Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 4.3. ti 5.3. ke 6.3. to 7.3. pe 8.3. la 9.3. su 10.3.

04.00 Ra­dio Suo­men Var­hai­saa­mu (x20)

Ra­dio Suo­men Var­hai­saa­mu

05.00 Ra­dio Suo­men var­hai­saa­mu (x3)

Ra­dio Suo­men var­hai­saa­mu (x3)

6

06.00 Y­le Uu­ti­set

06.05 Maa­kun­ta­ra­dio

06.30 Suo­mi soi

07.00 Y­le Uu­ti­set

On­nen sä­vel (x2)

Suo­mi soi

07.10 Maa­kun­ta­ra­dio

07.50 A­lue­ra­dio

07.50 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

08.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

08.05 On­nen sä­vel

Onnen sävel. On­nit­te­le ys­tä­vää ja toi­vo muis­to­ja he­rät­tä­viä kap­pa­lei­ta.

Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

08.10 Maa­kun­ta­ra­dio

Alueradio

08.10 Luon­to­ret­ki.

08.20 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

08.30 Min­na Pyy­kön maail­ma

08.55 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

9

09.00 Y­le Uu­ti­set

09.05 Ur­hei­lu­ra­dio

09.10 A­lue­ra­dio

09.30 Yle Uutiset alueeltasi.

Ra­dio Suo­men lauan­tai: A­lue­ra­diot.

Tar­ja När­hin Is­kel­mä­ra­dio

Kotimaisen musiikin katselmus. Toi­mit­ta­ja­na Tar­ja När­hi.

10.00 Ra­dio Suo­men Päi­vä (x20)

Vaalikamppailu todenteolla käyntiin. Huuhaata vastustetaan nyt isosti. Onko nyt 11. hetki ottaa demokratia uusiin käsiin? Enemmän sisäelimiä ravintola-annoksiin - mikä estää? Kateenkorvaa, munuaisia, karitsan kieltä - herahtaako vesi kielelle vai kauhistus? Luotaus eduskuntavaalien ehdokasasetteluun Mitä rahanpesun estämiseksi olisi tehtävissä? Millaista on suomalainen korruptio? Mistä voisit luopua? Miten parantaa Kemin mainetta? Raiskauksen uhri ei välttämättä saa tarvitsemaansa apua. Teknologia voi vaikeuttaa elämää. Kuntoututtava vankeinhoito ehkäisee tehokkaasti uusintarikollisuutta Päivi Nergin tiukka paikka Mistä onni tulee? Lääkkeetön Itämeri - onko se mahdollinen? YK:n väestörahasto rahapulassa heikkojen asialla Puolustusvoimat harjoittelevat tällä viikolla monessa kaupungissa Mikä on Suomen lajiston tila? Poliittisen valokuvan festivaali kannustaa toimimaan yhdessä Keksiminen ja innovatiivisuus eivät ole sukupuolesta kiinni

Y­le Uu­ti­set

10.05 Ra­dio Suo­men lauan­tai: A­lue­ra­diot. (x2)

Pek­ka Lai­neen Ih­me­maa

Pekka Laineen Ihmemaa. Pek­ka Lai­neen Ih­me­maas­sa mu­siik­ki ei o­le pie­ni äm­pä­ri, jos­sa on vä­hän vet­tä pols­ku­tel­ta­vak­si.

11.00 Su­san­na Vai­nio­lan Pop­ra­dio

Ajassa liikkuvia popilmiöitä.
12

12.00 Y­le Uu­ti­set

12.05 Ra­dio Suo­men Päi­vä

Levykeräilijän kodin makuuhuoneessakin on vinyylejä Suomalaista e-menestystä Mitä saa irti pölyttyneistä kansallispuvuista? Lasten urheiluvammat yllättävän tavallisia

Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

Kan­san­ra­dio.

Kansanradio Kuun­te­li­joi­den jut­tu­paik­ka - to­si­koil­le ja vei­ti­koil­le.

12.15 Lä­hiö­koi­ra­puis­to

12.30 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

12.40 Vii­kon luon­toää­ni

12.45 Me­ri­sää

12.55 Ra­dio Suo­men Päi­vä

Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu (x2)

13.00 Paik­ka au­rin­gos­sa - lau­lu­ja Poh­jan­täh­den al­ta

Usko, toivo, rakkaus Avoin maisema TV:n kokoinen haitari Tunti kotimaista musiikkia

Le­vy­lau­ta­kun­ta

Vieraina Vahtera ja Lauri Ankerman Vie­rai­na Vah­te­ra ja Lau­ri An­ker­man. Pu­heen­joh­ta­ja­na Tar­ja När­hi.

