Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 7 8 9 10 11
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
15.2. 16.2. 17.2. 18.2. 19.2. 20.2. 21.2.
6
06.00 Uutisohjelmia
23.10 Sy­ven­tä­vää klassista
Sebastian Fagerlundin klarinettikonsertto Mys­li­ve­cek: Sin­fo­nia Es-duuri ...
06.15 Hartaudet
06.25 Aamusoitto
Aa­mun vir­kis­tä­vä mu­siik­ki­het­ki klas­sis­ten sä­vel­ten parissa.
06.59 Yk­si on hy­vää seuraa
07.00 Uutisohjelmia
07.02 Näis­tä le­vyis­tä en luovu
07.10 Har­tai­ta säveliä
07.15 Hartaudet
07.29 Yk­si on hy­vää seuraa
07.25 Aamusoitto
Sordinolla
07.30 Ykkösaamu
Etu­ri­vin haas­ta­tel­ta­vat ja te­rä­vim­mät kysymykset.
07.59 Yk­si on hy­vää seuraa
08.00 Uutisohjelmia
08.10 Ykkösaamu
ti: EU:n Elpymisrahat. Ke­tä pe­las­te­taan ja mil­lä ehdoilla?..
to: Onko rokotusjärjestys reilu?
pe: Val­ko-Ve­nä­jä, mie­le­no­soi­tuk­set jat­ku­vat edelleen,..
08.05 Kuusi kuvaa
Kuusi kuvaa toimitusjohtaja Stuba Nikulan elämästä
08.05 Nar­rin aamulaulu
Jorma Rahkonen (1939-2020) - kaikkien konserttimestareiden äiti
08.50 Ei­lisen ääni
9
09.00 Uutisohjelmia
09.05 Muis­to­jen bulevardi
. . . . . . Muis­to­jen bu­le­var­dil­la soi­vat nos­tal­giaa kaih­ta­mat­ta ra­kas­te­tut iki­vih­reät klas­si­kot. (maa­nan­tai­sin ja tors­tai­sin) (tiis­tai­sin) (kes­ki­viik­koi­sin) (jo­ka toi­nen per­jan­tai) . Lauan­tai­sin kuul­laan Muis­to­jen bu­le­var­de­ja vuo­sien var­rel­ta. Oh­jel­man tuot­taa An­ni­na Aho. Yle Ra­dio 1 maa­nan­tais­ta lauan­tai­hin klo 9. 05 - 9. 58.
09.05 Eu­roo­pan kon­serttilavoilla
Lintujen laulua Lleidassa,.. 1. Trad...
10.00 Ro­man Sc­hat­zin Maamme-kirja
Mitä Unkarissa tapahtuu?
10.00 Sari Valto
Sisäisen tarinan voima ”Kun elä­mäs­sä­ni on vaikeaa,..
10.00 Brysselin kone
Miksi puolueet eivät halua selittää kunnolla EU-kantojaan,
10.00 Mikä maksaa?
Sotkeeko some pörssin?
10.00 Kalle Haatanen
Aleksanteri Suuri Alek­san­te­ri Suu­ren val­ta­kau­si kes­ti 13 vuotta,..
10.00 Kla­sariparatiisi
Makuasioita
10.00 Ju­ma­lan­pal­ve­luk­set radiossa
Lu­te­ri­lai­nen ju­ma­lan­pal­ve­lus sun­nun­tai­sin klo 10. 00. Or­to­dok­si­nen li­tur­gia jo­ka toi­nen sun­nun­tai klo 11. 00. Va­pai­den kirk­ko­jen tai ka­to­li­sen kir­kon ju­ma­lan­pal­ve­luk­sia jo­ka toi­nen sun­nun­tai klo 11. 00.
11.00 Välilevyjä
Avainkokemuksia vähän vanhempana
11.00 Kla­sariparatiisi
Makuasioita
11.00 Riston Valinta
Riston Valinta laskeutuu paastoon
11.00 Uudet levyt
Unelmointia, räminää ja Miljoonsade
11.00 Nar­rin aamulaulu
Jorma Rahkonen (1939-2020) - kaikkien konserttimestareiden äiti
11.00 Hy­vät, pa­hat ajattelijat
11.35 Suu­ren lau­lun jäljillä
11.57 Päi­vän mietelause
12
12.00 Uutisohjelmia
12.10 Pako Suomeen
Suo­mi oli vas­ta toi­pu­mas­sa tal­visodasta,..
