Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 22.7. ti 23.7. ke 24.7. to 25.7. pe 26.7. la 27.7. su 28.7.
04.00 Ra­dio Suo­men Var­hai­saa­mu (x20) Sau­na­päi­vä Ra­dio Suo­men Var­hai­saa­mu
05.00 Ra­dio Suo­men Aa­mu­sau­na (x2) Ra­dio Suo­men var­hai­saa­mu (x3)
6 06.00 Y­le Uu­ti­set Ra­dio Suo­men var­hai­saa­mu
06.05 Maa­kun­ta­ra­dio
07.00 Y­le Uu­ti­set On­nen sä­vel (x2) Suo­mi soi
07.10 Maa­kun­ta­ra­dio
07.50 A­lue­ra­dio 07.50 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu
08.00 Y­le Uu­ti­set Y­le Uu­ti­set
08.05 On­nen sä­vel Onnen sävel. On­nit­te­le ys­tä­vää ja toi­vo muis­to­ja he­rät­tä­viä kap­pa­lei­ta. Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu
08.10 Maa­kun­ta­ra­dio Alueradio 08.10 Luon­to­ret­ki.
08.20 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu
08.30 Min­na Pyy­kön maail­ma
08.55 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu
9 09.00 Y­le Uu­ti­set
09.05 Ur­hei­lu­ra­dio
09.10 A­lue­ra­dio 09.30 Yle Uutiset alueeltasi. Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu Radio Suomen Saunapäivä Tar­ja När­hin Is­kel­mä­ra­dio Kesäiskelmäradio Toi­mit­ta­ja­na Jos­per K­nu­tas.
10.00 Ra­dio Suo­men Päi­vä (x20) Studiossa Matti Ylönen. Radio Suomen päivä Studiossa Matti Ylönen. Y­le Uu­ti­set
10.05 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu (x2) Radio Suomen Saunapäivä Pek­ka Lai­neen Ih­me­maa Pekka Laineen Ihmemaa. Pek­ka Lai­neen Ih­me­maas­sa mu­siik­ki ei o­le pie­ni äm­pä­ri, jos­sa on vä­hän vet­tä pols­ku­tel­ta­vak­si.
11.00 E­lä­mä­ni ää­ni­rai­ta Juha Mieto valmistautui hiihtokisoihin ruusuisen musiikin avulla
12 12.00 Y­le Uu­ti­set
12.05 Ra­dio Suo­men Päi­vä Studiossa Matti Ylönen. Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu Kan­san­ra­dio. Kansanradio Kuun­te­li­joi­den jut­tu­paik­ka - to­si­koil­le ja vei­ti­koil­le.
12.15 Sa­mas­sa pai­kas­sa
12.25 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu
12.40 Vii­kon luon­toää­ni
12.45 Me­ri­sää
12.55 Ra­dio Suo­men Päi­vä Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu (x2)
13.00 Kut­su­vie­ras (x10) Risto Pelkonen - sodan jaloista sielun sivistykseen Kutsuvieras: Risto Pelkonen Mimosa Willamo - yllättäen alkanut elokuvaura Kutsuvieras: Mimosa Willamo Kauko Röyhkä - herääminen luontoon, musiikkiin, seksiin Kutsuvieras: Kauko Röyhkä Hilkka Olkinuora - miten hyväksyä elämän ennakoimattomuus? Kutsuvieras: Hilkka Olkinuora Peter Vesterbacka - epäonnistumisia ei tarvitse pelätä Kutsuvieras: Peter Vesterbacka K­las­sik­ko­kä­rä­jät Klassikko, kunnes toisin todistetaan. Pu­het­ta joh­taa Ju­ha B­lom­berg.
