Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 28.5. ti 29.5. ke 30.5. to 31.5. pe 1.6. la 2.6. su 3.6.

04.00 Ra­dio Suo­men Var­hai­saa­mu (x12)

Ra­dio Suo­men Var­hai­saa­mu (x4)

Ra­dio Suo­men Var­hai­saa­mu (x4)

Ra­dio Suo­men var­hai­saa­mu (x4)

Ra­dio Suo­men Var­hai­saa­mu

05.00 Ra­dio Suo­men var­hai­saa­mu (x3)

6

06.00 Y­le Uu­ti­set

06.00 Y­le Uu­ti­set

06.05 Maa­kun­ta­ra­dio

06.05 Maa­kun­ta­ra­dio

06.30 Suo­mi soi

07.00 Y­le Uu­ti­set

Suo­mi soi

Y­le Uu­ti­set

On­nen sä­vel (x2)

Suo­mi soi

07.10 Maa­kun­ta­ra­dio

07.10 Maa­kun­ta­ra­dio

07.50 A­lue­ra­dio

Ra­dio Suo­men he­la­tors­tai

A­lue­ra­dio

07.50 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

08.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

08.05 Ra­dio Suo­men he­la­tors­tai

08.05 On­nen sä­vel

Onnen sävel. On­nit­te­le ys­tä­vää ja toi­vo muis­to­ja he­rät­tä­viä kap­pa­lei­ta. y­le.

Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

08.10 Maa­kun­ta­ra­dio

Alueradio

Luon­to­ret­ki.

Maa­kun­ta­ra­dio

Alueradio 08.30 Y­le Uu­ti­set a­lueel­ta­si.

08.20 Ra­dio Suo­men he­la­tors­tai

08.20 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

08.30 Min­na Pyy­kön maail­ma

08.55 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

9

09.00 Y­le Uu­ti­set

09.05 Ur­hei­lu­ra­dio

09.10 A­lue­ra­dio

09.30 Yle Uutiset alueeltasi.

Ra­dio Suo­men he­la­tors­tai

A­lue­ra­dio

09.30 Yle Uutiset alueeltasi.

Ra­dio Suo­men lauan­tai: A­lue­ra­diot.

Tar­ja När­hin Is­kel­mä­ra­dio

Kotimaisen musiikin katselmus. Toi­mit­ta­ja­na Tar­ja När­hi.

10.00 Ra­dio Suo­men Päi­vä (x12)

Studiossa Matti Ylönen. Radio Suomen päivä Studiossa Matti Ylönen.

Y­le Uu­ti­set

Ra­dio Suo­men Päi­vä (x4)

Studiossa Matti Ylönen.

Y­le Uu­ti­set

10.05 Ra­dio Suo­men he­la­tors­tai (x2)

10.05 Ra­dio Suo­men lauan­tai: A­lue­ra­diot. (x2)

Pek­ka Lai­neen Ih­me­maa

Pekka Laineen Ihmemaa. Pek­ka Lai­neen Ih­me­maas­sa mu­siik­ki ei o­le pie­ni äm­pä­ri, jos­sa on vä­hän vet­tä pols­ku­tel­ta­vak­si.

11.00 Su­san­na Vai­nio­lan Pop­ra­dio

Ajassa liikkuvia popilmiöitä.
12

12.00 Y­le Uu­ti­set

12.05 Ra­dio Suo­men Päi­vä

Studiossa Matti Ylönen.

Ra­dio Suo­men he­la­tors­tai

Ra­dio Suo­men Päi­vä

Studiossa Matti Ylönen.

Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

Kan­san­ra­dio.

Kansanradio Kuun­te­li­joi­den jut­tu­paik­ka - to­si­koil­le ja vei­ti­koil­le.

12.15 Sa­mas­sa pai­kas­sa

12.25 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

12.40 Vii­kon luon­toää­ni

12.45 Me­ri­sää

12.55 Ra­dio Suo­men Päi­vä

Ra­dio Suo­men he­la­tors­tai (x5)

Ra­dio Suo­men Päi­vä

Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu (x2)

13.00 Paik­ka au­rin­gos­sa - lau­lu­ja Poh­jan­täh­den al­ta

Tunti kotimaista musiikkia

13.00 Paik­ka au­rin­gos­sa - lau­lu­ja Poh­jan­täh­den al­ta

Tunti kotimaista musiikkia

Le­vy­lau­ta­kun­ta

Vieraana Jesse Kaikuranta Vie­raa­na Jes­se Kai­ku­ran­ta. Pu­heen­joh­ta­ja­na Tar­ja När­hi.

13.30 Paik­ka au­rin­gos­sa

Paikka auringossa - lauluja Pohjantähden alta. Marko Maunuksela

13.30 Paik­ka au­rin­gos­sa

Paikka auringossa - lauluja Pohjantähden alta. Marko Maunuksela

13.55 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu (x4)

14.00 Maa­kun­ta­ra­dio

Alueradio 14.30 Y­le Uu­ti­set a­lueel­ta­si.

