Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 14 15 16 17 18 Kanava Suora
19.4. 20.4. 21.4. 22.4. 23.4. 24.4. 25.4.
04.02 Ra­dio Suo­men Varhaisaamu
04.02 Ra­dio Suo­men Varhaisaamu
Mai­ja Sal­mi­nen Yle Ra­dio Suo­mes­sa jo­ka päivä klo 4
05.02 Ra­dio Suo­men varhaisaamu
05.02: Radio Suomen Varhaisaamu
05.52: Mai­ja Salminen
06.02: Radio Suomen Varhaisaamu. Sää
6
06.00 Uutisohjelmia
06.05 Maakuntaradio
06. 30 Yle Uu­ti­set alueeltasi.
ma: Alueradio
07.00 Uutisohjelmia
07.03 Onnen sävel
07.53: Onnen sävel.
07.03 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
07.03: Markus Turunen
07.13 Maakuntaradio
07. 30 Yle Uu­ti­set alueeltasi.
ma: Alueradio
07.53 Alueradio
08.00 Uutisohjelmia
08.00 Uutisohjelmia
08.05 Onnen sävel
Onnen sävel. On­nit­te­le ys­tä­vää ja toi­vo muis­to­ja he­rät­tä­viä kappaleita...
08.05 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
08.13 Maakuntaradio
08. 30 Yle Uu­ti­set alueeltasi.
ma: Alueradio
08.10 Ju­ha Laak­so­sen luontoretki
08.20 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
08.30 Min­na Pyy­kön maailma
08.55 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
9
09.00 Uutisohjelmia
09.05 Urheiluradio
09.11 Alueradio
30 Yle Uu­ti­set alueeltasi.
ma: 09.
09.10 Ra­dio Suo­men Lauantaitalkoot
Lauantaitalkoot / 1. tunti
09.10 Tar­ja När­hin Iskelmäradio
Kotimaisen musiikin katselmus.
10.02 Ra­dio Suomen Päivä
ma: Navalnyin tilanne,.. Ravintolat auki,.. Miten pandemia kukistetaan? Verottaja lentopisteiden käytöstä,..
ti: Hallituksen puoliväliriihi lähestyy Rallipäätös, Eriarvoista hyvinvointia Epätasainen hyvinvointi,
ke: WhatsApp -viesti studioon 040 14 55 666.
10.00 Uutisohjelmia
10.05 Ra­dio Suo­men Lauantaitalkoot
An­na-Ma­ri Raas­ka Yle Ra­dio Suo­mes­sa lauan­taisin klo 9
10.05: Lauantaitalkoot / 2. tunti
11.02: Lauantaitalkoot / 3. tunti
10.05 Pek­ka Lai­neen Ihmemaa
Pekka Laineen Ihmemaa. Pek­ka Lai­neen Ih­me­maas­sa mu­siik­ki ei ole pie­ni ämpäri,..
11.02 Lais­kan­lin­na - Tero Liete
12
12.00 Uutisohjelmia
12.13 Ra­dio Suomen Päivä
ma: Viheliäiset pyörävarkaat.
ti: Varo maastopaloa!..
ke: WhatsApp -viesti studioon 040 14 55 666.
12.08 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
12.08 Kansanradio
yle. puh: 0800 154 64, What­sApp: 044 5515464,..
12.15 Iha­na ka­ma­la välikuolema
12.25 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
12.40 Vii­kon luontoääni
12.45 Merisää
12.55 Ra­dio Suomen Päivä
12.55 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
13.02 Paik­ka au­rin­gos­sa - lau­lu­ja Poh­jan­tähden alta
Tun­ti ko­ti­mais­ta musiikkia.
ma: Levoton sydän
ti: Tunti kotimaista musiikkia To­ni Laak­so­nen Tun­ti ko­ti­mais­ta musiikkia.
ke: Ol­ga Ke­to­nen Tun­ti ko­ti­mais­ta musiikkia.
to: Mar­ko Mau­nuk­se­la Tun­ti ko­ti­mais­ta musiikkia.
pe: Mai­ja Sal­mi­nen Tun­ti ko­ti­mais­ta musiikkia.
13.02 Le­vylautakunta
Vieraana musiikkitoimittaja Teppo Vapaus Vie­raa­na mu­siik­ki­toi­mit­ta­ja Tep­po Vapaus...
13.30 Maail­man­po­li­tii­kan arkipäivää
13.55 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
14.02: Vieraana taikuri Simo Aalto Jyr­ki Ha­ka­sen vie­raa­na on tai­ku­ri Simo Aalto,..
15.02: Jyrki Hakanen
14.02 Maakuntaradio
14. 30 Yle Uu­ti­set alueeltasi.
ma: Alueradio
14.02 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
14.02: Mikä säässä tai säätiedotuksissa ihmetyttää?
