Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 12.11. ti 13.11. ke 14.11. to 15.11. pe 16.11. la 17.11. su 18.11.

04.02 Ra­dio Suo­men Var­hai­saa­mu (x26)

Sanna Pirkkalainen Sanna Pirkkalainen Sanna Pirkkalainen Sanna Pirkkalainen Olga Ketonen Olga Ketonen Olga Ketonen Olga Ketonen Olli Aimola Olli Aimola Olli Aimola Olli Aimola Maija Salminen Maija Salminen Maija Salminen Maija Salminen Juha Blomberg Juha Blomberg Juha Blomberg Juha Blomberg Maria Jyrkäs Maria Jyrkäs Maria Jyrkäs Maria Jyrkäs Maria Jyrkäs Maria Jyrkäs
5

Y­le Uu­ti­set

06.02 Ra­dio Suo­men Var­hai­saa­mu. Sää

Maria Jyrkäs

Ra­dio Suo­men Var­hai­saa­mu. Sää

Maria Jyrkäs

06.05 A­lue­ra­dio

06.30 Yle Uutiset alueeltasi. 06.30 Yle Uutiset alueeltasi. 06.30 Yle Uutiset alueeltasi. 06.30 Yle Uutiset alueeltasi. 06.30 Yle Uutiset alueeltasi.

06.30 Suo­mi soi

Maria Jyrkäs

07.00 Y­le Uu­ti­set

07.03 On­nen sä­vel (x2)

Suo­mi soi

07.13 A­lue­ra­dio (x10)

07.30 Yle Uutiset alueeltasi. 07.30 Yle Uutiset alueeltasi. 07.30 Yle Uutiset alueeltasi. 07.30 Yle Uutiset alueeltasi. 07.30 Yle Uutiset alueeltasi.

07.53 Ra­dio Suo­men sun­nun­tai

8

08.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

08.05 On­nen sä­vel

Ra­dio Suo­men sun­nun­tai

08.13 A­lue­ra­dio

08.30 Yle Uutiset alueeltasi. 08.30 Yle Uutiset alueeltasi. 08.30 Yle Uutiset alueeltasi. 08.30 Yle Uutiset alueeltasi. 08.30 Yle Uutiset alueeltasi.

08.10 Luon­to­ret­ki.

08.20 Ra­dio Suo­men sun­nun­tai

08.30 Toh­to­ri Rai­mo - val­ta­kun­nan te­ra­peut­ti

08.40 Ra­dio Suo­men sun­nun­tai

Y­le Uu­ti­set

Ur­hei­lu­ra­dio

09.11 A­lue­ra­dio

09.30 Yle Uutiset alueeltasi. 09.30 Yle Uutiset alueeltasi. 09.30 Yle Uutiset alueeltasi. 09.30 Yle Uutiset alueeltasi. 09.30 Yle Uutiset alueeltasi.

Ra­dio Suo­men lauan­tai: A­lue­ra­diot

Tar­ja När­hin Is­kel­mä­ra­dio

Kotimaisen musiikin katselmus.

10.02 Ra­dio Suo­men Päi­vä (x20)

Keskustan vaalipaniikki. Vaalipiirin vaihto ja vaikuttaminen. Kuka on hyvä puhuja? Vaaralliset ohitukset. Radio Suomen päivä

Y­le Uu­ti­set

10.05 Ra­dio Suo­men lauan­tai: A­lue­ra­diot (x2)

10.06 Pek­ka Lai­neen Ih­me­maa

11

11.02 Su­san­na Vai­nio­lan Pop­ra­dio

Ajassa liikkuvia popilmiöitä.

11.50 Toh­to­ri Rai­mo - val­ta­kun­nan te­ra­peut­ti

12.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

12.08 Ruo­ka­kas­si

Kan­san­ra­dio.

Kansanradio

12.13 Ra­dio Suo­men Päi­vä

Kaikki vuonna 1997 syntyneistä.

12.38 Ra­dio Suo­men lauan­tai

Ra­dio Suo­men sun­nun­tai

12.45 Me­ri­sää

Ra­dio Suo­men Päi­vä

12.55 Ra­dio Suo­men sun­nun­tai (x2)

Esittelyssä ensi viikon uutuuslevyt.

