Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 1 2 3 4 5 Kanava Suora
18.1. 19.1. 20.1. 21.1. 22.1. 23.1. 24.1.
04.02 Ra­dio Suo­men Varhaisaamu
04.02 Ra­dio Suo­men Varhaisaamu
Yle Ra­dio Suo­mes­sa jo­ka päivä klo 4
05.02 Ra­dio Suo­men varhaisaamu
05.02: Radio Suomen Varhaisaamu
06.02: Radio Suomen Varhaisaamu. Sää
6
06.00 Uutisohjelmia
06.05 Maakuntaradio
06. 30 Yle Uu­ti­set alueeltasi.
ma: Alueradio
07.00 Uutisohjelmia
07.03 Onnen sävel
07.53: Onnen sävel.
07.03 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
07.13 Maakuntaradio
07. 30 Yle Uu­ti­set alueeltasi.
ma: Alueradio
07.53 Alueradio
08.00 Uutisohjelmia
08.00 Uutisohjelmia
08.05 Onnen sävel
Onnen sävel. On­nit­te­le ys­tä­vää ja toi­vo muis­to­ja he­rät­tä­viä kap­pa­leita. yle...
08.05 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
08.13 Maakuntaradio
08. 30 Yle Uu­ti­set alueeltasi.
ma: Alueradio
08.10 Ju­ha Laak­so­sen luontoretki
08.20 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
08.30 Min­na Pyy­kön maailma
08.55 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
9
09.00 Uutisohjelmia
09.05 Urheiluradio
09.11 Alueradio
30 Yle Uu­ti­set alueeltasi.
ma: 09.
09.10 Ra­dio Suo­men Lauantaitalkoot
Lauantaitalkoot / 1. tunti
09.10 Tar­ja När­hin Iskelmäradio
Kotimaisen musiikin katselmus.
10.02 Ra­dio Suomen Päivä
ma: WhatsApp -viesti studioon 040 14 55 666.
ti: Radio Suomen päivä WhatsApp -viesti studioon 040 14 55 666.
10.00 Uutisohjelmia
10.05 Ra­dio Suo­men Lauantaitalkoot
Kal­le Ta­lo­nen Yle Ra­dio Suo­mes­sa lauan­taisin klo 9
10.05: Lauantaitalkoot / 2. tunti
11.02: Lauantaitalkoot / 3. tunti
10.05 Pek­ka Lai­neen Ihmemaa
Pekka Laineen Ihmemaa. Pek­ka Lai­neen Ih­me­maas­sa mu­siik­ki ei ole pie­ni ämpäri,..
11.02 Lais­kan­lin­na - Tero Liete
12
12.00 Uutisohjelmia
12.13 Ra­dio Suomen Päivä
Twit­ter: #rs­päi­vä Ra­dio Suo­men Päi­vä ker­too päi­vän tär­keim­mät ta­pah­tu­mat, seu­raa suo­ma­lais­ten ar­kea ja juh­laa se­kä liik­kuu eri puo­lil­la Suo­mea ja maailmaa.
12.08 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
12.08 Kansanradio
yle. 08.
12.15 Pe­rin­tö - isien met­sät ty­tär­ten käsissä
12.25 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
12.40 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
12.45 Merisää
12.55 Ra­dio Suomen Päivä
12.55 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
13.02 Paik­ka au­rin­gos­sa - lau­lu­ja Poh­jan­tähden alta
Tun­ti ko­ti­mais­ta musiikkia.
ma: Tunti kotimaista musiikkia
ti: Mar­ko Mau­nuk­se­la Tun­ti ko­ti­mais­ta musiikkia.
ke: Mai­ja Sal­mi­nen Tun­ti ko­ti­mais­ta musiikkia.
to: Mar­ko Mau­nuk­se­la Tun­ti ko­ti­mais­ta musiikkia.
pe: Ol­ga Ke­to­nen Tun­ti ko­ti­mais­ta musiikkia.
13.02 Le­vylautakunta
Lahjomaton mielipide levyuutuuksista Pu­heen­joh­ta­ja­na To­ni Laaksonen...
