Ohjelmakartta.fi
ma 18.2. ti 19.2. ke 20.2. to 21.2. pe 22.2. la 23.2. su 24.2.

04.00 Ra­dio Suo­men Var­hai­saa­mu (x20)

Ra­dio Suo­men Var­hai­saa­mu

05.00 Ra­dio Suo­men var­hai­saa­mu (x3)

Ra­dio Suo­men var­hai­saa­mu (x3)

6

06.00 Y­le Uu­ti­set

06.05 Maa­kun­ta­ra­dio

06.30 Suo­mi soi

07.00 Y­le Uu­ti­set

On­nen sä­vel (x2)

Suo­mi soi

07.10 Maa­kun­ta­ra­dio

07.50 A­lue­ra­dio

07.50 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

08.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

08.05 On­nen sä­vel

Onnen sävel. On­nit­te­le ys­tä­vää ja toi­vo muis­to­ja he­rät­tä­viä kap­pa­lei­ta.

Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

08.10 Maa­kun­ta­ra­dio

Alueradio

08.10 Luon­to­ret­ki.

08.20 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

08.30 Min­na Pyy­kön maail­ma

08.55 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

9

09.00 Y­le Uu­ti­set

09.05 Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

09.10 A­lue­ra­dio

09.30 Yle Uutiset alueeltasi.

Ra­dio Suo­men lauan­tai: A­lue­ra­diot.

Tar­ja När­hin Is­kel­mä­ra­dio

Kotimaisen musiikin katselmus. Toi­mit­ta­ja­na Tar­ja När­hi.

10.00 Ra­dio Suo­men Päi­vä (x20)

Laskettelurinteiden turvallisuus. Puutteet vanhusten hoivassa ovat olleet tiedossa vuosia. Martat ovat olleet suomalaisen arjen asiantuntijoita jo 120 vuotta Kumpi heiluu imurin varressa? Isä vai äiti? Avokado ei ole ilmaston ystävän ruokaa Kansalaisaloite aktiivimallia vastaan täysistunnossa Lisääkö metsähallitus hakkuita? Sylkinäyte vie vuosituhansien taa Puut ajoissa lämpiämään ja sytytys päältä Työmarkkinaosapuolet kikyn työajan pidennyksestä Asuuko pölypunkki yhä vuoteessasi? Asiantuntija: Suomella edessä isot keskustelut kannabiksen päihde- ja lääkekäytöstä Valokuvaaja Caj Bremerillä on ollut ainutlaatuinen näköalapaikka Suomeen Uutta tutkimustietoa D-vitamiinista Terapiatakuu mielenterveyden hoitoon Alkoholilain väljennys ei villinnyt kansaa. Tarkista rengaspaineet, muista vara-avain Sote etenemisestä odotetaan tietoa. Bernerin loikka ja sen vaikutukset keskustaan. Ovatko robotit ihmisyyden lapsia? Minne väestö Suomessa sijoittuu seuraavan kymmenen vuoden aikana? Jopa alakoululaiset viiltelevät itseään, ilmiö on levinnyt myös someen

Y­le Uu­ti­set

10.05 Ra­dio Suo­men lauan­tai: A­lue­ra­diot. (x2)

Pek­ka Lai­neen Ih­me­maa

Pekka Laineen Ihmemaa. Pek­ka Lai­neen Ih­me­maas­sa mu­siik­ki ei o­le pie­ni äm­pä­ri, jos­sa on vä­hän vet­tä pols­ku­tel­ta­vak­si.

11.00 Su­san­na Vai­nio­lan Pop­ra­dio

Ajassa liikkuvia popilmiöitä.
12

12.00 Y­le Uu­ti­set

12.05 Ra­dio Suo­men Päi­vä

Saarnaajan saalistamat. Miten retkeillä turvallisesti? Yhä harvempi nuori syrjäytyy Nyt on hyvä aika huoltaa pyörä Tarvitseeko urheilija sisua voittaakseen? Millä voittaa tänä vuonna Oscarin?

Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

Kan­san­ra­dio.