13.02 Paik­ka au­rin­gos­sa - lau­lu­ja Poh­jan­täh­den al­ta

Paikka auringossa - lauluja Pohjantähden alta. Marko Maunuksela Paikka auringossa - lauluja Pohjantähden alta. Marko Maunuksela Paikka auringossa - lauluja Pohjantähden alta. Marko Maunuksela Paikka auringossa - lauluja Pohjantähden alta. Marko Maunuksela Paikka auringossa - lauluja Pohjantähden alta. Marko Maunuksela

Le­vy­lau­ta­kun­ta

13.33 Paik­ka au­rin­gos­sa - lau­lu­ja Poh­jan­täh­den al­ta. Mar­ko Mau­nuk­se­la

13.30 Min­na Pyy­kön maail­ma

Ra­dio Suo­men sun­nun­tai

14

14.02 A­lue­ra­dio (x10)

14.30 Yle Uutiset alueeltasi. 15.30 Yle Uutiset alueeltasi. 14.30 Yle Uutiset alueeltasi. 15.30 Yle Uutiset alueeltasi. 14.30 Yle Uutiset alueeltasi. 15.30 Yle Uutiset alueeltasi. 14.30 Yle Uutiset alueeltasi. 15.30 Yle Uutiset alueeltasi. 14.30 Yle Uutiset alueeltasi. 15.30 Yle Uutiset alueeltasi.

Maail­man­po­li­tii­kan ar­ki­päi­vää

Mu­siik­kia le­po­päi­vän ra­tok­si

Radio Suomen sunnuntai

14.22 Ra­dio Suo­men lauan­tai

14.30 Pop­pi­kou­lu

Rehtoreina Tero Liete ja Kai Ulmanen.

15.02 En­tis­ten nuor­ten sä­vel­lah­ja

Juontajana Olga Ketonen.

Sun­nun­tai­vie­ras

15.25 Ra­dio Suo­men sun­nun­tai

Maija Salminen

16.00 Y­le Uu­ti­set

16.13 A­lue­ra­dio

16.30 Yle Uutiset alueeltasi. 16.30 Yle Uutiset alueeltasi. 16.30 Yle Uutiset alueeltasi. 16.30 Yle Uutiset alueeltasi. 16.30 Yle Uutiset alueeltasi.

Ur­hei­lu­ra­dio

16.15 En­tis­ten nuor­ten sä­vel­lah­ja

Juontajana Olga Ketonen.

Ra­dio Suo­men sun­nun­tai

Maija Salminen
17

17.00 Y­le Uu­ti­set

17.13 A­lue­ra­dio

Ra­dio Suo­men Il­ta

A­lue­ra­dio

A­lue­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

17.15 Hi­tit o­joon!

Radio Suomen lauantai

Ka­don­neen le­vyn met­säs­tä­jät

Kadonneen levyn metsästäjät 0203-17600

17.30 Pyö­reä pöy­tä

A­no­nyy­mit ko­ti­kiu­sa­tut.

17.50 A­lue­ra­dio

Ra­dio Suo­men Il­ta

Tun­tei­den tiis­tai

Luon­toil­ta

Luontoilta 0203-17600

Ra­dio Suo­men Il­ta

Pu­he­lin­lan­gat lau­laa

Mu­siik­kia lauan­tai-il­lan ra­tok­si

Radio Suomen lauantai

Ka­don­neen le­vyn met­säs­tä­jät 0203-17600

Kalevi Pollari ja Kai Ulmanen

18.05 Ur­hei­lu­hul­lut

Me­ri­sää

Ra­dio Suo­men Il­ta

Tun­tei­den tiis­tai

Luon­toil­ta 0203-17600

Ra­dio Suo­men Il­ta

Pu­he­lin­lan­gat lau­laa

Ra­dio Suo­men lauan­tai

Ra­dio Suo­men sun­nun­tai

Ur­hei­lu­ra­dio

19.05 Ra­dio Suo­men Il­ta (x2)

Olenko liian lihava vai liian laiha? Olli Aimola

Tun­tei­den tiis­tai (x2)

Luon­toil­ta 0203-17600

Ra­dio Suo­men Il­ta (x2)

Juontajana Olga Ketonen.

Pu­he­lin­lan­gat lau­laa (x2)

19.07 Se­ka­ha­ku

Sekahaku - Tarja Närhi

Kis­san­keh­to - Su­san­na Vai­nio­la

20

20.03 Met­sä­ra­dio.

Metsäradio

Ur­hei­lu­ra­dio

20.08 Maail­man­pyö­rä - Mai­ja Sal­mi­nen

Te­ro Lie­te - Rock­toi­mit­ta­jan il­lal­li­nen

20.10 A­kuut­ti

Piilonarsisti alistuu parisuhteessa helposti narsistin uhriksi - olisi opeteltava näyttämään rajansa ja tunteensa

20.10 K­vart­ti­teo­ria

20.40 Ra­dio Suo­men Il­ta

21.02 Ur­hei­lu­ra­dio

Y­le Uu­ti­set sel­ko­suo­mek­si

21.17 Päi­vä tun­nis­sa

21.17 Kan­san­ra­dio

21.20 Pop­pi­kou­lu

Rehtoreina Tero Liete ja Kai Ulmanen.

