Ohjelmakartta.fi
ma 14.1. ti 15.1. ke 16.1. to 17.1. pe 18.1. la 19.1. su 20.1.

04.02 Ra­dio Suo­men Var­hai­saa­mu (x26)

Maanantai Olli Haapakangas Olli Haapakangas Maija Salminen Keskiviikko Sanna Pirkkalainen Maija Ilmoniemi Maija Salminen Markus Turunen
6

06.00 Y­le Uu­ti­set

06.02 Ra­dio Suo­men Var­hai­saa­mu. Sää

Markus Turunen

Ra­dio Suo­men Var­hai­saa­mu. Sää

Markus Turunen

06.05 A­lue­ra­dio

06.30 Yle Uutiset alueeltasi.

06.30 Suo­mi soi

Suomalaista kevyttä musiikkia eri vuosikymmeniltä

07.00 Y­le Uu­ti­set

07.03 On­nen sä­vel (x2)

Onnen sävel.

Suo­mi soi

Suomi soi sunnuntaina

07.13 A­lue­ra­dio (x10)

07.30 Yle Uutiset alueeltasi.

07.53 Ra­dio Suo­men sun­nun­tai

08.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

08.05 On­nen sä­vel

Onnen sävel.

Ra­dio Suo­men sun­nun­tai

08.13 A­lue­ra­dio

08.30 Yle Uutiset alueeltasi.

08.10 Luon­to­ret­ki.

08.20 Ra­dio Suo­men sun­nun­tai

08.30 Min­na Pyy­kön maail­ma

08.55 Ra­dio Suo­men sun­nun­tai

9

09.00 Y­le Uu­ti­set

09.05 Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

09.11 A­lue­ra­dio

09.30 Yle Uutiset alueeltasi.

Ra­dio Suo­men lauan­tai: A­lue­ra­diot

Tar­ja När­hin Is­kel­mä­ra­dio

Kotimaisen musiikin katselmus.

10.02 Ra­dio Suo­men Päi­vä (x20)

Studiossa Aki Laine ja Matti Ylönen. Turvallista ruokaa ja tukea maataloudelle Lisää ja parempaa seksuaalipolitiikkaa Kalavientiä Suomesta Kiinaan Radio Suomen päivä

10.00 Y­le Uu­ti­set

10.05 Ra­dio Suo­men lauan­tai: A­lue­ra­diot (x2)

10.06 Pek­ka Lai­neen Ih­me­maa

11.02 Su­san­na Vai­nio­lan Pop­ra­dio

Ajassa liikkuvia popilmiöitä.
12

12.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

12.08 Ra­dio Suo­men lauan­tai

Kan­san­ra­dio.

Kansanradio

12.13 Ra­dio Suo­men Päi­vä

Soutua Tokion olympialaisiin, purkin korkin tarpeellisuus

12.15 Ma­ha­mo­no­lo­ge­ja

12.25 Ra­dio Suo­men lauan­tai

12.40 Ra­dio Suo­men sun­nun­tai

12.45 Me­ri­sää

12.55 Ra­dio Suo­men Päi­vä

12.55 Ra­dio Suo­men sun­nun­tai (x2)

Maria Jyrkäs

13.02 Paik­ka au­rin­gos­sa - lau­lu­ja Poh­jan­täh­den al­ta

Tunti kotimaista musiikkia

Le­vy­lau­ta­kun­ta

Vieraana Meiju Suvas

13.33 Paik­ka au­rin­gos­sa

Paikka auringossa - lauluja Pohjantähden alta. Marko Maunuksela

Paik­ka au­rin­gos­sa - lau­lu­ja Poh­jan­täh­den al­ta. Mar­ko Mau­nuk­se­la

13.30 Maail­man­po­li­tii­kan ar­ki­päi­vää

13.55 Ra­dio Suo­men sun­nun­tai

14.02 A­lue­ra­dio (x10)

14.30 Yle Uutiset alueeltasi. 15.30 Yle Uutiset alueeltasi. 14.30 Yle Uutiset alueeltasi. 15.30 Yle Uutiset alueeltasi. 14.30 Yle Uutiset alueeltasi. 15.30 Yle Uutiset alueeltasi. 14.30 Yle Uutiset alueeltasi. 15.30 Yle Uutiset alueeltasi. 14.30 Yle Uutiset alueeltasi. 15.30 Yle Uutiset alueeltasi.

