Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 5.8. ti 6.8. ke 7.8. to 8.8. pe 9.8. la 10.8. su 11.8.
04.00 Ra­dio Suo­men Var­hai­saa­mu (x20) Ra­dio Suo­men Var­hai­saa­mu
05.00 Ra­dio Suo­men var­hai­saa­mu (x3) Ra­dio Suo­men var­hai­saa­mu (x3)
6 06.00 Y­le Uu­ti­set
06.05 Maa­kun­ta­ra­dio
06.30 Suo­mi soi
07.00 Y­le Uu­ti­set On­nen sä­vel (x2) Suo­mi soi
07.10 Maa­kun­ta­ra­dio
07.50 A­lue­ra­dio 07.50 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu
08.00 Y­le Uu­ti­set Y­le Uu­ti­set
08.05 On­nen sä­vel Onnen sävel. On­nit­te­le ys­tä­vää ja toi­vo muis­to­ja he­rät­tä­viä kap­pa­lei­ta. Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu
08.10 Maa­kun­ta­ra­dio Alueradio 08.10 Luon­to­ret­ki.
08.20 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu
08.30 Min­na Pyy­kön maail­ma
08.55 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu
9 09.00 Y­le Uu­ti­set
09.05 Ur­hei­lu­ra­dio
09.10 A­lue­ra­dio 09.30 Yle Uutiset alueeltasi. Ra­dio Suo­men lauan­tai: A­lue­ra­diot. Huomentapäivää Pirkanmaa! Tar­ja När­hin Is­kel­mä­ra­dio Virve Rosti on voimissaan
10.00 Ra­dio Suo­men Päi­vä (x20) Yhdysvaltojen viikonlopun joukkosurmat Muksuja ja mukuloita Kupittaalla Linnut pitävät luomusta Minkälaista on kaunis politiikka? Minne veronpalautukset? Opetushallitus kertoo mietteitään koulujen alkamisesta Pitääkö suomalaisten koulutuksen tasosta olla huolissaan? Kasvutilanne, Lääkkeiden pullonkaulat Kanamunilla dementiariskiä pienentämään? Liikenteessä monta vaaraa ompi eessä Vanhempien koulutaidot Painetuista oppikirjoista eroon Puoluekannatuksen liikkeet, Mainostamisen rajat Porissa suuri tietomurto, Abbey Road: kuva ja musiikki Liikkeellä: Veripalvelu ja näyttävät rekat Havaintoja vieraslajeista ja merialueilta Mitä omasta kotiseudusta on hyvä tietää? Mikä on askarruttanut kesäduunareita? Terveellistä syötävää koululaisille. Meripelastajan on oltava nopea. Y­le Uu­ti­set
10.05 Ra­dio Suo­men lauan­tai: A­lue­ra­diot. (x2) Huomentapäivää Pirkanmaa! Elokuista aamupäivää Pirkanmaa! Pek­ka Lai­neen Ih­me­maa Paleface tuo tuliaisiksi sanat, sävelet ja kokonaisen historian
11.00 Su­san­na Vai­nio­lan Pop­ra­dio Iggy Pop nousee aalloista kuin Bond-tyttö ja Pyhimys poistuu paikalta helikopterilla
12 12.00 Y­le Uu­ti­set
12.05 Ra­dio Suo­men Päi­vä Miten kauppa käy? Keittiöiden uusinta uutta, Hiroshiman vuosipäivä Meripelastus rahapulassa Maankäytön valinnat ovat ilmastoratkaisuja Maahanmuuttajayrittäjä tuo palan kulttuuriaan uuteen kotimaahan Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu Kan­san­ra­dio. ...Perjantai, saunantai, kansanradiotai!
12.15 E­rään maa­ti­lan lop­pu
12.25 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu
12.40 Vii­kon luon­toää­ni
12.45 Me­ri­sää
12.55 Ra­dio Suo­men Päi­vä Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu (x2)
13.00 Paik­ka au­rin­gos­sa - lau­lu­ja Poh­jan­täh­den al­ta Vuodet elämää on Noin kello seitsemän Oi tuntematon Eksynyt kokonaan oon Hasta manana K­las­sik­ko­kä­rä­jät K­las­sik­kos­ta­tuk­sen et­sin­tä ke­sä­lauan­tais­sa jat­kuu taas K­las­sik­ko­kä­rä­jil­lä.
13.30 Paik­ka au­rin­gos­sa Paikka auringossa - lauluja Pohjantähden alta. Marko Maunuksela 13.30 Maail­man­po­li­tii­kan ar­ki­päi­vää
13.55 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu (x4)
14.00 Maa­kun­ta­ra­dio Alueradio 14.30 Y­le Uu­ti­set a­lueel­ta­si. Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu (x2) Marko Miettinen
15 15.00 A­lue­ra­dio 15.30 Yle Uutiset alueeltasi.
