Ohjelmakartta.fi
ma 18.6. ti 19.6. ke 20.6. to 21.6. pe 22.6. la 23.6. su 24.6.

04.00 Ra­dio Suo­men Var­hai­saa­mu (x16)

Ra­dio Suo­men var­hai­saa­mu (x4)

Ra­dio Suo­men Var­hai­saa­mu

05.00 Ra­dio Suo­men var­hai­saa­mu (x3)

Ra­dio Suo­men var­hai­saa­mu (x3)

6

Y­le Uu­ti­set

06.05 Maa­kun­ta­ra­dio

A­lue­ra­dio

06.30 Suo­mi soi

07.00 Y­le Uu­ti­set

On­nen sä­vel (x2)

Suo­mi soi

07.10 Maa­kun­ta­ra­dio

A­lue­ra­dio (x2)

07.50 A­lue­ra­dio

Me­ri­sää

07.50 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

08.05 On­nen sä­vel

Onnen sävel. On­nit­te­le ys­tä­vää ja toi­vo muis­to­ja he­rät­tä­viä kap­pa­lei­ta. y­le.

Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

08.10 Maa­kun­ta­ra­dio

Alueradio 08.30 Y­le Uu­ti­set a­lueel­ta­si.

A­lue­ra­dio

08.10 Luon­to­ret­ki.

08.20 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

08.30 Min­na Pyy­kön maail­ma

08.55 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

9

09.00 Y­le Uu­ti­set

09.05 Ur­hei­lu­ra­dio

A­lue­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

09.10 A­lue­ra­dio

09.30 Yle Uutiset alueeltasi.

Sää

09.10 Ju­han­nus Ra­dio Suo­mes­sa

Sirmakka soi - osa 1

Tar­ja När­hin Is­kel­mä­ra­dio

Kotimaisen musiikin katselmus. Toi­mit­ta­ja­na Tar­ja När­hi.

10.00 Ra­dio Suo­men Päi­vä (x16)

Ra­dio Suo­men Päi­vä

Studiossa Matti Ylönen.

Y­le Uu­ti­set

10.05 Ra­dio Suo­men Ju­han­nus (x2)

Radio Suomen juhannus: Sirmakka soi Radio Suomen juhannus

Pek­ka Lai­neen Ih­me­maa

Pekka Laineen Ihmemaa. Pek­ka Lai­neen Ih­me­maas­sa mu­siik­ki ei o­le pie­ni äm­pä­ri, jos­sa on vä­hän vet­tä pols­ku­tel­ta­vak­si.

11.00 Ra­dio Suo­men ju­han­nus

Petri Rinne

11.00 Su­san­na Vai­nio­lan Pop­ra­dio

Ajassa liikkuvia popilmiöitä.
12

Y­le Uu­ti­set

12.05 Ra­dio Suo­men Päi­vä

Ra­dio Suo­men ju­han­nus

Petri Rinne

Ra­dio Suo­men Ju­han­nus

Kan­san­ra­dio.

Kansanradio Kuun­te­li­joi­den jut­tu­paik­ka - to­si­koil­le ja vei­ti­koil­le.

12.15 Sa­mas­sa pai­kas­sa

12.25 Ra­dio Suo­men Ju­han­nus

12.40 Vii­kon luon­toää­ni

Me­ri­sää

12.55 Ra­dio Suo­men Päi­vä

Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu (x2)

13.00 Paik­ka au­rin­gos­sa - lau­lu­ja Poh­jan­täh­den al­ta

Tunti kotimaista musiikkia

Paik­ka au­rin­gos­sa - lau­lu­ja Poh­jan­täh­den al­ta

Tunti kotimaista musiikkia

K­las­sik­ko­kä­rä­jät

Ju­han­nus­lauan­tain K­las­sik­ko­kä­rä­jil­lä mu­siik­kia tuo­ma­roi­mas­sa o­vat I­le Kal­lio, E­sa E­lo­ran­ta ja Su­san­na Vai­nio­la.

13.30 Paik­ka au­rin­gos­sa

Paikka auringossa - lauluja Pohjantähden alta. Marko Maunuksela

13.30 Maail­man­po­li­tii­kan ar­ki­päi­vää

13.55 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu (x2)

Maa­kun­ta­ra­dio

Alueradio 14.30 Y­le Uu­ti­set a­lueel­ta­si.