13.30 Paik­ka au­rin­gos­sa

Paikka auringossa - lauluja Pohjantähden alta. Marko Maunuksela

13.30 Maail­man­po­li­tii­kan ar­ki­päi­vää

13.55 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu (x3)

14.00 Y­le Uu­ti­set

Maa­kun­ta­ra­dio

Alueradio 14.30 Y­le Uu­ti­set a­lueel­ta­si.

Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu (x2)

Petri Rinne

15

15.00 A­lue­ra­dio

15.30 Yle Uutiset alueeltasi.

15.20 Pop­pi­kou­lu

Poppikoulussa tieto on valttia, mutta tuurillakin selviää

15.50 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

16.00 Y­le Uu­ti­set

16.10 Maa­kun­ta­ra­dio

Alueradio

Ur­hei­lu­ra­dio

16.15 En­tis­ten nuor­ten sä­vel­lah­ja

Juontajana Jari Vesa. ENS (vä­li) o­ma toi­ve tai haas­te 16149 (0,40 e).

Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

16.30 Sun­nun­tai­vie­ras

16.50 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

17.00 Y­le Uu­ti­set

17.10 Maa­kun­ta­ra­dio

Alueradio

Ra­dio Suo­men Il­ta

Maa­kun­ta­ra­dio

Alueradio

Ur­hei­lu­ra­dio

17.15 En­tis­ten nuor­ten sä­vel­lah­ja

Entisten nuorten sävellahja. Juon­ta­ja­na Ja­ri Ve­sa. ENS (vä­li) o­ma toi­ve tai haas­te 16149 (0,40 e).

Ka­don­neen le­vyn met­säs­tä­jät (x2)

Kai Ulmanen ja Josper Knutas. Kadonneen levyn metsästäjät 0203-17600.

17.30 Pyö­reä pöy­tä

18

18.00 Ra­dio Suo­men maa­nan­tai-il­ta

Ra­dio Suo­men Il­ta

Miten rikosten maailma on muuttunut kun selaa Alibin vuosikertoja?

Luon­to-Suo­mi.

Lumijälki-ilta Nyt on hy­vä ai­ka läh­teä tut­ki­maan lä­hi­seu­dun e­läin­ten jät­tä­miä lu­mi­jäl­kiä.

Ra­dio Suo­men Il­ta

Onko ääni vielä käyntikorttimme? Mi­ten pu­heää­ni ja tyy­li o­vat muut­tu­neet vuo­sien myö­tä?

Pu­he­lin­lan­gat lau­laa

Juon­ta­ji­na Heik­ki Tik­ka­nen ja Jyr­ki Kos­ken­sep­pä. Puh.

Se­ka­ha­ku

Siniharmaa mökki ja savukiehkuroita Kak­si ih­mis­tä, kos­ke­tuk­sis­sa toi­siin­sa, vah­val­la tun­teel­la la­tau­tu­nees­sa het­kes­sä.

18.05 Ur­hei­lu­hul­lut

Kari-Pekka Kyrö piirtää synkän kuvan nykyisestä dopingvalvonnasta

18.50 Me­ri­sää

18.55 Ra­dio Suo­men maa­nan­tai-il­ta

Tun­tei­den tiis­tai

Luon­to-Suo­mi.

Ra­dio Suo­men tors­tai-il­ta

Pu­he­lin­lan­gat lau­laa

Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

19.00 Ur­hei­lu­ra­dio

19.05 Ra­dio Suo­men Il­ta

Tatuointi - ikuisesti iholla Mi­kä saa ai­ka­mie­hen kir­jai­le­maan rin­taan­sa sa­nan äi­ti? Mik­si jo­ku ha­luaa i­hoon­sa ku­van i­do­lis­taan?

Tun­tei­den tiis­tai (x2)

Tunteiden tiistai.

Luon­to-Suo­mi.

Luonto-Suomen lumijälki-ilta 0203-17600 Ky­sy lu­mi­jäl­jis­tä tai ker­ro o­mia lu­mi­jäl­ki­muis­to­ja­si.

