Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 30 31 32 33 34 Kanava Suora
3.8. 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8. 9.8.
04.02 Ra­dio Suo­men Varhaisaamu
04.02 Ra­dio Suo­men Varhaisaamu
Jen­ni Kettunen
la: Lauantai
su: Sunnuntai
05.02 Ra­dio Suo­men varhaisaamu
05.02: Radio Suomen Varhaisaamu
05.52: Jen­ni Kettunen
06.02: Radio Suomen Varhaisaamu. Sää
6
06.00 Uutisohjelmia
06.05 Maakuntaradio
06. 30 Yle Uu­ti­set alueeltasi.
ma: Alueradio
07.00 Uutisohjelmia
07.03 Onnen sävel
07.53: Onnen sävel.
07.03 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
07.03: Heikki Tikkanen
07.13 Maakuntaradio
07. 30 Yle Uu­ti­set alueeltasi.
ma: Alueradio
07.53 Alueradio
08.00 Uutisohjelmia
08.00 Uutisohjelmia
08.05 Onnen sävel
Onnen sävel. On­nit­te­le ys­tä­vää ja toi­vo muis­to­ja he­rät­tä­viä kappaleita...
08.05 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
08.13 Maakuntaradio
08. 30 Yle Uu­ti­set alueeltasi.
ma: Alueradio
08.10 Ju­ha Laak­so­sen luontoretki
08.20 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
08.30 Min­na Pyy­kön maailma
08.55 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
9
09.00 Uutisohjelmia
09.05 Urheiluradio
09.08 Tar­ja När­hin Iskelmäradio
Kesäiskelmäradio Ko­ti­mai­sen mu­sii­kin katselmus...
09.11 Alueradio
30 Yle Uu­ti­set alueeltasi.
ma: 09.
09.10 Ra­dio Suo­men Lauantaitalkoot
10.02 Ra­dio Suomen Päivä
Twit­ter: #rs­päi­vä Ra­dio Suo­men Päi­vä ker­too päi­vän tär­keim­mät ta­pah­tu­mat, seu­raa suo­ma­lais­ten ar­kea ja juh­laa se­kä liik­kuu eri puo­lil­la Suo­mea ja maailmaa.
10.02 Ra­dio Suomen Päivä
10.02: Radio Suomen päivä
10.33: WhatsApp -viesti studioon 040 14 55 666.
10.02 Ra­dio Suomen Päivä
10.02: WhatsApp -viesti studioon 040 14 55 666.
10.02 Ra­dio Suomen Päivä
Twit­ter: #rs­päi­vä Ra­dio Suo­men Päi­vä ker­too päi­vän tär­keim­mät ta­pah­tu­mat, seu­raa suo­ma­lais­ten ar­kea ja juh­laa se­kä liik­kuu eri puo­lil­la Suo­mea ja maailmaa.
10.02: WhatsApp -viesti studioon 040 14 55 666.
10.00 Uutisohjelmia
10.05 Ra­dio Suo­men Lauantaitalkoot
10.05 Pek­ka Lai­neen Ihmemaa
Pekka Laineen Ihmemaa. Pek­ka Lai­neen Ih­me­maas­sa mu­siik­ki ei ole pie­ni ämpäri,..
11.00 Uutisohjelmia
11.02 Elä­mä­ni ääniraita
Mikko Kekäläisen rakkaus raskaaseen musiikkiin pelasti hänet urheilulta
11.33 Ra­dio Suomen Päivä
12
12.00 Uutisohjelmia
12.13 Ra­dio Suomen Päivä
Twit­ter: #rs­päi­vä Ra­dio Suo­men Päi­vä ker­too päi­vän tär­keim­mät ta­pah­tu­mat, seu­raa suo­ma­lais­ten ar­kea ja juh­laa se­kä liik­kuu eri puo­lil­la Suo­mea ja maailmaa.
12.08 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
12.08 Kansanradio
yle. 08.
12.15 Adoptoidut
12.40 Vii­kon luontoääni
12.45 Merisää
12.45 Merisää
12.55 Ra­dio Suomen Päivä
12.55 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
13.02 Paik­ka au­rin­gos­sa - lau­lu­ja Poh­jan­tähden alta
ma: Tunti kotimaista musiikkia
ti: Tun­ti ko­ti­mais­ta mu­siik­kia. Mar­ko Mau­nuk­se­la 1. AN­NE MAT­TI­LA - Sy­liin sun 2...
ke: Pieni ystäväin
to: Tunti kotimaista musiikkia Tun­ti ko­ti­mais­ta mu­siik­kia. Mar­ko Mau­nuksela 1...
pe: Tun­ti ko­ti­mais­ta mu­siik­kia. Mai­ja Sal­mi­nen Tun­ti ko­ti­mais­ta musiikkia.