15.20 Mu­siik­ki­mat­ka maail­mal­le
15.40 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu (x2)
16.00 Y­le Uu­ti­set
16.10 Maa­kun­ta­ra­dio Alueradio Ur­hei­lu­ra­dio
16.15 En­tis­ten nuor­ten sä­vel­lah­ja Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu
16.30 Sun­nun­tai­vie­ras
16.50 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu
17.00 Y­le Uu­ti­set
17.10 Maa­kun­ta­ra­dio Alueradio Ra­dio Suo­men Il­ta Maa­kun­ta­ra­dio Alueradio Ur­hei­lu­ra­dio
17.15 En­tis­ten nuor­ten sä­vel­lah­ja Entisten nuorten sävellahja. Juon­ta­ja­na Pet­ri Rin­ne. ENS (vä­li) o­ma toi­ve tai haas­te 16149 (0,40 e). Ka­don­neen le­vyn met­säs­tä­jät (x2) Pasi Hiihtola ja Kalevi Pollari. Kadonneen levyn metsästäjät 0203-17600.
17.30 Sun­nun­tai­vie­ras
17.50 Ra­dio Suo­men Il­ta
18 18.00 Ra­dio Suo­men maa­nan­tai-il­ta Ra­dio Suo­men Il­ta Rauhanturvaajailta Luon­to-Suo­mi Luonto-Suomen matoilta Kas­te­lie­ro voi e­lää y­li 10-vuo­tiaak­si ja puo­lus­tau­tues­saan se ruik­kaa ras­taan sil­mil­le kar­koit­ta­van ent­syy­mi­suih­kun. Ra­dio Suo­men tors­tai-il­ta Pu­he­lin­lan­gat lau­laa Se­ka­ha­ku Tytöt ja kylät Lo­ma­reis­suil­la on taas näh­ty mon­ta ky­lää ja ta­vat­tu ken­ties tyt­tö­jä­kin.
18.05 Ur­hei­lu­hul­lut Selostajalegendan muistilapussa on yksinkertainen ohje: "Ole hiljaa" 18.05 Bii­si­pa­to­lo­gi
18.20 Ra­dio Suo­men tors­tai-il­ta
18.30 Keik­kae­lä­mää
18.45 Ra­dio Suo­men tors­tai-il­ta
18.50 Me­ri­sää
18.55 Ra­dio Suo­men maa­nan­tai-il­ta Rau­han­tur­vaa­jail­ta Luon­to-Suo­mi Ra­dio Suo­men tors­tai-il­ta Pu­he­lin­lan­gat lau­laa Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu
19.00 Ur­hei­lu­ra­dio
19.05 Muu­tok­sen mat­kao­pas Mistä tunnistan, että elämäni kaipaa uutta suuntaa? Ra­dio Suo­men maa­nan­tai-il­lois­sa syk­sy o­mis­te­taan e­lä­män­laa­dun ko­hot­ta­mi­sel­le. Rau­han­tur­vaa­jail­ta Lä­he­tyk­ses­sä mu­ka­na ta­ri­noi­ta 63 vuo­den a­jal­ta jo­ka puo­lel­ta maail­man k­rii­si­pe­säk­keis­tä. Luon­to-Suo­mi Luonto-Suomen matoilta 0203-17600. Luon­to-Suo­men ma­toil­las­sa pe­reh­dy­tään kieh­to­viin maan ma­to­siin. Ra­dio Suo­men Il­ta Viivi Pumpanen: Some korostaa pinnallisia asioita ja voi luoda vääristyneen kuvan todell​isuudesta​ Pu­he­lin­lan­gat lau­laa (x2) Puhelinlangat laulaa. Pet­ri Rin­ne ja Heik­ki Tik­ka­nen. Puh. 0203-17600 (Pu­he­lun hin­ta on 8,35 snt/pu­he­lu + 16,69 snt/min.) Teks­ti­vies­til­lä RS (vä­li) LAN­GAT toi­ve­le­vyn ni­mi nu­me­roon 16149 (0,40 e/vies­ti) y­le.fi/pu­he­lin­lan­gat­lau­laa To­ni Laak­so­sen Lauan­tai­tans­sit Mikko Alatalo, Kari Tapio, Sade, Nek ja kumppanit Hie­man e­ri­lai­set lauan­tai­tans­sit! Kis­san­keh­to - Su­san­na Vai­nio­la Laura Sippola laulaa Leinoa, mutta Julie Delpy tahtoo vain tanssia Hai­keus ke­sän ly­hyy­des­tä ja mei­kä­läi­nen me­lan­ko­li­suus saat­ta­vat ol­la sit­ten­kin hy­viä a­sioi­ta, poh­tii Su­san­na Vai­nio­la le­vy­pi­non­sa ää­rel­lä.
20.00 Ra­dio Suo­men maa­nan­tai-il­ta Radio Suomen Ilta. Ma­ria Jyr­käs Ra­dio Suo­men Il­ta Petri Rinne Met­sä­ra­dio. Metsäradio Pih­kan tuok­sua ra­dioaal­loil­la. Mai­ja Sal­mi­nen Ra­dio Suo­men tors­tai-il­ta Radio Suomen Ilta. 20.00 Ur­hei­lu­ra­dio
20.05 To­ni Laak­so­sen Lauan­tai­tans­sit Sylvester Stallone, Don Johnson, Amii Stewart, Mikko Mäkeläinen ja kumppanit Hie­man e­ri­lai­set lauan­tai­tans­sit! Te­ro Lie­te - Rock­toi­mit­ta­jan il­lal­li­nen Kalastusta maalaismaisemissa ja jos on kaloja, on myös kissoja.