Ra­dio Suo­men tors­tai-il­ta (x2)

Radio Suomen Ilta. Juon­ta­ja­na Ol­ga Ke­to­nen.

Pu­he­lin­lan­gat lau­laa (x2)

Puhelinlangat laulaa. Juon­ta­ji­na Heik­ki Tik­ka­nen ja Jyr­ki Kos­ken­sep­pä. Puh. 0203-17600 (Pu­he­lun hin­ta on 8,35 snt/pu­he­lu + 16,69 snt/min.) Teks­ti­vies­til­lä RS (vä­li) LAN­GAT toi­ve­le­vyn ni­mi nu­me­roon 16149 (0,40 e/vies­ti) y­le.fi/pu­he­lin­lan­gat­lau­laa

To­ni Laak­so­sen Lauan­tai­tans­sit

Täl­lä tans­si­lat­tial­la on ti­laa kai­kil­le! To­ni Laak­so­nen tar­joi­lee kat­tauk­sen ja­lan al­le me­ne­vää me­no­mu­siik­kia meil­tä ja maail­mal­ta - il­man vuo­si­ra­jot­tei­ta.

Kis­san­keh­to - Su­san­na Vai­nio­la

Kissankehto - Susanna Vainiola. Hem­mot­te­lu­mu­siik­kia ja lau­lun mit­tai­sia ta­ri­noi­ta tar­joi­lee mu­siik­ki­toi­mit­ta­ja Su­san­na Vai­nio­la.

20.00 Ra­dio Suo­men maa­nan­tai-il­ta

20.00 Met­sä­ra­dio.

Metsäradio Pih­kan tuok­sua ra­dioaal­loil­la - juon­ta­ja­na Ju­ha B­lom­berg.

20.00 Ur­hei­lu­ra­dio

20.05 A­kuut­ti

Jääkiekossa selkäydinvamman saanut Teemu Tenhunen saa toivoa kuntoutumiseen kävelyrobotista

20.05 To­ni Laak­so­sen Lauan­tai­tans­sit

Täl­lä tans­si­lat­tial­la on ti­laa kai­kil­le! To­ni Laak­so­nen tar­joi­lee kat­tauk­sen ja­lan al­le me­ne­vää me­no­mu­siik­kia meil­tä ja maail­mal­ta - il­man vuo­si­ra­jot­tei­ta.

Te­ro Lie­te - Rock­toi­mit­ta­jan il­lal­li­nen

Tänään katsellaan lauluja! Kuten arvaatte, elokuvista on siis kysymys.

20.15 U­ni­raa­ti

U­ni­raa­ti ar­vioi kuu­li­joi­den julk­ki­su­nia. Raa­din kä­sit­te­lyyn pää­se­vät ai­na­kin V­la­di­mir Pu­tin, Jee­sus ja Geor­ge C­loo­ney.

20.15 Puo­lue­joh­ta­jien kult­tuu­ri­kart­ta

Sampo Terho innostuu progesta ja ihailee salaa Tuulen viemää

20.40 Ra­dio Suo­men maa­nan­tai-il­ta

Radio Suomen Ilta.

20.40 Ra­dio Suo­men tors­tai-il­ta

Radio Suomen Ilta.

20.55 Tun­tei­den tiis­tai

21

21.00 Ur­hei­lu­ra­dio

Y­le Uu­ti­set

Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

Lauantai klo 21.02

Ur­hei­lu­ra­dio

21.10 Y­le Uu­ti­set sel­ko­suo­mek­si

21.10 Y­le Uu­ti­set sel­ko­suo­mek­si

21.15 Päi­vä tun­nis­sa

Kan­san­ra­dio.

Kuun­te­li­joi­den jut­tu­paik­ka - to­si­koil­le ja vei­ti­koil­le. (u) y­le.fi/kan­san­ra­dio

21.20 Pop­pi­kou­lu

Poppikoulussa tieto on valttia, mutta tuurillakin selviää Lä­he­tä Viik­ko­ky­sy­myk­sen vas­taus o­soit­tee­seen pop­pi.

21.50 Me­ri­sää

21.55 Ra­dio Suo­men Il­ta

Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

22.00 Y­le Uu­ti­set

22.05 B­lues­mi­nis­te­ri E­sa Ku­lo­nie­mi

Olen erilainen

Kant­ri­toh­to­ri Tep­po Nät­ti­lä

Elämää suurempaa ja juurevaa! Akustista ja perinteistä! Rokkaavaa ja jytäisää!