Ra­dio Suo­men lauan­tai (x2)

Maria Jyrkäs

Mu­siik­kia le­po­päi­vän ra­tok­si

Radio Suomen sunnuntai
15

15.02 Ra­dio Suo­men sun­nun­tai

Maria Jyrkäs

15.20 Pop­pi­kou­lu

Rehtoreina Tero Liete ja Kai Ulmanen.

15.50 Ra­dio Suo­men lauan­tai

16.00 Y­le Uu­ti­set

16.13 A­lue­ra­dio

16.30 Yle Uutiset alueeltasi.

16.10 Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

16.15 En­tis­ten nuor­ten sä­vel­lah­ja

Juontajana Jari Vesa.

Ra­dio Suo­men sun­nun­tai

16.30 Sun­nun­tai­vie­ras

16.53 Ra­dio Suo­men sun­nun­tai

17.00 Y­le Uu­ti­set

17.13 A­lue­ra­dio

Ra­dio Suo­men Il­ta

A­lue­ra­dio

17.10 Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

17.15 En­tis­ten nuor­ten sä­vel­lah­ja

Juontajana Jari Vesa.

Ka­don­neen le­vyn met­säs­tä­jät

Kadonneen levyn metsästäjät 0203-17600

17.30 Pyö­reä pöy­tä

18

18.02 Ra­dio Suo­men Il­ta

Ra­dio Suo­men Il­ta

Mikä rooli on yksilöllä siinä, että yhteiskunnassa tavarat ja raha liikkuvat?

Luon­toil­ta

Luontoilta 16.1.2019

Ra­dio Suo­men Il­ta

Vieraina Movetronin Päivi Lepistö ja näyttelijä Eero Milonoff

Pu­he­lin­lan­gat lau­laa

Olga Ketonen ja Juha Blomberg.

Se­ka­ha­ku

Sekahaku - Tarja Närhi

Ka­don­neen le­vyn met­säs­tä­jät 0203-17600

18.05 Ur­hei­lu­hul­lut

18.50 Me­ri­sää

18.55 Ra­dio Suo­men Il­ta

Tun­tei­den tiis­tai

Luon­toil­ta 0203-17600

Ra­dio Suo­men Il­ta

Pu­he­lin­lan­gat lau­laa

Ra­dio Suo­men lauan­tai

Ra­dio Suo­men sun­nun­tai

19.02 Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

19.05 Ra­dio Suo­men Il­ta (x2)

Milloin lihavuusleikkaukseen?

Tun­tei­den tiis­tai (x2)

Luon­toil­ta 0203-17600

Ra­dio Suo­men Il­ta (x2)

Radio Suomen Ilta.

Pu­he­lin­lan­gat lau­laa (x2)

Olga Ketonen ja Juha Blomberg.

19.07 To­ni Laak­so­sen Lauan­tai­tans­sit

Kis­san­keh­to - Su­san­na Vai­nio­la

20.03 Met­sä­ra­dio.

Metsäradio

20.02 Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

20.08 To­ni Laak­so­sen Lauan­tai­tans­sit

Te­ro Lie­te - Rock­toi­mit­ta­jan il­lal­li­nen

20.20 U­ni­raa­ti

20.55 Tun­tei­den tiis­tai

21

21.02 Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

21.12 Y­le Uu­ti­set sel­ko­suo­mek­si

21.17 Päi­vä tun­nis­sa

00.00

21.17 Kan­san­ra­dio

21.20 Pop­pi­kou­lu

Rehtoreina Tero Liete ja Kai Ulmanen.