15.02: Jyrki Hakanen
15
15.02 Alueradio
30 Yle Uu­ti­set alueeltasi.
ma: 15.
15.20 Poppikoulu
Poppikoulussa tieto on valttia,
15.50 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
16.00 Uutisohjelmia
16.13 Maakuntaradio
16. 30 Yle Uu­ti­set alueeltasi.
ma: Alueradio
16.10 Urheiluradio
16.15 En­tis­ten nuor­ten sävellahja
Jyri Kataja-Rahko. ENS (väli)..
16.15 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
16.30 Sun­nuntaivieras
16.53 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
17.00 Uutisohjelmia
17.13 Maakuntaradio
ma: Alueradio
17.13 Ra­dio Suomen Ilta
17.13 Maakuntaradio
to: Alueradio
17.10 Urheiluradio
17.15 En­tis­ten nuor­ten sävellahja
Entisten nuorten sävellahja. Jy­ri Ka­ta­ja-Rah­ko. ENS (väli)..
17.15 Ka­don­neen le­vyn metsästäjät
Ei hä­tää - Ka­don­neen le­vyn met­säs­tä­jät ovat juu­ri näi­tä ti­lan­tei­ta var­ten. Toi­vo syys­tä tai toi­ses­ta elä­mäs­tä­si ka­don­nut­ta le­vyä, jon­ka ha­luat pa­laut­taa mieliin...
17.30 Pyö­reä pöytä
Kes­kus­te­le­mas­sa ovat Kaa­ri­na Hazard,..
18
18.02 Ra­dio Suo­men Il­ta: San­na Pirk­ka­lai­nen ja Matti Ylönen
18.02 Ra­dio Suo­men Il­ta: Ol­li Haapakangas
Suuri huoltamokeskustelu, osa 1 Huol­ta­mo, ben­sis, esso,..
18.02 Luonto-Suomi
Suosikkieläinilta Joi­den­kin mie­les­tä se on kur­ki, kot­ka tai metso,..
18.02 Ra­dio Suo­men Il­ta: Olga Ketonen
Vieraana toimittaja Aino Huilaja
18.02 Pu­he­lin­langat laulaa
Anna Keränen ja Matti Ylönen. Puh. 0203-17600 ) Teks­ti­vies­til­lä RS (väli)..
18.02 Sekahaku
Rautaisannos tanssittavan iskelmämusiikin ystäville.
18.08 Lastenohjelmia
Urheiluhullut
18.50 Merisää
18.55 Ra­dio Suo­men Il­ta: San­na Pirk­ka­lai­nen ja Matti Ylönen
18.55 Ra­dio Suo­men Il­ta: Ol­li Haapakangas
18.55 Luonto-Suomi
18.55 Ra­dio Suo­men Il­ta: Olga Ketonen
18.55 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
19.02 Urheiluradio
19.00 Uutisohjelmia
19.05 Ra­dio Suo­men Il­ta: San­na Pirk­ka­lai­nen ja Matti Ylönen
20.03: Radio Suomen Ilta: Sanna Pirkkalainen
19.05 Ra­dio Suo­men Il­ta: Ol­li Haapakangas
Ol­li Haa­pa­kan­gas ha­luaa juu­ri si­nut mu­kaan il­lan Tiis­tai­tee­man ke­hit­te­lyyn. Pu­hu­taan asiat halki,
19.05 Luonto-Suomi
Luonto-Suomi: suosikkieläinilta 0203-17600 Mi­kä on suo­sik­kie­läi­me­si tai kasvisi?..
19.05 Ra­dio Suo­men Il­ta: Olga Ketonen
Yh­den Suo­men par­haan pu­he­työ­läi­sen seu­ras­sa tut­tu­ja ih­mi­siä, maan­lä­hei­ses­ti, nau­rua­kaan unohtamatta.
19.05 Pu­he­lin­langat laulaa
An­na Ke­rä­nen ja Mat­ti Ylö­nen. Puh. 0203-17600 (Pu­he­lun hin­ta on 8,35 snt/pu­he­lu + 16,69 snt/min. ) Teks­ti­vies­til­lä RS (vä­li) LAN­GAT toi­ve­le­vyn ni­mi nu­me­roon 16149 (0,40 e/viesti) yle.
19.07 To­ni Laak­so­sen Lauantaitanssit
Tällä tanssilattialla on tilaa kaikille!
19.07 Kis­san­keh­to - Su­sanna Vainiola
Hem­mot­te­lu­mu­siik­kia ja lau­lun mit­tai­sia ta­ri­noi­ta tar­joi­lee mu­siik­ki­toi­mit­ta­ja Su­san­na Vainiola...
20.03 Metsäradio
Pihkan tuoksua radioaalloilla. Mi­ka Saa­re­lai­nen Met­sä­ra­dios­sa pu­hu­taan ret­keilystä,..