12.10 Pie­leen men­nyt historia
12.10 Jour­na­listi Johanna
Kokemuksia kuolemasta
12.10 Ha­vain­to­ja ihmisestä
12.10 Tiedeykkönen
Saako haudan avata ja jos saa, niin kenen ja mistä syystä?
12.05 Maail­man­po­li­tii­kan arkipäivää
12.05 Horisontti
Puuttuuko kirkolta eläinetiikka? Teo­lo­gian toh­tori, dos...
12.30 Mo­niää­ni­nen Eurooppa
12.40 Kuuntelijaklubi
12.50 Kuu­lut­tajan vieras
12.50 Äänitarina
12.50 Kuu­lut­tajan vieras
13.00 Klas­sinen kattaus
. . Kat­tauk­ses­ta löy­tyy nau­tit­ta­vaa ai­na ly­hyis­tä vo­kaa­li- ja inst­ru­men­taa­li­teok­sis­ta pi­dem­piin sä­vel­lyk­siin. Jo­kai­nen kat­taus on mu­siik­ki­toi­mit­ta­jan kä­si­työ­nä val­mis­ta­ma juu­ri Sinulle.
ma: Vakavia ja iloisia päähänpistoja
ti: Tālivaldis Ķeniņšin Sinfonia n:o 1 St­ra­vins­ky: Mark­ki­nat las­kiai­sai­kaan - Vä­ki­jouk­ko - Sil­män­kään­tä­jän koju,..
ke: Maailmantähtien tulkintoja Yleisradion omilta äänitteiltä R. St­rauss: Käy­rä­tor­vi­kon­sert­to n:o 1 Es-duu­ri Si­be­lius (sov. Jalas)..
to: Espanjan ja Englannin maisemia Glin­ka: Es­pan­ja­lai­nen al­ku­soit­to n:o 2 G-duu­ri (Ke­säyö Mad­ri­dis­sa) J. Haydn: Jou­sik­var­tet­to n:o 74 g-molli ..
pe: Korvasienikeittoa, madame! Ma­de­to­ja: Kon­sert­tial­ku­soit­to Bocc­he­ri­ni: Kvin­tet­to ki­ta­ral­le ja jou­sil­le D-duu­ri (Ric­hard Sa­vi­no, kitara,..
13.00 Klas­sinen kattaus
. . . . . . Kat­tauk­ses­ta löy­tyy nau­tit­ta­vaa ai­na ly­hyis­tä vo­kaa­li- ja inst­ru­men­taa­li­teok­sis­ta pi­dem­piin sä­vel­lyk­siin. Jo­kai­nen kat­taus on mu­siik­ki­toi­mit­ta­jan kä­si­työ­nä val­mis­ta­ma juu­ri Sinulle.
14.00 Näis­tä le­vyis­tä en luovu
14.00 Riston Valinta
Riston Valinta laskeutuu paastoon Georg Fried­rich Hän­del: Saa­ban ku­nin­gat­ta­ren tu­lo, ora­tor. Salomo ..
15
15.02 Kult­tuuriykkönen
Kiin­nos­ta­vim­mat vie­raat ja kult­tuu­rin ajan­koh­tai­sai­heet kes­kus­te­lus­sa ei­kä klas­sik­ko­ja­kaan unoh­de­ta. Kult­tuu­riyk­kö­nen suo­ra­na lä­he­tyk­se­nä Yle Ra­dio 1:ssä maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin klo 15. 02 - 15. 55. Kes­ki­viik­koi­sin suo­ra lä­he­tys Hel­sin­gin Mu­siik­ki­ta­los­ta. Twit­ter: @kul­tyk­ko­nen Pa­lau­te, vin­kit: kult­tuu­riykkonen@yle.
