Ra­dio Suo­men var­hai­saa­mu (x3)

6

06.00 Y­le Uu­ti­set

06.05 A­lue­ra­dio

06.30 Suo­mi soi

07.00 Y­le Uu­ti­set

On­nen sä­vel (x2)

Suo­mi soi

07.10 A­lue­ra­dio (x10)

07.50 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

08.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

08.05 On­nen sä­vel

Onnen sävel. On­nit­te­le ys­tä­vää ja toi­vo muis­to­ja he­rät­tä­viä kap­pa­lei­ta.

Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

08.10 A­lue­ra­dio

08.30 Yle Uutiset alueeltasi.

08.10 Luon­to­ret­ki.

08.20 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

08.30 Min­na Pyy­kön maail­ma

08.55 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

9

09.00 Y­le Uu­ti­set

09.05 Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

09.10 A­lue­ra­dio

09.30 Yle Uutiset alueeltasi.

Ra­dio Suo­men lauan­tai: A­lue­ra­diot

Tar­ja När­hin Is­kel­mä­ra­dio

10.00 Ra­dio Suo­men Päi­vä (x20)

Janne Ahonen muistelee Matti Nykästä. THL:n tuore pääjohtaja hoidon tasosta. Valtiovarainministeriön madonluvut seuraavalle vaalikaudelle Matti Nykänen muistoissamme Radio pitää pintansa Rokotukset suojaavat jälleen hieman aiempaa paremmin tauteja vastaan Sosiaaliturvan kuumat perunat Onko Runeberg tuttu? Posti on vaikeuksissa lumen takia. Mitä tehdä vanhustenhuollon laiminlyönneille? Onko arkeologisten aarteiden palautus ajankohtaista? Taidetta myös laitoksiin Millaisia taide-elämyksiä tarjoaa sairaalan taidegalleria? Solju on modernia saamelaiskulttuuria. Puolueiden kannatussiirtymät, Elämä huippu-urheilun jälkeen Sovinto ennen käräjäoikeutta Mummodisko liikuttaa Merijää vaarassa, mutta vielä potkukelkalla pääsee Perustulokokeilun tulokset Yhteiskunnallinen yritys kantaa vastuunsa Suomalaista pelihistoriaa

Y­le Uu­ti­set

10.05 Ra­dio Suo­men lauan­tai: A­lue­ra­diot

Pek­ka Lai­neen Ih­me­maa

Pekka Laineen Ihmemaa. Pek­ka Lai­neen Ih­me­maas­sa mu­siik­ki ei o­le pie­ni äm­pä­ri, jos­sa on vä­hän vet­tä pols­ku­tel­ta­vak­si.

11.00 Ra­dio Suo­men lauan­tai: A­lue­ra­diot

Su­san­na Vai­nio­lan Pop­ra­dio

Ajassa liikkuvia popilmiöitä.
12

12.00 Y­le Uu­ti­set

12.05 Ra­dio Suo­men Päi­vä

Matti Nykäsen kuolema koskettaa. Autoveron poiston väitetty vihreys Marttojen ruokavinkit Miten nuoret innostuisivat eu-vaaleista? Etelä-Savosta Ferrarin talliin. Kannattava maatalous - miten se toteutetaan? Lukukaaos kirjastoissa. Lumitöitä ergonomisesti.

Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

Kan­san­ra­dio.

Lunta ja lompakoita

12.15 Ma­ha­mo­no­lo­ge­ja

12.25 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

12.40 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

12.45 Me­ri­sää

12.55 Ra­dio Suo­men Päi­vä

Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu (x2)

13.00 Paik­ka au­rin­gos­sa - lau­lu­ja Poh­jan­täh­den al­ta

Lehmukset kukkivat Berliinissä Olet maailmassa ainut Pohjoisten Tuulien Maa Tunti kotimaista musiikkia

Le­vy­lau­ta­kun­ta

Vieraina Kanerva ja Aleksanteri Hakaniemi. Vie­rai­na Ka­ner­va ja A­lek­san­te­ri Ha­ka­nie­mi.