21.50 Me­ri­sää

21.55 Ra­dio Suo­men Il­ta

Ra­dio Suo­men lauan­tai

Ra­dio Suo­men sun­nun­tai

22.00 Y­le Uu­ti­set

22.08 B­lues­mi­nis­te­ri E­sa Ku­lo­nie­mi

yle.

Kant­ri­toh­to­ri Tep­po Nät­ti­lä

Juurimusiikkia laajalla skaalalla.

Pol­la­ri - Rock-et­si­vä

Pollari. Rock-etsivä

Kuun­te­li­jan lis­ta

Jo­ka­nie­men sä­vel­ra­dio

Suo­mi-rock - Jor­ma Hie­ta­mä­ki

Tex Willer, äitinsä hylkäämä

Kait­sun nurk­ka - Kai Ul­ma­nen

Rokkii ja rollii, duurii ja mollii.

23.02 Yö­ra­dio

Yöradio

Toi­vei­den yö (x2)

Yöradio - toiveiden yö

Yö­ra­dio

Yöradio
0

00.02 Yö­ra­dion Tun­ti 60-lu­kua

Yöradio - tunti 60-lukua

Yö­ra­dion Tun­ti 70-lu­kua

Yöradio - tunti 70-lukua

00.02 Yö­ra­dion Ka­sa­ri­tun­ti

Yöradio - Kasaritunti

Yö­ra­dion Y­sä­ri­tun­ti

Yöradio - Ysäritunti

Yö­ra­dion Tun­ti 2000-lu­kua

Yöradio - tunti 2000-lukua

Yö­ra­dion tun­ti bal­la­de­ja

Tunti balladeja

01.02 Paik­ka au­rin­gos­sa - lau­lu­ja Poh­jan­täh­den al­ta. Mar­ko Mau­nuk­se­la

Le­vy­lau­ta­kun­ta

Vieraana Meiju Suvas

Yö­ra­dio

01.10 Luon­to­ret­ki.

01.20 Yö­ra­dio

01.30 Min­na Pyy­kön maail­ma

01.55 Yö­ra­dio

01.55 Yö­ra­dio

02.02 Su­san­na Vai­nio­lan Pop­ra­dio

Amerikkalainen unelma särkyy ja Pariisissa lentelevät katukivet. Puolen vuosisadan takaiset mullistukset soivat poplauluissa.

B­lues­mi­nis­te­ri E­sa Ku­lo­nie­mi

yle.

Kant­ri­toh­to­ri Tep­po Nät­ti­lä

Juurimusiikkia laajalla skaalalla.

00.00

02.02 Suo­mi-rock - Jor­ma Hie­ta­mä­ki

Humpappa

Te­ro Lie­te - Rock­toi­mit­ta­jan il­lal­li­nen

Timanttisia keikkoja!

Tar­ja När­hin Is­kel­mä­ra­dio

Kotimaisen musiikin katselmus.

02.02 Yö­ra­dio

02.15 Pyö­reä pöy­tä

Pyöreä pöytä.

00.00

02.54 Yö­ra­dio

3

03.02 Se­ka­ha­ku

Talvimyrskyjä

Kait­sun nurk­ka - Kai Ul­ma­nen

Home is where the heart is

Kis­san­keh­to - Su­san­na Vai­nio­la

Kiihkoa suoraan suoneen. Vuoden aluksi Susanna esittelee uuden turkkilaisen suosikkiartistinsa ja uuden lempibiisinsä.

Pol­la­ri - Rock-et­si­vä

Pollari. Rock-etsivä

Pek­ka Lai­neen Ih­me­maa

Elvis on pihalla eikä Bowie syö tarpeeksi. Eput soittavat muistolaulun.

Jo­ka­nie­men sä­vel­ra­dio

Kuun­te­li­jan lis­ta

03.54 Yö­ra­dio

03.54 Yö­ra­dio

03.54 Yö­ra­dio

03.55 Yö­ra­dio