Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 19.8. ti 20.8. ke 21.8. to 22.8. pe 23.8. la 24.8. su 25.8.
04.00 Ra­dio Suo­men Var­hai­saa­mu (x20) Ra­dio Suo­men Var­hai­saa­mu
05.00 Ra­dio Suo­men var­hai­saa­mu (x3) Ra­dio Suo­men var­hai­saa­mu (x3)
6 06.00 Y­le Uu­ti­set
06.05 Maa­kun­ta­ra­dio
06.30 Suo­mi soi
07.00 Y­le Uu­ti­set On­nen sä­vel (x2) Suo­mi soi
07.10 Maa­kun­ta­ra­dio
07.50 A­lue­ra­dio 07.50 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu
08.00 Y­le Uu­ti­set Y­le Uu­ti­set
08.05 On­nen sä­vel Onnen sävel. On­nit­te­le ys­tä­vää ja toi­vo muis­to­ja he­rät­tä­viä kap­pa­lei­ta. y­le. Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu
08.10 Maa­kun­ta­ra­dio Alueradio 08.10 Luon­to­ret­ki.
08.20 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu
08.30 Min­na Pyy­kön maail­ma
08.55 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu
9 09.00 Y­le Uu­ti­set
09.05 Ur­hei­lu­ra­dio
09.10 A­lue­ra­dio 09.30 Yle Uutiset alueeltasi. Ra­dio Suo­men lauan­tai: A­lue­ra­diot. Tar­ja När­hin Is­kel­mä­ra­dio Kotimaisen musiikin katselmus. Toi­mit­ta­ja­na Tar­ja När­hi.
10.00 Ra­dio Suo­men Päi­vä (x20) Studiossa Matti Ylönen. Radio Suomen päivä Studiossa Matti Ylönen. Y­le Uu­ti­set
10.05 Ra­dio Suo­men lauan­tai: A­lue­ra­diot. (x2) Pek­ka Lai­neen Ih­me­maa Pekka Laineen Ihmemaa. Pek­ka Lai­neen Ih­me­maas­sa mu­siik­ki ei o­le pie­ni äm­pä­ri, jos­sa on vä­hän vet­tä pols­ku­tel­ta­vak­si.
11.00 Su­san­na Vai­nio­lan Pop­ra­dio Ajassa liikkuvia popilmiöitä.
12 12.00 Y­le Uu­ti­set
12.05 Ra­dio Suo­men Päi­vä Studiossa Matti Ylönen. Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu Kan­san­ra­dio. Kansanradio Kuun­te­li­joi­den jut­tu­paik­ka - to­si­koil­le ja vei­ti­koil­le.
12.15 Sa­mas­sa pai­kas­sa
12.25 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu
12.40 Vii­kon luon­toää­ni
12.45 Me­ri­sää
12.55 Ra­dio Suo­men Päi­vä Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu (x2)
13.00 Paik­ka au­rin­gos­sa - lau­lu­ja Poh­jan­täh­den al­ta Tunti kotimaista musiikkia Tun­ti ko­ti­mais­ta mu­siik­kia Mar­ko Mau­nuk­se­lan seu­ras­sa. K­las­sik­ko­kä­rä­jät K­las­sik­ko­kä­rä­jil­lä vii­meis­tä ker­taa tä­nä ke­sä­nä pu­het­ta joh­taa ai­na niin ta­sa­puo­li­nen Ju­ha B­lom­berg.
13.30 Paik­ka au­rin­gos­sa Paikka auringossa - lauluja Pohjantähden alta. Marko Maunuksela 13.30 Maail­man­po­li­tii­kan ar­ki­päi­vää
13.55 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu (x4)
14.00 Maa­kun­ta­ra­dio Alueradio 14.30 Y­le Uu­ti­set a­lueel­ta­si. Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu (x2)
15 15.00 A­lue­ra­dio 15.30 Yle Uutiset alueeltasi.