15.00 Töis­sä täällä
15.00 Ra­dio­teat­te­ri esit­tää: Total trash.
Ku­lut­ta­mi­nen on ki­vaa ja sen seu­rauk­set eh­kä kes­tä­mättömiä...
15.20 Yk­kösmusiikkia
15.30 Kir­joi­tuk­sia kung­fut­selaisuudesta
15.55 Yle News
16.00 Uutisohjelmia
16.10 Fau­nin iltapäivä
. Il­ta­päi­vien ren­tout­ta­va mu­siik­ki­het­ki ke­vyen klas­si­sen mu­sii­kin pa­ris­sa. Per­jan­tai­sin oh­jel­mas­sa soi­vat kuun­te­li­joi­den toi­veet. Toi­vei­ta voi lä­het­tää osoit­tee­seen fau­nin. il­ta­pai­va@yle. fi.
ma: Aurinko tanssii
ti: Unen jälkeen Rez­ni­cek: Al­ku­soitto oopp...
ke: Me­lar­tin: Juh­la­marssi näyt...
to: Surumielinen serenadi
pe: Kuuntelijoiden toivemusiikkia
la: Banaanipuu Sa­lie­ri: Al­ku­soitto oopp...
su: Lemmentervehdys Grieg: Pik­ku peikko ..
17.00 Uutisohjelmia
17.10 Eu­roopan valot
C'est Paris 1. Da­li­da: Les Gril­les de ma mai­son 2. Gig­lio­la Cin­quet­ti: La piog­gia 3. Zem­fi­ra: Kuvyrok 4...
17.10 Suu­ren lau­lun jäljillä
17.10 Aris­to­te­leen kantapää
17.10 Ta­rua ja tot­ta toi­ses­ta maailmansodasta
17.10 Mielimaisema
Riikan mielimaisemassa tanssitaan tarantellaa ja otetaan iisisti
17.10 Pako Suomeen
Sota teki virolaisista pirtun salakuljettajista ihmisten salakuljettajia
17.10 Luomiskertomus
17.30 Ti­mant­te­ja ja ruostetta
17.35 Ti­mant­te­ja ja ruostetta
17.30 Tuu­li Sak­salan keidas
Minä niin kaipaan konsertteihin!
17.35 Aris­to­te­leen kantapää
17.50 Ka­don­nut­ta ai­kaa et­simässä 10
18
18.05 Romano mirits
18.00 Ju­ma­lan­pal­ve­luk­set radiossa
Pal­ve­luk­sen toi­mit­taa kirk­ko­her­ra Mark­ku Salminen...
18.01 Hartaudet
18.00 Do­ku­ment­ti: Vä­ki­val­lan perintö
Mik­si vä­ki­val­ta kul­kee osa­na elä­määm­me su­ku­pol­ves­ta toiseen?..
18.10 Äänitarina
18.10 Lauan­tain toivotut levyt
Jos voisin laulaa kuin lintu voi Pa­ra­dis: Si­ci­lien­ne (Jou­ko Heik­ki­lä, viulu,..
18.15 Yle Uu­di­zet karjalakse
18.20 Ka­don­nut­ta ai­kaa et­simässä 10
18.20 Ka­don­nut­ta ai­kaa et­simässä 10
18.30 Har­tai­ta säveliä
18.30 Har­tai­ta säveliä
. . . . Hen­gel­lis­tä musiikkia...
18.50 Raa­mat­tu luet­tu­na: Luuk­kaan evankeliumi
18.50 Hartaudet
18.50 Mu­siikkikamari
19.02 Ra­dio­teat­te­ri esit­tää: Jumalan sana.
19.02 Töis­sä täällä
19.02 Konsertteja
Helsingin kaupunginorkesterin konsertti - Mullova & Vänskä Os­mo Väns­kä, ka­pel­li­mes­ta­ri Vik­to­ria Mullova,..
19.02 Konsertteja
Sinfonia Lahden konsertti - solistina Emil Holmström Sin­fo­nia Lah­ti Di­ma Slo­bo­de­niouk, ka­pel­li­mes­ta­ri Emil Holmst­röm, pia­no Vä­lia­jal­la Emil Holmst­rö­min haastattelu...
