Ohjelmakartta.fi
ma 12.8. ti 13.8. ke 14.8. to 15.8. pe 16.8. la 17.8. su 18.8.
04.00 Ra­dio Suo­men Var­hai­saa­mu (x20) Ra­dio Suo­men Var­hai­saa­mu
05.00 Ra­dio Suo­men var­hai­saa­mu (x3) Ra­dio Suo­men var­hai­saa­mu (x3)
6 06.00 Y­le Uu­ti­set Y­le Uu­ti­set
06.05 Maa­kun­ta­ra­dio
06.30 Suo­mi soi
07.00 Y­le Uu­ti­set On­nen sä­vel (x2) Suo­mi soi
07.10 Ur­hei­lu­ra­dio Maa­kun­ta­ra­dio
07.50 A­lue­ra­dio 07.50 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu
08.00 Y­le Uu­ti­set Y­le Uu­ti­set
08.05 On­nen sä­vel Onnen sävel. On­nit­te­le ys­tä­vää ja toi­vo muis­to­ja he­rät­tä­viä kap­pa­lei­ta. Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu
08.10 Maa­kun­ta­ra­dio Alueradio 08.10 Luon­to­ret­ki.
08.20 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu
08.30 Min­na Pyy­kön maail­ma
08.55 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu
9 09.00 Y­le Uu­ti­set
09.05 Ur­hei­lu­ra­dio
09.10 A­lue­ra­dio 09.30 Yle Uutiset alueeltasi. Ra­dio Suo­men lauan­tai: A­lue­ra­diot. Tar­ja När­hin Is­kel­mä­ra­dio Maailma tarvitsee svengiä
10.00 Ra­dio Suo­men Päi­vä (x20) Y­le Uu­ti­set
10.05 Ra­dio Suo­men lauan­tai: A­lue­ra­diot. (x2) Pek­ka Lai­neen Ih­me­maa Pekka Laineen Ihmemaa. Pek­ka Lai­neen Ih­me­maas­sa mu­siik­ki ei o­le pie­ni äm­pä­ri, jos­sa on vä­hän vet­tä pols­ku­tel­ta­vak­si.
11.00 Su­san­na Vai­nio­lan Pop­ra­dio Ajassa liikkuvia popilmiöitä.
12 12.00 Y­le Uu­ti­set
12.05 Ra­dio Suo­men Päi­vä Sähköiseksi vanhan pelin uusi nousu Studiossa Matti Ylönen. Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu Kan­san­ra­dio. Kansanradio Kuun­te­li­joi­den jut­tu­paik­ka - to­si­koil­le ja vei­ti­koil­le.
12.15 E­rään maa­ti­lan lop­pu
12.25 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu
12.40 Vii­kon luon­toää­ni
12.45 Me­ri­sää
12.55 Ra­dio Suo­men Päi­vä Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu (x2)
13.00 Paik­ka au­rin­gos­sa - lau­lu­ja Poh­jan­täh­den al­ta Radiosta kuulet sen Sinut haluan vain Ei ajatella huomispäivää Nyt nostan kytkimen Näin unta rakkaudesta K­las­sik­ko­kä­rä­jät K­las­sik­ko­kä­rä­jät vie­rai­lee Tam­pe­reel­la! Tuo­ma­ris­tos­sa A­nu Neu­vo­nen, Mi­ka Sundq­vist ja Heik­ki Sa­lo.
13.30 Paik­ka au­rin­gos­sa Paikka auringossa - lauluja Pohjantähden alta. Marko Maunuksela 13.30 Maail­man­po­li­tii­kan ar­ki­päi­vää
13.55 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu (x4)
14.00 Maa­kun­ta­ra­dio Alueradio 14.30 Y­le Uu­ti­set a­lueel­ta­si. Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu (x2) Maria Jyrkäs
15 15.00 A­lue­ra­dio 15.30 Yle Uutiset alueeltasi.
15.40 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu (x2)
16.00 Y­le Uu­ti­set
16.10 Maa­kun­ta­ra­dio Alueradio Ur­hei­lu­ra­dio
16.15 En­tis­ten nuor­ten sä­vel­lah­ja Juontajana Juha-Pekka Taskinen. ENS (vä­li) o­ma toi­ve tai haas­te 16149 (0,40 e). Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu
16.30 Sun­nun­tai­vie­ras
16.50 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu
17.00 Y­le Uu­ti­set Y­le Uu­ti­set
17.10 Maa­kun­ta­ra­dio Alueradio Ra­dio Suo­men Il­ta Maa­kun­ta­ra­dio Alueradio 17.10 Ur­hei­lu­ra­dio
17.15 En­tis­ten nuor­ten sä­vel­lah­ja Entisten nuorten sävellahja. Juon­ta­ja­na Ju­ha-Pek­ka Tas­ki­nen. ENS (vä­li) o­ma toi­ve tai haas­te 16149 (0,40 e). Ka­don­neen le­vyn met­säs­tä­jät (x2) Tero Liete ja Kai Ulmanen. Kadonneen levyn metsästäjät 0203-17600.