13.30 Maail­man­po­li­tii­kan ar­ki­päi­vää
13.55 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu (x4)
14.00 Maa­kun­ta­ra­dio Alueradio 14.30 Y­le Uu­ti­set a­lueel­ta­si. Sau­na­päi­vä Radio Suomen Saunapäivä
15 15.00 A­lue­ra­dio 15.30 Yle Uutiset alueeltasi. Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu
15.20 Mu­siik­ki­mat­ka maail­mal­le
15.40 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu (x2)
16.00 Y­le Uu­ti­set
16.10 Maa­kun­ta­ra­dio Alueradio Ur­hei­lu­ra­dio
16.15 En­tis­ten nuor­ten sä­vel­lah­ja Kikka Pohjaväre. ENS (vä­li) o­ma toi­ve tai haas­te 16149 (0,40 e). Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu
16.30 Sun­nun­tai­vie­ras
16.50 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu
17.00 Y­le Uu­ti­set
17.10 Ra­dio Suo­men Il­ta Ur­hei­lu­ra­dio
17.15 En­tis­ten nuor­ten sä­vel­lah­ja Entisten nuorten sävellahja. Kik­ka Poh­ja­vä­re. ENS (vä­li) o­ma toi­ve tai haas­te 16149 (0,40 e). Ka­don­neen le­vyn met­säs­tä­jät (x2)
17.30 Kik­ka - ta­ri­na täh­des­tä
17.50 Ra­dio Suo­men Il­ta Ra­dio Suo­men Il­ta
18 18.00 Ra­dio Suo­men maa­nan­tai-il­ta Finn­hits-il­ta Tu­tun ko­koel­ma-sar­jan his­to­ria ja suun­na­ton suo­sio. Toi­mit­ta­ja­na Mai­ja Sal­mi­nen. Luon­to-Suo­mi Luonto-Suomen Kalaruokailta Ra­dio Suo­men tors­tai-il­ta Pu­he­lin­lan­gat lau­laa Markus Turunen ja Heikki Tikkanen. Puh. 0203-17600 (Pu­he­lun hin­ta on 8,35 snt/pu­he­lu + 16,69 snt/min. Se­ka­ha­ku Rantasauna ja löylytervan tuoksu
18.10 Sau­nan kut­su Autereisen kutsu. Kol­me­kymp­pi­set ys­tä­vyk­set Mat­ti Ke­mi ja Ju­ha Ku­ma­ra ra­kas­ta­vat sau­no­mis­ta. 18.10 Bii­si­pa­to­lo­gi
18.20 Ra­dio Suo­men tors­tai-il­ta
18.30 Keik­kae­lä­mää
18.45 Ra­dio Suo­men maa­nan­tai-il­ta 18.45 Ra­dio Suo­men tors­tai-il­ta
18.50 Me­ri­sää
18.55 Ra­dio Suo­men maa­nan­tai-il­ta Finn­hits-il­ta Luon­to-Suo­mi Ra­dio Suo­men tors­tai-il­ta Pu­he­lin­lan­gat lau­laa Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu
19.00 Ur­hei­lu­ra­dio
19.05 Sau­na­päi­vä Tää on se hetki Tää on se het­ki. Mi­kon kans­sa sau­no­maan saa­puu muu­sik­ko Sa­mae Kos­ki­nen, jo­ka ra­kas­taa sau­noa! Finn­hits-il­ta Tu­tun ko­koel­ma­sar­jan his­to­ria ja suun­na­ton suo­sio. Toi­mit­ta­ja­na Mai­ja Sal­mi­nen. Luon­to-Suo­mi Luonto-Suomen Kalaruokailta 0203-17600 Van­ha suo­ma­lai­nen i­han­ne on ol­lut val­mis­taa ruo­kaa tuo­reis­ta ka­lois­ta - o­li­vat ne sit­ten i­han it­se lä­hi­ve­sil­tä pyy­det­ty­jä tai vaik­ka­pa mar­ke­tin tis­kil­tä nou­det­tu­ja. Ra­dio Suo­men tors­tai-il­ta (x2) Radio Suomen Ilta. Pau­la Jo­ki­mies Pu­he­lin­lan­gat lau­laa (x2) Puhelinlangat laulaa. Mar­kus Tu­ru­nen ja Heik­ki Tik­ka­nen. Puh. 0203-17600 (Pu­he­lun hin­ta on 8,35 snt/pu­he­lu + 16,69 snt/min.) Teks­ti­vies­til­lä RS (vä­li) LAN­GAT toi­ve­le­vyn ni­mi nu­me­roon 16149 (0,40 e/vies­ti) y­le.fi/pu­he­lin­lan­gat­lau­laa To­ni Laak­so­sen Lauan­tai­tans­sit Toni Laaksosen Saunantaitanssit Täl­lä tans­si­lat­tial­la on ti­laa kai­kil­le! To­ni Laak­so­nen tar­joi­lee kat­tauk­sen ja­lan al­le me­ne­vää me­no­mu­siik­kia meil­tä ja maail­mal­ta - il­man vuo­si­ra­jot­tei­ta. Kis­san­keh­to Paratiisilinnun aika - eli odottaisikohan kyläkaupalla seikkailu... Huu­li­kiil­toa huu­liin ja pyö­rän sel­kään, o­li­si­ko­han ky­lä­kau­pal­la o­dot­ta­mas­sa seik­kai­lu- niin­kuin C­har­lien en­ke­lei­den Far­ra­hia?
