Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 46 47 48 49 50 Kanava Suora
23.11. 24.11. 25.11. 26.11. 27.11. 28.11. 29.11.
04.02 Ra­dio Suo­men Varhaisaamu
04.02 Ra­dio Suo­men Varhaisaamu
An­na Keränen
la: Lauantai
su: Sunnuntai
05.02 Ra­dio Suo­men varhaisaamu
05.02: Radio Suomen Varhaisaamu
05.52: An­na Keränen
06.02: Radio Suomen Varhaisaamu. Sää
6
06.00 Uutisohjelmia
06.05 Maakuntaradio
06. 30 Yle Uu­ti­set alueeltasi.
ma: Alueradio
07.00 Uutisohjelmia
07.03 Onnen sävel
07.53: Onnen sävel.
07.03 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
07.03: Jyrki Hakanen
07.13 Maakuntaradio
07. 30 Yle Uu­ti­set alueeltasi.
ma: Alueradio
07.53 Alueradio
08.00 Uutisohjelmia
08.00 Uutisohjelmia
08.05 Onnen sävel
Onnen sävel. On­nit­te­le ys­tä­vää ja toi­vo muis­to­ja he­rät­tä­viä kappaleita...
08.05 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
08.13 Maakuntaradio
08. 30 Yle Uu­ti­set alueeltasi.
ma: Alueradio
08.10 Urheiluradio
08.13 Maakuntaradio
Alueradio 08. 30 Yle Uu­ti­set alueeltasi.
08.10 Ju­ha Laak­so­sen luontoretki
08.20 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
08.30 Min­na Pyy­kön maailma
08.55 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
9
09.00 Uutisohjelmia
09.05 Urheiluradio
09.11 Alueradio
30 Yle Uu­ti­set alueeltasi.
ma: 09.
09.10 Ra­dio Suo­men Lauantaitalkoot
Lauantaitalkoot / 1. tunti An­na-Mari Raaska
09.10 Tar­ja När­hin Iskelmäradio
Iskelmäradio - Josper Knutas
10.02 Ra­dio Suomen Päivä
ma: Ovatko koronarajoitukset riittäviä? Omaishoitajat varovat vapaan pitämistä Kotitalouksien korona-ajan pulmat
ti: Korona leviää, riittävätkö rajoitukset? Onko joukkoliikenteessä turvallista matkustaa? Nuo­ret ja korona... Terapiassa tavataan vai tavataanko?
ke: Millä tiellä ollaan koronataistelussa,.. Finlandiat jaetaan televisiossa illalla Suomalaisten huumeiden käyttö
to: Hallituksen tiedotustilaisuus koronatilanteesta Kela selvitti lasten vuoroasumista Korona tulee uniin, Lasten joulurauha Kirjallisuuden juhlaa
pe: Pääkaupunkiseutu koronan leviämisvaiheessa. Black Friday: osta tai vältä Onni ja oikea haussa netistä Karjalaa ja kurikkaa
10.00 Uutisohjelmia
10.05 Ra­dio Suo­men Lauantaitalkoot
An­na-Mari Raaska
10.05: Lauantaitalkoot / 2. tunti
11.02: Lauantaitalkoot / 3. tunti
10.05 Pek­ka Lai­neen Ihmemaa
Pekka Laineen Ihmemaa. Pek­ka Lai­neen Ih­me­maas­sa mu­siik­ki ei ole pie­ni ämpäri,..
11.02 Su­san­na Vai­nio­lan Popradio
Ajassa liikkuvia popilmiöitä.
12
12.00 Uutisohjelmia
12.13 Ra­dio Suomen Päivä
Ra­dio Suo­men Päi­vä ker­too päi­vän tär­keim­mät ta­pah­tu­mat, seu­raa suo­ma­lais­ten ar­kea ja juh­laa se­kä liik­kuu eri puo­lil­la Suo­mea ja maailmaa.
12.08 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
12.08 Kansanradio
yle. 08.
12.15 Ai­kamonologeja
12.25 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
12.40 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
12.45 Merisää
12.55 Ra­dio Suomen Päivä
12.55 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
13.02 Paik­ka au­rin­gos­sa - lau­lu­ja Poh­jan­tähden alta
ma: Oot mielessäin
ti: Suudeltavan suloinen Tun­ti ko­ti­mais­ta musiikkia...
ke: Kahta ei karkuun pääse Tun­ti ko­ti­mais­ta musiikkia...
to: Rakastan enemmän sua kuin ketään ennen
pe: Tunti kotimaista musiikkia Tun­ti ko­ti­mais­ta musiikkia...
13.02 Le­vylautakunta
Vieraana Ville Pusa Vie­raa­na Vil­le Pu­sa. Pu­heen­joh­ta­ja­na To­ni Laaksonen...