17.30 Sun­nun­tai­vie­ras
17.50 Ra­dio Suo­men Il­ta
18 18.00 Ra­dio Suo­men maa­nan­tai-il­ta Kos­ket­ta­vim­mat e­ro­bii­sit Kun e­ron tus­ka rii­pii, mu­siik­ki voi loh­dut­taa. Luon­to-Suo­mi Siili-ilta Suo­men en­sim­mäi­set sii­li­ha­vain­not o­vat 1800-lu­vul­ta. Ää­nien il­ta Toimittajana Jukka Mikkola. Pu­he­lin­lan­gat lau­laa Olga Ketonen ja Heikki Tikkanen. Puh. 0203-17600 (Pu­he­lun hin­ta on 8,35 snt/pu­he­lu + 16,69 snt/min. Se­ka­ha­ku Ei hyvästi vaan näkemiin
18.05 Ur­hei­lu­hul­lut Urheilun kuumat puheenaiheet
18.50 Me­ri­sää
18.55 Ra­dio Suo­men maa­nan­tai-il­ta Kos­ket­ta­vim­mat e­ro­bii­sit Luon­to-Suo­mi Ää­nien il­ta Pu­he­lin­lan­gat lau­laa Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu
19.00 Ur­hei­lu­ra­dio Y­le Uu­ti­set Ur­hei­lu­ra­dio
19.05 Muu­tok­sen mat­kao­pas Opi tunnistamaan omat erityispiirteesi Kos­ket­ta­vim­mat e­ro­bii­sit Toimittajana Heidi Laaksonen. Luon­to-Suo­mi Luonto-Suomen siili-ilta 0203-17600 Suo­men en­sim­mäi­set sii­li­ha­vain­not o­vat 1800-lu­vul­ta. Ky­sy sii­leis­tä tai ker­ro par­hais­ta ha­vain­nois­ta­si. Ää­nien il­ta (x2) Äänien ilta 0203-17600 Toi­mit­ta­ja­na Juk­ka Mik­ko­la. Pu­he­lin­lan­gat lau­laa (x2) Puhelinlangat laulaa. Ol­ga Ke­to­nen ja Heik­ki Tik­ka­nen. Puh. 0203-17600 (Pu­he­lun hin­ta on 8,35 snt/pu­he­lu + 16,69 snt/min.) Teks­ti­vies­til­lä RS (vä­li) LAN­GAT toi­ve­le­vyn ni­mi nu­me­roon 16149 (0,40 e/vies­ti) y­le.fi/pu­he­lin­lan­gat­lau­laa To­ni Laak­so­sen Lauan­tai­tans­sit Seppo Hovi, Celine Dion, Roy Orbison, Donna Summer ja kumppanit Hie­man e­ri­lai­set lauan­tai­tans­sit! Jean S: Ke­sä­ka­tu Dan­ny: Maan­tiel­tä ta­loon / C­hi­co­ry Tip: Fat­her of My Son –mix Don­na Sum­mer: On t­he Ra­dio Lipps Inc. Kis­san­keh­to - Su­san­na Vai­nio­la Kissankehto - Susanna Vainiola. Hem­mot­te­lu­mu­siik­kia ja lau­lun mit­tai­sia ta­ri­noi­ta tar­joi­lee mu­siik­ki­toi­mit­ta­ja Su­san­na Vai­nio­la.
20.00 Ra­dio Suo­men maa­nan­tai-il­ta Radio Suomen Ilta. Ma­ria Jyr­käs Ra­dio Suo­men Il­ta Olga Ketonen Met­sä­ra­dio. Metsäradio Pih­kan tuok­sua ra­dioaal­loil­la. Pet­ri Rin­ne 20.00 Ur­hei­lu­ra­dio
20.05 To­ni Laak­so­sen Lauan­tai­tans­sit David Hasselhoff, Eddie Murphy, Shaggy, Marita Taavitsainen ja kumppanit Hie­man e­ri­lai­set lauan­tai­tans­sit! Ma­ri­ta Taa­vit­sai­nen: And­re Hel­mi­nau­ha: Mi­tä tah­dot? Te­ro Lie­te - Rock­toi­mit­ta­jan il­lal­li­nen Mu­sii­kiil­li­nen il­lal­lis­pöy­tä, jos­ta löy­tyy pai­koin tu­ke­vam­paa­kin pur­ta­vaa.
