Ohjelmakartta.fi
ma 19.11. ti 20.11. ke 21.11. to 22.11. pe 23.11. la 24.11. su 25.11.

04.02 Ra­dio Suo­men Var­hai­saa­mu (x26)

Sanna Pirkkalainen Sanna Pirkkalainen Sanna Pirkkalainen Sanna Pirkkalainen Sanna Pirkkalainen Sanna Pirkkalainen Sanna Pirkkalainen Sanna Pirkkalainen Maria Jyrkäs Maria Jyrkäs Maria Jyrkäs Maria Jyrkäs Maija Salminen Maija Salminen Maija Salminen Maija Salminen Maija Ilmoniemi Maija Ilmoniemi Maija Ilmoniemi Maija Ilmoniemi Aleksi Pöytäkangas Aleksi Pöytäkangas Aleksi Pöytäkangas Maija Ilmoniemi Maija Ilmoniemi Maija Ilmoniemi
5

Y­le Uu­ti­set

06.02 Ra­dio Suo­men Var­hai­saa­mu. Sää

Aleksi Pöytäkangas

Ra­dio Suo­men Var­hai­saa­mu. Sää

Maija Ilmoniemi

06.05 A­lue­ra­dio

06.30 Yle Uutiset alueeltasi. 06.30 Yle Uutiset alueeltasi. 06.30 Yle Uutiset alueeltasi. 06.30 Yle Uutiset alueeltasi. 06.30 Yle Uutiset alueeltasi.

06.30 Suo­mi soi

Aleksi Pöytäkangas

07.00 Y­le Uu­ti­set

07.03 On­nen sä­vel (x2)

Suo­mi soi

07.13 A­lue­ra­dio (x10)

07.30 Yle Uutiset alueeltasi. 07.30 Yle Uutiset alueeltasi. 07.30 Yle Uutiset alueeltasi. 07.30 Yle Uutiset alueeltasi. 07.30 Yle Uutiset alueeltasi.

07.53 Ra­dio Suo­men sun­nun­tai

8

08.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

08.05 On­nen sä­vel

Ra­dio Suo­men sun­nun­tai

08.13 A­lue­ra­dio

08.30 Yle Uutiset alueeltasi. 08.30 Yle Uutiset alueeltasi. 08.30 Yle Uutiset alueeltasi. 08.30 Yle Uutiset alueeltasi. 08.30 Yle Uutiset alueeltasi.

08.10 Luon­to­ret­ki.

08.20 Ra­dio Suo­men sun­nun­tai

08.30 Toh­to­ri Rai­mo - val­ta­kun­nan te­ra­peut­ti

08.40 Ra­dio Suo­men sun­nun­tai

Y­le Uu­ti­set

Ur­hei­lu­ra­dio

09.11 A­lue­ra­dio

09.30 Yle Uutiset alueeltasi. 09.30 Yle Uutiset alueeltasi. 09.30 Yle Uutiset alueeltasi. 09.30 Yle Uutiset alueeltasi. 09.30 Yle Uutiset alueeltasi.

Ra­dio Suo­men lauan­tai: A­lue­ra­diot

Tar­ja När­hin Is­kel­mä­ra­dio

Kotimaisen musiikin katselmus.

10.02 Ra­dio Suo­men Päi­vä (x20)

Vaivaako kaamos sinua? Voiko antikvariaatti vielä menestyä? Radio Suomen päivä

Y­le Uu­ti­set

10.05 Ra­dio Suo­men lauan­tai: A­lue­ra­diot (x2)

10.06 Pek­ka Lai­neen Ih­me­maa

11

11.02 Su­san­na Vai­nio­lan Pop­ra­dio

Ajassa liikkuvia popilmiöitä.

11.50 Toh­to­ri Rai­mo - val­ta­kun­nan te­ra­peut­ti

12.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

12.08 Ruo­ka­kas­si

Kan­san­ra­dio.

Kansanradio

12.13 Ra­dio Suo­men Päi­vä

12.38 Ra­dio Suo­men lauan­tai

Ra­dio Suo­men sun­nun­tai

12.45 Me­ri­sää

Ra­dio Suo­men Päi­vä

12.55 Ra­dio Suo­men sun­nun­tai (x2)

Esittelyssä ensi viikon uutuuslevyt.