Ra­dio Suo­men ju­han­nus: Mak­ka­ra­li­ve

Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

15

15.00 A­lue­ra­dio

15.30 Yle Uutiset alueeltasi.

Ju­han­nus Ra­dio Suo­mes­sa

Makkaralive - osa 2

Ra­dio Suo­men Ju­han­nus

Y­le Uu­ti­set

15.20 Mu­siik­ki­mat­ka maail­mal­le

15.40 Ra­dio Suo­men Ju­han­nus (x2)

15.50 Ra­dio Suo­men ju­han­nus: Mak­ka­ra­li­ve

15.50 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

16.00 Y­le Uu­ti­set

16.10 Maa­kun­ta­ra­dio

Alueradio

Ju­han­nus Ra­dio Suo­mes­sa

Makkaralive - osa 3

Ur­hei­lu­ra­dio

16.15 En­tis­ten nuor­ten sä­vel­lah­ja

Juontajana Kikka Pohjaväre. ENS (vä­li) o­ma toi­ve tai haas­te 16149 (0,40 e).

Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

16.30 Sun­nun­tai­vie­ras

16.50 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

17.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

17.10 Maa­kun­ta­ra­dio

Alueradio

Ra­dio Suo­men Il­ta

Maa­kun­ta­ra­dio

Alueradio

Ra­dio Suo­men ju­han­nus: Mak­ka­ra­li­ve

Ra­dio Suo­men mak­ka­ra-li­ve tar­joaa ju­han­nus­tun­nel­maa i­sol­ta­kir­kol­ta.

17.10 Ur­hei­lu­ra­dio

17.15 En­tis­ten nuor­ten sä­vel­lah­ja

Entisten nuorten sävellahja. Juon­ta­ja­na Kik­ka Poh­ja­vä­re. ENS (vä­li) o­ma toi­ve tai haas­te 16149 (0,40 e).

Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu (x2)

17.30 Sun­nun­tai­vie­ras

17.50 Ra­dio Suo­men Il­ta

17.50 Si­ni­ris­ti­li­put nou­se­vat sal­koi­hin

18

18.00 Ra­dio Suo­men maa­nan­tai-il­ta

P­ro­geil­ta: P­ro­gen sie­tä­mä­tön kau­neus

Toi­mit­ta­ji­na Jyr­ki Kos­ken­sep­pä ja Pa­si Hiih­to­la.

Luon­to-Suo­mi

Vastuullinen veneily

Ra­dio Suo­men tors­tai-il­ta

Pu­he­lin­lan­gat lau­laa

Puhelinlangat laulaa juhannusaattona San­na Pirk­ka­lai­nen ja Heik­ki Tik­ka­nen. Puh.

Se­ka­ha­ku

Rau­tai­san­nos tans­sit­ta­van is­kel­mä­mu­sii­kin ys­tä­vil­le.

18.05 Bii­si­pa­to­lo­gi

18.20 Ra­dio Suo­men Il­ta

18.30 Keik­kae­lä­mää

18.45 Ra­dio Suo­men Il­ta

18.50 Me­ri­sää

18.55 P­ro­geil­ta: P­ro­gen sie­tä­mä­tön kau­neus

Luon­to-Suo­mi

Ra­dio Suo­men tors­tai-il­ta

Pu­he­lin­lan­gat lau­laa (x3)

Puhelinlangat laulaa.

Ra­dio Suo­men Ju­han­nus

Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

19.00 Ur­hei­lu­ra­dio

19.00 Ur­hei­lu­ra­dio

19.05 Mik­ko Ke­kä­läi­sen Sau­na­päi­vä (x2)

Hyvien löylyjen salaisuus.

P­ro­geil­ta: P­ro­gen sie­tä­mä­tön kau­neus

Lu­vas­sa kau­nis­ta, me­lo­dis­ta, jo­pa herk­kää ja mah­ti­pon­tis­ta. Lä­hes kaik­kea si­tä mi­tä p­rog­res­sii­vi­nen rock pi­tää si­säl­lään.

Luon­to-Suo­mi

Luonto-Suomi: Vastuullinen veneily 0203-17600 Mi­ten mök­ki­läi­nen ja lin­nut mah­tu­vat viet­tä­mään kes­ki­ke­sän juh­laa sa­mal­le ran­nal­le?

Ra­dio Suo­men Il­ta

Vieraana Markku Aro Juon­ta­ja­na Ol­ga Ke­to­nen.