13.02 Klas­sik­kokäräjät
8.8. - Bettina Sågbom, Anssi Autio, Kalle Niemi
13.30 Maail­man­po­li­tii­kan arkipäivää
13.55 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
14.02: Juontajana Jyrki Hakanen.
15.02: Jyrki Hakanen
14.02 Maakuntaradio
14. 30 Yle Uu­ti­set alueeltasi.
ma: Alueradio
14.02 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
14.02: Juontajana Jyrki Hakanen.
15.02: Jyrki Hakanen
15
15.02 Alueradio
30 Yle Uu­ti­set alueeltasi.
ma: 15.
15.20 Mu­sii­kin näkijät
15.35 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
16.00 Uutisohjelmia
16.13 Maakuntaradio
16. 30 Yle Uu­ti­set alueeltasi.
ma: Alueradio
16.13 En­tis­ten nuor­ten sävellahja
Kikka Pohjaväre. ENS (väli)..
16.10 Urheiluradio
16.15 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
16.30 Sun­nuntaivieras
16.53 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
17.00 Uutisohjelmia
17.13 Maakuntaradio
ma: Alueradio
17.13 Ra­dio Suomen Ilta
Radio Suomen Ilta. Ju­ha Blomberg
17.13 Maakuntaradio
to: Alueradio
17.13 En­tis­ten nuor­ten sävellahja
Entisten nuorten sävellahja. Kik­ka Poh­ja­vä­re ENS (väli)..
17.13 Ka­don­neen le­vyn metsästäjät
Unoh­tui­ko, pu­to­si­ko, hal­ke­si­ko, me­ni­kö naar­muil­le vai pe­ri­kö huk­ka le­vy­si? Ei hä­tää - Ka­don­neen le­vyn met­säs­tä­jät ovat juu­ri näi­tä ti­lan­tei­ta var­ten. Toi­vo syys­tä tai toi­ses­ta elä­mäs­tä­si ka­don­nutta levyä,
18
18.02 Ra­dio Suo­men maanantai-ilta
18.02 Mu­sii­kin teemailta
Rakkaus-ilta Mi­kä soi sil­loin kun ra­kastuitte?..
18.02 Luonto-Suomi
Luonto-Suomen ötökkäilta
18.02 Ra­dio Suomen Ilta
Torstaina Mai­ja Sal­mi­nen miet­tii Ti­kus­ta asiaa -pa­ki­nas­saan tuok­su­ja ja ritareita...
18.02 Pu­he­lin­langat laulaa
Olli Haapakangas ja Juha Blomberg. Puh. 0203-17600 ) Teks­ti­vies­til­lä RS (väli)..
18.02 Sekahaku
Lökäpöksyni mun! 1. Vei­kon ha­nu­rik­var­tet­ti: Ke­säil­lan vals­si 2. Ma­ri­ta Taa­vit­sai­nen: Kel­le kel­lot soivat 3...
18.08 Lastenohjelmia
Urheiluhullut
18.50 Merisää
18.55 Ra­dio Suo­men maanantai-ilta
18.55 Mu­sii­kin teemailta
18.55 Luonto-Suomi
18.55 Pu­he­lin­langat laulaa
18.55 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
19.00 Uutisohjelmia
19.00 Uutisohjelmia
19.02 To­ni Laak­so­sen Lauantaitanssit
To­ni Laak­so­nen tar­joi­lee kat­tauk­sen ja­lan al­le me­ne­vää me­no­mu­siik­kia meil­tä ja maail­mal­ta - il­man vuo­si­ra­jot­tei­ta. Iso­ja bii­se­jä, suo­sik­ke­ja, hit­te­jä ja ken­ties muu­ta­mia hu­te­ja. Mut­ta se on var­maa, et­tä täl­lä tans­si­lat­tial­la on ti­laa kaikille.
19.02 Kis­san­keh­to - Su­sanna Vainiola
Banaanikärpäsiä ja merenneitoja. Oman pyrstön voi ottaa mukaan!
19.05 Ra­dio Suomen Ilta
19.05: Matkalla Suomessa: Seppo Kääriäinen, Iisalmi
20.03: Tervetuloa Haapasmatkojen mukana Varkauteen! Var­kaus on Lep­pä­vir­ran vil­liin­ty­nyt teol­li­suuskylä,..
19.05 Mu­sii­kin teemailta
Rakkaus-ilta Kuun­te­li­joi­den rak­kaus- ja hää­muis­tot ja nii­hin liit­ty­vät laulut...
19.05 Luonto-Suomi
Luonto-Suomen ötökkäilta 0203-17600
19.05 Ra­dio Suomen Ilta
Riippumaton unelmoija: Teemu Vesterinen Min­ne mie­li­ku­vi­tuk­se­si karkaa,..
