Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 2 3 4 5 6
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
18.1. 19.1. 20.1. 21.1. 22.1. 23.1. 24.1.
6
06.00 Uutisohjelmia
23.10 Sy­ven­tä­vää klassista
R. Schumannin kuorolauluja Hahn: Di­ver­tis­se­ment pour une fête de nuit ...
06.15 Hartaudet
06.25 Aamusoitto
06.59 Yk­si on hy­vää seuraa
07.00 Uutisohjelmia
07.02 Näis­tä le­vyis­tä en luovu
Musiikkiterapiaa - arkkitehti Juha Ilonen
07.10 Har­tai­ta säveliä
07.15 Hartaudet
07.29 Yk­si on hy­vää seuraa
07.25 Aamusoitto
Män från slätten och havet
07.30 Ykkösaamu
Uu­sin­ta. Ajan­koh­tais­ta po­li­tiik­kaa ja ta­lout­ta Suo­mes­sa ja maail­mal­la. Etu­ri­vin haas­ta­tel­ta­vat ja te­rä­vim­mät kysymykset.
07.59 Yk­si on hy­vää seuraa
08.00 Uutisohjelmia
08.10 Ykkösaamu
Etu­ri­vin haas­ta­tel­ta­vat ja te­rä­vim­mät kysymykset.
ma: Poliitikkoraati.
ti: Korona, rajat ja rakentaminen - vaikea yhtälö.
ke: Urheilu ja politiikka.
to: USA ja maailman johtajuus.
08.05 Kuusi kuvaa
Kuusi kuvaa toimittaja Senja Larsenin elämästä
08.05 Nar­rin aamulaulu
Laulava Garcían perhe - Manuel senior Se­vil­las­sa syn­ty­nyt tenori,..
08.50 Ei­lisen ääni
9
09.00 Uutisohjelmia
09.05 Muis­to­jen bulevardi
. . . . . . . Muis­to­jen bu­le­var­dil­la soi­vat nos­tal­giaa kaih­ta­mat­ta ra­kas­te­tut iki­vih­reät klas­si­kot. (maa­nan­tai­sin ja tors­tai­sin) (tiis­tai­sin) (kes­ki­viik­koi­sin) (jo­ka toi­nen per­jan­tai) . Lauan­tai­sin kuul­laan Muis­to­jen bu­le­var­de­ja vuo­sien var­rel­ta. Oh­jel­man tuot­taa An­ni­na Aho. Yle Ra­dio 1 maa­nan­tais­ta lauan­tai­hin klo 9. 05 - 9. 58.
09.05 Eu­roo­pan kon­serttilavoilla
1. John Dow­land: Lachrimae 2...
09.55 Ju­ma­lan­pal­ve­luk­set radiossa
00. Or­to­dok­si­nen li­tur­gia jo­ka toi­nen sun­nun­tai klo 11. 00. Va­pai­den kirk­ko­jen tai ka­to­li­sen kir­kon ju­ma­lan­pal­ve­luk­sia jo­ka toi­nen sun­nun­tai klo 11. 00.
10.00 Ro­man Sc­hat­zin Maamme-kirja
10.00 Sari Valto
Psykedeeliavusteinen terapia - mitä se on?
10.00 Brysselin kone
10.00 Mikä maksaa?
Kaikki mitä olet aina halunnut tietää taloustieteestä
10.00 Kalle Haatanen
Pahan ongelma
10.00 Ha­vain­to­ja ihmisestä
10.30 Luomiskertomus
11.00 Välilevyjä
Avainkokemukset Lap­se­na ja nuo­re­na elä­mä kul­kee vinhasti,..
11.00 Ute­lias ää­nimatkailija
Miten soi sininen?
11.00 Riston Valinta
Lauluja Suomen luonnosta Gio­van­ni Bat­tis­ta Fon­ta­na: So­naat­ti nro 9 ..
11.00 Uudet levyt
Koronalevyistä iloa!
11.00 Nar­rin aamulaulu
Laulava Garcían perhe - Manuel senior Se­vil­las­sa syn­ty­nyt tenori,..