Me­ri­sää

Ra­dio Suo­men Il­ta

Ra­dio Suo­men lauan­tai

Ra­dio Suo­men sun­nun­tai

Y­le Uu­ti­set

22.08 B­lues­mi­nis­te­ri E­sa Ku­lo­nie­mi

yle.

Kant­ri­toh­to­ri Tep­po Nät­ti­lä

Juurimusiikkia laajalla skaalalla.

Pol­la­ri - Rock-et­si­vä

Pollari. Rock-etsivä

Kuun­te­li­jan lis­ta

Jo­ka­nie­men sä­vel­ra­dio

Suo­mi-rock - Jor­ma Hie­ta­mä­ki

Kait­sun nurk­ka - Kai Ul­ma­nen

Rokkii ja rollii, duurii ja mollii.
23

23.02 Yö­ra­dio

Aki Räty Vellu Salminen

Toi­vei­den yö (x2)

Yöradio - toiveiden yö Yöradio - toiveiden yö

Yö­ra­dio

Kalle Suomi Aleksi Pöytäkangas Vellu Salminen Vellu Salminen

00.02 Yö­ra­dion Tun­ti 60-lu­kua

Yöradio - tunti 60-lukua

Yö­ra­dion Tun­ti 70-lu­kua

Yöradio - tunti 70-lukua

00.02 Yö­ra­dion Ka­sa­ri­tun­ti

Yöradio - Kasaritunti

Yö­ra­dion Y­sä­ri­tun­ti

Yöradio - Ysäritunti

Yö­ra­dion Tun­ti 2000-lu­kua

Yöradio - tunti 2000-lukua

Yö­ra­dion tun­ti bal­la­de­ja

Yöradio - tunti balladeja

01.02 Paik­ka au­rin­gos­sa - lau­lu­ja Poh­jan­täh­den al­ta. Mar­ko Mau­nuk­se­la

Le­vy­lau­ta­kun­ta

Yö­ra­dio

01.10 Luon­to­ret­ki.

01.20 Yö­ra­dio

01.30 Min­na Pyy­kön maail­ma

Yö­ra­dio

Yö­ra­dio

2

02.02 Su­san­na Vai­nio­lan Pop­ra­dio

Vieraslajeja ja villakoiria. Marianne Faithfull tulkitsee vanhan hittinsä uusiksi ja Leevi & The Leavings kääntyy ruotsiksi

B­lues­mi­nis­te­ri E­sa Ku­lo­nie­mi

yle.

Kant­ri­toh­to­ri Tep­po Nät­ti­lä

Juurimusiikkia laajalla skaalalla.

02.02 Suo­mi-rock - Jor­ma Hie­ta­mä­ki

MInttu, Ville sekä Jonna

Te­ro Lie­te - Rock­toi­mit­ta­jan il­lal­li­nen

Dinosauruksia, tervaskantoja ja ikoneita

Tar­ja När­hin Is­kel­mä­ra­dio

Iltamatalot ja konserttisalit - mistä iskelmän löytää?

02.02 Yö­ra­dio

02.15 Pyö­reä pöy­tä

02.54 Yö­ra­dio

03.02 Se­ka­ha­ku

Tango tunturissa

Kait­sun nurk­ka - Kai Ul­ma­nen

Taxi

Kis­san­keh­to - Su­san­na Vai­nio­la

Hiljaisen kylpyläkaupungin surumielisyys ja pankkiryöstäjän epätoivoinen rakkaus

Pol­la­ri - Rock-et­si­vä

Pollari. Rock-etsivä

Pek­ka Lai­neen Ih­me­maa

Jatsari, brittipoppari, Paul Simon ja räppäri virittävät laulun isälle, joka taaplaa tyylillään

Jo­ka­nie­men sä­vel­ra­dio

Kuun­te­li­jan lis­ta

Milla Rajakangas, Joensuu

03.54 Yö­ra­dio

03.54 Yö­ra­dio

03.54 Yö­ra­dio

Yö­ra­dio