Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 25.6. ti 26.6. ke 27.6. to 28.6. pe 29.6. la 30.6. su 1.7.

04.00 Ra­dio Suo­men Var­hai­saa­mu (x8)

Ra­dio Suo­men Var­hai­saa­mu (x8)

Ra­dio Suo­men Var­hai­saa­mu

05.00 Ra­dio Suo­men Var­hai­saa­mu (x3)

05.00 Ra­dio Suo­men var­hai­saa­mu (x3)

Ra­dio Suo­men var­hai­saa­mu (x3)

6

06.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

06.05 Maa­kun­ta­ra­dio

Maa­kun­ta­ra­dio

06.30 Suo­mi soi

07.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

On­nen sä­vel (x2)

Suo­mi soi

07.10 Maa­kun­ta­ra­dio

07.50 A­lue­ra­dio

07.50 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

08.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

08.05 On­nen sä­vel

Onnen sävel. On­nit­te­le ys­tä­vää ja toi­vo muis­to­ja he­rät­tä­viä kap­pa­lei­ta. y­le.

Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

08.10 Maa­kun­ta­ra­dio

Alueradio

08.10 Luon­to­ret­ki.

08.20 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

08.30 Min­na Pyy­kön maail­ma

08.55 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

9

09.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

09.05 Ur­hei­lu­ra­dio

09.05 Ur­hei­lu­ra­dio

09.10 A­lue­ra­dio

09.30 Yle Uutiset alueeltasi.

Sää

A­lue­ra­dio

09.30 Yle Uutiset alueeltasi.

Ra­dio Suo­men lauan­tai: A­lue­ra­diot.

Tar­ja När­hin Is­kel­mä­ra­dio

Kesäiskelmäradio Toi­mit­ta­ja­na Jos­per K­nu­tas.

10.00 Ra­dio Suo­men Päi­vä (x20)

Studiossa Matti Ylönen. Radio Suomen päivä Studiossa Matti Ylönen.

Y­le Uu­ti­set

10.05 Ra­dio Suo­men lauan­tai: A­lue­ra­diot. (x2)

Pek­ka Lai­neen Ih­me­maa

Pekka Laineen Ihmemaa. Pek­ka Lai­neen Ih­me­maas­sa mu­siik­ki ei o­le pie­ni äm­pä­ri, jos­sa on vä­hän vet­tä pols­ku­tel­ta­vak­si.

11.00 E­lä­mä­ni ää­ni­rai­ta

Ringa Ropon elämää siivittävät Juha Tapion laulut
12

12.00 Y­le Uu­ti­set

12.05 Ra­dio Suo­men Päi­vä

Studiossa Matti Ylönen.

Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

Kan­san­ra­dio.

Kansanradio Kuun­te­li­joi­den jut­tu­paik­ka - to­si­koil­le ja vei­ti­koil­le.

12.15 Sa­mas­sa pai­kas­sa

12.25 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

12.40 Vii­kon luon­toää­ni

12.45 Me­ri­sää

Ra­dio Suo­men Päi­vä

Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu (x2)

13.00 Paik­ka au­rin­gos­sa - lau­lu­ja Poh­jan­täh­den al­ta

Tunti kotimaista musiikkia Tun­ti ko­ti­mais­ta mu­siik­kia Mar­ko Mau­nuk­se­lan seu­ras­sa.

K­las­sik­ko­kä­rä­jät

K­las­sik­ko­kä­rä­jil­lä vie­raa­na ja tuo­ma­roi­mas­sa Nii­na Lah­ti­nen, Pek­ka Lai­ne ja Ju­ha­ni Kent­tä­maa.

13.30 Paik­ka au­rin­gos­sa

Paikka auringossa - lauluja Pohjantähden alta. Marko Maunuksela

13.30 Maail­man­po­li­tii­kan ar­ki­päi­vää

13.55 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu (x4)

14.00 Maa­kun­ta­ra­dio

Alueradio 14.30 Y­le Uu­ti­set a­lueel­ta­si.

Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu (x2)

15

15.00 A­lue­ra­dio

15.30 Yle Uutiset alueeltasi.

15.20 Mu­siik­ki­mat­ka maail­mal­le

15.50 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

Y­le Uu­ti­set

16.10 Maa­kun­ta­ra­dio

Alueradio

Ur­hei­lu­ra­dio

16.15 En­tis­ten nuor­ten sä­vel­lah­ja

Juontajana Jari Vesa. ENS (vä­li) o­ma toi­ve tai haas­te 16149 (0,40 e).

Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

16.30 Sun­nun­tai­vie­ras

16.50 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

17.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

17.10 Maa­kun­ta­ra­dio

Alueradio

Ur­hei­lu­ra­dio

Maa­kun­ta­ra­dio

Alueradio

Ur­hei­lu­ra­dio

17.15 En­tis­ten nuor­ten sä­vel­lah­ja

Entisten nuorten sävellahja. Juon­ta­ja­na Ja­ri Ve­sa. ENS (vä­li) o­ma toi­ve tai haas­te 16149 (0,40 e).

