Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 35 36 37 38 39 Kanava Suora
13.9. 14.9. 15.9. 16.9. 17.9. 18.9. 19.9.
04.02 Ra­dio Suo­men Varhaisaamu
6
06.00 Yle Uu­ti­set ja sää.
06.02 Ra­dio Suo­men Var­hai­saamu. Sää
la: Paula Jokimies
06.05 Ra­dio Suo­men Aa­mu: Helsinki
Soi­ta p. 09 14 55 66 tai lä­he­tä What­sApp-vies­ti nu­me­roon 040 14 55 666.
06.05: Huomenta!
07.00 Yle Uu­ti­set ja sää.
07.03 Onnen sävel.
07.03 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
07.03: Matti Ylönen
07.13 Ra­dio Suo­men Aa­mu: Helsinki
Soi­ta p. 09 14 55 66 tai lä­he­tä What­sApp-vies­ti nu­me­roon 040 14 55 666.
07.13: Huomenta!
08.00 Yle Uu­ti­set ja sää.
08.00 Yle Uu­ti­set ja sää.
08.05 Onnen sävel.
On­nit­te­le ys­tä­vää ja toi­vo muis­to­ja he­rät­tä­viä kap­pa­lei­ta. Mat­ti Ylönen yle.
08.05 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
08.13 Ra­dio Suo­men Aa­mu: Helsinki
Soi­ta p. 09 14 55 66 tai lä­he­tä What­sApp-vies­ti nu­me­roon 040 14 55 666.
08.13: Huomenta!
08.10 Ju­ha Laak­so­sen luontoretki.
08.20 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
08.30 Min­na Pyy­kön maailma.
08.55 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
9
09.00 Yle Uutiset.
09.00 Yle Uu­ti­set ja sää.
09.05 Urheiluradio.
09.10 Ra­dio Suo­men Aa­mu: Hel­sinki. Sää
Soita p...
09.10 Ra­dio Suo­men Lauantaitalkoot
Jyrki Hakanen
09.10 Tar­ja När­hin Is­kelmäradio.
Kotimaisen musiikin katselmus.
09.30 Yle Uu­ti­set alueeltasi
09.35 Ra­dio Suo­men Aa­mu: Helsinki
Soi­ta p. 09 14 55 66 tai lä­he­tä What­sApp-vies­ti nu­me­roon 040 14 55 666.
10.02 Ra­dio Suomen Päivä
Stu­dios­sa Aki Laine.
11.33: Häirintää radalla?
10.02 Ra­dio Suomen päivä
10.02 Ra­dio Suomen Päivä
10.02: WhatsApp -viesti studioon 040 14 55 666.
10.33: Twit­ter: #rspäivä
11.02:
11.33:
10.00 Yle Uutiset.
10.05 Ra­dio Suo­men Lauantaitalkoot
10.05: Jyrki Hakanen
10.05 Pek­ka Lai­neen Ihmemaa.
Pek­ka Lai­neen Ih­me­maas­sa mu­siik­ki ei ole pie­ni ämpäri,..
10.33 Ra­dio Suomen Päivä
  Stu­dios­sa Lin­da Vet­ta­nen ja Mar­ko Miet­ti­nen. What­sApp -vies­ti stu­dioon 040 14 55 666.
11.02 Lais­kan­lin­na - Tero Liete
12
12.00 Yle Uu­ti­set ja sää.
12.13 Ra­dio Suomen Päivä
ma: Mikä on koronasuomalaisten kunto?
ke: WhatsApp -viesti studioon 040 14 55 666.
to:
pe:
12.08 Poppikoulu.
Rehtoreina Tero Liete ja Kai Ulmanen.
12.08 Kansanradio.
yle.
12.38 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
12.45 Merisää.
12.55 Ra­dio Suomen Päivä
12.55 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
13.02 Paik­ka au­rin­gos­sa - lau­lu­ja Poh­jan­tähden alta.
ma: Tunti kotimaista musiikkia.
ti: Mar­ko Maunuksela
ke: Mai­ja Salminen
to: Mar­ko Maunuksela
pe: Pau­la Jokimies
13.02 Le­vylautakunta.
Vie­rai­na pa­luun le­vy­lau­la­jak­si teh­nyt Han­na Pa­ka­ri­nen se­kä jou­hik­ko­vir­tuoo­si Pekko Käppi.
13.15 Blo­miksen luonto
13.20 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
13.20: Olli Haapakangas
14.02: Millainen on antoisa äänikirja?
15.02: Olli Haapakangas
14.02 Ra­dio Suo­men Il­ta­päi­vä: Helsinki
09 14 55 66 tai lä­he­tä What­sApp-vies­ti nu­me­roon 040 14 55 666.
ma: Maanantaita studiosta! Soi­ta studioon, p.
ti: Iltapäivää! Soi­ta studioon p.
ke:
to: Torstaista iltapäivää! Soita p.
pe: Iltapäivää studiosta!