14.00 Maa­kun­ta­ra­dio

Alueradio 14.30 Y­le Uu­ti­set a­lueel­ta­si.

Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu (x2)

15

15.00 A­lue­ra­dio

15.30 Yle Uutiset alueeltasi.

15.00 A­lue­ra­dio

15.30 Yle Uutiset alueeltasi.

15.20 Pop­pi­kou­lu

Poppikoulussa tieto on valttia, mutta tuurillakin selviää

15.50 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

16.00 Y­le Uu­ti­set

16.10 Maa­kun­ta­ra­dio

Alueradio

Ra­dio Suo­men he­la­tors­tai

Ur­hei­lu­ra­dio

En­tis­ten nuor­ten sä­vel­lah­ja

ENS (vä­li) o­ma toi­ve tai haas­te 16149 (0,40 e). y­le.fi/ens

Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

16.30 Sun­nun­tai­vie­ras

16.50 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

17.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

17.10 Maa­kun­ta­ra­dio

Alueradio

Ra­dio Suo­men Il­ta

Ra­dio Suo­men he­la­tors­tai

Maa­kun­ta­ra­dio

Alueradio

Ur­hei­lu­ra­dio

17.15 En­tis­ten nuor­ten sä­vel­lah­ja

Entisten nuorten sävellahja. ENS (vä­li) o­ma toi­ve tai haas­te 16149 (0,40 e). y­le.fi/ens

Ka­don­neen le­vyn met­säs­tä­jät

17.30 Pyö­reä pöy­tä

Pyö­reäs­sä pöy­däs­sä kes­kus­te­le­mas­sa o­vat A­nu Koi­vu­nen, Ru­ben S­til­ler ja Mi­ka Pant­zar.
18

18.00 Ra­dio Suo­men maa­nan­tai-il­ta

Ra­dio Suo­men Il­ta

Tunteiden tiistai Juon­ta­ji­na Pau­la Jo­ki­mies ja Mar­kus Tu­ru­nen.

Luon­to-Suo­mi.

Luonto-Suomen nokikokit Vuo­si­tu­han­sien a­jan nuo­tiol­la on val­mis­tet­tu mi­tä e­ri­lai­sem­pia ruo­kia.

Tun­tei­den il­ta

Tunteiden ilta 0203-17600

Pu­he­lin­lan­gat lau­laa

Puh. 0203-17600 (Pu­he­lun hin­ta on 8,35 snt/pu­he­lu + 16,69 snt/min.

Se­ka­ha­ku

Rau­tai­san­nos tans­sit­ta­van is­kel­mä­mu­sii­kin ys­tä­vil­le.

Y­le Uu­ti­set

18.05 Ur­hei­lu­hul­lut

Urheilun kuumat puheenaiheet

18.50 Me­ri­sää

18.55 Ra­dio Suo­men maa­nan­tai-il­ta

Tun­tei­den tiis­tai

Luon­to-Suo­mi.

Tun­tei­den il­ta

Pu­he­lin­lan­gat lau­laa

Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

19.00 Ur­hei­lu­ra­dio

19.05 Ra­dio Suo­men Il­ta

Maanantaina

Tun­tei­den tiis­tai (x2)

Tunteiden tiistai. Juon­ta­ji­na Pau­la Jo­ki­mies ja Mar­kus Tu­ru­nen.

Luon­to-Suo­mi.

Luonto-Suomen nokikokit 0203-17600 Ky­sy nuo­tio­val­mis­tei­seen ruo­kaan liit­ty­viä a­sioi­ta tai ker­ro o­ma ta­pa­si teh­dä ruo­kaa haas­ta­vis­sa ret­kio­lois­sa.

Tun­tei­den il­ta (x2)

Tunteiden ilta 0203-17600

To­ni Laak­so­sen Lauan­tai­tans­sit

Täl­lä tans­si­lat­tial­la on ti­laa kai­kil­le! To­ni Laak­so­nen tar­joi­lee kat­tauk­sen ja­lan al­le me­ne­vää me­no­mu­siik­kia meil­tä ja maail­mal­ta - il­man vuo­si­ra­jot­tei­ta.

Kis­san­keh­to - Su­san­na Vai­nio­la

Kissankehto - Susanna Vainiola. Hem­mot­te­lu­mu­siik­kia ja lau­lun mit­tai­sia ta­ri­noi­ta tar­joi­lee mu­siik­ki­toi­mit­ta­ja Su­san­na Vai­nio­la.

20.00 Ra­dio Suo­men maa­nan­tai-il­ta

Radio Suomen Ilta.

20.00 Met­sä­ra­dio.

Metsäradio Pih­kan tuok­sua ra­dioaal­loil­la.

20.00 Pu­he­lin­lan­gat lau­laa

Puhelinlangat laulaa. Puh. 0203-17600 (Pu­he­lun hin­ta on 8,35 snt/pu­he­lu + 16,69 snt/min.) Teks­ti­vies­til­lä RS (vä­li) LAN­GAT toi­ve­le­vyn ni­mi nu­me­roon 16149 (0,40 e/vies­ti) y­le.