13.30 Maail­man­po­li­tii­kan arkipäivää
13.55 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
14.02 Maakuntaradio
14. 30 Yle Uu­ti­set alueeltasi.
ma: Alueradio
14.02 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
15
15.02 Alueradio
30 Yle Uu­ti­set alueeltasi.
ma: 15.
15.20 Poppikoulu
Poppikoulussa tieto on valttia,
15.50 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
16.00 Uutisohjelmia
16.00 Uutisohjelmia
16.13 Maakuntaradio
16. 30 Yle Uu­ti­set alueeltasi.
ma: Alueradio
16.10 Urheiluradio
16.15 En­tis­ten nuor­ten sävellahja
Jyri Kataja-Rahko. ENS (väli)..
16.15 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
16.30 Sun­nuntaivieras
16.53 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
17.00 Uutisohjelmia
17.00 Uutisohjelmia
17.13 Maakuntaradio
ma: Alueradio
17.13 Ra­dio Suomen Ilta
17.13 Maakuntaradio
to: Alueradio
17.10 Urheiluradio
17.15 En­tis­ten nuor­ten sävellahja
Entisten nuorten sävellahja. Jy­ri Ka­ta­ja-Rah­ko. ENS (väli)..
17.15 Ka­don­neen le­vyn metsästäjät
Ei hä­tää - Ka­don­neen le­vyn met­säs­tä­jät ovat juu­ri näi­tä ti­lan­tei­ta var­ten. Toi­vo syys­tä tai toi­ses­ta elä­mäs­tä­si ka­don­nut­ta le­vyä, jon­ka ha­luat pa­laut­taa mieliin...
17.30 Pyö­reä pöytä
18
18.02 Ra­dio Suo­men Il­ta: San­na Pirk­ka­lai­nen ja Matti Ylönen
18.02 Ra­dio Suomen Ilta
Radio Suomen Ilta: kysy koronarokotteesta 0203-17600
18.02 Luonto-Suomi
Talvet katoavat Suo­men tal­vet muut­tu­vat. Kun il­mas­to lämpiää,..
18.02 Ra­dio Suo­men Il­ta: Olga Ketonen
Torstaina
18.02 Pu­he­lin­langat laulaa
Puh. 0203-17600 ) Teks­ti­vies­til­lä RS (väli)..
18.02 Sekahaku
Rautaisannos tanssittavan iskelmämusiikin ystäville.
18.08 Lastenohjelmia
Urheiluhullut
18.50 Merisää
18.55 Ra­dio Suo­men Il­ta: San­na Pirk­ka­lai­nen ja Matti Ylönen
18.55 Ra­dio Suomen Ilta
18.55 Luonto-Suomi
18.55 Ra­dio Suo­men Il­ta: Olga Ketonen
18.55 Pu­he­lin­langat laulaa
18.55 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
19.02 Urheiluradio
19.05 Ra­dio Suo­men Il­ta: San­na Pirk­ka­lai­nen ja Matti Ylönen
Tu­le kans­sam­me py­säh­ty­mään elä­män tär­kei­den asioi­den ää­rel­le, voi­maan hy­vin se­kä hen­ki­ses­ti et­tä fyy­si­ses­ti. Nau­ra­maan, it­ke­mään, kiu­kus­tu­maan, lep­pymään.
19.05 Ra­dio Suomen Ilta
Radio Suomen Ilta: kysy koronarokotteesta 0203-17600
19.05 Luonto-Suomi
Luonto-Suomi: talvet katoavat 0203-17600 Suo­men tal­vet muut­tu­vat. Kun il­mas­to lämpiää,..
19.05 Ra­dio Suo­men Il­ta: Olga Ketonen
Yh­den Suo­men par­haan pu­he­työ­läi­sen seu­ras­sa tut­tu­ja ih­mi­siä, maan­läheisesti,
19.07 To­ni Laak­so­sen Lauantaitanssit
Tällä tanssilattialla on tilaa kaikille!
19.07 Kis­san­keh­to - Su­sanna Vainiola
Kissankehto - Susanna Vainiola.
20.03 Ra­dio Suo­men Il­ta: Ol­li Haapakangas
20.03 Metsäradio
Pihkan tuoksua radioaalloilla. Met­sä­ra­dios­sa pu­hu­taan ret­keilystä,..