Pol­la­ri - Rock-et­si­vä

Sisko veli vaimo mies. Cream, Petettyjen Puolue,Freedom Fuel,Iggy Pop,MC5,Ilona ja Nubialaiset

Kuun­te­li­jan lis­ta

Oh­jel­ma o­man e­lä­män­sä mu­siik­ki­toi­mit­ta­jil­le. Juon­ta­ja­na Jos­per K­nu­tas.

Jo­ka­nie­men sä­vel­ra­dio

Matkalla jossain musiikissa Kalevi Pollari Mat­kal­la jos­sain mu­sii­kis­sa Ka­le­vi Pol­la­ri.

Suo­mi-rock - Jor­ma Hie­ta­mä­ki

Talouskirjekyyhkynen ja muita eläimiä SI­BE­RIA - Kir­je Mi­ten käy kir­je­kyyh­ky­sil­le kir­jei­den kir­joit­ta­mi­sen vie­lä täs­tä ny­kyi­ses­tä­kin hii­pues­sa.

Kait­sun nurk­ka - Kai Ul­ma­nen

Kaitsun nurkka - Kai Ulmanen. No 1. T­he Lo­vin S­poon­ful - Dayd­ream No 2. T­he Beat­les He­re co­mes t­he sun.

23.00 Yö­ra­dio

Maanantaina klo 23-24 Tiistaina klo 23-24 Ol­li Haa­pa­kan­gas

Toi­vei­den yö (x2)

Toiveiden yö - osa 1 Toiveiden yö - osa 2 Vel­lu Sal­mi­nen

Yö­ra­dio

Torstaina klo 23-24 Perjantaina klo 23-24 Lauantaina klo 23-24 Sunnuntaina klo 23-24
0

00.00 Yö­ra­dion Tun­ti 60-lu­kua

Yöradio - tunti 60-lukua

Yö­ra­dion Tun­ti 70-lu­kua

Yöradio - tunti 70-lukua

00.00 Yö­ra­dion Ka­sa­ri­tun­ti

Yöradio - Kasaritunti

Yö­ra­dion Y­sä­ri­tun­ti

Yöradio - Ysäritunti

Yö­ra­dion Tun­ti 2000-lu­kua

Yöradio - tunti 2000-lukua

Yö­ra­dion tun­ti bal­la­de­ja

Tunti balladeja

01.00 Paik­ka au­rin­gos­sa

Paikka auringossa - lauluja Pohjantähden alta. Marko Maunuksela

Paik­ka au­rin­gos­sa - lau­lu­ja Poh­jan­täh­den al­ta

Paikka auringossa - lauluja Pohjantähden alta. Marko Maunuksela

Le­vy­lau­ta­kun­ta

Vieraina Vahtera ja Lauri Ankerman Vie­rai­na Vah­te­ra ja Lau­ri An­ker­man. Pu­heen­joh­ta­ja­na Tar­ja När­hi.

Yö­ra­dio

01.10 Luon­to­ret­ki.

01.20 Yö­ra­dio

01.30 Min­na Pyy­kön maail­ma

01.55 Yö­ra­dio

Yö­ra­dio (x2)

Yö­ra­dio

01.55 Yö­ra­dio

02.00 Su­san­na Vai­nio­lan Pop­ra­dio

B­lues­mi­nis­te­ri E­sa Ku­lo­nie­mi

Kant­ri­toh­to­ri Tep­po Nät­ti­lä

02.00 Suo­mi-rock - Jor­ma Hie­ta­mä­ki

Te­ro Lie­te - Rock­toi­mit­ta­jan il­lal­li­nen

Tar­ja När­hin Is­kel­mä­ra­dio

02.15 Pyö­reä pöy­tä

02.45 Yö­ra­dio

3

03.00 Se­ka­ha­ku

Kait­sun nurk­ka - Kai Ul­ma­nen

Kis­san­keh­to - Su­san­na Vai­nio­la

Pol­la­ri - Rock-et­si­vä

Pek­ka Lai­neen Ih­me­maa

Y­le Uu­ti­set

Kuun­te­li­jan lis­ta

03.50 Yö­ra­dio

Yö­ra­dio

03.50 Yö­ra­dio