Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 4.6. ti 5.6. ke 6.6. to 7.6. pe 8.6. la 9.6. su 10.6.

04.00 Ra­dio Suo­men Var­hai­saa­mu (x20)

Ra­dio Suo­men Var­hai­saa­mu

05.00 Ra­dio Suo­men var­hai­saa­mu (x3)

Ra­dio Suo­men var­hai­saa­mu (x3)

6

06.00 Y­le Uu­ti­set

06.05 Maa­kun­ta­ra­dio

06.30 Suo­mi soi

07.00 Y­le Uu­ti­set

On­nen sä­vel (x2)

Suo­mi soi

07.10 Maa­kun­ta­ra­dio

07.50 A­lue­ra­dio

07.50 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

08.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

08.05 On­nen sä­vel

Onnen sävel. On­nit­te­le ys­tä­vää ja toi­vo muis­to­ja he­rät­tä­viä kap­pa­lei­ta.

Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

08.10 Maa­kun­ta­ra­dio

Alueradio

08.10 Luon­to­ret­ki.

08.20 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

08.30 Min­na Pyy­kön maail­ma

08.55 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

9

09.00 Y­le Uu­ti­set

09.05 Ur­hei­lu­ra­dio

09.10 A­lue­ra­dio

09.30 Yle Uutiset alueeltasi.

Sää

Ra­dio Suo­men lauan­tai: A­lue­ra­diot.

Tar­ja När­hin Is­kel­mä­ra­dio

Lämpöä ja lempeä Täs­tä ke­sä voi al­kaa, nos­ta tans­sien jal­kaa!

10.00 Ra­dio Suo­men Päi­vä (x20)

Oppositio hallitusohjelmasta Tiedotustilaisuus hallitusohjelman julkistamisesta Yle mobiilisti matkassa Euroopassa Miten mahdumme taivaalle, mitä saa pakata mukaan? Hallitusohjelman jälkipyykkiä Rops myi päävalmentajansa - mitäs nyt? Lapsen teini-ikä koettelee vanhemman kestävyyttä Vehreys on kaupunkilaisillekin tärkeä asuinpaikkakriteeri Ministerinimiä ja hallituksen työllistämiskeinojen arviointia Miten susi voi? Kiertotaloutta voi hyödyntää myös rakentamisessa Jätteiden seurantaa, Lasten sirkusleiri Uusi hallitus. Suomen kunnianhimoiset ilmastotavoitteet. Kuinka moni suomalainen on vailla rahahuolia? On jälleen aika juhlistaa saunakulttuuria. Helteellä ykköskohde on uimaranta. Millaista on sairastaa borrelioosi kahdesti? Perussuomalaiset yhä mielipidemittauksen mukaan suurin puolue Merien merkitys ilmastolle Kielilähettiläs kannustaa oppimaan, ruotsiakin Millaiset löylyt ovat sirkuksen saunassa?

Y­le Uu­ti­set

10.05 Ra­dio Suo­men lauan­tai: A­lue­ra­diot. (x2)

Pek­ka Lai­neen Ih­me­maa

ZZ Top ja De La Soul leikkivät vakavilla asioilla Voi­ko va­ka­vil­la a­sioil­la leik­kiä?

11.00 Su­san­na Vai­nio­lan Pop­ra­dio

Ellips, Erykah Badu, Isaac Hayes ja kierrätetyn rakkauden kesä

11.55 Y­le Uu­ti­set

Puo­lus­tus­voi­main lip­pu­juh­lan päi­vän val­ta­kun­nal­li­nen pa­raa­ti­kat­sel­mus Ro­va­nie­mel­lä

Y­le Uu­ti­set

12

12.05 Ra­dio Suo­men Päi­vä

Kieltolaki sata vuotta, Tiekirkot auki

12.05 Ra­dio Suo­men Päi­vä

Maailman koululaiset ilmastoa pelastamassa, Muumiteemat postimerkkeihin Eduskunta äänestää pääministeristä. Normandian maihinnoususta 75 vuotta. Käytännön ohjeita vapaa-ajan kalastajille

Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

Kan­san­ra­dio.