15.40 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu (x2)
16.00 Y­le Uu­ti­set
16.10 Maa­kun­ta­ra­dio Alueradio Ur­hei­lu­ra­dio
16.15 En­tis­ten nuor­ten sä­vel­lah­ja ENS (vä­li) o­ma toi­ve tai haas­te 16149 (0,40 e). y­le.fi/ens Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu
16.30 Sun­nun­tai­vie­ras
16.50 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu
17.00 Y­le Uu­ti­set
17.10 Maa­kun­ta­ra­dio Alueradio Ra­dio Suo­men Il­ta Maa­kun­ta­ra­dio Alueradio Ur­hei­lu­ra­dio
17.15 En­tis­ten nuor­ten sä­vel­lah­ja Entisten nuorten sävellahja. ENS (vä­li) o­ma toi­ve tai haas­te 16149 (0,40 e). y­le.fi/ens Ka­don­neen le­vyn met­säs­tä­jät (x2) Pekka Laine ja Veli Kauppinen. Kadonneen levyn metsästäjät 0203-17600.
18 18.00 Ra­dio Suo­men maa­nan­tai-il­ta Mu­siik­ki-il­ta Luon­toil­ta Luontoilta 21.8.2019 A­sian­tun­ti­joi­na Hei­di Kin­nu­nen, Ju­ha Laak­so­nen, Jaak­ko Kull­berg, A­ri Sau­ra ja Hen­ry Vä­re. Ra­dio Suo­men tors­tai-il­ta Pu­he­lin­lan­gat lau­laa Puh. 0203-17600 (Pu­he­lun hin­ta on 8,35 snt/pu­he­lu + 16,69 snt/min. Se­ka­ha­ku Rau­tai­san­nos tans­sit­ta­van is­kel­mä­mu­sii­kin ys­tä­vil­le.
18.05 Ur­hei­lu­hul­lut Urheilun kuumat puheenaiheet 18.05 Bii­si­pa­to­lo­gi
18.20 Ra­dio Suo­men tors­tai-il­ta
18.30 Keik­kae­lä­mää
18.45 Ra­dio Suo­men tors­tai-il­ta
18.50 Me­ri­sää
18.55 Ra­dio Suo­men maa­nan­tai-il­ta Mu­siik­ki-il­ta Luon­toil­ta Ra­dio Suo­men tors­tai-il­ta Pu­he­lin­lan­gat lau­laa Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu
19.00 Ur­hei­lu­ra­dio
19.05 Muu­tok­sen mat­kao­pas Mu­siik­ki-il­ta Juon­ta­ji­na Kai Kos­ta­mo ja Ka­ti Lah­ti­nen. Luon­toil­ta Luontoilta 0203-17600. A­sian­tun­ti­joi­na Hei­di Kin­nu­nen, Ju­ha Laak­so­nen, Jaak­ko Kull­berg, A­ri Sau­ra ja Hen­ry Vä­re. Juon­ta­ja­na Min­na Pyyk­kö. Ra­dio Suo­men tors­tai-il­ta (x2) Radio Suomen Ilta. Juon­ta­ja­na Ol­ga Ke­to­nen. Pu­he­lin­lan­gat lau­laa (x2) Puhelinlangat laulaa. Puh. 0203-17600 (Pu­he­lun hin­ta on 8,35 snt/pu­he­lu + 16,69 snt/min.) Teks­ti­vies­til­lä RS (vä­li) LAN­GAT toi­ve­le­vyn ni­mi nu­me­roon 16149 (0,40 e/vies­ti) y­le.fi/pu­he­lin­lan­gat­lau­laa To­ni Laak­so­sen Lauan­tai­tans­sit Bob Marley, Irwin Goodman, Alan Jackson, A.Aallon Rytmiorkesteri ja kumppanit Hie­man e­ri­lai­set lauan­tai­tans­sit! A. Kis­san­keh­to - Su­san­na Vai­nio­la Kissankehto - Susanna Vainiola. Hem­mot­te­lu­mu­siik­kia ja lau­lun mit­tai­sia ta­ri­noi­ta tar­joi­lee mu­siik­ki­toi­mit­ta­ja Su­san­na Vai­nio­la.
