Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 17.12. ti 18.12. ke 19.12. to 20.12. pe 21.12. la 22.12. su 23.12.

04.02 Ra­dio Suo­men Var­hai­saa­mu (x19)

Toh­to­ri Rai­mo - val­ta­kun­nan te­ra­peut­ti

Ra­dio Suo­men Var­hai­saa­mu

6

Y­le Uu­ti­set

06.02 Ra­dio Suo­men Var­hai­saa­mu. Sää

Ra­dio Suo­men Var­hai­saa­mu. Sää

06.05 A­lue­ra­dio

06.30 Yle Uutiset alueeltasi.

06.30 Suo­mi soi

07.00 Y­le Uu­ti­set

07.03 On­nen sä­vel (x2)

Suo­mi soi

07.13 A­lue­ra­dio (x10)

07.30 Yle Uutiset alueeltasi.

07.53 Ra­dio Suo­men sun­nun­tai

08.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

08.05 On­nen sä­vel

Ra­dio Suo­men sun­nun­tai

08.13 A­lue­ra­dio

08.30 Yle Uutiset alueeltasi.

08.10 Luon­to­ret­ki.

08.20 Ra­dio Suo­men sun­nun­tai

08.30 Toh­to­ri Rai­mo - val­ta­kun­nan te­ra­peut­ti

08.40 Ra­dio Suo­men sun­nun­tai

9

Y­le Uu­ti­set

Ur­hei­lu­ra­dio

09.11 A­lue­ra­dio

09.30 Yle Uutiset alueeltasi.

Ra­dio Suo­men lauan­tai: A­lue­ra­diot

Tar­ja När­hin Is­kel­mä­ra­dio

Kotimaisen musiikin katselmus.

10.02 Ra­dio Suo­men Päi­vä (x20)

Radio Suomen päivä

Y­le Uu­ti­set

10.05 Ra­dio Suo­men lauan­tai: A­lue­ra­diot (x2)

10.06 Pek­ka Lai­neen Ih­me­maa

11.02 Su­san­na Vai­nio­lan Pop­ra­dio

Ajassa liikkuvia popilmiöitä.

11.50 Toh­to­ri Rai­mo - val­ta­kun­nan te­ra­peut­ti

12

12.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

12.08 Ruo­ka­kas­si

Kan­san­ra­dio.

Kansanradio

12.13 Ra­dio Suo­men Päi­vä

12.38 Ra­dio Suo­men lauan­tai

Ra­dio Suo­men sun­nun­tai

12.45 Me­ri­sää

Ra­dio Suo­men Päi­vä

12.55 Ra­dio Suo­men sun­nun­tai (x2)

13.02 Paik­ka au­rin­gos­sa - lau­lu­ja Poh­jan­täh­den al­ta

Paikka auringossa - lauluja Pohjantähden alta. Marko Maunuksela

Le­vy­lau­ta­kun­ta

Joululevylautakunta

13.33 Paik­ka au­rin­gos­sa - lau­lu­ja Poh­jan­täh­den al­ta. Mar­ko Mau­nuk­se­la

13.30 Min­na Pyy­kön maail­ma

Ra­dio Suo­men sun­nun­tai

14.02 A­lue­ra­dio (x10)

14.30 Yle Uutiset alueeltasi. 15.30 Yle Uutiset alueeltasi. 14.30 Yle Uutiset alueeltasi. 15.30 Yle Uutiset alueeltasi. 14.30 Yle Uutiset alueeltasi. 15.30 Yle Uutiset alueeltasi. 14.30 Yle Uutiset alueeltasi. 15.30 Yle Uutiset alueeltasi. 14.30 Yle Uutiset alueeltasi. 15.30 Yle Uutiset alueeltasi.

Maail­man­po­li­tii­kan ar­ki­päi­vää

Mu­siik­kia le­po­päi­vän ra­tok­si

Radio Suomen sunnuntai

14.22 Ra­dio Suo­men lauan­tai

14.30 Pop­pi­kou­lu

Rehtoreina Tero Liete ja Kai Ulmanen.
15

15.02 En­tis­ten nuor­ten sä­vel­lah­ja

Sun­nun­tai­vie­ras

15.25 Ra­dio Suo­men sun­nun­tai

16.00 Y­le Uu­ti­set

16.13 A­lue­ra­dio

16.30 Yle Uutiset alueeltasi.

Ur­hei­lu­ra­dio

16.15 En­tis­ten nuor­ten sä­vel­lah­ja

Ra­dio Suo­men sun­nun­tai

17.00 Y­le Uu­ti­set

17.13 A­lue­ra­dio

Ra­dio Suo­men Il­ta

A­lue­ra­dio

A­lue­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

17.15 Hi­tit o­joon!

Radio Suomen lauantai

Ka­don­neen le­vyn met­säs­tä­jät

17.30 Pyö­reä pöy­tä

A­no­nyy­mit ko­ti­kiu­sa­tut.

17.50 A­lue­ra­dio

18

Ra­dio Suo­men Il­ta

Ra­dio Suo­men Il­ta

Tunteiden tiistai

Luon­to-Suo­mi.

