Ohjelmakartta.fi
ma 10.12. ti 11.12. ke 12.12. to 13.12. pe 14.12. la 15.12. su 16.12.

04.02 Ra­dio Suo­men Var­hai­saa­mu (x16)

Sanna Pirkkalainen Juha Blomberg Olli Aimola Maija Ilmoniemi

Ra­dio Suo­men Var­hai­saa­mu (x7)

Sanna Pirkkalainen Aki Räty

Toh­to­ri Rai­mo - val­ta­kun­nan te­ra­peut­ti

Ra­dio Suo­men Var­hai­saa­mu

6

Y­le Uu­ti­set

06.02 Ra­dio Suo­men Var­hai­saa­mu. Sää

Aki Räty

Ra­dio Suo­men Var­hai­saa­mu. Sää

Aki Räty

06.05 A­lue­ra­dio

06.30 Yle Uutiset alueeltasi.

06.30 Suo­mi soi

Aki Räty

07.00 Y­le Uu­ti­set

07.03 On­nen sä­vel (x2)

Suo­mi soi

07.13 A­lue­ra­dio (x10)

07.30 Yle Uutiset alueeltasi.

07.53 Ra­dio Suo­men sun­nun­tai

08.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

08.05 On­nen sä­vel

Ra­dio Suo­men sun­nun­tai

08.13 A­lue­ra­dio

08.30 Yle Uutiset alueeltasi.

08.10 Luon­to­ret­ki.

08.20 Ra­dio Suo­men sun­nun­tai

08.30 Toh­to­ri Rai­mo - val­ta­kun­nan te­ra­peut­ti

08.40 Ra­dio Suo­men sun­nun­tai

9

Y­le Uu­ti­set

Ur­hei­lu­ra­dio

09.11 A­lue­ra­dio

09.30 Yle Uutiset alueeltasi.

Ra­dio Suo­men lauan­tai: A­lue­ra­diot

Tar­ja När­hin Is­kel­mä­ra­dio

Kotimaisen musiikin katselmus.

10.02 Ra­dio Suo­men Päi­vä (x20)

Radio Suomen päivä

Y­le Uu­ti­set

10.05 Ra­dio Suo­men lauan­tai: A­lue­ra­diot (x2)

10.06 Pek­ka Lai­neen Ih­me­maa

11.02 Su­san­na Vai­nio­lan Pop­ra­dio

Ajassa liikkuvia popilmiöitä.

11.50 Toh­to­ri Rai­mo - val­ta­kun­nan te­ra­peut­ti

12

12.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

12.08 Ruo­ka­kas­si

Kan­san­ra­dio.

Kansanradio

12.13 Ra­dio Suo­men Päi­vä

Yritystukien Kankkulan kaivo?

12.38 Ra­dio Suo­men lauan­tai

Ra­dio Suo­men sun­nun­tai

12.45 Me­ri­sää

Ra­dio Suo­men Päi­vä

12.55 Ra­dio Suo­men sun­nun­tai (x2)

Maria Jyrkäs

13.02 Paik­ka au­rin­gos­sa - lau­lu­ja Poh­jan­täh­den al­ta

Paikka auringossa - lauluja Pohjantähden alta. Marko Maunuksela

Le­vy­lau­ta­kun­ta

Vieraana kantrimies Suonna Kononen.

13.33 Paik­ka au­rin­gos­sa - lau­lu­ja Poh­jan­täh­den al­ta. Mar­ko Mau­nuk­se­la

13.30 Min­na Pyy­kön maail­ma

Ra­dio Suo­men sun­nun­tai

14.02 A­lue­ra­dio (x15)

14.30 Yle Uutiset alueeltasi. 15.30 Yle Uutiset alueeltasi. 14.30 Yle Uutiset alueeltasi. 15.30 Yle Uutiset alueeltasi. 14.30 Yle Uutiset alueeltasi. 15.30 Yle Uutiset alueeltasi. 14.30 Yle Uutiset alueeltasi. 15.30 Yle Uutiset alueeltasi. 14.30 Yle Uutiset alueeltasi. 15.30 Yle Uutiset alueeltasi.

Maail­man­po­li­tii­kan ar­ki­päi­vää

Pää­mi­nis­te­rin haas­tat­te­lu­tun­ti

Puhetta johtaa Petri Kejonen.

14.22 Ra­dio Suo­men lauan­tai

14.30 Pop­pi­kou­lu

Rehtoreina Tero Liete ja Kai Ulmanen.
15

15.04 En­tis­ten nuor­ten sä­vel­lah­ja

15.02 Sun­nun­tai­vie­ras

15.25 Ra­dio Suo­men sun­nun­tai

Maria Jyrkäs

16.00 Y­le Uu­ti­set

16.13 A­lue­ra­dio

16.30 Yle Uutiset alueeltasi.

Ur­hei­lu­ra­dio

16.15 En­tis­ten nuor­ten sä­vel­lah­ja

Ra­dio Suo­men sun­nun­tai

Maria Jyrkäs

17.00 Y­le Uu­ti­set

17.13 A­lue­ra­dio

Ra­dio Suo­men Il­ta

A­lue­ra­dio

A­lue­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

17.15 Hi­tit o­joon!

Radio Suomen lauantai

Tuol­ta saa­puu Vic­ky. Il­lan täh­te­nä Vir­ve 'Vic­ky' Ros­ti (x2)

17.30 Pyö­reä pöy­tä

A­no­nyy­mit ko­ti­kiu­sa­tut.

17.50 A­lue­ra­dio

18

Ra­dio Suo­men Il­ta

Mu­sii­kin tee­mail­ta

Jailhouse Rock

Luon­toil­ta

Lasten Luontoilta

Ra­dio Suo­men Il­ta

Pu­he­lin­lan­gat lau­laa

Olli Aimola ja Paula Jokimies.