19.05 Pu­he­lin­langat laulaa
Ol­li Haa­pa­kan­gas ja Ju­ha Blom­berg. Puh. 0203-17600 (Pu­he­lun hin­ta on 8,35 snt/pu­he­lu + 16,69 snt/min. ) Teks­ti­vies­til­lä RS (vä­li) LAN­GAT toi­ve­le­vyn ni­mi nu­me­roon 16149 (0,40 e/viesti) yle.
20.03 Ra­dio Suomen Ilta
Maija Salminen
20.03 Metsäradio
Pihkan tuoksua radioaalloilla. Ju­ha Blom­berg Met­sä­ra­dios­sa pu­hu­taan met­sänhoidosta,
20.03 Ra­dio Suo­men torstai-ilta
20.03 Ve­li Kaup­pi­sen kesäromanssi
Musiikkia autoihin ja avaruuteen
20.20 Mu­siik­ki­mat­ka maailmalle
20.40 Ra­dio Suo­men torstai-ilta
21
21.02 Urheiluradio
21.05 Yle Uu­ti­set selkosuomeksi.
21.10 Päi­vä tunnissa
Päi­vä tun­nis­sa sum­maa ja taus­toit­taa päi­vän uu­ti­sia ja pu­hee­nai­heita. yle.
21.10 Mu­sii­kin näkijät
21.10 Kansanradio
Kansanradio. Kuun­te­li­joi­den jut­tu­paik­ka - to­si­koil­le ja veitikoille.
21.25 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
21.50 Merisää
21.55 Ra­dio Suomen Ilta
21.55 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
22.00 Uutisohjelmia
22.00 Uutisohjelmia
22.05 Blues­mi­nis­te­ri Esa Kuloniemi
yle.
22.05 Kant­ri­toh­to­ri Tep­po Nättilä
Shake! Juu­ri­mu­siik­kia laa­jal­la skaalalla,..
22.05 Pol­la­ri - Rock-etsivä
Olipa kerran rock'n'roll, eikä se mihinkään kadonnut. Rock-et­si­vä löytää...
22.05 Kuun­telijan lista
Erja Taipale, Karstula Suu­ri kis­so­jen käyt­täy­ty­mi­so­pas­lä­he­tys. Er­ja Tai­pa­le, Karstula: 1)..
22.05 Jo­ka­nie­men sävelradio
Matkalla jossain musiikissa Kalevi Pollari Mat­kal­la jos­sain mu­sii­kis­sa Ka­le­vi Pollari...
22.05 Suo­mi-rock - Jor­ma Hietamäki
Jim Morrison koputtaa ovea
22.05 Au­lan­tai - Kai Ulmanen
Kesäpaikkaus No 1. Ja­mes Far­rel­li - In The Air To­night No 2. An­nie Len­nox - No mo­re I Lo­ve You's No 3...
23.02 Yöradio
03-05. 00. Juon­net­tua oh­jel­maa yö­kyöpeleille.
ma: Maanantaina klo 23-24
ti: Tiistaina klo 23-24
ke: Keskiviikkona klo 23-24
to: Torstaina klo 23-24
pe: Perjantaina klo 23-24
la: Lauantaina klo 23-24
su: Sunnuntaina klo 23-24
0
00.02 Toiveiden yö
ti: Toiveiden yö toteuttaa levytoiveita
01.02 Paik­ka auringossa
Tun­ti ko­ti­mais­ta musiikkia.
01.02 Klas­sik­kokäräjät
8.8. - Bettina Sågbom, Anssi Autio,
01.02 Yöradio
01.10 Ju­ha Laak­so­sen luontoretki
01.20 Yöradio
01.30 Min­na Pyy­kön maailma
01.55 Yöradio
01.55 Yöradio
01.55 Yöradio
01.55 Yöradio
02.02 Elä­mä­ni ääniraita
02.02 Blues­mi­nis­te­ri Esa Kuloniemi
02.02 Kant­ri­toh­to­ri Tep­po Nättilä
02.02 Suo­mi-rock - Jor­ma Hietamäki
02.02 Ve­li Kaup­pi­sen kesäromanssi
02.02 Tar­ja När­hin Iskelmäradio
02.15 Sun­nuntaivieras
02.54 Yöradio
3
03.02 Sekahaku
03.02 Au­lan­tai - Kai Ulmanen
03.02 Kis­san­keh­to - Su­sanna Vainiola
03.02 Pol­la­ri - Rock-etsivä
03.02 Pek­ka Lai­neen Ihmemaa
03.02 Jo­ka­nie­men sävelradio
03.02 Kuun­telijan lista
03.50 Yöradio
03.54 Yöradio