Ped­ro Hie­ta­nen 70 vuot­ta (x2)

18

18.00 Ra­dio Suo­men maa­nan­tai-il­ta

Tien pääl­lä -mu­siik­ki-il­ta

Lau­lu­ja tien pääl­tä, rek­ka­kus­kien ja mat­ka­työ­läis­ten maail­mas­ta.

Luon­to-Suo­mi

Yön linnut Lin­tu­jen soi­din­lau­lu aa­mul­la ja päi­väl­lä on jäl­leen hii­pu­mas­sa pe­sin­tä­kii­rei­den al­le.

Ra­dio Suo­men Il­ta

Radio Suomen Kikka-ilta Kik­ka - ta­ri­na täh­des­tä on Ra­dio Suo­men tä­män ke­sän mu­siik­kid­raa­ma.

Pu­he­lin­lan­gat lau­laa

Puh. 0203-17600 (Pu­he­lun hin­ta on 8,35 snt/pu­he­lu + 16,69 snt/min.

Se­ka­ha­ku

Rau­tai­san­nos tans­sit­ta­van is­kel­mä­mu­sii­kin ys­tä­vil­le.

18.05 Ur­hei­lu­hul­lut

Urheilun kuumat puheenaiheet

18.50 Me­ri­sää

Me­ri­sää

18.55 Ra­dio Suo­men maa­nan­tai-il­ta

Tien pääl­lä -mu­siik­ki-il­ta

Luon­to-Suo­mi

Ra­dio Suo­men tors­tai-il­ta

Pu­he­lin­lan­gat lau­laa

Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

Ped­ro Hie­ta­nen 70 vuot­ta

19.00 Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

19.05 Sau­na­päi­vä

Mikko Kekäläisen Saunapäivä: Sauna ja huumori Vil­la Ki­ven sau­nan lau­teil­le Mi­kon kans­sa is­tu­vat s­tand up-koo­mi­kot Ee­va Vek­ki ja A­li Ja­han­gi­ri.

Tien pääl­lä -mu­siik­ki-il­ta

Lau­lu­ja tien pääl­tä, rek­ka­kus­kien ja mat­ka­työ­läis­ten maail­mas­ta

Luon­to-Suo­mi

Luonto-Suomi: Yön linnut 0203-17600 Lin­tu­jen soi­din­lau­lu aa­mul­la ja päi­väl­lä on jäl­leen hii­pu­mas­sa pe­sin­tä­kii­rei­den al­le.

Ra­dio Suo­men tors­tai-il­ta (x2)

Radio Suomen Kikka-ilta Radio Suomen Ilta.

Pu­he­lin­lan­gat lau­laa (x2)

Puhelinlangat laulaa. Puh. 0203-17600 (Pu­he­lun hin­ta on 8,35 snt/pu­he­lu + 16,69 snt/min.) Teks­ti­vies­til­lä RS (vä­li) LAN­GAT toi­ve­le­vyn ni­mi nu­me­roon 16149 (0,40 e/vies­ti) y­le.fi/pu­he­lin­lan­gat­lau­laa

Ped­ro Hie­ta­nen 70 vuot­ta

Toi­mit­ta­ji­na Jos­per K­nu­tas ja Ka­le­vi Pol­la­ri.

20.00 Mik­ko Ke­kä­läi­sen Sau­na­päi­vä

Ra­dio Suo­men Il­ta

Met­sä­ra­dio.

Metsäradio Pih­kan tuok­sua ra­dioaal­loil­la.

20.00 Ur­hei­lu­ra­dio

20.05 To­ni Laak­so­sen Lauan­tai­tans­sit

Täl­lä tans­si­lat­tial­la on ti­laa kai­kil­le! To­ni Laak­so­nen tar­joi­lee kat­tauk­sen ja­lan al­le me­ne­vää me­no­mu­siik­kia meil­tä ja maail­mal­ta - il­man vuo­si­ra­jot­tei­ta.

Ve­li Kaup­pi­sen ke­sä­ro­mans­si

Ensitreffit Ke­sä­sar­ja e­sit­täy­tyy ja tu­le­vien viik­ko­jen ku­vio al­kaa sel­kiy­tyä. Sy­dän syk­kii e­ri puo­lil­ta maail­maa poi­mit­tu­jen bii­sien tah­tiin ja M-ni­mel­lä mu­siik­kia te­ke­vä Min­ja Kos­ki tuo mu­ka­naan it­sel­leen rak­kaan lau­lun.

20.20 Län­si­mai­sen si­vis­tyk­sen 10 kau­pun­kia

Kokemuksia ja tarinoita. His­to­riaa ja tä­tä päi­vää.

20.20 Sa­noi­tet­tu ke­sä

Katja Kettu: Kesässä on joka hetki kaikkea

20.30 Ra­dio Suo­men maa­nan­tai-il­ta

Radio Suomen Ilta.

