Ohjelmakartta.fi
ma 16.9. ti 17.9. ke 18.9. to 19.9. pe 20.9. la 21.9. su 22.9.
04.00 Ra­dio Suo­men Var­hai­saa­mu (x20) Ra­dio Suo­men Var­hai­saa­mu
05.00 Ra­dio Suo­men var­hai­saa­mu (x6)
6 06.00 Y­le Uu­ti­set
06.05 Maa­kun­ta­ra­dio
07.00 Y­le Uu­ti­set On­nen sä­vel (x2) Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu (x2)
07.10 Maa­kun­ta­ra­dio
07.50 A­lue­ra­dio
08.00 Y­le Uu­ti­set Y­le Uu­ti­set
08.05 On­nen sä­vel Onnen sävel. On­nit­te­le ys­tä­vää ja toi­vo muis­to­ja he­rät­tä­viä kap­pa­lei­ta. Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu
08.10 Maa­kun­ta­ra­dio Alueradio 08.10 Luon­to­ret­ki
08.20 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu
08.30 Min­na Pyy­kön maail­ma
08.55 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu
9 09.00 Y­le Uu­ti­set
09.05 Ur­hei­lu­ra­dio
09.10 A­lue­ra­dio 09.30 Yle Uutiset alueeltasi. Ra­dio Suo­men lauan­tai: A­lue­ra­diot. Tar­ja När­hin Is­kel­mä­ra­dio
10.00 Ra­dio Suo­men Päi­vä (x20) Polttoaineiden hinnoissa pieniä nousupaineita, ylioppilaskirjoitukset alkoivat Miksi setämies nälvii Greta Thunbergia? Liikkujan viikko kannustaa kävelemään Kävely on hyväksi itselle ja luonnolle Tampereen uusi lastensairaala valmis - Helsingin ongelmat hämmentävät Brexitiin on valmistauduttava, milloin se sitten koittaakin Budjettiriihessä menossa kovin vääntö Lapset viihtyvät koulussa enimmäkseen hyvin Studiossa Matti Ylönen. Y­le Uu­ti­set
10.05 Ra­dio Suo­men lauan­tai: A­lue­ra­diot. (x2) Pek­ka Lai­neen Ih­me­maa Pekka Laineen Ihmemaa. Pek­ka Lai­neen Ih­me­maas­sa mu­siik­ki ei o­le pie­ni äm­pä­ri, jos­sa on vä­hän vet­tä pols­ku­tel­ta­vak­si.
11.00 Su­san­na Vai­nio­lan Pop­ra­dio Ajassa liikkuvia popilmiöitä.
12 12.00 Y­le Uu­ti­set
12.05 Ra­dio Suo­men Päi­vä Tuettuun rakentamiseen liittyy poliittista suhmurointia. Kehitysvammainen jää usein ilman palkkaa. Studiossa Matti Ylönen. Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu Kan­san­ra­dio Kuun­te­li­joi­den jut­tu­paik­ka - to­si­koil­le ja vei­ti­koil­le.
12.15 Ro­ju­mo­no­lo­ge­ja
12.25 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu
12.40 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu
12.45 Me­ri­sää
12.55 Ra­dio Suo­men Päi­vä Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu (x2)
13.00 Paik­ka au­rin­gos­sa - lau­lu­ja Poh­jan­täh­den al­ta Tunti kotimaista musiikkia Le­vy­lau­ta­kun­ta Vieraina Jyrki 69 The 69 Eyes -yhtyeestä sekä Mikko Harju
13.30 Paik­ka au­rin­gos­sa Paikka auringossa - lauluja Pohjantähden alta. Marko Maunuksela 13.30 Maail­man­po­li­tii­kan ar­ki­päi­vää
13.55 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu (x4)
14.00 Maa­kun­ta­ra­dio Alueradio 14.30 Y­le Uu­ti­set a­lueel­ta­si. Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu (x2) Petri Rinne
15 15.00 A­lue­ra­dio 15.30 Yle Uutiset alueeltasi.
