Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 29.7. ti 30.7. ke 31.7. to 1.8. pe 2.8. la 3.8. su 4.8.
04.00 Ra­dio Suo­men Var­hai­saa­mu (x20) Ra­dio Suo­men Var­hai­saa­mu
05.00 Ra­dio Suo­men var­hai­saa­mu (x3) Ra­dio Suo­men var­hai­saa­mu (x3)
6 06.00 Y­le Uu­ti­set
06.05 Maa­kun­ta­ra­dio
06.30 Suo­mi soi
07.00 Y­le Uu­ti­set On­nen sä­vel (x2) Suo­mi soi
07.10 Maa­kun­ta­ra­dio
07.50 A­lue­ra­dio 07.50 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu
08.00 Y­le Uu­ti­set Y­le Uu­ti­set
08.05 On­nen sä­vel Onnen sävel. On­nit­te­le ys­tä­vää ja toi­vo muis­to­ja he­rät­tä­viä kap­pa­lei­ta. Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu
08.10 Maa­kun­ta­ra­dio Alueradio 08.10 Luon­to­ret­ki.
08.20 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu
08.30 Min­na Pyy­kön maail­ma
08.55 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu
9 09.00 Y­le Uu­ti­set
09.05 Ur­hei­lu­ra­dio
09.10 A­lue­ra­dio 09.30 Yle Uutiset alueeltasi. A­lue­ra­dio Ra­dio Suo­men lauan­tai: A­lue­ra­diot. Tar­ja När­hin Is­kel­mä­ra­dio Kesäiskelmäradio
09.30 Y­le Uu­ti­set Jy­väs­ky­lä 09:30
09.35 A­lue­ra­dio
10.00 Ra­dio Suo­men Päi­vä (x20) Veronpalautukset ja twitter-pohdintaa Kultasakaali Suomessa Mitä mieltä uusista lajeista luonnossa? Mitä on kaunista? Radio Suomen päivä Studiossa Matti Ylönen. Miksi sukuriita on uusi rikostyyppi? Syyrian sota jatkuu Turismi vilkkaimmillaan Opettajat valmistautuvat kouluvuoteen ja tapaavat kollegoita muista maista Amerikkalaisräppäri oikeudessa Ruotsissa, Telakkaomistusta kotiin Päivä Pointissa Kirjaston tulevaisuus Kirjailijakoulutus uudistuu Kortsufillareilla ehkäisyvalistusta Maksuton viisumi Pietariin, Suomen turvallisuustilanne komentajan silmin Viikonloppu on yhtä rallia monin järjestelyin Torven historiaa ja Pyhä akustisesti Assembly kerää tietokoneharrastajat, Uniraati arvottaa unet Y­le Uu­ti­set
10.05 Ra­dio Suo­men lauan­tai: A­lue­ra­diot. (x2) Pek­ka Lai­neen Ih­me­maa Lionel Richie, Egotrippi, Kaseva ja The Beatles unelmoivat harmonisemmasta maailmasta
11.00 E­lä­mä­ni ää­ni­rai­ta Jussi-Pekka Rantanen oli seurakuntanuori, jonka kasettisoittimessa raikasi Europe
12 Y­le Uu­ti­set
12.05 Ra­dio Suo­men Päi­vä Orivarsat opettelemassa hevosen tavoille Studiossa Matti Ylönen. Imatra - KHL treenaamisen kaupunki, Demokraatit kilpasilla Apua taisteluun tietotekniikan kanssa Unien tulkintaa ja arvostelua ja sitten Kunkkarien kaviouralle Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu Kan­san­ra­dio. Koira-ajokortti täysin turha ja savolaiset siivoaa Helsingin paskat
12.15 E­rään maa­ti­lan lop­pu
12.25 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu
12.40 Vii­kon luon­toää­ni
12.45 Me­ri­sää
12.55 Ra­dio Suo­men Päi­vä Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu (x2)
13.00 Paik­ka au­rin­gos­sa - lau­lu­ja Poh­jan­täh­den al­ta Tunti kotimaista musiikkia Tun­ti ko­ti­mais­ta mu­siik­kia Mar­ko Mau­nuk­se­lan seu­ras­sa. K­las­sik­ko­kä­rä­jät K­las­sik­ko­kä­rä­jien tuo­ma­ris­tos­sa is­tu­vat tä­nään ar­moi­tet­tu ki­ta­ra­san­ka­ri I­le Kal­lio ja kak­si Hur­ri­ga­nes-fa­nia, ni­mit­täin E­sa E­lo­ran­ta ja Su­san­na Vai­nio­la.