13.02 Paik­ka au­rin­gos­sa - lau­lu­ja Poh­jan­täh­den al­ta

Paikka auringossa - lauluja Pohjantähden alta. Marko Maunuksela Paikka auringossa - lauluja Pohjantähden alta. Marko Maunuksela Paikka auringossa - lauluja Pohjantähden alta. Marko Maunuksela Paikka auringossa - lauluja Pohjantähden alta. Marko Maunuksela Paikka auringossa - lauluja Pohjantähden alta. Marko Maunuksela

Le­vy­lau­ta­kun­ta

Vieraina Eija Kantola ja Sonja Lumme.

13.33 Paik­ka au­rin­gos­sa - lau­lu­ja Poh­jan­täh­den al­ta. Mar­ko Mau­nuk­se­la

13.30 Min­na Pyy­kön maail­ma

Ra­dio Suo­men sun­nun­tai

14

14.02 A­lue­ra­dio (x10)

14.30 Yle Uutiset alueeltasi. 15.30 Yle Uutiset alueeltasi. 14.30 Yle Uutiset alueeltasi. 15.30 Yle Uutiset alueeltasi. 14.30 Yle Uutiset alueeltasi. 15.30 Yle Uutiset alueeltasi. 14.30 Yle Uutiset alueeltasi. 15.30 Yle Uutiset alueeltasi. 14.30 Yle Uutiset alueeltasi. 15.30 Yle Uutiset alueeltasi.

Maail­man­po­li­tii­kan ar­ki­päi­vää

Mu­siik­kia le­po­päi­vän ra­tok­si

Radio Suomen sunnuntai

14.22 Ra­dio Suo­men lauan­tai

14.30 Pop­pi­kou­lu

Rehtoreina Tero Liete ja Kai Ulmanen.

15.02 En­tis­ten nuor­ten sä­vel­lah­ja

Juontajana Juha-Pekka Taskinen.

Sun­nun­tai­vie­ras

15.25 Ra­dio Suo­men sun­nun­tai

Markus Turunen

16.00 Y­le Uu­ti­set

16.13 A­lue­ra­dio

16.30 Yle Uutiset alueeltasi. 16.30 Yle Uutiset alueeltasi. 16.30 Yle Uutiset alueeltasi. 16.30 Yle Uutiset alueeltasi. 16.30 Yle Uutiset alueeltasi.

Ur­hei­lu­ra­dio

16.15 En­tis­ten nuor­ten sä­vel­lah­ja

Juontajana Juha-Pekka Taskinen.

Ra­dio Suo­men sun­nun­tai

Markus Turunen
17

17.00 Y­le Uu­ti­set

17.13 A­lue­ra­dio

Ra­dio Suo­men Il­ta

A­lue­ra­dio

A­lue­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

17.15 Hi­tit o­joon!

Radio Suomen lauantai

Ka­don­neen le­vyn met­säs­tä­jät

Kadonneen levyn metsästäjät 0203-17600

17.30 Pyö­reä pöy­tä

A­no­nyy­mit ko­ti­kiu­sa­tut.

17.50 A­lue­ra­dio

Ra­dio Suo­men Il­ta

Ra­dio Suo­men Il­ta

Tunteiden tiistai

Luon­to-Suo­mi.

Luonto-Suomi: Eläinten levittämät taudit 0203-17600

Ra­dio Suo­men Il­ta

Tunnista mikä joululaulu soi?

Pu­he­lin­lan­gat lau­laa

Mu­siik­kia lauan­tai-il­lan ra­tok­si

Radio Suomen lauantai

Ka­don­neen le­vyn met­säs­tä­jät 0203-17600

Josper Knutas ja Tero Liete

18.05 Ur­hei­lu­hul­lut

Me­ri­sää

Ra­dio Suo­men Il­ta

Tun­tei­den tiis­tai

Luon­to-Suo­mi: E­läin­ten le­vit­tä­mät tau­dit 0203-17600

Ra­dio Suo­men Il­ta

Pu­he­lin­lan­gat lau­laa

Ra­dio Suo­men lauan­tai

Ra­dio Suo­men sun­nun­tai

Ur­hei­lu­ra­dio

19.05 Ra­dio Suo­men Il­ta (x2)

Maria Jyrkäs

Tun­tei­den tiis­tai (x2)

Luon­to-Suo­mi: E­läin­ten le­vit­tä­mät tau­dit 0203-17600

Ra­dio Suo­men Il­ta (x2)

Juontajana Olga Ketonen.