19.02 Jean Si­be­liuk­sen ka­marimusiikkia
Jean Sibelius: Pianotrio D-duuri
19.02 Sä­vel on vapaa
Vanhan musiikin sävel on vapaa Juon­ta­ji­na sop­raa­no ja mul­ti-inst­ru­men­ta­lis­ti Uli Kon­tu-Kor­ho­nen ja mu­siik­ki­toi­mit­ta­ja Ris­to Nor­dell. Oh­jel­man suun­nit­te­lus­ta vas­taa Ti­mo Asi­kai­nen. Oh­jel­mas­sa soi­tet­tu mu­siik­ki: Luys de Nar­vaez: Di­fe­ren­cias sob­re Guar­da­me las va­cas Ti­mo Kor­ho­nen, ki­ta­ra Jo­hann Se­bas­tian Bach: Es ist nichts Ge­sun­des in mei­nem Lei­be kan­taa­tis­ta nro 25 An­na Pro­has­ka, sop­raa­no, Su­san­ne Lang­ner, alt­to, Ch­ris­tian Poh­lers, te­no­ri ja Kars­ten Müller basso,..
19.02 Jazzklubi
2. 3. 4. 5. Jo­ka sun­nun­tai kol­me eri settiä.
19.02: Klubi-isäntänä Juhani Kansi
20.05: Hermia-Darrifourcq-Ceccaldi Tampere Jazz Happeningissä
21.00: Jazzvuosi 1961 Oh­jel­mas­sa kuul­laan pääa­sial­li­ses­ti vuon­na 1961 ää­ni­tet­ty­jä tai il­mes­ty­nei­tä levyjä...
19.30 RSO Mu­siikkitalossa
Radion sinfoniaorkesteri konserttilavalla Joht. John Stor­gårds, sol. Anu ja Piia Kom­si, sopraano,..
19.45 En­nen il­lan kon­sert­tia: Ko­ko elä­mä hetkessä
20.00 Keinuva talo
Bluegrassin laitumilta idän ihmeisiin
20.00 Konsertteja
Radion sinfoniaorkesterin konsertissa Sakari Oramo ja Sirja Nironen Sa­ka­ri Ora­mo, ka­pel­li­mes­ta­ri Sir­ja Nironen,..
20.10 Iltasoitto
20.40 Iltasoitto
Ranskalainen iltasoitto
20.30 Iltasoitto
Schumann: Kinderszenen (Leif Ove Ands­nes, pia­no) . Kuu­la: Pur­jein kuu­ta­mol­la (Mar­juk­ka Tep­po­nen, sop­raa­no, ja Il­ma­ri Räik­kö­nen, pia­no) . Smyth: 3...
21
21.00 Sy­dänjuurilla
Sydänjuurilla: Mitä kuuluu kansanmusiikille? Haas­tattelujen,..
21.15 Iltasoitto
21.40 Ta­rua ja tot­ta toi­ses­ta maailmansodasta
22.00 Uutisohjelmia
22.05 Ajassa soi
Piiloon jääneitä aarteita 2
22.05 Sari Valto
Sisäisen tarinan voima ”Kun elä­mäs­sä­ni on vaikeaa,..
22.05 Kuusi kuvaa
Kuusi kuvaa psykoterapeutti Jussi Nissisen elämästä
22.05 Do­ku­ment­ti: Kahlittu tahto
22.05 Kalle Haatanen
Aleksanteri Suuri Alek­san­te­ri Suu­ren val­ta­kau­si kes­ti 13 vuotta,..
22.05 Ro­man Sc­hat­zin Maamme-kirja
Mitä Unkarissa tapahtuu? Un­ka­ri saa Eu­roo­pan Unio­nil­ta pal­jon rahaa,..
22.05 Epäi­lyt­tävän uutta
Vaihtelevilla näyttämöillä Oh­jel­mas­sa kuul­laan muun muas­sa lyö­mä­soi­tin­ten ai­nee­ton­ta soljuntaa,..
