Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 14.1. ti 15.1. ke 16.1. to 17.1. pe 18.1. la 19.1. su 20.1.

04.02 Ra­dio Suo­men Var­hai­saa­mu (x26)

Olli Aimola Maija Salminen Olli Aimola Maija Ilmoniemi Maija Salminen Markus Turunen
6

06.00 Y­le Uu­ti­set

06.02 Ra­dio Suo­men Var­hai­saa­mu. Sää

Markus Turunen

Ra­dio Suo­men Var­hai­saa­mu. Sää

Markus Turunen

06.05 A­lue­ra­dio

06.30 Yle Uutiset alueeltasi.

06.30 Suo­mi soi

Markus Turunen

07.00 Y­le Uu­ti­set

07.03 On­nen sä­vel (x2)

Suo­mi soi

07.13 A­lue­ra­dio (x10)

07.30 Yle Uutiset alueeltasi.

07.53 Ra­dio Suo­men sun­nun­tai

08.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

08.05 On­nen sä­vel

Ra­dio Suo­men sun­nun­tai

08.13 A­lue­ra­dio

08.30 Yle Uutiset alueeltasi.

08.10 Luon­to­ret­ki.

08.20 Ra­dio Suo­men sun­nun­tai

08.30 Min­na Pyy­kön maail­ma

08.55 Ra­dio Suo­men sun­nun­tai

9

09.00 Y­le Uu­ti­set

09.05 Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

09.11 A­lue­ra­dio

09.30 Yle Uutiset alueeltasi.

Ra­dio Suo­men lauan­tai: A­lue­ra­diot

Tar­ja När­hin Is­kel­mä­ra­dio

Kotimaisen musiikin katselmus.

10.02 Ra­dio Suo­men Päi­vä (x20)

Radio Suomen päivä

10.00 Y­le Uu­ti­set

10.05 Ra­dio Suo­men lauan­tai: A­lue­ra­diot (x2)

10.06 Pek­ka Lai­neen Ih­me­maa

11.02 Su­san­na Vai­nio­lan Pop­ra­dio

Ajassa liikkuvia popilmiöitä.
12

12.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

12.08 Ra­dio Suo­men lauan­tai

Kan­san­ra­dio.

Kansanradio

12.13 Ra­dio Suo­men Päi­vä

12.15 Ma­ha­mo­no­lo­ge­ja

12.25 Ra­dio Suo­men lauan­tai

12.40 Ra­dio Suo­men sun­nun­tai

12.45 Me­ri­sää

12.55 Ra­dio Suo­men Päi­vä

12.55 Ra­dio Suo­men sun­nun­tai (x2)

Maria Jyrkäs

13.02 Paik­ka au­rin­gos­sa - lau­lu­ja Poh­jan­täh­den al­ta

Paikka auringossa - lauluja Pohjantähden alta. Marko Maunuksela

Le­vy­lau­ta­kun­ta

Puheenjohtajana Tarja Närhi.

13.33 Paik­ka au­rin­gos­sa - lau­lu­ja Poh­jan­täh­den al­ta. Mar­ko Mau­nuk­se­la

13.30 Maail­man­po­li­tii­kan ar­ki­päi­vää

13.55 Ra­dio Suo­men sun­nun­tai

14.02 A­lue­ra­dio (x10)

14.30 Yle Uutiset alueeltasi. 15.30 Yle Uutiset alueeltasi. 14.30 Yle Uutiset alueeltasi. 15.30 Yle Uutiset alueeltasi. 14.30 Yle Uutiset alueeltasi. 15.30 Yle Uutiset alueeltasi. 14.30 Yle Uutiset alueeltasi. 15.30 Yle Uutiset alueeltasi. 14.30 Yle Uutiset alueeltasi. 15.30 Yle Uutiset alueeltasi.

Ra­dio Suo­men lauan­tai (x2)

Maria Jyrkäs

Mu­siik­kia le­po­päi­vän ra­tok­si

Radio Suomen sunnuntai
15

15.02 Ra­dio Suo­men sun­nun­tai

Maria Jyrkäs

15.20 Pop­pi­kou­lu

Rehtoreina Tero Liete ja Kai Ulmanen.

15.50 Ra­dio Suo­men lauan­tai

16.00 Y­le Uu­ti­set

16.13 A­lue­ra­dio

16.30 Yle Uutiset alueeltasi.

16.10 Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

16.15 En­tis­ten nuor­ten sä­vel­lah­ja

Juontajana Jari Vesa.

Ra­dio Suo­men sun­nun­tai

16.30 Sun­nun­tai­vie­ras

16.53 Ra­dio Suo­men sun­nun­tai

17.00 Y­le Uu­ti­set

17.13 A­lue­ra­dio

Ra­dio Suo­men Il­ta

A­lue­ra­dio

17.10 Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

17.15 En­tis­ten nuor­ten sä­vel­lah­ja

Juontajana Jari Vesa.

Ka­don­neen le­vyn met­säs­tä­jät

Kadonneen levyn metsästäjät 0203-17600

17.30 Pyö­reä pöy­tä

18

18.02 Ra­dio Suo­men Il­ta

Ra­dio Suo­men Il­ta

Tunteiden tiistai

Luon­toil­ta

Luontoilta 0203-17600

Ra­dio Suo­men Il­ta

Juontajana Olga Ketonen.