20.00 Ra­dio Suo­men maa­nan­tai-il­ta Radio Suomen Ilta. Ra­dio Suo­men Il­ta Met­sä­ra­dio. Metsäradio Pih­kan tuok­sua ra­dioaal­loil­la. 20.00 Ur­hei­lu­ra­dio
20.05 To­ni Laak­so­sen Lauan­tai­tans­sit Kaija Koo, Coolio, Pet Shop Boys, Finlanders ja kumppanit Hie­man e­ri­lai­set lauan­tai­tans­sit! Te­ro Lie­te - Rock­toi­mit­ta­jan il­lal­li­nen Mu­sii­kiil­li­nen il­lal­lis­pöy­tä, jos­ta löy­tyy pai­koin tu­ke­vam­paa­kin pur­ta­vaa.
20.20 Sa­noi­tet­tu ke­sä Mariska: Kesä on lupaus, joka tulee loppumaan
20.45 Ra­dio Suo­men tors­tai-il­ta Radio Suomen Ilta.
21 21.00 Ur­hei­lu­ra­dio
21.10 Y­le Uu­ti­set sel­ko­suo­mek­si
21.15 Päi­vä tun­nis­sa Kan­san­ra­dio. Kuun­te­li­joi­den jut­tu­paik­ka - to­si­koil­le ja vei­ti­koil­le. (u) y­le.fi/kan­san­ra­dio
21.40 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu
21.50 Me­ri­sää
21.55 Ra­dio Suo­men Il­ta Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu
22.00 Y­le Uu­ti­set
22.05 B­lues­mi­nis­te­ri E­sa Ku­lo­nie­mi yle. fi/b­lues­mi­nis­te­ri Kant­ri­toh­to­ri Tep­po Nät­ti­lä Juurimusiikkia laajalla skaalalla. Pol­la­ri - Rock-et­si­vä O­li­pa ker­ran rock'n'roll, ei­kä se mi­hin­kään ka­don­nut. Rock-et­si­vä löy­tää. Kuun­te­li­jan lis­ta Oh­jel­ma o­man e­lä­män­sä mu­siik­ki­toi­mit­ta­jil­le. Juon­ta­ja­na Jos­per K­nu­tas. Jo­ka­nie­men sä­vel­ra­dio Matkalla jossain musiikissa Kalevi Pollari Mat­kal­la jos­sain mu­sii­kis­sa Ka­le­vi Pol­la­ri. Suo­mi-rock - Jor­ma Hie­ta­mä­ki Mu­siik­kia suo­mi­ro­kin al­ku­hä­mä­räs­tä tä­hän päi­vään. Le­vy­jen vä­lis­sä a­sioi Jor­ma Hie­ta­mä­ki. Au­lan­tai - Kai Ul­ma­nen Lä­pi ke­sän Ra­dio Suo­men vii­kon­lo­pus­sa viih­dyt­tää Ul­ma­sen Au­lan­tai. Peh­mo­jat­sia, si­sus­tus­mu­siik­kia ja rau­kean si­ni­siä sä­ve­liä ke­säil­taan.
23.00 Yö­ra­dio Maanantaina klo 23-24 Tiistaina klo 23-24 Keskiviikkona klo 23-24 Torstaina klo 23-24 Perjantaina klo 23-24 Lauantaina klo 23-24 Sunnuntaina klo 23-24
0 00.00 Toi­vei­den yö
01.00 Paik­ka au­rin­gos­sa Paikka auringossa - lauluja Pohjantähden alta. Marko Maunuksela Tun­ti ko­ti­mais­ta mu­siik­kia Mar­ko Mau­nuk­se­lan seu­ras­sa. K­las­sik­ko­kä­rä­jät K­las­sik­ko­kä­rä­jil­lä vii­meis­tä ker­taa tä­nä ke­sä­nä pu­het­ta joh­taa ai­na niin ta­sa­puo­li­nen Ju­ha B­lom­berg. Yö­ra­dio
01.20 Yö­ra­dio
01.55 Yö­ra­dio Yö­ra­dio (x2) Yö­ra­dio 01.55 Yö­ra­dio
02.00 Y­le Uu­ti­set 02.00 Suo­mi-rock - Jor­ma Hie­ta­mä­ki Y­le Uu­ti­set
02.15 Pyö­reä pöy­tä
02.45 Yö­ra­dio
3 03.00 Se­ka­ha­ku Y­le Uu­ti­set
03.50 Yö­ra­dio 03.50 Yö­ra­dio