Linnunlaulujen toivekonsertti 0203-17600

Tun­tei­den il­ta

Tunteiden ilta 0203-17600

Pu­he­lin­lan­gat lau­laa

Puh.

Mu­siik­kia lauan­tai-il­lan ra­tok­si

Radio Suomen lauantai

Ka­don­neen jou­lu­le­vyn met­säs­tä­jät 0203-17600

18.05 Ur­hei­lu­hul­lut

Me­ri­sää

Ra­dio Suo­men Il­ta

Tun­tei­den tiis­tai

Lin­nun­lau­lu­jen toi­ve­kon­sert­ti 0203-17600

Tun­tei­den il­ta 0203-17600

Pu­he­lin­lan­gat lau­laa

Ra­dio Suo­men lauan­tai

Ra­dio Suo­men sun­nun­tai

Ur­hei­lu­ra­dio

19.05 Ra­dio Suo­men Il­ta (x2)

Tun­tei­den tiis­tai (x2)

Lin­nun­lau­lu­jen toi­ve­kon­sert­ti 0203-17600

Tun­tei­den il­ta (x2)

Tunteiden ilta 0203-17600

Pu­he­lin­lan­gat lau­laa (x2)

Puh.

19.07 Se­ka­ha­ku

Sekahaku - Tarja Närhi

Kis­san­keh­to - Su­san­na Vai­nio­la

20.03 Met­sä­ra­dio.

Metsäradio

Ur­hei­lu­ra­dio

20.08 Maail­man­pyö­rä - Mai­ja Sal­mi­nen

Te­ro Lie­te - Rock­toi­mit­ta­jan il­lal­li­nen

21

21.02 Ur­hei­lu­ra­dio

Y­le Uu­ti­set sel­ko­suo­mek­si

21.17 Päi­vä tun­nis­sa

21.17 Kan­san­ra­dio

21.20 Pop­pi­kou­lu

Rehtoreina Tero Liete ja Kai Ulmanen.

Me­ri­sää

Ra­dio Suo­men Il­ta

Ra­dio Suo­men lauan­tai

Ra­dio Suo­men sun­nun­tai

Y­le Uu­ti­set

22.08 B­lues­mi­nis­te­ri E­sa Ku­lo­nie­mi

yle.

Kant­ri­toh­to­ri Tep­po Nät­ti­lä

Juurimusiikkia laajalla skaalalla.

Pol­la­ri - Rock-et­si­vä

Pollari. Rock-etsivä

Kuun­te­li­jan lis­ta

Jo­ka­nie­men sä­vel­ra­dio

Suo­mi-rock - Jor­ma Hie­ta­mä­ki

Kait­sun nurk­ka - Kai Ul­ma­nen

Rokkii ja rollii, duurii ja mollii.

23.02 Yö­ra­dio

Toi­vei­den yö (x2)

Yöradio - toiveiden yö

Yö­ra­dio

0

00.02 Yö­ra­dion Tun­ti 60-lu­kua

Yöradio - tunti 60-lukua

Yö­ra­dion Tun­ti 70-lu­kua

Yöradio - tunti 70-lukua

00.02 Yö­ra­dion Ka­sa­ri­tun­ti

Yöradio - Kasaritunti

Yö­ra­dion Y­sä­ri­tun­ti

Yöradio - Ysäritunti

Yö­ra­dion Tun­ti 2000-lu­kua

Yöradio - tunti 2000-lukua

Yö­ra­dion tun­ti bal­la­de­ja

Yöradio - tunti balladeja

01.02 Paik­ka au­rin­gos­sa - lau­lu­ja Poh­jan­täh­den al­ta. Mar­ko Mau­nuk­se­la

Le­vy­lau­ta­kun­ta

Joululevylautakunta

Yö­ra­dio

01.10 Luon­to­ret­ki.

01.20 Yö­ra­dio

01.30 Min­na Pyy­kön maail­ma

Yö­ra­dio

Yö­ra­dio

02.02 Su­san­na Vai­nio­lan Pop­ra­dio

Ajassa liikkuvia popilmiöitä.

B­lues­mi­nis­te­ri E­sa Ku­lo­nie­mi

yle.

Kant­ri­toh­to­ri Tep­po Nät­ti­lä

Juurimusiikkia laajalla skaalalla.

02.02 Suo­mi-rock - Jor­ma Hie­ta­mä­ki

Te­ro Lie­te - Rock­toi­mit­ta­jan il­lal­li­nen

Tar­ja När­hin Is­kel­mä­ra­dio

Kotimaisen musiikin katselmus.

02.02 Yö­ra­dio

02.15 Pyö­reä pöy­tä

02.54 Yö­ra­dio

3

Y­le Uu­ti­set

03.02 Kait­sun nurk­ka - Kai Ul­ma­nen

Rokkii ja rollii, duurii ja mollii.

Maail­man­pyö­rä - Mai­ja Sal­mi­nen

Pol­la­ri - Rock-et­si­vä

Pollari. Rock-etsivä

Pek­ka Lai­neen Ih­me­maa

Jo­ka­nie­men sä­vel­ra­dio

Kuun­te­li­jan lis­ta

03.54 Yö­ra­dio

03.54 Yö­ra­dio

03.54 Yö­ra­dio

Yö­ra­dio