13.30 Maail­man­po­li­tii­kan arkipäivää
14.02 Maakuntaradio
14. 30 Yle Uu­ti­set alueeltasi.
ma: Alueradio
14.02 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
14.02: Valokeilassa Eero Raittinen
15.02: Olli Haapakangas
14.02 Pää­mi­nis­te­rin haas­tattelutunti
Pääministerin haastattelutunti 29.11.2020
15
15.02 Alueradio
30 Yle Uu­ti­set alueeltasi.
ma: 15.
15.02 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
Olli Haapakangas
15.20 Poppikoulu
Poppikoulussa tieto on valttia,
15.50 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
16.00 Uutisohjelmia
16.13 Maakuntaradio
16. 30 Yle Uu­ti­set alueeltasi.
ma: Alueradio
16.10 Urheiluradio
16.15 En­tis­ten nuor­ten sävellahja
ENS (vä­li) oma toi­ve tai haas­te 16149 ..
16.15 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
16.30 Sun­nuntaivieras
16.53 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
17.00 Uutisohjelmia
17.13 Maakuntaradio
ma: Alueradio
17.13 Ra­dio Suomen Ilta
17.13 Maakuntaradio
to: Alueradio
17.10 Urheiluradio
17.15 En­tis­ten nuor­ten sävellahja
Entisten nuorten sävellahja. ENS (väli)..
17.15 Ka­don­neen le­vyn metsästäjät
Unoh­tui­ko, pu­to­si­ko, hal­ke­si­ko, me­ni­kö naar­muil­le vai pe­ri­kö huk­ka le­vy­si? Ei hä­tää - Ka­don­neen le­vyn met­säs­tä­jät ovat juu­ri näi­tä ti­lan­tei­ta varten...
17.30 Pyö­reä pöytä
Finlandia, viina ja valtio
18
18.02 Ra­dio Suo­men Il­ta: San­na Pirk­ka­lai­nen ja Matti Ylönen
18.02 Ra­dio Suo­men Il­ta: Ol­li Haapakangas
Lapsi talossa -ilta, osa 1 Ra­dio Suo­mes­sa pohditaan,..
18.02 Luonto-Suomi
Luonto-Suomen talviruokintailta Mi­ten luo­daan hy­vä lin­tu­jen ruo­kintapaikka?..
18.02 Ra­dio Suo­men Il­ta: Olga Ketonen
Kirjallisuusilta, osa 1
18.02 Pu­he­lin­langat laulaa
Maija Salminen ja Markus Turunen. Puh. 0203-17600 ) Teks­ti­vies­til­lä RS (väli)..
18.02 Sekahaku
Sekahaku - Heidi Pakarinen Rau­tai­san­nos tans­sit­ta­van is­kel­mä­mu­sii­kin ystäville...
18.08 Lastenohjelmia
Urheiluhullut
18.50 Merisää
18.55 Ra­dio Suo­men Il­ta: San­na Pirk­ka­lai­nen ja Matti Ylönen
18.55 Ra­dio Suo­men Il­ta: Ol­li Haapakangas
18.55 Luonto-Suomi
18.55 Ra­dio Suo­men Il­ta: Olga Ketonen
18.55 Pu­he­lin­langat laulaa
18.55 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
19.02 Urheiluradio
19.05 Ra­dio Suo­men Il­ta: San­na Pirk­ka­lai­nen ja Matti Ylönen
20.03: Radio Suomen Ilta: Matti Ylönen
19.05 Ra­dio Suo­men Il­ta: Ol­li Haapakangas
Ol­li Haa­pa­kan­gas ha­luaa juu­ri si­nut mu­kaan il­lan Tiis­tai­tee­man ke­hit­te­lyyn. Pu­hu­taan asiat hal­ki, yk­si asia kerrallaan!
19.05: Lapsi talossa -ilta, osa 2
20.03: Jokainen tiistai on teematiistai!
19.05 Luonto-Suomi
Luonto-Suomen talviruokintailta 0203-17600 Mi­ten luo­daan hy­vä lin­tu­jen ruo­kintapaikka?..
19.05 Ra­dio Suo­men Il­ta: Olga Ketonen
Yh­den Suo­men par­haan pu­he­työ­läi­sen seu­ras­sa tut­tu­ja ih­mi­siä, maan­läheisesti,
19.05 Pu­he­lin­langat laulaa
Mai­ja Sal­mi­nen ja Mar­kus Tu­ru­nen. Puh. 0203-17600 (Pu­he­lun hin­ta on 8,35 snt/pu­he­lu + 16,69 snt/min. ) Teks­ti­vies­til­lä RS (vä­li) LAN­GAT toi­ve­le­vyn ni­mi nu­me­roon 16149 (0,40 e/viesti) yle.
19.07 To­ni Laak­so­sen Lauantaitanssit
Tällä tanssilattialla on tilaa kaikille!
19.07 Kis­san­keh­to - Su­sanna Vainiola
Näe minut, tunne minut Eräs kat­soo pei­liin ja pi­tää nä­ke­mäs­tään. Se on vain ly­hyt hetki,..