14.02 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
Mikä säässä tai säätiedotuksissa ihmetyttää?
15
15.02 En­tis­ten nuor­ten sävellahja.
(vä­li) oma toi­ve tai haas­te 16149 (0,40 e) . yle. fi/ens
15.30 Yle Uu­ti­set alueeltasi
15.35 Ra­dio Suo­men Il­ta­päi­vä: Helsinki
09 14 55 66 tai lä­he­tä What­sApp-vies­ti nu­me­roon 040 14 55 666.
15.45 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
16.00 Yle Uu­ti­set ja sää.
16.13 Ra­dio Suo­men Il­ta­päi­vä: Helsinki
09 14 55 66 tai lä­he­tä What­sApp-vies­ti nu­me­roon 040 14 55 666.
16.10 Urheiluradio.
16.15 En­tis­ten nuor­ten sävellahja.
Juha-Pekka Taskinen. ENS (väli)..
16.15 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
16.30 Sun­nuntaivieras.
16.53 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
17.00 Yle Uu­ti­set ja sää.
17.13 Ra­dio Suo­men Il­ta­päi­vä: Helsinki
09 14 55 66 tai lä­he­tä What­sApp-vies­ti nu­me­roon 040 14 55 666.
ma: Maanantaita studiosta!
ti: Iltapäivää! Soi­ta studioon p.
17.13 Ra­dio Suomen Ilta.
17.13 Ra­dio Suo­men Il­ta­päi­vä: Helsinki
Soi­ta p. 09 14 55 66 tai lä­he­tä What­sApp-vies­ti nu­me­roon 040 14 55 666.
to: Torstaista iltapäivää!
pe: Iltapäivää studiosta!
17.10 Urheiluradio.
17.15 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
Juha Blomberg
17.15 Ka­don­neen le­vyn met­säs­tä­jät 0203-17600.
17.15: Kai Ulmanen ja Tero Liete.
17.30 Pyö­reä pöytä.
18
18.02 Ra­dio Suo­men Il­ta: San­na Pirk­ka­lai­nen ja Matti Ylönen
18.02 Ra­dio Suo­men Il­ta: Ol­li Haapakangas
18.02 Luon­toil­ta 0203-17600
Asian­tun­ti­joi­na Hei­di Kin­nu­nen, Jaak­ko Kull­berg, Ju­ha Laaksonen,
18.02 Ra­dio Suo­men Il­ta: Olga Ketonen
18.02 Pu­he­lin­langat laulaa.
Olga Ketonen ja Juha Blomberg. Puh. 0203-17600 ) Teks­ti­vies­til­lä RS (väli)
18.02 Se­ka­ha­ku - Tarja Närhi.
Rautaisannos tanssittavan iskelmämusiikin ystäville.
18.08 Ur­heiluhullut.
18.15 Kasvatusteoria
18.40 Ra­dio Suo­men Il­ta: Olga Ketonen
18.50 Merisää.
18.55 Ra­dio Suo­men Il­ta: San­na Pirk­ka­lai­nen ja Matti Ylönen
18.55 Ra­dio Suo­men Il­ta: Ol­li Haapakangas
18.55 Luon­toil­ta 0203-17600
18.55 Ra­dio Suo­men Il­ta: Olga Ketonen
18.55 Pu­he­lin­langat laulaa.
18.55 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
19.02 Urheiluradio.
19.05 Ra­dio Suo­men Il­ta: San­na Pirk­ka­lai­nen ja Matti Ylönen
19.05: Auton huoltovalo palaa, on aika vaihtaa öljyt.
19.05 Ra­dio Suo­men Il­ta: Ol­li Haapakangas
19.05 Luon­toil­ta 0203-17600
Asian­tun­ti­joi­na Hei­di Kin­nu­nen, Jaak­ko Kull­berg, Ju­ha Laak­so­nen, Ari Sau­ra ja Henry Väre.
19.05 Ra­dio Suo­men Il­ta: Olga Ketonen
19.05: Olga Ketosen vieraana näyttelijä Kati Outinen.
20.03: "So­kea mies jo­ka ei ha­lun­nut näh­dä Ti­ta­ni­cia" elo­ku­va on saa­nut run­saas­ti täh­tiä ar­vosteluissa...