13.30 Paik­ka au­rin­gos­sa

Paikka auringossa - lauluja Pohjantähden alta. Marko Maunuksela

13.55 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu (x3)

14.00 A­lue­ra­dio (x10)

14.30 Yle Uutiset alueeltasi. 15.30 Yle Uutiset alueeltasi. 14.30 Yle Uutiset alueeltasi. 15.30 Yle Uutiset alueeltasi. 14.30 Yle Uutiset alueeltasi. 15.30 Yle Uutiset alueeltasi. 14.30 Yle Uutiset alueeltasi. 15.30 Yle Uutiset alueeltasi. 14.30 Yle Uutiset alueeltasi. 15.30 Yle Uutiset alueeltasi.

Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu (x2)

Petri Rinne
15

15.20 Pop­pi­kou­lu

Poppikoulussa tieto on valttia, mutta tuurillakin selviää

15.50 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

16.00 Y­le Uu­ti­set

16.10 A­lue­ra­dio

16.30 Yle Uutiset alueeltasi.

Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

16.15 En­tis­ten nuor­ten sä­vel­lah­ja

Juontajana Juha-Pekka Taskinen. ENS (vä­li) o­ma toi­ve tai haas­te 16149 (0,40 e).

Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

16.50 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

17.00 Y­le Uu­ti­set

17.10 A­lue­ra­dio

Ra­dio Suo­men Il­ta

A­lue­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

17.15 En­tis­ten nuor­ten sä­vel­lah­ja

Entisten nuorten sävellahja. Juon­ta­ja­na Ju­ha-Pek­ka Tas­ki­nen. ENS (vä­li) o­ma toi­ve tai haas­te 16149 (0,40 e).

Ka­don­neen le­vyn met­säs­tä­jät (x2)

Tero Liete ja Pasi Hiihtola. Kadonneen levyn metsästäjät 0203-17600.

17.30 Pyö­reä pöy­tä

Matti Nykänen oli jo eläessään nostalgiaprojekti
18

18.00 Ra­dio Suo­men maa­nan­tai-il­ta

Ra­dio Suo­men Il­ta

Tunteiden tiistai leikittelee ja herkuttelee suomen kielellä

Luon­to-Suo­mi.

Luonto-Suomen talviretkeilyilta Lu­mi­nen tal­vi on lois­toai­kaa ret­kei­lyl­le.

Ra­dio Suo­men Il­ta

PS-ohjelman kulisseissa ja artistivieraana Juha Tapio

Pu­he­lin­lan­gat lau­laa

Sanna Pirkkalainen ja Heikki Tikkanen. Puh. 0203-17600 (Pu­he­lun hin­ta on 8,35 snt/pu­he­lu + 16,69 snt/min.

Se­ka­ha­ku

Kadetin ensikosketus ja tanssilavojen talkoolaiset

18.05 Ur­hei­lu­hul­lut

Minkälaisen perinnön Matti Nykänen jätti suomalaiselle urheilulle?

18.50 Me­ri­sää

18.55 Ra­dio Suo­men maa­nan­tai-il­ta

Tun­tei­den tiis­tai

Luon­to-Suo­mi.

Ra­dio Suo­men tors­tai-il­ta

Pu­he­lin­lan­gat lau­laa

Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

19.00 Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

19.05 Ra­dio Suo­men Il­ta

Matti Nykänen Radio Suomen kuuntelijoiden muistoissa Kuun­te­li­jat muis­te­le­vat sun­nun­tain ja maa­nan­tain vä­li­se­nä yö­nä e­des­men­nyt­tä Mat­ti Ny­käs­tä.

Tun­tei­den tiis­tai (x2)

Tunteiden tiistai. Juon­ta­ji­na Pau­la Jo­ki­mies ja Mar­kus Tu­ru­nen.

Luon­to-Suo­mi.

Luonto-Suomen talviretkeilyilta 0203-17600 Toi­mit­ta­ji­na Ol­li I­ha­mä­ki ja Ju­ha B­lom­berg.

Ra­dio Suo­men tors­tai-il­ta (x2)

Radio Suomen Ilta.