Ur­hei­lu­ra­dio

20.05 To­ni Laak­so­sen Lauan­tai­tans­sit

Täl­lä tans­si­lat­tial­la on ti­laa kai­kil­le! To­ni Laak­so­nen tar­joi­lee kat­tauk­sen ja­lan al­le me­ne­vää me­no­mu­siik­kia meil­tä ja maail­mal­ta - il­man vuo­si­ra­jot­tei­ta.

Te­ro Lie­te - Rock­toi­mit­ta­jan il­lal­li­nen

Mu­sii­kiil­li­nen il­lal­lis­pöy­tä, jos­ta löy­tyy pai­koin tu­ke­vam­paa­kin pur­ta­vaa.

20.20 Län­si­mai­sen si­vis­tyk­sen 10 kau­pun­kia: Tal­lin­na

Kokemuksia ja tarinoita. His­to­riaa ja tä­tä päi­vää.

20.50 Tun­tei­den tiis­tai

21

21.00 Ur­hei­lu­ra­dio

21.10 Y­le Uu­ti­set sel­ko­suo­mek­si

Päi­vä tun­nis­sa

Päivä tunnissa.

Ra­dio Suo­men Il­ta

Päi­vä tun­nis­sa

Päivä tunnissa. Päi­vä tun­nis­sa sum­maa ja taus­toit­taa päi­vän uu­ti­sia ja pu­hee­nai­hei­ta.

Kan­san­ra­dio.

Kuun­te­li­joi­den jut­tu­paik­ka - to­si­koil­le ja vei­ti­koil­le. (u) y­le.fi/kan­san­ra­dio

21.50 Me­ri­sää

Me­ri­sää

21.55 Ra­dio Suo­men Il­ta

Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

22.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

22.05 B­lues­mi­nis­te­ri E­sa Ku­lo­nie­mi

yle. fi/b­lues­mi­nis­te­ri

Kant­ri­toh­to­ri Tep­po Nät­ti­lä

Juurimusiikkia laajalla skaalalla.

Pol­la­ri - Rock-et­si­vä

O­li­pa ker­ran rock'n'roll, ei­kä se mi­hin­kään ka­don­nut. Rock-et­si­vä löy­tää.

Kuun­te­li­jan lis­ta

Raija Ikonen, Järvenpää. On­ko maail­mas­sa e­nem­män li­ha­via vai näl­käi­siä?

Jo­ka­nie­men sä­vel­ra­dio

Matkalla jossain musiikissa Kalevi Pollari Mat­kal­la jos­sain mu­sii­kis­sa Ka­le­vi Pol­la­ri.

Suo­mi-rock - Jor­ma Hie­ta­mä­ki

Kalle Kiwekselle ala-, kanta- ja kyynerpäähän

23.00 Yö­ra­dio

Maanantaina klo 23-24 Tiistaina klo 23-24

Toi­vei­den yö (x2)

Toiveiden yö - osa 1 Toiveiden yö - osa 2

Yö­ra­dio

Torstaina klo 23-24 Perjantaina klo 23-24 Lauantaina klo 23-24 Sunnuntaina klo 23-24
0

00.00 Yö­ra­dion Tun­ti 60-lu­kua

Yöradio - tunti 60-lukua

Yö­ra­dion Tun­ti 70-lu­kua

Yöradio - tunti 70-lukua

00.00 Yö­ra­dion Ka­sa­ri­tun­ti

Kasaritunti

Yö­ra­dion Y­sä­ri­tun­ti

Yöradio - Ysäritunti

Yö­ra­dion Tun­ti 2000-lu­kua

Yöradio - tunti 2000-lukua Tun­ti 2000-lu­vun mu­siik­kia.

Yö­ra­dion tun­ti bal­la­de­ja

Tunti balladeja

01.00 Paik­ka au­rin­gos­sa

Paikka auringossa - lauluja Pohjantähden alta. Marko Maunuksela

Yö­ra­dio (x2)

Yöradio.

Paik­ka au­rin­gos­sa

Paikka auringossa - lauluja Pohjantähden alta. Marko Maunuksela

Le­vy­lau­ta­kun­ta

Vieraana Jesse Kaikuranta Vie­raa­na Jes­se Kai­ku­ran­ta. Pu­heen­joh­ta­ja­na Tar­ja När­hi.

Yö­ra­dio

01.20 Yö­ra­dio

01.55 Yö­ra­dio

01.55 Yö­ra­dio

01.55 Yö­ra­dio

02.00 Y­le Uu­ti­set

02.00 Suo­mi-rock - Jor­ma Hie­ta­mä­ki

Y­le Uu­ti­set

02.15 Pyö­reä pöy­tä

02.45 Yö­ra­dio

02.45 Yö­ra­dio

3

03.00 Y­le Uu­ti­set

Pol­la­ri - Rock-et­si­vä

Y­le Uu­ti­set

Kuun­te­li­jan lis­ta

03.50 Yö­ra­dio

03.50 Yö­ra­dio