An­na lau­lu lah­jak­si -Et­kot

18.05 Ur­hei­lu­hul­lut

Me­ri­sää

Ra­dio Suo­men Il­ta

Jail­hou­se Rock

Luon­toil­ta 0203-17600

Ra­dio Suo­men Il­ta

Pu­he­lin­lan­gat lau­laa

Tuol­ta saa­puu Vic­ky. Il­lan täh­te­nä Vir­ve 'Vic­ky' Ros­ti

Ur­hei­lu­ra­dio

An­na lau­lu lah­jak­si

Joulukonsertti: Anna laulu lahjaksi

Ur­hei­lu­ra­dio

19.05 Ra­dio Suo­men Il­ta (x2)

Maria Jyrkäs

Jail­hou­se Rock

Luon­toil­ta 0203-17600

Ra­dio Suo­men Il­ta (x2)

Juontajana Olga Ketonen.

Pu­he­lin­lan­gat lau­laa (x2)

Olli Aimola ja Paula Jokimies.

19.07 Tuol­ta saa­puu Vic­ky. Il­lan täh­te­nä Vir­ve 'Vic­ky' Ros­ti

Sää

20.03 Met­sä­ra­dio.

Metsäradio

Ur­hei­lu­ra­dio

20.05 Jail­hou­se Rock

20.08 Jou­lu­kon­sert­ti: An­na lau­lu lah­jak­si

Te­ro Lie­te - Rock­toi­mit­ta­jan il­lal­li­nen

20.10 A­kuut­ti

Anu Laaksonen: En vaihtanut tietoisesti miehestä naiseen, vaan ihmisestä toiseen

20.10 K­vart­ti­teo­ria

20.40 Ra­dio Suo­men Il­ta

21

21.02 Ur­hei­lu­ra­dio

21.02 Ur­hei­lu­ra­dio

Y­le Uu­ti­set sel­ko­suo­mek­si

Y­le Uu­ti­set sel­ko­suo­mek­si

21.17 Päi­vä tun­nis­sa

21.17 Kan­san­ra­dio

Me­ri­sää

Ra­dio Suo­men Il­ta

Ra­dio Suo­men lauan­tai

Ra­dio Suo­men sun­nun­tai

Y­le Uu­ti­set

22.08 B­lues­mi­nis­te­ri E­sa Ku­lo­nie­mi

yle.

Kant­ri­toh­to­ri Tep­po Nät­ti­lä

Juurimusiikkia laajalla skaalalla.

Pol­la­ri - Rock-et­si­vä

Pollari. Rock-etsivä

Kuun­te­li­jan lis­ta

Jo­ka­nie­men sä­vel­ra­dio

Suo­mi-rock - Jor­ma Hie­ta­mä­ki

Kait­sun nurk­ka - Kai Ul­ma­nen

Rokkii ja rollii, duurii ja mollii.

23.02 Yö­ra­dio

Olli Haapakangas

Toi­vei­den yö (x2)

Yöradio - toiveiden yö

Yö­ra­dio

Aki Räty Kalle Suomi Simo Kurki Olli Haapakangas
0

00.02 Yö­ra­dion Tun­ti 60-lu­kua

Yöradio - tunti 60-lukua

Yö­ra­dion Tun­ti 70-lu­kua

Yöradio - tunti 70-lukua

00.02 Yö­ra­dion Ka­sa­ri­tun­ti

Yöradio - Kasaritunti

Yö­ra­dion Y­sä­ri­tun­ti

Yöradio - Ysäritunti

Yö­ra­dion Tun­ti 2000-lu­kua

Yöradio - tunti 2000-lukua

Yö­ra­dion tun­ti bal­la­de­ja

Yöradio - tunti balladeja

01.02 Paik­ka au­rin­gos­sa - lau­lu­ja Poh­jan­täh­den al­ta. Mar­ko Mau­nuk­se­la

Le­vy­lau­ta­kun­ta

Vieraana kantrimies Suonna Kononen.

Yö­ra­dio

01.10 Luon­to­ret­ki.

01.20 Yö­ra­dio

01.30 Min­na Pyy­kön maail­ma

Yö­ra­dio

Yö­ra­dio

02.02 Su­san­na Vai­nio­lan Pop­ra­dio

Liskokuningas ja nenäliinapaketti

B­lues­mi­nis­te­ri E­sa Ku­lo­nie­mi

yle.

Kant­ri­toh­to­ri Tep­po Nät­ti­lä

Juurimusiikkia laajalla skaalalla.

02.02 Suo­mi-rock - Jor­ma Hie­ta­mä­ki

Sänkypainia

Te­ro Lie­te - Rock­toi­mit­ta­jan il­lal­li­nen

Kevyttä klassista

Tar­ja När­hin Is­kel­mä­ra­dio

Kotimaisen musiikin katselmus.

02.02 Yö­ra­dio

02.15 Pyö­reä pöy­tä

02.54 Yö­ra­dio

3

03.02 Se­ka­ha­ku

Hopearuusu

Kait­sun nurk­ka - Kai Ul­ma­nen

Neljän ruuhka

Kis­san­keh­to - Su­san­na Vai­nio­la

'Viestejä avaruudesta, Laatokalta ja St. Helenan saarelta'

Pol­la­ri - Rock-et­si­vä

Pollari. Rock-etsivä

Pek­ka Lai­neen Ih­me­maa

Dylanilla, Fredillä ja Lattari-Agentsilla on tunteet pinnassa

Jo­ka­nie­men sä­vel­ra­dio

Kuun­te­li­jan lis­ta

03.54 Yö­ra­dio

03.54 Yö­ra­dio

03.54 Yö­ra­dio

Yö­ra­dio