Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 24.12. ti 25.12. ke 26.12. to 27.12. pe 28.12. la 29.12. su 30.12.

04.02 Ra­dio Suo­men Var­hai­saa­mu (x3)

Petri Rinne

04.00 Ra­dio Suo­men Var­hai­saa­mu (x6)

Maria Jyrkäs Maria Jyrkäs Markus Turunen

04.02 Ra­dio Suo­men Var­hai­saa­mu (x14)

Aleksi Pöytäkangas Maija Ilmoniemi Aleksi Pöytäkangas Aki Räty
6

06.03 Jou­lu Ra­dio Suo­mes­sa (x2)

Aikamatka joululauluihin Joulupolku

06.00 Y­le Uu­ti­set

06.02 Ra­dio Suo­men Var­hai­saa­mu. Sää

Aleksi Pöytäkangas

Ra­dio Suo­men Var­hai­saa­mu. Sää

Aki Räty

06.05 A­lue­ra­dio

06.30 Yle Uutiset alueeltasi.

06.30 Suo­mi soi

Aleksi Pöytäkangas

07.03 Jou­lu Ra­dio Suo­mes­sa

Joulupolku

07.00 Y­le Uu­ti­set

07.03 On­nen sä­vel (x2)

Suo­mi soi

07.13 A­lue­ra­dio (x4)

07.30 Yle Uutiset alueeltasi.

07.53 Ra­dio Suo­men Jou­lu

Ra­dio Suo­men ta­pa­nin­päi­vä

07.53 Ra­dio Suo­men sun­nun­tai

08.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

08.05 Jou­lu Ra­dio Suo­mes­sa

Manteleita joulupuuroon

Ra­dio Suo­men Jou­lu

Jou­lu Ra­dio Suo­mes­sa

Maija Salmisen musiikillinen tapaninajelu

08.05 On­nen sä­vel

Ra­dio Suo­men sun­nun­tai

08.10 Luon­to­ret­ki.

08.13 A­lue­ra­dio

08.30 Yle Uutiset alueeltasi.

08.10 Luon­to­ret­ki.

08.20 Ra­dio Suo­men Jou­lu

08.20 Ra­dio Suo­men sun­nun­tai

9

09.00 Y­le Uu­ti­set

09.06 Jou­lu Ra­dio Suo­mes­sa

Manteleita joulupuuroon

Lem­pi­huo­ne

Lempihuone: Pirkko Mannola Lempihuone: Anu Sinisalo

09.05 Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

09.11 A­lue­ra­dio

09.30 Yle Uutiset alueeltasi.

Ra­dio Suo­men lauan­tai: A­lue­ra­diot

Tar­ja När­hin Is­kel­mä­ra­dio

Kotimaisen musiikin katselmus.

10.00 Y­le Uu­ti­set

10.02 Ra­dio Suo­men Päi­vä (x8)

10.00 Y­le Uu­ti­set

10.05 Jou­lu Ra­dio Suo­mes­sa

Manteleita joulupuuroon

Ra­dio Suo­men Jou­lu: Ka­don­neet jou­lu­le­vyt

Jou­lu Ra­dio Suo­mes­sa

Radio Suomen tapaninpäivä

10.05 Ra­dio Suo­men lauan­tai: A­lue­ra­diot (x2)

10.06 Pek­ka Lai­neen Ih­me­maa

11.02 Man­te­lei­ta jou­lu­puu­roon

Maria Jyrkäs ja Olli Aimola.

Jou­lu Ra­dio Suo­mes­sa

Radio Suomen Joulu

Ra­dio Suo­men ta­pa­nin­päi­vä

Joulutyö - juhlatyö.

11.02 Su­san­na Vai­nio­lan Pop­ra­dio

Ajassa liikkuvia popilmiöitä.

11.30 Jou­lu Ra­dio Suo­mes­sa (x2)

Päin Brinkkalaa Suomen Turku julistaa joulurauhan
12

12.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

12.05 Ra­dio Suo­men Jou­lu

Kiitos lahjasta!

Jou­lu Ra­dio Suo­mes­sa

Radio Suomen tapaninpäivä

12.08 Ruo­ka­kas­si

Kan­san­ra­dio.

Kansanradio

12.10 Taas kaik­ki kau­niit muis­tot

Taas kaikki kauniit muistot..