Muurahaisia ja migreenilääkettä

12.15 Sa­mas­sa pai­kas­sa

12.25 Y­le Uu­ti­set

12.25 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

12.35 Ra­dio Suo­men Päi­vä

12.35 Vii­kon luon­toää­ni

12.45 Me­ri­sää

12.55 Ra­dio Suo­men Päi­vä

Ra­dio Suo­men Päi­vä (x2)

Ra­dio Suo­men Päi­vä

Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu (x2)

13.00 Paik­ka au­rin­gos­sa - lau­lu­ja Poh­jan­täh­den al­ta

Yöllä on tuhat silmää

13.00 Paik­ka au­rin­gos­sa - lau­lu­ja Poh­jan­täh­den al­ta

Tunti kotimaista musiikkia

K­las­sik­ko­kä­rä­jät

K­las­sik­ko­kä­rä­jil­lä tuo­ma­roi­mas­sa Kat­rii­na Hon­ka­nen, Ti­mo Rau­tiai­nen ja Ja­ke Ny­man.

13.10 Puo­lus­tus­voi­main lip­pu­juh­lan päi­vän val­ta­kun­nal­li­sen pa­raa­tin o­hi­mars­si Ro­va­nie­men Jät­kän­kynt­ti­lä-sil­lal­la

13.30 Paik­ka au­rin­gos­sa

Paikka auringossa - lauluja Pohjantähden alta. Marko Maunuksela

13.30 Paik­ka au­rin­gos­sa

Paikka auringossa - lauluja Pohjantähden alta. Marko Maunuksela

13.30 Maail­man­po­li­tii­kan ar­ki­päi­vää

13.40 Ra­dio Suo­men Päi­vä

13.55 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu (x4)

14.00 Maa­kun­ta­ra­dio

Alueradio 14.30 Y­le Uu­ti­set a­lueel­ta­si.

Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu (x2)

Marko Miettinen
15

15.00 A­lue­ra­dio

15.30 Yle Uutiset alueeltasi.

15.20 Mu­siik­ki­mat­ka maail­mal­le

15.40 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu (x2)

16.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

16.10 Ur­hei­lu­ra­dio

Maa­kun­ta­ra­dio

Alueradio 16.30 Y­le Uu­ti­set a­lueel­ta­si.

Ur­hei­lu­ra­dio

16.15 Maa­kun­ta­ra­dio

Alueradio

16.15 En­tis­ten nuor­ten sä­vel­lah­ja

Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

16.30 Sun­nun­tai­vie­ras

16.50 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

17.00 Y­le Uu­ti­set

17.10 Ur­hei­lu­ra­dio

Maa­kun­ta­ra­dio

Alueradio

Pyö­reä pöy­tä

Pyöreä pöytä - kooste kauden parhaista paloista Koos­te ke­vään 2019 par­hais­ta pa­lois­ta.

Maa­kun­ta­ra­dio

Alueradio

Ur­hei­lu­ra­dio

17.15 Maa­kun­ta­ra­dio

Alueradio

17.15 En­tis­ten nuor­ten sä­vel­lah­ja

Entisten nuorten sävellahja. Juon­ta­ja­na Ja­ri Ve­sa. ENS (vä­li) o­ma toi­ve tai haas­te 16149 (0,40 e).

Ka­don­neen le­vyn met­säs­tä­jät (x2)

Pasi Hiihtola ja Jake Nyman Kadonneen levyn metsästäjät 0203-17600.
18

18.00 Ra­dio Suo­men maa­nan­tai-il­ta

Ra­dio Suo­men Il­ta

Tunteiden tiistain kevätjuhla

Luon­to-Suo­mi.

Tuhannen luolan maa Men­neil­lä vuo­si­sa­doil­la poh­jo­lan kal­lio­luo­lat o­vat tar­jon­neet tur­va­pai­kan mo­nil­le ih­mi­sil­le.

Ra­dio Suo­men tors­tai-il­ta

Pu­he­lin­lan­gat lau­laa

Se­ka­ha­ku

Elämän virrassa

18.05 Ur­hei­lu­hul­lut

Suomi meni Leijonien voitosta täysin sekaisin – mitä kaikkea voitosta seuraa?

18.05 Bii­si­pa­to­lo­gi

18.20 Ra­dio Suo­men Il­ta

18.30 Keik­kae­lä­mää

18.45 Ra­dio Suo­men Il­ta

18.50 Me­ri­sää

18.55 Ra­dio Suo­men maa­nan­tai-il­ta

Tun­tei­den tiis­tai

Luon­to-Suo­mi.

Ra­dio Suo­men tors­tai-il­ta

Pu­he­lin­lan­gat lau­laa

Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

19.00 Ur­hei­lu­ra­dio

19.05 Ra­dio Suo­men Il­ta

Kumpi on kalastuksessa tärkeämpää: saalis vai fiilis? ​Ka­las­tus on sii­tä mu­ka­va har­ras­tus, et­tä kos­kaan sii­nä ei voi tun­tea it­seään täy­sin op­pi­neek­si.