15.20 Pop­pi­kou­lu Poppikoulussa tieto on valttia, mutta tuurillakin selviää
15.50 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu
16.00 Y­le Uu­ti­set
16.10 Maa­kun­ta­ra­dio Alueradio Ur­hei­lu­ra­dio
16.15 En­tis­ten nuor­ten sä­vel­lah­ja Juontajana Jari Vesa. ENS (vä­li) o­ma toi­ve tai haas­te 16149 (0,40 e). Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu
16.30 Sun­nun­tai­vie­ras
16.50 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu
17.00 Y­le Uu­ti­set Y­le Uu­ti­set
17.10 Maa­kun­ta­ra­dio Alueradio Ra­dio Suo­men Il­ta Maa­kun­ta­ra­dio Alueradio Ur­hei­lu­ra­dio
17.15 En­tis­ten nuor­ten sä­vel­lah­ja Entisten nuorten sävellahja. Juon­ta­ja­na Ja­ri Ve­sa. ENS (vä­li) o­ma toi­ve tai haas­te 16149 (0,40 e). B­ru­ce Sp­rings­teen -il­ta (x2)
17.30 Pyö­reä pöy­tä
18 18.00 Ra­dio Suo­men maa­nan­tai-il­ta Ra­dio Suo­men Il­ta Vieraana oikeuspsykologi Julia Korkman Luon­toil­ta Luontoilta 18.9.2019 A­sian­tun­ti­joi­na Hei­di Kin­nu­nen, Ju­ha Laak­so­nen, Jaak­ko Kull­berg, A­ri Sau­ra ja Hen­ry Vä­re. Ra­dio Suo­men tors­tai-il­ta Radio Suomen Ilta. Juon­ta­ja­na Ol­ga Ke­to­nen. Pu­he­lin­lan­gat lau­laa Maija Salminen ja Paula Jokimies. Puh. 0203-17600 (Pu­he­lun hin­ta on 8,35 snt/pu­he­lu + 16,69 snt/min. Se­ka­ha­ku Hurja poika Mannakorvessa
18.05 Ur­hei­lu­hul­lut Urheilun kuumat puheenaiheet
18.45 Ra­dio Suo­men tors­tai-il­ta
18.50 Me­ri­sää
18.55 Ra­dio Suo­men maa­nan­tai-il­ta Ra­dio Suo­men Il­ta Luon­toil­ta Ra­dio Suo­men tors­tai-il­ta Pu­he­lin­lan­gat lau­laa Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu B­ru­ce Sp­rings­teen -il­ta
19.00 Ur­hei­lu­ra­dio
19.05 Muu­tok­sen mat­kao­pas Miten oppia rakastamaan kehoaan? Mo­ni­ko­han muo­ti- kau­neus- ja hy­vin­voin­ti­bis­nes me­ni­si nu­rin, jos ih­mi­set yh­täk­kiä päät­täi­si­vät ty­kä­tä it­ses­tään? Ra­dio Suo­men Il­ta (x2) Luon­toil­ta Luontoilta 0203-17600. A­sian­tun­ti­joi­na Hei­di Kin­nu­nen, Ju­ha Laak­so­nen, Jaak­ko Kull­berg, A­ri Sau­ra ja Hen­ry Vä­re. Juon­ta­ja­na Min­na Pyyk­kö. Ra­dio Suo­men Il­ta Vieraana Miitta Sorvali Näyt­te­li­jä Miit­ta Sor­va­lin ko­miik­ka kum­puaa ar­jes­ta ja o­mas­ta it­ses­tä. Pu­he­lin­lan­gat lau­laa (x2) Puhelinlangat laulaa. Mai­ja Sal­mi­nen ja Pau­la Jo­ki­mies. Puh. 0203-17600 (Pu­he­lun hin­ta on 8,35 snt/pu­he­lu + 16,69 snt/min.) Teks­ti­vies­til­lä RS (vä­li) LAN­GAT toi­ve­le­vyn ni­mi nu­me­roon 16149 (0,40 e/vies­ti) y­le.fi/pu­he­lin­lan­gat­lau­laa To­ni Laak­so­sen Lauan­tai­tans­sit Täl­lä tans­si­lat­tial­la on ti­laa kai­kil­le! To­ni Laak­so­nen tar­joi­lee kat­tauk­sen ja­lan al­le me­ne­vää me­no­mu­siik­kia meil­tä ja maail­mal­ta - il­man vuo­si­ra­jot­tei­ta. B­ru­ce Sp­rings­teen -il­ta A­me­rik­ka­lai­sen ro­kin le­gen­da B­ru­ce Sp­rings­teen täyt­tää syys­kuun 23. päi­vä 70 vuot­ta. On­ko si­nul­la o­mia kon­sert­ti­ko­ke­muk­sia, bii­si­muis­to­ja tai muu­ta mie­len­kiin­tois­ta o­ma­koh­tais­ta B­ru­ceen liit­ty­vää?