11.00 Hy­vät, pa­hat ajattelijat
11.35 Luu­se­ri­san­ka­rit - suo­ma­lai­sen epäon­nis­tumisen kaava
11.57 Päi­vän mietelause
12
12.00 Uutisohjelmia
12.10 Tiedeykkönen
Toi­mit­ta­ji­na Pir­jo Kos­ki­nen, Lee­na Mat­ti­la, Tei­ja Pel­to­nie­mi ja Riik­ka Suik­ka­ri. Oh­jel­maa avus­ta­vat tie­de­toi­mit­ta­jat Ma­ri Heik­ki­lä, Sis­ko Loik­ka­nen ja Ja­ri Mä­ki­nen. Yle Ra­dio 1 tiis­tai­sin ja per­jan­tai­sin klo 12. 10. Tuot­ta­ja­na Mai­ja Kaipainen.
12.05 Maail­man­po­li­tii­kan arkipäivää
12.05 Horisontti
Ovatko uskonto ja tiede toistensa vastakohtia?
12.30 Mo­niää­ni­nen Eurooppa
12.50 Äänitarina
12.50 Kuu­lut­tajan vieras
13.00 Klas­sinen kattaus
. Kat­tauk­ses­ta löy­tyy nau­tit­ta­vaa ai­na ly­hyis­tä vo­kaa­li- ja inst­ru­men­taa­li­teok­sis­ta pi­dem­piin sä­vel­lyk­siin. Jo­kai­nen kat­taus on mu­siik­ki­toi­mit­ta­jan kä­si­työ­nä val­mis­ta­ma juu­ri Sinulle.
ma: Markkinatunnelmissa
ti: Rebecca Clarken alttoviulusonaatti War­lock: Cap­riol sui­te (Bour­ne­mout­hin Sin­fo­niet­ta-ork. Clar­ke: So­naat­ti alt­to­viu­lul­le ja pia­nol­le (El­len Nisbeth,..
ke: Pietarin viisikon seurassa Ba­la­ki­rev: Is­la­mei (Emil Gi­lels, pia­no) Ba­la­ki­rev: Venäjä,..
to: Kesää muistellessa Men­dels­sohn: Al­ku­soit­to näyt. Ke­säyön unel­ma Ber­lioz: Le spect­re de la ro­se Ber­lioz: Absence )..
pe: Tshaikovskin Serenadi jousiorkesterille R...
13.00 Klas­sinen kattaus
. . . . . . . . Kat­tauk­ses­ta löy­tyy nau­tit­ta­vaa ai­na ly­hyis­tä vo­kaa­li- ja inst­ru­men­taa­li­teok­sis­ta pi­dem­piin sä­vel­lyk­siin. Jo­kai­nen kat­taus on mu­siik­ki­toi­mit­ta­jan kä­si­työ­nä val­mis­ta­ma juu­ri Sinulle.
14.00 Näis­tä le­vyis­tä en luovu
Musiikkiterapiaa - arkkitehti Juha Ilonen
14.00 Riston Valinta
Lauluja Suomen luonnosta Gio­van­ni Bat­tis­ta Fon­ta­na: So­naat­ti nro 9 (Cle­men­cic Consort)..
15
15.02 Kult­tuuriykkönen
Kiin­nos­ta­vim­mat vie­raat ja kult­tuu­rin ajan­koh­tai­sai­heet kes­kus­te­lus­sa ei­kä klas­sik­ko­ja­kaan unoh­de­ta. Kult­tuu­riyk­kö­nen suo­ra­na lä­he­tyk­se­nä Yle Ra­dio 1:ssä maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin klo 15. 02 - 15. 55. Kes­ki­viik­koi­sin suo­ra lä­he­tys Hel­sin­gin Mu­siik­ki­ta­los­ta. Twit­ter: @kul­tyk­ko­nen Pa­lau­te, vin­kit: kult­tuu­riykkonen@yle.
15.00 Maa­ta etsimässä 2
15.00 Hallitsija
Steve Bannonin lyhyt katkera elämä On ta­pah­tu­nut murha,..