Vanhuksia ja vaalivaltteja

12.15 Ma­ha­mo­no­lo­ge­ja

12.25 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

12.40 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

12.45 Me­ri­sää

12.55 Ra­dio Suo­men Päi­vä

Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu (x2)

13.00 Paik­ka au­rin­gos­sa - lau­lu­ja Poh­jan­täh­den al­ta

Yksi biisin aihe vaan Ukon laulu Omenapiirakan makuista huulirasvaa Elämäntuli

Paik­ka au­rin­gos­sa - lau­lu­ja Poh­jan­täh­den al­ta (x2)

Tunti kotimaista musiikkia Paikka auringossa - lauluja Pohjantähden alta. Marko Maunuksela

Le­vy­lau­ta­kun­ta

Vieraina Reino Nordin ja Timo Turpeinen Vie­rai­na Rei­no Nor­din ja Ti­mo Tur­pei­nen.

13.30 Paik­ka au­rin­gos­sa

Paikka auringossa - lauluja Pohjantähden alta. Marko Maunuksela

13.30 Maail­man­po­li­tii­kan ar­ki­päi­vää

13.55 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu (x3)

14.00 Maa­kun­ta­ra­dio

Alueradio 14.30 Y­le Uu­ti­set a­lueel­ta­si.

Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu (x2)

Petri Rinne
15

15.00 Y­le Uu­ti­set

A­lue­ra­dio

15.30 Yle Uutiset alueeltasi.

15.20 Pop­pi­kou­lu

Ivalo vastan Kaamanen

15.50 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

16.00 Y­le Uu­ti­set

16.10 Maa­kun­ta­ra­dio

Alueradio

Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

16.15 En­tis­ten nuor­ten sä­vel­lah­ja

Juontajana Jari Vesa. ENS (vä­li) o­ma toi­ve tai haas­te 16149 (0,40 e).

Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

16.30 Sun­nun­tai­vie­ras

16.50 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu

17.00 Y­le Uu­ti­set

17.10 Maa­kun­ta­ra­dio

Alueradio

Ra­dio Suo­men Il­ta

Maa­kun­ta­ra­dio

Alueradio

Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

17.15 En­tis­ten nuor­ten sä­vel­lah­ja

Entisten nuorten sävellahja. Juon­ta­ja­na Ja­ri Ve­sa. ENS (vä­li) o­ma toi­ve tai haas­te 16149 (0,40 e).

Mu­sii­kin tee­mail­ta (x2)

Elokuvamusiikin ilta Elokuvamusiikin ilta 0203-17600. Mi­kä sä­vel­mä ja mi­kä e­lo­ku­va on jää­nyt u­noh­tu­mat­to­ma­na mie­lee­si? Ko­ti­mai­nen, a­me­rik­ka­lai­nen, rans­ka­lai­nen? Länk­kä­ri, kau­hu­lef­fa vai Lo­ve S­to­ry? Dean Mar­tin, Ma­ri­lyn vai E­sa Pa­ka­ri­nen? Toi­mit­ta­ji­na Ja­ke Ny­man ja As­ko A­la­nen.

17.30 Pyö­reä pöy­tä

Kohta ABC-asemat saa Michelin-tähden
18

18.00 Ra­dio Suo­men maa­nan­tai-il­ta

Ra­dio Suo­men Il­ta

Tunteiden tiistai: Jokainen osaa ja jokainen saa laulaa

Luon­to-Suo­mi.

Hankikeli kruunaa talven Lu­mi peit­tää mai­se­man ja nyt on ai­ka läh­teä tal­vi­sel­le ret­kel­le.

Ra­dio Suo­men Il­ta

Anneli Saaristo: Vanhetessa oppii nauramaan itselleen ja riemua ei tule puuttumaan

Pu­he­lin­lan­gat lau­laa

Markus Turunen ja Jyrki Koskenseppä. Puh. 0203-17600 (Pu­he­lun hin­ta on 8,35 snt/pu­he­lu + 16,69 snt/min.

Se­ka­ha­ku

Tangokavaljeeri

18.05 Ur­hei­lu­hul­lut

Huippu-urheilijalta vaaditaan hyviä esiintymistaitoja – missä sellaisia opitaan?

18.50 Me­ri­sää

18.55 Ra­dio Suo­men maa­nan­tai-il­ta

Tun­tei­den tiis­tai

Luon­to-Suo­mi.

Ra­dio Suo­men tors­tai-il­ta

Pu­he­lin­lan­gat lau­laa

Ra­dio Suo­men lauan­tai

Mu­sii­kin tee­mail­ta

19.00 Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

19.05 Ra­dio Suo­men Il­ta

Suomen 700 000 koiraa on myös vaaliteema Koi­ran o­mis­ta­mi­nen kos­ket­taa val­tao­saa suo­ma­lai­sis­ta ta­val­la tai toi­sel­la.

Tun­tei­den tiis­tai (x2)

Tunteiden tiistai.