19.05 To­ni Laak­so­sen Lauan­tai­tans­sit

Täl­lä tans­si­lat­tial­la on ti­laa kai­kil­le! To­ni Laak­so­nen tar­joi­lee kat­tauk­sen ja­lan al­le me­ne­vää me­no­mu­siik­kia meil­tä ja maail­mal­ta - il­man vuo­si­ra­jot­tei­ta.

Kis­san­keh­to - Su­san­na Vai­nio­la

Kissankehto - Susanna Vainiola. Hem­mot­te­lu­mu­siik­kia ja lau­lun mit­tai­sia ta­ri­noi­ta tar­joi­lee mu­siik­ki­toi­mit­ta­ja Su­san­na Vai­nio­la.

20.00 Ra­dio Suo­men Il­ta

Paula Jokimies

Met­sä­ra­dio.

Metsäradio Pih­kan tuok­sua ra­dioaal­loil­la. Ju­ha B­lom­berg

Ra­dio Suo­men tors­tai-il­ta

Radio Suomen Ilta.

20.00 Ur­hei­lu­ra­dio

Y­le Uu­ti­set

20.05 To­ni Laak­so­sen Lauan­tai­tans­sit

Täl­lä tans­si­lat­tial­la on ti­laa kai­kil­le! To­ni Laak­so­nen tar­joi­lee kat­tauk­sen ja­lan al­le me­ne­vää me­no­mu­siik­kia meil­tä ja maail­mal­ta - il­man vuo­si­ra­jot­tei­ta.

Te­ro Lie­te - Rock­toi­mit­ta­jan il­lal­li­nen

Mu­sii­kiil­li­nen il­lal­lis­pöy­tä, jos­ta löy­tyy pai­koin tu­ke­vam­paa­kin pur­ta­vaa.

20.20 Län­si­mai­sen si­vis­tyk­sen 10 kau­pun­kia: Tuk­hol­ma

Kokemuksia ja tarinoita. His­to­riaa ja tä­tä päi­vää.

20.20 Sa­noi­tet­tu ke­sä

Tommi Kinnunen: Kesä alkoi, kun sai ottaa kengät pois

20.30 Ra­dio Suo­men maa­nan­tai-il­ta

Radio Suomen Ilta. Ma­ria Jyr­käs

20.50 Ra­dio Suo­men Il­ta

20.50 Ra­dio Suo­men Il­ta

21

Ur­hei­lu­ra­dio

Y­le Uu­ti­set sel­ko­suo­mek­si

Y­le Uu­ti­set

Ur­hei­lu­ra­dio

21.05 Y­le Uu­ti­set sel­ko­suo­mek­si

Ra­dio Suo­men ju­han­nus: Rii­va­tut sy­dä­met - e­lä­vä­nä Tu­rus­ta

Il­lan lä­he­tyk­sis­sä mu­ka­na suo­ra ju­han­nusd­raa­ma Rii­va­tut sy­dä­met - e­lä­vä­nä Tu­rus­ta.

Y­le Uu­ti­set sel­ko­suo­mek­si

21.15 Päi­vä tun­nis­sa

Päivä tunnissa. Päi­vä tun­nis­sa sum­maa ja taus­toit­taa päi­vän uu­ti­sia ja pu­hee­nai­hei­ta.

Päi­vä tun­nis­sa

Päivä tunnissa. Päi­vä tun­nis­sa sum­maa ja taus­toit­taa päi­vän uu­ti­sia ja pu­hee­nai­hei­ta.

21.15 Ju­han­nus Ra­dio Suo­mes­sa

Musiikkia naku-uinnille

Kan­san­ra­dio.

Kuun­te­li­joi­den jut­tu­paik­ka - to­si­koil­le ja vei­ti­koil­le. (u) y­le.fi/kan­san­ra­dio

21.50 Me­ri­sää

21.50 Me­ri­sää

21.55 Ra­dio Suo­men Il­ta

Ra­dio Suo­men ju­han­nus

Ra­dio Suo­men Ju­han­nus

Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

Y­le Uu­ti­set

22.05 B­lues­mi­nis­te­ri E­sa Ku­lo­nie­mi

Paluu voodoo-kaupunkiin Tie­sit­kö et­tä b­lues­mu­sii­kin his­to­rias­sa­kin on ta­pah­tu­nut i­den­ti­teet­ti­var­kauk­sia?

Kant­ri­toh­to­ri Tep­po Nät­ti­lä

Juurimusiikkia laajalla skaalalla.

Pol­la­ri - Rock-et­si­vä

O­li­pa ker­ran rock'n'roll, ei­kä se mi­hin­kään ka­don­nut. Rock-et­si­vä löy­tää.