19.05 Pu­he­lin­langat laulaa.
Puh. 0203-17600 (Pu­he­lun hin­ta on 8,35 snt/pu­he­lu + 16,69 snt/min. ) Teks­ti­vies­til­lä RS (vä­li) LAN­GAT toi­ve­le­vyn ni­mi nu­me­roon 16149 (0,40 e/vies­ti) yle. fi/pu­he­lin­langatlaulaa
19.07 To­ni Laak­so­sen Lauantaitanssit
Tällä tanssilattialla on tilaa kaikille!
19.07 Kis­san­keh­to - Su­san­na Vainiola.
Hem­mot­te­lu­mu­siik­kia ja lau­lun mit­tai­sia ta­ri­noi­ta tar­joi­lee mu­siik­ki­toi­mit­ta­ja Su­san­na Vainiola.
20.03 Metsäradio.
Pihkan tuoksua radioaalloilla. Mar­kus Turunen
20.02 Urheiluradio.
20.08 To­ni Laak­so­sen Lauantaitanssit
Tällä tanssilattialla on tilaa kaikille!
20.08 Ve­li Kaup­pi­nen uu­den äärellä
Paras uusi musa ja tekijät sen takana.
20.20 Jyr­kin sometoimisto
20.35 Ra­dio Suo­men Il­ta: Ol­li Haapakangas
21
21.02 Urheiluradio.
21.12 Yle Uu­ti­set selkosuomeksi.
21.17 Po­litiikkaradio
Po­li­tiik­kaa on kaik­kial­la, ja po­li­tiik­ka on mei­dän kaik­kien asia. Po­li­tiik­ka­ra­dio on myös oh­jel­ma yh­teis­kun­nas­ta, sen kiin­nos­ta­vis­ta il­miöis­tä ja ih­mi­sis­tä meil­lä ja maailmalla.
21.17 Ra­dio Suomen Ilta
21.20 Poppikoulu.
Rehtoreina Tero Liete ja Kai Ulmanen. yle.
21.17 Maail­man­po­li­tii­kan ar­kipäivää.
21.42 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
21.50 Merisää.
21.55 Ra­dio Suomen Ilta.
21.55 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
22.00 Yle Uu­ti­set ja sää.
22.08 Blues­mi­nis­te­ri Esa Kuloniemi.
yle.
22.08 Kant­ri­toh­to­ri Tep­po Nättilä.
Juurimusiikkia laajalla skaalalla.
22.08 Pol­la­ri. Rock-etsivä
Olipa kerran rock'n'roll, eikä se mihinkään kadonnut. Rock-et­si­vä löytää...
22.08 Tis­ki­jor­ma - Jor­ma Hietamäki
Ennenkuulumatonta ja -kuultua kotimaista musiikkia.
22.08 Jo­ka­nie­men sävelradio.
Matkalla jossain musiikissa Kalevi Pollari.
22.08 Suo­mi-rock - Jor­ma Hietamäki.
Musiikkia suomirokin alkuhämärästä tähän päivään.
22.08 Kait­sun nurk­ka - Kai Ulmanen.
Rokkii ja rollii, duurii ja mollii. Klas­si­koi­ta ja nii­tä joi­ta ku­kaan muu ei kos­kaan soita.
23.02 Yöradio.
ma: Laura Haikala
ke: Laura Savolainen
to: Vellu Salminen
su: Laura Haikala
0
00.02 Yö­ra­dio - toiveiden yö.
ti: Laura Haikala
to: Laura Savolainen
pe: Vellu Salminen
ma: Laura Haikala
01.02 Paik­ka au­rin­gos­sa - lau­lu­ja Poh­jan­tähden alta.
01.02 Le­vylautakunta.
01.02 Yöradio.
01.10 Ju­ha Laak­so­sen luontoretki.
01.20 Yöradio.
01.30 Min­na Pyy­kön maailma.
01.55 Yöradio.
01.55 Yöradio.
01.55 Yöradio.
01.55 Yöradio.
02.02 Lais­kan­lin­na - Tero Liete
02.02 Blues­mi­nis­te­ri Esa Kuloniemi.
02.02 Kant­ri­toh­to­ri Tep­po Nättilä.
02.02 Suo­mi-rock - Jor­ma Hietamäki.
02.02 Ve­li Kaup­pi­nen uu­den äärellä
02.02 Tar­ja När­hin Is­kelmäradio.
02.15 Pyö­reä pöytä.
02.54 Yöradio.
3
03.02 Se­ka­ha­ku - Hei­di Pakarinen
03.02 Kait­sun nurk­ka - Kai Ulmanen.
03.02 Kis­san­keh­to - Su­san­na Vainiola.
03.02 Pol­la­ri. Rock-etsivä
03.02 Pek­ka Lai­neen Ihmemaa.
03.02 Jo­ka­nie­men sävelradio.
03.02 Tis­ki­jor­ma - Jor­ma Hietamäki
03.50 Yöradio.
03.54 Yöradio.