Tun­tei­den tiis­tai (x2)

Tunteiden tiistai.

Luon­to-Suo­mi.

Luonto-Suomi: Tuhannen luolan maa 0203-17600 Men­neil­lä vuo­si­sa­doil­la poh­jo­lan kal­lio­luo­lat o­vat tar­jon­neet tur­va­pai­kan mo­nil­le ih­mi­sil­le.

Ra­dio Suo­men Il­ta

Matti ja Teppo ovat laulaneet yhdessä jo 50 vuotta Mat­ti ja Tep­po Ruo­ho­nen val­mis­tau­tu­vat vii­mei­seen kon­sert­ti­kier­tuee­seen, jo­ka hui­pen­tuu jou­lu­kuus­sa Hel­sin­gin Hart­wall A­re­nan kon­sert­tiin.

Pu­he­lin­lan­gat lau­laa (x2)

Puhelinlangat laulaa. Pau­la Jo­ki­mies ja Heik­ki Tik­ka­nen. Puh. 0203-17600 (Pu­he­lun hin­ta on 8,35 snt/pu­he­lu + 16,69 snt/min.) Teks­ti­vies­til­lä RS (vä­li) LAN­GAT toi­ve­le­vyn ni­mi nu­me­roon 16149 (0,40 e/vies­ti) y­le.fi/pu­he­lin­lan­gat­lau­laa

To­ni Laak­so­sen Lauan­tai­tans­sit

Junnu Vainiolla nastahammas kateissa ja Snoop Doggy Dogg ginipäissään Hie­man e­ri­lai­set lauan­tai­tans­sit!

Kis­san­keh­to - Su­san­na Vai­nio­la

Mihin kaipaamme, kun kaipaamme kotiin Jo­ku sul­kee o­ven pe­räs­sään ei­kä kos­kaan tu­le ta­kai­sin. Toi­nen ei läh­de ta­los­taan vaik­ka se on la­hon­nut ja pe­su­kar­hu­jen val­taa­ma.

20.00 Ra­dio Suo­men maa­nan­tai-il­ta

Radio Suomen Ilta. Ma­ria Jyr­käs. A­na­to­miaa kai­kil­le -sar­jas­sa pe­reh­dy­tään liik­kun­nan po­si­tii­vi­siin vai­ku­tuk­siin ja sii­hen, mi­tä lii­kun­nan ai­ka­na ta­pah­tuu ai­vois­sa.

20.00 Met­sä­ra­dio.

Metsäradio Pih­kan tuok­sua ra­dioaal­loil­la. Ju­ha B­lom­berg

Ra­dio Suo­men tors­tai-il­ta

Radio Suomen Ilta.

20.00 Ur­hei­lu­ra­dio

20.05 To­ni Laak­so­sen Lauan­tai­tans­sit

The Doorsia ja klassikkotangoa discoversiona. Viimeinen sammuttaa valot. Hie­man e­ri­lai­set lauan­tai­tans­sit!

Te­ro Lie­te - Rock­toi­mit­ta­jan il­lal­li­nen

Kesä on loppunut - eläköön kesä!

20.15 Län­si­mai­sen si­vis­tyk­sen 10 kau­pun­kia: Los An­ge­les

Kokemuksia ja tarinoita. His­to­riaa ja tä­tä päi­vää.

20.15 Kult­tuu­ri­kart­ta

Taru Tujunen: Lukeminen tuli elämääni jo varhain, nykyisin maistuvat myös e-kirjat

20.40 Ra­dio Suo­men tors­tai-il­ta

Radio Suomen Ilta.

20.50 Tun­tei­den tiis­tai

21

21.00 Ur­hei­lu­ra­dio

21.10 Y­le Uu­ti­set sel­ko­suo­mek­si

21.15 Päi­vä tun­nis­sa

Mu­siik­ki­mat­ka maail­mal­le

Kroatia E­ko­lo­gi­sia ja e­ko­no­mi­sia ke­sä­lo­ma­mat­ko­ja mu­sii­kin sii­vit­tä­mä­nä.

Kan­san­ra­dio.