Pu­he­lin­lan­gat lau­laa (x2)

19.07 Se­ka­ha­ku

Sekahaku - Tarja Närhi

Kis­san­keh­to - Su­san­na Vai­nio­la

20

20.03 Met­sä­ra­dio.

Metsäradio

Ur­hei­lu­ra­dio

20.08 Maail­man­pyö­rä - Mai­ja Sal­mi­nen

Te­ro Lie­te - Rock­toi­mit­ta­jan il­lal­li­nen

20.10 A­kuut­ti

Kahden veljen itsemurhan kokenut Silja Wargh: Järkytys oli musertava, eikä syyllisyyden tunne ole vieläkään jättänyt rauhaan

20.10 K­vart­ti­teo­ria

20.40 Ra­dio Suo­men Il­ta

21.02 Ur­hei­lu­ra­dio

Y­le Uu­ti­set sel­ko­suo­mek­si

21.17 Päi­vä tun­nis­sa

21.17 Kan­san­ra­dio

21.20 Pop­pi­kou­lu

Rehtoreina Tero Liete ja Kai Ulmanen.

Me­ri­sää

Ra­dio Suo­men Il­ta

Ra­dio Suo­men lauan­tai

Ra­dio Suo­men sun­nun­tai

Y­le Uu­ti­set

22.08 B­lues­mi­nis­te­ri E­sa Ku­lo­nie­mi

yle.

Kant­ri­toh­to­ri Tep­po Nät­ti­lä

Juurimusiikkia laajalla skaalalla.

Pol­la­ri - Rock-et­si­vä

Pollari. Rock-etsivä

Kuun­te­li­jan lis­ta

Jo­ka­nie­men sä­vel­ra­dio

Suo­mi-rock - Jor­ma Hie­ta­mä­ki

Kait­sun nurk­ka - Kai Ul­ma­nen

Rokkii ja rollii, duurii ja mollii.
23

23.02 Yö­ra­dio

Olli Haapakangas Olli Haapakangas

Toi­vei­den yö (x2)

Yöradio - toiveiden yö Yöradio - toiveiden yö

Yö­ra­dio

Aki Räty Aki Räty Simo Kurki Olli Haapakangas

00.02 Yö­ra­dion Tun­ti 60-lu­kua

Yöradio - tunti 60-lukua

Yö­ra­dion Tun­ti 70-lu­kua

Yöradio - tunti 70-lukua

00.02 Yö­ra­dion Ka­sa­ri­tun­ti

Yöradio - Kasaritunti

Yö­ra­dion Y­sä­ri­tun­ti

Yöradio - Ysäritunti

Yö­ra­dion Tun­ti 2000-lu­kua

Yöradio - tunti 2000-lukua

Yö­ra­dion tun­ti bal­la­de­ja

Yöradio - tunti balladeja

01.02 Paik­ka au­rin­gos­sa - lau­lu­ja Poh­jan­täh­den al­ta. Mar­ko Mau­nuk­se­la

Le­vy­lau­ta­kun­ta

Vieraina Eija Kantola ja Sonja Lumme.

Yö­ra­dio

01.10 Luon­to­ret­ki.

01.20 Yö­ra­dio

01.30 Min­na Pyy­kön maail­ma

Yö­ra­dio

Yö­ra­dio

2

02.02 Su­san­na Vai­nio­lan Pop­ra­dio

Koiran turkista roikkuu marraskuu ja lesket tekevät ryöstön Saden säestyksellä

B­lues­mi­nis­te­ri E­sa Ku­lo­nie­mi

yle.

Kant­ri­toh­to­ri Tep­po Nät­ti­lä

Juurimusiikkia laajalla skaalalla.

02.02 Suo­mi-rock - Jor­ma Hie­ta­mä­ki

Keikka kerran kuussa

Te­ro Lie­te - Rock­toi­mit­ta­jan il­lal­li­nen

Aina vaan mammutteja ja rockin dinosauruksia..

Tar­ja När­hin Is­kel­mä­ra­dio

Kotimaisen musiikin katselmus.

02.02 Yö­ra­dio

02.15 Pyö­reä pöy­tä

02.54 Yö­ra­dio

03.02 Se­ka­ha­ku

Sinun kanssasi aamuun

Kait­sun nurk­ka - Kai Ul­ma­nen

Ashes to ashes

Kis­san­keh­to - Su­san­na Vai­nio­la

Voita, kermaa ja hämärän kolme nimeä

Pol­la­ri - Rock-et­si­vä

Pollari. Rock-etsivä

Pek­ka Lai­neen Ih­me­maa

aailma vastaan pikkukaupunki: Bronski Beat, Kauko Röyhkä, Litku Klemetti ja Kent valitsevat puolensa

Jo­ka­nie­men sä­vel­ra­dio

Kuun­te­li­jan lis­ta

03.54 Yö­ra­dio

03.54 Yö­ra­dio

03.54 Yö­ra­dio

Yö­ra­dio