20.20 Län­si­mai­sen si­vis­tyk­sen 10 kau­pun­kia Kokemuksia ja tarinoita. His­to­riaa ja tä­tä päi­vää. 20.20 Sa­noi­tet­tu ke­sä Tomi Kontio: Valo ja vesi tekevät kesän myös tekstissä
20.45 Ra­dio Suo­men Il­ta 20.45 Ra­dio Suo­men tors­tai-il­ta Radio Suomen Ilta.
21 21.00 Ur­hei­lu­ra­dio
21.10 Y­le Uu­ti­set sel­ko­suo­mek­si
21.15 Päi­vä tun­nis­sa Mu­siik­ki­mat­ka maail­mal­le Itävalta E­ko­lo­gi­sia ja e­ko­no­mi­sia ke­sä­lo­ma­mat­ko­ja. Kan­san­ra­dio. Kuun­te­li­joi­den jut­tu­paik­ka - to­si­koil­le ja vei­ti­koil­le. (u) y­le.fi/kan­san­ra­dio
21.40 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu
21.50 Me­ri­sää
21.55 Ra­dio Suo­men Il­ta Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu
22.00 Y­le Uu­ti­set
22.05 B­lues­mi­nis­te­ri E­sa Ku­lo­nie­mi Karun sellin kaikuja Aa­miai­sek­si mai­toa ja lei­pää, päi­väl­li­sek­si sa­ma toi­sin päin ja lou­nas on ri­kos ih­mi­syyt­tä koh­taan. Kant­ri­toh­to­ri Tep­po Nät­ti­lä Viva Roots'n'Roll! Kuningas Las Vegasissa! Pol­la­ri - Rock-et­si­vä Pollari - Rock-etsivä. Sun hommas on. Jonathan Wilson,Litku Klemetti,Teenage Idols,Fanny,The Who,Pave Maijanen,The Boys,The Cure Kuun­te­li­jan lis­ta Anne Virolainen, Helsinki. Hel­pot­tai­si­ko kau­pas­sa­käyn­tiä jos e­lin­tar­vik­kei­den ter­veys­vai­ku­tuk­set o­li­si mer­kit­ty pak­kauk­siin sel­keäm­min? Jo­ka­nie­men sä­vel­ra­dio Matkalla jossain musiikissa Kalevi Pollari.Kaoma,Eki Liikanen,Lasse Mårtenson,Saimaa,Wigwam,Rastakarai Suo­mi-rock - Jor­ma Hie­ta­mä­ki Maarit ja Sam, Pelle ja Taiska, Hector ja Ismo Kait­sun nurk­ka - Kai Ul­ma­nen Some fun out of life No 1. Paul & Lin­da Mc­Cart­ney - Unc­le Al­bert/Ad­mi­ral Hal­sey No 2. Mud - S­ha­ke Ratt­le & Roll/See You La­ter Al­li­ga­tor No 3. Hur­ri­ga­nes - Per­fi­dia/Mr.
23.00 Yö­ra­dio Maanantaina klo 23-24 Tiistaina klo 23-24 Keskiviikkona klo 23-24 Torstaina klo 23-24 Perjantaina klo 23-24 Lauantaina klo 23-24 Sunnuntaina klo 23-24
0 00.00 Toi­vei­den yö
01.00 Paik­ka au­rin­gos­sa Paikka auringossa - lauluja Pohjantähden alta. Marko Maunuksela Tun­ti ko­ti­mais­ta mu­siik­kia Mar­ko Mau­nuk­se­lan seu­ras­sa. K­las­sik­ko­kä­rä­jät K­las­sik­kos­ta­tuk­sen et­sin­tä ke­sä­lauan­tais­sa jat­kuu taas K­las­sik­ko­kä­rä­jil­lä. Yö­ra­dio
01.10 Luon­to­ret­ki.
01.20 Yö­ra­dio
01.30 Min­na Pyy­kön maail­ma
01.55 Yö­ra­dio Yö­ra­dio (x2) Yö­ra­dio 01.55 Yö­ra­dio
02.00 E­lä­mä­ni ää­ni­rai­ta B­lues­mi­nis­te­ri E­sa Ku­lo­nie­mi Kant­ri­toh­to­ri Tep­po Nät­ti­lä 02.00 Suo­mi-rock - Jor­ma Hie­ta­mä­ki Ve­li Kaup­pi­sen ke­sä­ro­mans­si Tar­ja När­hin Is­kel­mä­ra­dio
02.15 Sa­noi­tet­tu ke­sä
02.45 Yö­ra­dio
3 03.00 Se­ka­ha­ku Le­po­puls­si Kis­san­keh­to - Su­san­na Vai­nio­la Pol­la­ri - Rock-et­si­vä Pek­ka Lai­neen Ih­me­maa Jo­ka­nie­men sä­vel­ra­dio Kuun­te­li­jan lis­ta
03.50 Yö­ra­dio Yö­ra­dio