Kuun­te­li­joi­den jut­tu­paik­ka - to­si­koil­le ja vei­ti­koil­le. (u) y­le.fi/kan­san­ra­dio

21.40 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

21.50 Me­ri­sää

21.55 Ra­dio Suo­men Il­ta

Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

22.00 Y­le Uu­ti­set

22.05 B­lues­mi­nis­te­ri E­sa Ku­lo­nie­mi

Pikajuna Bluesvilleen B­lues­mi­nis­te­ri tar­joaa 52 min. mit­tai­sen au­dio­mat­kan B­lues­vil­len ke­sä­siir­to­laan.

Kant­ri­toh­to­ri Tep­po Nät­ti­lä

Rock'n'roll! Country & bluegrass! Lovesick blues! Raha ratkaisee ja Missisipilläkin käydään!

Pol­la­ri - Rock-et­si­vä

Pollari - Rock-etsivä.Sisaresi tahto. Bellrays,Roky Erickson,Jack Meatbeat,Flaming Sideburns,Mari Rantasila,Hullu Ruusu,Wigwam

Kuun­te­li­jan lis­ta

Lauri Peltonen, Helsinki.

Jo­ka­nie­men sä­vel­ra­dio

Kaiken saat. Matkalla jossain musiikissa Kalevi Pollari Neloset,Maria Lessig,Körsikud, Tuuletar, Kati Kovacs,Fairuz,Ona,

Suo­mi-rock - Jor­ma Hie­ta­mä­ki

Stereotesti EL­LIPS - Ko­ti­teat­te­ri­jär­jes­tel­mä Jos­kus si­tä ih­met­te­lee tek­nii­kan no­peaa ke­hi­tys­tä. En­sin o­li suo, kuok­ka ja Jus­si.

Kait­sun nurk­ka - Kai Ul­ma­nen

Kaitsun nurkka - Kai Ulmanen. Rok­kii ja rol­lii, duu­rii ja mol­lii. K­las­si­koi­ta ja nii­tä joi­ta ku­kaan muu ei kos­kaan soi­ta.

23.00 Yö­ra­dio

Maanantaina klo 23-24 Tiistaina klo 23-24 Lau­ra Hai­ka­la

Toi­vei­den yö (x2)

Toiveiden yö - osa 1 Toiveiden yö - osa 2

Yö­ra­dio

Torstaina klo 23-24 Perjantaina klo 23-24 Lauantaina klo 23-24 Sunnuntaina klo 23-24
0

00.00 Yö­ra­dion Tun­ti 60-lu­kua

Oi niitä aikoja

Yö­ra­dion Tun­ti 70-lu­kua

Aikeet arvaan

00.00 Yö­ra­dion Ka­sa­ri­tun­ti

Sylistäsi heräsin

Yö­ra­dion Y­sä­ri­tun­ti

Mä vielä luokses tuun

Yö­ra­dion Tun­ti 2000-lu­kua

Yöradio - tunti 2000-lukua

Yö­ra­dion tun­ti bal­la­de­ja

Kesällä kerran

01.00 Paik­ka au­rin­gos­sa

Paikka auringossa - lauluja Pohjantähden alta. Marko Maunuksela

K­las­sik­ko­kä­rä­jät

K­las­sik­ko­kä­rä­jil­lä tuo­ma­roi­mas­sa Kat­rii­na Hon­ka­nen, Ti­mo Rau­tiai­nen ja Ja­ke Ny­man.

Yö­ra­dio

01.10 Luon­to­ret­ki.

01.20 Yö­ra­dio

01.30 Min­na Pyy­kön maail­ma

01.55 Yö­ra­dio

Yö­ra­dio (x2)

Yö­ra­dio

01.55 Yö­ra­dio

02.00 Su­san­na Vai­nio­lan Pop­ra­dio

B­lues­mi­nis­te­ri E­sa Ku­lo­nie­mi

Kant­ri­toh­to­ri Tep­po Nät­ti­lä

02.00 Suo­mi-rock - Jor­ma Hie­ta­mä­ki

Te­ro Lie­te - Rock­toi­mit­ta­jan il­lal­li­nen

Tar­ja När­hin Is­kel­mä­ra­dio

02.10 Pyö­reä pöy­tä

02.50 Yö­ra­dio

02.50 Yö­ra­dio

3

03.00 Se­ka­ha­ku

Kait­sun nurk­ka - Kai Ul­ma­nen

Kis­san­keh­to - Su­san­na Vai­nio­la

Pol­la­ri - Rock-et­si­vä

Pek­ka Lai­neen Ih­me­maa

Jo­ka­nie­men sä­vel­ra­dio

Kuun­te­li­jan lis­ta

03.50 Yö­ra­dio

Yö­ra­dio