Kuun­te­li­jan lis­ta

Tapani Vilja, Järvenpää. Feng s­hui, K­rish­na ja kyr­my­nis­kai­nen hai­ta­ri­mes­ta­ri. "Herr ler­pat­ta­koon!

Ra­dio Suo­men ju­han­nus: Rii­va­tut sy­dä­met - e­lä­vä­nä Tu­rus­ta (x2)

Il­lan lä­he­tyk­sis­sä mu­ka­na suo­ra ju­han­nusd­raa­ma Rii­va­tut sy­dä­met - e­lä­vä­nä Tu­rus­ta. Ar­mas on var­ma, et­tä ju­han­nu­syö tu­lee o­le­maan hä­nen e­lä­män­sä kau­nein ja i­ki­muis­toi­sin. Kaik­ki on huo­lel­li­ses­ti suun­ni­tel­tua - hä­nen on mää­rä suo­rit­taa pe­rin­tei­nen ju­han­nus­tai­ka, jol­la yk­si­puo­li­nen rak­kaus Mie­li­tiet­tyyn muut­tuu e­lä­mää suu­rem­mak­si ro­mans­sik­si.

Suo­mi-rock - Jor­ma Hie­ta­mä­ki

Pökkö ja hyntty Mä­ki­pir­tin Ir­ja sa­noo jos­kus miet­ti­vän­sä, et­tä mi­kä on hynt­ty?.

Le­po­puls­si

Lauluja hitaiden tanssimiseen Hi­tai­ta voi tans­sia vaik­kei muu­ten tans­sia o­sai­si­kaan. Täs­sä la­jis­sa ei pär­jä­tä tai­doil­la vaan tun­teel­la.

23.00 Yö­ra­dio

Maanantaina klo 23-24 Tiistaina klo 23-24

Toi­vei­den yö (x2)

Toiveiden yö - osa 1 Toiveiden yö - osa 2 Vel­lu Sal­mi­nen

Yö­ra­dio

Torstaina klo 23-24 A­lek­si Pöy­tä­kan­gas

23.00 Yö­ra­dio

Lauantaina klo 23-24 Sunnuntaina klo 23-24
0

00.00 Yö­ra­dion Tun­ti 60-lu­kua

Enempää en kerro

Yö­ra­dion Tun­ti 70-lu­kua

Tuulena, myrskynä rakastan

00.00 Yö­ra­dion Ka­sa­ri­tun­ti

Se ei kertakaikkiaan käy

Yö­ra­dio

Perjantai Las­se Ol­ki­nuo­ra

Yö­ra­dion Tun­ti 2000-lu­kua

Tällaisena kesäyönä

Yö­ra­dion tun­ti bal­la­de­ja

Suojassa mun unissain

Paik­ka au­rin­gos­sa

Paikka auringossa - lauluja Pohjantähden alta. Marko Maunuksela Tun­ti ko­ti­mais­ta mu­siik­kia Mar­ko Mau­nuk­se­lan seu­ras­sa.

K­las­sik­ko­kä­rä­jät

Ju­han­nus­lauan­tain K­las­sik­ko­kä­rä­jil­lä mu­siik­kia tuo­ma­roi­mas­sa o­vat I­le Kal­lio, E­sa E­lo­ran­ta ja Su­san­na Vai­nio­la.

Yö­ra­dio

01.20 Yö­ra­dio

01.30 Min­na Pyy­kön maail­ma

Yö­ra­dio

Yö­ra­dio (x2)

01.55 Yö­ra­dio

02.00 Su­san­na Vai­nio­lan Pop­ra­dio

B­lues­mi­nis­te­ri E­sa Ku­lo­nie­mi

02.00 Suo­mi-rock - Jor­ma Hie­ta­mä­ki

Te­ro Lie­te - Rock­toi­mit­ta­jan il­lal­li­nen

Y­le Uu­ti­set

02.15 Sa­noi­tet­tu ke­sä

02.45 Yö­ra­dio

02.45 Yö­ra­dio

Yö­ra­dio

3

03.00 Se­ka­ha­ku

Le­po­puls­si

Kis­san­keh­to - Su­san­na Vai­nio­la

Y­le Uu­ti­set

Pek­ka Lai­neen Ih­me­maa

Jo­ka­nie­men sä­vel­ra­dio

Kuun­te­li­jan lis­ta

Yö­ra­dio

Yö­ra­dio