22.50 Kuuntelijaklubi
22.55 Äänitarina
23.00 Raa­mat­tu luet­tu­na: Luuk­kaan evankeliumi
23.00 Hartaudet
23.00 Har­tai­ta säveliä
23.00 Hartaudet
23.10 Sy­ven­tä­vää klassista
. . . . . . . . . . Klas­sis­ta mu­siik­kia. Yle Klas­si­sen ja Yle Ra­dio 1:n Yök­las­si­nen. Tuot­ta­ja on Ja­ri Rantschukoff.
ma: Sevillalainen sinfonia
ti: Tshaikovskin kolmas orkesterisarja Sc­hu­mann: So­naat­ti viu­lul­le ja pia­nol­le n:o 3 a-mol­li (Eriik­ka Maa­lis­maa ja Emil Holmst­röm) 23:33 Byrd: Ne iras­ca­ris, Do­mi­ne, sa­tis (Ä­lä, Her­ra, vi­has­tu ylen­mää­rin) 23:44 Si­be­lius: Sin­fo­nia n:o 6 d-mol­li 00:11 I. Müller: Se­re­na­di kla­ri­ne­til­le ja ki­ta­ral­le (Die­ter Klöc­ker ja Son­ja Prunnbauer)..
ke: Rautavaaran Näkyjen kirja W. A. Mo­zart: Mis­sa bre­vis G-duu­ri 23:30 Al­béniz (sov. Sie­vä­nen) : Es­pan­ja (Sam Sie­vä­nen, ki­ta­ra) 23:50 No­vák: Slo­va­kia­lai­nen sar­ja 00:23 Far­renc: Ety­de­jä pia­nol­le kok. 30 ety­diä duu­ri- ja mol­li­sä­vel­la­jeis­sa (Kons­tan­ze Eick­horst) 00:49 Cop­land: The Red Po­ny (Pu­nai­nen poni) ,..
to: Giulianin kappaleita huilulle ja kitaralle Beet­ho­ven: Pia­no­so­naat­ti n:o 14 cis-mol­li (Kuu­ta­mo) (Wil­helm Kempff) 23:24 H. Ca­sa­de­sus: Alt­to­viu­lu­kon­sert­to h-mol­li 23:41 Rous­sel: Se­re­na­di op. 30 (Mi­ra­ge-kvin­tet­ti) 23:57 Wag­ner: Isol­den ja Bran­gä­nen koh­taus oopp. Tris­tan und Isol­de 00:20 W. A...
pe: Stravinskyn Tulilintu d'Al­bert: Tief­land (Ala­maa) , oop­pe­ra (Paul Sc­höff­ler, ba­ri­to­ni, Os­kar Czer­wen­ka, bas­so, Gré Brou­wens­tijn, sop­raa­no, Ju­dith Hell­wig, sop­raa­no, Ruth Ni­xa, sop­raa­no, ja Kert­tu Met­sä­lä, mez­zo­sop­raa­no ym. 01:06 Gius­ti­ni: Pia­no­so­naat­ti n:o 10 f-mol­li (Wolf­gang Brun­ner, fortepiano)..
la: Sebastian Fagerlundin klarinettikonsertto Mys­li­ve­cek: Sin­fo­nia Es-duu­ri 23:25 Sjög­ren: So­naat­ti viu­lul­le ja pia­nol­le n:o 1 g-mol­li (Per Enoks­son ja Kath­ryn Stott) 23:43 J. S. Bach: Die Kunst der Fu­ge (Hel­mut Walcha, urut)..
su: Viulunsoittajan lapsi Ja­nácek: Viu­lun­soit­ta­jan lap­si 23:23 Sc­hu­bert: Kvin­tet­to pia­nol­le ja jou­sil­le A-duu­ri (Fo­rel­lik­vin­tet­to) (Da­niil Tri­fo­nov, pia­no, An­ne-Sop­hie Mut­ter, viu­lu, Hwayoon Lee, alt­to­viu­lu, Ma­xi­mil­lian Hor­nung, sel­lo, ja Ro­man Pat­ko­ló, kont­ra­bas­so) 00:02 Bux­te­hu­de: So­naat­ti viululle,..
0
3