15.25 Yk­kösmusiikkia
15.30 Aris­to­te­leen kantapää
15.46 Ei­lisen ääni
15.55 Yle News
16.00 Uutisohjelmia
16.10 Fau­nin iltapäivä
Il­ta­päi­vien ren­tout­ta­va mu­siik­ki­het­ki ke­vyen klas­si­sen mu­sii­kin pa­ris­sa. Per­jan­tai­sin oh­jel­mas­sa soi­vat kuun­te­li­joi­den toi­veet. Toi­vei­ta voi lä­het­tää osoit­tee­seen fau­nin. il­ta­pai­va@yle. fi.
ma: Fantastinen bourrée
ti: Pankakoski
ke: Fantasiointia
to: Metsästys J...
pe: Kuuntelijoiden toivemusiikkia
la: Ei sanaakaan, ystäväni W. A...
su: Tähtiä ja kemiaa Hersc­hel (sov...
17.00 Uutisohjelmia
17.10 Eu­roopan valot
Luna rossa 1. Clau­dio Vil­la: Lu­na ros­sa 2. Mi­na: Tin­ta­rel­la di lu­na 3. Me­ca­no: Hi­jo de la luna 4...
17.10 Luu­se­ri­san­ka­rit - suo­ma­lai­sen epäon­nis­tumisen kaava
17.10 Aris­to­te­leen kantapää
17.10 Ta­rua ja tot­ta toi­ses­ta maailmansodasta
17.10 Mielimaisema
Riikan mielimaisemassa ollaan odottavissa tunnelmissa
17.10 Tiedeykkönen
Määräävätkö algoritmit eli tietotekniset ohjeet elämääsi? Onko kyse vallankäytöstä?
17.10 Luomiskertomus
17.30 Ti­mant­te­ja ja ruostetta
17.35 Ti­mant­te­ja ja ruostetta
Mä ajan kanssa juoksin kilpaa
17.30 Tuu­li Sak­salan keidas
Patti Smith jaksaa edelleen etsiä taiteen kirkkainta totuutta
17.35 Aris­to­te­leen kantapää
18
18.05 Romano mirits
18.01 Hartaudet
18.00 Do­ku­ment­ti: Kun isä sokeutui
Isä sel­viy­tyy mel­kein hen­gen vie­nees­tä avo­sy­dän­leik­kauksesta...
18.10 Äänitarina
18.10 Lauan­tain toivotut levyt
Elämän nälkä Puc­ci­ni: Lau­ret­tan aa­ria "O mio bab­bi­no caro" oopp...
18.15 Yle Uu­di­zet karjalakse
18.20 Ka­don­nut­ta ai­kaa et­simässä 10
18.30 Har­tai­ta säveliä
18.50 Raa­mat­tu luet­tu­na: Luuk­kaan evankeliumi
18.50 Hartaudet
15 - 6. 25,..
18.47 Mu­siikkikamari
19.02 Ra­dio­teat­te­ri esit­tää: Hul­luus ja yhteiskunta
Mo­der­ni tra­ge­dia viat­to­mis­ta uhreista,..
19.02 Maa­ta etsimässä 2
19.02 Konsertteja
Kamarimusiikkia: Schumann, Brahms, Bach, Webern, Ives Ka­ma­ri­mu­siik­ki­kon­ser­tis­sa soit­taa Tans­ka­lai­nen jou­sik­var­tet­ti ys­tä­vi­neen Fre­de­rik Øland ja Ru­ne Tons­gaard Søren­sen, viu­lu Asb­jørn Nørgaard, alt­to­viu­lu Fred­rik Sc­höyen Sjö­lin, sel­lo Li­säk­si mu­ka­na: Soo-Jin Hong, viu­lu Nic­ho­las Swensen,..
19.02 Konsertteja
Uusinta Ensemblen konsertti - Moderni klassikko Karl­heinz Stock­hau­sen: Kla­viers­tück I-IV Emil Holmst­röm, pia­no Paa­va­li Jumppanen,..