20.20 Län­si­mai­sen si­vis­tyk­sen 10 kau­pun­kia: New York Kokemuksia ja tarinoita. His­to­riaa ja tä­tä päi­vää.
20.50 Ra­dio Suo­men Il­ta
21 21.00 Ur­hei­lu­ra­dio
21.10 Y­le Uu­ti­set sel­ko­suo­mek­si
21.15 Päi­vä tun­nis­sa Kan­san­ra­dio. Kuun­te­li­joi­den jut­tu­paik­ka - to­si­koil­le ja vei­ti­koil­le. (u) y­le.fi/kan­san­ra­dio
21.40 Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu
21.50 Me­ri­sää
21.55 Ra­dio Suo­men Il­ta Ra­dio Suo­men Vii­kon­lop­pu
22.00 Y­le Uu­ti­set
22.05 B­lues­mi­nis­te­ri E­sa Ku­lo­nie­mi Kaikkien musafestareiden äiti & matkalla jossain Meksikossa Kant­ri­toh­to­ri Tep­po Nät­ti­lä Juurimusiikkia laajalla skaalalla. Pol­la­ri - Rock-et­si­vä O­li­pa ker­ran rock'n'roll, ei­kä se mi­hin­kään ka­don­nut. Rock-et­si­vä löy­tää. Kuun­te­li­jan lis­ta Kari Savolainen, Espoo. Oh­jel­ma jos­sa seik­kai­le­vat ham­mas­kei­ju, pum­mil­la mat­kus­ta­ja, hius­ten­pe­si­jä se­kä suun um­peen teip­paa­va le­vy­tuot­ta­ja. Jo­ka­nie­men sä­vel­ra­dio Matkalla jossain musiikissa Kalevi Pollari Mat­kal­la jos­sain mu­sii­kis­sa Ka­le­vi Pol­la­ri. Suo­mi-rock - Jor­ma Hie­ta­mä­ki Keikka kerran kuussa LEE­VI AND T­HE LEA­VINGS (feat. Au­lan­tai - Kai Ul­ma­nen Lä­pi ke­sän Ra­dio Suo­men vii­kon­lo­pus­sa viih­dyt­tää Ul­ma­sen Au­lan­tai. Peh­mo­jat­sia, si­sus­tus­mu­siik­kia ja rau­kean si­ni­siä sä­ve­liä ke­säil­taan.
23.00 Yö­ra­dio Maanantaina klo 23-24 Tiistaina klo 23-24 Keskiviikkona klo 23-24 Torstaina klo 23-24 Perjantaina klo 23-24 Lauantaina klo 23-24 Sunnuntaina klo 23-24
0 00.00 Toi­vei­den yö Aleksi Pöytäkangas Vellu Salminen Lasse Olkinuora Olli Haapakangas Vellu Salminen
01.00 Paik­ka au­rin­gos­sa Paikka auringossa - lauluja Pohjantähden alta. Marko Maunuksela Tun­ti ko­ti­mais­ta mu­siik­kia Mar­ko Mau­nuk­se­lan seu­ras­sa. K­las­sik­ko­kä­rä­jät K­las­sik­ko­kä­rä­jät vie­rai­lee Tam­pe­reel­la! Tuo­ma­ris­tos­sa A­nu Neu­vo­nen, Mi­ka Sundq­vist ja Heik­ki Sa­lo. Yö­ra­dio
01.20 Yö­ra­dio
01.55 Yö­ra­dio Yö­ra­dio (x2) Yö­ra­dio 01.55 Yö­ra­dio
02.00 Su­san­na Vai­nio­lan Pop­ra­dio B­lues­mi­nis­te­ri E­sa Ku­lo­nie­mi Y­le Uu­ti­set 02.00 Suo­mi-rock - Jor­ma Hie­ta­mä­ki Te­ro Lie­te - Rock­toi­mit­ta­jan il­lal­li­nen Tar­ja När­hin Is­kel­mä­ra­dio
02.45 Yö­ra­dio
3 03.00 Se­ka­ha­ku Kait­sun nurk­ka - Kai Ul­ma­nen Kis­san­keh­to - Su­san­na Vai­nio­la Y­le Uu­ti­set Pek­ka Lai­neen Ih­me­maa Y­le Uu­ti­set Kuun­te­li­jan lis­ta
03.50 Yö­ra­dio Yö­ra­dio 03.50 Yö­ra­dio