Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 21 22 23 24 25 Kanava Suora
1.6. 2.6. 3.6. 4.6. 5.6. 6.6. 7.6.
04.02 Ra­dio Suo­men Varhaisaamu
04.02 Ra­dio Suo­men Varhaisaamu
Jen­ni Kettunen
la: Lauantai
su: Sunnuntai
05.02 Ra­dio Suo­men varhaisaamu
Jen­ni Kettunen
05.02 Ra­dio Suo­men varhaisaamu
05.02: Radio Suomen Varhaisaamu
05.52: Jen­ni Kettunen
06.02: Radio Suomen Varhaisaamu. Sää
6
06.00 Uutisohjelmia
06.02 Onnen sävel
07.03: Onnen sävel. On­nit­te­le ys­tä­vää ja toi­vo muis­to­ja he­rät­tä­viä kappaleita...
06.05 Maakuntaradio
06. 30 Yle Uu­ti­set alueeltasi.
ma: Alueradio
07.00 Uutisohjelmia
07.03 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
07.03: Paula Jokimies
07.10 Maakuntaradio
Alueradio 07. 30 Yle Uu­ti­set alueeltasi.
07.10 Urheiluradio
07.10 Maakuntaradio
Alueradio 07. 30 Yle Uu­ti­set alueeltasi.
07.10 Urheiluradio
07.13 Maakuntaradio
Alueradio 07. 30 Yle Uu­ti­set alueeltasi.
07.10 Maakuntaradio
07.10 Maakuntaradio
07.53 Alueradio
08.00 Uutisohjelmia
08.00 Uutisohjelmia
08.05 Onnen sävel
Onnen sävel. On­nit­te­le ys­tä­vää ja toi­vo muis­to­ja he­rät­tä­viä kappaleita...
08.05 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
08.10 Urheiluradio
08.10 Maakuntaradio
08. 30 Yle Uu­ti­set alueeltasi.
ti: Alueradio
08.10 Ju­ha Laak­so­sen luontoretki
08.10 Maakuntaradio
Alueradio 08. 30 Yle Uu­ti­set alueeltasi.
08.20 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
08.30 Min­na Pyy­kön maailma
9
09.00 Uutisohjelmia
09.09 Alueradio
30 Yle Uu­ti­set alueeltasi.
ma: 09.
09.05 Urheiluradio
09.11 Alueradio
30 Yle Uu­ti­set alueeltasi.
to: 09.
09.10 Ra­dio Suo­men Lauantaitalkoot
Juha-Pekka Taskinen
09.10 Tar­ja När­hin Iskelmäradio
Kotimaisen musiikin katselmus.
10.02 Ra­dio Suomen Päivä
Tie­lii­ken­ne­la­kiin tu­li iso jouk­ko muutoksia 1... Vihapuheella on pitkä historia Terassitunnelmia Porista,.. Te­ras­sil­la Porissa...
ti: Kohta saadaan kotimaista varhaisperunaa Paluu al-Holista keskusteluttaa,..
ke: Nyt lapataan rahaa koronaelvytykseen USA:n mielenosoitukset leviävät, Yllätysten leirikesä,.. Kiinnostavatko asuntomessut?
10.02 Ra­dio Suomen Päivä
Ra­dio Suo­men Päi­vä ker­too päi­vän tär­keim­mät tapahtumat,..
10.02 Ra­dio Suomen Päivä
Twit­ter: #rs­päi­vä Ra­dio Suo­men Päi­vä ker­too päi­vän tär­keim­mät ta­pah­tu­mat, seu­raa suo­ma­lais­ten ar­kea ja juh­laa se­kä liik­kuu eri puo­lil­la Suo­mea ja maailmaa.
10.00 Uutisohjelmia
10.05 Ra­dio Suo­men Lauantaitalkoot
10.05: Juha-Pekka Taskinen
10.05 Pek­ka Lai­neen Ihmemaa
Pekka Laineen Ihmemaa. Pek­ka Lai­neen Ih­me­maas­sa mu­siik­ki ei ole pie­ni ämpäri,..
11.00 Puo­lus­tus­voi­main lip­pu­juh­lan päi­vän konsertti
11.02 Su­san­na Vai­nio­lan Popradio
Veli Kauppisen Popradio Ajas­sa liik­ku­via po­pilmiöitä...
11.33 Ra­dio Suomen Päivä
12
12.00 Uutisohjelmia
12.13 Ra­dio Suomen Päivä
ma: Uimalat auki uusin ohjein
ti: Kesätöitä ei ole helppo saada,..
ke: Lah­ti - Suo­men suu­rin tietyömaa...
to: WWF Suo­mi ja­kaa Pan­da-palkinnon...
pe: WhatsApp -viesti studioon 040 14 55 666.
12.08 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
12.08 Kansanradio
yle. 08.