20.02 Urheiluradio
20.08 To­ni Laak­so­sen Lauantaitanssit
Tällä tanssilattialla on tilaa kaikille!
20.08 Ve­li Kaup­pi­nen uu­den äärellä
Paras uusi musa ja tekijät sen takana. Jo­ka viik­ko maail­maan il­mes­tyy lauluja,..
20.20 Am­mat­ti­laiset asialla
20.15 Oli­pa ker­ran poliitikko
20.40 Ra­dio Suo­men Il­ta: Ol­li Haapakangas
20.45 Ra­dio Suo­men Il­ta: Olga Ketonen
21
21.02 Urheiluradio
21.12 Yle Uu­ti­set selkosuomeksi.
21.17 Po­litiikkaradio
ti: Po­li­tiik­kaa on kaikkialla,..
ke:
to:
21.20 Poppikoulu
Poppikoulussa tieto on valttia, mutta tuurillakin selviää
21.17 Kansanradio
Kuuntelijoiden juttupaikka - tosikoille ja veitikoille. yle. 08.
21.50 Merisää
21.55 Ra­dio Suomen Ilta
21.55 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
22.00 Uutisohjelmia
22.08 Blues­mi­nis­te­ri Esa Kuloniemi
yle. Yle Ra­dio Suo­mes­sa maa­nan­taisin klo 22
22.08 Kant­ri­toh­to­ri Tep­po Nättilä
Kantrin kaihoa ja rock'n'rollin riemua!..
22.08 Pol­la­ri - Rock-etsivä
Olipa kerran rock'n'roll, eikä se mihinkään kadonnut. Rock-et­si­vä löytää...
22.08 Tis­ki­jor­ma - Jor­ma Hietamäki
Ennenkuulumatonta ja -kuultua kotimaista musiikkia.
22.08 Jo­ka­nie­men sävelradio
Matkalla jossain musiikissa Kalevi Pollari Mat­kal­la jos­sain mu­sii­kis­sa Ka­le­vi Pollari...
22.08 Suo­mi-rock - Jor­ma Hietamäki
Musiikkia suomirokin alkuhämärästä tähän päivään.
22.08 Kait­sun nurk­ka - Kai Ulmanen
Kaitsun nurkka - Kai Ulmanen. Rok­kii ja rol­lii, duu­rii ja mollii...
23.02 Yöradio
03-05. 00. Juon­net­tua oh­jel­maa yö­kyöpeleille.
ma: Maanantaina klo 23-24
ti: Tiistaina klo 23-24
ke: Keskiviikkona klo 23-24
to: Torstaina klo 23-24
pe: Perjantaina klo 23-24
la: Lauantaina klo 23-24
su: Sunnuntaina klo 23-24
0
00.02 Toiveiden yö
ti: Toiveiden yö toteuttaa levytoiveita
01.02 Paik­ka auringossa
Tun­ti ko­ti­mais­ta mu­siikkia. (u)
01.02 Le­vylautakunta
Lahjomaton mielipide levyuutuuksista
01.02 Yöradio
01.10 Ju­ha Laak­so­sen luontoretki
01.20 Yöradio
01.30 Min­na Pyy­kön maailma
01.55 Yöradio
01.55 Yöradio
01.55 Yöradio
01.55 Yöradio
02.02 Lais­kan­lin­na - Tero Liete
02.02 Blues­mi­nis­te­ri Esa Kuloniemi
02.02 Kant­ri­toh­to­ri Tep­po Nättilä
02.02 Suo­mi-rock - Jor­ma Hietamäki
02.02 Ve­li Kaup­pi­nen uu­den äärellä
02.02 Tar­ja När­hin Iskelmäradio
02.15 Pyö­reä pöytä
02.54 Yöradio
02.45 Yöradio
3
03.02 Sekahaku
03.02 Kait­sun nurk­ka - Kai Ulmanen
03.02 Kis­san­keh­to - Su­sanna Vainiola
03.02 Pol­la­ri - Rock-etsivä
03.02 Pek­ka Lai­neen Ihmemaa
03.02 Jo­ka­nie­men sävelradio
03.02 Tis­ki­jor­ma - Jor­ma Hietamäki
03.50 Yöradio
03.54 Yöradio
03.54 Yöradio