13.30 Paik­ka au­rin­gos­sa Paikka auringossa - lauluja Pohjantähden alta. Marko Maunuksela 13.30 Maail­man­po­li­tii­kan ar­ki­päi­vää
13.55 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu (x4)
14.00 Maa­kun­ta­ra­dio Alueradio 14.30 Y­le Uu­ti­set a­lueel­ta­si. Y­le Uu­ti­set Maa­kun­ta­ra­dio Alueradio 14.30 Y­le Uu­ti­set a­lueel­ta­si. Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu (x2) Markus Turunen
15 15.00 A­lue­ra­dio 15.30 Yle Uutiset alueeltasi.
15.40 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu (x2)
16.00 Y­le Uu­ti­set
16.10 Maa­kun­ta­ra­dio Alueradio Ur­hei­lu­ra­dio
16.15 En­tis­ten nuor­ten sä­vel­lah­ja Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu
16.30 Sun­nun­tai­vie­ras
16.50 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu
17.00 Y­le Uu­ti­set
17.10 Maa­kun­ta­ra­dio Alueradio Ra­dio Suo­men Il­ta Maa­kun­ta­ra­dio Alueradio Ur­hei­lu­ra­dio
17.15 En­tis­ten nuor­ten sä­vel­lah­ja Entisten nuorten sävellahja. Juon­ta­ja­na Ja­ri Ve­sa. ENS (vä­li) o­ma toi­ve tai haas­te 16149 (0,40 e). Ka­don­neen le­vyn met­säs­tä­jät (x2)
17.30 Sun­nun­tai­vie­ras
17.50 Ra­dio Suo­men Il­ta
18 18.00 Ra­dio Suo­men maa­nan­tai-il­ta Mu­siik­kia su­ku­lais­ten kes­ken Toimittajana Maija Salminen. Luon­to-Suo­mi Pölyttäjäilta Ke­säl­lä hyön­teis­maail­man pö­ri­nä ja su­ri­na käy kii­vaa­na. Ra­dio Suo­men tors­tai-il­ta Pu­he­lin­lan­gat lau­laa Se­ka­ha­ku Radiossa Suomi eikä paina luomi
18.05 Ur­hei­lu­hul­lut Urheilun kuumat puheenaiheet 18.05 Bii­si­pa­to­lo­gi
18.20 Ra­dio Suo­men tors­tai-il­ta
18.30 Keik­kae­lä­mää
18.45 Ra­dio Suo­men tors­tai-il­ta
18.50 Me­ri­sää
18.55 Ra­dio Suo­men maa­nan­tai-il­ta Mu­siik­kia su­ku­lais­ten kes­ken Luon­to-Suo­mi Ra­dio Suo­men tors­tai-il­ta Pu­he­lin­lan­gat lau­laa Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu
19.00 Ur­hei­lu­ra­dio
19.05 Sau­na­päi­vä Saunapäivän karonkka Sau­naa on juh­lit­tu ko­ko ke­sä! On ai­ka ni­put­taa ko­ke­muk­set yh­teen: mi­tä Go­gil­le oi­keas­ti Ve­nä­jäl­lä ta­pah­tui, kun ka­me­rat sam­mui­vat? Mu­siik­kia su­ku­lais­ten kes­ken Toimittajana Maija Salminen. Luon­to-Suo­mi Luonto-Suomi: Pölyttäjäilta 0203-17600 Ke­säl­lä hyön­teis­maail­man pö­ri­nä ja su­ri­na käy kii­vaa­na. Ra­dio Suo­men Il­ta Miten lauluyhtye Rajaton on luonut hioutuneen yhteissointinsa? Lau­luyh­tye Ra­jat­to­man ta­va­ra­merk­ki­nä voi­daan pi­tää ti­mant­tis­ta soin­tia ja lau­la­jien per­soo­nal­li­sia soo­lo­suo­ri­tuk­sia. Pu­he­lin­lan­gat lau­laa (x2) Puhelinlangat laulaa. To­ni Laak­so­sen Lauan­tai­tans­sit Meiju Suvas, Stromae, Virve Rosti, Abba ja kumppanit Hie­man e­ri­lai­set lauan­tai­tans­sit! Kis­san­keh­to - Su­san­na Vai­nio­la Ihanista naisista, yksisarvisista ja ankeriaista
20.00 Mik­ko Ke­kä­läi­sen Sau­na­päi­vä Ra­dio Suo­men Il­ta Maija Salminen Met­sä­ra­dio. Metsäradio Pih­kan tuok­sua ra­dioaal­loil­la. Mar­kus Tu­ru­nen Ra­dio Suo­men tors­tai-il­ta Radio Suomen Ilta. 20.00 Ur­hei­lu­ra­dio
20.05 To­ni Laak­so­sen Lauan­tai­tans­sit The Beatles, Danny, Nisa Soraya, When In Rome ja kumppanit Hie­man e­ri­lai­set lauan­tai­tans­sit! Ve­li Kaup­pi­sen ke­sä­ro­mans­si Kesäromanssin loppu Manc­hes­te­rin 80- ja 90-lu­ku­jen k­lu­bi­kult­tuu­ris­ta ker­to­vat kir­jat vie­vät a­ja­tuk­set nuo­ruu­teen ja jää­hy­väi­sik­si kuu­lem­me eh­kä maail­man kau­neim­man lau­lun.