12.15 Ra­hat ja henki
12.25 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
12.40 Vii­kon luontoääni
12.45 Merisää
12.55 Ra­dio Suomen Päivä
12.55 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
13.02 Paik­ka au­rin­gos­sa - lau­lu­ja Poh­jan­tähden alta
ma: Albatrossi
ti: Vieras
ke: Ilo tulvii Tun­ti ko­ti­mais­ta musiikkia...
to: Tunti kotimaista musiikkia Tun­ti ko­ti­mais­ta mu­siik­kia. Mar­ko Mau­nuksela. 1...
pe: Tun­ti ko­ti­mais­ta mu­siik­kia. Ol­ga Ke­to­nen Tun­ti ko­ti­mais­ta musiikkia.
13.02 Klas­sik­kokäräjät
Klassikko, kunnes toisin todistetaan. Pu­het­ta joh­taa Ju­ha Blomberg...
13.30 Maail­man­po­li­tii­kan arkipäivää
13.55 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
14.02: Olli Haapakangas
14.02 Maakuntaradio
14. 30 Yle Uu­ti­set alueeltasi.
ma: Alueradio
14.00 Uutisohjelmia
14.02 Maakuntaradio
14. 30 Yle Uu­ti­set alueeltasi.
to: Alueradio
14.02 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
14.02: Olli Haapakangas
15
15.02 Alueradio
30 Yle Uu­ti­set alueeltasi.
ma: 15.
15.20 Mu­sii­kin näkijät
15.35 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
16.00 Uutisohjelmia
16.13 Maakuntaradio
16. 30 Yle Uu­ti­set alueeltasi.
ma: Alueradio
16.10 Urheiluradio
16.15 En­tis­ten nuor­ten sävellahja
Kikka Pohjaväre. ENS (väli)..
16.15 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
16.30 Sun­nuntaivieras
16.53 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
17.00 Uutisohjelmia
17.13 Maakuntaradio
ma: Alueradio
17.13 Ra­dio Suomen Ilta
Radio Suomen Ilta. Mar­kus Turunen
17.13 Maakuntaradio
to: Alueradio
17.10 Urheiluradio
17.15 En­tis­ten nuor­ten sävellahja
Entisten nuorten sävellahja. Kik­ka Poh­ja­vä­re. ENS (väli)..
17.15 Ka­don­neen le­vyn metsästäjät
Tom Jo­nes 80 vuot­ta. Toi­mit­ta­ji­na Pa­si Hiih­to­la ja Ju­ha­ni Kan­si. Unoh­tui­ko, pu­to­si­ko, hal­ke­si­ko, me­ni­kö naar­muil­le vai pe­ri­kö huk­ka levysi?..
18
18.02 Ra­dio Suo­men maanantai-ilta
18.02 Mu­sii­kin teemailta
Kesätyömusiikin ilta Toi­mit­ta­ja­na Ol­li Haa­pa­kan­gas (ku­vas­sa keskellä)..
18.02 Luonto-Suomi
Luonto-Suomen loisilta Lois­ten maail­ma on mo­ni­muo­toi­nen, ou­to, inhottava,..
18.02 Ra­dio Suomen Ilta
Prinsessakakku -siivuja kuninkaallisten maailmasta ennen ja nyt
18.02 Pu­he­lin­langat laulaa
Yhteislähetys Sisuradion kanssa. Ruot­sis­sa juon­ta­ji­na Soi­li Huo­ku­na ja Is­mo Waronen,..
18.02 Sekahaku
Rautaisannos tanssittavan iskelmämusiikin ystäville.
18.08 Lastenohjelmia
Urheiluhullut
18.50 Merisää
18.55 Ra­dio Suo­men maanantai-ilta
18.55 Mu­sii­kin teemailta
Jo­ko kes­ki­ty­tään tiet­tyyn ar­tis­tiin, hä­nen uraan­sa ja elä­mään­sä, tai sit­ten va­li­taan tiet­ty mu­siikkityyli,..
18.55 Luonto-Suomi
18.55: Luonto-Suomen loisilta 0203-17600
19.02: Lois­ten maail­ma on mo­ni­muo­toi­nen, ou­to, inhottava,..
18.55 Ra­dio Suo­men torstai-ilta
18.55 Pu­he­lin­langat laulaa
18.55 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
19.02 Ra­dio Suomen Ilta
Parisuhde toimii puskurina stressaavalle elämälle Ai­ka har­va meis­tä tu­lee miettineeksi,..
19.02 Ra­dio Suomen Ilta
Miltä luovuuden tulevaisuus näyttää?
19.00 Uutisohjelmia
19.02 Urheiluradio
19.02 Kis­san­keh­to - Su­sanna Vainiola
Epäilyksen hetkellä toista nämä sanat,..