20.00 Ra­dio Suo­men maa­nan­tai-il­ta Radio Suomen Ilta. Ma­ria Jyr­käs 20.00 Met­sä­ra­dio. Metsäradio Pih­kan tuok­sua ra­dioaal­loil­la. Ju­ha B­lom­berg Ra­dio Suo­men tors­tai-il­ta Radio Suomen Ilta. 20.00 Ur­hei­lu­ra­dio
20.05 To­ni Laak­so­sen Lauan­tai­tans­sit Täl­lä tans­si­lat­tial­la on ti­laa kai­kil­le! To­ni Laak­so­nen tar­joi­lee kat­tauk­sen ja­lan al­le me­ne­vää me­no­mu­siik­kia meil­tä ja maail­mal­ta - il­man vuo­si­ra­jot­tei­ta. Te­ro Lie­te - Rock­toi­mit­ta­jan il­lal­li­nen Mu­sii­kiil­li­nen il­lal­lis­pöy­tä, jos­ta löy­tyy pai­koin tu­ke­vam­paa­kin pur­ta­vaa.
20.15 Ki­ris­tys, lah­jon­ta ja uh­kai­lu - huo­non van­hem­muu­den kult­tuu­ri­his­to­riaa 20.15 Kult­tuu­ri­kart­ta Heikki Salmela: Kulttuuri lisää kansallistunnetta
20.40 Ra­dio Suo­men Il­ta 20.40 Ra­dio Suo­men tors­tai-il­ta Radio Suomen Ilta.
21 21.00 Ur­hei­lu­ra­dio
21.10 Y­le Uu­ti­set sel­ko­suo­mek­si
21.15 Päi­vä tun­nis­sa Pop­pi­kou­lu Poppikoulussa tieto on valttia, mutta tuurillakin selviää Lä­he­tä Viik­ko­ky­sy­myk­sen vas­taus o­soit­tee­seen pop­pi.
21.50 Me­ri­sää
21.55 Ra­dio Suo­men Il­ta Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu
22.00 Y­le Uu­ti­set
22.05 B­lues­mi­nis­te­ri E­sa Ku­lo­nie­mi Suohonsoittajia sun muita mahtimiehiä Soul­mu­saa il­man sek­siä? Kant­ri­toh­to­ri Tep­po Nät­ti­lä Juurimusiikkia laajalla skaalalla. Pol­la­ri - Rock-et­si­vä O­li­pa ker­ran rock'n'roll, ei­kä se mi­hin­kään ka­don­nut. Rock-et­si­vä löy­tää. Kuun­te­li­jan lis­ta Sinikka Lehikoinen, Joensuu. Mis­tä löy­tyy lu­te­ri­lai­sen it­se­ruos­kin­nan fun­da­men­ta­lis­ti­sin ark­ki­teh­too­ni­nen näy­te? Ur­hei­lu­ra­dio Suo­mi-rock - Jor­ma Hie­ta­mä­ki Paluu tulevaisuuteen ja menneisyyteen Kait­sun nurk­ka - Kai Ul­ma­nen Kaitsun nurkka - Kai Ulmanen. Rok­kii ja rol­lii, duu­rii ja mol­lii. K­las­si­koi­ta ja nii­tä joi­ta ku­kaan muu ei kos­kaan soi­ta.
23.00 Yö­ra­dio Maanantaina klo 23-24 Tiistaina klo 23-24 Keskiviikkona klo 23-24 Torstaina klo 23-24 Perjantaina klo 23-24 Lauantaina klo 23-24 Sunnuntaina klo 23-24
0 00.00 Toi­vei­den yö Lasse Olkinuora Olli Haapakangas Aki Räty Olli Haapakangas Lasse Olkinuora
01.00 Paik­ka au­rin­gos­sa Paikka auringossa - lauluja Pohjantähden alta. Marko Maunuksela Tun­ti ko­ti­mais­ta mu­siik­kia Mar­ko Mau­nuk­se­lan seu­ras­sa. Le­vy­lau­ta­kun­ta Vieraina Jyrki 69 The 69 Eyes -yhtyeestä sekä Mikko Harju Yö­ra­dio
01.20 Yö­ra­dio
01.55 Yö­ra­dio Yö­ra­dio (x2) Yö­ra­dio 01.55 Yö­ra­dio
02.00 Su­san­na Vai­nio­lan Pop­ra­dio B­lues­mi­nis­te­ri E­sa Ku­lo­nie­mi Y­le Uu­ti­set 02.00 Suo­mi-rock - Jor­ma Hie­ta­mä­ki Te­ro Lie­te - Rock­toi­mit­ta­jan il­lal­li­nen Tar­ja När­hin Is­kel­mä­ra­dio
02.15 Pyö­reä pöy­tä
02.45 Yö­ra­dio
3 03.00 Se­ka­ha­ku Kait­sun nurk­ka - Kai Ul­ma­nen Kis­san­keh­to - Su­san­na Vai­nio­la Y­le Uu­ti­set Pek­ka Lai­neen Ih­me­maa Y­le Uu­ti­set Kuun­te­li­jan lis­ta
03.50 Yö­ra­dio 03.50 Yö­ra­dio