Luon­to-Suo­mi.

Luonto-Suomen talvi 0203-17600. Tal­vi tar­joaa u­pei­ta ko­ke­muk­sia ja hie­no­ja mai­se­mia par­haim­mil­laan u­sean kuu­kau­den a­jan.

Ra­dio Suo­men tors­tai-il­ta (x2)

Radio Suomen Ilta.

Pu­he­lin­lan­gat lau­laa (x2)

Puhelinlangat laulaa. Mar­kus Tu­ru­nen ja Jyr­ki Kos­ken­sep­pä. Puh. 0203-17600 (Pu­he­lun hin­ta on 8,35 snt/pu­he­lu + 16,69 snt/min.) Teks­ti­vies­til­lä RS (vä­li) LAN­GAT toi­ve­le­vyn ni­mi nu­me­roon 16149 (0,40 e/vies­ti) y­le.fi/pu­he­lin­lan­gat­lau­laa

To­ni Laak­so­sen Lauan­tai­tans­sit

Täl­lä tans­si­lat­tial­la on ti­laa kai­kil­le! To­ni Laak­so­nen tar­joi­lee kat­tauk­sen ja­lan al­le me­ne­vää me­no­mu­siik­kia meil­tä ja maail­mal­ta - il­man vuo­si­ra­jot­tei­ta.

Mu­sii­kin tee­mail­ta

Elokuvamusiikin ilta 0203-17600. Mi­kä sä­vel­mä ja mi­kä e­lo­ku­va on jää­nyt u­noh­tu­mat­to­ma­na mie­lee­si? Ko­ti­mai­nen, a­me­rik­ka­lai­nen, rans­ka­lai­nen? Länk­kä­ri, kau­hu­lef­fa vai Lo­ve S­to­ry?

20.00 Ra­dio Suo­men maa­nan­tai-il­ta

20.00 Met­sä­ra­dio.

Metsäradio Pih­kan tuok­sua ra­dioaal­loil­la. Juon­ta­ja­na Ju­ha B­lom­berg.

20.00 Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

20.05 A­kuut­ti

Kantasoluhoito pelasti Anne-Maria Flanaganin pojan - kolmen vuoden eristys oli ponnistus koko perheelle

20.05 To­ni Laak­so­sen Lauan­tai­tans­sit

Täl­lä tans­si­lat­tial­la on ti­laa kai­kil­le! To­ni Laak­so­nen tar­joi­lee kat­tauk­sen ja­lan al­le me­ne­vää me­no­mu­siik­kia meil­tä ja maail­mal­ta - il­man vuo­si­ra­jot­tei­ta.

Te­ro Lie­te - Rock­toi­mit­ta­jan il­lal­li­nen

Mu­sii­kiil­li­nen il­lal­lis­pöy­tä, jos­ta löy­tyy pai­koin tu­ke­vam­paa­kin pur­ta­vaa.

20.15 U­ni­raa­ti

U­ni­raa­ti tul­kit­see ja ar­vioi par­hai­ta seik­kai­lu-u­nia. Am­mat­ti­seik­ka­li­ja Ri­ku Ran­ta­la vie­rai­lee raa­dis­sa.

20.15 Puo­lue­joh­ta­jien kult­tuu­ri­kart­ta

Li Andersson uppoaa kirjoihin ja käy keikoilla

20.40 Ra­dio Suo­men maa­nan­tai-il­ta

Radio Suomen Ilta.

20.40 Ra­dio Suo­men tors­tai-il­ta

Radio Suomen Ilta.

20.55 Tun­tei­den tiis­tai

21

21.00 Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

21.10 Y­le Uu­ti­set sel­ko­suo­mek­si

21.15 Päi­vä tun­nis­sa

Pop­pi­kou­lu

Ivalo vastan Kaamanen Viik­ko­ky­sy­mys; Ku­ka a­me­rik­ka­lai­nen ih­me­mies y­lis­ti v.

Kan­san­ra­dio.

Kuun­te­li­joi­den jut­tu­paik­ka - to­si­koil­le ja vei­ti­koil­le. (u) y­le.fi/kan­san­ra­dio

21.50 Me­ri­sää

21.55 Ra­dio Suo­men Il­ta

Ra­dio Suo­men lauan­tai

Ra­dio Suo­men sun­nun­tai

22.00 Y­le Uu­ti­set

22.05 B­lues­mi­nis­te­ri E­sa Ku­lo­nie­mi

Sisäinen petoni Tu­los­sa kuu­ta­moyö, lu­vas­sa rak­kaut­ta ja luot­ta­mus­ta.