20.00 Mik­ko Ke­kä­läi­sen Sau­na­päi­vä Tää on se hetki. Mi­kon kans­sa sau­no­maan saa­puu muu­sik­ko Sa­mae Kos­ki­nen, jo­ka ra­kas­taa sau­noa! Ra­dio Suo­men Il­ta Maija Salminen Met­sä­ra­dio. Metsäradio Juon­ta­ja­na Mar­kus Tu­ru­nen. 20.00 Ur­hei­lu­ra­dio
20.05 To­ni Laak­so­sen Lauan­tai­tans­sit Toni Laaksosen Saunantaitanssit Täl­lä tans­si­lat­tial­la on ti­laa kai­kil­le! To­ni Laak­so­nen tar­joi­lee kat­tauk­sen ja­lan al­le me­ne­vää me­no­mu­siik­kia meil­tä ja maail­mal­ta - il­man vuo­si­ra­jot­tei­ta. Ve­li Kaup­pi­sen ke­sä­ro­mans­si Ke­sä­sar­jas­saan mu­sii­kin­ra­kas­ta­ja Ve­li Kaup­pi­nen in­toi­lee i­has­tuk­sis­taan men­neil­tä vuo­sil­ta tä­hän päi­vään ja jo­kai­ses­sa jak­sos­sa kuul­laan myös ko­ti­mais­ten muu­si­koi­den ra­kas­ta­mia lau­lu­ja.
20.20 Län­si­mai­sen si­vis­tyk­sen 10 kau­pun­kia: Ber­lii­ni - mo­ni­muo­toi­suu­den mek­ka Kokemuksia ja tarinoita. 20.20 Sa­noi­tet­tu ke­sä Reijo Mäki: Kesällä suomalaisen pitää panna haisemaan
20.30 Ra­dio Suo­men maa­nan­tai-il­ta Radio Suomen Ilta. Riik­ka Port­ti­la
20.45 Ra­dio Suo­men Il­ta 20.45 Ra­dio Suo­men tors­tai-il­ta Radio Suomen Ilta.
21 21.00 Ur­hei­lu­ra­dio
21.10 Y­le Uu­ti­set sel­ko­suo­mek­si
21.15 Päi­vä tun­nis­sa Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu Radio Suomen Saunapäivä Kan­san­ra­dio. Kuun­te­li­joi­den jut­tu­paik­ka - to­si­koil­le ja vei­ti­koil­le. (u) y­le.fi/kan­san­ra­dio
21.50 Me­ri­sää
21.55 Ra­dio Suo­men Il­ta Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu
22.00 Y­le Uu­ti­set
22.05 B­lues­mi­nis­te­ri E­sa Ku­lo­nie­mi yle. fi/b­lues­mi­nis­te­ri Kant­ri­toh­to­ri Tep­po Nät­ti­lä Juurimusiikkia laajalla skaalalla. Pol­la­ri. Rock-et­si­vä O­li­pa ker­ran rock'n'roll, ei­kä se mi­hin­kään ka­don­nut. Rock-et­si­vä löy­tää. Kuun­te­li­jan lis­ta Hilpi Peltonen, Rajamäki. Kut­su­vie­ras Pe­ter Ves­ter­bac­ka te­kee mie­lel­lään no­pei­ta pää­tök­siä. Suo­mi-rock - Jor­ma Hie­ta­mä­ki Mu­siik­kia suo­mi­ro­kin al­ku­hä­mä­räs­tä tä­hän päi­vään. Le­vy­jen vä­lis­sä a­sioi Jor­ma Hie­ta­mä­ki. Le­po­puls­si Lauluja unelmista ja unista Tä­män ker­tai­sis­sa hi­tais­sa tun­nel­moi­daan u­nel­mien ja u­nien tah­tiin.
23.00 Yö­ra­dio Sau­na­päi­vä Radio Suomen Saunapäivä A­ki Rä­ty Yö­ra­dio Sunnuntaina klo 23-24 A­ki Rä­ty
23.15 Kik­ka - ta­ri­na täh­des­tä
23.35 Yö­ra­dio
0 00.00 Kut­su­vie­ras Ra­dio Suo­men Yö­sau­na Aki Räty Toi­vei­den yö Aki Räty
00.55 Yö­ra­dio
01.00 Toi­vei­den yö Laura Haikala Aki Räty Sau­na­päi­vä (x3) Toiveiden Saunayö - osa 1 Toiveiden Saunayö - osa 2 Auringonnousun sauna Y­le Uu­ti­set Yö­ra­dio
Luon­to­ret­ki.
01.20 Yö­ra­dio
01.30 Min­na Pyy­kön maail­ma
01.55 Yö­ra­dio
02.00 E­lä­mä­ni ää­ni­rai­ta Y­le Uu­ti­set Yö­ra­dio 02.00 Y­le Uu­ti­set
02.15 Sa­noi­tet­tu ke­sä
02.45 Yö­ra­dio 02.45 Yö­ra­dio
3 03.00 Se­ka­ha­ku Le­po­puls­si Kis­san­keh­to Pol­la­ri. Rock-et­si­vä 03.00 Jo­ka­nie­men sä­vel­ra­dio Kuun­te­li­jan lis­ta
03.50 Yö­ra­dio Yö­ra­dio