Ohjelmakartta.fi
ma 17.9. ti 18.9. ke 19.9. to 20.9. pe 21.9. la 22.9. su 23.9.

05.02 Ra­dio Suo­men Var­hai­saa­mu (x15)

Juha Blomberg Juha Blomberg Juha Blomberg Vellu Salminen Vellu Salminen Vellu Salminen Maria Jyrkäs Maria Jyrkäs Maria Jyrkäs Markus Turunen Markus Turunen Markus Turunen Juha Blomberg Juha Blomberg Juha Blomberg

Ra­dio Suo­men Var­hai­saa­mu (x3)

Aleksi Pöytäkangas Aleksi Pöytäkangas Aleksi Pöytäkangas

Ra­dio Suo­men Var­hai­saa­mu (x3)

Olli Aimola Olli Aimola Olli Aimola
6

Y­le Uu­ti­set

06.06 A­lue­ra­dio

06.30 Yle Uutiset alueeltasi. 06.30 Yle Uutiset alueeltasi. 06.30 Yle Uutiset alueeltasi. 06.30 Yle Uutiset alueeltasi. 06.30 Yle Uutiset alueeltasi.

06.30 Suo­mi soi

Juontajana Aleksi Pöytäkangas.

07.00 Y­le Uu­ti­set

07.03 On­nen sä­vel (x2)

Suo­mi soi

07.13 A­lue­ra­dio (x10)

07.30 Yle Uutiset alueeltasi. 07.30 Yle Uutiset alueeltasi. 07.30 Yle Uutiset alueeltasi. 07.30 Yle Uutiset alueeltasi. 07.30 Yle Uutiset alueeltasi.

07.53 Ra­dio Suo­men sun­nun­tai

08.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

08.05 On­nen sä­vel

Ra­dio Suo­men sun­nun­tai

08.13 A­lue­ra­dio

08.30 Yle Uutiset alueeltasi. 08.30 Yle Uutiset alueeltasi. 08.30 Yle Uutiset alueeltasi. 08.30 Yle Uutiset alueeltasi. 08.30 Yle Uutiset alueeltasi.

08.10 Luon­to­ret­ki.

08.20 Ra­dio Suo­men sun­nun­tai

08.30 Toh­to­ri Rai­mo - val­ta­kun­nan te­ra­peut­ti

08.40 Ra­dio Suo­men sun­nun­tai

9

Y­le Uu­ti­set

Ur­hei­lu­ra­dio

09.11 A­lue­ra­dio

09.30 Yle Uutiset alueeltasi. 09.30 Yle Uutiset alueeltasi. 09.30 Yle Uutiset alueeltasi. 09.30 Yle Uutiset alueeltasi. 09.30 Yle Uutiset alueeltasi.

Ra­dio Suo­men lauan­tai: A­lue­ra­diot

Tar­ja När­hin Is­kel­mä­ra­dio

Kotimaisen musiikin katselmus.

10.02 Ra­dio Suo­men Päi­vä (x20)

Kesä- vai talviaika? Radio Suomen päivä

Y­le Uu­ti­set

10.05 Ra­dio Suo­men lauan­tai: A­lue­ra­diot (x2)

10.06 Pek­ka Lai­neen Ih­me­maa

11.02 Su­san­na Vai­nio­lan Pop­ra­dio

Ajassa liikkuvia popilmiöitä.

11.50 Toh­to­ri Rai­mo - val­ta­kun­nan te­ra­peut­ti

12

12.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

12.08 Työ­tä­päi­vää

Kan­san­ra­dio.

Kansanradio

12.13 Ra­dio Suo­men Päi­vä

Ra­dio Suo­men lauan­tai

Ra­dio Suo­men sun­nun­tai

12.45 Me­ri­sää

Ra­dio Suo­men Päi­vä

No­ne

12.55 Ra­dio Suo­men sun­nun­tai (x2)

Esittelyssä ensi viikon uutuuslevyt.