20.02 Urheiluradio
20.08 To­ni Laak­so­sen Lauantaitanssit
Tällä tanssilattialla on tilaa kaikille!
20.08 Ve­li Kaup­pi­nen uu­den äärellä
Paras uusi musa ja tekijät sen takana. Jo­ka viik­ko maail­maan il­mes­tyy lauluja,..
20.20 Jyr­kin sometoimisto
20.20 Kir­jeenvaihtajat
20.30 Akuutti
20.35 Ra­dio Suo­men Il­ta: Ol­li Haapakangas
20.45 Ra­dio Suo­men Il­ta: San­na Pirk­ka­lai­nen ja Matti Ylönen
20.40 Ra­dio Suo­men Il­ta: Olga Ketonen
21
21.02 Urheiluradio
21.12 Yle Uu­ti­set selkosuomeksi.
21.17 Po­litiikkaradio
Po­li­tiik­kaa on kaik­kial­la, ja po­li­tiik­ka on mei­dän kaik­kien asia. Po­li­tiik­ka­ra­dio on myös oh­jel­ma yh­teis­kun­nas­ta, sen kiin­nos­ta­vis­ta il­miöis­tä ja ih­mi­sis­tä meil­lä ja maailmalla...
21.17 Ra­dio Suomen Ilta
21.20 Poppikoulu
Poppikoulussa tieto on valttia, mutta tuurillakin selviää
21.17 Kansanradio
Kuuntelijoiden juttupaikka - tosikoille ja veitikoille. yle...
21.50 Merisää
21.55 Ra­dio Suomen Ilta
21.55 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
22.00 Uutisohjelmia
22.08 Blues­mi­nis­te­ri Esa Kuloniemi
Eebenpuu ja norsunluu Mus­tat ja val­koi­set koskettimet...
22.08 Kant­ri­toh­to­ri Tep­po Nättilä
Kaivosmiehen tytär 89 v...
22.08 Pol­la­ri - Rock-etsivä
Olipa kerran rock'n'roll, eikä se mihinkään kadonnut. Rock-et­si­vä löytää...
22.08 Tis­ki­jor­ma - Jor­ma Hietamäki
Discoa, balladeja ja koronaa Tis­ki­jor­ma - Jor­ma Hie­ta­mä­ki. Osa 15...
22.08 Jo­ka­nie­men sävelradio
Matkalla jossain musiikissa Kalevi Pollari Mat­kal­la jos­sain mu­sii­kis­sa Ka­le­vi Pollari...
22.08 Suo­mi-rock - Jor­ma Hietamäki
Musiikkia suomirokin alkuhämärästä tähän päivään.
22.08 Kait­sun nurk­ka - Kai Ulmanen
Kaitsun nurkka - Kai Ulmanen. Rok­kii ja rol­lii, duu­rii ja mollii...
23.02 Yöradio
03-05. 00. Juon­net­tua oh­jel­maa yö­kyöpeleille.
ma: Maanantaina klo 23-24
ti: Tiistaina klo 23-24
ke: Keskiviikkona klo 23-24
to: Torstaina klo 23-24
pe: Perjantaina klo 23-24
la: Lauantaina klo 23-24
su: Sunnuntaina klo 23-24
0
00.02 Toiveiden yö
ti: Toiveiden yö toteuttaa levytoiveita
01.02 Paik­ka auringossa
Tun­ti ko­ti­mais­ta mu­siikkia. (u)
01.02 Le­vylautakunta
Vieraana musiikkitoimittaja Teppo Vapaus
01.02 Yöradio
01.10 Ju­ha Laak­so­sen luontoretki
01.20 Yöradio
01.30 Min­na Pyy­kön maailma
01.55 Yöradio
01.55 Yöradio
01.55 Yöradio
01.55 Yöradio
02.02 Lais­kan­lin­na - Tero Liete
02.02 Blues­mi­nis­te­ri Esa Kuloniemi
02.02 Kant­ri­toh­to­ri Tep­po Nättilä
02.02 Suo­mi-rock - Jor­ma Hietamäki
02.02 Ve­li Kaup­pi­nen uu­den äärellä
02.02 Tar­ja När­hin Iskelmäradio
02.15 Pyö­reä pöytä
02.54 Yöradio
3
03.02 Sekahaku
03.02 Kait­sun nurk­ka - Kai Ulmanen
03.02 Kis­san­keh­to - Su­sanna Vainiola
03.02 Pol­la­ri - Rock-etsivä
03.02 Pek­ka Lai­neen Ihmemaa
03.02 Jo­ka­nie­men sävelradio
03.02 Tis­ki­jor­ma - Jor­ma Hietamäki
03.50 Yöradio
03.54 Yöradio