19.02 Con­rad Tao soit­taa Ser­gei Rah­ma­ni­no­vin preludeja
19.02 Konsertteja
Mark Padmore ja Mitsuko Uchida: Winterreise. Mark Pad­mo­re, te­no­ri, ja Mit­su­ko Uc­hi­da, pia­no. - Franz Sc­hu­bert: Win­ter­rei­se. Lon­toon Wig­mo­re Hal­lis­sa 26. 6. 2020 ää­ni­te­tyn kon­ser­tin toi­mit­taa To­pias Tiheäsalo...
19.02 Jazzklubi
Jo­ka sun­nun­tai kol­me eri settiä.
19.02: Klubi-isäntänä Juhani Kansi
19.55: Yazz Ahmed (UK) Pori Jazzissa 2018
21.00: Jazzin rajapinnoilla ja välitiloissa Jazzk­lu­bin vii­mei­nen tun­ti vie­te­tään ra­ja­pin­noil­la ja vä­litiloissa!..
19.15 En­nen il­lan kon­sert­tia: RSO:n vie­raa­na Conrad Tao
19.30 RSO Mu­siikkitalossa
Radion sinfoniaorkesteri konserttilavalla Joht. Juk­ka-Pek­ka Sa­ras­te, sol. Tuo­mas Leh­to, sello...
20.00 Keinuva talo
Mistä kumpuaa lauluntekijän karisma? Lau­lun­te­ki­jä ker­too ta­ri­noi­ta, sa­no­taan. Mut­ta kos­ka lau­lu on muo­to­na niin lyhyt,..
20.00 Konsertteja
Radion sinfoniaorkesterin konsertin solistina Conrad Tao Han­nu Lin­tu, ka­pell­li­mes­ta­ri Con­rad Tao, pia­no Igor St­ra­vins­ky: Con­cer­to in D Lud­wig van Beet­ho­ven: Pia­no­kon­sert­to nro 4 G-duuri op...
20.40 Kar­ne­vaalitunnelmaa
Svendsen: Pariisin karnevaali (Co­vent Gar­den -oop­pe­ran ork. ...
20.40 Iltasoitto
Weber: Concertino e-molli (Her­mann Bau­mann, käy­rä­tor­vi, ja Leip­zi­gin Ge­wand­haus-ork. . Cho­pin: An­dan­te Spia­na­to et Gran­de Po­lo­nai­se (Ben­ja­min Gros­ve­nor, piano) ...
20.35 Kon­sert­ti-il­to­jen täytemusiikit
Talvi-illan säveliä Haydn: Der Win­ter (Tal­vi) ora­to­rios­ta Die Jah­res­zei­ten (Vuo­de­na­jat) so­lis­teil­le, kuo­rol­le ja or­kes­te­ril­le (Ruth Zie­sak, sop­raa­no, Uwe Heil­mann, tenori,..
21
21.00 Sy­dänjuurilla
Sydänjuurilla: Parhaan mahdollisen päivän soittolista Mi­tä jos maa­nan­tai oli­si­kin vii­kon pa­ras päivä?..
21.25 Iltabarokki
21.30 Jo­seph Hayd­nin pianomusiikkia
21.50 Iltasoitto
22.00 Uutisohjelmia
22.05 Ääniversumi
Ve­ny­tys­tä ute­liail­le kor­vil­le. Yle Ra­dio 1 kuu­kau­den en­sim­mäi­se­nä per­jan­taina klo 22.
22.05 Sari Valto
Psykedeeliavusteinen terapia - mitä se on?
22.05 Kuusi kuvaa
Kuusi kuvaa lauluntekijä ja muusikko Mikko Perkoilan elämästä
22.05 Ra­dio Variaatio
Kiinalaisia tarinoita
22.05 Kalle Haatanen
Pahan ongelma Teo­lo­gias­sa teo­di­keal­la tar­koi­te­taan si­tä ristiriitaa,..
22.05 Ro­man Sc­hat­zin Maamme-kirja
Tieteen popularisointi totuuden jälkeisenä aikana
22.05 Epäi­lyt­tävän uutta
Soivia viestiaineita ja lievittävää virtailua Jäl­leen ker­ran on tar­jol­la kun­nian­hi­moi­ses­ti laadittua,..