12.13 Ra­dio Suo­men Päi­vä

12.38 Ra­dio Suo­men lauan­tai

12.40 Ra­dio Suo­men sun­nun­tai

12.45 Me­ri­sää

12.55 Ra­dio Suo­men Jou­lu

12.55 Ra­dio Suo­men ta­pa­nin­päi­vä (x2)

Ra­dio Suo­men Päi­vä

12.55 Ra­dio Suo­men sun­nun­tai (x2)

Olli Aimola

13.02 Jou­lu Ra­dio Suo­mes­sa (x3)

Radio Suomen Joulu

Jou­lu Ra­dio Suo­mes­sa

Maija Salmisen musiikillinen joulupeitto

13.02 Paik­ka au­rin­gos­sa - lau­lu­ja Poh­jan­täh­den al­ta

Paikka auringossa - lauluja Pohjantähden alta. Marko Maunuksela

Le­vy­lau­ta­kun­ta

13.33 Paik­ka au­rin­gos­sa - lau­lu­ja Poh­jan­täh­den al­ta. Mar­ko Mau­nuk­se­la

13.30 Min­na Pyy­kön maail­ma

13.55 Ra­dio Suo­men sun­nun­tai

14.02 Ra­dio Suo­men Jou­lu

Mu­siik­kia le­po­päi­vän ra­tok­si

Radio Suomen tapaninpäivä

A­lue­ra­dio (x4)

14.30 Yle Uutiset alueeltasi. 15.30 Yle Uutiset alueeltasi. 14.30 Yle Uutiset alueeltasi. 15.30 Yle Uutiset alueeltasi.

Maail­man­po­li­tii­kan ar­ki­päi­vää

Mu­siik­kia le­po­päi­vän ra­tok­si

Radio Suomen sunnuntai

14.22 Ra­dio Suo­men lauan­tai

14.30 Pop­pi­kou­lu

Rehtoreina Tero Liete ja Kai Ulmanen.
15

15.02 Jou­lu Ra­dio Suo­mes­sa

Radio Suomen Joulu

Luon­to-Suo­mi.

Luonto-ohjelmien joulupaketti

15.02 En­tis­ten nuor­ten sä­vel­lah­ja

Juha-Pekka Taskinen.

Sun­nun­tai­vie­ras

15.25 Ra­dio Suo­men sun­nun­tai

Olli Aimola

16.00 Y­le Uu­ti­set

16.10 Ra­dio Suo­men Jou­lu

Ra­dio Suo­men Jou­lu

16.13 Luon­to-oh­jel­mien jou­lu­pa­ket­ti

A­lue­ra­dio

16.30 Yle Uutiset alueeltasi.

16.10 Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

16.15 Jou­lu Ra­dio Suo­mes­sa

16.15 En­tis­ten nuor­ten sä­vel­lah­ja

Juha-Pekka Taskinen.

Ra­dio Suo­men sun­nun­tai

Olli Aimola

16.25 Ra­dio Suo­men Jou­lu

17.00 Y­le Uu­ti­set

17.10 Ra­dio Suo­men Jou­lu

Jou­lu Ra­dio Suo­mes­sa

Valoa päin - jouluvieraana Janne Virtanen

17.13 Ra­dio Suo­men ta­pa­nin­päi­vä

A­lue­ra­dio

A­lue­ra­dio

17.10 Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

17.15 Hi­tit o­joon!

Radio Suomen lauantai

Ka­don­neen le­vyn met­säs­tä­jät (x2)

Tarinat levyjen takaa.

17.20 Jou­lu Ra­dio Suo­mes­sa

Tiernapojat

17.30 Jou­lu Ra­dio Suo­mes­sa

17.45 A­no­nyy­mit ko­ti­kiu­sa­tut.

17.50 Ra­dio Suo­men Jou­lu

17.50 A­lue­ra­dio

17.55 Ra­dio Suo­men ta­pa­nin­päi­vä

18

18.02 Jou­lu Ra­dio Suo­mes­sa

Jouluaaton ilmasilta

Ra­dio Suo­men Jou­lu

Tunnelmia ennen joulukonserttia.

Jou­lu Ra­dio Suo­mes­sa

Marko Maunukselan tapanintanssit

Ra­dio Suo­men Il­ta

Pu­he­lin­lan­gat lau­laa

Heikki Tikkanen ja Jyrki Koskenseppä.

Mu­siik­kia lauan­tai-il­lan ra­tok­si

Radio Suomen lauantai

18.50 Me­ri­sää

18.55 Jou­luaa­ton il­ma­sil­ta

Ra­dio Suo­men Jou­lu

Mar­ko Mau­nuk­se­lan ta­pa­nin­tans­sit

Ra­dio Suo­men Il­ta

Pu­he­lin­lan­gat lau­laa

Ra­dio Suo­men lauan­tai

Ra­dio Suo­men sun­nun­tai

19.02 Jou­lu Ra­dio Suo­mes­sa (x2)

Jouluaaton ilmasilta

Jou­lu­kon­sert­ti: An­na lau­lu lah­jak­si (x2)

Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

19.05 Jou­lu Ra­dio Suo­mes­sa

Marko Maunukselan tapanintanssit

Ra­dio Suo­men Il­ta (x2)

Juontajana Olga Ketonen.

Pu­he­lin­lan­gat lau­laa (x2)

Heikki Tikkanen ja Jyrki Koskenseppä.