13.02 Paik­ka au­rin­gos­sa - lau­lu­ja Poh­jan­täh­den al­ta

Paikka auringossa - lauluja Pohjantähden alta. Marko Maunuksela Paikka auringossa - lauluja Pohjantähden alta. Marko Maunuksela Paikka auringossa - lauluja Pohjantähden alta. Marko Maunuksela Paikka auringossa - lauluja Pohjantähden alta. Marko Maunuksela Paikka auringossa - lauluja Pohjantähden alta. Marko Maunuksela

Le­vy­lau­ta­kun­ta

13.33 Paik­ka au­rin­gos­sa - lau­lu­ja Poh­jan­täh­den al­ta. Mar­ko Mau­nuk­se­la

13.30 Min­na Pyy­kön maail­ma

Ra­dio Suo­men sun­nun­tai

14.02 A­lue­ra­dio (x15)

14.30 Yle Uutiset alueeltasi. 15.30 Yle Uutiset alueeltasi. 14.30 Yle Uutiset alueeltasi. 15.30 Yle Uutiset alueeltasi. 14.30 Yle Uutiset alueeltasi. 15.30 Yle Uutiset alueeltasi. 14.30 Yle Uutiset alueeltasi. 15.30 Yle Uutiset alueeltasi. 14.30 Yle Uutiset alueeltasi. 15.30 Yle Uutiset alueeltasi.

Maail­man­po­li­tii­kan ar­ki­päi­vää

Pää­mi­nis­te­rin haas­tat­te­lu­tun­ti

14.22 Ra­dio Suo­men lauan­tai

14.30 Pop­pi­kou­lu

Rehtoreina Tero Liete ja Kai Ulmanen.
15

15.02 En­tis­ten nuor­ten sä­vel­lah­ja (x2)

Juontajana Olga Ketonen.

Sun­nun­tai­vie­ras

15.25 Ra­dio Suo­men sun­nun­tai (x2)

Maija Salminen

16.00 Y­le Uu­ti­set

16.13 A­lue­ra­dio

16.30 Yle Uutiset alueeltasi. 16.30 Yle Uutiset alueeltasi. 16.30 Yle Uutiset alueeltasi. 16.30 Yle Uutiset alueeltasi. 16.30 Yle Uutiset alueeltasi.

Ur­hei­lu­ra­dio

16.15 En­tis­ten nuor­ten sä­vel­lah­ja

Juontajana Olga Ketonen.

Ra­dio Suo­men sun­nun­tai

Maija Salminen

17.00 Y­le Uu­ti­set

17.13 A­lue­ra­dio

Ra­dio Suo­men Il­ta

A­lue­ra­dio

A­lue­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

17.15 Hi­tit o­joon!

Radio Suomen lauantai

Ka­don­neen le­vyn met­säs­tä­jät

Kadonneen levyn metsästäjät 0203-17600

17.30 Pyö­reä pöy­tä

A­no­nyy­mit ko­ti­kiu­sa­tut.

17.50 A­lue­ra­dio

18

Ra­dio Suo­men Il­ta

Tun­tei­den tiis­tai

Luon­to-Suo­mi.

Luonnonäänien ilta

Ra­dio Suo­men Il­ta

Juontajana Olga Ketonen.

Pu­he­lin­lan­gat lau­laa

Mu­siik­kia lauan­tai-il­lan ra­tok­si

Radio Suomen lauantai

Ka­don­neen le­vyn met­säs­tä­jät 0203-17600

18.05 Ur­hei­lu­hul­lut

Me­ri­sää

Ra­dio Suo­men Il­ta

Tun­tei­den tiis­tai

Luon­no­nää­nien il­ta

Ra­dio Suo­men Il­ta

Pu­he­lin­lan­gat lau­laa

Ra­dio Suo­men lauan­tai

Ra­dio Suo­men sun­nun­tai

Ur­hei­lu­ra­dio

19.05 Ra­dio Suo­men Il­ta (x2)

Syöpädiagnoosi on aina järkytys. Syöpädiagnoosi on aina järkytys.

Tun­tei­den tiis­tai (x2)

Luon­no­nää­nien il­ta

Ra­dio Suo­men Il­ta (x2)

Juontajana Olga Ketonen.

Pu­he­lin­lan­gat lau­laa (x2)

19.07 Se­ka­ha­ku

Sekahaku - Tarja Närhi

Kis­san­keh­to - Su­san­na Vai­nio­la

20.03 Met­sä­ra­dio.

Metsäradio

Ur­hei­lu­ra­dio

20.08 Maail­man­pyö­rä - Mai­ja Sal­mi­nen

Te­ro Lie­te - Rock­toi­mit­ta­jan il­lal­li­nen

JP Sillanpää - Rocktoimittajan illallinen

20.10 K­vart­ti­teo­ria

21

21.02 Ur­hei­lu­ra­dio

Y­le Uu­ti­set sel­ko­suo­mek­si

21.17 Päi­vä tun­nis­sa

No­ne

21.17 Kan­san­ra­dio

21.20 Pop­pi­kou­lu

Rehtoreina Tero Liete ja Kai Ulmanen.