Pu­he­lin­lan­gat lau­laa (x2)

Puhelinlangat laulaa. San­na Pirk­ka­lai­nen ja Heik­ki Tik­ka­nen. Puh. 0203-17600 (Pu­he­lun hin­ta on 8,35 snt/pu­he­lu + 16,69 snt/min.) Teks­ti­vies­til­lä RS (vä­li) LAN­GAT toi­ve­le­vyn ni­mi nu­me­roon 16149 (0,40 e/vies­ti) y­le.fi/pu­he­lin­lan­gat­lau­laa

To­ni Laak­so­sen Lauan­tai­tans­sit

Täl­lä tans­si­lat­tial­la on ti­laa kai­kil­le! To­ni Laak­so­nen tar­joi­lee kat­tauk­sen ja­lan al­le me­ne­vää me­no­mu­siik­kia meil­tä ja maail­mal­ta - il­man vuo­si­ra­jot­tei­ta.

Kis­san­keh­to - Su­san­na Vai­nio­la

Blick Bassy palaa Kamerunin historiaan ja Hullu Ruusu setvii parisuhderiidat sääskitulilla. Lo­ma­pa­ra­tii­sis­sa, sam­ma­koi­den ja ki­hi­se­vän vii­da­kon kes­kel­lä pa­la­vat sääs­ki­tu­let ja pa­ri­suh­de­rii­dat lie­keh­ti­vät.

20.00 Ra­dio Suo­men maa­nan­tai-il­ta

Radio Suomen Ilta. Mil­lai­sia muis­to­ja si­nul­la on Mat­ti Ny­kä­ses­tä?

20.00 Met­sä­ra­dio.

Metsäradio Pih­kan tuok­sua ra­dioaal­loil­la. Ju­ha B­lom­berg

20.00 Ur­hei­lu­ra­dio

20.05 To­ni Laak­so­sen Lauan­tai­tans­sit

Täl­lä tans­si­lat­tial­la on ti­laa kai­kil­le! To­ni Laak­so­nen tar­joi­lee kat­tauk­sen ja­lan al­le me­ne­vää me­no­mu­siik­kia meil­tä ja maail­mal­ta - il­man vuo­si­ra­jot­tei­ta.

20.15 U­ni­raa­ti

U­ni­raa­ti ar­vioi kuu­li­joi­den ou­to­ja u­ni­maail­mo­ja. Ru­ben S­til­ler vie­rai­lee raa­dis­sa.

20.15 Puo­lue­joh­ta­jien kult­tuu­ri­kart­ta

Jussi Halla-aho arvostaa kuvataidetta ja kauniita taloja

20.45 Ra­dio Suo­men tors­tai-il­ta

Radio Suomen Ilta.

20.55 Tun­tei­den tiis­tai

21

21.00 Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

21.10 Y­le Uu­ti­set sel­ko­suo­mek­si

21.15 Päi­vä tun­nis­sa

Pop­pi­kou­lu

Poppikoulussa tieto on valttia, mutta tuurillakin selviää Lä­he­tä Viik­ko­ky­sy­myk­sen vas­taus o­soit­tee­seen pop­pi.

Kan­san­ra­dio.

Kuun­te­li­joi­den jut­tu­paik­ka - to­si­koil­le ja vei­ti­koil­le. (u) y­le.fi/kan­san­ra­dio

21.50 Me­ri­sää

21.55 Ra­dio Suo­men Il­ta

Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

22.00 Y­le Uu­ti­set

22.05 B­lues­mi­nis­te­ri E­sa Ku­lo­nie­mi

Teksasin teekutsut Ris­ti­tu­les­sa, sor­met ve­ril­lä ja muu­ten­kin heik­ko kon­dis.

Kant­ri­toh­to­ri Tep­po Nät­ti­lä

Tummapaahtoista Jaavaa, ding-dong-isukki ja kantrivalssia Tennesseestä. Myös Harri Marstio R.I.P. ja Reggie Young R.I.P.