20.50 Ra­dio Suo­men Il­ta

20.50 Ra­dio Suo­men Il­ta

21

21.00 Ur­hei­lu­ra­dio

Y­le Uu­ti­set

Ur­hei­lu­ra­dio

21.05 Y­le Uu­ti­set sel­ko­suo­mek­si

Y­le Uu­ti­set sel­ko­suo­mek­si

21.15 Päi­vä tun­nis­sa

Päi­vä tun­nis­sa sum­maa ja taus­toit­taa päi­vän uu­ti­sia ja pu­hee­nai­hei­ta.

21.15 Päi­vä tun­nis­sa

Päivä tunnissa.

Mu­siik­ki­mat­ka maail­mal­le

Venäjä E­ko­lo­gi­sia ja e­ko­no­mi­sia ke­sä­lo­ma­mat­ko­ja mu­sii­kin sii­vit­tä­mä­nä.

Kan­san­ra­dio.

Kuun­te­li­joi­den jut­tu­paik­ka - to­si­koil­le ja vei­ti­koil­le. (u) y­le.fi/kan­san­ra­dio

21.50 Me­ri­sää

21.50 Me­ri­sää

21.55 Ra­dio Suo­men Il­ta

Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

22.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

22.05 B­lues­mi­nis­te­ri E­sa Ku­lo­nie­mi

yle. fi/b­lues­mi­nis­te­ri

Kant­ri­toh­to­ri Tep­po Nät­ti­lä

Juurevaa kansainvälisesti ja maanlaajuisesti! Kesän kunniaksi mukana myös teiden kuningas ja taksikuski Ilpo.

Pol­la­ri - Rock-et­si­vä

O­li­pa ker­ran rock'n'roll, ei­kä se mi­hin­kään ka­don­nut. Rock-et­si­vä löy­tää.

Kuun­te­li­jan lis­ta

Raija Hämäläinen, Pieksämäki. "Si­ni­tai­vaan" tai­vas o­li ku­vit­teel­li­nen, sil­lä re­vyy jo­hon lau­lu o­li sä­vel­let­ty e­si­tet­tiin si­sä­ti­lois­sa.

Jo­ka­nie­men sä­vel­ra­dio

Matkalla jossain musiikissa Kalevi Pollari Mat­kal­la jos­sain mu­sii­kis­sa Ka­le­vi Pol­la­ri.

Suo­mi-rock - Jor­ma Hie­ta­mä­ki

Mu­siik­kia suo­mi­ro­kin al­ku­hä­mä­räs­tä tä­hän päi­vään. Le­vy­jen vä­lis­sä a­sioi Jor­ma Hie­ta­mä­ki.

Le­po­puls­si

Lauluja valaille, metsille, susille ja rauhan kaipuulle Tä­nään lau­lun­te­ki­jää vai­vaa a­ja­tus; mi­kä mei­tä ih­mi­siä oi­kein vai­vaa?

23.00 Yö­ra­dio

Maanantaina klo 23-24

Toi­vei­den yö (x2)

Toiveiden yö - osa 1 Toiveiden yö - osa 2

Yö­ra­dio

Torstaina klo 23-24 Perjantaina klo 23-24 Lauantaina klo 23-24 Sunnuntaina klo 23-24
0

00.00 Yö­ra­dion Tun­ti 60-lu­kua

Sydämesi tyhjä huone

Yö­ra­dion Tun­ti 70-lu­kua

Jestas sentään!

00.00 Yö­ra­dion Ka­sa­ri­tun­ti

Monta, monta yötä

Yö­ra­dion Y­sä­ri­tun­ti

Jäin kiinni katseeseen

Yö­ra­dion Tun­ti 2000-lu­kua

Ajan päivin, ajan öin

Yö­ra­dion tun­ti bal­la­de­ja

Nukun radio päällä

01.00 Paik­ka au­rin­gos­sa

Paikka auringossa - lauluja Pohjantähden alta. Marko Maunuksela Tun­ti ko­ti­mais­ta mu­siik­kia Mar­ko Mau­nuk­se­lan seu­ras­sa.

K­las­sik­ko­kä­rä­jät

K­las­sik­ko­kä­rä­jil­lä vie­raa­na ja tuo­ma­roi­mas­sa Nii­na Lah­ti­nen, Pek­ka Lai­ne ja Ju­ha­ni Kent­tä­maa.

Yö­ra­dio

01.20 Yö­ra­dio

01.55 Yö­ra­dio

Yö­ra­dio (x2)

Yö­ra­dio

02.00 Y­le Uu­ti­set

Kant­ri­toh­to­ri Tep­po Nät­ti­lä

02.00 Suo­mi-rock - Jor­ma Hie­ta­mä­ki

Y­le Uu­ti­set

Tar­ja När­hin Is­kel­mä­ra­dio

02.15 Sa­noi­tet­tu ke­sä

02.45 Yö­ra­dio

3

03.00 Y­le Uu­ti­set

E­lä­mä­ni ää­ni­rai­ta

Kuun­te­li­jan lis­ta

03.50 Yö­ra­dio

Yö­ra­dio