20.03 Metsäradio
Pihkan tuoksua radioaalloilla. Ju­ha Blom­berg Met­sä­ra­dios­sa pu­hu­taan retkeilystä,
20.02 Urheiluradio
20.08 To­ni Laak­so­sen Lauantaitanssit
Tällä tanssilattialla on tilaa kaikille!
20.08 Te­ro Lie­te - Rock­toi­mit­ta­jan illallinen
Mu­sii­kiil­li­nen il­lal­lis­pöy­tä, jos­ta löy­tyy pai­koin tu­ke­vam­paa­kin purtavaa...
20.15 Oli­pa ker­ran poliitikko
20.30 Akuutti
20.50 Ra­dio Suo­men Il­ta: San­na Pirk­ka­lai­nen ja Matti Ylönen
20.45 Ra­dio Suo­men Il­ta: Olga Ketonen
21
21.02 Urheiluradio
21.12 Yle Uu­ti­set selkosuomeksi.
21.17 Päi­vä tunnissa
Päi­vä tun­nis­sa sum­maa ja taus­toit­taa päi­vän uu­ti­sia ja pu­hee­nai­hei­ta. 17. Kuun­te­le lä­he­tyk­set jäl­ki­kä­teen https://areena. yle.
21.20 Poppikoulu
Poppikoulussa tieto on valttia, mutta tuurillakin selviää
21.17 Kansanradio
Kuuntelijoiden juttupaikka - tosikoille ja veitikoille. yle. 08.
21.50 Merisää
21.55 Ra­dio Suomen Ilta
21.55 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
22.00 Uutisohjelmia
22.08 Blues­mi­nis­te­ri Esa Kuloniemi
Oleellisinta on sovinto
22.08 Kant­ri­toh­to­ri Tep­po Nättilä
Juurihoitoa ja iso kuppi kuninkaallista teetä!
22.08 Pol­la­ri - Rock-etsivä
Pään sisältä. Alex Harvey, Moon Shot, Maustetytöt, Toots and The Maytals, Tuomari Nurmio, 1...
22.08 Kuun­telijan lista
Kristiina Drews, Helsinki. "Deus volt", sa­noi paa­vi. "It­ki­sit­kö on­nes­ta? " ky­syi Gösta...
22.08 Jo­ka­nie­men sävelradio
Riitteen tiellä. Johnnie Ray, Los Matecoco, Pasi Kaunisto, Gilbert Becaud, Mariska, Aurora, 1...
22.08 Suo­mi-rock - Jor­ma Hietamäki
Ken Hensleypä tiesi sen MA­RIA HÄN­NI­NEN & JA­KE'S BLUES BAND (feat. KEN HENS­LEY & HAN­NU LEIDEN)..
22.08 Kait­sun nurk­ka - Kai Ulmanen
Coveripiiri Ka­ve­rei­den uu­det vaat­teet No 1. Dia­na Krall - Ca­li­for­nia drea­min' No 2...
23.02 Yöradio
03-05. 00. Juon­net­tua oh­jel­maa yö­kyöpeleille.
ma: Maanantaina klo 23-24
ti: Tiistaina klo 23-24
ke: Keskiviikkona klo 23-24
to: Torstaina klo 23-24
pe: Perjantaina klo 23-24
la: Lauantaina klo 23-24
su: Sunnuntaina klo 23-24
0
00.02 Toiveiden yö
ti: Toiveiden yö toteuttaa levytoiveita
ke: 1...
to: 1...
01.02 Paik­ka auringossa
Tun­ti ko­ti­mais­ta mu­siikkia. (u)
01.02 Le­vylautakunta
Vieraana Ville Pusa Vie­raa­na Ville Pusa...
01.02 Yöradio
01.10 Ju­ha Laak­so­sen luontoretki
01.20 Yöradio
01.55 Yöradio
01.55 Yöradio
01.55 Yöradio
01.55 Yöradio
02.02 Su­san­na Vai­nio­lan Popradio
02.02 Blues­mi­nis­te­ri Esa Kuloniemi
02.02 Kant­ri­toh­to­ri Tep­po Nättilä
02.02 Suo­mi-rock - Jor­ma Hietamäki
02.02 Te­ro Lie­te - Rock­toi­mit­ta­jan illallinen
02.02 Tar­ja När­hin Iskelmäradio
02.15 Pyö­reä pöytä
02.54 Yöradio
3
03.02 Sekahaku
03.02 Kait­sun nurk­ka - Kai Ulmanen
03.02 Kis­san­keh­to - Su­sanna Vainiola
03.02 Pol­la­ri - Rock-etsivä
03.02 Pek­ka Lai­neen Ihmemaa
03.02 Jo­ka­nie­men sävelradio
03.02 Kuun­telijan lista
03.50 Yöradio
03.54 Yöradio