22.50 Kuuntelijaklubi
23.00 Raa­mat­tu luet­tu­na: Luuk­kaan evankeliumi
23.00 Hartaudet
23.10 Sy­ven­tä­vää klassista
. . . . . Klas­sis­ta mu­siik­kia. Yle Klas­si­sen ja Yle Ra­dio 1:n Yök­las­si­nen. Tuot­ta­ja on Ja­ri Rantschukoff.
ma: Holstin Planeetat
ti: Hugo Wolfin Italialainen laulukirja R. St­rauss: Alp­pi­sin­fo­nia 00:05 Sc­hu­mann: Unel­moin­tia (Ralf Got­hóni, pia­no) 00:08 De­lius: In­ter­mez­zo oopp. Fen­ni­mo­re ja Ger­da 00:15 W. A. Mo­zart: Mes­su c-mol­li (Suu­ri mes­su) 01:13 W. F. Bach: Sin­fo­nia d-mol­li (Phi­la­delp­hian ork. 01:24 Mah­ler: Ada­gio sinf. n:o 10 fis-mol­li (Cle­ve­landin ork...
ke: W.A. Mozartin nokturnoja ja canzonettoja Lvov: Viu­lu­kon­sert­to a-mol­li 23:30 Cru­sell: Kvar­tet­to kla­ri­ne­til­le ja jou­sil­le n:o 2 c-mol­li (Paa­vo Lam­pi­nen, kla­ri­net­ti, Jor­ma Ylö­nen, viu­lu, Ah­ti Pil­vi, alt­to­viu­lu, ja Es­ko Vals­ta, sel­lo) 23:50 J. Haydn: Sin­fo­nia n:o 82 C-duu­ri (Kar­hu) (Los An­ge­le­sin kamariork...
to: Max Bruchin kolmas viulukonsertto Bo­ro­din: Jou­sik­var­tet­to n:o 1 A-duu­ri (Mos­ko­van jou­sik­var­tet­ti) 23:50 Cho­pin: An­dan­te Spia­na­to et Gran­de Po­lo­nai­se Bril­lan­te Es-duu­ri (Ar­tur Ru­bins­tein, pia­no) 00:06 Lo­bo: Bea­ta Dei ge­ni­tix (Siu­nat­tu Ma­ria, Ju­ma­lan äi­ti) 00:30 J-B For­que­ray: La Mo­ran­gis ou La Plis­say (Mi­ka Suih­ko­nen, vio­la da gamba,..
pe: J.S. Bachin hääkantaatteja Dvo­rák: Ru­sal­ka (Ve­den­nei­to) , oop­pe­ra. (Che­ryl Bar­ker, sop­raa­no, Ro­sa­rio La Spi­na, te­no­ri, Bru­ce Mar­tin, bas­so, An­ne-Ma­rie Owens, mez­zo­sop­raa­no, Bar­ry Ryan, ba­ri­to­ni, ja Sian Pend­ry, sop­raa­no, se­kä Aust­ra­lian oop­pe­ran kuo­ro ja Aust­ra­lian oop­pe­ra- ja ba­let­tiork. 01:45 Beet­ho­ven: Jou­sik­var­tet­to n:o 7 F-duuri ..
la: R. Schumannin kuorolauluja Hahn: Di­ver­tis­se­ment pour une fête de nuit 23:33 Sc­hu­bert: Sin­fo­nia n:o 7 h-mol­li (Kes­ke­ne­räi­nen) 23:59 Kreut­zer: Viu­lu­kon­sert­to n:o 19 d-mol­li (Axel St­rauss ja San Fran­cis­con kon­ser­va­torion ork...
su: Beethovenin Missa Solemnis Al­bi­no­ni: Kon­sert­to A-duu­ri (San Mar­co) (Mau­ri­ce And­ré, trum­pet­ti, ja Pa­rii­sin kla­ri­net­ti­seks­tet­ti) 23:17 J. St­rauss (nuor. ) : An­nen-Pol­ka 23:21 Te­le­mann: Sar­ja jou­sil­le ja con­ti­nuol­le Es-duu­ri 23:49 El­gar: Enig­ma-muun­nel­mat (Min­ne­sotan ork...
0
3