19.05 Pu­he­lin­langat laulaa
Yh­teis­lä­he­tys Si­su­ra­dion kans­sa. Ruot­sis­sa juon­ta­ji­na Soi­li Huo­ku­na ja Is­mo Wa­ro­nen, Suo­mes­sa Paa­vo Häi­kiö ja Mar­kus Tu­ru­nen. Puh. 0203-17600 (Pu­he­lun hin­ta on 8,35 snt/pu­he­lu + 16,69 snt/min. ) Teks­ti­vies­til­lä RS (väli)
19.02 To­ni Laak­so­sen Lauantaitanssit
To­ni Laak­so­nen tar­joi­lee kat­tauk­sen ja­lan al­le me­ne­vää me­no­mu­siik­kia meil­tä ja maail­mal­ta - il­man vuo­si­ra­jot­tei­ta. Iso­ja bii­se­jä, suo­sik­ke­ja, hit­te­jä ja ken­ties muu­ta­mia hu­te­ja. Mut­ta se on var­maa, et­tä täl­lä tans­si­lat­tial­la on ti­laa kaikille.
20.03 Ra­dio Suo­men maanantai-ilta
Radio Suomen Ilta. Pa­ri­suh­teen pie­net teot -sar­ja kel­lo 20. 30...
20.03 Ra­dio Suomen Ilta
Olli Haapakangas
20.03 Metsäradio
Pihkan tuoksua radioaalloilla. Mar­kus Tu­ru­nen Met­sä­ra­dios­sa pu­hu­taan met­sänhoidosta,
20.03 Ra­dio Suo­men torstai-ilta
20.03 Te­ro Lie­te - Rock­toi­mit­ta­jan illallinen
Mu­sii­kiil­li­nen il­lal­lis­pöy­tä, jos­ta löy­tyy pai­koin tu­ke­vam­paa­kin purtavaa...
20.20 Mu­siik­ki­mat­ka maailmalle
20.40 Ra­dio Suo­men torstai-ilta
21
21.02 Urheiluradio
21.05 Yle Uu­ti­set selkosuomeksi.
21.10 Päi­vä tunnissa
Päi­vä tun­nis­sa sum­maa ja taus­toit­taa päi­vän uu­ti­sia ja pu­hee­nai­heita. yle.
21.10 Mu­sii­kin näkijät
21.10 Kansanradio
Kansanradio. Kuun­te­li­joi­den jut­tu­paik­ka - to­si­koil­le ja veitikoille.
21.25 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
21.50 Merisää
21.55 Ra­dio Suomen Ilta
21.55 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
22.00 Uutisohjelmia
22.05 Blues­mi­nis­te­ri Esa Kuloniemi
Likainen tusina + 1
22.05 Kant­ri­toh­to­ri Tep­po Nättilä
Rootsherkkua rootsnälkään! Myös Preacher Jack R.I.P. Joe Sun R.
22.05 Pol­la­ri - Rock-etsivä
Kuudes aisti ja viides vaisto. Stones,Jo' Buddy,Peitsamo,Royals,Raspberries,Cheap Trick, 1...
22.05 Urheiluradio
22.05 Jo­ka­nie­men sävelradio
Tie on avoin. Soulset,Alain Barriere,Kate Bush,Andy Williams,Vieno Kekkonen,Sinikka Sokka, 1...
22.05 Suo­mi-rock - Jor­ma Hietamäki
Virus
22.05 Au­lan­tai - Kai Ulmanen
No 1. Ha­ley Rein­hard&Ca­sey Ab­rams - Ti­me of the sea­son No 2...
22.05 Kuun­telijan lista
Johan Strömmer, Vantaa. Vaik­ka on köy­hä, niin alus­vaat­tei­den pi­tää ol­la nätit...
23.02 Yöradio
ma: Maanantaina klo 23-24
ti: Tiistaina klo 23-24
ke: Keskiviikkona klo 23-24
to: Torstaina klo 23-24
pe: Perjantaina klo 23-24
la: Lauantaina klo 23-24
su: Sunnuntaina klo 23-24
0
00.02 Toiveiden yö
ti: Toiveiden yö toteuttaa levytoiveita
ke: 1...
01.02 Paik­ka auringossa
Tun­ti ko­ti­mais­ta musiikkia.
01.00 Uutisohjelmia
01.02 Yöradio
01.10 Ju­ha Laak­so­sen luontoretki
01.20 Yöradio
01.30 Min­na Pyy­kön maailma
01.55 Yöradio
01.55 Yöradio
01.55 Yöradio
01.55 Yöradio
02.02 Su­san­na Vai­nio­lan Popradio
02.02 Blues­mi­nis­te­ri Esa Kuloniemi
02.02 Kant­ri­toh­to­ri Tep­po Nättilä
02.02 Suo­mi-rock - Jor­ma Hietamäki
02.02 Te­ro Lie­te - Rock­toi­mit­ta­jan illallinen
02.00 Uutisohjelmia
02.54 Yöradio
02.54 Yöradio
3
03.02 Sekahaku
03.02 Kait­sun nurk­ka - Kai Ulmanen
03.02 Kis­san­keh­to - Su­sanna Vainiola
03.02 Pol­la­ri - Rock-etsivä
03.02 Pek­ka Lai­neen Ihmemaa
03.02 Jo­ka­nie­men sävelradio
03.02 Kuun­telijan lista
03.50 Yöradio
03.54 Yöradio