19.07 Se­ka­ha­ku

Sekahaku - Tarja Närhi

Kis­san­keh­to - Su­san­na Vai­nio­la

20.03 Ra­dio Suo­men ta­pa­nin­päi­vä

Paula Jokimies

20.02 Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

20.08 Maail­man­pyö­rä - Mai­ja Sal­mi­nen

Te­ro Lie­te - Rock­toi­mit­ta­jan il­lal­li­nen

20.10 K­vart­ti­teo­ria

20.30 Jou­lu Ra­dio Suo­mes­sa

20.55 Ra­dio Suo­men Jou­lu

21

21.02 Jou­lu Ra­dio Suo­mes­sa

Radio Suomen Joulu

Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

21.12 Ra­dio Suo­men ta­pa­nin­päi­vä

Y­le Uu­ti­set sel­ko­suo­mek­si

21.17 Päi­vä tun­nis­sa

00.00

21.17 Kan­san­ra­dio

21.20 Pop­pi­kou­lu

Rehtoreina Tero Liete ja Kai Ulmanen.

21.50 Me­ri­sää

21.55 Ra­dio Suo­men Jou­lu

Ra­dio Suo­men ta­pa­nin­päi­vä

Ra­dio Suo­men Il­ta

Ra­dio Suo­men lauan­tai

Ra­dio Suo­men sun­nun­tai

22.00 Y­le Uu­ti­set

22.05 B­lues­mi­nis­te­ri E­sa Ku­lo­nie­mi

Bluesministeri joulumielellä

Kant­ri­toh­to­ri Tep­po Nät­ti­lä

Kantritohtori joulumielellä

22.08 Pol­la­ri - Rock-et­si­vä

Pollari. Rock-etsivä

Kuun­te­li­jan lis­ta

Riitta Majava, Rovaniemi

Jo­ka­nie­men sä­vel­ra­dio

Suo­mi-rock - Jor­ma Hie­ta­mä­ki

Kait­sun nurk­ka - Kai Ul­ma­nen

Talvi

22.59 Yö­ra­dio

Sunnuntaina klo 23-24

23.02 Yö­ra­dio

Jouluyöradio Olli Haapakangas

Toi­vei­den yö (x2)

Yöradio - toiveiden yö

Yö­ra­dio

Aki Räty Vellu Salminen
0

00.02 Jou­lu­pol­ku

Olli Haapakangas

Yö­ra­dion Tun­ti 60-lu­kua

Yöradio - tunti 60-luvun joulumusiikkia

00.02 Yö­ra­dion Ka­sa­ri­tun­ti

Yöradio - Kasaritunti

Yö­ra­dion Y­sä­ri­tun­ti

Yöradio - Ysäritunti

Yö­ra­dion Tun­ti 2000-lu­kua

Yöradio - tunti 2000-lukua

00.01 Yö­ra­dion tun­ti bal­la­de­ja

Love is all

01.00 Min­na Pyy­kön maail­ma

01.02 Jou­lu Ra­dio Suo­mes­sa

Maija Salmisen musiikillinen joulupeitto

Paik­ka au­rin­gos­sa - lau­lu­ja Poh­jan­täh­den al­ta. Mar­ko Mau­nuk­se­la

Le­vy­lau­ta­kun­ta

01.01 Yö­ra­dio

01.10 Luon­to­ret­ki.

01.22 Yö­ra­dio

01.25 Jou­luyö­ra­dio

Olli Haapakangas

01.29 Min­na Pyy­kön maail­ma

Elämää maailmankaikkeudessa

01.55 Yö­ra­dio (x2)

Aki Räty

Yö­ra­dio

01.56 Yö­ra­dio

02.00 Su­san­na Vai­nio­lan Pop­ra­dio

Joulusatuja Kalliosta ja Nashvillestä

02.02 B­lues­mi­nis­te­ri E­sa Ku­lo­nie­mi

Bluesministeri joulumielellä

Kant­ri­toh­to­ri Tep­po Nät­ti­lä

Kantritohtori joulumielellä

02.02 Suo­mi-rock - Jor­ma Hie­ta­mä­ki

Kilttejä lapsia ja ehkä kilttiin pukeutuneita aikuisia

Te­ro Lie­te - Rock­toi­mit­ta­jan il­lal­li­nen

Kevyt aatonaaton illallinen ennen jouluähkyä

02.01 Tar­ja När­hin Is­kel­mä­ra­dio

Uusia vuosia aikojen takaa

02.49 Yö­ra­dio

02.54 Yö­ra­dio

3

03.00 Se­ka­ha­ku

Joulutanssit

03.02 Kait­sun nurk­ka - Kai Ul­ma­nen

So they say it's christmas

Kis­san­keh­to - Su­san­na Vai­nio­la

Oi jouluyö. Kissankehdon pakanallis-hengellisessä joulurauhassa kohtaavat lentävä lumiukko, Pokémonit ja tuhmat lapset

Pol­la­ri - Rock-et­si­vä

Pollari. Rock-etsivä

Pek­ka Lai­neen Ih­me­maa

Elääkö joulun henki vanhassa hittisävelmässä vai kadulla kylmässä viimassa?

Jo­ka­nie­men sä­vel­ra­dio

03.01 Kuun­te­li­jan lis­ta

Riitta Majava, Rovaniemi

03.54 Yö­ra­dio