Pol­la­ri - Rock-et­si­vä

Hud Huda Hoochie Koo. Dumari, Derringer, Nirvana & Kebnekajse 1. Du­ma­ri ja S­pu­get: Hu­da Hu­da (2019).

Kuun­te­li­jan lis­ta

Sari Nurmo, Helsinki. Ä­lä an­na it­seä­si ko­ko­naan e­des rak­kaal­le­si - hän ei luul­ta­vas­ti kes­täi­si si­tä!

Jo­ka­nie­men sä­vel­ra­dio

Mat­kal­la jos­sain mu­sii­kis­sa Ka­le­vi Pol­la­ri.

Suo­mi-rock - Jor­ma Hie­ta­mä­ki

Armotonta ja armollista menoa SE­PI KUM­PU­LAI­NEN - Ar­mo­ton­ta me­noa O­li­si­pa ai­ka­lail­la raa­ka ih­mis­koe, jos kuun­te­li­si kaik­ki Se­pi Kum­pu­lai­sen le­vyt­tä­mät kap­pa­leet yh­teen put­keen.

Kait­sun nurk­ka - Kai Ul­ma­nen

Radio Tonight

23.00 Yö­ra­dio

Maanantaina klo 23-24 Tiistaina klo 23-24

Toi­vei­den yö (x2)

Toiveiden yö - osa 1 Toiveiden yö - osa 2

Yö­ra­dio

Torstaina klo 23-24 Perjantaina klo 23-24 Lauantaina klo 23-24 Sunnuntaina klo 23-24
0

00.00 Yö­ra­dion Tun­ti 60-lu­kua

Yöradio - tunti 60-lukua

Yö­ra­dion Tun­ti 70-lu­kua

Yöradio - tunti 70-lukua

00.00 Yö­ra­dion Ka­sa­ri­tun­ti

Yöradio - Kasaritunti

Yö­ra­dion Y­sä­ri­tun­ti

Yöradio - Ysäritunti

Yö­ra­dion Tun­ti 2000-lu­kua

Yöradio - tunti 2000-lukua

Yö­ra­dion tun­ti bal­la­de­ja

Tunti balladeja

01.00 Paik­ka au­rin­gos­sa

Paikka auringossa - lauluja Pohjantähden alta. Marko Maunuksela

Paik­ka au­rin­gos­sa - lau­lu­ja Poh­jan­täh­den al­ta. Mar­ko Mau­nuk­se­la

Tun­ti ko­ti­mais­ta mu­siik­kia Mar­ko Mau­nuk­se­lan seu­ras­sa.

Le­vy­lau­ta­kun­ta

Vieraina Kanerva ja Aleksanteri Hakaniemi. Vie­rai­na Ka­ner­va ja A­lek­san­te­ri Ha­ka­nie­mi.

Yö­ra­dio

01.10 Luon­to­ret­ki.

01.20 Yö­ra­dio

01.30 Min­na Pyy­kön maail­ma

01.55 Yö­ra­dio

Yö­ra­dio

01.55 Yö­ra­dio

02.00 Su­san­na Vai­nio­lan Pop­ra­dio

B­lues­mi­nis­te­ri E­sa Ku­lo­nie­mi

Kant­ri­toh­to­ri Tep­po Nät­ti­lä

Yö­ra­dio

Suo­mi-rock - Jor­ma Hie­ta­mä­ki

Te­ro Lie­te - Rock­toi­mit­ta­jan il­lal­li­nen

Tar­ja När­hin Is­kel­mä­ra­dio

02.15 Pyö­reä pöy­tä

02.45 Yö­ra­dio

Yö­ra­dio

Yö­ra­dio

3

03.00 Se­ka­ha­ku

Kait­sun nurk­ka - Kai Ul­ma­nen

Kis­san­keh­to - Su­san­na Vai­nio­la

Pol­la­ri - Rock-et­si­vä

Pek­ka Lai­neen Ih­me­maa

Jo­ka­nie­men sä­vel­ra­dio

Kuun­te­li­jan lis­ta

03.50 Yö­ra­dio

Yö­ra­dio

Yö­ra­dio