20.20 Län­si­mai­sen si­vis­tyk­sen 10 kau­pun­kia Kokemuksia ja tarinoita. His­to­riaa ja tä­tä päi­vää. 20.20 Sa­noi­tet­tu ke­sä Anni Kytömäki: Välivuodenajat tarjoavat levollisuutta
20.30 Ra­dio Suo­men maa­nan­tai-il­ta Radio Suomen Ilta. Riik­ka Port­ti­la
20.45 Ra­dio Suo­men Il­ta 20.45 Ra­dio Suo­men tors­tai-il­ta Radio Suomen Ilta.
21 21.00 Ur­hei­lu­ra­dio Y­le Uu­ti­set Ur­hei­lu­ra­dio
21.05 Y­le Uu­ti­set sel­ko­suo­mek­si Y­le Uu­ti­set sel­ko­suo­mek­si
21.15 Päi­vä tun­nis­sa Päi­vä tun­nis­sa sum­maa ja taus­toit­taa päi­vän uu­ti­sia ja pu­hee­nai­hei­ta. 21.15 Päi­vä tun­nis­sa Päivä tunnissa. Kan­san­ra­dio. Kuun­te­li­joi­den jut­tu­paik­ka - to­si­koil­le ja vei­ti­koil­le. (u) y­le.fi/kan­san­ra­dio
21.40 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu
21.50 Me­ri­sää 21.50 Me­ri­sää
21.55 Ra­dio Suo­men Il­ta 21.55 Ra­dio Suo­men Il­ta Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu
22.00 Y­le Uu­ti­set 22.00 Y­le Uu­ti­set
22.05 B­lues­mi­nis­te­ri E­sa Ku­lo­nie­mi yle. fi/b­lues­mi­nis­te­ri 22.05 Pol­la­ri. Rock-et­si­vä Veden varassa 1. Sc­rea­ming B­lue Mes­siahs: S­weet wa­ter pools (1987) 2. Dr. Kuun­te­li­jan lis­ta Esko Hyrkkänen, Savitaipale. Mis­sä mais­sa jär­jes­te­tään maail­man kä­vi­jä­mää­ril­tään suu­rim­mat pop­mu­siik­ki­fes­ti­vaa­lit? Jo­ka­nie­men sä­vel­ra­dio Iloisia renkutuksia. Matkalla jossain musiikissa Kalevi Pollari Suo­mi-rock - Jor­ma Hie­ta­mä­ki Kitara soi ja itkeäkin saa Le­po­puls­si Lauluja eroista ja hyvästeistä
23.00 Yö­ra­dio Maanantaina klo 23-24 Tiistaina klo 23-24 Keskiviikkona klo 23-24 Torstaina klo 23-24 Perjantaina klo 23-24 Lauantaina klo 23-24 Sunnuntaina klo 23-24
0 00.00 Toi­vei­den yö Laura Haikala PIIRPAUKE - Imala maika FIRE INC. !
01.00 Paik­ka au­rin­gos­sa Paikka auringossa - lauluja Pohjantähden alta. Marko Maunuksela Tun­ti ko­ti­mais­ta mu­siik­kia Mar­ko Mau­nuk­se­lan seu­ras­sa. K­las­sik­ko­kä­rä­jät K­las­sik­ko­kä­rä­jien tuo­ma­ris­tos­sa is­tu­vat tä­nään ar­moi­tet­tu ki­ta­ra­san­ka­ri I­le Kal­lio ja kak­si Hur­ri­ga­nes-fa­nia, ni­mit­täin E­sa E­lo­ran­ta ja Su­san­na Vai­nio­la. Yö­ra­dio
01.10 Luon­to­ret­ki.
01.20 Yö­ra­dio
01.30 Min­na Pyy­kön maail­ma
01.55 Yö­ra­dio Yö­ra­dio (x2) Yö­ra­dio 01.55 Yö­ra­dio
02.00 E­lä­mä­ni ää­ni­rai­ta B­lues­mi­nis­te­ri E­sa Ku­lo­nie­mi Kant­ri­toh­to­ri Tep­po Nät­ti­lä 02.00 Suo­mi-rock - Jor­ma Hie­ta­mä­ki Ve­li Kaup­pi­sen ke­sä­ro­mans­si Tar­ja När­hin Is­kel­mä­ra­dio
02.15 Sa­noi­tet­tu ke­sä
02.45 Yö­ra­dio
3 03.00 Se­ka­ha­ku Le­po­puls­si Kis­san­keh­to Pol­la­ri. Rock-et­si­vä Pek­ka Lai­neen Ih­me­maa Jo­ka­nie­men sä­vel­ra­dio Kuun­te­li­jan lis­ta
03.50 Yö­ra­dio Yö­ra­dio