Me­ri­sää

Ra­dio Suo­men Il­ta

Ra­dio Suo­men lauan­tai

Ra­dio Suo­men sun­nun­tai

Y­le Uu­ti­set

22.08 B­lues­mi­nis­te­ri E­sa Ku­lo­nie­mi

yle.

Kant­ri­toh­to­ri Tep­po Nät­ti­lä

Toimittajana Teppo Nättilä.

Pol­la­ri - Rock-et­si­vä

Pollari. Rock-etsivä

Kuun­te­li­jan lis­ta

Jo­ka­nie­men sä­vel­ra­dio

Suo­mi-rock - Jor­ma Hie­ta­mä­ki

Kait­sun nurk­ka - Kai Ul­ma­nen

Rokkii ja rollii, duurii ja mollii.

23.02 Yö­ra­dio

Olli Haapakangas Olli Haapakangas

Toi­vei­den yö (x2)

Yöradio - toiveiden yö Yöradio - toiveiden yö

Yö­ra­dio

Vellu Salminen Vellu Salminen Simo Kurki Kalle Suomi
0

00.02 Yö­ra­dion Tun­ti 60-lu­kua

Yöradio - tunti 60-lukua

Yö­ra­dion Tun­ti 70-lu­kua

Yöradio - tunti 70-lukua

00.02 Yö­ra­dion Ka­sa­ri­tun­ti

Yöradio - Kasaritunti

Yö­ra­dion Y­sä­ri­tun­ti

Yöradio - Ysäritunti

Yö­ra­dion Tun­ti 2000-lu­kua

Yöradio - tunti 2000-lukua

Yö­ra­dion tun­ti bal­la­de­ja

Yöradio - tunti balladeja

01.02 Paik­ka au­rin­gos­sa - lau­lu­ja Poh­jan­täh­den al­ta. Mar­ko Mau­nuk­se­la

Le­vy­lau­ta­kun­ta

Yö­ra­dio

01.10 Luon­to­ret­ki.

01.20 Yö­ra­dio

01.30 Min­na Pyy­kön maail­ma

Yö­ra­dio

No­ne

Yö­ra­dio

02.02 Su­san­na Vai­nio­lan Pop­ra­dio

Vastarinnan lauluja ja tsemppisbiisejä

B­lues­mi­nis­te­ri E­sa Ku­lo­nie­mi

yle.

Kant­ri­toh­to­ri Tep­po Nät­ti­lä

Toimittajana Teppo Nättilä.

Le­vel­ling up

02.02 Suo­mi-rock - Jor­ma Hie­ta­mä­ki

Kauko, Ville, muut pojat sekä Liisa

Te­ro Lie­te - Rock­toi­mit­ta­jan il­lal­li­nen

Rahaa on, baareissa viihdytään ja ongelmiahan siitä seuraa

Tar­ja När­hin Is­kel­mä­ra­dio

Kotimaisen musiikin katselmus.

02.02 Yö­ra­dio

02.15 Pyö­reä pöy­tä

Le­vel­ling down

02.54 Yö­ra­dio

No­ne

3

03.02 Se­ka­ha­ku

Lehdetön puu

Kait­sun nurk­ka - Kai Ul­ma­nen

Glass Onion

Kis­san­keh­to - Su­san­na Vai­nio­la

Yössä ikä on vain numero. Jälkiviisautta ja musiikillisia loitsuja

Pol­la­ri - Rock-et­si­vä

Pollari. Rock-etsivä

Pek­ka Lai­neen Ih­me­maa

Macca meni Afrikkaan, Neil halusi olla robotti ja county-mies rakastui italodiskoon

Jo­ka­nie­men sä­vel­ra­dio

Kuun­te­li­jan lis­ta

03.54 Yö­ra­dio

03.54 Yö­ra­dio

03.54 Yö­ra­dio

Yö­ra­dio

No­ne

04.02 Ra­dio Suo­men Var­hai­saa­mu

Vellu Salminen Maria Jyrkäs Markus Turunen Juha Blomberg Aleksi Pöytäkangas Olli Aimola Marko Miettinen