Pu­he­lin­lan­gat lau­laa

Olga Ketonen ja Juha Blomberg.

Se­ka­ha­ku

Sekahaku - Tarja Närhi

Ka­don­neen le­vyn met­säs­tä­jät 0203-17600

18.05 Ur­hei­lu­hul­lut

18.50 Me­ri­sää

18.55 Ra­dio Suo­men Il­ta

Tun­tei­den tiis­tai

Luon­toil­ta 0203-17600

Ra­dio Suo­men Il­ta

Pu­he­lin­lan­gat lau­laa

Ra­dio Suo­men lauan­tai

Ra­dio Suo­men sun­nun­tai

19.02 Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

19.05 Ra­dio Suo­men Il­ta (x2)

Radio Suomen Ilta: Milloin lihavuusleikkaukseen?

Tun­tei­den tiis­tai (x2)

Luon­toil­ta 0203-17600

Ra­dio Suo­men Il­ta (x2)

Juontajana Olga Ketonen.

Pu­he­lin­lan­gat lau­laa (x2)

Olga Ketonen ja Juha Blomberg.

19.07 To­ni Laak­so­sen Lauan­tai­tans­sit

Kis­san­keh­to - Su­san­na Vai­nio­la

20.03 Met­sä­ra­dio.

Metsäradio

20.02 Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

20.08 To­ni Laak­so­sen Lauan­tai­tans­sit

Te­ro Lie­te - Rock­toi­mit­ta­jan il­lal­li­nen

20.20 U­ni­raa­ti

20.55 Tun­tei­den tiis­tai

21

21.02 Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

21.12 Y­le Uu­ti­set sel­ko­suo­mek­si

21.17 Päi­vä tun­nis­sa

00.00

21.17 Kan­san­ra­dio

21.20 Pop­pi­kou­lu

Rehtoreina Tero Liete ja Kai Ulmanen.

21.50 Me­ri­sää

21.55 Ra­dio Suo­men Il­ta

Ra­dio Suo­men lauan­tai

Ra­dio Suo­men sun­nun­tai

22.00 Y­le Uu­ti­set

22.08 B­lues­mi­nis­te­ri E­sa Ku­lo­nie­mi

yle.

Kant­ri­toh­to­ri Tep­po Nät­ti­lä

Juurimusiikkia laajalla skaalalla.

Pol­la­ri - Rock-et­si­vä

Pollari. Rock-etsivä

Kuun­te­li­jan lis­ta

Jo­ka­nie­men sä­vel­ra­dio

Suo­mi-rock - Jor­ma Hie­ta­mä­ki

Kait­sun nurk­ka - Kai Ul­ma­nen

Rokkii ja rollii, duurii ja mollii.

23.02 Yö­ra­dio

Vellu Salminen Olli Haapakangas

Toi­vei­den yö (x2)

Yöradio - toiveiden yö

Yö­ra­dio

Aki Räty Simo Kurki Olli Haapakangas
0

00.02 Yö­ra­dion Tun­ti 60-lu­kua

Yöradio - tunti 60-lukua

Yö­ra­dion Tun­ti 70-lu­kua

Yöradio - tunti 70-lukua

00.02 Yö­ra­dion Ka­sa­ri­tun­ti

Yöradio - Kasaritunti

Yö­ra­dion Y­sä­ri­tun­ti

Yöradio - Ysäritunti

Yö­ra­dion Tun­ti 2000-lu­kua

Yöradio - tunti 2000-lukua

Yö­ra­dion tun­ti bal­la­de­ja

Yöradio - tunti balladeja

01.02 Paik­ka au­rin­gos­sa - lau­lu­ja Poh­jan­täh­den al­ta. Mar­ko Mau­nuk­se­la

Le­vy­lau­ta­kun­ta

Puheenjohtajana Tarja Närhi.

Yö­ra­dio

01.10 Luon­to­ret­ki.

01.20 Yö­ra­dio

01.30 Min­na Pyy­kön maail­ma

01.55 Yö­ra­dio

01.55 Yö­ra­dio

02.02 Su­san­na Vai­nio­lan Pop­ra­dio

Ajassa liikkuvia popilmiöitä.

B­lues­mi­nis­te­ri E­sa Ku­lo­nie­mi

yle.

Kant­ri­toh­to­ri Tep­po Nät­ti­lä

Juurimusiikkia laajalla skaalalla.

00.00

02.02 Suo­mi-rock - Jor­ma Hie­ta­mä­ki

Te­ro Lie­te - Rock­toi­mit­ta­jan il­lal­li­nen

Tar­ja När­hin Is­kel­mä­ra­dio

Kotimaisen musiikin katselmus.

02.02 Yö­ra­dio

02.15 Pyö­reä pöy­tä

00.00

02.54 Yö­ra­dio

3

03.02 Se­ka­ha­ku

Sekahaku - Tarja Närhi

Kait­sun nurk­ka - Kai Ul­ma­nen

Rokkii ja rollii, duurii ja mollii.

Kis­san­keh­to - Su­san­na Vai­nio­la

Pol­la­ri - Rock-et­si­vä

Pollari. Rock-etsivä

Pek­ka Lai­neen Ih­me­maa

Jo­ka­nie­men sä­vel­ra­dio

Kuun­te­li­jan lis­ta

03.54 Yö­ra­dio

03.54 Yö­ra­dio

03.54 Yö­ra­dio

03.55 Yö­ra­dio