Kant­ri­toh­to­ri Tep­po Nät­ti­lä

Mystiset metsätyömiehet ja keskikaljacowboyt - Suomikantri 50 vuotta! Haastattelussa Suonna Kononen.

Pol­la­ri - Rock-et­si­vä

Terve siellä. Titanic, Richard Hell, Creedence, Barefoot Bros, Liekki & Sandy Denny

Kuun­te­li­jan lis­ta

Reija Tyrjä, Helsinki. En­nen mie­het o­li­vat val­lan­hi­moi­sia, ra­ha­nah­nei­ta ja it­se­kes­kei­siä on­gel­ma­kimp­pu­ja, jot­ka ai­heut­ti­vat kai­ken maail­maa rii­vaa­van pa­han.

Jo­ka­nie­men sä­vel­ra­dio

Sua mä seuraan. Matkalla jossain musiikissa Kalevi Pollari. Olavi, Lauri ja Satu, Georg, Rauli, Fredi, Paula, Desire ja Charles

Suo­mi-rock - Jor­ma Hie­ta­mä­ki

Saepinaeae MAUK­KA PE­RUS­JÄT­KÄ - Sä­pi­nää Mauk­ka Pe­rus­jät­kän 'Sä­pi­nää' o­li il­mes­ty­mis­vuo­te­naan -79 suu­ri hit­ti.

Kait­sun nurk­ka - Kai Ul­ma­nen

Maaiilma saa yön silmilleen

23.00 Yö­ra­dio

Maanantaina klo 23-24 Tiistaina klo 23-24

Toi­vei­den yö (x2)

Toiveiden yö - osa 1 Toiveiden yö - osa 2

Yö­ra­dio

Torstaina klo 23-24 Perjantaina klo 23-24 Lauantaina klo 23-24 Sunnuntaina klo 23-24
0

00.00 Yö­ra­dion Tun­ti 60-lu­kua

Yöradio - tunti 60-lukua

Yö­ra­dion Tun­ti 70-lu­kua

Yöradio - tunti 70-lukua

00.00 Yö­ra­dion Ka­sa­ri­tun­ti

Yöradio - Kasaritunti

Yö­ra­dion Y­sä­ri­tun­ti

Yöradio - Ysäritunti

Yö­ra­dion Tun­ti 2000-lu­kua

Yöradio - tunti 2000-lukua

Yö­ra­dion tun­ti bal­la­de­ja

Tunti balladeja Vel­lu Sal­mi­nen

01.00 Paik­ka au­rin­gos­sa

Paikka auringossa - lauluja Pohjantähden alta. Marko Maunuksela Tun­ti ko­ti­mais­ta mu­siik­kia Mar­ko Mau­nuk­se­lan seu­ras­sa.

Paik­ka au­rin­gos­sa - lau­lu­ja Poh­jan­täh­den al­ta

Paikka auringossa - lauluja Pohjantähden alta. Marko Maunuksela

Le­vy­lau­ta­kun­ta

Vieraina Reino Nordin ja Timo Turpeinen Vie­rai­na Rei­no Nor­din ja Ti­mo Tur­pei­nen.

Yö­ra­dio

01.10 Luon­to­ret­ki.

01.20 Yö­ra­dio

01.30 Min­na Pyy­kön maail­ma

01.55 Yö­ra­dio

Yö­ra­dio (x2)

Yö­ra­dio

01.55 Yö­ra­dio

02.00 Su­san­na Vai­nio­lan Pop­ra­dio

B­lues­mi­nis­te­ri E­sa Ku­lo­nie­mi

Kant­ri­toh­to­ri Tep­po Nät­ti­lä

02.00 Suo­mi-rock - Jor­ma Hie­ta­mä­ki

Te­ro Lie­te - Rock­toi­mit­ta­jan il­lal­li­nen

Y­le Uu­ti­set

02.15 Pyö­reä pöy­tä

02.45 Yö­ra­dio

3

03.00 Se­ka­ha­ku

Kait­sun nurk­ka - Kai Ul­ma­nen

Kis­san­keh­to - Su­san­na Vai­nio­la

Pol­la­ri - Rock-et­si­vä

Pek­ka Lai­neen Ih­me­maa

Jo­ka­nie­men sä­vel­ra­dio

Kuun­te­li­jan lis­ta

03.50 Yö­ra­dio

Yö­ra­dio